Årstal 1. revision 2. revision NBV Nuværende Tovholder Tidligere Tovholder
2011 2014 2017 Udredning af knuden i gl. thyroidea Finn Bennedbæk Birte Nygaard
2011 2014 2017 Mandlig osteoporose Pernille Herman Morten Frost Nielsen
2011 2014 2017 Type 2 diabetes Katrine Bagge Hansen Ole Snorgaard
2012 2015 2018 Binyreincidentalomer Dorte Glintborg Claus Larsen Feltoft
2012 2015 2018 Thyreotoksikose Allan Carlé Birte Nygaard
2012 2015 2018 Diabetes og kirurgi Liselotte Fisker Troels Krarup
2012 2015 2018 Primær hyperparathyroidisme Henriette Svenson Lars Rejnmark
2012 2015 2018 MEN Morten Frost Nielsen Kirstine Stochholm
2013 2016 2019 Osteoporose Morten Frost Nielsen  
2013 2016 2019 Hyponatriæmi Christian Trolle  
2013 2016 2019 Graves orbitopati Birte Nygaard  
2013 2016 2019 Type 1 diabetes Troels Krarup  
2013 2016 2019 Hyperprolaktinæmi Caroline Kistorp  
2014 2017 2020 Glucocortikoid induceret osteoporose Torben Harsløf  
2014 2017 2020 Mandlig hypogonadisme Kirstine Stochholm  
2014 2017 2020 Hypothyreose Jesper karmisholt  
2014 2017 2020 Fæokromocytom Claus Larsen Feltoft  
2014 2017 2020 Diabetisk neuropati Ebbe Eldrup  
2014 2017 2020 Den diabetiske fod Eva Black  
2015 2018 2021 Mb.Addison/Binyrebarkinsufficiens Jørgen Hangaard  
2015 2018 2021 Thyroideasygdom og graviditet Anne Benedicte Juul  
2015 2018 2021 Hyperkalkæmi Lars Folkestad/Pernille Hermann  
2015 2018 2021 Akromegali Jakob Dal/Marianne Andersen  
2016 2019 2022 Radioiodbehandling Steen Bonnema  
2016 2019 2022 Diabetisk ketoacidose og Hyperosmolær hyperglycæmi Claus Juhl  
2016 2019 2022 Primær hyperaldosteronisme Ebbe Eldrup  
2016 2019 2022 Anorexia Nervosa Rene Støving  
2016 2019 2022 Hypoparathyroidisme Tanja Sikjær  
2016 2019 2022 Hypocalcæmi Tanja Sikjær  
2017 2020 2023 Fedmekirurgi Sigrid Gribsholt  
2017 2020 2023 Hypofyseinsuficiens Marianne Klose  
2017 2020 2023 CGM/FGM Sanne Fisker  
2017 2020 2023 Hypomaggnesiæmi og hypofosfatæmi Morten Frost Nielsen  
2017 2020 2023 Diabetes og graviditet Lene Ringholm  
2018 2021 2024 Sekundær Hypertension Karoline Schousboe  
2018 2021 2024 Thyroiditis Jesper karmisholt  
2018 2021 2024 Amiodaron og Thyroidea Allan Carlé  
2018 2021 2024 Monogen Diabetes Julie Støy  
2018 2021 2024 Hirsutisme Dorte Glintborg  
2018 2021 2024 Cushing Claus Larsen Feltoft  
2019 2022 2025 Hypokaliæmi Claus Larsen Feltoft  
2019 2022 2025 Gynækomasti Torben Leo Nielsen  
2019 2022 2025 Endokrinologiske "itter" Christian Trolle  
2019 2022 2025 Ikke-hormonproducerende hypofyseadenomer Eigil Husted Nielsen  

Tovholder: 
Claus Larsen Feltoft 
Oprettet: Oktober 2018
Næste revision: Oktober 2021

Øvrig arbejdsgruppe:
Ebbe Eldrup
Jakob Dal
Jakob Appel Østergaard
Jens Otto Lunde Jørgensen
Maciej Robaczyk
Marianne Andersen
Marianne Klose
Pernille Holmager
Åse Krogh Rasmussen

Interessekonflikter:

Ingen

Forkortelser anvendt i denne NBV

ACC adrenokortikalt karcinom; ACTH adrenokortikotropt hormon; BNVK binyrevenekaterisation; CBG kortisolbindende globulin; CRH corticotropin releasing hormone; CS Cushings syndrom; CT computer tomografi; DST Dexamethason suppressionstest; FDG flour deoxy glukose; GC glukokortikoid; HDDST højdosis Dexamethason suppressionstest; HPA hypothalamus-hypofyse-binyre; HU Hounsfield Unit; LDDST lavdosis Dexamethason suppressionstest; MR magnetisk resonans; ONDST overnight Dexamethason suppressionstest; PET positron emissions tomografi; TSS transsfenoidal operation; UFC døgnurin for frit kortisol.

tiltoppen


Hvad omfatter denne NBV

Udredning, behandling og opfølgning af endogent udløst Cushings syndrom (CS).

tiltoppen  


Hvad omfatter denne NBV ikke:

Denne NBV omfatter ikke iatrogent udløst CS eller autonom kortisolsekretion (subklinisk Cushing).

tiltoppen  


Diagnosekoder (ICD)

DE 249 CS UNS

DE 240 Hypofysært betinget Cushings sygdom

DE243 Ektopisk adrenokortikotropt hormon (ACTH) syndrom

DE 248 Anden form for CS

tiltoppen  


Definition

Klinisk tilstand fremkaldt af kronisk endogen hyperkortisolisme.

tiltoppen  


Forekomst

Den årlige incidens for CS (ikke maligne tilfælde) er jvf. et dansk nationalt registerstudie (1) 2,3 cases pr. million indbyggere pr. år. Heraf er incidensen for hhv. hypofysært CS (Mb Cushing /Cushings sygdom) og benigne binyreadenomer 1,2-1,7 cases pr. million indbyggere og 0,6 cases pr. million indbyggere pr. år. Bemærk at disse tal er fra perioden før binyreincidentalomer systematisk blev undersøgt for kortisoloverskud (se NBV Binyreincidentalomer).

tiltoppen  


Ætiologi (2):

Tabel 1:

Inddeling af Cushings syndrom

Fordeling (%)

Alder (år)

Kvinde/mand

ACTH afhængige

70-80

 

 

   Hypofysær (Mb.) Cushing

60-70

   

      - Corticotrofe adenomer

60-70

30-50

3-5:1

      - Corticotrof hyperplasi

<1

   

   Ektopiske ACTH

5-10

   

      - Maligne neuroendokrine tumorer

4

50-70

0.6-1:1

      - Benigne neuroendokrine tumorer

6

30-50

 

      - Okkulte neuroendokrine tumorer

2

   

Ikke-ACTH afhængige

20-30

   

   Unilateral adrenal

     

      - Adenom

10-22

40-60

4-8:1

      - Carcinom

5-7

10-20, 50-70

1.5-3:1

   Bilateral adrenal

1-2

   

      - Bilateral macronodulær adrenal hyperplasi

<2

50-70

 

      - Bilateral micronodulær adrenal hyperplasi

<2

   

Ektopiske ACTH-producerende tumorer er bl.a. lokaliseret til lunge, thymus, gastrointestinalkanalen samt til karcinoide tumorer.

De sjældne subgrupper af bilaterale adrenale hyperplasier er ikke nævnt.

tiltoppen  


Symptomer (3)

 • Nedsat muskelstyrke og evt. led- og muskelsmerter
 • Vægtøgning, især med trunkal fedme
 • Utilpashed
 • Depression, mani eller psykoser
 • Irritabilitet
 • Kognitive problemer
 • Nedsat libido
 • Oligomenoré/amenoré
 • Insomni

tiltoppen  

Kliniske fund (3,4)

 • Pletorisk udseende med moon face, acne og hirsutisme
 • Overvægt med abdominal fedme, buffalo hump, tynde ekstremiteter og proksimal myopati
 • Tynd og skrøbelig hud (blåviolette striae, ekkymoser/hæmatomer)
 • Perifere ødemer
 • Øget forekomst af type 2 diabetes, hypertension, osteoporose, tromboemboliske episoder og infektioner
 • Ektopiskt CS er typisk karakteriseret af hurtigt indsættende og progredierende symptomer med muskelsvækkelse grundet proksimal myopati, hyperpigmentering, ankelødemer, udvikling af diabetes og hypokaliæmi og nogle gange psykotiske manifestationer. Der kan være fravær af vægtstigning, moon face og buffalo hump (astenisk form), hvilket står i kontrast til det kliniske billede ved hypofysært CS, hvor udvikling af symptomer ofte er snigende med øgning af central fedtmasse samt tynd og skrøbelig hud er dominerende symptomer

tiltoppen


Hvem skal udredes på mistanke om CS (2,3)?

 • Patient med symptomer eller kliniske tegn forenelige med CS og hos personer med flere af de kendte følgesygdomme med en atypisk klinisk præsentation (fx debut i ung alder)
 • Binyreincidentalom (link NBV Binyreincidentalomer) og tegn på CS
 • Mistanke om androgenproducerende tumor i binyrerne

tiltoppen


Udredning

Måling af kortisol

Kortisol kan måles i plasma (p), urin, spyt og hår. Spyt- og hår-kortisol kan ikke anvendes i diagnostikken af CS. Nye, mere specifikke kortisol-assays giver lavere værdier af kortisol end de tidligere anvendte assays (se NBV Binyrebarkinsufficiens). Det påvirker dog ikke sikkert diagnostikken af CS, idet der ved måling af urin-kortisol anvendes cut-off værdier angivet som højere end aktuelle normalområde, samt at der ved måling af p-kortisol typisk efter Dexamethason suppression anvendes cut-off værdier lavt i normalområdet. Det ser ud til at de nyere kortisol-assays måler mindre forskelligt ved lave værdier (5). 

Cushingudredningen i det nedenstående betragtes som udgangspunkt vejledende for alle kortisol-assays.

Etablering af diagnosen

Der anbefales nedenstående tests, som kan vælges under hensyntagen til lokale forhold samt forhold hos patienten:

 1. Døgnurin for frit kortisol (Urine free cortisol (UFC))
  • Der udføres 2-3 konsekutive døgnurinopsamlinger. Forhøjet UFC i mindst én opsamling støtter mistanken om CS. Analysen er upåvirket af øget koncentration af kortisolbindende globulin (CBG). Nedsat nyrefunktion (eGFR <30 ml/min/1,73m2) kan give falsk nedsatte værdier og polyuri (>3 l/dag) falsk forhøjede.
  • Ved bestyrket klinisk mistanke om CS efter UFC måling bør den øvrige diagnostik accelereres, idet CS er en tilstand med især risiko for svære infektioner, der ikke erkendes så let klinisk.
 2. Dexamethason suppressionstests (DST). Enten som:
  • Overnight Dexamethason suppressionstest (ONDST), hvor 1 mg Dexamethason indtages kl. 23.00. P-kortisol tages næste morgen (kl. 08-09.00). Normal-værdi <50 nmol/l. Eller som:
  • 48 timers 2 mg Dexamethason/dag test (lavdosis Dexamethason suppressionstest (LDDST)), hvor 0,5 mg Dexamethason indtages hver 6. time i 2 døgn med måling af p-kortisol 6 timer efter sidste dosis. Normalværdi <50 nmol/l. Undertiden måles også UFC i andet døgn.  Absolutte normalværdier for UFC suppression efter Dexamethason er dog usikre og anvendes ikke internationalt.
  • Det er uafklaret, om der er forskel på ONDST og LDDST mhp. diagnostik af CS. Undertiden beskrives LDDST som havende højere specificitet og bruges således som bekræftende test.
  • Ved lægemidler, der påvirker CBG eller metaboliseringen af dexamethason, kan testene ikke anvendes (3).
 3. Midnats p-kortisol
  1. Testen kræver indlæggelse i 2 døgn for at reducere stress og bør kun udføres på endokrinologiske afdelinger med i rutine i denne. Der anlægges perifert venekateter i dagstiden. Kl. 24.00 tages p-kortisol på den sovende patient (5-10 min opvågning før test accepteres). Normal-værdi < 50 nmol/ og gråzoneværdier 50-138 nmol/l (6, 7). Hos en vågen patient (>5-10 min) synes p-kortisol <207 nmol/l at udelukke CS (8). Ved lægemidler, der påvirker CBG, kan testen ikke anvendes (3).

Diagnosen stilles som udgangspunkt ved to abnorme testresultater udført ved forskellige metoder (med forbehold for nedenstående). Hos patienter med lav prætest sandsynlighed for CS (f.eks. osteoporose hos en 30-årig uden andre stigmata) kan diagnosen dog udelukkes ved én normal test.

CS med normal UFC eller normal DST er meget sjældent (men beskrevet) og bør give anledning til genovervejelse af diagnosen og yderligere testning. Endnu mere sjældent er cyklisk svingende patologiske kortisolværdier (cyklisk CS), hvor gentagne UFC-målinger må udføres hos patienten i symptomatiske perioder.

Ved kun marginalt forhøjede værdier i plasma og urin (typisk UFC ≤ x 3 forhøjet) må fysiologisk hyperkortisolisme (Pseudo-Cushing) udelukkes. Pseudo-Cushing kan ses ved bl.a. fedme, psykiatriske sygdomme, alkoholmisbrug, dårligt reguleret diabetes samt psykisk og fysisk stress.

Det kan til tider være svært at skelne mellem Pseudo-Cushing og ACTH-afhængigt (specielt hypofysært) CS, og der findes ingen sikker test til dette, men Dexamethason-corticotropin releasing hormone (CRH)-testen (måling af p-kortisol 15 min efter injektion af CRH forudgået af LDDST), hvor p-kortisol >87 nmol/l synes at udelukke Pseudo-Cushing (9), kan undertiden anvendes. I tvivlstilfælde anbefales gentagen testning efter den udløsende faktor er reduceret. I sidste ende kan watchful waiting være indiceret, idet CS i de fleste tilfælde vil progrediere klinisk og paraklinisk.

Figur 1. Diagnostisk algoritme ved klinisk mistanke om CS.

Udredning ved mistanke om Cushing syndrom

Lokalisations- og billeddiagnostik

Når diagnosen er stillet fortsættes med lokalisationsdiagnostik.

Bestemmelse af p-ACTH

Blodprøven tages kl. 08-09.00. 

Ved ACTH-uafhængigt CS ses p-ACTH under assayets nederste normalgrænse, og der kan fortsættes til billeddiagnostik. Ved ACTH-afhængigt CS findes ikke nedsat p-ACTH. Ved ACTH lavt i normalområde gentages ACTH måling (hvor den laveste værdi anvendes) (10) alternativt perifer CRH-test (se nedenfor).   

ACTH-uafhængigt CS

Der udføres computer tomografi (CT)-scanning af binyrer. Ved unilateral tumor med Hounsfield Unit (HU) ved tomscanning ≤10 henvises til adrenalektomi (se behandling). Ved unilateral tumor med HU tomscanning >10 eller andre malignitetssuspekte radiologiske karakteristika udføres CT-scanning af thorax og abdomen (eller flour deoxy glukose (FDG) positron emissions tomografi (PET)/CT-scanning) for at udelukke metastaser fra et evt. adrenokortikalt karcinom (ACC) før behandling. Ved bilaterale tumores laves evt. binyrevenekaterisation (BNVK) med måling af kortisol mhp på evt. unilateral kortisoloverproduktion (11, 12).

ACTH-afhængigt CS

Differentieringen mellem hypofysært CS og ektopiskt CS kan være vanskelig. Sandsynligheden for hypofysært CS hos patienter med ACTH-afhængigt CS er ca. 85% (se tabel 1). P-ACTH og p-kortisol er sædvanligvis højere, fænotypen mere karakteristisk og progression hurtigere ved ektopiskt CS end ved hypofysært CS.  

Perifer CRH-test og højdosis DST (HDDST)

Testene kan være vejledende i ventetiden på sinus petrosus inferior katerisation (se nedenfor) eller hvis mistanken om ektopiskt CS er høj.

Ved den perifere CRH-test måles hos den fastende patient p-ACTH og p-kortisol til tiden -15 og 0 min, samt 15, 30, 45 og 60 min (undertiden måles også efter 90 og 120 min, det synes dog ikke at ændre tolkningen af testen) efter intravenøs bolus administration af 100 mg CRH. En positiv test med stigning i p-ACTH på ≥ 50% og/eller i p-kortisol på ≥20-30 % har høj

(95 %) positiv prædiktiv værdi for hypofysært CS frem for ektopiskt CS; mens en negativ test udelukker ikke hypofysært CS (negativ prædiktiv værdi 70 %). Hvis testen anvendes til at differentiere mellem ACTH-uafhængigt og ACTH-afhængigt CS vil en negativ test pege i retning af ACTH-uafhængigt CS.

Ved HDDST gives Dexamethason 2,0 mg p.o. hver 6. time i 2 døgn (i alt 8 doser). I en modificeret udgave indtages 8 mg Dexamethason som engangsdosis kl. 23. Ved begge tests gælder at suppression af p-kortisol (målt 6-8 timer efter sidste tabletindtag) på >50% af udgangsværdien peger i retning af hypofysært CS. Under 2 døgns-HDDST måles også undertiden UFC og >90 % suppression (således relativ værdi) af basal UFC tyder på hypofysært CS. Der er dog betydende overlap i responset mellem hypofysært og ektopiskt CS.

2 døgns-HDDST kan laves i direkte forlængelse af LDDST med samme tolkning for begge som beskrevet.

Sinus petrosus inferior katerisation

Sinus petrosus inferior katerisation er guldstandarden til differentiering mellem hypofysært CS og ektopiskt CS og kræver en rutineret interventionsradiolog. Sinus petrosus inferior katerisation foregår ved anlæggelse af kateter i sinus petrosus inferior og simultan udtagelse af prøver fra sinus petrosus og perifer vene til bestemmelse af ACTH før og efter CRH-stimulation. En gradient i ACTH på over 2 før og over 3 efter CRH tyder på hypofysært CS. Lateralisering af sinus petrosus ACTH kan ikke anvendes til sidelokalisation af den hypofysære sygdom.

Magnetisk resonans (MR)-scanning af hypofysen uden og med gadoliniumkontrast

De fleste ACTH-producerende adenomer er mikroadenomer (< 10 mm), udviser et hypointenst signal og typisk ingen kontrastopladning. I ca. 30-50 % af tilfælde af hypofysært CS kan der ikke påvises et adenom ved MR. Fortolkningen vanskeliggøres af, at der hos ca.

10 % af raske kan påvises et hypofysært incidentalom – dog sjældent større end 6 mm. Derfor kan MR lejlighedsvist anvendes i differentieringen mellem hypofysært CS og ektopiskt CS, idet en større tumor (> 6 mm) og en positiv perifer CRH-test vil pege i retning af hypofysært CS.

Ektopiskt CS

CT-scanning af hals/thorax/abdomen er sædvanligvis første valg. De fleste ACTH-producerende tumorer er beliggende i thorax, hals og abdomen. Effektiviteten af FDG og gallium-/kobbermærkede DOTA-somatostatin analog PET/CT er uafklaret, men specielt sidstnævnte synes lovende. Måling af tumormarkører fraset calcitonin og metanefriner synes ikke af hjælpe med lokalisationen af tumor. På trods af grundige undersøgelser forbliver ca. 20% af de ektopiske CS tumorer okkulte.

tiltoppen  


Prognose

Den vigtigste prognostiske faktor hos patienter med benigne hypofyse- eller binyreadenomer er biokemisk sygdomskontrol, idet mortaliteten hos patienter med remission ikke adskiller sig fra baggrundsbefolkningen. Mortaliteten ved ukontrolleret CS er ca. 5 gange forøget. 

Hypofysært CS: Efter transsfenoidal operation (Transsphenodial Surgery (TSS)) ses remission hos 45-76 % (højere ved mikro- end makroadenomer). Trods umiddelbar remission ses recidiv hos 20-36 % (højere ved makro- end mikroadenomer). Recidiv kan opstå mange år efter initial remission.

Ektopiskt CS: Remission afhænger af årsag, tumor størrelse og lokalisation. Såfremt der ikke er tale om metastatisk sygdom kan opnås postoperativ remission hos omkring 76 %. Ved recidiv efter resektion af ektopisk ACTH-secernerende tumor bør mistænkes metastatisk sygdom.

ACTH-uafhængigt CS: Ved unilateral benign sygdom kan forventes 100 % remission. ACC har dårlig prognose (få måneder til år).

tiltoppen  

Behandlinsmål

 • Biokemisk remission/sygdomskontrol med henblik på reduktion af morbiditet og mortalitet
 • Behandling af adrenal/hypofysær insufficiens
 • Behandling af komorbiditet

Remission defineres som morgen p-kortisol < 138 nmol/l målt få dage efter operation eller UFC lavt i normalområdet < 7 dage efter kirurgisk tumorresektion.

tiltoppen


Behandling (13)

Den primære behandling af såvel ACTH-afhængigt og ACTH-uafhængigt CS er kirurgisk. Behandlingen af CS er en specialistopgave. 

Operativ behandling

ACTH-afhængigt CS

Hypofysært CS: TSS

Ektopiskt CS: Operativ fjernelse af tumor +/- lymfeknuderesektion; ved tegn på dissemineret malign sygdom da onkologisk behandling

ACTH-uafhængigt CS

Ved unilateral sygdom – unilateral adrenalektomi

Ved bilateral sygdom – bilateral adrenalektomi eller medicinsk behandling. Ved betydende størrelsesforskel på tumorerne og tegn på unilateral kortisol overproduktion ved BVNK da evt. kun unilateral adrenalektomi

Per- og postoperativ behandling

Hvis komplet resektion af tumor er mulig skal anvendes peroperativ steroidparaply og postoperativ glukokortikoid (GC)-substitution. Profylaktisk steroidparaply og GC-substitution ved TSS for hypofysært CS kan udelades hvis der er adgang til hurtigt svar på post-operativ p-kortisol måling (inden for 2 timer), og plejepersonalet er veluddannet i observation af patienter med potentiel akut binyrebarkinsufficiens.

Efter TSS for hypofysært CS ses hyppigt forbigående diabetes insipidus med overgang til ligeledes forbigående SIADH på ca. 7. postoperative dag (for behandling af øvrig hypofyseinsufficiens henvises til NBV Hypofyseinsufficiens).

Andre behandlinger

 Hypofysært CS

Yderligere behandlingsmodaliteter omfatter medicinsk behandling, strålebehandling mod hypofyselejet, eller bilateral adrenalektomi.

Medicinsk behandling

Kan anvendes ved svigt af TSS samt præoperativt for at kontrollere en betydende hyperkortisolisme.

Adrenale steroidgenese inhibitorer:

-     Ketoconazol, startdosis 200 mg x 2-3, max dosis 1.600 mg.

 • Metyrapon, startdosis 250 mg x 3-4, max dosis 6.000 mg.
 • Mitotane, startdosis 500 mg x 3, max dosis 8.000 mg.
 • Etomidat, iv. rescue behandling.

ACTH sekretions inhibitorer:

 • Cabergolin, startdosis 1 mg pr. uge, maxdosis 7 mg pr. uge.
 • Pasireotid, 600-900 mikrog. sc. x 2 dagligt eller 10-40 mg im hver 4. uge

Glukokortikoid receptor antagonist:

 • Mifepristone, 300-1.200 mg

Kombinationsbehandling med Ketoconazol og Metyrapon (alle sygdomme) samt Ketoconazol, Cabergolin og Pasireotid (hypofysært CS) er en mulighed.

Der kan enten vælges "block and replace" behandling, hvor det endogene p-kortisol reduceres til et minimum (4-6 plasma kortisol målinger i løbet af døgnet under 50-100 nmol/l) og suppleres med hydrokortison i substitutionsdoser. Alternativt en normaliseringsstrategi, hvor der tilstræbes eukortisolisme (4-6 p-kortisol målinger i løbet af døgnet mellem 150-300 nmol/l). Monitoreres endvidere med UFC (under hydrokortison pause) som gerne skal normaliseres.

Stereotaktisk strålebehandling

Kan anvendes ved svigt af TSS, samt ved betydende masse effekt eller invasion af det kortikotrope adenom. Stråleterapien gives i fraktionerede doser. Der er indikation for medicinsk behandling indtil, der er opnået effekt af strålebehandling.

Bilateral adrenalektomi

Anvendes ved svigt af øvrige behandlinger i stedet for livslang medicinsk behandling og som rescue behandling ved svær ukontrollabel sygdom. Kan således være indiceret i tilfælde af ex. livstruende komplikationer så som infektioner, lungeemboli, kardiovaskulære komplikationer eller akut psykose. Postoperativt er der risiko for udvikling af Nelsons syndrom (ACTH stigning og tumorvækst). Behov for livslang hydrokortison- og mineralokortikoidsubstitution.

Ektopiskt CS:

Medicinsk behandling

Kan være indiceret ved ikke-sanerbare ektopiske ACTH producerende tumorer - se Hypofysært CS.

Bilateral adrenalektomi

Anvendes ved okkult eller metastatisk sygdom. Kan endvidere anvendes som rescue behandling – se Hypofysært CS.

ACTH-uafhængigt CS:

Medicinsk behandling med steroidgenese inhibitorer kan være indiceret i tilfælde af kontraindikationer til operation.

ACC: Der kan i tillæg til cytotoksisk kemoterapi, mitotane og adjuverende stråleterapi være indikation for andre steroidgenese inhibitorer mhp. at opnå eukortisolisme

Bilateral makronodulær hyperplasi: Targeteret medicinsk behandling med specifikke receptor ligand antagonister kan være indiceret, såfremt der ikke er stilet mod radikal operativ behandling, som ex. i tilfælde af kontraindikationer eller ved mildere grader af hyperkortisolisme

Behandling af komorbiditet

CS er associeret med en lang række komorbiditeter (inkl. kardiovaskulær sygdom, osteoporose, diabetes, psykiske symptomer), der bør behandles før, sideløbende og efter behandling af primær sygdom.

Der anbefales opmærksomhed på evt. indikation for perioperativ profylakse for venøs tromboemboli.

Ligeledes anbefales individuel vurdering mhp. indikation for influenza, herpes zoster og pneumokok vaccination.

Behandling af insufficiens

GC-substitution

Ved opnåelse af remission er substitution med GC indiceret indtil hypothalamus-hypofyse-binyre (Hypothalamus Pituitary Adrenal (HPA))-aksen atter er intakt (ca. 6–12 måneder efter resektion af en ACTH-producerende tumor og ca. 18 måneder efter unilateral adrenalektomi – alle dog med stor spredning). Patienter bør informeres om hyppig forekomst af GC withdrawal symptomer trods substitution med fysiologiske doser hydrokortison, og at det er forventeligt at en del vil føle sig dårligere tilpas dage til uger efter opnået remission. GC withdrawal symptomer omfatter kvalme, anoreksi, vægttab og mere uspecifikke symptomer så som træthed, udmattelse, influenzalignende myalgier og artralgier. Nogle udvikler depression, angst og panik. Symptomlindring opnås ved at øge substitutionsdosis, men det er omvendt vigtigt at reducere dosis igen, når det er muligt for at undgå iatrogen CS.

Mineralokortikoid substitution

Indiceret efter bilateral adrenalektomi, samt adrenolytisk behandling (se NBV om Binyrebarkinsufficiens)

Hypofyseinsufficiens

Se NBV om hypofyseinsufficiens

tiltoppen  


Opfølgning

Generelt:

CS i remission efter kirurgi kræver som udgangspunkt livslang kontrol grundet recidivrisiko specielt efter operation for hypofysær CS. Undtaget fra dette er oplagt benigne binyretumores (HU tomscanning på CT ≤ 10 og/eller oplagt benign histologi). Antallet af kontroller individualiseres men kan som udgangspunkt foregå årligt (UFC eller ONDST) - før ved klinisk mistanke om recidiv (og begynder først efter restitution af HPA-aksen). Patienter i hydrokortisonsubstitution vurderes løbende klinisk og biokemisk for fortsat substitutions-behov ved synacthentest (evt. kun basal p-kortisol ved værdier < 138 nmol/l). Tidsforløbet for restitution af HPA-aksen er beskrevet i det ovenstående.

 Endvidere fortsat kontrol og behandling af komorbiditeter opstået i forbindelse med CS.

Hypofysært CS:

Livslang klinisk og biokemisk kontrol. Patienter, som postoperativt udvikler hypofyseinsufficiens, skal følges som andre patienter med denne tilstand. Det skal bemærkes, at patienter i hydrokortisonsubstitution også har en teoretisk risiko for udvikling af sent recidiv.

Efter hypofyseoperation/strålebehandling: Indikation for årlig kontrol af hypofysefunktion. Ved medicinsk behandling: kontrol i hht. anvendte præparaters bivirkningsprofiler.

Efter bilateral adrenalektomi: indikation for livslang årlig kontrol grundet risiko for Nelsons syndrom. Kontrollen vil typisk omfatte ACTH måling, vurdering af syn, og regelmæssig MR mhp. tumorstørrelse.

 Ektopiskt CS:

Livslang klinisk og biokemisk kontrol.       

Ved bilateral adrenalektomi foretaget ved mistanke om okkult sygdom må indikation for MR og ACTH kontrol overvejes, idet nogle patienter siden har vist sig at have hypofysært CS og ikke ektopisk sygdom.

ACTH-uafhængigt CS:

Ved unilateralt oplagt benignt adenom (se ovenfor) er der ikke behov for recidivkontrol. Forløb opretholdes så længe der er behov for substitutionsbehandling. Ved ACC livslang kontrol og evt. adjuverende kemoterapi.

tiltoppen  

Visitation:

CS er - udover den initiale udredning - tilknyttet en afdeling med højt specialiseret funktion.

Referencer:

 1. Lindholm J, Juul S, Jorgensen JO, Astrup J, Bjerre P, Feldt-Rasmussen U, et al. Incidence and late prognosis of cushing's syndrome: a population-based study. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2001;86(1):117-23.
 2. Lacroix A, Feelders RA, Stratakis CA, Nieman LK. Cushing's syndrome. Lancet (London, England). 2015;386(9996):913-27.
 3. Nieman LK, Biller BM, Findling JW, Newell-Price J, Savage MO, Stewart PM, et al. The diagnosis of Cushing's syndrome: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2008;93(5):1526-40.
 4. Isidori AM, Kaltsas GA, Pozza C, Frajese V, Newell-Price J, Reznek RH, et al. The ectopic adrenocorticotropin syndrome: clinical features, diagnosis, management, and long-term follow-up. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2006;91(2):371-7.
 5. Raverot V, Richet C, Morel Y, Raverot G, Borson-Chazot F. Establishment of revised diagnostic cut-offs for adrenal laboratory investigation using the new Roche Diagnostics Elecsys((R)) Cortisol II assay. Annales d'endocrinologie. 2016;77(5):620-2.
 6. Newell-Price J, Trainer P, Perry L, Wass J, Grossman A, Besser M. A single sleeping midnight cortisol has 100% sensitivity for the diagnosis of Cushing's syndrome. Clinical endocrinology. 1995;43(5):545-50.
 7. John M, Lila AR, Bandgar T, Menon PS, Shah NS. Diagnostic efficacy of midnight cortisol and midnight ACTH in the diagnosis and localisation of Cushing's syndrome. Pituitary. 2010;13(1):48-53.
 8. Papanicolaou DA, Yanovski JA, Cutler GB, Jr., Chrousos GP, Nieman LK. A single midnight serum cortisol measurement distinguishes Cushing's syndrome from pseudo-Cushing states. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 1998;83(4):1163-7.
 9. Alwani RA, Schmit Jongbloed LW, de Jong FH, van der Lely AJ, de Herder WW, Feelders RA. Differentiating between Cushing's disease and pseudo-Cushing's syndrome: comparison of four tests. European journal of endocrinology. 2014;170(4):477-86.
 10. Klose M, Kofoed-Enevoldsen A, Ostergaard Kristensen L. Single determination of plasma ACTH using an immunoradiometric assay with high detectability differentiates between ACTH-dependent and -independent Cushing's syndrome. Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation. 2002;62(1):33-7.
 11. Ueland GA, Methlie P, Jossang DE, Sagen JV, Viste K, Thordarson HB, et al. Adrenal venous sampling for assessment of autonomous cortisol secretion. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2018.
 12. Young WF, Jr., du Plessis H, Thompson GB, Grant CS, Farley DR, Richards ML, et al. The clinical conundrum of corticotropin-independent autonomous cortisol secretion in patients with bilateral adrenal masses. World journal of surgery. 2008;32(5):856-62.
 13. Nieman LK, Biller BM, Findling JW, Murad MH, Newell-Price J, Savage MO, et al. Treatment of Cushing's Syndrome: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2015;100(8):2807-31.

tiltoppen  


Tovholder: 
Jesper Karmisholt
Oprettet: Oktober 2018
Næste revision: Oktober 2021

Øvrig arbejdsgruppe:
Lars Folkestad
Birte Nygaard
Allan Carlé
Yasmin Hamid
Lena Bjergved Sigurd
Jesper Karmisholt

Interessekonflikter:

Ingen

Forkortelser 

T4 - thyroxin

T3 - triiodthyronin

TSH - Thyrotropin

TRAb – TSH receptor auto-antistof

TPOAb – Thyroideaperoxidase auto-antistof

CRP – C-reaktivt protein

SR – Sænknings reaktion

UL - Ultralyd

NSAID – Non-steroid anti-inflammatory drug

tiltoppen


Hvad omfatter denne NBV

Bakteriel (akut) thyroidit:

D E06.0 Akut thyroidit

Subakut thyroidit

D E06.1 Subakut thyroiditis

Stum Thyroiditis

D E06.2 Kronisk tyroiditis med forbigående tyrotoksikose

Medikamentelt (Lithium, interferon-α, interleukin-2, Tyrosin Kinase Inhibitorer (TKI) udløst thyroidit.

D E06.4 Tyroiditis forårsaget af lægemiddel

Strålethyroidit

D E07.9 Forstyrrelse i skjoldbruskkirtlen UNS

tiltoppen  


Hvad omfatter denne NBV ikke:

Post-partum thyroidit (se under graviditet og thyroidea sygdom)

Kronisk autoimmun thyroidit (Hashimoto; se under hypothyroidisme)

Amiodaron associeret thyroideasygdom (se NBV amiodaron og thyroidea)

tiltoppen  


Diagnosekoder (ICD)

Se ovenfor.

tiltoppen  


Definition

Thyroidit en er samlebetegnelse for forskellige typer tilstande i gld thyroidea, hvor der er inflammation og sekundær destruktion af kirtlen, der blandt andet viser sig som manglende optag af Technetium på thyroidea scintigrafi.

tiltoppen  


Forekomst

Thyroidit forekommer med meget varierende hyppighed, afhængig af sub-type. Se under de enkelte sub-typer.

Figur 1. Karakteristisk udvikling af T4 hormonet i blodet ved forskellige typiske thyroidit tilstande.

thyroidit nbv

Tidsforløbet i udviklingen af symptomer på tilstanden kan give en idé om hvilken sub-type det drejer sig om, se tabel 1.

Tabel 1.

Tid til symptomer

Thyroidit Sub-type

Akut (timer/dage)

Bakteriel (akut)

Sub-akut (dage/uger)

Subakut, manipulations*, Post-partum#, Stum, lægemiddelinduceret, stråle

Kronisk (uger/mnd)

Kronisk autoimmun (Hashimoto)†, Post-partum, Stum, lægemiddelinduceret, stråle

*Omtales ikke yderligere, men kan ses efter manipulation, traume eller kirurgi på halsen.

#Omtales i NBV og graviditet og thyroideasygdom

†Omtales i NBV om hypothyroidisme

Tabel 2. Oversigt over de thyroidit tilstande der er nærmere beskrevet i denne NBV.

Thyroidit Sub-type

Scintigrafi fund

UL fund

Parakliniske fund

Klinik

Behandling

Bakteriel (akut)

Sjældent indiceret. Lav optagelse i det område, hvor der er infektion t optag

Lobulær eller diffus forstørrelse. Evt tegn på absces. Evt ekstra-kapsulær forandring

CRP (SR), leukocytter forhøjet.

(Thyrotoxisk fase eller hypothyroid fase kan ses)

Lokale / unilaterale smerter.

Almen påvirkning.

Antibiotika.

Evt kirurgisk drænage.

Subakut

(de Quervain, granulomatøs)

Lavt optag hele kirtlen.

Dårligt definerede strukturer med nedsat ekkogenicitet (mølædt udseende) og lav til normal  vaskulari-sering.

CRP (SR) forhøjet.

Thyrotoxisk fase.

Hypothyroid fase.

Kirtel er øm.

NSAID ved smerter og betablokade ved behov. I svære tilfælde Tbl. Prednisolon med aftrapning over uger.

Forbigående L-T4 i hypothyroid fase.

Post-partum#

Sjældent indiceret. Lavt optag.

Nedsat flow

CRP (SR) normal

Thyrotoxisk fase.

Hypothyroid fase.

2-12 mdr post-partum, ofte symptomfattig

Evt. betablokade i thyrotoxisk fase. L-T4 i hypothyroid fase.

Stum/silent

Sjældent indiceret. Lavt optag.

Nedsat flow

Thyrotoxisk fase.

Hypothyroid fase.

Symptomfattig

L-T4 i hypothyroid fase.

Læge-

middel*

         

Stråle

Sjældent indiceret. Lavt optag.

 

CRP (SR) normal

Thyrotoxisk fase.

Hypothyroid fase.

TPO kan være forbigående forhøjet.

Anamnese med stråling (få uger inden) på halsen. Kirtel er uøm.

Evt. betablokade i thyrotoxisk fase. L-T4 i hypothyroid fase. NSAID ved smerter.

*For immun-check inhibitorer, se under disse længere nede i dokumentet. For amiodaron, se NBV: amiodaron og thyroidea.

#Omtales i NBV og graviditet og thyroideasygdom.

tiltoppen  


Bakteriel thyroidit:

Diagnose kode

D E06.0 Akut thyroidit 

Akut infektiøs thyroiditis også kaldes suppurativ eller pyrogen thyroiditis er meget sjælden tilstand, da glandula thyroidea er meget resistent over for bakteriel infektion pga.

 • Høj mængde jod i vævet
 • Høj vaskularisering og lymfedrænage i området
 • Anatomisk isolation uden direkte kommunikation med væve omkring

Epidemiologi/forekomst:

0,1-0,7 %? af alle thyroidea sygdomme (1). 92% af dem er børn og 8 % er voksne i en alder mellem 20-40 år.

Disponerende faktorer: 

- Immunsupprimerede patienter (HIV, leukæmi, uræmi eller patienter som får immunsupprimerende behandling)

- Fistel fra sinus pyriforme til venstre lap (mest hos børn) efter Fin-nål aspiration

- Endocarditis

- Tand absces

- Perforeret eosophagus

Ætiologien:

Skyldes oftest bakteriel infektion: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus epidermidis og Streptococcus pneumoniae, men kan også være forårsaget af tuberkulose, svampe- eller parasitinfektion, som ses hos immunkompromitterede patienter.

Symptomer/fund:

Almen utilpashed, febersamt smerte. Smerte er ofte ensidig. Symptomer kan vare fra få dage til uger. Typiske fund er fasthed, ømhed, rødme, hævelse i den forreste del af halsen.  Dysfagi og dysfoni kan også være tilstede.

Paraklinisk fund:

 • Høje infektionsparameter (CRP og leukocytter)
 • Thyroideatal er sædvanligvis normale, men op til 12 % kan have forbigående thyrotoxicose og 17% kan have hypothyrose

Ultralydsundersøgelse viser ofte hævelse af gl. thyroidea og abscesdannelse (herved adskiller den sig fra andre tilstande med thyroditis).

CT kan også anvendes også til at visualisere og spore tilstedeværelsen af ​​en pyriform sinus fistel.

Diagnosen skal baseres på

 • Kliniske symptomer
 • Høje infektion tal
 • UL af thyroidea inklusive aspiration eller FNB som skal sendes til både cytologi og dyrkning

Differentialdiagnoser: Subakut thyroidit.  

