• Troels Krarup Hansen (formand)
     Professor, overlæge
     Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, 
     Aarhus Universitetshospital 
     Nørrebrogade 44
     8000 Aarhus C
     Tlf: 61679616
    • Jens Meldgaard Bruun
     Overlæge, ph.d. Speciallæge i Intern medicin: endokrinologi
     Medicinsk Afd. M
     Regionshospitalet Randers
     8930 Randers
     Tel (arb): 78421623  
    • Ebbe Eldrup
     Overlæge dr.med. Endokrinologisk afsnit Medicinsk afd O Herlev Hospital 2730 Herlev
    • Inge Bülow
     Kasserer
     Overlæge, PhD, Dr.med, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
    • Peter Hovind
     Sektionsleder, overlæge, dr.med.
     Tlf: 3863 2433
     Mobil telefon: 31 48 01 80
     Rigshospitalet
     Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET
     Nordre Ringvej 57 Indgang 1, 2. sal
     2600 Glostrup
    • Thomas Brix
     Overlæge
    • Kirstine Stochholm
     Afdelingslæge, PhD 
     Medicinsk Endokrinologisk Afdeling & Center for Sjældne Sygdomme Aarhus Universitetshospital 8000 Aarhus C
    • Hanne Storm
     Diagnostisk Center
     Regionshospitalet Silkeborg 8600 Silkeborg
    • Thomas Almdal
     Overlæge dr.med.
     Medicinsk Endokrinologisk Klinik PE Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø
    • Sigrid Bjerge Gribsholt
     Ph.d.-studerende
     Aarhus Universitetshospital
     8000 Aarhus C
    • Pernille Holmager (FYEN) 
     Medicinsk Endokrinologisk Klinik PE
     Rigshospitalet Blegdamsvej 9
     2100 København Ø
    • Lars Christian Gormsen
     Institut for Klinisk Medicin - Klinisk fysiologi og nuclearmedicin, SKS Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N Danmark
    • Eva Black
     Overlæge
     Medicinsk Afdeling
     Slagelse Sygehus
     Ingemannsvej 30
     4200 Slagelse
    • Hans Jørgen Gjessing
     Overlæge, dr.med.
     Medicinsk afdeling
     Fredericia Sygehus Sygehus Lillebælt
     Dronningensgade 97
     7000 Fredericia
    • Esben Søndergaard (sekretær)
     Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, MEA 
     Aarhus Universitetshospital
     8000 Aarhus C