Titel:

Specialespecifikt kursus i endokrinologi: Knogle- og kalksygdomme 

Tid:

29-30 oktober 2018

Sted:

Aalnorg (delkursusleder Jens Peter Kroustrup)

Tilmelding:

Der er endnu ikke åbent for tilmelding 

Bemærk tilmeldingsfrist 15. august 2018