Referat DES bestyrelsesmøde. Telefonmøde 10. april 2017 kl. 20-21

Til stede: Inge, Jens, Esben, Sigrid, Thomas, Troels

Afbud: Eva, Peter

Dagsorden:

  1. Ansøgning om økonomisk støtte til kongres – Modtaget 19 ansøgninger (Troels)
  2. Revision af gældende visitationsretningslinjer for fedmekirurgi – Orientering (Jens)
  3. Abstractpriser årsmøde (Troels)
  4. Forespørgsel vedr. habilitet + forespørgsel om sponsorering af årsmøder – Orientering (Troels)
  5. Spørgsmål til brug for klagesag vedrørende DR program om stofskifte (Troels)
  6. Generalforsamling (Troels)
  7. Egenbetaling til NBV møde 2017 (Troels)
  8. Eventuelt

Ad 1) ECE tilgodeses jf. retningslinjerne.  DES vil uddele 6 x 5.000 kr. i foråret og 4 x 5.000 kr. i efteråret. Thomas vil gennemlæse de 19 ansøgninger og komme med forslag til prioritering

Ad 2) Vi har trukket os fra arbejdet med visitationsretningslinjerne. Arbejdet fortsætter og der ventes en udmelding i maj.

Ad 3) Artikelpriserne var sponseret af firmasponsor. Abstractpriser dækket af DES (Inge har betalt den ene af de to og afventer kontonr. fra den anden)

Ad 4) Forespørgsel fra LVS vedrørende vores sponsering. Vi har svaret så fyldestgørende som muligt.

Ad 5) VI har svaret så godt som muligt på forespørgsel fra DR. Klagen vedrørende programmet er efterfølgende afvist af DR.

Ad 6) Vi afholder bestyrelsesmøde før generalforsamling fra kl. 16.30-18.30. Oplæg til generalforsamling fra Laszlo, Birte og Peter Qvortrup Geisling vedrørende debatten i efterforløbet af DR udsendelsen. Hanne Storm forespørges om forslag til afløser i bestyrelsen (ES)

Ad 7) Egenbetaling medførte fald i deltagerantal. Forespørgsel fra NBV udvalget om at fastholde egenbetaling på 500 kr. Vi afventer fortsat regnskab fra Esbjerg, men forventer at dette kan imødekommes af bestyrelsen.

Ad 8) Ingen kommentarer