Dagsorden DES bestyrelsesmøde 3/9
Domus Medica kl. 18-20.

 1. Sidste mødereferat
 2. NBV status
 3. Dansk Selskab for Telemedicin
 4. Diabetes survey – international diabetes kvalitetsstudie
 5. August og Marie Krogh
 6. Kandidater til ICE/ENDO mødets programudvalg
 7. Kandidat til region Nords hoveduddannelsesudvalg
 8. Type 2 guidelines og forfatternes tilhørsforhold (nævnt i netbladet virksomhed.dk)
 9. Ny leder af efteruddannelse
 10. Ansøgning om støtte
 11. evt.

Afbud:

 • Peter Oturai
 • Helle B
 • Pia Eiken
 • Niels Jessen

Ad. 1:

Plan for uddeling af legater mangler. NJ foreslår alder som hovedkriterium. Kan man være medlem af DES som stud.med? Der skal også vises hensyn til subspecialerne ved uddeling.

Ad. 2:

Stor interesse for tilmelding. Vigtigt at der kommer seniore læger med også. Godt fremskridt i arbejdet, binyre, thyreotoksi, diabetes og kirurgi, MEN, primær hyperparathyreoidisme, diabetisk fodsår (parallelt med national klinisk vejl.i Sundhedsstyrelsens regi), NBV styregruppen velfungerende. Man vil løbende stimulere deltagelse af seniore på egne afdelinger.

Ad. 3:

KL vil gerne deltage.

Ad. 4:

Spørgsmål fra Dresden om Global Diabetes Survey – deltagelse fra DES eller Danmark? Der er brug for mere info – FP skriver og udbeder mere specifik info.

Ad. 5:

August og Marie Krogh prisen – HHP indstilles

Ad. 6:

Laszlo Hegedüs, Odense foreslået og godkendt som kandidat.

Ad. 7:

Claus Gravholt ikke interesseret. Torben Ø indstilles

Ad. 8:

Netbladet videnskab.dk har kigget på forfatterne til T2D vejledning. PRO blev spurgt om tilhørsforhold til industrien og forskel mellem engelske og danske guidelines. Svaret at IRF deltog og var garant og at alt var åbent, hvilket blev støttet af IRF som også blev spurgt.

Ad. 9:

Det formodes på baggrund af udtalelse på generalforsamlingen at Henrik A Sørensen vil til at trække sig ud af videreuddannelsesudvalget –– der kunne være behov for tydeliggørelse af uddannelsesudvalgets arbejdsområde og byrde. Diskussion om mulighed for frikøb og om mulig eftertræder. HAS kontaktes for nærmere detaljer til næste møde – spørgsmål om struktur, funktion, kompetence og tilsættelse.

Ad. 10:

Udskydes til næste deadline.

Troels fortæller om sponsorater til ECE – positivt arbejde.

Trine fortæller at Danske Bank anbefaler at vi sælger Danske Invest obligationer pga. af     dårlig forrentning – anbefaler andre obligationer. Trine mødes med banken. Kontoen har     overskud – der anbefales at investere konservativt med en del af beløbet i obligationer, som vi tidligere har         gjort.

DES årsmøde:

Planlægning skrider fremad – snart tilmelding på hjemmesiden. TTC kommunikerer med webmaster. Spørgsmål om hvem der bedømmer priser til årsmøde – det besluttes at fra DES bestyrelses uddelegere beslutningen til den lokale organisationskomite – og der skal i år vælges to præsentationer fra forskellige subspecialer. TTC vil vende tilbage med udkast til faste retningslinjer på området.

Årsmødet 2014? Århus? TKH undersøger.

Næste DES bestyrelsesmøder:

Pga. EASD mm, aftales en del ændringer i efterårets mødeplan.

Næste møde: 10 okt. kl. 20. (Tlf. møde), 12. nov. Kl. 20. (tlf. møde), 3. dec. Kl. 20 (tlf. møde). Møde i januar i forbindelse med årsmøde.