Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Endokrinologisk Selskab den 13. maj 2008: 

 

PDF
Se oprindelig PDF

Til stede: Peter Gustenhoff, Jann Mortensen, Ebbe Winther Jensen, Jeppe 

Gram(JG), Eva Black, Peter Rossing, Jørgen Rungby (JR) og Eva Ebbehøj.

1. Referat fra bestyrelsesmødet januar 2008 

Godkendt. 

2. Nye medlemmer 

Godkendt. 

3. JG gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 

4. JR gennemgik kort punkterne til generalforsamlingen, og der henvises 

til referat derfra. 

Referent Eva Ebbehøj