Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Endokrinologisk Selskab
torsdag den 21. maj 2015 kl. 16.30
på Steno Diabetes Center, Gentofte

Dagsordenen er ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse af formandens beretning ved Peter Rossing.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forgangne kalenderår ved Trine Tang-Christensen.
 4. Beretning fra stående udvalg:
  4.1 Videreuddannelsesudvalget
  4.2 UEMS
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende medlemmer er på valg og modtager gerne genvalg:

Hanne Storm

Følgende medlemmer er ikke på valg i år:

Peter Rossing, Dan Hesse (udtræder som FYEN repr. erstattes af Pernille Holmager), Dorte Glintborg, Eva Black, Peter Hovind, Lars Christian Gormsen, Kirstine Stokholm, Ebbe Eldrup, Sigrid Bjerge Gribsholt.

Følgende medlemmer kan ikke genvælges:

Frederik Persson, Trine Tang Christensen, Torben Østergaard, Klaus Levin.

Bestyrelsen foreslår følgende nye kandidater:

Troels Krarup Hansen (formand elect), Inge Bülow, Jens Bruun, Thomas Almdal, Hans Gjessing

6. Valg af inspektorer.

Bestyrelsen foreslår:

Signe Sætre Rasmussen, Hillerød

Trine Walter Jensen, Hvidovre

Elsebeth Duun, Gentofte

Ebbe Eldrup, Herlev

Henning Kaspersen Nielsen, Randers

Juniorinspektorer:

Anne Kristine Amstrup, Signe Frøssing, Sine Knorr Sørensen

7. Valg af revisorer.

8. Fastsættelse af kontingent 2015.

Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent for 2015, dvs. almindeligt medlemskab 300,-, studerende 150,- kroner, firmamedlemskab 3.000,- kroner, medlemmer over 70 år samt æresmedlemmer kontingentfri. Bestyrelsen foreslår desuden øget kontingent fra 2016 dvs. for almindeligt medlemskab 400, studerende 200 og firma 4000 kroner.

9. Eventuelt

 

 1. Flemming Nielsen vælges. Konstaterer at GF er rettidigt indkaldt.
 2. Formanden fremlægger beretning som godkendes af GF.
 3. Regnskab fremlægges og godkendes af GF.
 4. Flemming Nielsen rapporterer fra Videreuddannelsesudvalget, der arbejder på at afholde kurser, forbedre videreuddannelse og sikre tilstrækkelig økonomisk support fra Sundhedsstyrelsen. Bestyrelsen takker for stor indsats. Formanden fremlægger rapport fra Hans Perrild vedr. hans langvarige arbejde med UEMS. På sigt foreslås at arbejdet med UEMS fremover kan lægges ind under Videreuddannelsesudvalget. Der tages dog ingen beslutninger på området ved denne GF.
 5. Alle kandidater valgt som foreslået. Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer.
 6. Alle kandidater valgt.
 7. De siddende revisorer fortsætter.
 8. Kontingent fastsættes som foreslået med kontigentstigning fra 2016.
 9. På forslag fra formand elect Troels Krarup Hansen, diskuteres hvorvidt det kunne være en mulighed at holde DES Årsmøde på en fast geografisk lokation, for at sikre mindst mulig variation i pris, og nemmere logistik. Den kommende bestyrelse vil diskutere denne mulighed.

Referent Frederik Persson