Behandling:

 • Eliminering af infektion; Ved klinisk mistanke anbefales der, at start empirisk IV antibiotisk behandling (beta-lactamantibiotika f.eks. clindamycin eller meropenem eller en kombination af metronidazol og et makrolid) derefter skiftet iht. mikroskopi-svar

Ved absces foretages UL-vejledt drænage. Evt. thyrotoxicose behandles med betablokker. Anti-thyroid medicin har ingen plads i behandlingen.

Kirurgisk behandling (hemithyroidectomi) kan overvejes hos patienter med stor absces, antibiotikum resistente infektion eller nekrotisk væv. 


 

Subakut thyroidit:

Diagnosekode

D E06.1 Subakut thyroiditis

Definition/ætiologi:

Subakut thyroiditis (også kaldet granulomatøs, giant cell og de Quervain thyroiditis) er karakteriseret ved en gradvis eller pludselig moderat til svær ømhed af gl. thyroidea med eller uden feber og med samtidig mild thyrotoxicose (3-6 uger), som oftest afløses af hypothyreose (1-6 mdr.) med efterfølgende langsom normalisering af stofskiftet hos >90%. Udløsende årsag menes at været direkte eller indirekte af en virus infektion i glandula thyroidea f.eks. coxsackie-, influenza-, echovirus og adenovirus som forårsager en læsion i folliklerne (med en central kerne af kolloid omgivet af multinucleære celler). TPOAbb oftest normale (2), kan være tilstede forbigående i den aktive fase af sygdommen (3). Få patienter udvikler persisterende hypothyroidisme 5-15% (4, 5, 6).

Forekomst:

Øget forekomst i 40-60 års alderen , hyppigere hos kvinder end mænd, og ses i DK med en standardiseret incidence rate på 2-3 / 100 000 person-år (tilsvarende tal for Graves er f.eks 30 /100 000 person-år) (7).

Symptomer og parakliniske fund

Let til moderat hævelse af kirtlen og ømhed ved palpation (først i forløbet). Synkesmerter og udstråling til ører og kæbe kan forekomme. Symptomerne kan være unilaterale. Ofte prodrom med feber, subfebrilia og træthed.

Forhøjet CRP (/sænkningsreaktion), normale eller forhøjede leukocytter. Thyroglobulin er forhøjet. Thyroidea skintigrafi med lavt optag. UL viser typisk dårligt definerede strukturer med nedsat ekkogenecitet og lav til normal vaskularisering

Behandling:

Smerter: NSAID (f.eks. ibuprofen 400 mg x 3 dagligt med gradvis aftrapning over 4-6 uger). Ved manglende effekt af NSAID efter 1 uge eller ved forværring af smerter under NSAID max dosis, skiftes til Prednisolon f.eks 40 mg dgl. i 1 uge med gradvis aftrapning over 4-6 uger (vær opmærksom på D-vitamin tilskud,  eventuelt knoglescanning og eventuelt bisfosfonat).

Symptomer på thyrotoxikose: Betablokade (f.eks. tbl. Propranolol 10-20 mg gange 4 dgl., aftrapning i takt med aftagende symptomer). Anti-thyroid medicin/radioaktiv jod/kirurgi har ingen effekt og bør undlades.

Hypothyroide fase: Forbigående L-T4 substitution med start dosis 50 – 100 mikr gr/dg og dosis justering iht. TSH måling. Efter 6 mdr prøves behandlings stop med TSH kontrol efter 4-6 uger.


Stum Thyroiditis – synonym: silent thyroidit:

Diagnosekode

D E06.2 Kronisk tyroiditis med forbigående tyrotoksikose

Forekomst:

Der foreligger ikke sikre data for forekomst, tilstanden er karakteriseret ved at være symptomfattig, hvorfor tilstanden formodes underdiagnosticeret. Tilstanden anses for at være hyppigere i områder med højt jod indtag (8), kvinde /mand ratio ca. 4:1 med højeste hyppighed i 30-40 års alderen (2). I et dansk materiale er fundet at 0,51% af patienter som diagnosticeres med thyrotoksikose har stum thyroidit (9).

Ætiologi:

Formodes at være betinget af thyroidea autoimmunitet grundet fund af antistoffer (ses hos min 50%) og lymfocytinfiltration (10).

Symptomer og kliniske fund:

Et trifasisk forløb ses tilsvarende den subakutte thyroidit, blot er der her ingen eller sparsomme symptomer. En mindre uøm struma kan forekomme

Udredning:

 • TSH, T4 (T3), TPOAb,
 • TRAb / thyroidea skintigrafi ved differentialdiagnostisk mistanke om Graves’
 • Thyroglobulin ved differentialdiagnostisk mistanke om L-T4 misbrug

Behandling:

Ved behov for behandling:

 • I thyrotoksisk fase kan anvendes betablokker (Anti-thyroid medicin har ingen effekt)

I hypothyroid fase kan anvendes T4 – efter samme principper som ved subakut thyroidit


Medikamentelt udløst thyroidit:

Diagnosekode:

D E06.4 Tyroiditis forårsaget af lægemiddel

I dette afsnit beskrives medikamentelt udløst thyroidit. Amiodaron udløst thyroidit er belyst i NBV: amiodaron og thyroidea.

Litium

Behandling med litium resulterer i struma hos ca. 40% af patienterne, og hypothyroidisme hos 20% af patienterne og thyrotoxicose hos mellem 0,6 og 3,0% (4, 11). Den årlige incidence af hypothyroidisme er 0.8% hos personer der ikke huser auto-antistoffer og 6.4% hos personer med thyroidea associerede auto-antistoffer.

Destruktiv thyroidit er observeret, og er den hyppigste årsag til lithium associeret thyrotoxicose hos disse patienter.

Diagnose:

Kliniske og para-kliniske fund forenelig med thyroidit hos en patient i litium behandling tyder på litium induceret thyroidit. Debut er ofte mere end et år efter opstart af litium (4).

Behandling:

Tilstanden er oftest selvlimiterende. Beta-blokkere ved symptomer på thyrotoxicose og L-T4 (ofte langvarig) ved hypothyroidisme. Fortsat lithium behandling er ikke kontraindiceret (4).

Interferon – a og interleukin 2

Interferon-alfa (INF-a) benyttes som anti-viral behandling til for eksempel hepatitis C infektioner. Thyroidit ses hos ca. 5% af patienter behandlet med INF-a og kan resultere i permanent hypothyroidisme. Risikoen for at udvikle thyrotoxicose er øget ved præeksisterende thyroidea autoimmunitet (4).

Diagnose:

Kliniske og para-kliniske fund forenelig med thyroidit hos en patient i interferon eller interleukin behandling tyder på interferon eller interleukin induceret thyroidit.

Måling TRAb bør overvejes hos pt i interferon eller interleukin der udvikler thyrotoxicose.

Behandling:

Symptomatisk behandling med b-blokkere.

Op mod halvdelen af patienterne i interferon der udvikler thyrotoxicose har Graves, og bør behandles iht. dette.

Tyrosin Kinase Inhibitorer (TKI)

Benyttes primært som antineoplastisk behandling til renal celle carcinom, gastrointestinale stromale tumorer, medullær og differentierede folliculære thyroidea tumorer, pancreas endocrine tumorer og ikke-småcellet lunge cancer.  Omkring 40 % af patienterne udvikler thyroidea dysfunktion (12).

TKI (særligt sunitinib, sorafenib, nilotinib) kan give thyroidit. Det er ikke et fast mønster i tiden fra behandling start med TKI eller antal serier givet og udviklingen af thyroidit (4).

Diagnose:

Kliniske og para-kliniske fund forenelig med thyroidit hos en patient i TKI behandling tyder på TKI induceret thyroidit.

Behandling:

Tilstanden er ofte selvlimiterende og kan behandles med b-blokkere.

L-T4 ved hypothyroidisme.

Immun checkpoint inhibitorer

Immun check-point inhibitorer benyttes i tiltagende grad til anti-neoplastiske behandling. Man inddeler check-point inhibitorer efter hvor i immun systemet de har deres primære effekt. Enten er der tale om monoclonale antistoffer mod anti-cytotoxic T-lymfocyt antigen 4 (CTLA-4), anti-programmeret celle død protein 1 (PD-1) eller anti-PD-1 ligand molekyler (PD-L1 og L2).

Check-point inhibitorer kan starte myriader af autoimmune sygdomme til stort set alle organsystemer, også endokrinologiske. Både primær hypothyroidisme og hyperthyroidisme er beskrevet. For anti-CTLA-4 ses hypofysitis (central hypothyroidsm) hos 0-17,4% i behandling med ipilimumab og 2,6% behandlet med tremelimumab(13). Primær thyroidea sygdom ses hos 0-7,4% patienter behandlet med ipilimumab, flest udvikler hypothyrodisme og 0,5%-5,2% behandlet med tremelimumab. For Anti-PD-1 (Nivolumab og pembrolizumab) ses thyroidea sygdom hos 9%, størstedelen hypothyroidisme (13).

Diagnose og behandling:

Da check-point inhibitorer kan give hypofysit er det vigtigt at skelne mellem central og perifer thyroidea sygdom, hvorfor der bør måles både TSH og T4. Svært syge patienter kan også have ændrede thyroideatal på baggrund af ikke-thyroideasygdom (non-thyroidal illness). Da patienterne ofte følges tæt med røntgen undersøgelse med jodholdig røntgen kontrast kan typiske skintigrafiske fund være sløret heraf. Check-point inhibitorerne kan også inducere auto-immun thyroidea sygdom som f.eks Graves.

Ved hypothyroidisme (Høj TSH og lav T4):

Mål TPOAb. Hvis positiv taler det for primær thyroideasygdom og ofte langvarig/livslang L-T4 substitution.

Start L-T4 substitution (50 – 100 mikro gram / dag) og juster dosis iht. TSH efter 4-6 uger.

Ved hyperthyroidisme (lav TSH og høj T4):

Mål TRAb. Hvis positiv, behandling for Graves.

Symptomer på thyrotoxicose: Betablokker

Ved vedvarende symptomer og vedvarende tegn på højt stofskifte bør TRAb gentages hos patienter der var TRAb negative initialt.

Smerter: behandling som ved sub-akut thyroidit. Vær dog obs på evt. interaktion mellem prednisolon og anti-neoplastiske effekt af check-point inhibitorer behandlingen.


Strålethyroidit

Diagnose kode

D E07.9 Forstyrrelse i skjoldbruskkirtlen UNS

Definition/beskrivelse

Ved stråling på halsen (f.eks ved radiojod-behandling) kan der i forløbet (efter 2 - 12 uger) komme en thyroidit tilstand med initial "lækage" betinget thyrotoxicose, og senere hypothyroidisme, der kan være vedvarende. Der kan være ømhed på halsen. Tilstanden skal adskilles fra den gradvist indsættende hypothyroidisme der kommer måneder til år efter bestråling.

Forekomst

Ingen systematiske opgørelser. Ses ikke helt sjældent efter radio-jod behandling af multinodøs toksisk struma (14, 15).

Diagnose

Anamnese med stråling og typisk forløb i udvikling af thyroidea hormoner. Kun sjældent behov for thyroidea scintigrafi, der i givet fald viser lavt optag.

Behandling

Hvis nødvendigt, kan der gives betablokade i thyrotoxisk fase. Ved smerter gives NSAID. L-T4 substitution gives i hypothyroid fase. Der kan være behov for vedvarende L-T4 substitution. For præparater og dosis forslag henvises til afsnittet om subakut thyroidit (se over).


Referencer:

 1. Paes JE, Burman KD, Cohen J, Franklyn J, McHenry CR, Shoham S, & Kloos RT. Acute bacterial suppurative thyroiditis: a clinical review and expert opinion. Thyroid : official journal of the American Thyroid Association 2010 20 247–255. (doi:10.1089/thy.2008.0146)
 2. Pearce EN, Farwell AP, & Braverman LE. Thyroiditis. The New England journal of medicine 2003 348 2646–2655. (doi:10.1056/NEJMra021194)
 3. Erdem N, Erdogan M, Ozbek M, Karadeniz M, Cetinkalp S, Ozgen AG, Saygili F, Yilmaz C, Tuzun M, & Kabalak T. Demographic and clinical features of patients with subacute thyroiditis: results of 169 patients from a single university center in Turkey. Journal of endocrinological investigation 2007 30 546–550.
 4. Ross DS, Burch HB, Cooper DS, Greenlee MC, Laurberg P, Maia AL, Rivkees SA, Samuels M, Sosa JA, Stan MN, & Walter MA. 2016 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. Thyroid : official journal of the American Thyroid Association 2016 26 1343–1421. (doi:10.1089/thy.2016.0229)
 5. Benbassat CA, Olchovsky D, Tsvetov G, & Shimon I. Subacute thyroiditis: clinical characteristics and treatment outcome in fifty-six consecutive patients diagnosed between 1999 and 2005. Journal of endocrinological investigation 2007 30 631–635. (doi:10.1007/BF03347442)
 6. Fatourechi V, Aniszewski JP, Fatourechi GZE, Atkinson EJ, & Jacobsen SJ. Clinical features and outcome of subacute thyroiditis in an incidence cohort: Olmsted County, Minnesota, study. The Journal of clinical endocrinology and metabolism 2003 88 2100–2105. (doi:10.1210/jc.2002-021799)
 7. Carlé A, Laurberg P, Pedersen IB, Knudsen N, Perrild H, Ovesen L, Rasmussen LB, & Jorgensen T. Epidemiology of subtypes of hypothyroidism in Denmark. European Journal of Endocrinology 2006 154 21–28. (doi:10.1530/eje.1.02068)
 8. Nishimaki M, Isozaki O, Yoshihara A, Okubo Y, & Takano K. Clinical characteristics of frequently recurring painless thyroiditis: contributions of higher thyroid hormone levels, younger onset, male gender, presence of thyroid autoantibody and absence of goiter to repeated recurrence. Endocrine journal 2009 56 391–397.
 9. Schwartz F, Bergmann N, Zerahn B, & Faber J. Incidence rate of symptomatic painless thyroiditis presenting with thyrotoxicosis in Denmark as evaluated by consecutive thyroid scintigraphies. Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation 2013 73 240–244. (doi:10.3109/00365513.2013.769623)
 10. Volpe R. Is silent thyroiditis an autoimmune disease? Archives of internal medicine 1988 148 1907–1908.
 11. Carle A, Pedersen IB, Knudsen N, Perrild H, Ovesen L, Rasmussen LB, Pedersen IB, Knudsen N, Perrild H, Ovesen L, Rasmussen LB, Laurberg P, Bu I, Knudsen N, Perrild H, Ovesen L, & Rasmussen LB. Epidemiology of subtypes of hyperthyroidism in Denmark: a population-based study. European journal of endocrinology 2011 164 801–809. (doi:10.1530/EJE-10-1155)
 12. Lechner MG, Vyas CM, Hamnvik OPR, Alexander EK, Larsen PR, Choueiri TK, & Angell TE. Risk Factors for New Hypothyroidism During Tyrosine Kinase Inhibitor Therapy in Advanced Nonthyroidal Cancer Patients. Thyroid : official journal of the American Thyroid Association 2018 28 437–444. (doi:10.1089/thy.2017.0579)
 13. Gonzalez-Rodriguez E & Rodriguez-Abreu D. Immune Checkpoint Inhibitors: Review and Management of Endocrine Adverse Events. The oncologist 2016 21 804–816. (doi:10.1634/theoncologist.2015-0509)
 14. Nygaard B, Faber J, & Hegedus L. Acute changes in thyroid volume and function following 131I therapy of multinodular goitre. Clinical endocrinology 1994 41 715–718.
 15. Koornstra JJ, Kerstens MN, Hoving J, Visscher KJ, Schade JH, Gort HB, & Leemhuis MP. Clinical and biochemical changes following 131I therapy for hyperthyroidism in patients not pretreated with antithyroid drugs. The Netherlands journal of medicine 1999 55 215–221.

tiltoppen  


Tovholder: 
Dorte Glintborg
Oprettet: 2018
Første revision: Oktober 2021

Øvrig arbejdsgruppe:
Jørgen Hangaard
Karen Fjeldborg,
Agnethe Berglund
Priscila Freitags (Dermatolog)
Pernille Ravn (Gynækolog)

Hvad omfatter denne NBV

 • Hirsutisme og udredning for polycystisk ovariesyndrom (PCOS) hos præmenopausale kvinder
 • Hirsutisme og udredning for anden endokrin sygdom hos præ- og postmenopausale
 • Medicinsk og kosmetisk behandling af hirsutisme

tiltoppen  

 


Hvad omfatter denne NBV ikke:

 • Udredning og behandling af oligomenore/amenore og infertilitet ved PCOS
 • Behandling af metaboliske risikofaktorer og metaboliske senfølger ved PCOS

For detaljeret guideline vedrørende udredning og behandling af PCOS henvises til national guideline ved Dansk selskab og Gynækologi og Obstetrik: www.dsog.dk

Link til hirsutisme guideline fra Endocrine Society: https://academic.oup.com/jcem/article/103/4/1233/4924418

En international guideline for udredning og behandling er publiceret i 2018: https://www.monash.edu/medicine/sphpm/mchri/pcos/guideline

tiltoppen  

 


Diagnosekoder (ICD)

L680: Hirsutisme

E282: Polycystisk ovariesyndrom

L649: Androgen alopeci

L70.9: Akne

tiltoppen  


Definition

Øget terminal hårvækst af mandlig type og fordeling hos kvinder.

Hirsutisme skelnes fra hypertrikose, der defineres som en generaliseret øget hårvækst (typisk) af ikke-terminal hår.

Graden af hirsutisme vurderes ved Ferriman-Gallwey Score (FG-score, Figur 1)

FG-score<8: Ej hirsutisme

FG-score 8-15: Mild hirsutisme

FG-score 16-25: Moderat hirsutisme

FG-score 26-36: Svær hirsutisme

Anvendelse af FG-score begrænses af den subjektive vurdering. Ydermere er der ofte udført kosmetisk fjernelse af hår inden klinisk vurdering.

Figur 1. Ferriman Gallwey score skemaHvert område graderes fra 0-4 point, hvor 0 er fravær af terminalhår.

Feriman Gallwey score

tiltoppen  


Forekomst

 

Hyppigheden af hirsutisme blandt præmenopausale kvinder anslås til 20-25 %.

Hyppigheden af kosmetisk generende hårvækst (dvs. FG-score < 8) er formentlig endnu højere.  

Hirsutisme kan ses fysiologisk efter menopausen.

tiltoppen  

 


Ætiologi

Hirsutisme skyldes øget androgenaktivitet i hårfolliklerne og er oftest en kombination af øget androgenniveau og øget sensitivitet for androgener. Derfor findes ingen lineær sammenhæng mellem androgenkoncentrationen og sværhedsgraden af hirsutisme.

Hirsutisme kan være et symptom på en alvorlig underliggende tilstand, hvorfor udredning af årsagen til hirsutisme er væsentlig.

De hyppigste årsager til hirsutisme er:

 • PCOS (72-82 %)
 • Idiopatisk hirsutisme (4-7 %)
 • Idiopatisk hyperandrogenisme (6-15 %)

Tabel 1.Definition af de hyppigst forekommende tilstande forårsagende hirsutisme

 Polycystisk ovariesyndrom.  Defineres oftest efter Rotterdam kriterierne som indbefatter 2 ud af 3 kriterier:

 1. Uregelmæssige ovulationer (cykluslængde over 35 dage)
 2. Klinisk eller biokemisk hyperandrogenisme: Ferriman Gallwey score ≥ 8 eller forhøjet testosteron (totalt eller frit testosteron)
 3. Polycystiske ovarier (PCO) ved vaginal ultralyd, uni- eller bilateralt

Samtidig skal andre årsager til symptomerne være udelukket.

Idiopatisk hirsutisme. Hirsutisme hos en kvinde med normalt niveau af testosteron, regelmæssig ovulation og normalt udseende ovarier. Ses ofte familiært og hos udenlandske kvinder (fra f.eks. Sydeuropa og Mellemøsten).

Idiopatisk hyperandrogenisme. Hirsutisme og forhøjet androgenniveau hos en kvinde med regelmæssig ovulation og normalt udseende ovarier.

Hyperandrogene differentialdiagnoser til PCOS, idiopatisk hirsutisme og idiopatisk hyperandrogenisme (hyppighed 1,5-5 % hos nyhenviste kvinder med hirsutisme):

 • Adrenogenitalt syndrom, hyppigst ikke-klassisk/late-onset 21-hydroxylasedefekt (2-4 %)
 • Androgenproducerende tumor lokaliseret i ovarier eller binyrer (<1 %)
 • Cushings syndrom, link til NBV (Cushing NBV)  
 • Medikament induceret (f.eks. anabole steroider)

Non-hyperandrogene differentialdiagnoser (oftest hypertrikose og ej hirsutisme, evt. ovulationsforstyrrelser)

tiltoppen  


Symptomer og kliniske fund

Henvisningsdiagnose er generende hårvækst af mandlig karakter, som kan have en betydelig indvirkning på livskvalitet og være psykisk belastende.

PCOS og idiopatisk hirsutisme debuterer oftest ved puberteten.

Kvinden kan have symptomer på tilgrundliggende årsag. Ved idiopatisk hirsutisme vil den øgede hårvækst være eneste symptom og kliniske fund.      

tiltoppen


Udredning

Anamnese med særlig fokus på:

 • Dispositioner til hirsutisme, PCOS, type 2 diabetes, adipositas
 • Tidligere udredning
 • Etnicitet
 • Debut med fokus på pludselig debut < 1 år, hurtig udvikling og/eller debut > 20 års alderen
 • Menstruationsforstyrrelse (oligo- eller amenoré, anovulatorisk blødningsmønster med variabel blødningsinterval, blødningsperiode- og volumen)
 • Infertilitet
 • Hårtab (androgent)
 • Fjernelse af hårvækst – metode, interval for fjernelse
 • Vægtøgning/overvægt
 • Ændringer i libido
 • Social og seksuel påvirkning
 • Medicinsk behandling med særlig fokus på: P-piller/antikonception, anabole steroider, glukokortikoider, Minoxidil, Cyclosporin samt medicin der øger niveauet af prolaktin (http://endocrinology.dk/index.php/nbvhovedmenu/4-hypofyse-og-binyresygdomme/2-hyperprolaktinaemi)

Objektiv undersøgelse med særlig fokus på:

 • FG-score – angiv score for ansigt og samlet score for hele kroppen
 • BMI
 • Talje/hofte mål (android fedtfordeling ved ratio > 0,8)
 • Blodtryk
 • Virilisering: Dyb stemme, alopeci, øget muskelmasse, brystatrofi, klitorishypertrofi
 • Hudforandringer: Acanthosis nigricans, akne, striae
 • UL ovarier: UL ovarier og gynækologisk vurdering bør ske hos kvinder med hirsutisme og samtidig oligomenoré/ amenoré og/eller infertilitet.
 • klinisk mistanke om differentialdiagnose (se tabel 2)

Parakliniske undersøgelser:

Biokemi:

Biokemisk udredning bør iværksættes ved hirsutisme (dvs. FG-score ≥ 8) og samtidig menstruationsforstyrrelse/infertilitet, virilisering, pludselig debut, sen debut (over 20 år) eller ved hurtig progression.

 • Total testosteron
 • SHBG (seksualhormonbindende globulin)
 • Beregnet frit testosteron og/ eller ratio total testosteron/SHBG
 • FSH
 • LH
 • Østradiol
 • Prolaktin
 • 17 hydroxyprogesteron
 • HbA1c
 • Lipidstatus
 • TSH

Blodprøverne foretages i follikulærfase (dag 2-10) med mindre intervallet mellem menstruationerne er over 3 måneder (blodprøverne tages da på vilkårligt tidspunkt).

Omstilling af medicin:

P-piller påvirker blodprøver (Høj SHBG, lav østradiol, lav LH, FSH, evt høj prolaktin). Det anbefales derfor at pausere p-piller minimum 6-8 uger før blodprøvetagning. Risiko for uønsket graviditet skal holdes op i mod mulig gevinst af hormonel udredning.  

Minipiller påvirker blodprøver i mindre grad, men påvirker cyklus. Pauseres hvis muligt.

Hormonspiral har kun minimal indvirkning på niveau af kønshormoner. 

Fortolkning af androgenstatus

Graden af hirsutisme korrelerer ikke med androgenniveauet.

Testosteron er bundet til SHBG (50-70 %) og albumin (30-50 %). Kun ca. 2 % af cirkulerende testosteron er frit og det antages, at frit testosteron er den biologisk aktive del af testosteron.

Frit testosteron måles ved ultrafiltration. Denne metode er ikke tilgængelig i klinikken. I stedet beregnes frit testosteron ud fra total testosteron og SHBG oftest via Vermeulens formel.

Link til beregning: http://www.issam.ch/freetesto.htm

Frit testosteron er ofte forhøjet ved PCOS og adipositas grundet lav SHBG.

Total testosteron anses for at være den bedste markør for androgenproducerende tumor.

Grundet måleusikkerhed ved immunoassays anbefales anvendelse af massespektrometri til måling af total testosteron. Reference-intervallet for total testosteron afhænger af den anvendte analysemetode på den lokale biokemiske afdeling.

Tabel 2: Tilstande og differentialdiagnoser ved hirsutisme

 

Anamnese og kliniske fund

Biokemi

Supplerende undersøgelser

 

Idiopatisk hirsutisme

Regelmæssig ovulation

Ofte familiært forekommende

Kvinder fra f.eks. Sydeuropa eller Mellemøsten

Normale androgener

UL: normale ovarier

Hyperandrogene tilstande associeret med hirsutisme

 

Idiopatisk hyperandrogenisme

 

Regelmæssig ovulation

Forhøjede androgener

UL: normale ovarier

 

PCOS

(mindst 2 af 3 kriterier skal være opfyldt)

Ofte debut i puberteten

Uregelmæssige ovulationer

Forhøjede androgener (forhøjet totalt eller frit testosteron) og/eller

klinisk hyperandrogenisme

(FG score ≥ 8)

UL: polycystiske ovarier, uni- eller bilateralt

Obs: UL ovarier hos yngre kvinder <20 år er sjældent indiceret. Hos unge kvinder ses fysiologisk mulitifollikulære ovarier som kan forveksles med PCO

 

Androgen-

producerende tumor

 

Hurtig debut

Evt. sen debut >20 år 

Evt. uregelmæssige ovulationer

Evt. virilisering

Forhøjet total testosteron > x 2 over øvre referenceniveau

MR (eller CT) -abdomen: ovarie- eller binyretumor

UL: ovarietumor

Forhøjet udskillelse af androgenmetabolitter i urinen

 

Late onset adrenogenitalt syndrom

(oftest 21-hydroxylasedefekt)

Evt. tidlig pubertet og tidlig pubarke

Familiehistorie

Evt. uregelmæssige ovulationer

Forhøjet 17-hydroxyprogesteron (> 6 nmol/l i follikulærfase)

UL: evt polycystiske ovarier

Evt binyre hyperplasi

60 minutters ACTH stimulationstest med måling af kortisol og 17-hydroxyprogesteron.

ACTH test foretages ved forhøjet 17-hydroxyprogesteron.

Genetisk udredning

 

Cushings syndrom

Evt. uregelmæssige ovulationer

Cushingoide stigmata

Ofte forhøjet testosteron

UL: evt polycystiske ovarier.

Dexametason suppresionstest og/eller måling af døgnurin kortisol foretages på klinisk mistanke

Link til NBV Cushing.

 

Misbrug af anabole androgene steroider

 

Anamnese

Evt. uregelmæssige ovulationer

Evt. virilisering

Forhøjet urin udskillelse af androgener

Evt supprimeret LH og FSH

Lav SHBG

UL: differential diagnostik androgen producerende tumor

Non-hyperandrogene tilstande associeret med hypertrikose (ikke hirsutisme) og/eller uregelmæssige ovulationer:

 

Hyperprolaktinæmi

Link til NBV (http://endocrinology.dk/index.php/nbvhovedmenu/4-hypofyse-og-binyresygdomme/2-hyperprolaktinaemi)

 

Akromegali

Link til NBV (http://endocrinology.dk/index.php/nbvhovedmenu/4-hypofyse-og-binyresygdomme/nbv-akromegali)

 

Hypothyreose

Link til NBV (http://endocrinology.dk/index.php/nbvhovedmenu/2-thyroidea-sygdomme)

Hypogonadotrop hypogonadisme

Anamnese med fysisk aktivitet, vægttab

Lav LH, FSH og østradiol

Små ovarier, smalt endometrium

Medikamentelt induceret

F.eks. Minoxidil, Ciclosporin

tiltoppen  


Prognose

Prognosen afhænger af den tilgrundliggende årsag. Idiopatisk hirsutisme er en kronisk tilstand, hvor symptomerne kan bedres ved kosmetisk og/eller medicinsk behandling. Effekten af medicinsk behandling indtræder først efter 6-12 mdr. Ved ophør med medicinsk behandling vil hirsutisme oftest recidivere. Vægttab ved PCOS bedrer den biokemiske profil og ovulationer. 

tiltoppen


Behandling

Vægtreduktion og motion tilrådes alle overvægtige. Livstilsintervention øger insulinfølsomhed og SHBG og reducerer total og frit testosteron. Skal oftest kombineres med medikamentel og kosmetisk behandling.  

Medikamentelt udløst hirsutisme behandles ved, om muligt, at seponere medikamentet.

Metformin i kombination med livsstilsændring kan normalisere menstruationsmønstret hos ca. 50 % af patienter med PCOS, men effekten af metformin på hirsutisme er begrænset.

Medicinsk behandling:

Medikamenter til behandling af hirsutisme virker ved at undertrykke androgen-produktionen ved at binde det frie (aktive) testosteron eller ved at blokere virkningen af androgener i huden. Effekten af medikamentel behandling ses først efter langtidsbehandling, dvs. 6-12 måneder.

P-piller sænker niveauet af total-testosteron og frit-testosteron ved en hæmning af LH samt en øget SHBG produktion. Der er kun mindre forskelle på effekten mellem de forskellige p-piller på hæmningen af hårvækst. Ordination af p-piller følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Ved mangelfuld effekt på hirsutisme kan skiftes til 4. generations p-pille (med gestagenet drospirenon) eller p-pille med gestagenet cyproteronacetat. Der kan søges om tilskud på fmk-online. 

Antiandrogen medicin:

Spironolacton: 50-200 mg dagligt har dosisrelateret antiandrogen effekt og bremser hårvækst. Kan benyttes som antiandrogen behandling hos patienter, der ikke tåler p-piller. Den antiandrogene virkning er synergistisk med den antiandrogene virkning af p-piller. Ved kombinationsbehandling med p-piller opnås samtidigt beskyttelse mod graviditet, hvilket ofte er ønskeligt. Bivirkninger som træthed og hyperkaliæmi er almindelige og s-K bør måles 3 uger efter behandlingsstart, og herefter hvert ½ år. Kontraindiceret hos gravide kvinder og kvinder uden sikker antikonception.

Finasterid: kompetitiv hæmmer af enzymet 5-ɑ-reduktase, som metaboliserer testosteron til dihydrotestosteron, der anses for at være årsag til udvikling af androgent hårtab. I doser på 1 mg ses effekt på hirsutisme samt fremmende effekt på hårvækst ved androgen alopeci. Kontraindiceret hos gravide kvinder og kvinder uden sikker antikonception. Specialistopgave.

Kosmetisk behandling (symptomatisk):

Oftest er en kombination af medicinsk og kosmetisk behandling nødvendig. Der findes mange typer af kosmetisk behandling.   

Lokal hårfjernelse:

 • Pincet
 • Barbering
 • Intens pulseret lys, IPL, ex. Elipse (I daglig tale ”laser”)
 • Epilation
 • Voks- eller sukker behandling
 • Trådbehandling (speciel teknik med bomuldstråd)
 • Elektrolyse
 • Hårfjerningscreme
 • Hårblegning

IPL behandling:

Patienten skal have stive, mellemtykke-tykke mørke hår og ikke-solpigmenteret hud. IPL virker kun på mørke hår (mørk pigment i hårsækkene), og jo tykkere hårene er jo bedre virker behandlingen. Derfor behandles tynde hår/dunhår ikke. Forud for behandlingen må patienten ikke have fjernet hår ved plukning de seneste ca. 4 uger eller ved barbering de seneste ca. 3 dage. Der gives ikke behandling, hvis patienten er gravid eller ammer.

Vederlagsfri behandling i offentligt regi

Anvendes til præmenopausale kvinder med moderat til svær hirsutisme og postmenopausale kvinder med svær hirsutisme. Kun hårvækst i ansigt/på hals behandles i offentligt regi.

Der gives 4-6 vederlagsfrie behandlinger. Indenfor en årrække kan hirsutismen recidivere og patienten kan genhenvises. Behandlingen foregår i sygehusregi på dermatologisk afdeling. Link til dansk dermatologisk selskab: https://dds.nu/ retningslinje for vederlagsfri laserbehandling

Lokal behandling (kemisk)

Vaniqa (eflornithin) creme 11,5 % (receptpligtig). Eflornithine påvirker enzymet ornithine decarboxylase i hårfolliklerne, hvorved hårvæksten hæmmes. Kan anvendes til lokalbehandling af hirsutisme, som ikke er velegnet til IPL behandling. Benyttes alene eller i kombination med IPL. Specielt velegnet til kvinder med lyse hår. Eflornithin creme fjerner ikke hår, men hæmmer hårvæksten lokalt. Der er ringe systemisk absorption. Cremen påføres 2 gange dagligt med mindst 8 timers interval. Effekt ses efter 8 ugers behandling, og fortsat behandling er nødvendig for opretholdelse af effekten. Ved manglende effekt efter 4 mdr. bør præparatet seponeres.

tiltoppen  


Opfølgning

Efter udredning og start af behandling kan patienten oftest afsluttes til egen læge. Den praktiserende læge foretager kontrol af medicinsk behandling for hirsutisme og kan henvise til gynækolog eller fertilitetsklinik ved evt. uhonoreret graviditetsønske.

Opfølgning af finasterid anses som en specialistopgave. 

tiltoppen


Visitation:

I flere regioner findes fælles PCOS klinikker, hvor patienten udredes og vurderes af endokrinolog og gynækolog i fællesskab.

Præmenopausale kvinder med blødningsforstyrrelser og/eller infertilitet henvises til gynækolog eller PCOS klinik.   

Præmenopausale kvinder med svær hirsutisme, virilisering og/eller mistanke om endokrin sygdom henvises til endokrinologisk udredning. 

Diagnosen idiopatisk hirsutisme og postmenopausal fysiologisk hirsutisme kan stilles hos egen læge. Kvinden behøver ikke henvisning til gynækologisk eller endokrinologisk udredning og kan behandles hos egen læge. Egen læge kan henvise direkte til dermatologisk behandling. 

tiltoppen


Referencer:

Martin KA, Anderson RR, Chang RJ, et al. Evaluation and treatment of hirsutism in

premenopausal women: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2018

Barrionuevo P, Nabhan M, Altayar O, et al. Treatment Options for Hirsutism: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. J Clin Endocrinol Metab 2018

Bello R, Lebenthal Y, Lazar L, Shalitin S, Tenenbaum A, Phillip M, de Vries L. Basal 17-hydroxyprogesterone cannot accurately predict nonclassical congenital adrenal hyperplasia in children and adolescents. Acta Paediatr. 2017 

tiltoppen  


Tovholder: 
Allan Carlé
Oprettet: Oktober 2018
Næste revision: Oktober 2021

Øvrig arbejdsgruppe:
Lars Folkestad
Birte Nygaard
Yasmin Hamid
Lena Bjergved Sigurd
Jesper Karmisholt

Interessekonflikter:

Ingen

Hvad omfatter denne NBV

Hypothyroidisme eller thyrotoxicosis opstået under eller indenfor ca. 1 år efter behandling med amiodaron (Cordarone, Cordan, Amiodarone, Amiodaronhydrochlorid), hvor anden subtype-klassifikation (1;2) kan udelukkes.

tiltoppen  


Hvad omfatter denne NBV ikke:

Thyroidea-dysfunktion forårsaget af andre medikamenter så som lithium, interferon-α, interleukin-2, tyrosin kinase inhibitorer (se under NBV omhandlende thyroidit).

tiltoppen  


Diagnosekoder (ICD)

E03.2 Hypothyroidisme forårsaget af lægemiddel

E03.9 Hypothyroidisme

E05.9 Thyrotoxicosis

tiltoppen


Forkortelser

AIH – amiodaron-induceret hypothyroidisme

AIT – amiodaron-induceret thyrotoxicosis


Inddeling og beskrivelse

Det er vigtig at skelne mellem de fysiologiske forandringer i thyroidea hormon niveauer som altid følger opstart af amiodaron-behandling og udvikling af amiodaron-induceret thyroidea sygdom.

 • De fysiologiske forandringer følger umiddelbart efter opstart af amiodaron-behandlingen og gennemgår ofte forskellige faser (figur 1), hvorimod udviklingen af amiodaron-induceret thyroidea sygdom oftest forekommer senere (dog stor variation). Differentieringen mellem de fysiologiske forandringer og amiodaron-induceret thyroidea sygdom kan være en udfordring (figur 2).
 • Amiodaron-induceret thyroidea sygdom opdeles i amiodaron-induceret hypothyroidisme (AIH) med højt TSH og lavt T4, samt amiodaron-induceret thyrotoxicosis (AIT) med lavt TSH samt højt T3 (evt. også højt T4). Underopdeles i:
  • AIT type I med thyrotoxicosis betinget af øget thyroidea-hormon produktion
  • AIT type II med thyrotoxicosis forårsaget af udsivning af præformerede thyroidea-hormoner fra en inflammatorisk thyroidea-kirtel.
  • En blandingsform ´mixed´-type kan forekomme.

De forskellige typer AIT adskiller sig fra hinanden på adskillige punkter (se tabel 1).

Ved amiodaron-opstart (0-3 måneder) ses stigning i TSH, samt grundet hæmning af perifere dejodinaser også øget T4 og lavere T3. Senere (>3 måneder) normaliseres TSH, mens T4 fortsat ligger lidt høj (evt. blot højt normalt) og T3 ligger lidt lavt (evt. blot lavt normalt). Dette skal skelnes fra AIH hvor TSH er høj og T4 lav. Ligeledes skelnes det fra AIT, hvor TSH er lav, mens både T3 og T4 er høje.

Figur 1: De forskellige fysiologiske forandringer over tid efter opstart af amiodaron-behandling (det euthyroide spektrum er markeret med gråt). For differentiering mellem disse og reel amiodaron-induceret sygdom , se figur 2

amiodaron1

Amiodaron-betinget thyroidea-sygdom kan udvikles selv meget sent, da amiodaron er meget lipofilt og således ophobes i fedtvæv. Såvel amiodaron og dets aktive metabolit desthylamiodaron (DEA) har lange halveringstider på omkring 40 og 57 dage, og er målt i serum selv op til 10 måneder efter seponering (3).

Figur 2: Forandringer af stofskiftehormoner efter opstart af amiodaron-behandling. Amiodaron hæmmer såvel type 1 og type 2 dejodinaserne.  I den tidlige fase (0-3 måneder) er den pituitære dejodinase-hæmning dominerende, således at den intracellulære T4 til T3 dejodering mindskes (T4 stiger, T3 falder, rT3 stiger, øget TSH).  Efter ca. 3 måneder er der opnået steady state. (fortsat øget T4, lav T3, høj rT3, men normaliseret TSH). Endnu senere ses hos enkelte let nedsat TSH men med normalt T3 trods højt T4 (euthyroid). En dybere indsigt i de forskellige mekanismer kan søges andetsteds (4).

serumT3

serum t4

T3 har ingen plads i diagnosticering af AIH (4) (her kræves høj TSH og lav T4), T4 ingen plads i diagnosticering af AIT (her kræves lav TSH og høj T3), rT3 (som er lav både i forbindelse med euthyroid tilstand og AIH) har ingen plads i thyroidea-diagnostik.

tiltoppen  


Epidemiologi

Livstidsrisikoen for udvikling af biokemisk stofskiftesygdom er i udenlandske reviews opgjort til ca. 15% (4). I perioden før den danske jodberigelse af salt var incidensraterne af AIH (1) og AIT (2) på henholdsvis 1.30 og 0.72 per 100.000 person-år svarende til ca. 2 % af alle tilfælde med stofskiftesygdom i Danmark. I fremtiden må vi i Danmark forvente en stigning af AIH og et fald i AIT.

tiltoppen


Risikofaktorer

Amiodaron-induceret hypothyroidisme (AIH): sufficient jodindtag, kvindeligt køn, høj alder, højt TSH (5) samt TPOAb+ (4) forud for behandlingsstart er forbundet med øget risiko for AIH.

