Tovholder: Marianne Klose

Arbejdsgruppe:

Rigshospitalet
Ulla Feldt-Rasmussen, Professor ovl. dr.med.
Mikkel Andreassen, overlæge
Jesper Krogh, HU-læge

OUH
Marianne Andersen, Professor ovl. dr.med.
Kristian Winther, HU-læge

Århus
Jens Otto Lunde Jørgensen, Professor ovl. dr.med.
Christian Trolle, HU-læge

Ålborg
(Eigil Husted Nielsen), overlæge
Jakob Dal, HU-læge

Esbjerg
Lars Folkestad, HU-læge

Slagelse
Mette Villadsen, HU-læge