Referat DES bestyrelsesmøde 090913

Afbud: Trine, Dan, Birte, Dorte, Peter O

 1. DES Årsmøde status
  Alt følger planen. Invitation er snart klar. Kommer på hjemmesiden inkl. abstractinformation. Jens Bruun i Randers er lokal tovholder.
 2. Sandbjerg NBV møde status
  Kirstine melder at alle planlagte udkast er på vej. Alt følger planen. Type 2 diabetes guideline revisionsgruppe har møde i oktober.
 3. pro. medicin.dk beder om nye skribenter. 1 til akromegali (tidl. Helene Nørrelund) og en referent til Cushing afsnittet (Jens Otto Lunde er skribent). 
  Frederik kontakter Marianne Andersen om mulighed for at tage opgaven.
 4. Dorte Glintborg spørger på vegne af nordisk PCOS interessegruppe om støtte til møde.
  Det er uklart om vi har regler for støtte til interessegrupper? Bestyrelsen ønsker at være forsigtig med at støtte interessegrupper. Frederik undersøger.
 5. SST afholder konference om Nationale Kliniske Retningslinjer
  Kirstine vil spørge Julie Pildal som arbejder med behandlingsvejledninger om hun har lyst og mulighed for at deltage i SST konference.
 6. Brev fra thyroideapatienter
  Formanden har fået brev fra en sammenslutning af thyroideapatienter vedr. DES hjemmeside, med forespørgsel om oprettelse af et åbent patientforum, hvor erfaringer med forskellige behandlinger kanUmiddelbart synes bestyrelsen ikke at vores hjemmeside, som er tænkt som et fagligt medie, skal bruges til patientfora. Formanden vil skrive et svar og henvise til Dansk Thyroideaselskab.
 7. SST styregruppe for diabetes
  På trods af talrige forespørgsler er det ikke lykkedes bestyrelsen at finde en kandidat til Sundhedstyrelsens styregruppe for diabetes, da der er strenge krav til sådanne kandidaters habilitet. Vi vil nu skrive ud til medlemmerne og efterspørge egnede kandidater som bestyrelsen efter nærmere vurdering kan indstille.
 8. Kørekort for diabetes
  Kørekort for diabetespatienter - opdateret vejledning er fra Sundhedstyrelsen til høring. Der synes at være en forskelsbehandling hvis man har kørekort ved diabetes diagnosen i forhold til hvis man skal tage kørekort med manifest diabetesdiagnose. Sundhedstyrelsen har gjort justitsministeriet opmærksom på diskrepansen. Troels vil tilføje lidt om emnet til type 1 NBV. Formanden har været i dialog med Sundhedstyrelsens om diskrepansen, som synes at være juridisk betinget.
 9. ESE møde i Wien
  Formanden deltager i ESE National Societies Day 13-14 Sept. i Wien, et møde som skal styrke det endokrinologiske samarbejde i Europa. Fra bestyrelsens side foreslås fokus på udvekslingsmuligheder for unge endokrinologer.

10. Evt.
ECE kongressen i KBH har givet 52 000 € i overskud til DES. Dagens Medicin holder Diabetes Konference 3/10. Bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Referent
Frederik Persson