Amiodaron-induceret thyrotoxicosis (AIT) type I: jodmangel og præeksisterende thyroideasygdom i form knuder og evt. positiv TRAb disponerer til udvikling af AIT type I.

Amiodaron-induceret thyrotoxicosis (AIT)  type II: udvikles mere tilfældigt hos patienter uden forudgående patologi i gl. thyroidea og blodprøver. Kun jodmangel disponerer til AIT type II

tiltoppen


Symptomer og kliniske fund

Amiodaron-induceret hypothyroidisme (AIH): symptombilledet ved hypothyroidisme ligner det ved spontan myxødem (4), som er præget af de aldersbetingede ganske uspecifikke klager (6). Dog synes der evidens for at svær ubehandlet AIH kan disponere til udvikling af fatale arytmier (4).

Amiodaron-induceret thyrotoxicosis (AIT): symptomerne ved de tre typer AIT er som ved andre typer thyrotoksikose, dog vil både tremor og takykardi ofte være fraværende jvf. amiodarons anti-adrenerge effekt (7).

tiltoppen


Udredning

Før opstart af amiodaron anbefales måling af TSH + T4-estimat + TPOAb (risikofaktor for AIH) anbefales. Endvidere anbefales regelmæssig monitorering (hver 3-6 måned) under og ofte et år efter behandling.

Amiodaron-induceret hypothyroidisme (AIH): ingen specifik udredning.

Amiodaron-induceret thyrotoxicosis (AIT) type I: er kendetegnet ved bagvedliggende (latent) thyroidea-sygdom som Graves´ sygdom eller (a)toksisk nodulær struma (4;8), hvilket således vil vise sig ved positiv TRAb-måling og/eller knuder set ved ultralydsundersøgelse (figur 3). Sygdomsmekanismen er øget produktion af stofskiftehormon grundet den såkaldte Jod-Basedow effekt. Da amiodaron indeholder store mængder jod (200 mg amiodaron indeholder 37.5 mg jod hvoraf 10% optages over tarmvæggen sv.t. 50 x den anbefalede daglige dosis), vil der ofte være nedsat Tc-optagelse på scintigrammet, hvorfor dette ikke anbefales udført til at skelne AIT type I fra type II.

Figur 3: Karakteristika og behandling ved de forskellige typer amiodaron-induceret thyrotoksikose(AIT) (type I, type II og ´mixed type´).

amiodaronfig3

Amiodaron-induceret thyrotoksikose (AIT) type II: denne er hyppigere end AIT type I. Der er som ved andre thyroiditis-tilstande tale om en destruktiv proces med en forbigående frigivelse af præformeret stofskiftehormon (4;8).

´Mixed´ AIT: denne entitet er meget omdiskuteret, både hvad angår hyppighed, men især også hvad angår behandling (se denne).

Differentiering mellem AIT type 1 og 2: Ultralyd med Doppler-flow visualisering anses som den bedste undersøgelse til differentiering mellem type I med øget flow (øget produktion) og type II (ingen flow, thyroiditis) (4;9) jf. tabel 1.

Tabel 1. Amiodaron-induceret thyretoxicosis (AIT)

 

AIT - type I

AIT - type II

Hyppighed

Præeksisterende thyroidasygdom

Mindre hyppigt

Ja

Hyppigst

Nej

Patogenese

Jodinduceret thyreotoxikose

Destruktiv thyroiditis

TSH-receptorantistoffer

Evt. TRAb+ ved AIT type 1

Nej

Radiojodoptagelse v. 99mTc-skintigrafi

(Normal til) lav

Manglende eller lav

Ultralyd, struktur

Diffus eller nodulær struma

Vekslende ekkogenesitet

Ultralyd, Doppler-flow

Normal til øget flow

(Nedsat eller) ingen flow

Spontan remission

Usandsynligt

Sandsynligt

Fortsætte amiodaron

Nej

Ja

Behandlingsvalg

Thionamider (højdosis)

Prednisolon

tiltoppen


Behandling

Amiodaron-induceret hypothyroidisme (AIH): Ophør af amiodaron medfører ofte spontan normalisering af stofskiftet indenfor 2-4 måneder, men seponering er dog sjældent indiceret (4). Amiodaron-behandlingen kan fortsætte under L-T4  substitution (8). Da patienterne ofte er ældre og har hjertesygdom er det vigtigt at man ikke overbehandler. Man bør sigte efter TSH i øvre tredjedel af normalområdet (4;8). Anbefalet startdosis er 25-50 µg/dag, kontrol af stofskiftet hver 4-6 uge, med optitrering til TSH mål er nået.

Subklinisk AIH bør sjældent behandles, da evt. overbehandling medfører specielt høj risiko for kardiovaskulære events hos denne patientgruppe (10).

Amiodaron-induceret thyrotoxicosis (AIT) type I: Skyldes overproduktion af stofskiftehormon som oftest er udløst eller forværret af det rigelige jod-indtag. Førstevalget er derfor thionamider (Thycapzol, Thiamazol, Thiamazole (thiamazol), Neo-Mercazole (carbimazol)) eller PTU i ækvipotente doser, som på grund af jodkontaminering ofte må gives i meget høje doser (op imod 40-60 mg Thycapzol dgl. (4)) (figur 3). Da der er tale om en hyperfungerende kirtel, vil det oftest være nødvendigt at seponere det jodholdige substrat amiodaron (3) med mindre de kardiovaskulære konsekvenser er overhængende derved (1). Derfor er individuel patient vurdering i et samarbejde mellem kardiologer, thyroidea-kirurger, og endokrinologer væsentlig (figur 3). Når stofskiftet er normaliseret, bør definitiv behandling (radioaktivt jod (RI) eller thyroidektomi (Tx)) overvejes (4).Tx kan udføres umiddelbart, mens der grundet jodkontaminering ofte bør gå 6-12 måneder inden RI kan være effektiv (4).

Amiodaron-induceret thyrotoxicosis (AIT) type II: ved mildere grader af thyreotoksikose og stabil hjertesygdom vil man ofte afvente den spontane remission indenfor få måneder (4). Vælges behandling er førstevalget glukokortokoid (fx Prednisolon 37,5 mg (figur 3) - stort set ækvivalent til 30 mg fra udenlandske studier (4) som normaliserer stofskiftet hos stort set alle (4). Det synes sikkert at fortsætte med amiodaron ved denne subtype (4), da tilstedeværelse af højt jodindhold ikke er en patogenetisk faktor. Der henvises til NBV for osteoporose og osteopeni ved længerevarig brug af steroid (se NBV osteoporose). Behandlingen fortsættes til patienten er klinisk og biokemisk euthyroid, i praksis oftest til T3 er indenfor normalområdet [48].

AIT og livstruende hjertesygdom (meget sjældne tilfælde): her vil det ofte være påkrævet med umiddelbar definitiv behandling. Thyroidektomi (Tx) er oftest den bedste behandling til at opnå euthyroid tilstand hos svært hjertesyge patienter (4). ´Salvage thyroidectomy´ skal overvejes til patienter med nedsat EF hvor mortaliteten er næsten 50% (4) og til patienter med maligne arytmier (4). Tx kan faktisk udføres selv ved moderat til svært nedsat EF (4). Vælges Tx, vil det oftest være nødvendigt at forudbehandle med store mængder jod (fx KI 200 mg x 1 i 10 dage) (11) før thyroidektomi udføres, med mindre den kardiovaskulære risiko tilsiger øjeblikkelig thyroidektomi. Radioaktivt jod (RI) er ofte uvirksom grundet jodforureningen af amiodaron (type I AIT) eller som en del af det patogenetiske billede (type II AIT) og virkningen indtræder over uger til måneder.

Såfremt definitiv behandling ikke ønskes, er kombinationsbehandling med thionamid og glukokortikoid en mulighed (4).

Hvorvidt subklinisk AIT type I skal behandles, må bero på en vurdering hvor kardiologiske overvejelser skal indgå (4).

´Mixed´ AIT: såfremt der er manglende effekt af primær behandlingen kan denne blandingstype AIT overvejes og behandles med både thionamider og glukokortikoid. Der er ikke evidens for primært at starte dual-behandling af alle med AIT.

tiltoppen


Prognose og opfølgning

Efter behandling af Amiodaron-induceret hypothyroidisme (AIH): Da hypothyreosen ofte forsvinder hos TPOAb-negative patienter (4), bør man specielt hos disse forsøge udtrapning af thyroxin efter ca. 6-12 måneders behandling (12). Ved positiv TPOAb kan dette også forsøges, men med forventeligt dårligere resultat til følge.


Efter behandling af AIT: ved AIT type I er livslang stofskifte-monitorering grundet bagvedliggende patologi ofte nødvendig også selv efter evt. seponering af amiodaron. Efter AIT type II, vil det ofte kun være nødvendig at følge stofskifte så længe patienten behandles med amiodaron.

Reintroduktion af amiodaron efter seponering: såfremt man påbegynder en pauseret/seponeret behandling med amiodaron grundet thyroidea-dysfunktion er den senere risiko for såvel AIH samt AIT begge på ca. 30%.

tiltoppen


Referencer:

 1. Carle A, Laurberg P, Pedersen IB, Knudsen N, Perrild H, Ovesen L, Rasmussen LB, Jorgensen T 2006 Epidemiology of subtypes of hypothyroidism in Denmark. Eur J Endocrinol 154:21-28
 2. Carle A, Pedersen IB, Knudsen N, Perrild H, Ovesen L, Rasmussen LB, Laurberg P 2011 Epidemiology of subtypes of hyperthyroidism in Denmark: a population-based study. Eur J Endocrinol 164:801-809
 3. Plomp TA, van Rossum JM, Robles de Medina EO, van Lier T, Maes RA 1984 Pharmacokinetics and body distribution of amiodarone in man. Arzneimittelforschung 34:513-520
 4. Bartalena L, Bogazzi F, Chiovato L, Hubalewska-Dydejczyk A, Links TP, Vanderpump M 2018 2018 European Thyroid Association (ETA) Guidelines for the Management of Amiodarone-Associated Thyroid Dysfunction. Eur Thyroid J 7:55-66
 5. Albert SG, Alves LE, Rose EP 1987 Thyroid dysfunction during chronic amiodarone therapy. J Am Coll Cardiol 9:175-183
 6. Carle A, Pedersen IB, Knudsen N, Perrild H, Ovesen L, Andersen S, Laurberg P 2016 Hypothyroid Symptoms Fail to Predict Thyroid Insufficiency in Old People: A Population-Based Case-Control Study. Am J Med 129:1082-1092
 7. Hartong R, Wiersinga WM, Plomp TA 1990 Amiodarone reduces the effect of T3 on beta adrenergic receptor density in rat heart. Horm Metab Res 22:85-89
 8. Bogazzi F, Tomisti L, Bartalena L, Aghini-Lombardi F, Martino E 2012 Amiodarone and the thyroid: a 2012 update. J Endocrinol Invest 35:340-348
 9. Bogazzi F, Bartalena L, Brogioni S, Mazzeo S, Vitti P, Burelli A, Bartolozzi C, Martino E 1997 Color flow Doppler sonography rapidly differentiates type I and type II amiodarone-induced thyrotoxicosis. Thyroid 7:541-545
 10. Stott DJ, Rodondi N, Kearney PM, Ford I, Westendorp RG, Mooijaart SP, Sattar N, Aubert CE, Aujesky D, Bauer DC, Baumgartner C, Blum MR, Browne JP, Byrne S, Collet TH, Dekkers OM, den Elzen WP, Du Puy RS, Ellis G, Feller M, Floriani C, Hendry K, Hurley C, Jukema JW, Kean S, Kelly M, Krebs D, Langhorne P, McCarthy G, McCarthy V, McConnachie A, McDade M, Messow M, O'Flynn A, O'Riordan D, Poortvliet RK, Quinn TJ, Russell A, Sinnott C, Smit JW, Van Dorland HA, Walsh KA, Walsh EK, Watt T, Wilson R, Gussekloo J 2017 Thyroid Hormone Therapy for Older Adults with Subclinical Hypothyroidism. N Engl J Med
 11. Bogazzi F, Miccoli P, Berti P, Cosci C, Brogioni S, Aghini-Lombardi F, Materazzi G, Bartalena L, Pinchera A, Braverman LE, Martino E 2002 Preparation with iopanoic acid rapidly controls thyrotoxicosis in patients with amiodarone-induced thyrotoxicosis before thyroidectomy. Surgery 132:1114-1117
 12. Martino E, Aghini-Lombardi F, Mariotti S, Bartalena L, Lenziardi M, Ceccarelli C, Bambini G, Safran M, Braverman LE, Pinchera A 1987 Amiodarone iodine-induced hypothyroidism: risk factors and follow-up in 28 cases. Clin Endocrinol (Oxf) 26:227-237

tiltoppen  


Tovholder: 
Karoline Schousboe
Oprettet: 2018
Næste revision: 2021

Øvrig arbejdsgruppe:
Esben Laugesen
Niklas Rossen
Sara Greve
Herborg Johannesen
Ebbe Eldrup
Eva Black
Tina Z. Belsing
Per Løgstrup Poulsen

Interessekonflikter:

Ingen

Hvad omfatter denne NBV:

Denne NBV omhandler de hyppigste årsager til sekundær hypertension. I de tilfælde, hvor årsagen er en endokrinologisk lidelse, der allerede er beskrevet i en selvstændig NBV, vil beskrivelse af denne årsag være angivet på tabelform. Der henvises til NBV for hver af disse sygdomme ved følgende links:

tiltoppen  


Hvad omfatter denne NBV ikke:

Definition og udredning af essentiel hypertension – her henvises til guidelines fra Dansk Hypertensionsselskab [1, 2]
Udredning af sekundær hypertension hos børn.

tiltoppen  


Diagnosekoder (ICD):

Sekundær hypertension DI15.9

Diagnosekoder for de underliggende årsager er angivet i tabel 1.

tiltoppen  


Definition:

Hypertension som følge af anden sygdom.

tiltoppen  


Forekomst:

Sekundær hypertension forekommer hos 5-10% af patienter med hypertension [3]. Forekomsten er markant hyppigere i subgruppen med resistent hypertension defineret som hypertension trods behandling med ≥3 antihypertensivae. Det er ikke praktisk muligt eller omkostningseffektivt at screene alle hypertensive patienter for sekundær hypertension. En oversigt over patientkarakteristika ved de mest almindelige årsager til sekundær hypertension ses i tabel 1. Prævalens i denne tabel er angivet for patienter med resistent hypertension.

Tabel 1. Årsager til sekundær hypertension med kliniske indikationer og diagnostiske screeningstests

Diagnose (ICD10)

Prævalens

Anamnese

Mulige kliniske fund

Laboratorie og screeningstests

Hyppige årsager

Obstruktiv søvnapnø (DG47.32)

>30%

Resistent hypertension

Snorken og bevidnet apnø episoder

Hyppige opvågninger

Morgenhovedpine

Træthed om dagen

Koncentrationsbesvær

Overvægt

Perifere ødemer

Døgnblodtryksmåling med non-dipping

Paroksystisk natlig atrieflimmer

Berlin Questionnaireeller

Epworth Sleepiness Scaley

Ved positiv test henvises til specialafdeling mhp. udredning med polysomnografi

Primær hyperaldosteronisme (PHA)(DE26.0)

6-23%

Resistent hypertension

Hypertension og spontan hypokaliæmi

Tidligt indsættende hypertension (<40 år)

Familieanamnese med tidligt indsættende hypertension eller cerebrovaskulær katastrofe i ung alder (< 40 år)

Familiær disposition til PHA

Uspecifikke symptomer (træthed, muskelsvækkelse, polyuri)

Hypertension og binyre incidentalom

Arrytmier ved hypokaliæmi

Væsketal

P-renin og P -aldosteron måling ved normokaliæmi

Link til NBV PHA

Renovaskulær hypertension (DI15.0)

2,5-20%

Resistent hypertension

Tidligt indsættende hypertension (<40 år)

Pludselig forværring af tidligere velbehandlet hypertension

Nyrefunktionstab med >30% kreatinin stigning efter indgift af ACE-I eller ARB .

Akutte hypertensive hjertesvigtsepisoder med recidiverende lungeødem.

Udbredt aterosklerose

Stetoskopisk mislyd over a. renalis / a. femoralis

Rutinemæssig screening før behandling med ACE-I eller ARB er ikke indiceret

Pt. skal kun udredes, hvis det vurderes, at fund af nyrearteriestenose får terapeutisk konsekvens

Der henvises til specialafdeling mhp. udredning med UL med doppler eller Captopril renografi

Ved abnorme fund foretages CT- eller MR-angiografi

Parenkymatøs nyresygdom (DII2.9A)

2-10%

Urinvejsinfektioner

Obstruktion

Hæmaturi

Skummende urin

Nykturi

NSAID, Dicillin etc.

Abdominal udfyldning ved polycystisk nyresygdom

Ødemer

Systemiske manifestationer

Blodprøver: kreatinin, karbamid, Hb, jerntal, calcium-ion, fosfat, vit-D, PTH, hydrogenkarbonat, PSA 

Urinstix mhp. blod og protein

Urin-albumin/kreatinin ratio

Urin mikroskopi (erytrocyt cylindre)

UL-scanning af nyrer og urinveje

Medicin eller alkohol  (DI15.8)

2-4%

Amfetamin derivater: Midler til narkolepsi og ADHD (methylphenidat, lixdesamfetamin eller desamfetamin)

Angiogenese hæmmere (herunder tyrosine kinase hæmmere og monoklonale antistoffer)

Antidepressiva  (SNRI) -Venlafaxin, duloxetin

Bupropion

Corticosteroider  

Ciclosporin

Efedrin og pseudoefedrin herunder naturlægemidler med efedrin indhold f.ex Ephedra og Yohimbe

Erythropoietin

Flucortison

Immuno suppressiva

NSAID og COX-2 hæmmere

Testosteron (herunder anabole steroider)

Østrogener¥

 

Urin drug screenings test

Afvente effekt af seponering af det mistænkte medikament

Sjældne årsager

Fæokromocytom / paragangliom (DE27.5)

<1%

Anfaldsvis hypertension

Ortostatisk hypotension

Hovedpine

Palpitationer

Svedtendens

Angst

Brystsmerter, kvalme, dyspnø, vægttab

Familiær disposition til Fæokromocytom

Hypertension og binyreincidentalom

 Café-au-lait pletter ved neurofibromatose

Ortostatisk hypotension

P-metanefriner

Link til NBV Fæokromocytom

Cushings syndrom (DE24.9)

<1%

Vægtøgning

Proksimal muskelsvaghed

Hyperglykæmi

Depression

Hypertension og binyreincidentalom

Plethora

Central fedme

Buffalo hump

Suggilationer

Røde striae

Overnight dexametason suppressionstest

D-urin for kortisol x 2

Link til NBV Cushings syndrom

Hypothyroidisme (DE03.9)

<1%

Træthed, øget søvnbehov

Kuldeintoleranse

Vægtøgning

Obstipation

Hukommelsesbesvær

Højt diastolisk blodtryk

Bradykardi

Hæshed

Langsomme dybe reflekser

Struma

TSH og T4

Link til NBV Hypotyreose

Hyperthyroidisme (DE05.9)

<1%

Indre uro, nervøsitet

Varmeintolerans

Søvnbesvær

Koncentrationsbesvær

Hjertebanken

Diaré

Vægttab

Højt systolisk blodtryk

Struma

TSH + T4 + T3

Link til NBV Hypertyreose

Coarctatio aortae (DQ25.1)

<1%

Tidligt indsættende hypertension (<40 år)

Hovedpine, svimmelhed

Kolde fødder

Cladicatio intermittens

Cerebral blødning (anuerismer)

Blodtryksforskel mellem højre arm og ekstremiteter

Svag eller manglende femoralpuls

Henvisning til kardiologer mhp. ekkokardiografi, MR/CT

Primær hyperparathyroidisme (DE21.0)

Sjældent

Diffuse symptomer

Osteoporose

Nyresten

 

P-calcium ion

PTH

Link til NBV primær hyperparatyroidisme

SAME / lakrids

Sjældent

Tidligt indsættende hypertension (<40 år)

Behandlingsresistent hypertension

Indtagelse af lakridsholdige produkter.

Familiær disposition til hypertension i tidlig alder og evt. hypokaliæmi

Arrytmier ved hypokaliæmi

Væsketal

Afvente effekt af ophør af indtagelse af lakridsholdige produkter

P-renin og P-aldosteron måling ved normokaliæmi

Link til NBV PHA

Døgnurin-steroidmetabolitter

Genetisk testning

Liddle’s syndrome

Sjældent

Tidligt indsættende hypertension (<40 år)

Familiær dispositon til tidligt indsættende hypertension

 

Væsketal

P-renin og P-aldosteron måling ved normokaliæmi

Link til NBV PHA

Genetisk testning

Akromegali

Sjældent

Akral vækst

Hyperhidrose

Led- og rygsmerter

Søvnapnø

Forgrovede ansigtstræk

Distema

Makroglossi

Væskeretention

P-IGF-I

Link til NBV akromegali

# https://www.sleepapnea.org/assets/files/pdf/berlin-questionnaire.pdf         

 yhttps://www.lungemedicin.dk/fagligt/skemaer/225-epworth-sleepiness-scale-sp%C3%B8rgeskema-dk-version-akut-sv%C3%A6r-astma-1/file.html

¥Østrogener:

 • P-piller
  • Tidligere studier har vist at anvendelse af ældre-generations p-piller med indhold af højere koncentration af østrogen end i dag er associeret med en lille men signifikant øgning af blodtrykket. Det resulterede i udvikling af hypertension hos 5% af brugerne.
  • Risikoen for udvikling af hypertension faldt hurtigt ved seponering, og tidligere p-pille brugere havde kun en lille forhøjet risiko for hypertension.
  • P-pille brugere havde en 2-3 gange større risiko for apoplexi end ikke brugere.
  • P-piller anbefales ikke til kvinder med ukontrolleret hypertension, men ellers må ordination baseres på afvejning af risici og fordele for den enkelte kvinde.
 • Hormone Replacement Therapy (HRT) har sandsynligvis ikke blodtryksøgende effekt.
 • Minipiller indeholder progesteron og påvirker ikke blodtrykket eller risikoen for kardiovaskulær sygdom.

tiltoppen


Indledning:

Sekundær hypertension overvejes ved:

 • yngre patienter (<40 år)
 • resistent hypertension defineret som hjemme- eller døgnblodtryk i dagtid ≥ 135/85 mmHg trods relevant behandling med mindst tre antihypertensive præparater (heraf ét diuretikum) i adækvat dosis
 • akut/nyopdaget svær hypertension (≥ 180/110 mmHg)
 • pludselig stigning i blodtryk hos ellers velreguleret patient
 • høj forekomst af hypertensionsmedieret målorganskade:
  • pulstryk (systolisk minus diastolisk blodtryk) ≥ 60 mmHg
  • e-GFR 30-60 ml/min/1,73m2
  • mikroalbuminuri
  • venstre ventrikel hypertrofi (EKG, ekko)
 • hypokaliæmi
 • anfaldsfænomener med hypertension (anfaldsvis/persisterende), hovedpine, palpitationer, svedtendens
 • uforklaret nedsat nyrefunktion/proteinuri/hæmaturi eller kreatininstigning > 30% under behandling med ACE-Inhibitor (ACE-I)/angiotensin II receptor-antagonist (ARB)
 • anamnestiske/kliniske tegn til obstruktiv søvnapnø

Inden udredning for sekundær hypertension iværksættes bør man:

 1. sikre korrekt diagnostik af hypertension i henhold til gældende retningslinjer [1, 2]
 2. udelukke non-compliance i forhold til antihypertensiv behandling ved opslag i FMK-online under receptudleveringer og eventuelt foretage blodtryksmåling efter observeret medicinindtag
 3. foretage systematisk gennemgang af produkter indeholdende lakridsrod (glycyrrhizinsyre) samt medicin, der kunne have blodtrykshævende virkning, herunder p-piller (se tabel 1)

Overvejelser i forbindelse med udredning:

 • Udredning skal kun igangsættes hvis man vurderer at det vil have mulig behandlingskonsekvens for den enkelte patient
 • Ved beslutning om udredning skal ud fra anamnese og kliniske fund (gerne vha. figur 1 og tabel 1) vurderes hvilke laboratorie- og screeningstests, der vil være relevante for den enkelte patient
 • Ved behov for måling af P-aldosteron og P-renin henvises til PHA-link med afsnit om interaktion med lægemidler, hvor eneste tilladte antihypertensive præparater α-receptor antagonister (Doxazosin) og non-dihydropyridiner (Verapamil, Diltiazem)

Figur 1. Flowcharts for udredning ved mistanke om sekundær hypertension baseret på blodprøvesvar (A), hvor ikke alle sekundære hypertensionsformer er nævnt, idet nogle udredningstiltag kræver symptomer (B).

dias1

dias2

Ætiologi:

Søvnapnø [4]

Søvnapnø defineres som en total obstruktion af de øvre luftveje i mere end 10 sekunder. Dette medfører intermitterende hypoxi, der inducerer en vedvarende aktivering af det sympatiske nervesystem. Dette kan føre til hypertension via øget cardiac output, perifer resistens og væskeretention.

Renovaskulær hypertension [5]

Aterosklerose er årsag til >90% af tilfælde af nyrearteriestenose. Den næsthyppigste årsag er fibromuskulær dysplasi (<10%), som er den hyppigste årsag hos yngre patienter. Signifikante stenoser i a. renalis medfører fald i filtrationstrykket i den afficerede nyre, hvilket stimulerer RAAS medførende natrium- og væskeretention samt vasokonstriktion.

Parenkymatøs nyresygdom

Hypertension ses især ved glomerulær påvirkning, men også ved interstitiel nyresygdom i varierende grad. Patogenesen er øget aktivitet af renin-angiotensin-aldosteron systemet (RAAS) medførende natrium- og væskeretention og vasokonstriktion.

Coarctatio aortae [6]

Malformation med stenose på overgangen mellem distale arcus aortae og proksimale aorta descendens, hyppigst distalt for afgangen af a. subclavia sinister. Ofte associeret med bikuspid aortaklap (85%), ventrikelseptumdefekt, mitralklapsygdom, cerebrale aneurysmer og Turners syndrom.

Syndrome of apparent mineralocorticoid excess (SAME) [7]

Aldosteron og kortisol bindes til mineralokortikoid receptorer med sammenlignelig affinitet. Kortisols aktivering af receptoren hæmmes normalt af 11-beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11-beta-HSD2) enzymet, som konverterer kortisol til kortison. Nedsat funktion af 11-beta-HSD2 medfører, at kortisols mineralokortikoide effekter bliver klinisk betydende. Findes i nedarvet eller erhvervet form.

 • Nedarvet: Mutationer i 11-beta-HSD2 genet. Nedarves autosomalt recessivt. Mutationerne medfører varierende grader af nedsat funktion af 11-beta-HSD2 enzymet, som i nyren er lokaliseret intracellulært i tæt relation til mineralokortikoid receptoren.
 • Erhvervet: Lakridsindtag er en hyppig årsag til nedsat 11-beta-HSD2 aktivitet, da glycyrrhizinsyre i lakrids hæmmer enzymet.

Liddle’s Syndrom [8]

Monogent syndrom med autosomal dominant arvegang, hvor mutation i genet for subunits i den epiteliale natrium kanal (ENaC) medfører, at ENaCs ikke fjernes fra celleoverfladen i nyrernes samlerør. Det giver en øget forekomst af ENaC, som leder til øget reabsorption af natrium og i de fleste tilfælde øget kalium sekretion. Ændringerne medfører hypokaliæmi, ekspanderet plasma volumen og hypertension. 

tiltoppen


Udredning:

Der henvises til tabel 1 for udredning samt tabel 2 for overblik over P-kalium, P-renin og P-aldosteron niveauer ved forskellige sygdomskategorier.

Uddybende information om udredning af renovaskulær hypertension, parenkymatøs nyresygdom, SAME og Liddle’s syndrom ses nedenfor.

Renovaskulær hypertension

Patienterne bør ikke udredes med mindre de opfylder mindst ét af de i tabel 1 angivne anamnestiske oplysninger, og kun hvis det vurderes, at fund af nyrearteriestenose får terapeutisk konsekvens. Rutinemæssig screening før behandling med ACE-I eller ARB er ikke indiceret.

Idet vurdering af sværhedsgrad af stenoser ved CT- / MR-angiografi er behæftet med betydelig usikkerhed bør der ved (i samarbejde med) den regionale specialafdeling initialt udredes for nyrernes relative funktionsevne med funktionelle tests (Captopril renografi/doppler afhængigt af ekspertise). Ved videre billeddiagnostisk udredning er grænsekriteriet for potentiel signifikans anbefalet ved sværhedsgrad >80% ved visuel bedømmelse.

Parenkymatøs nyresygdom

Ved ikke erkendt nyresygdom udredes i henhold til tabel 1.

 1. Giver udredningen mistanke om akut nyreinsufficiens med hurtig forværring af hypertension, stigende P-kreatinin og mistanke til akut glomerulonefritis karakteriseret ved proteinuri, mikroskopisk hæmaturi (urin mikroskopi med erytrocyt cylindre tyder på glomerulonefritis) og ødemer skal patienten akut henvises til nefrologisk afdeling mhp. indikation for akut biokemisk screening for bl.a. autoimmunitet og planlægning af nyrebiopsi.
 2. Giver udredningen mistanke om kronisk manifest parenkymatøs nyresygdom (forhøjet P-kreatinin og/eller urin albumin/kreatinin ratio>300 mg/g), der ikke bedres ved antihypertensiv behandling afhænger den videre udredning af om patienten har diabetes
 • Patienter uden diabeteshenvises til udredning på nefrologisk specialafdeling.
 • Patienter med diabetes henvises til nefrologisk afdeling ved et af følgende punkter
  • pludselig stigning i P-kreatinin
  • pludselig forværring af proteinuri
  • mikroskopisk hæmaturi med erytrocytcylindre
  • hvis der ved type 1 diabetes ikke er retinopati
  • hvis der ved type 1 diabetes udvikles proteinuri inden for fem år efter diabetesdebut

Syndrome of apparent mineralocorticoid excess (SAME)

Lakridsindtag er hyppigt årsag til SAME via inhibition af 11-beta-HSD2 og patienten skal ophøre med alle former for produkter, der indeholder eller kan mistænkes at indeholde lakridsrod inkl. te, lakridspulver, chokolade, helseprodukter, naturmedicin, cola, tyggegummi m.m. [9-11] inden vurdering af indikation for måling af P-renin og P-aldosteron (link til NBV for PHA). Ved lavt P-renin og supprimeret P-aldosteron niveau foretages døgnurinopsamling til undersøgelse for urin-steroid metabolitter. Diagnosen SAME kan stilles på baggrund af en analyse af urinsteroid-metabolitterne 5-alfa-tetrahydrokortisol (allo-THF), 5-alfa-tetrahydrokortisol (THF) og tetrahydrokortison (THE) med bestemmelse af (THF+ alloTHF)/THE-ratio. Undersøgelsen laves kun på klinisk biokemisk afdeling, Glostrup Hospital. Diagnosen kan evt. bekræftes ved påvisning af 11-beta-HSD2 mutationer.

Liddle’s syndrom

Ved Liddle’s syndrom ses lavt P-renin og supprimeret P-aldosteron. Qua den autosomale arvegang af dette meget sjældne genetiske syndrom, skal der i udredningen lægges vægt på familieanamnese. Er denne ikke overbevisende, kan i diagnostisk øjemed afventes effekt af behandling med Amilorid, idet der vil være prompte klinisk respons ved Liddle’s syndrom. Diagnosen bekræftes med genetisk undersøgelse med sekventering af exon 13 på kromosom 16, hvor mutation i β- eller γ-delen i ENaC, SCNN1B eller SCNN1G påvises [8, 12].

Tabel 2. Mulige ændringer af P-kalium, P-renin og P-aldosteron for udvalgte sygdomme.

 

P-kalium

P-renin

P-aldosteron

Parenkymatøs nyresygdom

↑­

↑­­

↑­­

Renovaskulær hypertension

↑­­

↑­­

Primær hyperaldosteronisme

↑­­

SAME / lakrids

Liddle’s syndrom

tiltoppen


Behandling:

Søvnapnø [4]

I milde tilfælde kan livsstilændring, vægttab og/eller reduktion af alkoholindtag hjælpe på både søvnapnø og hypertension. Antihypertensiv behandling har ofte dårlig effekt ved søvnapnø. Moderat og svær søvnapnø behandles med CPAP, som reducerer både søvnapnø og blodtryk dag og nat.

Renovaskulær hypertension

 • Medicinsk antihypertensiv behandling +/- RAAS-blokade afhængigt af nyrefunktion
 • Perkutan Transluminal Renal Angioplastik (PTRA). Altid ved fibromuskulær dysplasi og effekten er størst hvis blodtryksændringen er indtrådt indenfor ½-1 år
 • Karkirurgisk revaskulariserende behandling (sjældent)  
 • Nefrektomi (sjældent).

Parenkymatøs nyresygdom

Nyresygdommen kan kræve anden behandling end antihypertensiva, f.eks. kan behandling med immunosuppressiva være kurativ ved en potentielt nyredestruktiv akut glomerulonefritis.

Ved hypertension og proteinuri bør valg af antihypertensiv behandling være blokering af RAAS med ACE-I, ARB, Spironolacton eller Amilorid hvis nyrefunktion tillader dette.

Coarctatio aortae

Intervention er indiceret hos voksne med non-invasiv blodtryksgradient > 20 mmHg (højre arm til underekstremiteter) med samtidig hypertension (> 140/90 mm Hg), patologisk blodtryksrespons ved arbejdstest, venstre ventrikel hypertrofi, betydende aortainsufficiens eller aneurisme af aorta ascendens eller aneurisme sv.t. operationsstedet. Intervention kan overvejes ved hypertension og anatomisk svær stenose (50% diameter i forhold til aorta på diafragmaniveau) bedømt ved CT/MR.

Syndrome of apparent mineralocorticoid excess (SAME)

Ved den erhvervede form skal patienten ophøre med indtagelse af lakridsprodukter. Ved den nedarvede form er førstevalgsbehandling mineralokortikoidreceptor blokade med Spironolacton. Ud fra bivirkningsprofil kan alternativt overvejes Amilorid (der skal søges om enkelttilskud og patienten skal være tilknyttet en afdeling med udleveringstilladelse) eller Eplerenon (klausuleret tilskud), især hos mænd. Ved behov for supplerende kaliumtilskud er det vigtigt at undgå mixtur Kaliumklorid, idet det er tilsat lakrids. Der skal opfordres til at patientens familiemedlemmer får målt blodtryk og P-kalium.

Liddle’s Syndrom

Hypertension ved Liddle’s syndrom responderer prompte på Amilorid, som blokerer ENaCs. Andre kaliumbesparende diuretika, som Spironolacton, er ineffektive idet øgningen af ENaC aktivitet ikke er medieret af aldosteron [7]. Der skal opfordres til, at patientens familiemedlemmer, der ikke allerede har diagnosen, får målt blodtryk og P-kalium.

tiltoppen


Referencer:

 1. Christensen KL, Hansen TW, Wiinberg N, Bang LE. Hypertensionsdiagnostik 2013 – opdatering fra dansk hypertensionsselskab. Dansk hypertensionsselskab 2013.
 2. Bech JN, Hansen KW, Bang LE, Oxlund CS, Olsen MH, Christensen KL. Hypertensio arterialis – behandlingsvejledning 2015. Dansk hypertensionsselskab 2015.
 3. Rimoldi SF, Scherrer U, Messerli FH. Secondary arterial hypertension: When, who, and how to screen? Eur Heart J. 2014;35(19):1245-1254.
 4. Parati G et al. Position paper on the management of patients with obstructive sleep apnea and hypertension: Joint recommendations by the European Society of Hypertension, by the European Respiratory Society and by the members of European COST (COoperation in Scientific and Technological research) ACTION B26 on Obstructive Sleep Apnea. J Hypertens. 2012 Apr;30(4):633-46.
 5. Safian RD, Textor SC. Renal-artery stenosis. N Engl J Med. 2001;344:431-442.
 6. http://www.ekkokardiografi.dk/kongenit/coarctatio-aortae.
 7. Funder JW. Apparent mineralocorticoid excess. J Steroid Biochem Mol Biol. 2017;165:151-153.
 8. Tapolyai M et al. High prevalence of Liddle syndrome phenotype among hypertensive US veterans in Northwest Louisiana. J Clin Hypertens. 2010 Nov;12(11):856-860.
 9. Penninkilampi R, Eslick EM and Eslick GD. The association between consistent licorice ingestion, hypertension and hypokalaemia: a systematic review and meta-analysis. J Human Hypertension. 2017;31, 699–707.
 10. Rohat AK, Fatih D, Serdar O, Ebru UA, Tuba CÖ. Excessive cola-based drink consumption as a criminal for hypokalemia and rhabdomyolysis. Marmara Medical Journal. 2016;29: 121-123.
 11. Main AM, Feldt-Rasmussen U. The hidden liquorice: Apparent mineralocorticoid excess caused by inadvertent exposure to liquorice extract. AACE CLINICAL CASE REPORTS Vol 1 No. 4 Autumn 2015.
 12. Zennaro MC et al. Inherited forms of mineralocorticoid hypertension. Best Pract Clin Endocrin Metab. 2015 Aug;29(4):633-645.

tiltoppen  


Tovholder: 
Julie Støy
Oprettet: Oktober 2018
Næste revision: Oktober 2021

Øvrig arbejdsgruppe:
Herborg Johannesen
Morten Frost Nielsen
Sara Greve
Amra Ciric Alibegovic (med-tovholder)
Torben Hansen
Tina Vilsbøll
Alexander Christensen
Britt Gade
Ulla Kampmann Opstrup

Bidrag af:
Kurt Kristensen (pædiatri)
Lene Ringholm (endokrinologi)

Interessekonflikter:

https://laegemiddelstyrelsen.dk

Hvad omfatter denne NBV?

 • Diagnostik, behandling og opfølgning af patienter med Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY)
 • MODY og graviditet
 • Diagnostik, behandling og opfølgning af patienter med Neonatal Diabetes (NDM) herunder Transient (TNDM) og Permanent Neonatal Diabetes (PNDM)
 • Diagnostik, behandling og opfølgning af patienter med Maternally Inherited Diabetes and Deafness (MIDD)

tiltoppen  


Hvad omfatter denne NBV ikke?

Monogenetiske insulin resistens syndromer; monogenetiske lipodystrofier; syndromiske diabetesformer med andre genetiske ætiologier end HNF4A/1A/1B, ABCC8 og KCNJ11 samt 6q24 abnormiteter; opstart og justering af insulinbehandling hos spædbørn.

tiltoppen  


Diagnosekoder (ICD)

Andre former for diabetes DE13.X

Neonatal diabetes mellitus P70.2

tiltoppen  


Definition

Monogenetisk diabetes er en samlebetegnelse for non-autoimmune diabetesformer, som ofte skyldes en eller flere defekter i et gen, som er involveret i udvikling og/eller funktion af de pankreatiske betaceller. Monogenetisk diabetes kan ses i familier med dominant, recessiv eller non-mendelsk arvegang eller opstå spontant som følge af en de novo mutation. MODY, MIDD og NDM repræsenterer 3 forskellige typer af monogenetisk diabetes. Øvrige monogenetiske diabetesformer inkluderer syndromer, hvor diabetes er en af flere organmanifestationer.

