DES bestyrelsesmøde 15.april kl. 2000

Afbud:

 • Klaus L
 • Peter O
 • Kirsten

Tilstede:

 • Peter R
 • Frederik P
 • Troels
 • Dorte
 • Birte
 • Niels
 • Peter O
 • Torben
 • Pia
 • Helle
 • Dan

1. Sidste referat

Godkendes.

2. Ansøgninger om støtte

Hele 28 ansøgninger modtaget. 5 søger til ECE, 12 til ADA, 11 til andre. Bestyrelsen vælger denne gang at støtte ansøgere der skal præsentere ved ECE (det er derfra pengene til støtte oprindeligt stammer fra) og desuden at trække lod blandt de resterende om 3 x 5000 kr. FP skriver til alle og giver besked. De støttede skal kontakte bestyrelsens kassér med CPR nummer og får derefter nærmere instruktioner. Troels vil lave en specificeret ordlyd om ansøgninger til hjemmesiden. Således støttes i denne omgang:

 • Peter Lommer Kristensen
 • Christian Selmer
 • Line Pickering Jakobsen
 • Agnethe Berglund
 • Pernille Høyem
 • Signe Foghsgaard
 • Henrik Holm Thomsen

3. Godkendelse af kurser der har ansøgt om CME akkreditering.

Practical Diabetology (3 dage, 18 CME point), ECE (5 dage, 30 point) og EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medical Education) via UEMS om et kursus: ”New insights into diabetes complications" (2,5 dage, 15 CME point).

4. Generalforsamling og bestyrelse/formand

Vi mangler foredragsholder til GF 21/5. Diabetesforskningens legatmodtagere nævnes som mulighed. 2 x25 min.
Ad formand: Peter R har været formand et år nu og derfor skulle der i princippet vælges en formand-elect nu et år før. Bestyrelsen indstiller til at Peter R fortsætter.
Ad nye bestyrelsesmedlemmer: Helle Brockstedt kan ikke genvælges efter 2 perioder. Trine Tang-Christensen, Frederik Persson, Klaus Levin, Torben Østergaard er på valg, alle genopstiller. Kirstine Stokholm er udgået pga. ophør i FYEN, derfra vil man stille ny kandidat. Således skal der findes 2 nye bestyrelsesmedlemmer på GF.

5. Samarbejde med DSAM vedr. nationale behandlings vejledninger

DSAM vil gerne diskutere behandlingsvejledninger sammen med os, som skal laves efter grading system, forslagsvis om thyroideasygdomme. Synes at være et tidskrævende arbejde. Klar forventning til at DES vil bidrage med specialistviden, man efterspørger en eller to deltagere fra DES i arbejdet. Evidensgradering centralt spørgsmål i denne sag. Lidt diskussion om vi skal arbejde med evidensgrader i enkel form i relation til NBV. Man vil diskutere dette i NBV styregruppen. Peter R skriver til DSAM.

6. Evt.

HU-kurser: Trine T-C referer møde med SST vedr. reducerede budgetter til HU-kurser. Der er tilsyneladende opstået tvivl om besparelserne, og vores HU-kursus leder Flemming Nielsen er i fortsat dialog med SST. DES er tilsyneladende ret billige i HU-kurser, sammenlignet med andre intern medicinske selskaber. Det er muligt at der bliver underskud til et af vore kurser i år, hvilket potentielt går ud over enkelte kursister der så ikke kan blive speciallæger. Ansvaret for dette vil i så fald ligge hos SST, som også må løse problemer i forbindelse med dette. Bestyrelsen støtter HU-kursus leder Flemming Nielsen i at afholde de kurser der er råd til og budgetteret med – SST må tage ansvar for hvis kursusprogrammet ikke kan gennemføres og hvis der er læger der bliver forsinkede i deres speciallægeuddannelse. Peter R kontakter SST og LVS for at give en tilbagemelding.

Ny rekord med tilmeldte til ECE – 2300 registreringer. Glædeligt!

 

Referent
Frederik Persson