Referat af Ordinær generalforsamling i Dansk Endokrinologisk Selskab

Lørdag den 13. januar 2018 kl. 9.00

Odeon, Thomas B. Thriges Gd. 1, 5000 Odense C

Dagsordenen er ifølge lovene:

1. Valg af dirigent.
Claus Juhl vælges som dirigent.

2. Forelæggelse af formandens beretning ved Troels Krarup Hansen.
Se Formandberetning 2017 her.
Beretningen fremlægges mundtligt og godkendes.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forgangne kalenderår ved formand
Troels Krarup Hansen på vegne af kasserer Inge Bülow Pedersen.
Regnskabet fremlægges og godkendes. Der orienteres uden indsigelser om ændring af tegningsretten, så selskabet tegnes af min. 2 personer fra bestyrelsen inkluderende formanden og kassereren. Dette gøres for at lette proceduren omkring revision af regnskabet.

4. Beretning fra stående udvalg:
a. Videreuddannelsesudvalget
Formand Flemming Steen Nielsen afgiver beretning for videreuddannelsesudvalget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende medlemmer er på valg og modtager gerne genvalg:
Troels Krarup Hansen (formand), Thomas Brix, Elias Sundelin (formand, FYEN)
Følgende medlemmer er ikke på valg i år:
Inge Bülow Pedersen, Jens Bruun, Thomas Almdal, Anne Lene Riis
Følgende medlemmer kan ikke genvælges:
Lars Gormsen, Peter Hovind, Kirstine Stochholm, Eva Lerche-Black og Ebbe Eldrup, Hans
Jørgen Gjessing
Bestyrelsen foreslår følgende nye kandidater:
Esben Vestergaard Randers/Aarhus (Pædiatri),
Lennart Friis Hansen Nordsjællands Hospital (Klinisk Biokemi)
Lis Stilgren Svendborg
Ulla Kampmann Opstrup Aarhus
Peter Gæde Slagelse
Flemming Nielsen Herlev
Signe Frøssing (FYEN) Herlev
Troels Krarup Hansen genvælges som formand. Alle foreslående kandidater vælges.

6. Valg af inspektorer.
Ingen inspektorer på valg (Alle valgt for 4 år i 2015):
Inspektorer:
Signe Sætre Rasmussen, Trine Walter Jensen, Elsebeth Duun, Ebbe Eldrup, Henning
Kaspersen Nielsen, Pernille Hermann
Juniorinspektorer:
Anne Kristine Amstrup, Signe Frøssing, Sine Knorr Sørensen

7. Valg af revisorer.
Sten Lund og Karen Boje er på valg og modtager genvalg
Begge foreslåede kandidater vælges.

8. Fastsættelse af kontingent 2018.
Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent for 2017, dvs. almindeligt medlemskab 400,-, studerende 200,- kroner, firmamedlemskab 4.000,- kroner, medlemmer over 70 år samt æresmedlemmer kontingentfri.
Kontingentet godkendes.

9. Debat omkring etableringen af Steno Diabetes Centre
Bestyrelsens henvendelse til regionerne og modtagne svar er vedhæftet indkaldelsen.
Medlemmer opfordres til at medbringe konkrete forslag, hvis man synes at yderligere initiativer/handling er påkrævet fra bestyrelsens side.
Hans Jørgen Gjessing informerer om bestyrelsens håndtering af udfordringerne omkring etableringen.
Forslag fra Thomas Brix og Steen Bonnema om at universitetsafdelingerne laver køreplaner for hvordan den resterende endokrinologi skal fungere (forskning og behandling), inklusiv døgnbetjening af diabetespatienter. Desuden forslag om at henvende sig til centrene med samme bekymringer som rettet til regionerne. Konkrete forslag kan til enhver sendes til bestyrelsen

10. Eventuelt
Aalborg bliver videnskabelig arrangør af årsmødet 2019 som afholdes på Nyborg Strand 18- 19/1 2019