Genetisk diagnosticering er vigtig fordi behandlingen af forskellige subtyper af monogenetisk diabetes kan afvige fra behandling af type 1-diabetes og type 2-diabetes. Endvidere muliggør en genetisk diagnose genetisk rådgivning samt kvalificeret prognosticering af fremtidig risiko for sen-diabetiske komplikationer og behandlingsbehov for den enkelte patient.

Tabel 1:Differentiering mellem type 1-, type 2-diabetes og MODY

 

MODY

Type 1-diabetes

Type 2- diabetes

Antal gener involveret for den enkelte patient

1 gen (monogen)

Polygen, HLA-genet og andre

Polygen, multiple gener

Arv

50 % videregiver mutation til børn (autosomal dominant arvegang)

Øget risiko hvis forældre har type 1-diabetes. Miljøfaktorer spiller ind

Betydeligt forøget risiko hvis forældre har type 2-diabetes. Miljøfaktorer spiller ind

Patofysiologi

Påvirket betacelle funktion/udvikling

Autoimmun destruktion af betaceller

Insulinresistens, relativ insulinmangel

Alder ved debut

Ofte <25 år (patient eller diabetiske slægtninge)

Typisk 8-12 år, men principielt hele livet

Typisk > 40 år

Kropsvægt

Normal

Normal

Normal-overvægtig

Autoantistoffer

Nej

90 % ved debut

Nej

C-peptid 3-5 år efter diabetesdiagnose

Lav

Umålelig-meget lav

Normal-høj

Association med det metaboliske syndrom

Nej

Nej

Ja

Association med  anden autoimmun sygdom

Nej

Ja

Nej

tiltoppen  


MODY

Forkortelser:

DPP-IV Dipeptidylpeptidase-IV

GDM Gestationel diabetes mellitus

GLP-1 Glucagon-like peptide-1

MDI Multiple daglige injektioner

MODY Maturity-onset diabetes of the young

OGTT Oral glukose tolerance test

SGLT-2 Sodium-glucose co-transporter-2

SU Sulfonylurinstof

Forekomst:

Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY) udgør 1-3 % af diabetes patienter, hvor mere end 50 % af patienterne på nuværende tidspunkt er (mis)-klassificerede som havende enten type 1- eller type 2-diabetes [1].

Ætoiologi:

Den genetiske ætiologi til MODY er heterogen, og til dato er beskrevet 14 forskellige gener, hvori defekter er forbundet med en MODY fænotype (tabel 1). Mutationer i HNF4A (MODY1), GCK (MODY2), HNF1A (MODY3) samt HNF1B (MODY5) udgør tilsammen langt de hyppigste genetiske ætiologier, og penetransen er op mod 90 %. De øvrige 10 MODY subtyper er sjældne. Patienter med transient neonatal diabetes kan udvikle diabetes igen omkring pubertetens indtræden, hvor andre gener er involverede (se særskilt afsnit om neonatal diabetes (link)).

Tabel 1. Oversigt over MODY typer, gen og hyppighed.

MODY type

Prævalens blandt patienter med MODY (%)

Original reference

HNF4A-MODY (MODY1)

5

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8945471

GCK-MODY (MODY2)

30-50

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1545870

HNF1A-MODY (MODY3)

30-50

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8945470

IPF1-MODY (MODY4)

<1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9326926

HNF1B-MODY (MODY5)

5

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9398836

NEUROD1-MODY (MODY6)

<1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10545951

KLF11-MODY (MODY7)

<1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15774581

CEL-MODY (MODY8)

<1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16369531

PAX4-MODY (MODY9)

<1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17426099

INS-MODY (MODY10)

<1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18162506

BLK-MODY (MODY11)

<1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19667185

ABCC8-MODY (MODY12)

<1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21989597

KCNJ11-MODY (MODY13)

<1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22701567

APPL1-MODY (MODY14)

<1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26073777

Symptomer og klinsike fund:

Ved følgende kliniske karakteristika hos en diabetes patient bør en MODY diagnose overvejes:

 1. En forældre og en første grads slægtning til denne har diabetes
 2. Fravær af type 1-diabetes karakteristika (dvs. fravær af pankreatiske autoantistoffer og bevaret endogen insulin produktion (målbart C-peptid/insulin-uafhængig/beskedent insulin-behov))
 3. Fravær af type 2-diabetes karakteristika (overvægt, andre komponenter af det metaboliske syndrom)
 4. diabetes-debut før 25-års alderen i patienten og/eller diabetiske slægtninge

Muligheden for en de novo mutation skal haves in mente hos patienter som opfylder punkterne 2-4 men er uden familiær disposition til diabetes og genetisk udredning bør derfor overvejes.

MODY kan præsentere sig på flere måder:

 • Tilfældigt fund af hyperglykæmi i tilslutning til graviditet, helbredsundersøgelser, screeningsundersøgelser
 • Symptomgivende hyperglykæmi (vægttab, tørst, øget vandladning, træthed, synsforstyrrelser, lægkramper, føleforstyrrelser, kløe, genitale svampeinfektioner)

Tabel 2: Oversigt over kliniske fund ved de 4 hyppigste MODY subtyper

Type

Kliniske karakteristika

Behandling (se særskilt afsnit om behandling)

HNF4A-MODY (MODY1)

Klinisk fænotype: som HNF1A-MODY (se nedenfor)

Biokemi: som HNF1A-MODY

Komplikationer: som HNF1A-MODY

Associerede problemstillinger: Neonatal hyperinsulinaemisk hypoglykæmi (~15%), makrosomi (fødselsvægt > 4 kg ses hos ~50 %) (se afsnit om graviditet). Fanconi syndrom (hypercalciuri og nefrocalcinose) [2]

Som HNF1A-MODY (se nedenfor)

GCK-MODY (MODY2)

Klinisk fænotype: Mild, ikke-progredierende hyperglykæmi (forhøjet faste blodglukose) til stede fra fødslen, ofte asymptomatisk, kropsvægt som baggrundsbefolkningen

Komplikationer: Let øget forekomst af diabetisk retinopati, herudover ingen risiko for sendiabetiske komplikationer

Biokemi: Faste blodglukose fra 5,4-8,3 mmol/l, HbA1c 38-60 mmol/mol, glukosestigning under OGTT<3 mmol/l, normal betacellefunktion fraset højre-forskudt dosisresponskurve for glukosestimuleret insulinsekretion, normal insulinfølsomhed  

Associerede problemstillinger: Se afsnit om graviditet [3]

Intet behandlingsbehov udenfor graviditet

HNF1A-MODY (MODY3)

Klinisk fænotype: Progredierende, symptomgivende hyperglykæmi, kropsvægt som baggrundsbefolkningen

Komplikationer: Risiko for sendiabetiske komplikationer, tidlig udvikling af diabetisk retinopati

Biokemi: Progredierende betacelle dysfunktion, normal insulinfølsomhed, markant forhøjet 120-minutters blodglukose ved OGTT (stigning > 5 mmol/l) [4]

Associerede problemstillinger: Glukosuri

Diæt

 Sulfonylurinstof (SU)

 Repaglinid til måltiderne

DPP-IV hæmmer

GLP1-analog

Insulinbehandling

HNF1B-MODY (MODY5)

Klinisk fænotype: Symptomgivende hyperglykæmi, risiko for diabetisk ketoacidose, 30 % de novo mutationer

Komplikationer: Risiko for sendiabetiske komplikationer. 50 % udvikler dialyse-krævende nefropati før 45-års alderen

Biokemi: Progredierende betacelle dysfunktion, normal insulinfølsomhed

Associerede problemstillinger:

Ekstra-pankreatiske manifestationer som kan debutere før diabetes:

Nyre-urinveje: Cystenyre, hesteskonyre, misdannelse af ureter og/eller nyrepelvis, hypoplastiske nyrer, nyresvigt

Genitalier: Epididymale cyster, aplasi af ductus deferens, defekt spermatogenese, vaginal hypoplasi/aplasi, bicorn uterus

Øvrige: Pankreas atrofi/agenesi med eksogen pankreas insufficiens, abnorme levertal, arthritis urica, hypomagnesiæmi [5]

Insulinbehandling

Udredning:

Ved klinisk mistanke om MODY suppleres med bestemmelse af C-peptid, GAD65 antistof og eventuelt ø-celle antistoffer. Hvis patienten har bevaret betacellefunktion og negativ GAD65 antistof, tilbydes genetisk udredning. Til støtte i den kliniske beslutningsproces kan eventuelt anvendes en MODY sandsynlighedsberegner (https://www.diabetesgenes.org/mody-probability-calculator/).

Som udgangspunkt bør kun patienter med tilknytning til et diabetesambulatorium, tilbydes genetisk udredning. Den genetiske udredning af patienter med MODY varetages forskelligt i landets 5 regioner:

Region Hovedstaden, Sjælland og Nord: Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) (https://www.sdcc.dk/undersoegelse-og-behandling/salg-af-analyser/Sider/MODY-diagnostik.aspx).

Region Syd: Klinisk Genetisk Afdeling, Odense Universitetshospital (http://www.ouh.dk/wm504172)

Region Midt: SDCC eller Molekylær Medicinsk Afdeling, AUH (http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/molekylar-medicinsk-afdeling/til-fagfolk/for-rekviranter/).

Relevant biologisk materiale, typisk en EDTA fuldblodsprøve, sendes sammen med kliniske oplysninger til den diagnostiske afdeling. En positiv diagnostisk test bør følges op med en familieudredning, hvor familiemedlemmer undersøges for, om de er bærere af familiens mutation. Prisen for den genetiske udredning er faldet betydeligt de senere år og kan i flere genetiske laboratorier tilbydes for under 5000 kr. ved undersøgelse af de 4 hyppigste MODY subtyper.

Prognose:

Se tabel 2. Ligesom i anden diabetesbehandling er god glykæmisk kontrol og reduktion af øvrige kardiovaskulære risikofaktorer essentiel for en god prognose.

Behandling:

Kolesterolreducerende behandling: Ingen evidens foreligger vedrørende kolesterolreducerende behandling. Der anbefales en tilgang svarende til behandling af type 1-diabetes (link T1DM nbv).

Blodtrykssænkende behandling: Ingen studier foreligger vedrørende blodtrykssænkende behandling, men behandlingsmål som ved type 1-diabetes anbefales. For patienter med GCK-MODY (MODY2) følges retningslinjer for patienter med ukompliceret essentiel hypertension.

Glukosereducerende behandling: Ingen langtidsstudier viser evidens for glukosereducerende behandling, men der bør stiles mod glykæmisk kontrol svarende til anbefalinger for patienter med type 1-diabetes (link T1DM nbv). Patienter med MODY er ikke beskyttet mod udvikling af andre diabetesformer. Ved vedvarende behandlingssvigt bør derfor i tillæg til vurdering af behandlings-compliance overvejes undersøgelse for udvikling af anden diabetestype.

 • HNF4A-MODY (MODY1)
  • Førstevalg er sulfonylurinstoffer (SU), se HNF1A-MODY (MODY3) for nærmere beskrivelse
  • Alternativer: Øvrige antidiabetiske stofklassers effekt er ikke testet i HNF4A-MODY (MODY1)
 • GCK-MODY (MODY2)
  • Skal som udgangspunkt ikke behandles uden for graviditet. Se under ”graviditet” for håndtering
  • Ved HbA1c >60 mmol/mol hos patient over 40 år og >56 mmol/mol hos patient under 40 år, overvejes om patienten har udviklet anden diabetes i tillæg til GCK-MODY (MODY2) [6]
 • HNF1A-MODY (MODY3)
  • Peroral behandling er at foretrække frem for insulinbehandling. Selv ved langvarig insulinbehandling kan størstedelen af patienter overgå til SU med færre udsving i blodglukose og optimeret HbA1c til følge. Dette er dokumenteret ved insulindoser mellem 0,5 til 2,2 enheder/kg kropsvægt i døgnet
  • Førstevalgsbehandling er langtidsvirkende SU (fx Glimepirid). Initialt 0,5 mg Glimepirid dagligt. Dosisøgning med 0,5 mg ad gangen hver 2. uge. Vedligeholdelsesdosis sædvanligvis 2-4 mg dagligt. Risiko for hypoglykæmi specielt i tilslutning til faste og motion [7]. Ved skift fra insulinterapi til SU stoppes insulinbehandlingen og Glimepirid initieres med 0,5 mg dagligt med dosisøgning som beskrevet ovenfor. Ved udtalt hyperglykæmi evt. ldosisøgning hver uge [8]
  • Ved recidiverende hypoglykæmi mellem måltiderne, kan Repaglinid anvendes som alternativ til SU. Initialt Repaglinid 0,5 mg 15 minutter før hvert hovedmåltid. Dosisjustering hver 2. uge. Maksimal dosis 4 mg 3 gange dagligt [9]
  • Metformin har en begrænset plads i behandlingen af yngre patienter, men kan eventuelt anvendes ved behandling af insulinresistente patienter [8]
  • Glucagon-like peptide-1-receptoragonister kan anvendes som alternativ til SU ved problemer med hypoglykæmi. Fx Liraglutid 0,6 mg s.c. 1 gang dagligt i mindst 1 uge og herefter dosisøgning til 1,2 mg s.c. dagligt og efter yderligere en uge dosisøgning til 1.8 mg s.c. dagligt [10]
  • Dipeptidylpeptidase-4-hæmmere kan anvendes som alternativ til SU ved problemer med hypoglykæmi. Disse er beskrevet effektive på kasuistisk basis i kombination med SU. Ved kombinationsbehandling kan dosisreduktion af SU overvejes
  • Der er ingen klinisk erfaring med anvendelse af sodium-glucose co-transporter 2-hæmmere
 • HNF1B-MODY (MODY5)
 • Tidlig insulinbehandling, ofte multiple daglige injektioner (MDI) [11]

Behandling af MODY under graviditet

En del kvinder med MODY vil få stillet deres diabetesdiagnose i tilslutning til graviditet via screening for GDM og ved påvist diabetes (mis-)klassificeres de ofte som havende regelret gestationel diabetes. I forhold til betydningen af diabetes hos den gravide samt diabetesbehandlingen i graviditeten med insulin og kostvejledning henvises til NBV ’Diabetes og Graviditet’: http://www.endocrinology.dk/index.php/1-diabetes-mellitus/8-diabetes-og-graviditet

GCK-MODY (MODY2)

Behandling af GCK-MODY (MODY2) kan være påkrævet under graviditeten og kan i modsætning til uden for graviditeten være forbundet med betydelige udfordringer. Påvirkningen af fostrets vækst afhænger af, om fosteret er bærer af en GCK mutation. Insulin er en central intrauterin vækstfaktor og påvirket fostervækst kan opstå, hvis fosterets tærskelværdi for insulinsekretion er forskelligt fra moderens og/eller hvis moderens blodglukose (insulinbehandling) holdes for lavt til at stimulere insulinsekretion i fosteret (jf. tabel 3). Under en GCK-MODY (MODY2) graviditet er fosterets bærerstatus af mutationen ukendt og indtil videre anbefales tæt kontrol af fosterets vækst ved ultralydsscanning. Hvis fostrets abdominale omfang overstiger 75-percentilen, anbefales det, at insulinbehandling af moderen påbegyndes [12]. Insulin-behandling ved GCK-MODY (MODY2) graviditeter har ikke dokumenteret effekt i forhold til at begrænse fosterets øgede vækst (i de tilfælde hvor fosteret ikke har arvet mutationen), men anbefales indtil videre alligevel. Igangsættelse af fødsel kan overvejes fra uge 38. Væksthæmning af et foster som har arvet sin mutation fra faderen kan være diagnostisk udfordrende såfremt tilstanden ikke er erkendt af ham og/eller obstetrikeren ikke er vidende om faderens bærer-tilstand.

Tabel 3. Fosterets vækst under MODY2 graviditet

 

Foster +MODY2

Foster –MODY2

Mor +MODY2

Normal vækst uden behandling

(risiko for væksthæmning ved behandling)

Risiko for øget vækst

MOR –MODY2

Risiko for væksthæmning

-

Øvrige MODY subtyper

I Danmark anbefales insulinbehandling til gravide med øvrige MODY-subtyper. 15 % af nyfødte med HNF4A-MODY (MODY1) har behandlingskrævende hyperinsulinæmisk neonatal hypoglykæmi, som kan være udtalt og som kan være forbundet med et diagnostisk delay, såfremt mutationen nedarves fra faderen.

Visitation og opfølgning:

MODY patienter bør følge diabeteskontroller i et diabetes ambulatorium svarende til, hvad der tilbydes patienter med anden diabetes (se NBV ’Type 1-diabetes’). Dog er regelmæssig undersøgelse for autoimmun sygdom ikke indiceret.  For patienter med GCK-MODY (MODY2) er en årlig diabeteskontrol i et diabetes ambulatorium tilstrækkelig.

Ikke-diabetiske bærere af en kendt sygdomsfremkaldende mutation tilbydes screening for udvikling af diabetes med 2 års interval samt før og under graviditet ved hjælp af HbA1c, eventuelt OGTT. Ved behov tilbydes genetisk rådgivning i en klinisk genetisk afdeling. 

Referencer

[1] Shepherd M, Shields B, Hammersley S, et al. (2016) Systematic Population Screening, Using Biomarkers and Genetic Testing, Identifies 2.5% of the U.K. Pediatric Diabetes Population With Monogenic Diabetes. Diabetes Care

[2] Pearson ER, Pruhova S, Tack CJ, et al. (2005) Molecular genetics and phenotypic characteristics of MODY caused by hepatocyte nuclear factor 4alpha mutations in a large European collection. Diabetologia 48: 878-885

[3] Chakera AJ, Spyer G, Vincent N, Ellard S, Hattersley AT, Dunne FP (2014) The 0.1% of the population with glucokinase monogenic diabetes can be recognized by clinical characteristics in pregnancy: the Atlantic Diabetes in Pregnancy cohort. Diabetes Care 37: 1230-1236

[4] Rubio-Cabezas O, Hattersley AT, Njolstad PR, et al. (2014) ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2014. The diagnosis and management of monogenic diabetes in children and adolescents. Pediatr Diabetes 15 Suppl 20: 47-64

[5] Edghill EL, Bingham C, Ellard S, Hattersley AT (2006) Mutations in hepatocyte nuclear factor-1beta and their related phenotypes. J Med Genet 43: 84-90

[6] Steele AM, Wensley KJ, Ellard S, et al. (2013) Use of HbA1c in the identification of patients with hyperglycaemia caused by a glucokinase mutation: observational case control studies. PloS one 8: e65326

[7] Shepherd M, Pearson ER, Houghton J, Salt G, Ellard S, Hattersley AT (2003) No deterioration in glycemic control in HNF-1alpha maturity-onset diabetes of the young following transfer from long-term insulin to sulphonylureas. Diabetes Care 26: 3191-3192

[8] Pearson ER, Starkey BJ, Powell RJ, Gribble FM, Clark PM, Hattersley AT (2003) Genetic cause of hyperglycaemia and response to treatment in diabetes. Lancet 362: 1275-1281

[9] Tuomi T, Honkanen EH, Isomaa B, Sarelin L, Groop LC (2006) Improved prandial glucose control with lower risk of hypoglycemia with nateglinide than with glibenclamide in patients with maturity-onset diabetes of the young type 3. Diabetes Care 29: 189-194

[10] Ostoft SH, Bagger JI, Hansen T, et al. (2014) Glucose-lowering effects and low risk of hypoglycemia in patients with maturity-onset diabetes of the young when treated with a GLP-1 receptor agonist: a double-blind, randomized, crossover trial. Diabetes Care 37: 1797-1805

[11] Bellanne-Chantelot C, Chauveau D, Gautier JF, et al. (2004) Clinical spectrum associated with hepatocyte nuclear factor-1beta mutations. Annals of internal medicine 140: 510-517

[12] Spyer G, Macleod KM, Shepherd M, Ellard S, Hattersley AT (2009) Pregnancy outcome in patients with raised blood glucose due to a heterozygous glucokinase gene mutation. Diabet Med 26: 14-18

tiltoppen


MIDD

Forkortelser:

CK Creatinkinase

CPEO Kronisk progressiv ekstern oftalmoplegi

MELAS Myopati, encefalopati, laktat-acidose og stroke-like episoder

MIDD Maternally inherited diabetes and deafness

Forekomst:

Maternally Inherited Diabetes and Deafness (MIDD) omfatter diabetes og varierende grad af bilateral neurosensorisk høretab, som er forårsaget af en mutation i det mitokondrielle DNA (m.DNA).

MIDD forekommer med en hyppighed på 0,8-1,5 % blandt patienter med diabetes. Blandt bærere af m.3243A>G mutationen har omkring 40% diabetes og omkring 70 % vil have udviklet nedsat glukosetolerance eller diabetes, før de er fyldt 70 år [1, 2].

Ætiologi:

MIDD forårsages af en mutation i det m.DNA (maternel arvegang). I de fleste tilfælde skyldes MIDD punktmutationen m.3243A>G [3]. Mitokondriets produktion af ATP har betydning for glukose-stimuleret insulinsekretion, men både insulinresistens og øget hepatisk glukoneogenese er observeret [4].

Symptomer og kliniske fund:

Klassisk præsentation af MIDD

Patienter med MIDD er karakteriseret ved diabetes, der oftest udvikles i voksenalderen (ofte 30-40 års alderen) og på debuttidspunktet er enten asymptomatisk eller knyttet til symptomer på hyperglykæmi. MIDD debuterer i ca. 8 % af tilfældene med ketoacidose. I de fleste tilfælde vil patienten have haft varierende grader af neurosensorisk høretab forud for udvikling af diabetes. Patienter med MIDD kan desuden præsentere sig med symptomer og kliniske fund, der skyldes en generel påvirkning af mitokondriets funktion. Se tabel 1 for oversigt over de hyppigste kliniske fund og symptomer. Der kan være en familiehistorie med tilsvarende symptomer i den maternelle gren af familien.

Tabel 1. Symptomer og fund hos patienter med MIDD.

Organsystem

Symptom eller klinisk fund

CNS

Epilepsi, migræne, neurosensorisk høretab, retinitis pigmentosa, makula dystrofi, kognitiv påvirkning, forkalkninger i basalganglierne, cerebral apoplexi, herunder occipitale infarkter, atrofi af cerebrum og cerebellum

Hjerte

Kardiomyopati, herunder særligt hypertrofi af venstre ventrikel, arytmier, (atrieflimmer, wolff-parkinson white-syndrom, ventrikulære ekstrasystoler) kardiel autonom neuropati

Nyre

Nefropati (fokal segmental glomerulosklerose hyppigst, sjældnere diabetisk nefropati).

Gastrointestinalt

Obstipation, malabsorption

Endokrine kirtler

Diabetes, hypokalkæmi

Muskel

Myopati, som primært påvirker muskulaturen i ekstremiteterne (proksimalt), muskelkramper og muskeltræthed.

Overlappende syndromer

Mutationen m.3243A>G er også knyttet til udvikling af andre syndromer, herunder Myopati, Encefalopati, Laktat-Acidose og Stroke-like episoder (MELAS) samt Kronisk Progressiv Ekstern Oftalmoplegi (CPEO). Patienten med MIDD kan præsentere et eller flere af symptomerne knyttet til disse syndromer og kan også udvikle regelret MELAS [1, 2].

Udredning:

Kombinationen af diabetes, høretab og maternel arvegang skal rejse mistanke om MIDD. Patienten har ikke pankreas autoantistoffer, niveauet af C-peptid er varierende og lav kropsvægt er hyppig blandt MIDD-patienter. Diagnosen bør understøttes af genetisk screening for m.3243A>G, der kan rekvireres på Molekylærgenetisk Laboratorium, Rigshospitalet (https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/diagnostisk/klinisk-genetisk-klinik/laboratorier/molekylaergenetisk-laboratorium/Sider/default.aspx). 

Screening af m.3243A>G

Hos MIDD-patienter indeholder cellerne både normalt DNA og muteret DNA (kaldet heteroplasmi), og forholdet mellem disse former for DNA varierer mellem vævene. Da leukocytter i reglen har det laveste niveau af muteret m.DNA, vil fravær af mutation i leukocytter ikke udelukke MIDD; i dé tilfælde skal man bestille screening for mutationen i et andet væv, eksempelvis urin eller mundskrab. Hvis muskelvæv er tilgængeligt, kan dette væv anvendes til screening for mutationen [3].

Tilfælde hvor m.3243A>G ikke kan påvises

Yderligere udredning i disse tilfælde bør varetages i tæt samarbejde med klinisk genetiker, endokrinolog og eventuelt neurolog med særlig interesse for mitokondriesygdom. Hvis screening for øvrige kendte punktmutationer ønskes, anbefales det, at man anvender muskelvæv til genetisk udredning.

Prognose:

Diabetes-relaterede komplikationer

Forekomsten af diabetes-relaterede komplikationer er usikker på grund af et begrænset patientantal og det, at mitokondriedysfunktion i sig selv kan medføre påvirkning af blandt andet nyre og nervevæv. Prævalensen af perifer neuropati er omkring 50 % ved MIDD. Ca. 20 % oplever gastrointestinal dysmotilitet, der kan forveksles med gastroparese. Forekomsten af diabetisk retinopati er ikke afklaret. Ikke-diabetisk nefropati er hyppigt forekommende, og proteinuri skal som udgangspunkt opfattes som værende relateret til anden nyresygdom end diabetisk nefropati [5].

Graviditet

Risikoen for udvikling af diabetes under graviditeten er forøget hos bærere af m.3243A>G (ca. 11 %), og risikoen for præeklampsi og præmatur fødsel er forøget [6]. Ikke-diabetiske gravide mutationsbærere og gravide med en betydelig familieanamnese med diabetes og mitokondriesygdom bør screenes for gestationel diabetes med en oral glukosebelastning.

Gravide med MIDD behandles med insulin i graviditeten. For yderligere information om diabetesbehandlingen i graviditeten med insulin og kostvejledning henvises til NBV ’Diabetes og Graviditet’: http://www.endocrinology.dk/index.php/1-diabetes-mellitus/8-diabetes-og-graviditet

Behandling:

Kolesterolreducerende behandling: Behandling med kolesterolsænkende medicin følger guidelines for type 2-diabetes. På grund af risiko for muskelpåvirkning anbefales måling af creatinkinase (CK) før og 3 uger efter opstart af statinpræparat (OBS: CK er ofte forhøjet (<1000) ved MIDD) [7]. Hvis der er bivirkninger, kan ezetimib eller fibrat forsøges.

Blodtrykssænkende behandling: Behandling af hypertension følger guidelines for type 2-diabetes.

Glukosereducerende behandling: Mål for glykæmisk kontrol følger almindelige rekommandationer (link NBV T2DM). Initialt afklares, om patienten er insulinopen, idet op mod 13-17 % af MIDD-patienterne har insulinbehov på diagnosetidspunktet. Glykæmisk kontrol vil kunne opnås ved diæt, livsstilsændringer og/eller peroral antidiabetisk behandling hos mange patienter. Over en periode på 2-4 år vil de fleste patienter udvikle behov for insulinbehandling [8].

Valg af behandling

Ingen kliniske studier støtter, at man bør foretrække en type peroral antidiabetisk lægemiddel eller én type insulin fremfor en anden [7].

Sulfonylurinstoffer foretrækkes hos yngre patienter, da patienterne har tendens til lav kropsvægt og i reglen reagerer på stimulering af insulinsekretionen. Oftest undlades metformin på grund bekymring for laktatacidose. Hvis metformin bruges, bør laktatniveauet kontrolleres løbende, og patienten skal instrueres i at stoppe med behandlingen ved svære infektioner og lignende. Dipeptidylpeptidase-4-hæmmere og Glucagon-like peptide-1-receptoragonister har været brugt hos MIDD-patienter [7]. Der er ingen erfaring med behandling med sodium-glucose co-transporter 2-hæmmere. Insulinbehandling følger vanlige guidelines for opstart af insulinbehandling (link T2DM NBV).

Medicin, som bør undgås

Lægemidler, som påvirker mitokondriets funktion og medfører risiko for påvirkning af hørelse, bør undgås, herunder tetracycliner, valproat og fenytoin.

Opfølgning:

Som udgangspunkt bør MIDD-patienter følges hos endokrinolog med særlig interesse for sygdommen og med adgang til multidiciplinær vurdering og behandling på tværs af specialer.

Det anbefales, at der foretages en klinisk vurdering af udvikling af neurologisk og kardiologisk sygdom hvert år. Screening for klassiske diabeteskomplikationer inklusiv neuro-, nefro- og retinopati skal ske årligt.

Kardiologisk vurdering bør overvejes ved symptomer på hjertesvigt eller arytmier, og ekkokardiografi anbefales ved det fyldte 35. år og efterfølgende hvert 3-5 år. Nefrologisk vurdering anbefales ved makroalbuminuri. Vurdering af hørelsen bør foretages ved diagnosen og herefter regelmæssigt, da en stor andel vil være kandidater til og får behov for cochlear implantat. Endvidere bør der foretages radiologisk udredning på vid indikation, hvis der udvikles neurologiske symptomer.

Det anbefales, at ikke-diabetiske mutationsbærere screenes for diabetes med måling af HbA1c hvert år. For yderligere information anbefales information på Newcastle Mitochondrial Centre, NHS Specialised Services for Rare Mitochondrial Disorders of Adults and Children’s hjemmeside (http://www.newcastle-mitochondria.com/service/patient-care-guidelines/). 

Referencer:

[1] Nesbitt V, Pitceathly RD, Turnbull DM, et al. (2013) The UK MRC Mitochondrial Disease Patient Cohort Study: clinical phenotypes associated with the m.3243A>G mutation--implications for diagnosis and management. J Neurol Neurosurg Psychiatry 84: 936-938

[2] Maassen JA, LM TH, Van Essen E, et al. (2004) Mitochondrial diabetes: molecular mechanisms and clinical presentation. Diabetes 53 Suppl 1: S103-109

[3] Murphy R, Turnbull DM, Walker M, Hattersley AT (2008) Clinical features, diagnosis and management of maternally inherited diabetes and deafness (MIDD) associated with the 3243A>G mitochondrial point mutation. Diabet Med 25: 383-399

[4] de Andrade PB, Rubi B, Frigerio F, van den Ouweland JM, Maassen JA, Maechler P (2006) Diabetes-associated mitochondrial DNA mutation A3243G impairs cellular metabolic pathways necessary for beta cell function. Diabetologia 49: 1816-1826

[5] Seidowsky A, Hoffmann M, Glowacki F, et al. (2013) Renal involvement in MELAS syndrome - a series of 5 cases and review of the literature. Clin Nephrol 80: 456-463

[6] de Laat P, Fleuren LH, Bekker MN, Smeitink JA, Janssen MC (2015) Obstetric complications in carriers of the m.3243A>G mutation, a retrospective cohort study on maternal and fetal outcome. Mitochondrion 25: 98-103

[7] Schaefer AM, Walker M, Turnbull DM, Taylor RW (2013) Endocrine disorders in mitochondrial disease. Mol Cell Endocrinol 379: 2-11

[8] Guillausseau PJ, Massin P, Dubois-LaForgue D, et al. (2001) Maternally inherited diabetes and deafness: a multicenter study. Ann Intern Med 134: 721-728

tiltoppen


NDM

Forkortelser:

AD Autosomal dominant

ADHD Attention deficit hyperactivity disorder

AR Autosomal recessiv

DEND Developmental delay, epilepsy and neonatal diabetes

iDEND Intermediate DEND

IUGR Intrauterine growth retardation

MODY Maturity-onset diabetes of the young

NDM Neonatal diabetes mellitus

OGTT Oral glukose tolerance test

PNDM Permanent neonatal diabetes mellitus

SU Sulfonylurinstof

TNDM Transient neonatal diabetes mellitus

Forekomst:

Neonatal diabetes er sjælden med en incidens mellem 1:90.000 og 1:215.000 nyfødte [1, 2]. Definitionen er vanligvis hyperglykæmi i de første 6 måneder af livet, der persisterer mere end 14 dage og er insulinkrævende.

Ætiologi:

Den genetiske ætiologi til neonatal diabetes er heterogen med mere end 20 forskellige gener associeret med isoleret neonatal diabetes samt syndromiske former for neonatal diabetes. Blandt patienter diagnosticeret med diabetes før 6-måneders alderen er en autoimmun genese til betacellesvigtet særdeles sjælden, og ved genetisk udredning kan man påvise en sygdomsfremkaldende mutation i mere end 80 % af patienterne (tabel 1) [3].

Tabel 1. Prævalens (%) af hyppige genetiske ætiologier til NDM

Gen/locus

TNDM

PNDM

Original reference

6q24

70

-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10699182

KCNJ11

12 (AD*)

30 (AD)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15115830 

ABCC8

13 (AD)

14 (AD)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16885549

INS

<1 (AR*)

10 (AD/AR)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17855560

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20133622

GCK

-

1 (AR)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14578306

*AD – Autosomal dominant; AR – Autosomal recessivt

Symptomer og kliniske fund:

Neonatal diabetes defineres ved diabetes, som diagnosticeres inden for barnets første halve til hele leveår.

 • 20 % af patienterne har transient neonatal diabetes, hvor patienterne har behandlingsbehov i de første levemåneder, men hvor blodglukose spontant normaliseres inden for barnets første leveår. Omkring 50 % af patienterne udvikler diabetes igen omkring pubertetens indtræden
 • De resterende 80 % af patienterne har permanent neonatal diabetes og har et livslangt behandlingsbehov

Neonatal diabetes præsenterer sig på flere måder:

 • Tilfældig opsporing af hyperglykæmi hos prætermt, præmaturt og/eller intrauterint væksthæmmet barn (IUGR) i forbindelse med intensiv overvågning i de første levedøgn
 • Barnet bliver akut dårligt, eventuelt med bevidsthedssløring på grund af diabetisk ketoacidose (>60 % af ikke-hospitaliserede børn med hidtil uerkendt NDM debuterer med diabetisk ketoacidose)
 • Symptomgivende hyperglykæmi (polydipsi, polyuri, trivselsproblemer)
 • Asymptomatisk hvor forhøjet blodglukose påvises ifm. analyse af andre blodprøver

Nyfødte kan have forbigående forhøjet blodglukose på grund af infektion, fysiologisk stress, parenteral tilførsel af glukose, steroidbehandling, præterm fødsel (< 28 uge), IUGR (især < 1500 g) eller præmaturitet uden at have regelret diabetes. Prævalensen af hyperglykæmi hos præterme nyfødte er mellem 25-75 % med debut i løbet af de første 10 levedøgn og normalisering efter 2-3 døgn. Følgende kan overvejes ift. at differentiere mellem regelret diabetes og forbigående hyperglykæmi af anden årsag:

 • Overvej diagnosen ved hyperglykæmi (blodglukose>11 mmol/L) varende mere end 14 dage, hvor der ikke er en alternativ forklaring
 • Overvej diagnosen ved børn < 6-12 måneder ved blodglukose over 15 mmol/L uanset varighed, barnets alder og almen tilstand
 • Overvej diagnosen hos ethvert barn som har behov for insulinbehandling før 6-12 måneders alderen

Kliniske fund ved diabetesdebut kan omfatte:

 • Lav kropsvægt, tegn på dehydratio (nedsat hud turgor, indsunken fontanelle, hallonerede øjne, påvirket kredsløb)
 • Påvirket bevidsthed, keton foetor, takypnø (Kussmauls respiration)
 • Specifikke fund som kan relateres til subtype af neonatal diabetes (tabel 2)

Tabel 2. Kliniske karakteristika hos patienter med neonatal diabetes

Gen/locus

Kliniske karakteristika

Behandling

KCNJ11/ABCC8

Fænotype: Diabetesdebut <6 måneders alderen (i sjældne tilfælde senere), lav fødselsvægt, hovedparten af patienterne har permanent diabetes, men transient diabetes kan ses

Biokemi: Diabetisk ketoacidose er hyppig ved debut

Komplikationer: Risiko for sendiabetiske komplikationer som type 1-diabetes ved PNDM; manglende viden ved TNDM

Associerede problemstillinger: IUGR, lette til svære udviklingsforstyrrelser, epilepsi (syndromerne iDEND og DEND*), ADHD, søvnforstyrrelser

Sulfonylurinstof (SU)

Insulin

INS

Fænotype: Diabetesdebut <12 måneders alderen (i sjældne tilfælde senere), lav fødselsvægt, hovedparten af patienterne har permanent diabetes, men transient diabetes kan ses

Biokemi: Diabetisk ketoacidose er hyppig ved debut

Komplikationer: Risiko for sendiabetiske komplikationer som type 1-diabetes; manglende viden ved TNDM

Associerede problemstillinger: IUGR

Insulin

6q24

Fænotype: Diabetesdebut i første levedøgn til uger, meget lav fødselsvægt, diabetes remission i løbet af første leveår, diabetes hos 50 % senere i livet

Biokemi: Sjældent diabetisk ketoacidose ved debut

Komplikationer: Ukendt risiko

Associerede problemstillinger: Svær IUGR, makroglossi, umbilikal hernie

Insulin

SU

Observation

GCK

Fænotype: Diabetesdebut i første levedøgn til uger, meget lav fødselsvægt, permanent diabetes

Biokemi: Sjældent diabetisk ketoacidose ved debut

Komplikationer: Risiko for sendiabetiske komplikationer forventes at være som ved type 1-diabetes

Associerede problemstillinger: Svær IUGR

Insulin

*DEND – Developmental delay, Epilepsy and Neonatal Diabetes; iDEND – Intermediate DEND

Udredning:

Syre-base status, ketoner i blod og urin, C-peptid og evt. GAD65 antistof og/eller ø-celle antistof.

Ultralyd scanning af abdomen med henblik på at visualisere pankreas.

Alle børn med transient eller permanent diabetes med debut før 6 måneders alderen bør tilbydes genetisk udredning. Børn diagnosticeret med diabetes fra 6 til 12 måneders alderen og som ikke har tegn på pankreatisk autoimmunitet skal også tilbydes genetisk udredning. Detaljer om rekvisition af genetisk udredning er beskrevet i særskilt afsnit om MODY (link). Undersøgelse af genetiske defekter omkring 6q24 kan rekvireres på Kennedy Centret, København (http://www.kennedy.dk/).

Prognose:

Der foreligger sparsom viden, men risikoen for sendiabetiske komplikationer forventes at være som ved type 1-diabetes ved PNDM, hvorimod risikoen ved TNDM er ukendt. Ligesom i anden diabetesbehandling er god glykæmisk kontrol og reduktion af øvrige kardiovaskulære risikofaktorer essentiel for en god prognose. Effekten af SU ved KCNJ11/ABCC8 neonatal diabetes (se afsnit om behandling) på sendiabetiske komplikationer kendes ikke.

Behandling:

Kolesterolreducerende behandling: Ingen evidens foreligger vedrørende kolesterolreducerende behandling. Der anbefales en tilgang som ved type 1-diabetes (link).

Blodtrykssænkende behandling: Ingen studier foreligger vedrørende blodtrykssænkende behandling, men behandlingsmål som ved type 1-diabetes anbefales.

Glukosereducerende behandling: Ingen langtidsstudier viser evidens for glukosereducerende behandling, men der bør stiles mod glykæmisk kontrol svarende til anbefalinger for patienter med type 1-diabetes.

