Referat DES bestyrelsesmøde 071013

Afbud: Peter O, Pia E, Niels J

 1. Seneste referat
  Godkendt.
 2. DES Årsmøde status
  På hjemmesiden med invitation og abstract. Tilmelding er samme deadline. Al planlægning kører planmæssigt. Organisationskomitéen begrænser indlæg til 1 stk per forfatter, jvf invitationen.
 3. Sandbjerg NBV møde status
  Fuldt hus med tilmeldinger. Mangler en enkelt NBV til rundsendelse om neuropati. Næste år vil mødet være en uge senere pga. lokalebooking (dvs uge 44). Julie Pildal holder et foredrag til mødet vedr. evidensgradering. Høj aktivitet på hjemmesidens NBV sider. Finansiering til næste år til diskussion. Vi har tidligere diskuteret om de kliniske afdelinger kan bidrage at dække mødets omkostninger. Vi diskuterer det igen og beslutter til bestyrelsesmødet i forbindelse med det kommende årsmøde.
 4. Jens Sandahl foreslår flere medlemmer til ESE
  Der er fra Jens Sandahl i Århus foreslået tættere tilknytning, styrket samarbejde og evt. flere DES medlemmer der også er medlemmer af ESE. Formanden har været til møde i ESE med samme dagsorden. Automatisk dobbeltmedlemskab diskuteres, formentlig ikke noget som vores medlemmer ønsker. Aktuelt koster ESE medlemskab ca. 80 €. Der er i ESE diskuteret forskellige incitamenter for at styrke nationale samarbejder. Vi afventer udspil fra ESE. Vi vil være opmærksomme på ESEs postgraduate kurser, og kunne tilbyde et legat til deltagelse i disse kurser. Vi beslutter endeligt til bestyrelsesmødet i forbindelse med årsmødet. Vi vil også formidle ESE kurser på hjemmesiden.
 5. Ansøgning om støtte
  Støtte til deltagelse diskuteres og fordeles. Vi vil fremover indskærpe at støtte til deltagelse ved internationale kongresser er betinget af antagelse af abstract som poster eller præsentation. Teksten på hjemmesiden vil blive ændret. Man kan stadig søge støtte til internationale kurser m.m.
 6. Brev med opfordring fra Novo Nordisk
  Brev fra Novo Nordisk vedr. besværlige tilskudsregler til behandling med degludec, herunder udmelding fra SST om at de har anbefalet at øge Hba1c mål for patienter i stedet for at forsøge ny insulinanalog. Vi har i DES ikke haft henvendelser fra medlemmer om at der er særlige problemer. Det er dog bestyrelsens opfattelse, baseret på egne erfaringer, at Sundhedsstyrelsens bedømmelse er blevet noget mindre restriktiv den senere tid. Formanden svarer NN med besked om at bestyrelsen ikke har oplevet det anførte problem og ikke har fået henvendelser fra medlemmer om at der er problemer som anført, og derfor ikke finder anledning til at tage sagen op.
 7. DSIM udd. udvalg
  Karen Boje og Anders Rinnov vælges til DSIM udd. udvalg.
 8. August Krogh kandidater
  Bestyrelsen indstiller Peter Laurberg. Birte N kontakter og indsender forslag.
 9. Evt.
  Endokrinologisk kandidat til NBV PCOS efterlyses. DES bestyrelse foreslår Kirstine Stokholm. 
 10.  Diskussion om T3 behandling, som mange patienter henvender sig om. Samlet udmelding efterlyses, men der kommer nok ikke sådan fra Dansk Thyroideaselskab. Det diskuteres hvordan man kan undgå at der skabes frustration blandt patienter der ikke kan komme til at diskutere behandlingsmuligheden med sin behandler. Der synes at være en del lokal variation i tilbud. DES vil via formanden rette henvendelse til Dansk Thyroidea Selskab for at bede om en udmelding, da der er mange medlemmer der bliver konfronteret med det. Der synes at være en stort informationsbehov på dette punkt. Bestyrelsen vil forfatte en skrivelse til medlemmerne med samlet holdning på dette punkt, men støtter umiddelbart vejledningen udsendt ved IRF tidligere på året.

Referat
Frederik Persson