1. Medlemstilgang og -afgang

Der har igen i år været den forventelige nytilgang af medlemmer (n=51) og en lidt mindre afgang (36). Medlemstallet er steget fra 582 til 597. Bestyrelsen har ikke afvist ansøgninger om optagelse i selskabet.

2. Mødeaktiviteter:

Forårsmødet, nr. 329 blev afholdt i Auditoriet, Rigshospitalet, Torsdag d. 17. marts 2011 kl. 16-19 med emnet ”Diabetes og graviditet” og var arrangeret af Elisabeth Mathiesen og Marie-Louise Hartoft-Nielsen.

Nationale Behandlingsvejledninger (NBV) møde no. 330. Arbejdet med udarbejdelse af nationale instrukser for diagnostik og behandling af endokrine sygdomme ledes af Troels Krarup (formand), Peter Rossing, Birte Nygaard og Peter Gustenhof. Første møde i denne serie blev afholdt fredag-lørdag 28-29 oktober 2012 med ca. 50 deltagere.

Mødet var en stor succes og der blev udarbejdet instrukser for ”Behandling og kontrol af Type 2 Diabetes”, ”Behandling af Mandlig Osteoporose” og ”Udredning af knuden i glandula thyreoidea”. En række ny arbejdsgrupper blev nedsat, idet disses arbejde kan følges på vores hjemmeside.

Selskabet finansierer også denne aktivitet i 2012 med en ramme på kr. 100.000, men vi forventer, at initiativet derefter over et på år bliver udgiftsneutralt, idet deltagerne selv skal betaler og evt. få refusion fra afdelingerne.

Årsmødet blev i år afholdt d. 19.-20. januar 2012 i Horsens og var arrangeret af kollegerne i Horsens og Silkeborg. Den lokale organisationskomité bestod således af Helle Kongsbak Brockstedt, Hanne Storm, Klavs Würgler Hansen, Charlotte Ørskov, Niklas Rossen, Anne Lene Dalkjær Riis, Andreas Kaal, Liselotte Fisker, Marianne Kleis Møller, Marius Carstensen, Lene Sundahl Mortensen.

Igen i år var formatet et heldagsmøde med videnskabelige foredrag i to parallelle sessioner samt en ”pro- et contra-session” hvor Jens-Erik Beck Jensen og Lars Rejnmark debatterede emnet ”Bør man tilstræbe en bestemt tærskelværdi for D-vitamin?”.

Årets modtager af Niels Schwartz Sørensens ærespris, professor Susanne Mandrup, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, hædret for sin forskningsindsats indenfor diabetes, særligt forståelsen af, hvordan udviklingen og funktionen af fedtceller reguleres . Fredag aften var der middag på og dans til et velspillende orkester. Lørdag var der prisuddelinger for bedste foredrag.

3. Uddannelsesaktiviteter:

Rekruttering til faget: Alle hoveduddannelsesforløb er nu besat, men det er fortsat vigtigt, at optimere uddannelsesforløbene og –miljøet og derved sikre fortsat rekruttering. Afdelingerne opfordres derfor fortsat til at sikre tilknytning af HU-læger til emneorienterede teams, etablere mentor/tutor ordninger, og at ændre arbejdsdelingen således de yngre får mulighed for at kunne deltage også i ambulatoriearbejdet. DES har, bl.a. for at øge synligheden overfor yngre læger, gennemført en markant forbedring af selskabets hjemmeside.

Specialespecifikke kurser for HU-læger: Henrik Ancher Sørensen er fortsat hovedkursusleder. De planlagte kurser i ”Diabetes, adipositas og dyslipidæmi” (Ålborg), ”Knogle og calciummetaboliske relaterede sygdomme” (Odense), ”Thyreoideasygdomme” (Odense), blev gennemført som planlagt med god deltagelse og pæne evalueringer. Det fulde kursusprogram er nu oppe at køre og er planlagt mindst 1 år frem.

Kurser i udlandet: Bestyrelsen havde også i 2011 afsat 50.000 kr/år til støtte til yngre kollegers deltagelse i internationale kurser fortrinsvis i sådanne arrangeret af ESE. Yngre læger kan også opnå støtte til deltagelse i andre internationale kurser. Ansøgningsfrister fremgår af hjemmesiden.

4. Internationale aktiviteter:

European Society of Endocrinology (ESE). Vi ser frem til at være værtsnation for ECE – kongressen i 2013. Forberedelserne hertil skrider planmæssigt frem under ledelse af Jens Sandahl Christiansen og Troels Krarup.

UEMS arbejdet varetages fortsat af Hans Perrild – se venligst den særskilte beretning.

5. Nationale aktiviteter:

DES har også i 2011 bidraget til en række ”studieanmeldelser”, som er udarbejdet af Institut for Rationel Farmakoterapi.

5. Bestyrelsen og selskabet:

Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer. Leif Breum, Marie-Louise Hartoft-Nielsen, Esben Søndergaard og Kurt Højlund forlader i år bestyrelsen efter funktionsperioden og takkes for en solid og vedholdende indsats i arbejdet!

Endelig skal jeg takke bestyrelsen og selskabets medlemmer for opbakning i min periode som formand, som afsluttes på dette års generalforsamling. Held og lykke til det gamle selskab, den nye bestyrelse og den nye formand Peter Rossing.

Odense den 4.4.2012

Kim Brixen
Formand