Patienter med en mutation i KCNJ11 eller ABCC8

Op mod 90 % af patienter med en mutation i KCNJ11 responderer på behandlingen med høj-dosis SU (0.5-1.0 mg/kg/døgn) og kan varetages uden insulin-behandling. Success-raten er lavere for patienter med en mutation i ABCC8, men en stor del af patienterne responderer helt eller delvist. SU-behandlingen er mere effektiv end insulin-behandling i forhold til glykæmisk regulation, behandlingseffekten er vedvarende, og behandlingen er ikke forbundet med betydelig hypoglykæmi. SU-behandlingen kan bedre de eventuelle mutations specifikke neuro-kognitive deficits. Tidlig opstart af SU-behandling er måske vigtig for at opnå et optimalt glykæmisk behandlingsrespons og måske også i forhold til patientens neuro-kognitive udvikling. For praktiske deltaljer omkring opstart af SU-behandling eller eventuelt skifte fra insulin til SU-behandling henvises til: https://www.diabetesgenes.org/about-neonatal-diabetes/  [4-6].

Øvrige former for neonatal diabetes

Patienter med 6q24-TNDM behandles med insulin ved behandlingsbehov, men enkelte kasuistikker har beskrevet respons på SU-behandling [7]. Der er manglende erfaring omkring behandlingen ved eventuelt recidiv af diabetes omkring puberteten, men patienterne har endogen insulinproduktion og tabletbehandling kan være tilstrækkelig.

Øvrige patienter med neonatal diabetes behandles med insulin ved behandlingsbehov.

Behandling af neonatal diabetes under graviditet

I Danmark anbefales behandling med insulin under graviditet hos voksne patienter med PNDM og hos voksne patienter med TNDM som udvikler diabetes efter neonatal perioden. For yderligere information om diabetesbehandlingen i graviditeten med insulin og kostvejledning henvises til NBV ’Diabetes og Graviditet’: http://www.endocrinology.dk/index.php/1-diabetes-mellitus/8-diabetes-og-graviditet. Der er manglende viden om, hvordan personer med TNDM, som ikke har udviklet diabetes i voksenlivet, håndteres i forbindelse med graviditet. Der anbefales hos disse kvinder undersøgelse for diabetes forud for en planlagt graviditet med Hb1Ac. OGTT anbefales ved glukosuri (urinstix) ved svangrekontroller samt uge 14-20 og gentaget ved uge 27-30 såfremt OGTT i uge 14-20 var normal. 

Børn af patienter, som er heterozygote bærere af en mutation i KCNJ11, ABCC8 eller INS, har 50 % risiko for at have arvet mutationen og dermed neonatal diabetes (autosomal dominant arvegang). Ved IUGR hos et barn med NDM i familien er der bestyrket mistanke og blodglukose skal monitoreres efter fødslen. Genetisk undersøgelse bør tilbydes kort efter fødslen. Børn af patienter, som er homozygote bærere af GCK mutationer, har GCK-MODY (MODY2). Børn af patienter med en 6q24 abnormitet har en variabel risiko for at have arvet den genetiske defekt fra omkring 0 % til 50 % afhængig af typen af genetisk defekt og om barnets far eller mor bærer den genetiske defekt. Hos disse patienter anbefales genetisk rådgivning forud for graviditet.

Visitation og opfølgning:

Patienter med PNDM har risiko for udvikling af sendiabetiske komplikationer og bør følge diabeteskontroller som beskrevet for type 1-diabetes og MODY1, 3 og 5. I barnets første leveår er behandlingen kompleks og tæt kontakt til et diabetes ambulatorium er nødvendig. Patienter med TNDM følges tæt i det første leveår med henblik på at nedjustere behandlingen i takt med den gradvise normalisering af blodglukose. Blandt de 50 % af patienterne med TNDM, som udvikler diabetes i pubertetsalderen, oplever mange i den mellemliggende periode forbigående, selvlimitterende hyperglykæmi i tilslutning til interkurrent sygdom, ligesom en del patienter, af ukendt årsag, oplever episoder med hypoglykæmi [8]. Patienter med TNDM, som er ovre den behandlingskrævende fase af deres sygdom, kan tilbydes en årlig kontrol i et diabetes ambulatorium med henblik på at sikre rettidig diagnosticering af stigende blodglukose og eventuelt hjælp til håndtering af hypo/hyperglykæmiske episoder.

Genetisk rådgivning i en klinisk genetisk afdeling kan overvejes ved behov.

Referencer:

[1] Iafusco D, Massa O, Pasquino B, et al. (2012) Minimal incidence of neonatal/infancy onset diabetes in Italy is 1:90,000 live births. Acta diabetologica 49: 405-408

[2] Stanik J, Gasperikova D, Paskova M, et al. (2007) Prevalence of permanent neonatal diabetes in Slovakia and successful replacement of insulin with sulfonylurea therapy in KCNJ11 and ABCC8 mutation carriers. J Clin Endocrinol Metab 92: 1276-1282

[3] Lemelman MB, Letourneau L, Greeley SAW (2018) Neonatal Diabetes Mellitus: An Update on Diagnosis and Management. Clinics in perinatology 45: 41-59

[4] Pearson ER, Flechtner I, Njolstad PR, et al. (2006) Switching from insulin to oral sulfonylureas in patients with diabetes due to Kir6.2 mutations. N Engl J Med 355: 467-477

[5] Babiker T, Vedovato N, Patel K, et al. (2016) Successful transfer to sulfonylureas in KCNJ11 neonatal diabetes is determined by the mutation and duration of diabetes. Diabetologia 59: 1162-1166

[6] Rafiq M, Flanagan SE, Patch AM, Shields BM, Ellard S, Hattersley AT (2008) Effective treatment with oral sulfonylureas in patients with diabetes due to sulfonylurea receptor 1 (SUR1) mutations. Diabetes Care 31: 204-209

[7] Carmody D, Beca FA, Bell CD, et al. (2015) Role of noninsulin therapies alone or in combination in chromosome 6q24-related transient neonatal diabetes: sulfonylurea improves but does not always normalize insulin secretion. Diabetes Care 38: e86-87

[8] Flanagan SE, Mackay DJ, Greeley SA, et al. (2013) Hypoglycaemia following diabetes remission in patients with 6q24 methylation defects: expanding the clinical phenotype. Diabetologia 56: 218-221

tiltoppen 

Tovholder: 
Christian Trolle
Oprettet: 2019
Næste revision: 2022

Øvrig arbejdsgruppe:
Åse Krogh Rasmussen
Rúna Louise M. Nolsøe
Claus Larsen Feltoft
Hanne Mumm
Gry Høst Dørflinger
Marianne Christina Klose
Anne Benedicte Juul
Stinus Gadegaard Hansen
Christian Trolle
Jakob Dal

Interessekonflikter:

Ingen

Hvad omfatter denne NBV

Opsummering af hyppigheden af endokrinopatier ved onkologisk behandling med checkpoint-inhibitorer:

 • CTLA4-inhibitorer (Ipilimumab®, Tremillimumab®),
 • PD1 (programmed cell death 1) antistoffer (Nivolumab®, Pembrolizumab®) og
 • Antistoffer rettet mod PD-1 liganden (Avelumab®, Durvalumab®, Atezolizumab®).

Diagnostik og opfølgning af endokrinopatier opstået i relation til immun-onkologisk behandling med checkpoint-inhibitorer vil blive beskrevet i selvstændige afsnit med fokus på Hypofysitis og Thyroidea-påvirkning.

tiltoppen  


Hvad omfatter denne NBV ikke

Omfatter kun summarisk behandling af hypofyseinsufficiens og i øvrigt henvises til NBV for hypofyseinsufficiens.

Med hensyn til biokemisk monitorering under checkpoint-inhibitor behandling henvises til onkologisk vejledning på https://immuntox.dk/app/www/ .

tiltoppen


 

Diagnosekoder

 • DE230 Nedsat hormonsekretion fra hypofysen
 • DE230b Isoleret nedsat sekretion af hypofysehormon UNS
 • DE032 Hypothyroidisme forårsaget af lægemiddel eller andet fremmed agens
 • DE064 Thyroiditis forårsaget af lægemiddel
 • DE271 Primær binyrebarkinsufficiens
 • DE273 Binyrebarkinsufficiens forårsaget af lægemiddel
 • DE271B Autoimmun adrenalitis
 • DK861F Autoimmun pankreatitis

tiltoppen


Visitation

Initial biokemisk diagnostik kan foregå på afdeling med hovedfunktionsniveau. Yderligere diagnostik og behandling af hypofysitis og binyrebarkinsufficiens er en medicinsk endokrinologisk regionsfunktion.

tiltoppen


Definition

Endokrinopatier (hypofysitis, adrenalitis, thyroiditis, primært myxødem, graves thyreotoxikose og type 1 diabetes mellitus) som følge af immun-onkologisk behandling med checkpoint-inhibitorer. Endokrinopatier er oftest milde-moderate (grad 1-2), sjældnere mere alvorlige-livstruende (grad 3-4).

tiltoppen


Forekomst

Næsten alle endokrinopatier er set, men hyppigst forekommer thyroideapåvirkning (2-15%)1-4 og hypofysitis (1-8%)1,3,5, sjældnere primær binyrebarkinsufficiens (<2%)4, mens type 1 diabetes4,6-10 er kasuistisk beskrevet (Tabel 1).

Checkpoint blokade med PD1 eller PD-L1 antistoffer er især associeret med thyroideadysfunktion, mens behandling med CTLA4 antistoffer især er associeret med hypofysitis. Ved kombinationsbehandling med CTLA4 antistoffer og PD1 antistoffer /PD-L1 antistoffer ses en øget forekomst af alle former for endokrinopatier sammenlignet med monoterapi (Tabel 1). 

Onkologer screener for endokrinopatier med blodprøver (TSH, T4 og kortisol) før start og inden hver behandling samt på klinisk mistanke. Behandling med checkpoint-inhibitorer gives som infusion med 2-6 ugers mellemrum afhængig af præparat og protokol. Se i øvrigt https://immuntox.dk/app/www/ .

Debut af endokrinopatier er set så tidligt som 1 uge efter start af behandling (type 1 diabetes) og så sent som 416 uger efter start (Graves) med en median omkring 11 uger og de fleste indenfor 20 uger. Data på endokrinopatier efter behandlingsophør (delayed immune-related events) er vanskelig pga. protokoldesign (adverse events ofte ikke registreret hvis opstået>30 dage efter behandlings ophør) men binyrebarkinsufficiens er set så sent som 15 måneder efter behandlings ophør med en median på 6 måneder.11

Tabel 1. Endokrinopatier, forekomst og klassisk debuttidspunkt ved anvendelse af forskellige typer af checkpoint-inhibitor behandlinger.


Endokrinopati

Checkpoint-inhibitor

Forekomst

Kilde

Tid til debut (median [range])

Kilde

Hypofysitis

Ipilimumab®

4%

1,3-5

11 uger [4-16]

12

 

Nivolumab®/ Pembrolizumab®

0,5-1%

1,3-5

 

Ipilimumab®+ Nivolumab®/ Pembrolizumab®

8%

1,3-5

Thyroideapåvirkning*

Ipilimumab®

2-4%

1-4

[1-19]

13

 

Nivolumab®/ Pembrolizumab®

8%

1-4

[4-44]

13

 

Durvalumab®/ Avelumab®/ Atezolizumab®

5-8%

4

   
 

Ipilimumab®+ Nivolumab®/ Pembrolizumab®

15%

1-4

   

Primær binyrebarkinsufficiens

Ipilimumab®

<2%

4

   
 

Nivolumab®/ Pembrolizumab®

<2%

4

   
 

Avelumab®

1%

4

   
 

Ipilimumab®+ Nivolumab®/ Pembrolizumab®

<4%

4

   

Type 1 diabetes

Nivolumab®/ Pembrolizumab®

<0,2%-2%

4,6-9

   
 

Avelumab®/ Atezolizumab®

<1,4%

4

   
 

Ipilimumab®+ Nivolumab®/ Pembrolizumab®

<0,2%

4

   

*Overvejende stum thyroiditis.

tiltoppen


Ætiologi

Målrettet hæmning af CTLA-4 på overfladen af aktiverede T-celler frigør immunsystemet fra den normale skelnen mellem ”self” og ”non-self”. PD1 antistoffer blokerer proteinet ”Programmed cell death 1” på overfladen af aktiverede T-celler, hvorved T-cellernes antitumor aktivitet fremmes. Samme effekt kan opnås med midler rettet mod PD-1 liganden.14

Mulige årsager til hypofysitis sekundært til Ipilimumab®: 1) Gentagne injektioner med Ipilimumab resulterer i komplement-aflejring på hypofysens hormon-producerende celler; 2) Udvikling af hypofyseantistoffer mod ACTH, TSH og gonadotropin secernerende celler15. Det vides ikke om mekanismen er ens for PD-1 antistoffer, PD-L1 inhibitorer og CTLA-4 inhibitorer.

tiltoppen


Hypofysitis

Definition

Hypofyseinsufficiens opstået som følge af checkpoint-inhibitor behandling

Symptomer

Lokalsymptomer i form af hovedpine og sjældnere synsforstyrrelser (dobbeltsyn og synsfeltsudfald) samt almene symptomer betinget af hypofyseinsufficiensen (træthed, kvalme, nedsat appetit, svimmelhed, nedsat libido og rejsningsbesvær). Sjældnere mere specifikke symptomer på akseudfald med akut binyrebarkinsufficiens og meget sjældent diabetes insipidus med polydipsi og polyuri. Undertiden ses kun almene symptomer, der kan være svære at skelne fra de symptomer, som ses hos patienter i onkologisk behandling. Således opdages hypofysitis ofte mere eller mindre tilfældigt ved rutinemæssig biokemisk screening af onkologiske patienter i checkpoint-inhibitor behandling.   

Udredning

Vigtigst er at udelukke binyrebarkinsufficiens og der skelnes mellem situationer med:

 • Tegn på alvorlig/livstruende tilstand: Se figur 1.
 • Kun milde til moderate symptomer: Se figur 2

Udredning i øvrigt:

 • Hypofyseprøver: ACTH, kortisol, TSH, T3, T4, prolaktin, FSH, LH, østradiol, testosteron, evt. IGF-1.
 • Synacthen®-test: Kortisol under 30 minutters cut-off værdi bekræfter binyrebarkinsufficiens. Falsk normal synacthen-test kan ses ved kort varighed af hypofysitis og i disse tilfælde må en hurtig måling og analyse af spot-kortisol prioriteres (se flow chart). Ved tvivl og såfremt patienten er klinisk dårlig, igangsættes solu-cortef® behandling og diagnosen revurderes senere. Se i øvrigt NBV for Binyrebarkinsufficiens.
 • Væsketal og P-glukose.
 • MR af hypofysen: Af differential diagnostiske grunde ved svær/invaliderende hovedpine, øjenmuskelpareser, diabetes insipidus eller synsforstyrrelser OBS metastaser / apoplexi. Viser ved hypofysitis ofte kun forbigående (max 3 måneders) diffus forstørrelse af hypofysen16,17 uden chiasma påvirkning.

Det biokemiske billede sløres ofte af: 1) andre samtidige autoimmune sygdomme især thyroiditis; 2) igangværende binyrebarkhormon behandling og 3) kronisk sygdom (med varierende grader af ”sick thyroid syndrome/non-thyroidea sygdom”, hypothalamisk betinget hypogonadisme og albumin/TBG/SHBG afvigelser), hvilket gør diagnosen hypofysitis vanskelig at stille i fald hypofyse-binyre-aksen ikke er ramt.

Hyppigheden af hormonudfald ved hypofysitis12,17-22:

 • Sekundær binyrebarkinsufficiens 57%-100%
 • Hypogonadotrop hypogonadisme 82 %
 • Central hypothyroidisme 78%
 • Hyperprolaktinæmi 10%
 • Hypoprolaktinæmi 50%

Behandling

Binyrebark-insufficiens substitueres akut og de øvrige hypofyseakser vurderes i rolig fase med henblik på substitutionsbehandling [jvf. flowchart 2]. Der behandles efter NBV for Binyrebarkinsufficiens og NBV for hypofyseinsufficiens.

NB: Upåvirkede patienter med biokemiske tegn på binyrebarkinsufficiens kan opstarte behandling med per oral hydrocortison® jvf. flowchart 1.

Højdosis prednisolonbehandling synes IKKE at påvirke remissionen af hverken hypofyseinsufficiensen, symptomer eller hypofyseforstørrelsen, men synes derimod at reducere overlevelsen23. Fra et endokrinologisk synspunkt er der sjældent grund til prednisolon behandling. Beslutning om prednisolon behandling varetages af onkologer i henhold til https://immuntox.dk/app/www/ . I tilfælde af hypofyseødem eller svær hovedpine giver onkologerne oftest oral Prednisolon 50-100 mg  dagligt til fravær af hovedpine og der aftrappes over 4 uger, men se ovennævnte link for en opdateringer. Hypofysitis uden ledsagende hypofyseødem/hovedpine behandles derimod oftest uden højdosis steroid og under fortsættelse af immunterapien.

Højdosis prednisolonbehandling er problematisk grundet risiko for delir, hypertension og ukontrollabel hyperglykæmi.
Der udleveres information om forholdsregler ved binyrebarkinsufficiens samt krise-kort – se NBV binyrebarkinsufficiens.

Figur 1. Håndtering af patienter i behandling med check-point inhibitore med svære/livstruende symptomer forenelige med binyrebarkinsufficiens. *Stillingtagen til Prednisolon samt pausering af check-point hæmmer efter samråd med onkolog. ** eller lokal cut-off svt 30 min kortisol ved synacthentest. ***under forudsætning af at pt ikke er i peroral p-pille / østrogen behandling. **** Af differential diagnostiske grunde ved svær/invaliderende hovedpine, øjenmuskelpareser, diabetes insipidus eller synsforstyrrelser OBS  eg. metastaser / apoplexi.

endokrinopati fig1

Figur 2. Håndtering af patienter i behandling med check-point hæmmere med milde/moderate symptomer forenelige med binyrebarkinsufficiens. * Eller lokal cut-off svt 30 min kortisol ved synachtentest. **under forudsætning af at pt ikke er i peroral p-pille / østrogen behandling. ***kan være falsk normal i uger efter indsættende insufficiens.

endokrinopati fig2

Prognose.

ACTH-mangel synes oftest permanent23. FSH, LH og testosteron/østrogen funktionen genvindes ofte (57 %), mens det for TSH er varierende (37-50 %).12,20-23

Opfølgning

Forslag til opfølgning: Behandlingskontrol efter 7 dage. Kontrol af hypofyseprøver samt compliance efter ca. 6 uger, 4 måneder og 1 år afhængig af initiale biokemi. Behov for Synacthen-test vurderes ud fra biokemi og symptomer.

tiltoppen


Thyroideadysfunktion

Symptomer

Thyroideadysfunktionen kan optræde som primær hypothyroidisme, stum thyroidit eller Graves’ hyperthyroidisme. Symptomerne i den hyperthyroide fase af den stumme thyroidit er sjældent udtalte.

Udredning

Der henvises til NBV for Thyroidit.

 • TSH, T4, (T3), TPOAb
 • TRAb og thyroideaskintigrafi mhp differentialdiagnostik overfor Graves’ thyreotoxikose
 • supplerende ultralyd af thyroidea.

 Differentialdiagnostik: Overvej kontrast-(Iod)-induceret eller cordarone relateret thyroiditis. Ved lav T4 og TSH <10 må overvejes hypofysært myxødem/hypofysitis, hvilket er vigtigt, da thyroideasubstitution kan demaskere evt. binyrebarkinsufficiens som led i hypofysit.

Behandling

Se NBV for Thyroidit og hvis relevant evt. Thyrotoxikose eller Hypothyroidisme NBV.

Symptomatisk behandling med non-selektiv beta-blokker ved takykardi/tremor (OBS kontraindikationer herunder hjertesvigt). Onkologer kan ved svær symptomatisk thyroiditis vælge at opstarte prednisolon i henhold til (https://immuntox.dk/app/www/). Levothyroksin behandling opstartes ved hypothyroide symptomer eller tilsyneladende varigt myxødem. Startdosis f.eks. Tabl. Eltroxin 50-100 mikrogram x 1 dagligt.

Prognose

Ved thyroidit er risikoen for permanent hypothyreose stor under behandling med PD1 antistoffer (Nivolumab®, Pembrolizumab®)2,4,18. Dette er i kontrast til de ofte forbigående thyroiditter udløst af anden onkologisk behandling.
Ved mistænkt primær hypothyroidisme kan en overset forudgående hyperthyroid fase, som led i en stum thyroidit, ikke udelukkes og der kan eventuelt gøres et seponeringsforsøg af behandlingen med levothyroksin.

Opfølgning

Thyroideatal initialt f.eks. hver 4. uge. Evt. før ved væsentlige thyreotoxiske symptomer. Forsøgsvis udtrapning af eltroxinbehandling kan overvejes på sigt.

tiltoppen


Primær binyrebarkinsufficiens

Kendetegnes ved høj ACTH samt insufficient kortisol-respons på synacthen-test og samtidig mineralokortikoid insufficiens. Den akutte behandling er som for hypofysært udløst binyrebarkinsufficiens, men risiko for kredsløbskollaps er større grundet mineralokortikoid insufficiens. Der henvises til NBV for Binyrebarkinsufficiens samt afsnit om hypofysitis ovenfor og Dansk Selskab for Klinisk Onkologis guidelines på https://immuntox.dk/app/www/.

tiltoppen


Type 1 Diabetes

Type 1 diabetes er en sjælden, men alvorlig bivirkning og er sjældent reversibel4. Debuten er ofte hyperakut med ketoacidose. Kun halvdelen har positive GAD65 antistoffer og C-peptid synes mere anvendelig til at understøtte diagnosen. HLA-DR4 vævstypen forekommer hyppigere hos disse patienter. Anvendelsen af højdosis prednisolon behandling synes ikke tilstrækkeligt belyst, hvad angår remission af type 1 diabetes og frarådes fra endokrinologisk side.

Diabetes induceret af højdosis prednisolon er hyppigere hos cancerpatienter og mhp.  differentialdiagnostik foreslås måling af C-peptid ved patienter med nydiagnosticeret diabetes.

tiltoppen


Referencer

 1. Barroso-Sousa, R. et al. Incidence of Endocrine Dysfunction Following the Use of Different Immune Checkpoint Inhibitor Regimens: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Oncol (2017).
 2. Morganstein, D.L. et al. Thyroid abnormalities following the use of cytotoxic T-lymphocyte antigen-4 and programmed death receptor protein-1 inhibitors in the treatment of melanoma. Clin Endocrinol (Oxf) (2016).
 3. Spain, L., Diem, S. & Larkin, J. Management of toxicities of immune checkpoint inhibitors. Cancer Treat Rev 44, 51-60 (2016).
 4. de Filette, J., Andreescu, C.E., Cools, F., Bravenboer, B. & Velkeniers, B. A Systematic Review and Meta-Analysis of Endocrine-Related Adverse Events Associated with Immune Checkpoint Inhibitors. Horm Metab Res 51, 145-156 (2019).
 5. Larkin, J. et al. Combined Nivolumab and Ipilimumab or Monotherapy in Untreated Melanoma. N Engl J Med 373, 23-34 (2015).
 6. Aleksova, J., Lau, P.K., Soldatos, G. & McArthur, G. Glucocorticoids did not reverse type 1 diabetes mellitus secondary to pembrolizumab in a patient with metastatic melanoma. BMJ Case Rep 2016(2016).
 7. Hughes, J. et al. Precipitation of autoimmune diabetes with anti-PD-1 immunotherapy. Diabetes Care 38, e55-7 (2015).
 8. Jørgensen LB, Y.K. Akut induceret diabetes mellitus hos en patient i behandling for metastaserende malignt melanom. Ugeskr Laeger (2017).
 9. Okamoto, M. et al. Fulminant type 1 diabetes mellitus with anti-programmed cell death-1 therapy. J Diabetes Investig 7, 915-918 (2016).
 10. Yamazaki, N. et al. Phase II study of ipilimumab monotherapy in Japanese patients with advanced melanoma. Cancer Chemother Pharmacol 76, 997-1004 (2015).
 11. Couey, M.A. et al. Delayed immune-related events (DIRE) after discontinuation of immunotherapy: diagnostic hazard of autoimmunity at a distance. J Immunother Cancer 7, 165 (2019).
 12. Dillard, T., Yedinak, C.G., Alumkal, J. & Fleseriu, M. Anti-CTLA-4 antibody therapy associated autoimmune hypophysitis: serious immune related adverse events across a spectrum of cancer subtypes. Pituitary 13, 29-38 (2010).
 13. Villadolid, J. & Amin, A. Immune checkpoint inhibitors in clinical practice: update on management of immune-related toxicities. Transl Lung Cancer Res 4, 560-75 (2015).
 14. Topalian, S.L. et al. Safety, activity, and immune correlates of anti-PD-1 antibody in cancer. N Engl J Med 366, 2443-54 (2012).
 15. Iwama, S. et al. Pituitary expression of CTLA-4 mediates hypophysitis secondary to administration of CTLA-4 blocking antibody. Sci Transl Med 6, 230ra45 (2014).
 16. Bronstein, Y., Ng, C.S., Hwu, P. & Hwu, W.J. Radiologic manifestations of immune-related adverse events in patients with metastatic melanoma undergoing anti-CTLA-4 antibody therapy. AJR Am J Roentgenol 197, W992-W1000 (2011).
 17. Faje, A.T. & Sullivan, R.J. Reply to emergency management of immune-related hypophysitis: Collaboration between specialists is essential to achieve optimal outcomes. Cancer 124, 4732 (2018).
 18. Alhusseini, M. & Samantray, J. Hypothyroidism in Cancer Patients on Immune Checkpoint Inhibitors with anti-PD1 Agents: Insights on Underlying Mechanisms. Exp Clin Endocrinol Diabetes (2017).
 19. Corsello, S.M. et al. Endocrine side effects induced by immune checkpoint inhibitors. J Clin Endocrinol Metab 98, 1361-75 (2013).
 20. Juszczak, A., Gupta, A., Karavitaki, N., Middleton, M.R. & Grossman, A.B. Ipilimumab: a novel immunomodulating therapy causing autoimmune hypophysitis: a case report and review. Eur J Endocrinol 167, 1-5 (2012).
 21. Min, L., Vaidya, A. & Becker, C. Association of ipilimumab therapy for advanced melanoma with secondary adrenal insufficiency: a case series. Endocr Pract 18, 351-5 (2012).
 22. Blansfield, J.A. et al. Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen-4 blockage can induce autoimmune hypophysitis in patients with metastatic melanoma and renal cancer. J Immunother 28, 593-8 (2005).
 23. Faje, A.T. et al. High-dose glucocorticoids for the treatment of ipilimumab-induced hypophysitis is associated with reduced survival in patients with melanoma. Cancer 124, 3706-3714 (2018).

tiltoppen  


Tovholder: 
Claus Larsen Feltoft

Seneste revision: Oktober 2017
Næste revision: Oktober 2020

Definition

Fæokromocytomer er tumorer opstået i de kromaffine celler i binyremarven, som producerer katecholaminerne adrenalin, noradrenalin og dopamin. Lignende tumorer opstået i de sympatiske ganglier kaldes paragangliomer (1). 

tiltoppen  


Hvad omfatter denne NBV?

Denne NBV omhandler fæokromocytom og sympatisk paragangliom (herefter blot benævnt paragangliom).

tiltoppen


Hvad omfatter denne NBV ikke?
Denne NBV omfatter ikke tumorer opstået i de parasympatiske ganglier (parasympatiske paragangliomer også kaldet ”head and neck tumors”).

tiltoppen


Diagnosekoder (ICD)

 • DD350A Fæokromocytom
 • DE275 Øget katecholaminsekretion
 • DD356B Godartet tumor i paraganglion
 • DC741 Kræft i binyremarv
 • DC755B Kræft i andet paraganglion

tiltoppen


Visitation
Initial biokemisk diagnostik kan foregå på afdeling med hovedfunktionsniveau, yderligere diagnostik af fæokromocytom og paragangliom er en medicinsk endokrinologisk regionsfunktion. Patienter med dissemineret sygdom henvises til specialiseret onkologisk afdeling og afdeling med højt specialiseret endokrinologisk funktion.

tiltoppen


Forekomst

Fæokromocytom og paragangliom er en sjælden lidelse. Den årlige incidensrate i Danmark af fæokromocytom er tidligere rapporteret at være 1,9 per million (2). Incidensen er formentlig stigende på grund af udredning af binyreincidentalomer og familiescreening ved de genetiske former.

 • Adrenale: 85 – 90 %
 • Bilaterale: 5 – 10 %
 • Maligne: 10 %
 • Del af en arvelig sygdom: 25 – 30 %

tiltoppen


Ætiologi

25-30 % skyldes formodentlig nedarvede ændringer i regulatoriske proteiner (se afsnit om genetik).

tiltoppen


Symptomer og kliniske fund (3)

 • Hypertension (anfaldsvis eller persisterende) 78 %
 • Hovedpine 44 %
 • Palpitationer 46 %
 • Svedtendens 42 %
 • Angst 27 %

Andre symptomer: Bleghed under anfald, brystsmerter, dyspnø, kvalme, vægttab, svimmelhed og ortostatisk hypotension. Flushing er meget sjældent.

I sjældne tilfælde er der ko-sekretion af andre hormoner. Hyppigst adrenocortikotrop hormon, så patienterne også har Cushings syndrom og næst hyppigst vasoaktivt intestinalt polypeptid, som giver vandtynd diarre, hypokaliæmi og achlorhydria.

Incidensen af ovenstående symptomer og fund stammer fra ældre opgørelser og hyppigheden må forventes at være mindre end den angivne, idet udredning af binyreincidentalomer har medført opsporing af patienter uden eller med begrænsede symptomer.

Ubehandlet ses forøget kardiovaskulær morbiditet og mortalitet (4). Forværring af symptomer og evt hypertensiv krise (hos den ubehandlede) kan udløses af lægemidler (dopamin D2 receptor antagonister, beta-blokkere, opioider, tricykliske antidepressiva og serotonin- og noradrenalinoptagshæmmere (SSRI/SNRI)), indledning af anæstesi og ved manipulation af tumor.

tiltoppen


Udredning (Figur 1)

faeokromocytom 1 a4

 • tiltoppen


Indikation for udredning

 • Anfaldsfænomener (jvf. forudgående afsnit)
 • Anfaldsvis og svært traktabel hypertension
 • Binyreincidentalom (NBV Binyreincidentalom)
 • Genetisk disposition

tiltoppen


Biokemisk diagnostik

Den biokemiske diagnose stilles ved påvisning af forhøjede koncentrationer/mængder af katecholaminer eller metanefriner (som er et inaktivt nedbrydningsprodukt fra katecholaminerne) i plasma og/eller urin.

Der kan foretages måling af metanefriner (metanefrin og normetanefrin) i plasma eller katecholaminer i urin (døgn- eller naturin).

Internationale undersøgelser har fundet højest sensitivitet ved måling af plasma metanefriner, hvorfor denne metode anbefales som første test.

Valg af test og metode vil afhænge af lokale forhold inkl. laboratorieaftaler.

Plasma-metanefriner (sensitivitet: 99 %, specificitet: 89 % (5))

 • Bestemmes med sensitiv analyse (f.eks. liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
 • Påvirkes af forskellige lægemidler (se tabel 1), kokain, koffein, alder, fysiologisk stress og lejring (6-10). Optimalt bør patienten derfor pausere i 2 uger med interferende medikamina og blodprøven udtages efter 30 minutter i liggende stilling. Normal plasma metanefrinekoncentration udelukker med stor sandsynlighed fæokromocytom (se figur 1) og alle påvirkende faktorer vil øge metanefrinerne. En mere pragmatisk tilgang med blodprøvetagning uafhængigt af ovenstående og kun gentagelse under standardiserede forhold i tilfælde af forhøjede værdier er derfor en acceptabel mulighed.
 • Ved lettere forhøjede koncentrationer (<3 gange øverste normalgrænse) skal falsk positivt test resultat overvejes. Isoleret mindre normetanefrin forhøjelse kan skyldes alder (>65 år), og der kan korigeres derfor (8). Forhøjelse af både normetanefrin og metanefrin er sjældent et falsk positivt fund.

Døgn- eller naturin-katecholaminer (døgnurin sensitivitet: 86 %, specificitet: 88 % (5))

Grundet betydelig variation i udskillelse må der udføres flere (f.eks. 2-3) urinopsamlinger.

tiltoppen


Tabel 1: Læge- og nydelsesmidler der påvirker u-katecholaminer og p-metanefriner

  u-noradrenalin u-adrenalin p-normetanefrin p-metanefrin
Tricykliske antidepressiva 

++

 -  ++  -
α-blokkere (non-selektive) ++ ++ 
α-blokkere (alpha1-selektive)  +         
β-blokkere
Calcium antagonister 
Monoamine oxidase inhibitorer ++  ++ 
Sympatomimetika ++  ++  ++  ++ 
Methyldopa ++  ++ 
SNRI ++  ++ 
Paracetamol (assay afhængigt / interferens med assay) ++  ++ 
Stimulerende stoffer - Koffein, kokain, nikotin ++  ++ 
++ klar forhøjelse, + mindre forhøjelse, - ingen forhøjelse

Øvrige biokemiske analyser

Chromogranin A frigives fra neuroendokrine celler, men ikke specifikt fra fæokromocytom. Måling af chromogranin A vanskeliggøres af flere interagerende faktorer (hyppigst protonpumpe hæmmer behandling og nedsat nyrefunktion), som giver ophav til falsk forhøjede værdier. Chromogranin A anvendes derfor ikke diagnostisk, men forhøjede værdier kan benyttes ved monitorering af sygdomsforløbet.

tiltoppen


Tumorlokalisation

Patienten udredes med lokalisations- og funktionsundersøgelser. Billeddiagnostik bør afvente til diagnosen er biokemisk bekræftet. CT scanning er første valg. Efterfølgende funktionsundersøgelser afhænger af en individuel vurdering og lokale forhold.

Lokalisationsundersøgelse

CT skanning (sensitivitet: 98-100 %, specificitet: 70-90 % (fæokromocytomer)).

 • Binyreincidentalomer er hyppigt forekommende, hvorfor en patient samtidigt kan have fæokromocytom og binyreincidentalom (se NBV Binyreincidentalom).
 • En binyretumor med Hounsfield Units (HU) < 10 ved tom CT skanning er sjældent et fæokromocytom (11).

Funktionsundersøgelser

 • 123I-metaiodobenzylguanidin (MIBG)-skintigrafi (sensitivitet: 85 - 88 % for fæokromocytomer og 56 – 75 % for paragangliomer, specificitet: 70 -100 % for fæokromocytomer og 84 – 100 % for paragangliomer). Dibenyline og andre medikaminae kan interagere med MIBG og besværliggøre fortolkningen (12;13).
 • 18F-dihydroxyphenylalanin (18F-FDOPA) positron emissions tomografi (PET)/CT.
 • 18F-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) PET/CT.
 • 68Ga-1,4,7,10-tetraazacyclododecane- 1,4,7,10-tetraacetic acid (DOTA)-konjugerede peptider PET/CT.

De tre sidstnævnte synes at have højere sensitivitet end 123I-MIBG-skintigrafi ved paragangliomer og metastatisk sygdom og anbefales derfor i disse tilfælde.

Biopsi fra binyretumor er kontraindiceret medmindre fæokromocytom er udelukket.

tiltoppen


Behandling

Behandlingen af fæokromocytom og paragangliom er operativ fjernelse af tumoren efter medicinsk forbehandling.

Ved tegn på dissemineret sygdom skal patienten konfereres med specialiseret onkologisk afdeling jvf. visitationsafsnit.

tiltoppen


Medicinsk behandling før operation

Der er international konsensus om ALTID at give medicinsk forbehandling til patienter med fæokromocytom og paragangliom, da induktion af anæstesi, intubation, installation af pneumoperitoneum samt manipulation af fæokromocytomet under operation eller biopsi giver risiko for hypersekretion af katecholaminer med ledsagende hypertensive komplikationer.

1. valg af medicinsk forbehandling er den irreversible noncompetitive α1+2-receptor antagonist phenoxybenzamin (dibenyline).

Øvrig antihypertensiv behandling seponeres/nedtrappes om muligt ved opstart af phenoxybenzamin.

Primært bør behandling med β-blokker seponeres for at undgå hypertensive anfald betinget af katecholaminstimulation af α-receptorerne uden mulighed for ”rescue” β2-receptor medieret vasodilatation. Diuretika bør primært seponeres, idet fæokromocytom-patienten er volumendepleteret.

Optitrering af phenoxybenzamin

 • Forbehandlingen startes ca. 2 – 3 uger før operationen eller tidligere ved betydende symptomer og kan evt. iværksættes under indlæggelse.
 • Ved start på alfablokade bør patienten være velhydreret og sengeliggende/hvilende ½ time efter tabletindtag.
 • Startdosis: f.eks. 10 mg x 1 (til natten) eller 10 mg x 2 med gradvis dosisøgning bestemt af symptomer, siddende og stående blodtryk og puls til behandlingsmål nås (jvf. nedenfor).
 • Ved reflekstakykardi (grundet hæmning af negativt feedback via blokade af de præsynaptiske α2-receptorer) med puls > 100 kan opstartes supplerende propranolol eller trandate behandling – dog tidligst efter 2 dages phenoxybenzaminbehandling.
 • Ved intolerable bivirkninger til phenoxybenzamin (svimmelhed, tilstoppet næse, tørre slimhinder og træthed) kan den competitive α1- receptor antagonist doxazosin (Carduran Retard) anvendes.
 • Patienterne accepterer dog oftest bivirkningerne p.gr af den korte behandlingsvarighed.
 • Sidste dosis phenoxybenzamin og beta-blokker gives aftenen før operation.

Vejledende behandlingsmål:

 • Anfaldsfrihed
 • Blodtryk siddende < 130/80 mmHg
 • Blodtryk stående > 90/45 mmHg
 • Puls < 80

tiltoppen


Operativ behandling

Præmedicin er altid benzodiazepin præparat og ikke f.eks. morfin.

Laparoskopisk adrenalektomi er standard behandling. Ved tumorstørrelse over 8 - 10 cm vil åben operation oftest være nødvendig. Hos patienter, der allerede er unilateralt adrenalektomerede, har bilateral sygdom, eller grundet genetisk disposition er i betydelig risiko for udvikling heraf, kan barkbesparende operation overvejes (14). Ved paragangliomer vil den operative procedure afhænge af tumorlokalisation.

Oftest benyttes 2-3 arbejdsporte. Den fridissekerede binyre/tumor lægges i pose (endobag) og trækkes ud gennem en af arbejdsportene. Det er kun sjældent nødvendigt at anlægge dræn peroperativt. Pt. vil oftest være kirurgisk færdigbehandlet efter et døgn. Pt. kan forvente ømhed i operationområdet og ømhed/smerter i skuldrene (som skyldes efterladt CO2 i abdomen).

Ved åben kirurgi vil patienten forventeligt være kirurgisk færdigbehandlet efter 3-4 dage. Der vil være restriktioner mht. tunge løft de første 3 uger efter operation.

tiltoppen


Anæstesiologiske aspekter

Velgennemført forbehandling inklusiv reetableret væske volumen forhindrer ikke anæstesiologiske komplikationer hos patienter med fæokromocytom og paragangliom, hvorfor operation kun bør udføres på specialiserede afdelinger med erfaring i avanceret kardiovaskulær monitorering og behandling.

Hæmodynamisk instabilitet kan forekomme i forbindelse med kirurgisk og anæstesiologisk stress, manipulation af tumor og veneclamping. Det fordrer en høj grad af samarbejde mellem kirurg og anæstesiolog.

