DES bestyrelsesmøde 15062015

Afbud: Dorte Glintborg, Inge Bülow, Kirstine Stokholm.

Deltager: Eva, Frederik, Sigrid, Troels, Jens Bruun, Peter R, Hans G, Thomas A, Ebbe Eldrup.

  • Konstituering

Inge Bulow vælges til kasserer. Kirstine Stokholm fortsætter som næstformand. Frederik Persson fortsætter som sekretær (ikke bestyrelsesmedlem). Det besluttes at vi på hjemmesiden under bestyrelsen skal nævnes at tilknytningsforhold kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

  • Webmaster

Vi har fået henvendelse uopfordret mhp. arbejde med hjemmesiden. Vi diskuterer sagen med webmaster.

  • DSIM

DSIM diskuteres med baggrund i henvendelse fra Karen Boje Pedersen, som er DES medlem i DSIM bestyrelse. DES bestyrelse synes fortsat at det er vigtigt at deltage i DSIM. Anders Rinnov er foreslået som suppleant, og bestyrelsen godkender dette. Desuden inviteres Karen Boje Pedersen med til næste DES bestyrelsesmøde for at nærmere diskutere DSIM og DES rolle i arbejdet for fremtidig intern medicin.DES 2016

  • DES 2016

Bestyrelsen beslutter at udbetale budgetteret forskud til DES årsmøde 2016 til Bella Sky hotel.

Evt:

  • Allan Vaag er nu godkendt at Sundhedsstyrelsen til at være DES repræsentant sammen med Ole Snorgaard i IRFs arbejde med rekommandationer indenfor medicin for diabetes og adipositas. Spørgsmål fra Eva Black vedrørende dimensionering af antal af speciallæger i fremtiden, om DES har antal eller prognose for tilgang/afgang i fremtiden.

Næste møde 17/8.  

Referent  Frederik Persson