1. Medlemstilgang og -afgang 

Der har igen i år været den forventelige nytilgang af medlemmer (n=36) og en lidt mindre afgang (n=32). Bestyrelsen har ikke afvist ansøgninger om optagelse i selskabet. 

2. Mødeaktiviteter:  

Efterårsmødet, nr. 327 blev afholdt på Skejby Sygehus den 22. oktober med emnerne ”Turners Syndrom og Anorexia Nervosa” arrangeret af Claus H. 

Gravholt og Rene K. Støving. Forårsmødet, nr.328 blev afholdt på Ålborg Sygehus den 18. marts med emnerne ”Arktisk endokrinologi” og ”Diabetes 

komplikationer” arrangeret af Stig Andersen og Poul Erik Jakobsen Årsmødet blev i år afholdt af afdelingen i Herlev på KAS Herlev.  

Det var et særdeles vellykket møde arrangeret af den lokale organisationskomité bestående af Camilla Rathcke, Mikkel Andreassen, Finn Noe Bennedbæk, 

Henrik Vestergaard, Ebbe Winther Jensen, Flemming Nielsen, Lars Ø. Kristensen, Jens Faber og ikke mindst sekretær Susie Corneliussen. 

  

Konceptet fra sidste år blev ”genbrugt” med heldagsmøde med videnskabelige foredrag i parallelle sessioner fredag, et socialt arrangement med indlagt motion til et velassorteret orkester fredag aften. Derefter var der prisuddelinger med festforelæsning. Endelig blev årets modtager af Niels Schwartz Sørensens ærespris, overlæge, PhD Kurt Højlund, hædret for sin forskningsindsats med fokus på insulinresistens og proteomics.  

3. Uddannelsesaktiviteter:  

Rekruttering til faget: Der er fortsat problemer med at besætte hoveduddannelsesforløb region Nord og Syd. Specialets krav om videnskabelige 

produktion, arbejdet med kroniske sygdomme, manglende eksponering for endokrinologiske patienter (ambulatoriefunktioner) i introduktionsuddannelsen, 

manglende mulighed for at virke i privat praksis og manglende deltidsstillinger er måske nogle af årsagerne til rekrutteringsproblemerne. 

Bestyrelsen har i fortsættelse af initiativerne fra sidste år planlagt et seminar for administrerende overlæger og yngre endokrinologer i maj 2010 med fokus på rekruttering.  

CONSUL-kurserne:  

CONSUL-kurserne er nu ikke længere obligatoriske og DES har oprettet en national kursusserie i stedet. Der har været afholdt et kursus i laboratorieteknik (Odense) og et kursus i thyreoidea- og calciummetaboliske sygdomme (Hvidovre) er skrivende stund i gang.  

Henrik Ancher Sørensen er tiltrådt som hovedkursusleder og der er fastlagt et curriculum af kurser, der dækker behovet. 

Bestyrelsen af har som en forsøgsordning afsat 50.000 kr/år til støtte til yngre kollegers deltagelse i internationale kurser fortrinsvis i sådanne arrangeret af ESE. 

4. Internationale aktiviteter:  

Vi ser frem til at være værtsnation for ECE – kongressen i 2013. Forberedelserne hertil skrider planmæssigt frem under ledelse af Jens Sandahl Christiansen. 

  

UEMS arbejdet varetages fortsat af Hans Perrild – se venligst den særskilte beretning. 

5. Nationale aktiviteter:  

Bestyrelsen fremsætter ved generalforsamlingen forslag om enkelte vedtægtsændringer (se separat redegørelse).  

Peter Rossing ledet arbejdet med at udarbejde kliniske retningslinjer på diabetesområdet på foranledning af Diabetesstyregruppen og Sundhedsstyrelsen. Repræsentanter for Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Dansk Oftalmologisk Selskab og Dansk Selskab for Almen Medicin har deltaget i arbejdet.  

Ulrik Pedersen-Bjergaard står i spidsen for DES’s udvalg til vurdering af CGMS (Continuous Glucose Monitoring System). Rapporten forventes fremlagt til 

efteråret på et medlemsmøde. 

Ole Snorgaard er formand for en arbejdsgruppe vedr. guidelines for behandling af DM-2som søges koordineret med et tilsvarende initiativ fra DSAM 

DES har bidraget til en række ”studieanmeldelser”, som er udarbejdet af Institut for Rationel Farmakoterapi. Det er bestyrelsens erfaring, at vore input har været nyttige og vi anser opgaven som vigtig. 

6. Bestyrelsen:  

Ebbe Winther Jensen, Per Løgstrup Poulsen, Jann Mortensen og Lise Wogensen Bach forlader i år bestyrelsen efter funktionsperioden. Tak for en solid 

og vedholdende indsats i arbejdet! 

7. Tre medlemmer af bestyrelsen, vores sekretær Kurt Højlund og vores næstformand og web-master Ebbe Winther Jensen samt vores kasserer Esben Søndergaard har i særlig grad sat deres aftryk på årets arbejde. Endelig har  Nanett Mosumgaard har ydet uvurderlig sekretærbistand. 

Odense den 20.4.2010 

Kim Brixen