Den hæmodynamiske kontrol over kredsløbet håndteres primært ved anvendelse af magnesiumsulfatbolus og adenosin-infusion, af og til i høje doser. Der benyttes vasoaktive stoffer med kort halveringstid, hvorimod længere varende beta-blokade sjældent er nødvendig. Postoperativt har patienterne, også ved ukompliceret anæstesi og kirurgi, behov for udvidet monitorering og observation i operationsdøgnet. Der kan være fortsat behov for kredsløbsstabiliserende stoffer (eksempelvis ved persisterende phenoxybenzamin virkning), samt endokrinologisk overvågning særlig mhp. hypoglykæmi og binyrebarkinsufficiens. Den postoperative observation bør derfor foregå i intensivt regi. 

tiltoppen


Opfølgning

Langtidsprognosen efter resektion af et solitært sporadisk fæokromocytom er god, men er en lille smule dårligere ved paragangliom. Dårligst prognose ses hos patienter med SDHB mutationer (se afsnit om genetik). Vedvarende hypertension ses hos op mod 50 % af patienterne. Formålet med postoperativ opfølgning er:

tiltoppen


Plan for ambulant opfølgning

Umiddelbart efter operation

2- 4 uger postoperativt foretages status for fæokromocytomet med måling af plasma metanefriner og/eller urin-katecholaminer samt evt. måling af chromogranin A (hvis forhøjet initialt). Formålet er at sikre, at patienten er biokemisk helbredt.

tiltoppen


Efterfølgende kontroller

En gang årligt.

 • Klinisk kontrol (specielt måling af blodtryk og vurdering af evt. symptomer)
 • Kontrol af urin- og/eller blodprøve analyser
 • Billeddiagnostik kun ved forhøjede biokemiske markører (ved præoperativ ukendt markørstatus eller ikke-secernerende fæokromocytom/paragangliom da billeddiagnostik af thorax og abdomen hvert 1-2 år (f.eks MR for at reducere stråledosis).
 • Patienter som har fået fjernet begge binyrer substitueres med hydrokortison og florinef (Se NBV primær og sekundær binyrebarkinsufficiens).

Patienter over 40 år ved diagnose med mindre fæokromocytomer (< 4 cm) uden genetiske ændringer følges i 10 år; øvrige patienter kontrolleres livslangt (15).

tiltoppen


Malignitet

10 og 20 % af henholdsvis fæokromocytomer og paragangliomer er maligne. Malignitet kan ikke afgøres ved histologisk under¬søgelse, men baseres på lokal invasion eller påviste metastaser. Recidiv er hyppigere blandt patienter med ekstraadrenal sygdom samt ved visse genetiske mutationer (succinatdehydrogenase B (SDHB) og neurofibromatose type 1 (NF1)). Ved påvist malignitet er 5 års overlevelsesraten 50 %. Der findes ingen kurativ behandling.

Behandling af malign sygdom sker i samarbejde mellem højt specialiseret endokrinologisk og onkologisk afdeling. Den onkologiske behandling kan omfatte 131I MIBG terapi, kemoterapi med cyclofosfamid, vincristin og dacarbazin,protein kinase hæmmere, radioaktive somatostatin receptor agonister samt strålebehandling . Hos asymptomatiske patienter synes en ”wait-and-see” strategi undertiden acceptabel (16).

tiltoppen


Genetisk udredning af fæokromocytomer
Hyppigheden af arveligt fæokromocytom anslås til ca. 25-30 %.

tiltoppen


Hvem bør screenes

Alle patienter bør tilbydes genetisk udredning; dog under hensyntagen til at prædiktorerne for genetisk forandring er:

 • Familieanamnese
 • Alder < 50 år
 • Paragangliom
 • Flere fæokromocytomer
 • Malign tumor

Arvelige fæokromocytomer forekommer hyppigst ved følgende tilstande:

Gen Klinisk Fænotype
RET

MEN-type 2a: medullært thyreoidea karcinom og primær hyperparathyreoidisme.

MEN-type 2b: medullært thyreoideakarcinom og neurinomer. Risikoen for udvikling af fæokromocytom er næsten 50 % ved MEN-2, men fæokromocytomerne er oftest godartede (Se NBV MEN)

VHL Von Hippel Lindau: Retinale angiomer, CNS hæmangiomer, neuroendokrine tumores. 20 % af patienterne med von Hippel Lindau udvikler fæokromocytom. Fra 5 års alder anbefales årlig screening med p-metanefriner og fra 15 års alder også Chromogranin A.
NF1 Morbus Recklinghausen neurofibromatose (type 1): multiple kutane neurofibromer og cafe au lait pletter, aksiale fregner og Lisch noduli i iris. Op til 10 % af patienterne med neurofibromatose udvikler fæokromocytom. Debutalderen er lidt senere end ved andre arvelige former. Der henvises til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

SDHB

SDHD

SDHC

Arvelige paragangliomer er knyttet til mutationer i det mitokondrielle enzym succinatdehydrogenase (SDH), en komponent af respirationskædens kompleks II. Mutationer i tre af enzymets fire subenheder (SDHB, SDHD og sjældnere SDHC) er associeret med arvelig fæokromocytom og paragangliom. Debut i ung alder, multiple fæokromocytomer eller paragangliomer og ekstraadrenal lokalisation ses hyppigst ved SDH-mutationer. Fæokromocytomer hos patienter med SDHB har ofte malignt potentiale samt er knyttet til renalcellecarcinom.

Der henvises til separate forløbsbeskrivelser inden for de enkelte sygdomme.

Nyere gener: PGL2, KIF1Bbeta, PHD2, SDHAF2, TMEM127, MAX

Der er publiceret flere algoritmer, som ud fra fx patientens diagnose (fæokromocytom eller paragangliom), debutalder og type af hormon-oversekretion (dopamin, adrenalin, noradrenalin) kan benyttes til at forudse den mest sandsynlige genetiske mutation (se tabel nedenfor).

tiltoppen


Tabel over hyppigste genetiske tilstande associeret med fæokromocytom og paragangliom (nedarves alle dominant).

Syndrom MEN2 VHL NF1 PGL1 PGL3 PGL4
Gen RET VHL NF1 SDHD SDHC SDHB
Diagnosealder 30-40 15-40 40-50 30-40   20-40
Adrenalt fæo +++ ++ +++ -/+   ++
Bilateral fæo +++ +++ + -/+   -/+
Ekstraadrenalt paragangliom -/+ + -/+ + + +++
Hoved/hals paragangliom - -/+ - +++ ++ +
Biokemisk profil A NA   NA, D   NA, D
Malignitet - -/+ ++ -/+ -/+ +++
Familieanamnese +++ ++ + ++ + +
A: adrenerg. NA: noradrenerg. D: dopaminerg. Dom: Dominant arvegang

Flere gener har vist sammenhæng med fæokromocytom end de, der er nævnt i tabellen (PGL2, KIF1Bbeta, PHD2, SDHAF2).

I daglig klinik er genetiske analyser blevet mere tilgængelige, og af praktiske hensyn vil man i dag ofte foretage samtidig genetisk screening af de hyppigste gener i stedet for successiv screening. Ved positiv familie anamnese screenes primært genet for den mistænkte sygdom.

Betydningen af screening for sjældent forekommende mutationer i generne PGL2, KIF1Bbeta, PHD2, SDHAF2, TMEM127, MAX og hvem, der bør tilbydes screening, er endnu ikke afklaret.

tiltoppen


Betydning af positivt mutations fund

Afhængig af lokalt set up henvises patienter med genetiske mutationer til genetisk rådgivning og/ eller førstegrads slægtninge tilbydes genetisk udredning. Påviste MEN mutationer henvises jvf. sundhedsstyrelsens specialeplan til højt specialiseret endokrinologisk afdeling. Followup kan være tættere (fx halvårligt) hos patienter med påvist mutation (f.eks. SDHB) pga. øget risiko for malignitet.

tiltoppen


Forfatter

Trine Tang Christensen
Ebbe Eldrup
Ulla Feldt-Rasmussen
Dorte Glintborg
Mette Hitz
Herborg Johannesen
Per Løgstrup Poulsen
Esben Søndergaard
Randi Ugleholdt

Bidrag af
Anja Frederiksen (klinisk genetik)
Per Søndergaard Holt (urolog)
Thomas Kistrorp (anæstesiolog)
Birgitte Ruhnau (anæstesiolog)

Tovholder
Claus Larsen Feltoft claus.larsen.feltoft@regionh.dk

tiltoppen


Referencer 

1. DeLellis RA, Lloyd RV, Heitz PU, Eng C, International Agency for Research on Cancer. Pathology and genetics of tumours of endocrine organs. Lyon: IARC, 2004.
2. Andersen GS, Toftdahl DB, Lund JO, Strandgaard S, Nielsen PE. The incidence rate of phaeochromocytoma and Conn's syndrome in Denmark, 1977-1981. J Hum Hypertens 1988; 2(3):187-189.
3. Wachtel H, Cerullo I, Bartlett EK et al. Clinicopathologic Characteristics of Incidentally Identified Pheochromocytoma. Ann Surg Oncol 2014.
4. Stolk RF, Bakx C, Mulder J, Timmers HJ, Lenders JW. Is the excess cardiovascular morbidity in pheochromocytoma related to blood pressure or to catecholamines? J Clin Endocrinol Metab 2013; 98(3):1100-1106.
5. Lenders JW, Pacak K, Walther MM et al. Biochemical diagnosis of pheochromocytoma: which test is best? JAMA 2002; 287(11):1427-1434.
6. Darr R, Pamporaki C, Peitzsch M et al. Biochemical diagnosis of phaeochromocytoma using plasma-free normetanephrine, metanephrine and methoxytyramine: importance of supine sampling under fasting conditions. Clin Endocrinol (Oxf) 2014; 80(4):478-486.
7. Eisenhofer G, Goldstein DS, Walther MM et al. Biochemical diagnosis of pheochromocytoma: how to distinguish true- from false-positive test results. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88(6):2656-2666.
8. Eisenhofer G, Lattke P, Herberg M et al. Reference intervals for plasma free metanephrines with an age adjustment for normetanephrine for optimized laboratory testing of phaeochromocytoma. Ann Clin Biochem 2013; 50(Pt 1):62-69.
9. Lenders JW, Duh QY, Eisenhofer G et al. Pheochromocytoma and paraganglioma: an endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99(6):1915-1942.
10. van BA, Lenders JW, Timmers HJ. Diagnosis of endocrine disease: Biochemical diagnosis of phaeochromocytoma and paraganglioma. Eur J Endocrinol 2014; 170(3):R109-R119.
11. Sane T, Schalin-Jantti C, Raade M. Is biochemical screening for pheochromocytoma in adrenal incidentalomas expressing low unenhanced attenuation on computed tomography necessary? J Clin Endocrinol Metab 2012; 97(6):2077-2083.
12. Solanki KK, Bomanji J, Moyes J, Mather SJ, Trainer PJ, Britton KE. A pharmacological guide to medicines which interfere with the biodistribution of radiolabelled meta-iodobenzylguanidine (MIBG). Nucl Med Commun 1992; 13(7):513-521.
13. van BA, Pacak K, Lenders JW. Should every patient diagnosed with a phaeochromocytoma have a (1)(2)(3) I-MIBG scintigraphy? Clin Endocrinol (Oxf) 2014; 81(3):329-333.
14. Castinetti F, Taieb D, Henry JF et al. MANAGEMENT OF ENDOCRINE DISEASE: Outcome of adrenal sparing surgery in heritable pheochromocytoma. Eur J Endocrinol 2016; 174(1):R9-18.
15. Plouin PF, Amar L, Dekkers OM et al. European Society of Endocrinology Clinical Practice Guideline for long-term follow-up of patients operated on for a phaeochromocytoma or a paraganglioma. Eur J Endocrinol 2016; 174(5):G1-G10.
16. Hescot S, Leboulleux S, Amar L et al. One-year progression-free survival of therapy-naive patients with malignant pheochromocytoma and paraganglioma. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98(10):4006-4012.

tiltoppen

Tovholder: 
Jesper Karmisholt

Seneste revision: Oktober 2017
Næste revision: Oktober 2020

Synonymer

Hypothyroidisme, hypothyreoidisme, myksødem, lavt stofskifte, nedsat stofskifte.

tiltoppen  


Hvad omfatter denne NBV?

 • Udredning og behandling af primær hypothyroidisme hos voksne
 • Udredning og behandling af subklinisk hypothyroidisme  hos voksne
 • Behandling af myksødem koma

tiltoppen  


Hvad omfatter denne NBV ikke?

 • Behandling af hypothyroidisme hos gravide - se seprat NBV
 • Behandling af hypothyroidisme hos personer med thyroideacancer
 • Udredning og behandling af hypothyroidisme som følge af sygdom i hypothalamus og / eller hypofysen (sekundær hypothyroidisme)

tiltoppen  


Diagnosekoder (ICD-10 koder)

E03.2–E03.9, E06.0-E06.9 og O90.5

tiltoppen  


Definitioner

Primær hypothyroidisme

 • Serum TSH over øvre referenceværdi kombineret med serum T4 under nedre referenceværdi

Subklinisk hypothyroidisme

 • Serum TSH over øvre referenceværdi og serum T4 i referenceintervallet

Myksødem koma

 • Biokemisk lavt stofskifte, som regel meget lavt T4, med ledsagende koma/cerebral dysfunktion som ikke umiddelbart kan forklares af anden årsag.

tiltoppen  


Forekomst

Incidensen af primær hypothyroidisme i Danmark er cirka 48/100.000/år for kvinder og 17/100.000/år for mænd, mens incidensen af subklinisk hypothyroidisme er cirka 5-10 gange større [1,2]

tiltoppen  


Ætiologi

I Danmark er langt hovedparten (>85%) betinget af underliggende autoim sygdom[2]

Autoimmun

 • Kronisk autoimmun thyroidit med eller uden struma (Hashimotos thyroiditis)
 • Post partum thyroidit*
 • Silent/stum thyroidit*

Iatrogen/destruktiv

 • Tidligere behandling med radioaktivt jod o Tidligere thyroideakirurgi*
 • Tidligere strålebehandling af hoved / hals malignitet*
 • Subakut thyroiditis*
 • Silent thyroidit*

Farmakologisk

 • Antithyroid medicin *
 • Lithium*
 • Amiodaron*
 • Jod-load*
 • Diverse cytokiner/biologiske farmaka*

*Angiver årsager, hvor forbigående hypothyroidisme skal overvejes

tiltoppen  


Symptomer og kliniske fund

Patienter kan være asymptomatiske, men følgende symptomer er typiske: følelse af træthed og initiativløshed, ”tung i kroppen”, øget søvnbehov, kuldeintolerans, hukommelsesbesvær, smerter i muskler og led, vægtøgning eller manglende evne til vægttab, obstipation, tør hud og hos kvinder tillige ureglmæssige menstruationer og infertilitet.

Se tabel 1 for en systematisk opgørelse af symptomer.

De kliniske fund kan omfatte: hypertension, bradykardi, hæshed, langsomme dybe reflekser, struma.

tiltoppen  


Diagnose og udredning (se figur 1)

TSH er den vigtigste markør for thyreoideafunktionen. Da symptomer og kliniske fund ved primær hypothyroidisme er diffuse, ukarakteristiske bør serum TSH måles på vid indikation) [3], Ved behandlingsmonitorering måles TSH og eventuelt T4. Diagnoserne primær hypothyroidisme og subklinisk hypothyroidisme er udelukkende baseret på biokemiske forhold.

 • Primær hypothyroidisme; gentagne målinger af serum TSH over øvre referenceværdi kombineret med serum T4 under nedre referenceværdi.
 • Subklinisk hypothyroidisme; gentagne målinger af serum TSH over øvre referenceværdi kombineret med et serum T4 indenfor referenceintervallet.

Når diagnosen er stillet kan der suppleres med:

Biokemi

 • TPO antistof (til stede hos 95% med autoimmun thyroidit) og hvis negativ da anti-Tg. TRAb kan evt. også måles, eftersom nogle få procent af patienter med hypothyroidme med baggrund i autoimmun thyroiditis har en komponent af Graves’ sygdom. I sjældne tilfælde skyldes hypothyroidisme primært inhiberende TRAb.

Billeddiagnostik

 • Ultralyd kan udføres ved ledsagende solitær knude / struma, hvorimod skintigrafi ikke er indiceret. 

tiltoppen  


Faldgruber

 • Fejltolkning af analyseresultater. Opmærksomhed på at TSH udviser døgnvariation. Ved samtidig eller netop overstået anden alvorlig sygdom skal resultatet af TSH og T4 tolkes med varsomhed idet der kan være en ledsagende central nedregulering af hypofyse-thyroidea aksen.
 • Interfererende antistoffer – ved mistanke herom bør hormon analyserne gentages med brug af andet assay.

tiltoppen  


Prognose

Ved substitutionsbehandling med L-T4 i monoterapi vil symptomerne på hypothyroidisme remittere hos langt hovedparten af patienterne.

Et mindretal, omkring 5-10%, vil have persisterende gener trods biokemisk euthyroidisme [4]. Det er endnu uafklaret om disse personer vil have gavn af kombinationsbehandling med L-T4 og L-T3.

Vær opmærksom på at 10-15% vil have anden autoimmun sygdom, som f.eks. diabetes, perniciøs anæmi, Mb. Addison [5], samt på eventuel tilstedeværelse af co-morbiditet som cardiovaskulær- og lunge-sygdom [6]

tiltoppen  


Behandling

tiltoppen  


Primær hypothyroidisme

 • Start med tabl. L-T4, 50-100 mikrogram daglig [7].
 • Vedligeholdelsesdosis er ofte mellem 50-200 mikrogram L-T4 daglig svarende til 1,6 mikrogram/kg/døgn [7].
 • Yngre ellers raske personer kan startes direkte i vedligeholdelsesdosis.

Vær opmærksom på at personer med langvarig myxødem eller iskæmisk hjertesygdom bør starte med en lavere dosis, nedenstående regime kan anvendes.

 • Start med tabl. L-T4, 25 mikrogram hver eller hver 2. dag – dosis kan fordobles efter 2 til 3 uger.

tiltoppen  


Subklinisk hypothyreodisme

Såfremt behandling vælges gælder de samme retningslinjer som for hypothyroidisme [7].

Hvem bør behandles?

 • Gravide og fertile kvinder med graviditetsønske
 • Yngre patienter* med et serum TSH vedvarende over 10 mIU/l
 • Ynger patienter* med let forhøjet serum TSH (fra øvre referenceværdi til 10 mIU/l) og gener forenelig med hypothyroidisme. * Alder er vejledende og klinikeren forventes ud fra antallet og graden af co-morbiditet(er) at foretage en individuel vurdering.

Hvem kan behandles?

 • Personer med let forhøjet serum TSH (fra øvre referenceværdi til 10 mIU/l) og med ledsagende dyslipidæmi eller struma. Behandlingen evalueres efter 6 måneder og seponeres hvis der ikke er effekt.

Efter start af behandling, kontrolleres serum TSH hver 4. til 6 uge, (ikke hyppigere jvf. at halveringstiden for L-T4 er ca. 7 døgn) og dosis af L-T4 justeres indtil behandlingsmålet er nået, se nedenfor. 

tiltoppen  


Myksødem koma

Link

tiltoppen  


Doseringsregimer

Kompliance er vigtigere end komplicerede regler for tabletindtagelse.

Den samlede døgndosis doseres 1 gang daglig. Traditionelt anbefales at tage tabletter inden morgenmaden, men andre tidspunkter kan også benyttes, f.eks. til sengetid. Samtidig indtagelse af visse fødeemner og medikamenter kan medføre ændrede – oftest nedsat- absorptionsforhold, se tabel 2.

tiltoppen  


Dysregulation

De hyppigste årsager er nævnt i tabel 2 og 3.

tiltoppen  


Behandlingsmål

Primær hypothyroidisme

 • Ingen sikre tegn/symptomer på hypothyroidisme og serum TSH indenfor referenceintervallet.
 • For kvinder som ønsker graviditet bør serum TSH ligge på 2,5 mIU/l eller under.

Subklinisk hypothyroidisme

 • Som ved hypothyroidisme.

Når behandlingsmålet er nået kan hovedparten afsluttes fra hospitalsregi til fortsat opfølgning / behandling via egen læge. Hos de fleste vil kontrol af serum TSH 1 til 2 gange årligt være sufficient.

Fertile kvinder orienteres om, at de bør planlægge graviditeter og få målt et serum TSH før graviditet indtræder. Når graviditet konstateres bør TSH kontrolleres. Dosis af L-T4 skal typisk øges, ofte med 30-50%, og patienten henvises til endokrinologisk afdeling mhp. at planlægge kontrol / behandling af hypothyroidismen under graviditeten, se NBV for graviditet og thyroideasygdomme.

tiltoppen  


Visitation

De fleste patienter med hypothyroidisme og subklinisk hypothyroidisme diagnosticeres og behandles i primærsektoren. Henvisning til speciallæge anbefales ved:

 • Fertile kvinder med graviditetsønske
 • Gravide
 • Tvivl om diagnosen
 • Patienter hvor behandlingsmål ikke kan nås
 • Udtalt klinisk og biokemisk hypothyroidisme  

tiltoppen  


Kombinationsbehandling med L-T4 og L-T3 ved hypothyroidisme

Almene symptomer som træthed, fornemmelse af nedsat energi og kognitiv funktion og muskulære symptomer ses hos 15-20 % af personer uden hypothyroidisme . Tilsvarende gener er beskrevet hos omtrent 25 % hos L-T4 substituerede patienter med hypothyroidisme, trods længerevarende normal thyroideafunktion. Det er uvist om disse patienter kan have gavn af supplerende behandling med liothyronin (L-T3). En metaanalyse og systematisk gennemgang af randomiserede kliniske studier af effekten af supplerende L-T3 substitutions-behandling på livskvalitet har ikke kunne påvise en gevinst ved kombinationsbehandling, men enkelte randomiserede studier har vist beskeden effekt [8-10].

tiltoppen  


Nøglepunkter ved supplerende L-T3-behandling

 • Supplerende behandling med L-T3 er ikke rutinebehandling, men kan overvejes hvis anden årsag til symptomer på hypothyreose kan udelukkes f.eks
  - depression eller betydelig stressbelastning
  - binyrebarksinsufficiens
  - vitaminmangel, især. B-12 og / eller D.
  - anæmi
  - DM type 1 eller coeliaki
  - at anden betydende sygdom ikke er optimalt behandlet
 • Bør først overvejes efter at TSH har ligget i normalområdet i minimum 6 mdr på L-T4-behandling.
 • Behandlingen bør evalueres efter 3-6 måneder, og afsluttes ved manglende effekt eller ved forværring af symptomer [4].
 • Kombinationsbehandling frarådes til patienter med hjerterytmeforstyrrelser.
 • Kombinationsbehandling frarådes til fertile kvinder med graviditetsønske og er kontraindiceret hos gravide.
 • Enkelttilskud til L-T3 bevilges typisk, hvis der på ansøgning oplyses hvilke symptomer patienten har på trods af 6 måneders normal TSH (værdi(er) angives) og hvilke L-T4 præparater der er behandlet med.
 • Ved stabile L-T4 og L-T3 doser og stabile hormon-niveauer kan patienten afsluttes til egen læge. Der bør ved afslutning gøres opmærksom på følgende:
  • Fortsat justering i doser gøres som udgangspunkt kun i L-T4, ikke L-T3.
  • Ved kontraindikationer (graviditet (obs, henvis mhp kontrol under graviditet), hjerterytme-forstyrrelse) bør behandling ændres til L-T4 monoterapi. I praksis stoppes L-T3. L-T4 dosis øges med 1/7 (uges dosis ganges med 8/7), og TSH måles efter 6 uger.
  • Liothyronin kræver ikke udleveringstilladelse. Præparatet (ATC: H03AA02) fremgår i patientens ”Fælles medicin kort”. Dog vil mange apoteker kun modtage papir-recepter på magistrelle præparater. Fra 01.04. 2018 kan recepter på magistrelle præparater kun udskrives/sendes elektronisk.

tiltoppen  


Dosisregimer og præparater

L-T3 dosis afhænger af aktuel L-T4 dosis og anbefales at være mellem 1/14 til 1/17 af L-T4 dosis. Højere andel af L-T3 frarådes. L-T3 dosere x 2-3 daglig. For dosis eksempler, se tabel 4.

I Danmark er liothyronin som 2.5 eller 5 mikrogram tabletter (magistrellt). Med disse præparater kan et human-fyiologisk tilrådeligt T3 / T4 niveau opnås uden væsentlig øget risiko for overdosering. Overdosering/overbehandling er den største bekymring ved en kombinationsbehandling med L-T3 + L-T4. Præparater baseret på tørret svine-thyroidea (f.eks Thyroid® ), har et ufysiologisk højt og fikseret T3 / T4 forhold, hvorfor brug af denne præparat-type frarådes.

tiltoppen  


Myxødem koma

Myksødem koma er en livstruende tilstand, ofte udløst af anden akut sygdom kombineret med forudgående langvarig (evt. u- eller underbehandlet) hypothyroidisme. Incidensen kendes ikke, men anses for lav. Mortaliteten er betydelig.

tiltoppen  


Diagnose

Er svær at stille, grundet uspecifikke symptomer, og må baseres på den forudgående sygehistorie, det kliniske billede og biokemi.

Udløsende årsag er oftest manglende indtagelse at thyroideahormon kombineret med alvorlig anden sygdom såsom sepsis, traume, tromboemboliske episoder eller nedkøling.

tiltoppen  


Det kliniske billede kan omfatte

 • Ændret bevidsthedsniveau; ofte somnolens men sjældent koma
 • Hypothermi
 • Hypotension og bradykardi
 • Hypoglykæmi
 • Hypoventilation

tiltoppen  


Biokemi

Forhøjet TSH (kan dog være beskeden) samt lav T4 og / eller T3.

Derudover ses hyppigt normokrom anæmi, forhøjet kreatinin, hyponatriæmi, forhøjet creatin kinase, forhøjet transaminaser samt leukopeni.

tiltoppen  


Behandling

Der foreligger ingen randomiserede studier, hvorfor behandlingen bygger på empiri. Følgende strategier kan anvendes 11-13:

 1. Solucortef 100 mg. i.v. som bolus, efterfulgt af 50-100 mg x 4 daglig, indtil evt. binyrebarkinsufficiens er udelukket.
 2. Thyroideahormon* – der kan vælges mellem nedenstående (uprioteret liste) a. T3 intravenøst, 10-20 mikrogram som bolus, gentages med 10 mikrogram iv hver 4. time i første døgn. Herefter 10 mikrogram hver 6 time indtil peroral beh. er mulig. b. T4 via sonde, doser på 300 til 500 mikrogram dgl. er brugt. c. T4 intravenøst, 200 mikrogram x 1 daglig i første døgn, herefter 100 mikrogram dgl. indtil peroral beh. er mulig.
 3. Behandle udløsende årsag.

*Vær opmærksom på at T3 og T4 til intravenøs brug ikke er markedsført i Danmark, men kan “med udleveringstilladelse fra Sundhedsstyrelsen“ rekvireres fra sygehusapotek. Der findest to injektionspræparater: T4-levothyroxin-natrium (L-Thyroxin Henning) og T3-liothyronin-natrium (Thyrotardin).

tiltoppen  


Tabel 1. Symptomer på diagnose tidspunktet, hos patienter med autoimmun hypothyroidisme. Tabellen er adapteret fra Carle A et al. [14]

Symptom Andel der har
(procent)
Diagnostisk
Odds Ratio*
Træthed 81 5,94
Tør hud 63 4,09
Åndenød 51 2,53
Humørsvingninger 46 3,27
Forstoppelse 39 3,10
Globulus fornemmelse 36 2,70
Hjertebanken 35 2,07
Rastløshed 33 2,44
Hårtab 30 4,58
Synkeproblemer 29 3,24
Pibende vejrtrækning 27 2,65
Lydfølsomhed 26 1,73
Besvær med at arbejde
medens andre ser på
25 1,69
Hoste 24 1,61
Svimmelhed 24 2,61
Nedsat appetit 20 2,32
Smerter på halsen 16 3,96

*Diagnostisk odds ratio er hvor mange gange sandsynligheden øger for at en patient har hypothyroidisme ved tilstedeværelse af symptomet kontra fravær af symptomet, se referencen for øvrige detaljer.

tiltoppen  


Tabel 2. Substanser/medicin der kan påvirke S-T4

Nedsat L-T4
absorption
Øget L-T4
clearance
Øget L-T4 binding
til TBG
Medicin der påvirkes af L-T4

PPI-hæmmere
Jern
Calciumcarbonat
Cholestyramin
Aluminium

Cimetidin
Sucralfat
Magnesium
Zink
Soya
Fiber?
Koffein?
Jod?
Selen?

Phenytoin
Carbamazepin
Phenobarbital
Rifampicin
Østrogen
P-piller

Medicin-effekt forøges af L-T4
Warfarin
Amitriptylin

Medicin-effekt reduceres af  L-T4
Propranolol

tiltoppen  


Tabel 3. Årsager til dysregulering (s-TSH udenfor reference interval) hos patienter i L-T4 behandling.

Utilstrækkelig L-T4 dosis

Dårlig kompliance – Evt. tjek indløst medicin via FMK.

Interaktion med anden medicin og eller kost tilskud (se Tabel 2)

Tabletindtagelse sammen med mad 

Malabsorption

Cøliaki eller autoimmun gastrit

tiltoppen  


Tabel 4. Dosering af L-T4 og L-T3 ved kombinationsbehandling.

  Daglig dosis af L-T4 ved monoterapi
Dosis ved kombinationsbehandling 100 mikrogram 150 mikrogram 200 mikrogram
Dosis af L-T3 5 mikrogram 7,5 mikrogram 10 mikrogram
Dosis af L-T4 87,5 mikrogram 125 mikrogram 175 mikrogram
T4/T3 ratio 17:1 17:1 17:1

tiltoppen  


Figur 1. Behandlingsalgoritme for ikke-gravide voksne med forhøjet s-TSH

hypothyreose 1 preview

* 4 repræsenterer øvre grænse i TSH reference intervallet.

**Alder er vejledende og klinikeren forventes ud fra antallet og graden af co-morbiditet(er) at foretage en individuel vurdering

For symptomer

For risikofaktorer

tiltoppen  


Ligegyldigt hvordan du måtte føle dig om det, er det faktum, at folk strømmer til flibanserin af samme grunde, som vi alle blev tiltrukket af kamagra i første omgang: At få et lægemiddel, der fungerede så godt som det gjorde. Det ville kun lade en kandidat - antidepressiva - overveje.

Referencer

 1. Knudsen N, Bülow I, Jørgensen T, et al. Comparative study of thyroid function and types of thyroid dysfunction in two areas in denmark with slightly different iodine status. EurJ Endocrinol 2000;143(4):485-91.
 2. Carle A, Laurberg P, Pedersen IB, et al. Epidemiology of subtypes of hypothyroidism in Denmark. EurJ Endocrinol 2006;154(1):21-28.
 3. Pollock MA, Sturrock A, Marshall K, et al. Thyroxine treatment in patients with symptoms of hypothyroidism but thyroid function tests within the reference range: randomised double blind placebo controlled crossover trial. BMJ 2001;323(7318):891-5.
 4. Wiersinga WM, Duntas L, Fadeyev V, et al. 2012 ETA Guidelines: The Use of L-T4 + L-T3 in the Treatment of Hypothyroidism. European thyroid journal 2012;1(2):55-71.
 5. Boelaert K, Newby PR, Simmonds MJ, et al. Prevalence and relative risk of other autoimmune diseases in subjects with autoimmune thyroid disease. The American journal of medicine 2010;123(2):183 e1-9.
 6. Brandt F, Thvilum M, Almind D, et al. Morbidity before and after the diagnosis of hyperthyroidism: a nationwide register-based study. PloS one 2013;8(6):e66711.
 7. Garber JR, Cobin RH, Gharib H, et al. Clinical practice guidelines for hypothyroidism in adults: cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association. Thyroid 2012;22(12):1200-35.
 8. Nygaard B, Jensen EW, Kvetny J, et al. Effect of combination therapy with thyroxine (T4) and 3,5,3'-triiodothyronine versus T4 monotherapy in patients with hypothyroidism, a double-blind, randomised cross-over study. EurJ Endocrinol 2009;161(6):895-902.
 9. Grozinsky-Glasberg S, Fraser A, Nahshoni E, et al. Thyroxine-triiodothyronine combination therapy versus thyroxine monotherapy for clinical hypothyroidism: meta-analysis of randomized controlled trials. J Clin Endocrinol Metab 2006;91(7):2592-9.
 10. Biondi B, Wartofsky L. Combination Treatment with T4 and T3: Toward Personalized Replacement Therapy in Hypothyroidism? Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2012;97(7):2256-71.
 11. Fliers E, Wiersinga WM. Myxedema coma. Reviews in endocrine & metabolic disorders 2003;4(2):137-41.
 12. Wartofsky L. Myxedema coma. Endocrinology and metabolism clinics of North America 2006;35(4):687-98, vii-viii.
 13. Sheu CC, Cheng MH, Tsai JR, et al. Myxedema coma: a well-known but unfamiliar medical emergency. Thyroid 2007;17(4):371-2.
 14. Carle A, Pedersen IB, Knudsen N, et al. Hypothyroid symptoms and the likelihood of overt thyroid failure: a population-based case-control study . Eur J Endocrinol 2014;171(5):593-602.

tiltoppen  


Tovholder: 
Eva Black

Oprettet: 2014
Første revision: 2017
Anden revision: 2020

Definition

Den diabetiske fod omfatter diabetesrelaterede ændringer i fodens nerveforsyning (som følge af perifer polyneuropati) og/eller blodomløb (arteriel insufficiens). Forandringerne kan være ledsaget af fejlstillinger, nedsat ledbevægelighed, ændret gangfunktion, ændring i hud og dannelse af hård hud, sår, infektion og gangræn samt Charcot artropati (Charcotfod). Et diabetisk fodsår er en huddefekt på foden hos en person med diabetes og således ikke et malleol- eller skinnebenssår (1).

tiltoppen  


Hvad omfatter denne NBV?

Forandringer og komplikationer i foden hos personer med diabetes.

tiltoppen


Hvad omfatter denne NBV ikke?

Smertefuld neuropati [ref til NBV neuropati], crussår og specifik smertebehandling.

tiltoppen


Diagnosekoder (ICD)

A- eller B-diagnoser:

 • Ulcus perforans pedis: L97.9C.
 • Diabetes med fodsår: E10.5B, E11.5B, E12.5B, E13.5B, E14.5B.
 • Charcot artropati: M14.2

Vælges diagnosekoden L97.9C som A-diagnose, bør den efterfølges af en B-diagnose med E1X.5B.

B-diagnoser:

 • Erhvervet mangel af fod og ankel: Z89.4,
 • Erhvervet mangel af underekstremitet i højde med eller under knæet: Z89.5
 • Erhvervet mangel af underekstremitet ovenfor knæet: Z89.6

Tillægskoder til fodsår:

 • ZDW51F: Recidiv (såret recidiverer på samme lokalisation) T
 • UL1: Højresidig
 • TUL2: Venstresidig
 • T001267: Hæl
 • T001270: Fodryg
 • T001271: Fodsål
 • T001272: Tå

tiltoppen


Forekomst

Diabetiske fodsår forekommer ved alle former for diabetes, dog hyppigst hos personer med type 2 diabetes, som kan have diabetiske senkomplikationer allerede på diagnosetidspunktet, samt hos personer med længerevarende type 1 diabetes.

 • Ca. 320.000 danskere har diabetes (2)
 • Ca. 22.000 har diabetisk fodsår (3)
 • Ca. 3.000 nye diabetiske fodsår hvert år (behandlet i hospitalsregi/diabetescentre) (3)
 • Incidensen af fodsår er 1% per år ved type 1 diabetes, 2-3% per år ved type 2 diabetes (4,5)
 • Ca. 15-25 % af alle diabetes patienter vil udvikle et fodsår (1,6)
 • Fodsårsproblemer rammer oftere mænd end kvinder og primært den ældre befolkning (1)

Diabetiske fodproblemer er den hyppigste årsag til ikke-traumatiske amputationer (7), og ca. 85% af de amputationer, der foretages hos personer med diabetes er forudgået af et fodsår (8).

 • Ca. 4.000 personer i Danmark har gennemgået en amputation som følge af diabetisk fodsår (3)
 • Antallet af amputationer er aftagende (9)
 • Femårs-mortaliteten efter en amputation er 50-68% hos +65 årige personer afhængig af amputationsniveau og tilstedeværelse af neuropati/iskæmi (10)
 • Charcotfod

tiltoppen


Prognose

50-70 % vil få et nyt sår inden for en femårig periode (1,11,12)

Charcotfod

tiltoppen


Ætiologi

Personer med diabetes har øget risiko for at udvikle komplikationer i fødderne på grund af perifer neuropati, arteriel insufficiens, nedsat bevægelighed i led og foddeformiteter. Ca. 80% af alle fodsår opstår på baggrund af neuropati. Det er vigtigt med tidlig identifikation af risikopatienten for at kunne forebygge problemer som fodsår, amputation og Charcotfod.

Det diabetiske fodsår opstår oftest hos risikopatienten og når såret er opstået, er evnen til heling nedsat:

Neuropati medfører tab af føle-, temperatur-, smerte- og/eller vibrationssansen samt ændringer i fodens muskelfunktion. Derudover opstår fejlstilling, muskelatrofi, ændringer i fodens struktur og i hudens fugtighed. Dette medfører et øget tryk på for- og bagfod. Trykket koncentrerer sig i det underliggende væv, som derved kan beskadiges med hæmatom og sårdannelse til følge. Nedsat føle- og smertesans kan bevirke, at et sår og en eventuel infektion ikke medfører symptomer

Perifer arteriel insufficiens medfører kompromitteret helingsforløb. Kendt iskæmisk hjertesygdom øger sandsynligheden for perifer arteriel insufficiens

Neuropati og angiopati medfører, at huden på den diabetiske fod har nedsat funktion som barriere mod infektion. Bløddels- eller knogleinfektion er en almindelig og alvorlig komplikation til et diabetisk fodsår

Risikopatienten identificeres ved tilstedeværelse af:

 • Neuropati
 • Iskæmi
 • Fodsår
 • Charcotfod
 • Fejlstillinger/foddeformiteter
 • Callositeter/clavi
 • Negleforandringer
 • Ødemer
 • Nefropati
 • Iskæmisk hjertesygdom
 • Nedsat syn
 • Nedsat fysisk formåen
 • Psyko-sociale problemer
 • Negligerende adfærd
 • Mandligt køn
 • Alder 
 • Tidligere fodsår
 • Tidligere amputation

Charcotfod

tiltoppen


Symptomer og kliniske fund

Både risikoprofilen og en egentlig sårklassifikation er væsentlig for en differentieret terapeutisk tilgang. Stratificering og behandlingsplan standardiseres herved. I sundhedsstyrelsens retningslinjer tages ikke stilling til hvilken af nedennævnte, der bør anvendes.

University of Texas Wound klassifikationen tager både højde for komplikationer som iskæmi og sårets udbredelse (13). Denne klassifikation bør foretrækkes, idet den er udviklet til formålet (14):

tiltoppen


Tabel 1 University of Texas Wound Classification system of diabetic foot ulcers

  Sår uden tegn til infektion Sår med tegn til infektion
 

Uden iskæmi

a

Med iskæmi

c

Uden iskæmi

c

Med iskæmi

d

0 - hyperkeratoser 0a 0c 0b 0d
1 - overfladisk sår 1a 1c 1b 1d
2- sår involverende sene/kapsel 2a 2c 2b 2d
3 - sår involverende knogle 3a 3c 3b 3d
4 - sår med gangræn 4a 4c 4b 4d

Wagners sår-klassifikation er meget udbredt, derfor medbringes den i nærværende vejledning. Her inddeles sårene i fem grader efter sårets dybde, tilstedeværelsen af infektion og nekrose. Den er udviklet til iskæmiske sår og ikke specifikt diabetiske fodsår.

