1. DES ønsker at støtte en udvikling, der sikrer, at speciallægeuddannelsen indeholder et væsentligt internationalt element.
 2. Et internationalt element kan indenfor DES' rammer især sikres gennem:
  a. Internationale foredragsholderes deltagelse på danske kurser
  b. Deltagelse i internationale kurser
  c. Deltagelse i internationale kongresser
 3. Bestyrelsen vurderer løbende kurser og kongressers relevans i denne henseende og kan beslutte, at uddele stipendier til yngre forskere/uddannelsessøgende læger
 4. Kurser og kongresser, som har sikret DES et provenu f.eks. gennem afholdelse på dansk grund, tilgodeses ordentligvis i bestyrelsens prioritering. Aktuelt prioriteres derfor ESE.
 5. Bestyrelsen fastsætter hvert år et samlet budget for denne aktivitet. I 2010 er budgettet kr. 50.000,-
 6. Der aflægges beretning for denne aktivitet ved generalforsamlingen, hvor næste års budget vedtages og stipendie-beløb fastsættes.
 7. Det enkelte stipendie/støttebeløb kan ikke overstige kr. 5000,-
 8. Der er ansøgningsfrister 2 gange årligt, 1. april og 1. oktober.
 9. Der er ikke nogen ansøgningsskema. Ansøgningen skal indeholde en kort motivation for deltagelse og information om kurset/mødet samt forventede udgifter. Endvidere skal der ved deltagelse i møde/kongres med abstract fremsendes dokumentation for antagelse efterfølgende.
 10. Ansøgningen sendes til den lægelige sekretær i DES, esben Søndergaard: esbens@dadlnet.dk
 11. Ansøgningerne vil blive prioriteret af bestyrelsen.