Dagsorden bestyrelsesmøde 5/12 kl. 20.00-21.00

Deltagere: Ebbe, Thomas A., Hans Jørgen, Kirstine, Lars, Jens, Inge, Hanne, Troels, Esben

Afbud: Sigrid, Eva

  1. Rejselegater ansøgning (se vedhæftede ansøgninger) v. TKH
  2. Velkomstbrev v. ES
  3. Invitation til indstilling af emner til Lærings- og kvalitetsteams
  4. Eventuelt

Ad 1) Det menes at legatet kun uddeles til læger, i så fald Kasper Faarkrog kan ikke modtage. Troels følger op på dette. Hvis ovenstående bekræftes uddeles legater til Signe Toft Andersen, Simon Veedfald, Anne-Sophie Sejling og Line Engelbrechtsen. Hvis Kasper kan modtage får han i stedet for Line.

Ad 2) Brevet godkendes

Ad 3) Ingen aktuelle forslag.

Ad 4) Intet nyt