 • Grad 0 – hård hud (med risiko for udvikling af sår)
 • Grad 1 – overfladisk sår
 • Grad 1a – overfladisk sår med infektion
 • Grad 2 – dybt sår (til led, knogle eller sene) uden infektion
 • Grad 3 – dybt sår med infektion
 • Grad 4 – nekrose, lokal
 • Grad 5 – nekrose, hele foden

tiltoppen


Vurdering af infektion i fodsår

Almindeligvis er feber, rødme, varme, hævelse eller ømhed tegn på infektion. Hos en person med fremskreden diabetes kan det normale inflammatoriske respons inklusiv feber mangle. Et sår kan være inficeret på trods af vage eller fraværende kliniske infektionstegn • Uforklaret eller pludseligt stigende blodsukker-værdier kan være tegn på infektion

Andre tegn på infektion kan være purulent- eller ikke-purulent sekretion, lugt, knoglekontakt (ved sondering med metal sonde) eller misfarvning af såret

Infektion i forbindelse med diabetiske fodsår kan sprede sig til bløddele (langs sener og muskelskeder, abscesser) eller knoglevæv (osteomyelitis eller ostitis)

 • Knogleinfektion bør som udgangspunkt mistænkes ved alle inficerede, dybe fodsår. Positiv probe-to-bone test (kontakt til knogle ved sondering) og sår opstået over et knoglefremspring er i praksis ensbetydende med knogleinfektion. Ved betydelig sekretion fra et ledrelateret sår bør mistænkes gennembrud til leddet.

tiltoppen


Vurdering af perifer iskæmi

Klassiske symptomer som claudicatio intermittens mangler ofte hos personer med diabetes. Tegn på iskæmi kan være manglende palpabel puls i a. tibialis posterior og a. dorsalis pedis (10% har af anatomiske årsager ikke-detekterbar puls i a. dorsalis pedis) samt nedsat kapillærrespons. Kapillærrespons kan ikke udelukke tilstædeværelsen af iskæmi og er et meget usikkert tegn. Mistanke om iskæmi bør konfirmeres ved distal blodtryksmåling. Ankeltrykket ved en person med diabetes kan dog være falsk for højt.

Charcotfod

tiltoppen


Undersøgelser ved fodsår

Da diagnostik af infektion er vanskelig, bør flere af følgende elementer indgå:

 • Kliniske infektionstegn (rødme, hævelse, ømhed, varme og pussekretion)
 • Sårets dybde (ved sondering) og lokalisation (f.eks. knoglefremspring)
 • Dyrkning inkl. resistensbestemmelse (fra sårbiopsi efter debridement eller, hvis sårbiopsi ikke er muligt, da podning efter såret er afvasket med vand) (3)
 • Evt. blodprøver (CRP, leuocyttal, pro-calcitonin)

Evt. billeddiagnostik (rtg, MR)

Med henblik på iskæmi og helingspotentiale:

 • Distal blodtryksmåling (Gold Standard)
 • Evt. transkutan O2 -måling

tiltoppen


Screening / fodstatus

Alle personer med diabetes bør en gang årligt have fødderne undersøgt. Denne fodstatus er standardiseret og omfatter som minimum følgende elementer:

 • Diagnostik af perifer neuropati ved hjælp af biothesiometri (tærskel for vibrationssans) og/eller 10 grams monofilament 
 • Diagnostik af arteriel insufficiens: perifere pulse, beskrivelse af hud og behåring
 • Beskrivelse af fejlstillinger, callositeter, tidligere sår, amputationer, ødemer m.m.

Fodstatus kan udføres af en læge, en fodterapeut eller en specialtrænet sygeplejerske.

Resultatet af fodstatus skal registreres og være tilgængeligt for alle, der er involveret i behandlingen.

tiltoppen


Behandling


Forebyggende behandling

Personer med diabetes skal tidligt i sygdomsforløbet og efterfølgende ad hoc undervises i fodhygiejne, fodpleje, klipning af negle, valg af fodtøj og faresignaler. Desuden skal der gives instruktion i, hvor man henvender sig ved tegn på faresignaler. Typisk kan dette foregå ved fodstatus konsultationen.

Fodterapi ved autoriseret fodterapeut

Alle personer med diabetes bør henvises til fodterapeut i primærsektoren med henblik på fodterapi inklusiv vejledning i køb og brug af fodtøj, som beskytter fødderne, samt vurdering af indlægsbehandling i standard fodtøj. Via overenskomsten er fodterapeuternes undersøgelse og behandling samt det offentlige tilskud til dette systematiseret, og der er pligt til tilbagerapportering. Personen med diabetes stratificeres efter fodstatus i niveau 1-4, og der ydes tilskud til fodterapeutisk behandling i primær-sektoren efter dette i henhold til tabellen nedenfor. Behandlingen består af neglebehandling, beskæring af callositeter, aflastning af trykudsatte områder med indlæg m.m. samt en intensiveret instruktion af patienten. Terapisko udleveres ikke i primærsektoren, men af fodterapeuter tilknyttet de multidisciplinære teams.

Personer stratificeret til niveau 4 og til en vis grad også niveau 3 bør være tilknyttet multidisciplinært team.

Henvisning til ortopædkirurg og håndskomager/bandagist:

Fodterapeuten kan fremstille individuelt tilpassede indlæg og aflastninger, men for visse fejlstillinger er det ikke muligt, og aflastningen kan være utilstrækkelig. I disse tilfælde er en ortopædkirurgisk vurdering nødvendig. Henvisning foretages af behandlingsansvarlige læge i samråd med fodterapeuten. Komplicerede indlæg og specialsyet fodtøj udformes af håndskomager og/eller bandagist efter ortopædkirurgens anvisning.

Henvisning til karkirurg:

Foretages af behandlingsansvarlige læge ved klinisk mistanke om arteriel insufficiens vejledt af ankel- og tåtryksmåling.

tiltoppen


Tabel 2 Stratificering af ”den diabetiske fod” i henhold til fodterapeuternes overenskomst 2011

Kliniske fund Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Neuropati (vibrationssans >= 25) Nej Ja - -
Manglende fodpulse Nej Nej - -
Én af fire risikofaktorer* Nej Ja - -
Tidl. fodsår Nej Nej Ja -
Udbrændt Charcot Nej Nej Ja -
> 50% Nedsat nyrefunktion Nej Nej Ja -
Fodsår Nej Nej Nej Ja
Aktiv Charcot Nej Nej Nej Ja
Tidl. amputation Nej Nej Nej Ja
Iskæmi Nej Nej Nej Ja
Tilskud til Årsstatus Maks. 5 behandlinger Maks. 9 behandlinger Udbegrænset antal

*Fejlstilling og callositet, fedtvævsatrofi, negleforandringer, nedsat syn

tiltoppen


Fodsårsbehandling

 1. Aflastning [se særskilt afsnit]
 2. Sårprodukter / Bandagering
 3. Antibiotika
 4. Kirurgi / revision

tiltoppen


Sårprodukter

Der er ikke evidens for, at nogle sårbandager skal foretrækkes frem for andre. Forskellige bandager kan medvirke til at reducere smerter og arvævsdannelse.

Der findes en række produkter til lokalbehandling af diabetiske fodsår bl.a. film, skum, alginater, hydrofiber og hydrogeler. De anvendte produkter bør levere et fugtigt sårhelingsmiljø, håndtere sårvæske og kunne tilpasses sårets størrelse og dybde samt den omkringliggende hud. Det anbefales, at den enkelte behandler anvender det sårbehandlingsprodukt, som vedkommende har bedst erfaring med og som kan levere ovenstående.

tiltoppen


Antibiotika

Ved det diabetiske fodsår er symptomer på infektion oftest mindre udtalte.

En alvorlig bløddels - eller knogleinfektion er ikke nødvendigvis ledsaget af påvirket almentilstand, forhøjede infektionstal eller andre vanlige infektionstegn. Akut infektion hos tidligere ubehandlede er oftest forårsaget af staphylococcus aureus, sekundært hæmolytiske streptokokker. Ved dybe, kroniske eller tidligere antibiotikabehandlede sår kan en mere kompleks flora med gram-negative og anaerobe bakterier være til stede.

Behandling bør startes på vid indikation, forud gået af biopsi og/eller dyb podning fra såret med henblik på dyrkning og resistensbestemmelse. Overfladiske podninger har ingen plads i diagnostikken af sårinfektion.

 • Præparatvalg:

penicillinasestabile penicilliner som tablet dicloxacillin eller flucloxacillin 1g x 3-4 (reduceret dosis ved nedsat nyrefunktion, eGFR<30ml/min/1,73m2) evt. kombineret med tablet penicillin 2 mio IE x 3. Ved penicillinallergi anbefales tablet clindamycin 600 mg x 3. Behandlingen rettes ind efter podesvar.

Ved forværring af infektionen trods antibiotika anbefales det at konferere med kirurg og mikrobiolog.

tiltoppen


Kirurgi

Kirurgi kan være nødvendig i behandlingen af den diabetiske fod. Kirurgi til diabetesfødder er af Frykberg og Armstrong klassificeret i fire klasser (15):

 • Elektiv
 • Profylaktisk
 • Kurativ
 • Akut

Risikoen for komplikationer stiger ned gennem klasserne. I klasse 1 er der elektiv kirurgi, hvor risikoen for komplikationer ikke er større for personer med diabetes end for personer uden diabetes. Et eksempel på dette er operation for hallux valgus hos en person med diabetes uden iskæmi eller neuropati. Risikoen for komplikationer afhænger af faktorer, der er relaterede til patient, diagnose og mere alvorlige forhold som type bakterier ved infektion, udbredelse af infektion eller nekrose mm.

I efterforløbet afhænger risikoen for komplikationer hos personer med diabetes i høj grad af tilstedeværelsen af diabetiske senkomplikationer. Regimerne, der skal følges efter kirurgier, er anderledes for personer med diabetes end for personer uden diabetes. Kirurgi i klasse 1 og i nogen grad klasse 2 hos personer uden væsentlige senkomplikationer kan udføres af ikke-specialiserede afdelinger og privatpraktiserende speciallæger. Kirurgi i de højere klasser og hos personer med senfølger bør behandles på steder med særlig viden og interesse for diabeteskirurgi.

Udover kirurgi som tilbydes, uanset om man har diabetes, er kirurgi indiceret ved sårbehandling i følgende tilfælde: • Revision af nekroser

 • Revision af infektioner med vævshenfald og abscesser
 • Aflastningskirurgi ved manglende heling eller forebyggende
 • - Osteotomi og ledresektion
 • - Tenotomi og tenodese
 • Rekonstruktiv og korrigerende kirurgi ved større fejlstillinger (eks. Charcotfod)

Charcotfod

tiltoppen


Aflastning af den diabetiske fod

Principper for aflastning:

 • Ved hjælp af individuelt fremstillet indlæg fordeler man et stort tryk over en større vægtbærende flade
 • Ved hjælp af udvalgt terapifodtøj/cast eller ordineret fodtøj nedsættes belastningstiden på det/de udsatte trykpunkter [se afsnit fodterapi og afsnit henvisning til ortopædkirurg]

Dette aflastningsprincip gælder i forbindelse med den forebyggende behandling, behandling af fodsår og Charcotfod. Desuden ved den efterfølgende aflastning med henblik på forebyggelse af recidivsår.

Dynamisk ganganalyse er en mulighed, hvis aflastning ikke løses på vanlig vis. Dette kræver specialudstyr, som en del centre har til rådighed.

Erfarne sundhedsprofessionelle bør vurdere, hvilket aflastningsbehov personen har. Dette sker ud fra personens risikoprofil. Ved fodsår og ved Charcotfod skal terapeutisk fodtøj eller aircast være tilgængelig, og afdelingen skal have adgang til et værksted således, at individuel aflastning kan tilpasses. Ved indlæggelse i forbindelse med dybe infektioner og amputationer kan der blive behov for sengeleje eller kørestol i en periode.

tiltoppen


Visitation

Diabetiske fodproblemer bør forebygges, konstateres og afhjælpes i tide. Hvis skaderne er sket, skal de behandles korrekt og rettidigt. Med baggrund i patientens risiko og behovet for en tværfaglig koordineret indsats bør personer med alvorlige diabetiske fodproblemer være tilknyttet et multidisciplinært team.

Det multidisciplinære team (MDT) eller fodcenter er et formaliseret samarbejde mellem ortopædkirurger, karkirurger, endokrinologer, sårsygeplejersker og fodterapeuter. Lokale forhold bestemmer hvilken afdeling, der visiterer og modtager henvisninger, samt i hvilket regi evt. indlæggelse foregår.

Når et fodproblem konstateres, bør der sideløbende med behandlingen gennemføres diabetesstatus og screening for øvrige komplikationer. Ved ledsagende psyko-sociale problemer eller andre komplikationer er behandlingen ofte vanskelig og stiller store krav til samarbejdet på tværs af sektorerne.

tiltoppen


Visitationsretningslinje for diabetisk fodsår

Nykonstateret fodsår stratificeres ud fra følgende:

Vurderes anamnestisk:

 • claudicatio og symptomer på polyneuropati, tidligere amputationer og fejlstillinger samt diabetesstatus: diabetesvarighed, komplikationer, glykæmisk kontrol

og objektivt:

almen tilstand, sårdybde, infektionstegn og blodforsyning, fejlstillinger, ødem, neuropati (monofilament, biothesiometri) samt funktionsniveau og egenomsorgsevne. Såret vurderes i henhold til et af de to anførte klassifikationssystemer, hvor det anbefales at University of Texas Diabetic Wound Classification System bliver mere udbredt.

Henvisning til hospitalsbehandling/multidisciplinært team (3):

 • kut indlæggelse ved påvirket almen tilstand, kritisk iskæmi, vådt gangræn eller mistanke om plantar absces. Lokale forhold er afgørende for, om indlæggelsen skal foregå i kirurgisk eller medicinsk regi; det vigtigste er, at patienten vurderes både medicinsk og kirurgisk. Hvis iskæmi er det dominerende element, konfereres om indlæggelse i karkirurgisk afdeling
 • Subakut henvisning til vurdering førstkommende hverdag i multidisciplinært team:
 • - Alle komplicerede sår: Dybe sår, mistanke om infektion, nekrose, mistanke om iskæmi som væsentligt element, recidiverende fodsår, væsentlig fejlstilling/deformitet, betydende komorbiditet, complianceproblemer
 • - Hvis et sår ikke kan aflastes umiddelbart eller sufficient og benet bør immobiliseres
 • - Primært ukomplicerede sår, som ikke udviser helingstendens indenfor 2-3 uger

Lokalt kan man vælge at inddrage de multidisciplinære teams tidligere i forløbet.

Varetages behandlingen af ukomplicerede sår i almen praksis bør den bestå i aflastning (efter behov henvises umiddelbart til autoriseret fodterapeut), sårbehandling og evt. antibiotika.

Henvender en person med diabetes sig i skadestue, eller opdages fodsåret i andet hospitals-ambulatorium, vurderes såret af vagtholdet tilknyttet et multidisciplinært team, vagthavende ortopædkirurg eller medicinsk læge med ansvar for diabetesbehandlingen lokalt.

Der er ikke evidens for brugen af telemedicin til varetagelsen af det diabetiske fodsår. Telemedicin kan afprøves under kontrollerede forhold. Der forventes data indenfor det kommende år fra et stort igangværende telemedicinsk projekt omfattende diabetiske fodsår.

tiltoppen


Opfølgning

Individuel opfølgning er afhængig af sværhedsgraden af det diabetiske fodsår. Der anbefales tæt opfølgning initialt men i øvrigt efter lokale vejledninger og sårets omfang. Kontrollerne bør fortsætte til såret er helet og patienten bør instrueres grundigt i at henvende sig ved forværring. Den øvrige diabetesbehandling skal samtidig optimeres, idet blandt andet blodglukose forventeligt vil stige som følge af evt. infektion og immobilisation. Personen ikke må afsluttes, før det fremtidige fodtøj er kontrolleret med henblik på at forebygge recidivsår, og personen skal være udstyret med en henvisning til fodterapi i primærsektoren.

tiltoppen


Charcotfod / Charcot artropati

Charcotfod eller Charcot osteoartropati er en sjælden fodkomplikation, som ses hos en person med diabetes, der oftest er dårligt reguleret og med kendt polyneuropati [ref NBV neuropati]. Patogenesen er kompleks og består af sensorisk polyneuropati, svær inflammation og mikrofrakturer i typisk fodrodsknoglerne. Hvis tilstanden ikke behandles i tide, kan det medføre en sammensunken og breddeøget fod, ofte med stor knogleprominens i svangen (’gængefod’). Disse deformiteter kan give anledning til fodsår i planta, der er meget vanskelige at behandle (8). Charcotfoden kan udvikle sig over måneder eller år, men har ofte en akut debut. Charcotfod kan opstå efter traumer med frakturer, distorsioner eller efter operationer såsom små amputationer f.eks. resektion af 1. stråle eller korrigerende indgreb, hvor fodens biomekanik og belastningsmønstre ændres. Den årlige incidens anslås at være 0,2-0,3% (16). Disse personer skal altid henvises til det multidisciplinære team – [se visitationsafsnit] 

tiltoppen  


Symptomer og kliniske fund

Diagnosen er klinisk: rødme, varme, ødem og mere end 2 graders temperaturøgning sammenlignet med den kontralaterale fod. Typisk er der en temperaturforskel på 5-6 grader i den akutte fase. I få procent af tilfældene findes bilateral Charcotfod ved debut.

Differentialdiagnoser som artritis urica, bakteriel infektion (hvis samtidig sår), erysipelas, dyb venetrombose, distorsion og fraktur bør udelukkes. 

tiltoppen  


Undersøgelse

Hudtemperatur på begge fødder måles. Ved en forskel på mere end 2 grader igangsættes behandling

Diagnosen understøttes af:

 • Røntgenundersøgelse (karakteristiske destruktive forandringer, ikke synlige i den akutte fase)
 • MR-scanning (diagnostisk bedste undersøgelse, knoglemarvsødem patognomonisk)

Knogleskintigrafi (meget følsom undersøgelse med mange falsk positive resultater)

Infektionsparametre vil ikke være signifikant forhøjede. Blodprøver i øvrigt til udelukkelse af differentialdiagnoser

tiltoppen  


Klassifikation

Der findes forskellige klassifikationssystemer af charcotfoden. Nogle er anatomiske, og andre beskriver sygdomsstadierne. Det er derfor nødvendigt at bruge to klassifikationssystemer, et anatomisk og et stadie-baseret. Charcotfoden klassificeres anatomiske efter Frykberg-Sanders (17) og stadiebaseret efter Eichenholz (18), da det er de mest accepterede.

tiltoppen  


Behandling

Behandlingen bør igangsættes straks med henblik på at modvirke deformiteter. Aflastning er den primære behandling og bør forsætte, indtil diagnosen er afkræftet eller tilstanden er i stabil fase (se nedenfor). Målet for behandlingen er opheling med mindst mulig deformitet.

tiltoppen  


Konservativ

 • Foden skal fuldt aflastes hurtigst muligt med total contact cast – [se afsnit om aflastning]
 • Ved kraftigt ødem pålægges kompression i form af kompressionsbind eller -strømpe
 • Krykker kan udleveres så foden aflastes mest muligt. Personen skal informeres om graden af immobilitet
 • Kontrol af cast/gips efter 1 uge mhp. justering, kontrol af ødem og temperatur
 • Efterfølgende ugentlig til månedlig kontrol
 • Der bør udleveres fodtøj med forhøjelse til det andet ben, så patienten ikke går skævt.
 • Når forskellen i hudtemperatur er under 1-2 grader, regnes Charcotfoden for at være ”brændt ud” og man kan begynde at belaste med langsomt stigende niveau under iagttagelse af symptomer
 • Behandlingen tager ofte 4-6 mdr.

tiltoppen  


Kirurgisk

Kirurgi kan blive nødvendigt, hvis aflastning ikke kan tilbydes, eller foden er med kraftige deformiteter og/eller ledinstabilitet. Disse indgreb bør kun udføres på udvalgte specialafdelinger.

tiltoppen  


Medicinsk

Ingen medicinsk behandling er påvist at være effektiv.

tiltoppen  


Opfølgning / behandling af ”udbrændt”/ stabil Charcotfod

Nøgleordene er adækvat skoforsyning samt livslang klinisk kontrol.

 • Specialfremstillet fodtøj (semiortopædisk/håndsyet sko) med gængeeffekt og individuelt tilpasset indlæg
 • Fodtøjet bør godkendes af den ordinerende instans, inden det tages i brug
 • Brugen af det nye fodtøj skal langsomt optrappes
 • Personen skal undervises i at observere fødderne dagligt efter brug af skoene, således at skader på fødderne i form af sår eller vabler samt recidiv af Charcotfoden opdages i tide

tiltoppen  


Referencer

 1. Sundhedsstyrelsen (2011) Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering
 2. Det Danske Diabetesregister. Tabel 1. Prævalens: Antal diabetikere 1997-2012
 3. Sundhedsstyrelsen (2013) National klinisk retningslinje for udredning og behandling af diabetiske fodsår
 4. A Rasmussen et al. EASD (2013) Patterns of incidence and prevalence of foot ulcers among patients with type 1 and type 2 diabetes in the period 2001 – 2011
 5. F Crawford et al. (2007) Predicting foot ulcers in patients with diabetes: a systematic review and metaanalysis. QJ Med 100:65-86
 6. N Singh, et al. (2005) Preventing foot ulcers in patients with diabetes. JAMA 293(2): 217-228
 7. Excellence, N. I. (2011) Diabetic foot problems. Inpatient management of diabetic foot problems
 8. International Consensus on the Diabetic Foot (2011) By the International working group on the diabetic foot
 9. ME Jørgensen et al. (2014) Reduced incidence of lower-extremity amputations in a Danish diabetes population from 2000 to 2011. Diabetic Medicine, 443-7
 10. 8. international, W. (2013) Best practice guidelines: Wound mangement in diabetic foot ulceres
 11. T Almdal et al. EASD (2013) Improved healing of diabetic foot ulcers from 2001-2011
 12. M Monteriro-Soares et al. (2012) Predictive factors for diabetic foot ulceration: a systematic review. Diabetes Metab Res Rev 28: 574-600
 13. DG Amstrong et al. (1998) Validation of a diabetic wound classification system. The contribution of depth, infection, an ischemia to risk for amputation. Diabetes Care 21(5):855-9
 14. LA Lavery et al. (1996) Classification of diabetic foot wounds. J Foot Ankle Surg 35(6):528-31
 15. DG Armstrong, RG Frykber (2003) Classification of diabetic foot surgery: toward a rational definition. Diabet Med 20:329–31
 16. TM Christensen et al. (2008) Den diabetiske Charcots fod. Ugeskrift for læger, 2440-2445
 17. LJ Sanders, RG Frykberg (1991) Diabetic neuropathic osteoarthropathy: The Charcot foot. In RG Frykberg (Ed.) The high risk foot in diabetes mellitus (297−338). New York: Churchill Livingstone
 18. SN Eichenholtz (Ed.) (1966) Charcot joints (3−8). Springfield, IL: Charles C. Thomas

tiltoppen  


Tovholder: 
Kirstine Stochholm 

Oprettet: 2014
Første revision: Oktober 2017
Anden revision: Oktober 2020

Arbejdsgruppe
Claus H. Gravholt

Lene Ring Madsen
Simone Sneppen
Mathilde Svendstrup
Ebbe Winther Jensen
Torben Nielsen
Niels Jørgensen
Jørgen Rungby
Jesper Karmisholt

Hvad omfatter denne NBV

Udredning og behandling af testosteronmangel hos mænd >18 år. Testosteronmangel kaldes ofte ”mandlig hypogonadisme”, hvilket dog også inkluderer tilstande med isoleret nedsat spermatogenese. Denne NBV omhandler ikke dette aspekt og termen testosteronmangel vil primært blive brugt i det følgende. 

tiltoppen  


Hvad omfatter denne NBV ikke

 • Udredning og behandling af hypofysesygdomme, hvor testosteronmangel kan være et element.
 • Udredning og behandling af pubertas tarda.
 • Udredning og behandling af androgen receptor resistens.
 • Udredning og behandling af isoleret nedsat eller ophævet spermatogenese.

tiltoppen  


ICD-10 Koder

 • DE 29.1 Testikulær dysfunktion
 • DE 89.5 Testikulær dysfunktion efter behandling af testikler
 • DE 23.0A Isoleret nedsat funktion af gonadotropin 

tiltoppen  


Forkortelser

 • LH: Luteiniserende hormon
 • FSH: Follikelstimulerende hormon
 • SHBG: Seksualhormonbindende globulin
 • LOH: Late-onset hypogonadism
 • HCG: Humant chorion gonadotropin
 • GnRH: Gonadotropin releasing hormone
 • DXA: Dual-energy X-ray absorptiometry

tiltoppen


Definition

Mandlig testosteronmangel defineres som en tilstand med symptomer eller fund tydende på testosteronmangel (tabel 1) og samtidigt lavt s-testosteron.Ingen symptomer eller fund er specifikke for testosteronmangel. Diagnosen beror således på en samlet vurdering

tiltoppen  


Tabel 1 Symptomer og fund på testosteronmangel

 • Nedsat seksuel lyst (libido) og aktivitet
 • Reduceret antal spontane morgen erektioner
 • Erektil dysfunktion
 • Gynækomasti
 • Tab af kropshår, reduceret behov for barbering
 • Små testikler eller skrumpning af testikler
 • Infertilitet, dårlig sædkvalitet
 • Osteoporose/osteopeni
 • Hedestigninger, svedeture
 • Nedsat energi, motivation, initiativ og selvtillid
 • Tristhed, depressive tanker
 • Nedsat koncentrationsevne og hukommelse 
 • Søvnforstyrrelser, øget søvnbehov
 • Let anæmi uden anden påviselig årsag
 • Nedsat muskelmasse og styrke
 • Central adipositas og høj BMI
 • Nedsat fysisk kapacitet 
 • Inkomplet eller forsinket pubertetsudvikling (i øvrigt ikke behandlet i denne NBV)

tiltoppen  


Primær eller sekundær testosteronmangel (for årsager se tabel 2)

Primær testosteronmangel: Insufficiens af testiklernes testosteronproducerende celler (Leydig celler), ledsaget af øget niveau af LH resulterende i hypergonadotrop hypogonadisme.

Sekundær testosteronmangel: Nedsat hypothalamisk og/eller hypofysær funktion, ledsaget af lavt eller lavt normalt serumniveau af LH i forhold til testosteronniveauet resulterende i hypogonadotrop hypogonadisme.

Testosteronmangel kan skyldes en kombination af primær og sekundær insufficiens.

tiltoppen  


Forekomst

Forekomsten af testosteronmangel blandt danske mænd er ukendt og kan opstå i alle aldre. Ud fra receptdatabaser antages at 2.000-3.000 mænd i Danmark i 2016 var i behandling med testosteron (kilde: Lægemiddelstatistikregistret). Forekomsten af sekundær testosteronmangel kendes ikke, men klassificeres som ”sjælden” – det vil sige færre end 50 per 100,000 mænd.

Blandt mænd med Klinefelter syndrom, 46,XX eller Prader-Willi syndrom er forekomsten af testosteronmangel fra puberteten næsten 100 %.

Late-onset hypogonadisme (sent indsættende tesstoteronmangel) er definieret som en primær testosteronmangel, der opstår hos mænd, der formodes af have haft normal testosteronproduktion tidligere. Prævalensen er, i European Male Aging Study, stigende med stigende alder: 40-49 årige 0,1 %; 50-59 årige 0,6 %; 60-69 årige 3.2 % og 70-79 årige 5,1 %. Diagnostikken er baseret på en kombination af lavt testosteron og symptomer på testosteronmangel. I kontrast hertil ville 17 % have haft testosteronmangel, hvis blot diagnosen blev stillet på baggrund af en serumværdi under referenceintervallet, hvilket understreger det væsentlige i at symptomer på testosteronmangel medinddrages i diagnosticeringen (1).

tiltoppen  


Ætiologi - Tabel 2 Testosteronmangel - ætiologi

Primær testosteronmangel= hypergonadotrop hypogonadisme

Genetiske

Testikulær dysgenese, Klinefelter syndrom (47,XXY), 46,XX-males, LH-resistens, Y kromosom deletioner (infertilitet, oftest med bevaret testosteronproduktion), andre kønskromosomabnormiteter, varikocele

Erhvervede

Orkitis, orkiektomi, testistorsion, traume, bivirkning til kemoterapi, strålebehandling, medicin (glukokortikoider, ketoconazol, alkylerende droger), autoimmune sygdomme, kroniske systemiske sygdomme (cirrose, AIDS, kronisk nyresvigt), idiopatiske

Ukendt

Testikulær dysgenese, kryptorkisme 

Sekundær testosteronmangel=hypogonadatrop hypogonadisme

Genetiske

Kallmanns syndrom, DAX-1 mutation, leptin eller leptin receptor mutation, Prader Willi, idiopatisk hypogonadotrop hypogonadisme

Erhvervede

 1. Suppression of gonadotropiner: Hyperprolaktinæmi, behandling med eller overproduktion af glukokortikoider, kritisk sygdom, kronisk systemisk sygdom, diabetes mellitus, anorexia nervosa, overdreven motion, brug/misbrug af opiater/steroid hormoner /GnRH analoger
 2. Destruktion af gonadotropin-producerende celler: Tumorer (benigne og maligne), cyster, infiltrative sygdomme, infektioner, pituitær apopleksi, traume, kirurgi/strålebehandling i sella

Kombineret primær og sekundær testosteronmangel

Genetiske

Hæmokromatose, thalassemia, seglcelle anæmi

Erhvervede

Kemoterapi, strålebehandling, medicin, alkoholisme

tiltoppen  


Symptomer og kliniske fund

Symptomer (tabel 1) og anamnese/objektive fund (tabel 3) ved testosteronmangel har stor sensitivitet, men lav specificitet (2-4). Forekomsten af de enkelte symptomer afhænger af graden af testosteronmangel (5, 6). Der er en individuel dosis-respons sammenhæng for seksuelle og neurokognitive symptomer, kropssammensætning, muskelstørrelse og –styrke og HDL-cholesterol (7-9).
Diagnostiske spørgeskemaer til udredning af testosteronmangel anbefales ikke. Tabel 3 sammenfatter, hvilke informationer, der som minimum bør indgå i en primær journal ved udredning af testosteronmangel.

Særligt hos ældre mænd er symptomerne uspecifikke og billedet sløres af naturlige aldersforandringer og komorbiditet. Det bør understreges, at nedsat total-testosteron hos ældre mænd ikke betyder, at mænd generelt får testosteronmangel eller ’andropause’ med alderen.

tiltoppen  


Tabel 3 Anamnese og objektive fund ved testosteronmangel

Dispositioner Endokrinologiske sygdomme i familien
Tidligere Tabel 2
Aktuelt Tabel 1 
Objektivt  
Alment Virilisering (kønsbehåring, skægvækst, kropsbehåring), kropsproportioner (maskuline, feminime, eunukoide), og muskelfylde, acne, stemmeleje, lugtesans, højde, vægt, BMI, blodtryk
Øjne Synsfelt
Thorax/abdomen Gynækomasti, galaktorré, central adipositas, striae
Genitalia externa Kongenitte misdannelser, testis-størrelse (orkidometer), tumores

tiltoppen  


Udredning af testosteronmangel

tiltoppen  


Generelt

Udredning og initial behandling af patienter for mulig testosteronmangel er kompleks og bør foretages af endokrinologer (eller andre speciallæger) med andrologisk specialviden. Udredningen bør forbeholdes patienter med symptomer eller fund tydende på testosteronmangel (tabel 1) og ikke foretages under akut sygdom. Udredning kan foretages trods pågående behandling med f.eks. spironolakton eller opiater med henblik på at udelukke anden årsag. Figur 1.

tiltoppen  


Figur 1

hypogonadisme_fig1

tiltoppen  


Kommentar til screening (figur 1)

Ud fra total-testosteron og SHBG bør det frie testosteronniveau beregnes (http://www.issam.ch/freetesto.htm) evt. med inddragelse af albumin. LH bruges til at skelne mellem primær eller sekundær testosteronmangel. Hvis screeningsbiokemien er normal, kan testosteronmangel praktisk taget udelukkes. Oftest ses også lavt-normalt eller let nedsat hæmoglobin/hæmatokritniveau. Diagnosen testosteronmangel kræver dog en detaljeret forståelse af den hypothalamiske-pituitære-testikulære endokrine akses funktion og testosterons binding til SHBG.

Størstedelen (50-70 %) af testosteron i serum er bundet til SHBG og 30-50 % til albumin. Kun cirka 2 % af den cirkulerende mængde af testosteron er frit, og det antages, at det er denne frie del, der er den biologisk mest aktive (10). Referenceinterval for s-testosteron afhænger af analysemetoden. Testosteronniveau foretrækkes målt ved masse-spektrometri (11).
Angående alder: Isoleret set stiger SHBG med alderen, mens niveauet af total-testosteron aftager, hvorved den frie testosteronmængde aftager. Dette kan i sig selv ikke betragtes som testosteronmangel.

Angående adipositas: Både total-testosteron og SHBG aftager ved adipositas, mens den frie mængde af testosteron således principielt holdes uændret. Den relativt øgede østradiol ved adipositas giver dog et øget feedback signal, der reducerer LH yderligere end hvad testosteronniveauet berettiger til, og kan, hos meget adipøse, så resultere i at den frie mængde af testosteron er en anelse reduceret. Den rationelle behandling er vægttab og ikke testosteronsubstitution.

tiltoppen  


Kommentar til udvidet udredning og stimulationstests (figur 1)

I tvivlstilfælde kan man medinddrage vurdering af sædkvalitet og/eller måling af Inhibin B (normal Inhibin B tyder på aktuel spermatogenese), idet normale forhold taler imod testosteronmangel. Lav testosteronproduktion resulterer i lavt niveau af testosteron intra-testikulært og sekundær hæmning af spermatogenesen og reduktion af testis størrelse.

Human chorion gonadotropin (hCG)-stimulationstest kan foretages for at vurdere Leydig cellernes kapacitet.

Gonadotropin releasing hormone (GnRH)-test kan anvendes for at vurdere hypofysens kapacitet til at respondere på stimulation med det hypothalamiske hormon GnRH.

Klomifentest kan bruges til at vurdere den komplette hypothalamisk-pituitære-testikulære (HPT) akse. Oftest bruges testen til at bekræfte, at en sekundær testosteronmangel er hypothalamisk betinget, når der findes normalt respons ved GnRH-testen eller til at udelukke patologisk funktion af HPT-aksen.

Princippet ved alle tre tests er, at et maksimalt opnåeligt hormonniveau sammenlignes med et basalt u-stimuleret. Testene er mest brugbare ved oplagt normalt eller patologisk respons. Testene kan således ofte hjælpe til at afklare, om et lavt testosteronniveau hos en adipøs er udtryk for sekundær testosteronmangel eller blot er en adaptation til overvægten (12).

tiltoppen  


Tabel 4 De hyppigste scenarier af serumniveauer af kønshormoner og sædkvalitet

 
  Total T Frit T SHBG LH Inhibin-B FSH Sædkvalitet
Primær testosteronmangel % (el.⇒)  % (el.⇒) + (el.⇒) + % (el.⇒) + (el.⇒) % (el.⇒)
Sekundær testosteronmangel % (el.⇒) % (el.⇒) + (el.⇒) % (el.⇒) % (el.⇒) % (el.⇒) % (el.⇒)
Adipositasinducerede hormonforskydninger % (el.⇒) % (el.⇒) % (el.⇒) ⇒ (el. %) +/% (el.%) +/% (el. %)
Dopinginducerede hormonforskydninger +/% +/% % % % (el.⇒) % (el.⇒) % (el.⇒)
%: Nedsat  
+: Forhøjet
⇒: Normalt
+/%: Forhøjet eller nedsat
Paranteser indikerer, hvad der ikke er det hyppigste fund, men dog muligt

tiltoppen  


Ved mistanke om doping

Ved doping med testosteron og/eller anabole steroider vanskeliggøres udredning, særligt hvis patienten ikke oplyser om misbrug. En rask muskuløs fænotype, trods lavt testosteron, bør give mistanke om misbrug, ligesom biokemien ved misbrug kan bestyrke mistanken (tabel 4). Hvis patienten indrømmer misbrug, kan en handlingsplan for stop af misbruget aftales med patienten. Dog bør man understrege at eventuel behandling uden forudgående grundig undersøgelse ikke kommer på tale. En række bivirkninger er forbundet med misbrug af testosteron eller anabole steroider se (tabel 5).

tiltoppen  


Tabel 5 Bivirkning til misbrug af anabole steroider, inklusiv supra-fysiologisk brug af testosteron

Organ system/effekt Sværhedsgrad *
Det kardiovaskulære system  
Dyslipidæmi, atherosklerose ++
Kardiomyopati ++
Kardielle overledningsabnormaliteter +
Koagulationsabnormaliteter +
Polycytæmi ++
Hypertension +
Neuroendokrine system   
Suppression af hypofyseaksen: testosteronmangel ved stop af anabole steroider ++
Gynækomasti +
Prostata hypertrofi +/%
Prostata cancer +/%
Viriliserende effekt +
Neuropsykiatriske symptomer  
Major mood disorders: mani, hypomani, depression ++
Aggression, vold +
AS afhængighed
Neuronal apoptose, kognitive deficit

++

+

Lever  
Inflammatoriske og kolestatiske effekter +
Peilosis hepatis (sjælden) +
Neoplasi (sjælden) +
Muskuloskeletale effekter  
Prematur epifyselukning (i puberteten, sjælden) +
Seneruptur +
Renale effekter  
Nyresvigt sekundært til rhabdomyolyse +
Fokal segmental glomerulo-sklerose +
Neoplasi (sjælden) +/%
Immunsystemet  
Immunosuppressive effekter +/%
Dermatologi  
Akne +
Striae +
*Sværhedsgrad: ++: velbeskrevet og formodentligt årsag til betydelig morbiditet; +: velbeskrevet, men enten mindre hyppig eller årsag til mindre betydende morbiditet; +/-: mulige risici, men hvor relationen til anabole steroider er mindre godt forstået.            

tiltoppen  


Behandling

Ved sikker diagnose (se Definition) bør tilbydes testosteronbehandling, hvis der ikke er kontraindikationer (link til afsnittet om kontraindikationer). Selv ældre mænd med testosteronmangel, men uden udtalt ønske om seksualfunktion kan tilbydes behandling grundet gavnlige anabole effekter.
I tilfælde, hvor patienten frembyder klassiske symptomer på testosteronmangel, men de endokrine målinger (total testosteron, frit testosteron og LH) er i et ”gråzoneområde”, kan behandlingsforsøg med transdermal testosteron i f.eks. 3-6 måneder iværksættes. Behandlingen seponeres, hvis symptomer på testosteronmangel ikke svinder trods sufficient dosis.
En metaanalyse af placebokontrollerede substitutionsstudier har ikke fundet forskel i dødelighed, ny kardiovaskulær sygdom eller ny prostata sygdom, specielt ingen øget forekomst af prostata cancer (13). Ved afprøvning af 6 måneders testosteron substitution til skrøbelige mænd over 65 år med nedsat s-testosteron mellem 3,5-12,1 nmol/l finder man flere kardiovaskulære begivenheder hos de behandlede end hos de ubehandlede (14). På denne baggrund anbefales forsigtighed i brugen af testosteron substitution til mænd uden sikker diagnose, men med lavt testosteron.

tiltoppen  


Valg af medicinsk behandling af testosteronmangel

Testosteron kan administreres

 • transdermalt
 • Intramuskulært
 • oralt

Ved skønnet langvarig/svær testosteronmangel anbefales at starte med transdermal behandling i lav dosis, og herefter øge til vedligeholdsdosis, se http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/151000.

Herudover er transdermal og intramuskulær behandling ligeværdigt. Oral behandling vælges kun undtagelsesvist pga. varierende absorption og metabolisering.

Vær opmærksom på fertilitetsønske (link til behandling og fertilitet) inden opstart af behandling

tiltoppen  


Medicinsk kontrol under behandling

Måling af S-testosteron: Kan måles hvornår som helst (dog tidligst 1 uge efter dosis ændring) ved transdermal behandling, skal måles som dal-værdi ved intramuskulær testosteron og 3 – 5 timer efter peroral testosteron.

