Referat fra bestyrelsesmøde d. 4/3 2013

Til stede:

 • Peter R
 • Frederik
 • Pia
 • Birthe
 • Helle
 • Torben
 • Peter L
 • Troels
 • Trine
 • Dorte
 • Kirsten

Afbud:

 • Peter O
 • Dan
 1. Sidste referat og Generalforsamling
  Generalforsamling 21/5, nye bestyrelsesmedlemmer skal i spil til det. Kristine ryger ud som FYEN repræsentant efter FYENs generalforsamling i november, men fortsætter gerne hvis muligt. Oplæg til generalforsamling diskuteres – der skal gerne findes en foredragsholder evt. nye phder der lige er forsvarede. Lidt opfølgning af diskussionen om dimensionering af HU. Der ligger en dimensioneringsplan frem til 2020. Hvad kan vi som selskab påvirke i antal af pladser og antal af endokrinologer?
 2. Uddannelsesbudget
  SST har skåret budgetter til H-kurser med 18 %, hvilket giver problemer ift igangværende kurser. Kan DES stille garanti for manglende dækning bliver der spurgt fra udd. udvalget? – Det kan vi godt gøre denne gang – men DES mener ikke at det er vores opgave at dække disse kurser. Forskellige løsninger diskuteres – hvis der skal spares, er der måske muligheder for at begrænse antal af specialister der underviser og foredragsholdere osv. Hvad er udgifterne og hvor er de tunge poster? Diabeteskurset aktuelt det dyreste. LVS kan tage det op ift SST samtidig med man kigger på omkostninger for kurserne. Bestyrelsen mener ikke at antal kurser eller kursusdage kan beskæres. Flemming Nielsen vil fortsat være i dialog med SST om de overordnede budgetter.
 3. Høring fra arbejdsgruppe om lægers tilknytning til industri 
  Diskussion af forslaget fra Astrids Krags arbejdsgruppe – udkast til høring sendt rundt. Vi vil som bestyrelse forholde os afventende til det videre forløb.
 4. Evt.
  Kvalitetskonferencematerialet diskuteres. Evidensniveauer til NBV efterspørges – BN gengiver diskussioner der har været tidligere for og imod. Det diskuteres videre i NBV styregruppen. Det kunne have indflydelse på anvendeligheden. Evidensgraduering kan nogen gang lettere gøres i forbindelse med revision af tidligere vejledninger. Økonomi: endeligt årsmøde regnskab går lige op. DES regnskab 2012: Store omrokeringer i obligationsposterne men intet underskud. Årsmøde skal gerne gøres over momsfri konto.

 

Referent
Frederik Persson