Referat fra telefonmøde i bestyrelsen for DES
mandag den 5. marts 20.00-21.00.

Deltagere

 • Birte Nygaard
 • Peter Rossing
 • Frederik Pearsson
 • Helle Brockstedt
 • Torben Østergaard
 • Trine Tang Christensen
 • Kim Brixen
 • Kurt Højlund
 • Nils Jessen
 • Klaus Levin
 • Peter Oturai
 • Esben Søndergaard

Afbud

 • Leif Breum
 • Troels Krarup Hansen
 • Henrik Ancher-Sørensen
 • Marie-Louise Hartoft-Nielsen

Dagsorden

1. Godkendelse af referater fra sidste bestyrelsesmøde:
Godkendt.

2. Nye medlemmer
Ingen nye siden sidste møde.

3. Evaluering af årsmødet 2012
Generelt var alle enige om at det havde været et godt møde, og man havde ikke savnet den underholdning, som der ofte er. Tværtimod havde det været helt befriende. I fremtiden skal det diskuteres hvordan man undgår opdele for meget i subspecialer. Et forslag var at man kunne blande f.eks. thyroidea og diabetes i samme session. Endvidere blev det foreslået at man kunne invitere speakers fra andre specialer, fremfor eksperter inden for endokrinologi.

4. Landsdækkende behandlingsvejledninger
Sundhedsstyrelsen har fået en bevilling til at understøtte arbejdet, men der er endnu ikke meldt noget konkret ud. LVS (Peter Schwarz) er tæt for forhandlingerne.

5. Planlagte møder
Forårsmødet er der styr på. Hvad angår klubmødet fra 19.00-20.00 i forbindelse med generalforsamlingen den 7. maj var der enighed om at vi gerne ville høre om de seneste kliniske retningslinier for primær hyperparathyreoidisme. Trine/ Helle ville tage kontakt til Leif Mosekilde og/eller Lars Rejnmark mhp at få fastlagt et program i form af 2-3 foredragsholdere.

6. Nye kandidater til bestyrelsen
Skema over nuværende bestyrelsesmedlemmer og deres valgperioder var sendt ud forud for telefonmødet. Der skal findes afløser for Kurt, Esben, Leif og Marie-Louise. Kim foreslog at han spurgte Dorte Glintborg, Lene Ringholm blev foreslået som afløser for FYENS medlem Marie Louise, mens Pia Eiken blev foreslået som afløser for Leif Breum. Esben og Troels ville komme med forslag til afløser for Esben.

7. Akkreditering af kursus Practical Diabetology
Kurset blev godkendt af DES.

8. Evt.
Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har bedt DES indstille egnede kandidater som formænd til to fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin. Der var enighed om at foreslå Jørgen Hangaard, alternativt Per Løgstrup.

Mange hilsner
Kim Brixen, formand
Kurt Højlund, sekretær