DES bestyrelsesmøde den 6. december 2012

Deltagere:

 • Peter Rossing
 • Frederik Persson
 • Dan Hesse
 • Kirstine Stokholm
 • Torben Østergaard
 • Helle Brockstedt
 • Peter Oturai
 • Klaus Levin
 • Pia Eiken

Afbud:

 • Niels Jessen
 • Birte Nyggard
 • Dorte Glintborg
 • Troels Krarup Hansen
 • Trine Tang Christensen

Dagsorden:

 1. Sidste referat
  Metforminsagen lander mellem jura og praktik, dvs. SST kan ikke lave om på indlægssedlen men samtidig er man klar over at de kliniske erfaringer nok er anderledes. Man kunne forfattet et notat i Ufl vedrørende metformin til brug ved eGFR 30-60 ml/min. PR ser på det.

 2. Årsmøde 2013
  Lidt udfordring med elektronisk tilmelding på hjemmesiden, med bekræftelse og registrering både af indsendt abstract og tilmelding til mødet. Deadline derfor forlænget og man kan kontakte webmaster@endocrinology.dk ved spørgsmål. Mødets start tidspunkt fredag morgen er nu sat til kl. 9, hvilket kan give lidt udfordring for mange tilrejsende. Mange fra Sjælland lander med morgenfly og har måske regnet med kl. 10 snarere. Vi kontakter organisationskomitteen for nærmere afklaring. Er der for mange abstracts? Skal man ekskludere abstracts af hensyn til tid? Tidligere har man så vidt muligt inkluderet alle fremsendte abstracts, evt om nødvendigt prioriteret de juniore indlæg. Bestyrelsen tager det op efter Årsmøde 2013.

 3. Årsmøde 2014
  Ja tak til Århus/Randers som har tilbudt at arrangere DES årsmøde 2014.

 4. DRG kodning: Takster for pumpekontrol, CGMS, statuspakke.
  DRG kodningstakster til diskussion. Det er bl.a. et spørgsmål om hvordan man kan give takster for CGMS. Desuden insulinpumpekodning – opstart og behandlingskontrol. TØ spørger om ikke det er opdelt i forvejen. TØ undersøger nærmere og PR sammenfatter svar til SST.
 5. Videreuddannelsesudvalg – nye FYEN medlemmer og evt. invitation af den nye hovedkursusleder til best. møde i Ålborg.
  Flemming Nielsen valgt til formand for videreuddannelsesudvalget og foreslået til ny hovedkursusleder og Henrik Ancher Sørensen har forfattet en beskrivelse af arbejdet (PR sender rundt) – der kan fra DES frikøbes 12 arbejdsdage om året. Flemming kommer gerne til best. mødet i Aalborg. DES bestyrelse udser Flemming Nielsen til ny hovedkursusleder. FYENs medlemmer af videreuddannelsesudvalget er Karen Boye og Esben Søndergaard.
 6. Hagedorn pris 2013 og DSIM årsmøde
  Leif Mosekilde indstilles til Hagedorn prisen fra DES. Kim Brixen vil hjælpe med indstilling.
 7. Evt.
  1) Kalibrering HbA1c assays i Europa har været fejlbehæftet i gennem ca 8 år – konsekvens har betydet gennemsnitligt ca. 0,1 % falsk forhøjede værdier. Til diagnosticering giver det muligvis en overdiagnosticering. Nye standarder indføres fra januar medførende et lille dyk i gennemsnitsresultat. PR i dialog med SST - der vil blive skrevet ud til berørte behandlere og laboratorier. Mulige forsikrings- og pensionsaspekter diskuteret. Ikke meget at gøre, der synes ikke at være grund til at gennemgå enkelte sager. SST beslutter hvad der skal ske.
  2) Nyt LDL mål fra DCS – vi kontakter Ole Snorgård med hensyn til hvordan DES skal forholde til det. Skal vejledning for type 2 diabetes revideres eller skal DES have en klar holding på området? Der vil være en del patienter der behandles af begge specialer.

Referent

Frederik Persson