NBV Sandbjerg 2018

Årets NBV-møde på Sandbjerg Gods ved Sønderborg finder sted den 26. og 27. oktober 2018.

Program følger, men mødet forventes at begynde fredag kl 12:00 med frokost og afslutte lørdag kl ca. 14:00 med gå-hjem-sandwich.

Tilmelding

Der er lukket for tilmelding.

Tilmeldingen er bindende og afbud (samt tvivlsspørgsmål) bedes rettet til Trine Tang Christensen.