Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Dansk Endokrinologisk Selskab d. 26. november 2001.

 

PDF
Se oprindelig PDF

Formål: implementering af nye love, vedtaget ved ordinær generalforsamling maj 2001

Ad 1. Valg af dirigent.

Hans Henrik Lervang, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

Ad 2. Valg til bestyrelsen.

a. Som næstformand blev ovl. dr.med. Jens Friis Bak, Århus Amtssygehus valgt.

b. Som repræsentant for provinsoverlægerne blev ovl. Ole Snorgaard, Hillerød Amtssygehus valgt.

c. Som medlem med interesse for endokrinologi, men ikke ansat på en endokrinologisk afd. blev ovl. Charlotte Mollerup, Endokrin Mammakirurgisk afd., RH valgt.

d. Som nyt medlem blev ovl. dr.med. Thomas Almdal, Herlev Amtssygehus valgt.

Ad 3. Valg til Sundhedsfagligt udvalg (SFU).

a. To provinsoverlæger: ovl. dr.med. Henning Friis Juel, Slagelse Sygehus og ovl. PhD Per Heden Andersen, Esbjerg Centralsygehus blev valgt.

b. To yngre læger: 1.reservelæge PhD Klaus Gravholt, Århus Kommunehospital og

1.reservelæge dr.med. Søren Urhammer, Hvidovre Hospital blev valgt.

Ad 4. Eventuelt.

Intet.

Referent: Jens Faber