DES bestyrelsesmøde 17. Jan 2013

  • Tilstede: Troels, Torben, Niels, Trine, Helle, Pia, Peter R, Dan, Kirstine, Frederik, Peter L og Dorte.
  • Gæster: Flemming Nielsen, Christian Kruse.

Dagsorden:

1. Sidste referat.

Godkendt

2. DSIM bestyrelsesrepræsentant og foredragsholder til årsmøde.

Karen Bøje valgt som ny DSIM repræsentant. Diskussion om mulige kandidater som foredragsholder til DSIM årsmøde. Insulin til kritisk syge, hypercalcæmisk krise. Prolia og hyperkalkæmisk krise mulige emner. Lars Rejnmark bliver spurgt.

3. ESE nominations

ESE nomineringer. Vi venter til næste år pga kort frist. International Excellence Award diskuteres og besluttes på senere møde.

4. DES repræsentant til RADS

Kandidat til RADS vedr. væksthormon: Caroline Kistorp foreslås da hun er klinisk aktiv indenfor området, og uden firmarelationer. Hun accepterer opgaven.

5. NBV styregruppen nyt

Arbejdet skrider fremad planmæssigt. 3 af 5 grupper besat og startet. Nyt medlem i NBV styregruppen i stedet for Malou Hertoft-Nielsen bliver Claus Feltoft fra Herlev. SST har også spurgt om DES vil melde ind til de nationale retningslinjer - vi vælger at fokusere på egne vejledninger til at starte med. Der er også gået forespørgsler ud på regionalt niveau. Troels nævner at der arbejdes i Region Midt på foreslå at skabe nationale vejledning på lavenergifrakturer. SSTs nationale behandlingsvejledning skal fungere på mere generelle områder, men ikke højt specialiserede behandling, hvor vejledninger er overladt til specialeselskaberne som vores NBV.

6. Ny hovedkursusleder Flemming Nielsen

Flemming Nielsen ny formand for videreuddannelsesudvalget. Diskuterer sammensætning af udvalget fremover. Trine Tang Christensen vælges som ny kandidat til videreuddannelsesudvalget, fra DES bestyrelse. Der vil blive skiftet lidt ud i udvalgets sammensætning for at sikre ny energi i udvalget. Andre kandidater diskuteres. Disse vil blive spurgt. Ny sammensætning vil blive lagt ud på hjemmesiden. Ambition om at sikre at HU kurser ligger fast i HU forløbet for at undervisere og deltagere kan planlægge bedre, og FN ønsker mandat til at lægge kurserne tidligere i forløbet. Det kræver bl.a. lidt flere ressourcer fra SST i en periode. Diskussion om hvordan kurserne skal være strukturerede. FN arbejder videre med dette med fuldt mandat fra bestyrelsen.

7. Tilskud til diabeteslægemidler. Frist for evt høringssvar 8 febr.

Bestyrelsen mener ikke at der er grund til yderligere at kommentere seneste høringssvar fra SST vedr. tilskud til diabeteslægemidler.

8. Ansøgning om støtte.

En ansøgning om støtte til kongresdeltagelse indkommet før deadline 15. jan. Udbetaling af støtte kan fremover kun ske ved indsendelse af bilag op til 5000 kr. Ansøgning støttes. Teksten på hjemmesiden vedr. støtte skal opdateres.

9. Webmaster.

Christian Kruse præsenterer og taler om hjemmesiden, statistik for brug af den og mulighederne fremover. Årsmødet og NBV er vigtige områder. Hjemmesiden kan sagtens opdateres så at den bedre passer til brug af hjemmesiden via tablets og smartphones. Det diskuteres om siden skal være mere udadvendt? Rekruttering af yngre læger? Rettet mod patienter? Flere redskaber til læger? I første omgang enighed om at siden er rettet mod relevante fagpersoner. ”NBV app” diskuteres og der er enighed om at det er en interessant mulighed. FYEN integration diskuteres. Mulighed for integrering af underselskaber.

10. Evt:

Fordeling af HU pladser diskuteres. Behov og pladser diskuteres. Dimensioneringsplan diskuteres. Skal DES have en mening om aktuelle nomeringsproblemer? Dialog med SST? HB kontakter JP Kroustrup for at høre nærmere om DES mulighed for at påvirke dimensioneringen.
Næste GF egentlig planlagt til 7. maj men skal rykkes, ny dato afklares snarest. Nye kandidater til bestyrelsesposterne for afgående bestyrelsesmedlemmer må gerne findes i løbet af foråret. Et bestyrelsesmedlem kan ikke genvælges og 4 andre er på valg.
FYEN uddeler fredag en uddannelsespris for første gang.

Referat ved Frederik Persson