DES telefonbestyrelsesmøde

Mandag d 4 maj 2015 kl 20

Deltagere: Ebbe Eldrup, Peter Rossing, Kristine Stochholm Krag, Trine Tang Christensen, Hanne K Storm, Sigrid Bjerge, Klaus Levin, Lars Gormsen

Kommende generalforsamling:

 • Dagsorden diskuteret, ad regnskab foreslås at øge kontingentet fra 300 til 400 kr, for studerende fra 150 til 200, og for firmaer fra 3000 til 4000 kr fra næste år. Dette med udgangspunkt om at reducere underskuddet der har været omkring 200.000 kr især pga årsmødet og NBV mødet. Der er bevidst arbejdet på at omsætte vores formue til aktiviteter i form af NBV møderne, og det er på sigt intentionen at DES tilskud til NBV møderne aftrappes så møderne i stedet betales via afdelingerne/Regionerne.

  Ad UEMS vil bestyrelsen invitere H Perrild til bestyrelsesmøde for at opdatere os på udviklingen på området.

  Der foreslås til GF at følgende vælges til bestyrelsen i stedet for afgående medlemmer: Jens Bruun, Inge Bûlow, Thomas Almdal, og Hans Gjessing. Desuden foreslås Troels Krarup Hansen valgt som formand elect.

  Nye kandidater til inspektorer Signe Sætre Rasmussen, Hillerød, Trine Walter Jensen, Hvidovre, Elsebeth Duun, Gentofte og Ebbe Eldrup Herlev. (andre?)
 • Ad rejselegat mangler vi at tage stilling til ansøgning fra Lise Bislev der søger 3000 kr og opfylder vores kriterier så det støttes
 • Ad DES 2016 er der fremsendt flot foreløbigt program og budget med pænt overskud, dog mangler lige afklaring af eventuelle ekstra udgifter til hotel. Når dette er på plads fremsendes revideret budget fra arrangørerne, som forventes godkendt fra bestyrelsen
 • Ad webmaster/App master vil PRO tage kontakt til vores webmaster mhp en afklaring af fordelingsnøglen som er foreslået mhp om en model med lavere fast afregning men tilskud til enkelt opgaver kunne være et alternativ, samt diskussion af fordelingsnøglen
 • Intet til Evt

PRO 04.05.2015