Referat fra DES’ uddannelsesudvalg 4. marts 2014

Deltagere:

  • Jens Peter Kroustrup
  • Esben Søndergaard
  • Flemming Steen Nielsen
  • Peter Rossing
  • Eva Ebbehøj
  • Trine Tang-Christensen
  • Karen Boje

Afbud:

  • Annette Kvistborg
  • Lena Sønder Snogdal
  • Sigrid Bjerge

Dagsorden:

Der var kun ét punkt: Målbeskrivelsen, som blev færdiggjort til endelig godkendelse hos bestyrelsen.
Dette punkt var en fortsættelse af arbejdet fra tidligere møde 4. december 2013.

Næste møde:

26. august 2014 kl. 16.00 på OUH

Nanett Mosumgaard/OUH 17. marts 2014