Referat tlf møde DES bestyrelse 6/8 2012 kl. 20-21

Deltagere: 

 • Birte Nygaard
 • Dan Hess
 • Dorte Glintborg
 • Klaus Levin
 • Niels Jessen
 • Peter Rossing
 • Torben Østergård
 • Trine Tang Christensen
 • Troels Krarup Hansen

Afbud:

 • Frederik Persson
 • Pia Eiken
 • Peter Oturai
 • Kirstine Stochholm


1) Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt, med tilføjelse af Torben som deltager, og præcisering af at bestyrelsesmødet i september er planlagt til Domus Medica kl 18

2) ad LVS forespørgsel om hjælp til specialespecifikke kurser:

Svar til LVS om at vi ikke finder behov for hjælp aktuelt da vores kurser evalueres fint, men vi vil gerne orienteres om tiltag (svar sendt)

3) ad NBV møde efterår 2012.

Rammerne er på plads for det kommende møde. Arbejdsgrupperne er i gang og det forventes at de er klar til mødet. På baggrund af SSTs udmelding om plan for nye Nationale Kliniske Retningslinier var der enighed om at vi gerne deltager i de relevante NKR udvalg, men den fremlagte plan synes at medføre at det vil tage meget lang tid før alle relevante vejledninger er på plads, og det blev derfor besluttet at vi foresløbig kører videre med vores egne fælles vejledninger via Endo NBV.

4) ad svar til LVS vedr forslag til kandidater til udvalg for NKR:

Enighed om at vi skulle svare at vi støtter at man udpeger kandidater fra de specialer der har megen erfaring med sådanne guidelines feks cardiologer eller Gyn-Obs læger.

5) ad svar til LVS vedr forslag til kandidater til METODEUDVALG for NKR:

Som for punkt 4

6) Kandidat fra DES til NKR arbejdsgruppe om Diabetiske fodsår overlæge Elsebeth Duun fra Gentofte Hospital som deltog i det første indledende møde er indstillet til at repræsentere DES

7) ad forslag til nye tilskudsregler antidiabetisk medicin.

Enighed om at svare som vores første kommentar til revurderingen indikerede. Tilfredshed med at muligheden for individuel behandling efter lægens skøn er bevaret

8) ad ICE/ENDO 2014 POC Nomination Request.

Bestyrelsens medlemmer skal til næste møde overveje mulige kandidater.

9) ad Ansøgning fra om støtte til deltagelse i EASD

Der blev bevilget støtte til den indkomne ansøgning, men det blev også aftalt at der til næste møde v PRO skal udarbejdes forslag til nogle simple retningslinier for tildeling, således at der er klarhed over hvordan ansøgere skal prioriteres (f.eks accepteret foredrag> poster)

10) Under eventuelt blev det diskuteret at vi er anmodet om at indstille repræsentant til dansk fedmekirurgi register og der var enighed og at genindstille Steen Bønnelykke Pedersen.

 

Næste møde er kl 18 i Domus Medica d 3/9

/Peter Rossing 15.08.2012