DES bestyrelsesmøde 13. April 2015

Afbud:

LC Gormsen

T Østergaard

 • 1. Generalforsamling 2015

Plan at holde det ifb. forårsmødet den 21. maj, således at GF holdes når programmet slutter kl ca 16.30 på Steno Diabetes Center. I stedet for bestyrelsesmøde inden holdes dette som telefonmøde i begyndelsen af maj. Forslag til nye kandidater til bestyrelse og formand elect skal være på plads. Inge Bülow nævnt som kandidat fra Nord. Klaus L forhører sig i Syd. Troels K Hansen takker ja til at kandidere til formand elect. Der skal vælges inspektorer på GF.

 • 2. Ansøgninger om DES tilskud til rejse

4 ansøgere. Alle tildeles 5000 kr. støtte til kongresrejse.

 • 3. DSIM suppleant.
 • Karen Boje Pedersen har brug for en suppleant i DSIM. Ingen kandidater umiddelbart. Bestyrelsens medlemmer skal finde kandidat snarest
  4. Arbejdsgang vedr. og fagligt indhold af udkast til DSAM thyroideavejledning.

DES har bedt Birte Nygaard og Laszlo Hegedus om at kommentere på udkast fra DSAM på vegne af DES. B Nygaard har kommenteret, mens L Hegedüs ikke har mulighed for at kommentere indenfor tidsfristen men det er meget fint med BNs kommentarer på vegne af DES

 • 5. Hypoglykæmi brev fra Hillerød

Kørekortsregler for diabetespatienter synes at give underrapportering af hypoglykæmi. Det foreslås fra Nordsjællands Hospital at DES skriver til SST for at gøre opmærksom på dette problem. Fuld støtte fra bestyrelsen hertil

 • 6. Webmaster.

Endelig afgørelse vedr. udvidelse af IT-hjælpere til to i stedet for en, stilling som webmaster slås op. Det aftales at vi evaluerer om et år med henblik på om ydelse og pris står i fornuftigt forhold, dvs opdateres og fungerer hjemmesiden og er Apps tilgængelige til relevante platforme med opdaterede NBVer. Desuden aftales udvidet udgift til iTunes app godkendt.

 • 7. Addison card

Europæisk arbejde for patient ID kort for Addison patienter. NBV arbejdsgruppen for Addison har været involveret. Spørgsmålet drejer sig nu om hvorvidt DES vil godkende kortets udseende og om DES vil betale for trykning af kortene. Bestyrelsen støtter princippet og kortets udforming, men mener ikke at det er selskabets opgave at betale for trykning.

 • 8. SST specialister til IRF nationale rekommendationsliste diabetes og anoreksika

De kandidater der tidligere er fundet er inhabile. Der skrives rundt til medlemmerne om der er speciallæger der vil deltage for DES. Svarfrist om 14 dage.

 • 9. evt.

Referent Frederik Persson