Referat DES bestyrelsesmøde 6. november 2017 kl. 20.00-21.00

Til stede: Ebbe,
Afbud: Jens Bruun, Thomas Brix


1) Årsmøde 2018 økonomi - sponsorater
2) Brev til regioner vedr. SDC inkl. brev vedr. SDCC (vedhæftet)
3) SEB Hæderspris 2019 indstilling (invitation vedhæftet)
4) Folketinget og hypothyreose (forespørgsel vedhæftet) – Er videresendt til tovholder for NBV for hypothyreose
5) Høringsudkast målepunkter 2018 risikobaseret tilsyn: Diabetesforløb (kronisk sygdom og komorbiditet) (vedhæftet)
6) Efteruddannelse af Endokrinologer - udkast til holdningspapir – status ved Thomas A.
7) Nye bestyrelsesmedlemmer
8) Eventuelt

Ad 1) Som udgangspunkt Ikke sponsorer af det enkelte foredrag. Gerne sponserede frie sponsorater. Lidt uklart hvordan det er med årsmødet. Anne Lene følger op. Prisen uden sponsorater kan løbe op i 1400 kr. per deltager. Det er en stor prisstigning og årsmøde komiteen vil diskutere dette. Eventuelt med et økonomisk tilskud fra DES. Der accepteres en underskudsgaranti i størrelsesordnen 100.000 kr.

Ad 2) Svar fra Region Nord om at de regner med en model uden opsplitning af specialet og en uændret organisation. Afventer svar fra øvrige regioner. Afventer 14 dage hvorefter vi vil rykke for svar. Vi vil informere vores medlemmer om vores forespørgsel til regionerne og fremsende svarene når de foreligger. Vi vil programsætte diskussion af SDC i forbindelse med vores generalforsamling.

Ad 3) Vi indstiller Laszlo Hegedüs til SEB hæderspris og Hagedorn. Til visionsmøde laver vi en liste over kandidater til denne slags priser.

Ad 4) Jesper Karmisholt har sammen med NBV Hypothyreose gruppen har forfattet et svar der fremsendes til sundhedsstyrelsen.

Ad 5) Tidsfristen er kort. Vi har ikke umiddelbart nogle kommentarer. Eventuelle kommentarer kan fremsendes til Marie Krabbe fra LVS.

Ad 6) Gruppen har lavet et udkastet. De vil se på det igen og rundsende til bestyrelsen til diskussion på bestyrelses

Ad 7) Tilsagn fra alle fraset Esben Vestergaard. Esben S hører Lars om han har spurgt ham

Ad 8) På mødet januar vil vi diskutere punktet fra NBV mødet mht PET positive knuder i thyroidea.