DES bestyrelsesmøde 17/8 2015

Afbud: HJ Gjessing, TK Hansen

  • DSIM

Karen Boje er med til første punkt som DES repræsentant i DSIM bestyrelse. Lidt diskussion om DSIMs rolle i fremtiden, bliver selskabets indsats obsolet? Bestyrelsen opfatter arbejdet med at sikre intern medicin (common trunk) som vigtig da det er en stor del af endokrinologiske lægers arbejde og en stor del af hoveduddannelsen. DSIM gør også et vigtigt arbejde med målbeskrivelse for hoveduddannelse.

  • Webmaster

Opdatering på området. Frederik Persson kontakter webmaster.

  • Moms

Der er aktuelt lidt diskussion om videnskabelige selskaber skal betale moms. Især vigtigt i forbindelse med årsmødet osv. Formanden prøver at få det afklaret. LVS er også i gang med at undersøge. Opdatering følger.

  • DRG

Diskussion vedr. henvendelse fra SST om udvikling af ny DRG grupperingslogik. Der er en række spørgsmål til specialet som bestyrelsen umiddelbart har lidt svært at svare på, bl.a. fordi det ikke er helt klart hvad formålet med at udvikle ny DRG grupperingslogik er. Formanden kontakter SST for at få mere afklaring.

  • Fodrapport

Ny fodterapeut fra bl.a. Aalborg Universitet er sendt til kommentar.  Ingen større kommentarer herfra. Sendes videre forbi NBV arbejdsgruppe.

  • NBV møde

Invitation til NBV kommer ud i september

  • Årsmøde fast sted eller fast firma (CAP)

Diskussion af mulighed for at ha en fast partner/sekretariat til arrangement af årsmøde, baseret på gode erfaringer fra andet møde. Mødets størrelse giver efterhånden også nogle udfordringer i forhold til lokaler og geografi. Formanden vender tilbage med et typisk budget for et årsmøde af nuværende størrelse. Generel positiv holdning til det fra bestyrelsens side.

  • Marie og August Krogh pris

Kandidater til Marie og August Krogh pris diskuteres og overvejes til næste møde.

  • Evt.

Intet.

Referent: Frederik Persson