Tegn på overdosering er forhøjet hæmatokrit, væskeretention, blodtryksstigning, tilkommet aggressivitet, nytilkommet svær acne eller forhøjet libido. De bivirkninger patienten oplever, kan ofte være reelle virkninger af behandlingen, såsom øget maskulin hårvækst, fedtet hud, vigende hårgrænse, skægvækst, og øget libido. Symptommonitorering skal ses i relation til patients oprindelige symptomer samt symptomer på overdosering.

Monitorerings program af patienter i substitutions behandling

Før behandlings start, se figur 1:

Efter 3-6 + 12 måneder samt årligt herefter:

Registrering af testosteronmangel symptomer

Registrering af symptomer/tegn på overdosering af testosteron (inkl. BT måling)

Paraklinik: Testosteron, LH, SHBG, hæmatokrit eller hæmoglobin.

ALAT og basisk fosfatase måles rutinemæssig kun ved 3-6 måneders kontrol.

PSA kontrolleres 3-6 måneder efter behandlingsstart hos >40 år, herefter afhængigt af risikofaktorer for c prostatae. Hos <40 år er der ikke grund til monitorering af PSA.

DXA efter 2 år, hvis baseline DXA med T-score ≤ -1.0.

tiltoppen  


Tolkning af paraklinik under behandling

LH: Supprimeret niveau taler for  dosisreduktion, men skal ses i sammenhæng med øvrige parametre. Ved hypofysesygdomme kan LH ikke tillægges nogen nævneværdig betydning i fohold til dosis justering.

PSA (> 40 år): Ved stigning med mere end 30 % (18), eller hvis der måles en enkelt høj værdi (alder under 60 år, >3,0 µg/l; 60 – 70 år, >4,0 µg/l; over 70 år >5,0 µg/l), gentages PSA. Hvis stigning/høj værdi bekræftes, bør substitutionen pauseres og patienten henvises til urologisk vurdering. Behandling kan evt. genoptages, hvis c prostatae ikke diagnosticeres.

Hæmatokrit/hæmoglobin: Ofte gradvis og langsom stigning, som der bør reageres i god tid inden polycytæmi udvikles. Ved hæmatokrit > 50 %, reduceres behandlingen (eller dosisinterval ved im behandling øges). Ved svær påvirkning pauseres kortvarigt. Hæmatokrit kontrolleres efter 3-6 måneder. Behandling kan genoptages i reduceret dosis vedr hæmatokrit vedvarende < 50 %.

DXA

 • Ved T score (i columna eller collum femoris) > -1.0: Ingen yderligere tiltag
 • Ved T score (i columna eller collum femoris) ≤ -1.0: Se NBV: Mandlig Osteoporose

tiltoppen  


Justering, pausering eller ophør af behandling

Testosteron doseres individuelt og efter en samlet vurdering af serum niveauer af testosteron, LH, SHBG, hæmatokrit/hæmoglobin og fravær/reduktion af symptomer på testosteronmangel. Hvis fokus er normalisering af total- testosteron hos en adipøs patient med testosteronmangel, vil dette ofte lede til overbehandling.

Behandlingen er LIVSLANG ved primær testosteronmangel.
Overvej pausering af behandling ved sekundær testosteronmangel ved:

 • Hypogonadotrop hypogonadisme forudgået af pubertas tarda.
 • Opiatudløst sekundær testosteronmangel, hvor opiatdoser reduceres væsentligt.
 • Andre årsager til potentielt reversibelt nedsat testosteronniveau såsom hypofysesygdomme, der regredierer (f.eks. ved velbehandlet hyperprolaktinæmi) samt ved manglende bedring af testosteronmangel relaterede symptomer efter 1 års velreguleret behandling.
 • Frembrud af bivirkninger / afdækning af underliggende sygdom.
  • Alvorlige (svær hjerteinsufficiens, udtalt væskeretention, ukontrollerbar hypertension, forværring af iskæmisk hjertesygdom, c. prostatae, c. mammae): OPHØR BEHANDLING.
  • Mindre alvorlige – nedjuster dosis og reevaluér efter 3 – 6 måneder.

tiltoppen  


Kontraindikationer til testosteron behandling

 • Sekundær testosteronmangel, hvor binyre- og thyroideafunktionerne ikke er normale eller substituerede.
 • Aktiv c. prostatae. Testosteronbehandling kan næppe fremkalde c. prostatae, men testosteron kan stimulere allerede tilstedeværende c. prostatae-celler til forøget vækst, hvorfor demaskering af c. prostatae ikke kan udelukkes.
 • Behandling af patienter med behandlet c. prostatae bør foregå i samarbejde med urolog.
 • Levertumorer.
 • C. mammae.
 • Fertilitetsønske (link til Behandling og fertilitet).
 • En relativ kontraindikation er svær hjerte-, lever- eller nyreinsufficiens, iskæmisk hjertesygdom, eller hypertension. Hos patienter med kredsløbsinsufficiens og hos ældre vil sædvanlig dosering ofte medføre for høje s- testosteron niveauer.

tiltoppen  


Behandling og fertilitet

Generelt har mænd med testosteronmangel ophævet eller nedsat spermatogenese. Ved primær testis insufficiens er reduceret Leydigcelle kapacitet ledsaget af reduceret spermatogenese. Ved sekundær testis insufficiens er stimulationen af testiklerne reduceret grundet reduceret LH- og FSH sekretion.

Testosteronbehandling medfører reduktion eller ophør af eventuel igangværende spermatogenese. Det øgede testosteronniveau, der opnås ved behandling medfører øget negativ feedback på hypothalamus- og hypofyseniveau og dermed reduceres GnRH-, FSH- og LH-sekretion. Ved pågående fertilitetsønske eller ved fertilitetsbehandling bør testosteronbehandling derfor ikke påbegyndes, alternativt kan foretages sæddeponering.

Patienter med Klinefelter syndrom har stort set altid azoospermi, men det er muligt hos cirka 20-30 % at isolere brugbare sædceller ved kirurgisk indgreb. Succesraten er formentlig højest, hvis patienten ikke tidligere har fået testosteronbehandling. Allerede igangsat testosteronbehandling skal seponeres i god tid inden indgrebet.

Mænd med hypogonadotrop hypogonadisme har en god chance for brugbar spermatogenese ved behandling med gonadotropiner. Sæddeponering forud for start af testosteronbehandling bør dog også her overvejes. Hvis testosteronbehandling er iværksat skal denne seponeres før behandlingen med gonadotropiner initieres. Det er en specialistopgave at styre gonadotropinbehandling.

tiltoppen  


Tilskud til behandling

Testosteronbehandling udløser ikke generelt tilskud. Ved indikation for behandling fremsendes anmodning om individuelt tilskud til Sundhedsstyrelsen (www.fmk-online.dk). Symptomatologi, testosteron- og LH-niveauer skal anføres. Tilskudsbevilling gives til mænd med primær testosteronmangel (hypergonadotrop hypogonadisme).

Hvis indikationen for testosteronbehandling er hypofysesygdom, skal den behandlende og kon-trollerende afdeling udlevere medicinen vederlagsfrit til patienten. Sker typisk via sygehusapotek.

tiltoppen  


Reference List

1. Wu FC, Tajar A, Beynon JM, Pye SR, Silman AJ, Finn JD, O'Neill TW, Bartfai G, Casanueva FF, Forti G, Giwercman A, Han TS, Kula K, Lean ME, Pendleton N, Punab M, Boonen S, Vanderschueren D, Labrie F, Huhtaniemi IT & Group E. Identification of late-onset hypogonadism in middle-aged and elderly men. N Engl J Med 2010 363 123-135.
2. Moore C, Huebler D, Zimmermann T, Heinemann LA, Saad F & Thai DM. The Aging Males' Symptoms scale (AMS) as outcome measure for treatment of androgen deficiency. Eur Urol 2004 46 80-87.
3. Wiltink J, Beutel ME, Brahler E & Weidner W. Hypogonadism-related symptoms: development and evaluation of an empirically derived self-rating instrument (HRS 'Hypogonadism Related Symptom Scale'). Andrologia 2009 41 297-304.
4. Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG, Krane RJ & McKinlay JB. Construction of a surrogate variable for impotence in the Massachusetts Male Aging Study. J Clin Epidemiol 1994 47 457-467.
5. Wu FC, Tajar A, Beynon JM, Pye SR, Silman AJ, Finn JD, O'Neill TW, Bartfai G, Casanueva FF, Forti G, Giwercman A, Han TS, Kula K, Lean ME, Pendleton N, Punab M, Boonen S, Vanderschueren D, Labrie F & Huhtaniemi IT. Identification of late-onset hypogonadism in middle-aged and elderly men. N.Engl.J Med. 2010 363 123-135.
6. Tajar A, Huhtaniemi IT, O'Neill TW, Finn JD, Pye SR, Lee DM, Bartfai G, Boonen S, Casanueva FF, Forti G, Giwercman A, Han TS, Kula K, Labrie F, Lean ME, Pendleton N, Punab M, Vanderschueren D & Wu FC. Characteristics of androgen deficiency in late-onset hypogonadism: results from the European Male Aging Study (EMAS). J Clin Endocrinol.Metab 2012 97 1508-1516.
7. Bhasin S, Woodhouse L, Casaburi R, Singh AB, Bhasin D, Berman N, Chen X, Yarasheski KE, Magliano L, Dzekov C, Dzekov J, Bross R, Phillips J, Sinha-Hikim I, Shen R & Storer TW. Testosterone dose-response relationships in healthy young men. Am J Physiol Endocrinol Metab 2001 281 E1172-1181.
8. Gray PB, Singh AB, Woodhouse LJ, Storer TW, Casaburi R, Dzekov J, Dzekov C, Sinha-Hikim I & Bhasin S. Dose-dependent effects of testosterone on sexual function, mood, and visuospatial cognition in older men. J Clin Endocrinol Metab 2005 90 3838-3846.
9. Bhasin S, Woodhouse L, Casaburi R, Singh AB, Mac RP, Lee M, Yarasheski KE, Sinha-Hikim I, Dzekov C, Dzekov J, Magliano L & Storer TW. Older men are as responsive as young men to the anabolic effects of graded doses of testosterone on the skeletal muscle. J Clin Endocrinol.Metab 2005 90 678-688.
10. Faix JD. Principles and pitfalls of free hormone measurements. Best.Pract.Res.Clin.Endocrinol.Metab 2013 27 631-645.
11. Bhasin S, Cunningham GR, Hayes FJ, Matsumoto AM, Snyder PJ, Swerdloff RS & Montori VM. Testosterone therapy in men with androgen deficiency syndromes: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol.Metab 2010 95 2536-2559.
12. Bang AK, Nordkap L, Almstrup K, Priskorn L, Petersen JH, Rajpert-De Meyts E, Andersson AM, Juul A & Jorgensen N. Dynamic GnRH and hCG testing: establishment of new diagnostic reference levels. Eur J Endocrinol 2017 176 379-391.
13. Fernandez-Balsells MM, Murad MH, Lane M, Lampropulos JF, Albuquerque F, Mullan RJ, Agrwal N, Elamin MB, Gallegos-Orozco JF, Wang AT, Erwin PJ, Bhasin S & Montori VM. Clinical review 1: Adverse effects of testosterone therapy in adult men: a systematic review and meta-analysis. J Clin Endocrinol.Metab 2010 95 2560-2575.
14. Basaria S, Coviello AD, Travison TG, Storer TW, Farwell WR, Jette AM, Eder R, Tennstedt S, Ulloor J, Zhang A, Choong K, Lakshman KM, Mazer NA, Miciek R, Krasnoff J, Elmi A, Knapp PE, Brooks B, Appleman E, Aggarwal S, Bhasin G, Hede-Brierley L, Bhatia A, Collins L, LeBrasseur N, Fiore LD & Bhasin S. Adverse events associated with testosterone administration. N.Engl.J Med. 2010 363 109-122.

tiltoppen  


Forkortelser

 • LH: Lutiniserende hormon
 • FSH: Follikel stimulerende hormon
 • SHBG: Seksualhormon bindende globulin
 • LOH: Late onset hypogonadism
 • HCG: Humant chorion gonadotropin
 • GnRH: Gonadotropin releasing hormone

tiltoppen  

Tovholder: 
Torben Harsløf (torbhars@rm.dk)
Seneste revision: Oktober 2018
Næste revision: Oktober 2021

Øvrig arbejdsgruppe:
Bente Langdahl 
Peter Vestergaard 
Pia Eiken 
Pernille Hermann 
Lis Stilgren 
Diana Grove 
Lars Folkestad 
Trine Jensen 
David Dorthe Brask-Lindemann

Titel

Glukokortikoid-induceret osteoporose

tiltoppen  


Hvad omfatter denne NBV

Osteoporose relateret til brug af systemiske glukokortikoider hos voksne.

tiltoppen  


Hvad omfatter denne NBV ikke

Andre former for osteoporose

NBV: Mandlig osteoporose

NBV: Osteoporose

tiltoppen  


Diagnosekoder (ICD)

DM814 (ATC: H02AB)

DM804 (ATC: H02AB)

tiltoppen  


Definition

Osteoporose udløst af glukokortikoid behandling.

tiltoppen  


Forekomst

Hyppigt forekommende. I 2013 fik 174.000 danskere recept på systemisk glukokortikoid. Det anslås, at blandt brugere af mere end 7.5 mg oral prednisolon (eller ækvivalenter) per dag er 56% af hoftebrud og 81% af rygbrud relaterede til brugen af prednisolon [1]. På befolkningsniveau anslås det, at ca. 16% af alle vertebrale brud og ca. 7,5% af hoftebrud er relateret til orale GK [2].

tiltoppen  


Ætiologi og patogenese

Glukokortikoid receptorer findes på såvel skeletale som ekstraskeletale celler. Det kan forklare glukokortikoiders direkte indflydelse på knogleceller og påvirkning af muskelfunktion, hormon balance og calcium metabolisme [3].

Ved en given T-score er frakturrisikoen højere hos glukokortikoid-behandlede end hos andre hvorfor grænsen for farmakologisk intervention er T-score < -1 og ikke -2,5 [4].

Helt centralt for udviklingen af glukokortikoid-induceret osteoporose er den direkte knoglepåvirkning. Histomorfometriske studier har vist nedsat knogleformation relateret til et reduceret antal osteoblaster og osteocyter og nedsat kollagen- og knoglematrix produktion [5]. Osteoclast-aktiviteten øges ligeledes og kombinationen af nedsat dannelse og øget resorption er årsag til den øgede risiko for fraktur, som forekommer allerede i de første behandlingsmåneder [6]. Studier har vist, at BMD kan reduceres med mere end 20 % det første år af glukokortikoid-behandling [7]. Knogletabet er mest udtalt i områder med meget trabekulær knogle som f.eks. i columna [8].

tiltoppen  


Symptomer og kliniske fund

Patienter i glukokortikoid-behandling har ofte symptomer på den grundsygdom, der behandles (KOL, rheumatologisk lidelse såsom polymyalgi eller organtransplanterede etc.) og evt. symptomer forårsaget af langvarig glukokortikoid-behandling.

Symptomer og fund adskiller sig i øvrigt ikke fra andre former for osteoporose.

tiltoppen  


Udredning

Anamnese inklusiv grundmorbus og glukokortikoid-forbrug (dosis, varighed).

tiltoppen  


DXA skanning

DXA bør foretages ved:)

 • Planlagt systemisk behandling med glukokortikoid i en daglig dosis svarende til mindst 5 mg prednisolon i 3 måneder.

DXA kan overvejes ved:

 • Planlagt systemisk behandling med glukokortikoid i en dosis svarende til mindst 5 mg prednisolon dagligt i kure med en akkumuleret dosis svarende til 450 mg prednisolon på et år.

Skema med ækvipotens af systemiske glukokortikoider.

Generisk navn

p.o. eller i.v. mg

Dexamethason

0.75

Hydorcortison

20

Methylprednisolon

4

Prednisolon

5

Prednison

5

DXA scanning hos premenopausale kvinder og mænd ≤ 50 år i behandling med ovennævnte glukokortikoid doser bør bero på en individuel vurdering (se nedenfor under behandling)

Pulsbehandling med glukokortikoid af Graves´ orbitopati er ikke vist at skade knogle [9], hvorfor sådanne intravenøse behandlingsregimer med meget høje doser ikke i sig selv indicerer DXA-scanning. Beslutning om at udelade DXA skal naturligvis ske under hensyntagen til patientens øvrige risikofaktorer for osteoporose.

Budesonid har en høj første-passage omsætning i leveren (ca. 90%) og er ikke vist at skade knogle [10], hvorfor peroral budesonidbehandling heller ikke i sig selv indicerer udredning.

tiltoppen  


Billeddiagnostik

Røntgen af columna thoraco-lumbalis bør overvejes ved mistanke om kompressionsbrud (se uddybdende i NBV: Osteoporose). 

tiltoppen  


Biokemi

Ved DXA verificeret osteopeni/osteoporose eller/og røntgenverificeret kompressionsbrud skal der foretages biokemisk udredning før opstart af anti-osteoporotisk behanlding (se afsnit om biokemisk udredning i NBV om osteoporose).

Det skal bemærkes, at testosteron ofte er (reversibelt) supprimeret i forbindelse med glukokortikoidbehandling.

Der er ikke evidens for, at andre administrationsformer af glukokortikoider (inhalation, creme, intra-artikulært, depot-injektioner) i sig selv skal indicere systematisk udredning og forebyggelse af osteoporose.

tiltoppen  


Behandling

Alle

Patienter der initierer systemisk glukokortikoid-behandling skal samtidig sikres en daglig indtagelse af calcium (kost og tilskud) på minimum 800 mg og vitamin D 20-40 mikrogram (evidensniveau 1*), med mindre grundsygdommen (f.eks. hyperkalkæmi ved myelomatose eller sarkoidose) kontraindicerer dette.

Postmenopausale kvinder og mænd > 50 år

Ved T-score <-1 startes endvidere farmakologisk frakturprofylakse med enten:

 • Risedronat [11]*
 • Alendronat [12]* 
 • Zoledronat [13]*, eller
 • Denosumab [14]*

Ved T-score < -3 og ét kompressionsbrud (>25 %) eller mindst to kompressionsbrud (>25 %) uafhængig af T-score overvejes

 • Teriparatid [15]*

*For disse midler har det primære endepunkt i undersøgelser været ændring i BMD. Reduktion i forekomst af vertebrale frakturer er vist for alle stoffer som sekundært endepunkt.

Premenopausale kvinder og mænd ≤ 50 år

Frakturrisikoen er betydelig lavere i denne population og evidensen for farmakologisk intervention svagere, hvorfor behandling i højere grad bør bero på en individuel vurdering.

Førstevalget er bisfosfonater, med mindre patienten opfylder kriterierne til teriparatid behandling.

Farmakologisk frakturprofylakse bør pågå 6-12 måneder efter den systemiske glukokortikoid-behandling er ophørt og kan da som hovedregel seponeres hvis T-score > -2,5 og patienten ikke har fået osteoporotiske brud. Dog gælder at hvis patienten havde osteoporose før opstart af glukokortikoider bør behandlingen følge gældende retningslinjer for behandling af osteoporose i øvrigt. Det er ikke hensigtsmæssigt at vælge denosumab til patienter med et forventet korterevarende behov for knoglebeskyttelse (f.eks. patienter med osteopeni og prednisolonbehandling af forventet kortere varighed). Dette skyldes at ophør med denosumab medfører BMD tab og risiko for vertebrale frakturer.

tiltoppen  


Prognose

Individuel og afhængig af grundsygdom, dosis og varighed af glukokortikoid-behandling samt hvor længe der går, inden profylaktisk behandling til forebyggelse af osteoporose påbegyndes.
Effekten af tilskud med kalk og vitamin D er undersøgt i en Cochrane meta-analyse. Forskellen i knogletab i ryggen mellem interventionsgruppen og kontrolgruppen var 2,63% om året og i underarmens BMD på 2.5 %. Det gennemsnitligt årligt knogletab i ryggen var på 3.6% uden behandling med kalk og D-vitamin og 1% med behandling (med kalk og D-vitamin). For andre outcomes (hofte-BMD, frakturincidens og knoglemarkører) var der ingen signifikant forskel [16].
Et andet Cochrane review fra 2016 med 12 trials (1343 deltagere) med vertebrale frakturer som outcome hos patienter i glukokortikoidbehandling finder samlet relativ risiko på 0.57 (0.35; 0.91) ved bisfosfonat vs placebo [17].

tiltoppen  


Visitation

DXA-skanning:

Det bør tilstræbes, at udredningstiden for patienter, der er i eller skal opstarte glukokortikoid-behandling, er kort, da den skadelige effekt af glukokortikoider på knogle er størst det første år efter iværksat behandling.

PTH-behandling:

Patienter, der skal behandles med PTH, bør visiteres til endokrinologisk- eller andet specialeambulatorium med henblik på dette.

tiltoppen  


Opfølgning

Patienter med T-score < -2,5 eller lavenergifraktur af ryg eller hofte kontrolleres iht. vanlige retningslinjer.

Ved opstart af farmakologisk frakturprofylakse på baggrund af T-score < -1 anbefales kontrol af BMD efter 2 år og herefter hvert 2. år. Behandlingen bør opretholdes 6-12 måneder efter endt glukokortikoid-behandling.

Glukokortikoid-behandlede patienter med T-score ≥ -1 anbefales ved fortsat glukokortikoid-behandling kontrol af BMD efter 1-2 år og derefter efter individuel vurdering.

tiltoppen  


Reference List

 1. van Staa TP, Abenhaim L, Cooper C, et al (2001) Public health impact of adverse bone effects of oral corticosteroids. Br J Clin Pharmacol 51:601–7.
 2. Donnan PT, Libby G, Boyter AC, Thompson P (2005) The population risk of fractures attributable to oral corticosteroids. Pharmacoepidemiol Drug Saf 14:177–86. doi: 10.1002/pds.1075
 3. Canalis E, Mazziotti G, Giustina A, Bilezikian JP (2007) Glucocorticoid-induced osteoporosis: pathophysiology and therapy. Osteoporos Int 18:1319–28. doi: 10.1007/s00198-007-0394-0
 4. Van Staa TP, Laan RF, Barton IP, et al (2003) Bone density threshold and other predictors of vertebral fracture in patients receiving oral glucocorticoid therapy. Arthritis Rheum 48:3224–9. doi: 10.1002/art.11283
 5. Weinstein RS (2011) Clinical practice. Glucocorticoid-induced bone disease. N Engl J Med 365:62–70. doi: 10.1056/NEJMcp1012926
 6. Compston J (2010) Management of glucocorticoid-induced osteoporosis. Nat Rev Rheumatol 6:82–8. doi: 10.1038/nrrheum.2009.259
 7. Reid IR, Heap SW (1990) Determinants of vertebral mineral density in patients receiving long-term glucocorticoid therapy. Arch Intern Med 150:2545–8.
 8. Laan RF, van Riel PL, van de Putte LB, et al (1993) Low-dose prednisone induces rapid reversible axial bone loss in patients with rheumatoid arthritis. A randomized, controlled study. Ann Intern Med 119:963–8.
 9. Marcocci C, Bartalena L, Tanda ML, et al (2001) Comparison of the effectiveness and tolerability of intravenous or oral glucocorticoids associated with orbital radiotherapy in the management of severe Graves’ ophthalmopathy: results of a prospective, single-blind, randomized study. J Clin Endocrinol Metab 86:3562–7. doi: 10.1210/jcem.86.8.7737
 10. Schoon EJ, Bollani S, Mills PR, et al (2005) Bone mineral density in relation to efficacy and side effects of budesonide and prednisolone in Crohn’s disease. Clin Gastroenterol Hepatol 3:113–21.
 11. Mok CC, Tong KH, To CH, et al (2008) Risedronate for prevention of bone mineral density loss in patients receiving high-dose glucocorticoids: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Osteoporos Int 19:357–64. doi: 10.1007/s00198-007-0505-y
 12. Saag KG, Emkey R, Schnitzer TJ, et al (1998) Alendronate for the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis. Glucocorticoid-Induced Osteoporosis Intervention Study Group. N Engl J Med 339:292–9. doi: 10.1056/NEJM199807303390502
 13. Reid DM, Devogelaer J-P, Saag K, et al (2009) Zoledronic acid and risedronate in the prevention and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis (HORIZON): a multicentre, double-blind, double-dummy, randomised controlled trial. Lancet (London, England) 373:1253–63. doi: 10.1016/S0140-6736(09)60250-6
 14. Saag KG, Wagman RB, Geusens P, et al (2018) Denosumab versus risedronate in glucocorticoid-induced osteoporosis: a multicentre, randomised, double-blind, active-controlled, double-dummy, non-inferiority study. lancet Diabetes Endocrinol 6:445–454. doi: 10.1016/S2213-8587(18)30075-5
 15. Saag KG, Zanchetta JR, Devogelaer J-P, et al (2009) Effects of teriparatide versus alendronate for treating glucocorticoid-induced osteoporosis: thirty-six-month results of a randomized, double-blind, controlled trial. Arthritis Rheum 60:3346–55. doi: 10.1002/art.24879
 16. Homik J, Suarez-Almazor ME, Shea B, et al (2000) Calcium and vitamin D for corticosteroid-induced osteoporosis. Cochrane database Syst Rev CD000952. doi: 10.1002/14651858.CD000952
 17. Allen CS, Yeung JH, Vandermeer B, Homik J (2016) Bisphosphonates for steroid-induced osteoporosis. Cochrane database Syst Rev 10:CD001347. doi: 10.1002/14651858.CD001347.pub2

tiltoppen  


Tovholder: 

Ebbe Eldrup 

Øvrige forfattere:
Mette Paulli Sonne
Knud Yderstræde
Birgitte Falbe Vind
Christian Stevns Hansen
Karen Boje Pedersen
Poul Erik Jakobsen
Eva Hommel
Elsebeth Dunn

Oprettet :2015
Første revision: 2017
Anden revision: 2020

Hvad omfatter denne NBV:

Diabetisk perifer neuropati samt diabetisk autonom neuropati.

tiltoppen  


Hvad omfatter denne NBV ikke:

Andre neuropatier

tiltoppen  


Diagnosekoder (ICD):

 • DE10.4, Type 1-diabetes med neurologisk komplikation
 • DE11.4 Type 2-diabetes med neurologisk komplikation
 • DE12.4 Diabetes forårsaget af underernæring med neurologisk komplikation
 • DE13.4 Anden diabetes med neurologisk komplikation
 • DE14.4, Diabetes UNS med neurologisk komplikation
 • DG63.2 Diabetisk polyneuropati
 • DG59.0 Diabetisk mononeuropati

Diabetisk neuropati (DN) er en samlebetegnelse for påvirkning af det perifere og centrale voluntære nervesystem og af det autonome nervesystem som følge af diabetes mellitus. DN kan ramme alle organsystemer med varierende symptomatologi og forløb. Nogle går helt fri, mens andre rammes hårdere. Oftest er DN asymptomatisk, men i en del tilfælde kan der fo-rekomme endog særdeles svære symptomer, som kan påvirke den enkeltes livskvalitet bety-deligt. De hyppigste og for patienten mest udfordrende tilstande omfatter bl.a. perifer neu-ropati førende til fodsår og måske amputation, diabetiske smertefuld neuropati, seksuel dys-funktion hos kvinder og mænd, og gastrointestinale gener domineret af diabetisk gastropa-rese. Dertil kommer en ofte uerkendt påvirkning af centralnervesystemet, som kan medføre en reduktion i kognitive funktioner. Behandlingen er altovervejende af symptomatisk karak-ter, og der eksisterer ikke en kurativ behandling. Optimal glykæmisk kontrol kan bremse ud-viklingen af de irreversible neuropatier, og enkelte studier har vist, at tilstanden kan regre-diere en smule. Optimal glykæmisk kontrol kan formentlig hindre eller formindske sympto-merne ved de reversible neuropatier.

Herunder beskrives klassifikation, ætiologi, prognose, kliniske præsentationer, diagnostiske muligheder og behandlingsmuligheder for DN.

tiltoppen  


Ætiologi:

Diabetisk neuropati skyldes neuronpåvirkning forårsaget af hyperglykæmi, der kan medføre irreversible mikrovaskulære og neuronale skader.

Dyslipidæmi, rygning samt alder og diabetesvarighed spiller også en rolle ved udviklingen af diabetisk neuropati.

Grundet den mikrovaskulære komponent er der association mellem diabetisk neuropati og retinopati samt nefropati.

tiltoppen  


Symptomer og kliniske fund samt udredning:

Behandles under hvert afsnit nedenfor

tiltoppen  


Prognose:

Fraset mononeuritterne og den akutte smertefulde neuropati er der tale om irreversible tilstande med et uforudsigeligt forløb med hensyn til progressionshastighed og sværhedsgrad. DN kan medføre betydeligt reduceret livskvalitet og øger risikoen for fald og fodsår med deraf følgende risiko for amputation. Progression af sygdommen kan mindskes med optimeret behandling af risikofaktorer (e.g. glykæmisk regulering, rygning, dyslipidæmi) og symptomatisk behandling kan iværksættes, men remission eller fuld kontrol med sygdommen opnås sjældent.

tiltoppen  


Behandling:

Specifik behandling af den underliggende nerveskade ved diabetisk neuropati er for nærvæ-rende kun mulig gennem optimeret glykæmisk regulering, der kan reducere forekomsten og forsinke progression ved etableret neuropati.

Det er fundet naturligt at behandle perifer og autonom neuropati i hvert sit afsnit, og der henvises til specifik symptomatisk behandling under de respektive afsnit.

tiltoppen  


Diabetisk perifer neuropati


Definition:

Diabetisk perifer neuropati opdeles i de klinisk dominerende sygdomsenheder, senso-motorisk perifer polyneuropati, akut diffus smertefuld polyneuropati samt senso-motorisk mononeuropati og entrapment. Herudover forekommer sjældne manifestationer som proximal diabetisk neuropati og trunkal neuropati. De behandles ikke yderligere.

tiltoppen  


Forekomst:

Prævalensen af DPN i en diabetespopulation varierer, og forekomsten stiger med alder og diabetesvarighed.
Ved type 1 diabetes forekommer DPN hos mindst 20% efter 20 års sygdom. Ved type 2 dia-betes forekommer DPN hos mindst 10-15% på diagnosetidspunktet, og forekomsten stiger op til 50% efter 10 års sygdomsvarighed.

tiltoppen  


Symptomer og kliniske fund:


Senso-motorisk perifere polyneuropati:

De sensoriske symptomer afhænger af hvilke nerver, der er afficeret, men alle sensibilitetsmodaliteter kan være påvirket (berørings-stillings-, termo- og vibrationssans). Nedsat sensibilitet, paræstesier og/eller brændende smerter startende distalt og med symmetrisk udbredelse er dominerende. Typisk er underekstremiteterne (strømpe området) involveret, men også overekstremiteterne (handske området) kan være ramt.

Dårlig glykæmisk regulering kan forværre symptomerne og medføre reversible hyperæstesier og lægkramper. Ved progression ses tiltagende tab af sensibilitet og smertesans. Endvidere ses tab af vibrationssansen samt gang- og balancebesvær, der også kan være forårsaget af motorisk påvirkning.

Den motoriske komponent kan medføre muskelsvækkelse og muskelatrofi samt udvikling af eller forværring af eksisterende fejlstillinger, eksempelvis hammertæer og forfodsplatfod.

Senso-motorisk mononeuropati opstår akut og rammer hyppigst n. ulnaris, medianus, peroneus og sjældnere kranienerverne III, VI eller VII. Symptomerne er sensibilitetsudfald svarende til nerven. Behandlingen er symptomatisk. Der er en god prognose for spontan remission.

Entrapment er mekanisk påvirkning af nerver fra de omliggende strukturer. Symptomerne udvikles gradvist og rammer hyppigst nerver i hænder og fødder. De klassiske kliniske billeder er karpal- eller tarsaltunnelsyndrom, som ses tre gange hyppigere hos patienter med diabetes sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Andre nerver, der kan afficeres, er n. ulnaris, n. peroneus og n. cutaneus femoris lateralis. Entrapment neuropatier er oftest unilaterale. Diagnosen bekræftes ved undersøgelse af nerveledningshastigheden. Behandlin- gen ved entrapment er kirurgi.

Akut diffus smertefuld neuropati kan ses ved opstart af insulinbehandling eller ved vægttab. Tilstanden er sjælden og domineret af smerter med typisk lokalisation i ekstremiteterne. Tilstanden kan være ledsaget af akut indsættende reversibel autonom neuropati, hyppigst postural hypotension og gastrointestinale symptomer. Prognosen er overordnet god, men tilfælde af kroniske svære smerter og muskelatrofi ses.

tiltoppen  


Udredning:

Diabetisk neuropati er en eksklusionsdiagnose, som oftest, men ikke altid, kan stilles af den diabetologiske specialist uden avancerede undersøgelser eller henvisning til neurologiske specialister.

Anamnesen omfatter dispositioner, organrelaterede symptomer, medicinanamnese og ekspositioner med henblik på at afdække potentielle differentialdiagnoser (se skema). Differentialdiagnostisk anbefales følgende blodprøver: Hgb, leukocytter og diff.tælling, trombocytter, cobalamin, folat, Na, K, kreatinin, bikarbonat, CRP, ALAT, basisk fosfatase, LDH, bilirubin, albumin, koag. faktorer, D-vitamin, Ca2+, TSH og M-komponent.

I det enkelte tilfælde overvejes udredning for autoimmun sygdom og malignitet.

Ved den objektive undersøgelse skal der være særlig fokus på neuropati symptomernes udbredelse, vibrationssans og termosans, muskelatrofi, evt. pareser og achilles- samt patellarreflekser . Undersøgelse af reflekser på overekstremiteter kan også inddrages i vurderingen.

Ved den årlige diabetes status foretages vurdering af følesans enten med monofilament, biothesiometri eller stemmegaffel (128 Hz). Fodundersøgelse for fejlstillinger, som følge af perifer neuropati, og identifikation af trykudsatte steder indgår naturligt i undersøgelsen.

Ved smerte skal denne objektiviseres ved hjælp af eksempelvis VAS skala eller Michigan Pain Score.

Ved atypisk præsentation af neuropati må yderligere undersøgelser overvejes herunder henvisning til neurologisk specialist. Der kan udføres neuronografi (undersøgelse af nerveledningshastigheden). Her ses ved både diabetisk og non-diabetisk neuropati axonal degeneration med tab af nervefibre, nærnormal nerveledningshastighed og nedsat amplitude.

tiltoppen  


Eksempler på andre årsager til neuropati

Eksempler på andre årsager til neuropati 
Metabolisk Lever- og nyresygdom
Hypothyreose
Vitaminmangel

Vitamin B12-mangel

Folat-mangel

Autoimmun

Rheumatoid arthritis 

Systemisk lupus 

Guillain-Barre syndrome 

Kronisk inflammatrisk demyeliniserende neuropati (CIPD)

Toxisk Alkohol 

Giftstoffer (guldforbindelser, opløsningsmidler, arsen, kvivksølv, dinitrogenoxid, organofosfat persticider) 

Medicin (Amiodaron, Nitrofurantoin, Vincristin Metronidazol, Isoniazid)

Infektiøs HIV/AIDS 

Borrelia 

Syfilis 

Herpes zoster

Amyloidose  Deponering af amyloid i nerver
Heriditær Friedreichs ataksi 

Charcot-Marie-tooth sygdom 

HNPP (heriditær neuropati med tryk pareser)

Paraneoplastisk Malign sygdom
Hæmatologisk

M-GUS,

Mb. Waldenstrøm

Pofyri

Lymfoprofilerative sygdomme

 Differentialdiagnostisk anbefales følgende blodprøver: Hæmoglobin, leukocytter og differen-tialtælling, trombocytter, cobalamin, folat, elektrolytter, kreatinin, bikarbonat, CRP, ALAT, basisk fosfatase, LDH, bilirubin, albumin, koagulationsfaktorer, D-vitamin, Ca2+, TSH og M-komponent.

tiltoppen  


Monofilamenttest

Ved monofilamenttest undersøges med et stykke nylonfiber (von Frey hår), der bøjes ved et tryk på typisk 10 gram. Filamentet appliceres vinkelret på huden og der måles på 4 specifikke punkter (se tegning) svarende til 1. stråles trædepude og forfoden bilateralt. Der skal ikke måles på hård hud og patienten skal se væk eller lukke øjnene. Patienten udspørges, hvorvidt stimulation med filamentet kan mærkes og lokaliseres. Såfremt berøring ikke registreres i 1 punkt kategoriseres berøringssansen som nedsat. Før undersøgelsen demonstreres teknikken på patientens håndryg.

Ikke navngivet1

tiltoppen  


Biothesiometri

Ved biothesiometri bestemmes detektionsgrænsen for vibration med langsomt stigende styrke indtil patienten netop opfatter vibrationen. Der kan undersøges svarende til pulpa 2. finger, processus styloideus radii, malleolus medialis samt pulpa på 1. tå. Et gennemsnit af 3 målinger anvendes og sammenholdes med referencemateriale.

tiltoppen  


Stemmegaffel

Stemmegaffel

sættes på samme steder som ved biotesiometri. Her kan følsomheden ikke gradueres, men det registreres, hvorvidt patienten kan mærke vibrationen.
Ved smerte skal denne objektiviseres ved hjælp af eksempelvis VAS skala eller Michigan Pain Score.

Ved atypisk præsentation af neuropati må yderligere undersøgelser overvejes, herunder henvisning til neurologisk specialist. Atypisk præsentation kan for eksempel være, at motori-ske symptomer er mere dominerende end sensoriske, hurtig debut og asymmetrisk præsen-tation. Der kan udføres elektroneuronografi (undersøgelse af nerveledningshastigheden, ENG). Her ses ved både diabetisk og non-diabetisk neuropati aksonal degeneration med tab af nervefibre, nærnormal nerveledningshastighed og nedsat amplitude.

tiltoppen  


Behandling:

Det er den smertefulde sensoriske polyneuropati, der kræver behandling. For både farmakologisk og non-farmakologisk behandling gælder, at der alene er tale om symptomlindrende, non-kurativ intervention. Den smertelindrende effekt er meget individuel. Den farmakologiske behandling kan være behæftet med betydelige bivirkninger og det terapeutiske vindue mellem virkning og bivirkning er oftest snævert. Ligeledes kan ko-morbiditet og kontraindikationer være barrierer for en effektiv behandling. Behandlingen må derfor i høj grad individualiseres og monitoreres. Systematisk afprøvning af de forskellige behandlinger og kombinationsbehandlinger anbefales.

Monoterapi med ét enkelt analgetikum er i reglen utilstrækkelig. Perifere analgetika (paracetamol, NSAID) er oftest inadækvate og spiller kun en lille rolle i behandlingen af kroniske smerter. Vedvarende behandling med specielt NSAID frarådes.

Oftest må anvendes 1. linje og evt. 2. linje behandling jf. figuren herunder. Ved utilstrækkelig effekt af monoterapi med tricyklisk antidepressivum (TCA), Gabapentin/Pregabalin eller serotonin-noradrenalin re-uptake hæmmer (SNRI) kan disse behandlinger ofte med fordel kombineres. Duloxetin er aktuelt det præparat med evidens fra aktiv komparator studier mens TCA og gabapentanoid studierne i de fleste tilfælde har haft placebo komparator. Kombinationsbehandling med Gabapentin og Venlafaxin har vist synergistisk effekt. Derimod er der ikke vist bedre effekt af kombinationsbehandling med Pregabalin og Duloxetin. Evidensen for kombinationsbehandling er imidlertid svag og der foreligger få head-to-head sammenligninger mellem de forskellige præparater. Endelig kan suppleres med Tramadol eller lavdosis af andre og mere potente opioider (morfin, oxycodon, måske metadon).

I klinisk henseende og globalt erfaringsbaseret vil behandlingsalgoritmen som ved andre neuropatiske smertetilstande være: trin 1: Antidepressiva af TCA eller SNRI (ikke SSRI) typen, trin 2: antidepressivum + gabapentinoid (gabapentin eller pregabalin) og trin 3: antidepressivum + gabapentinoid + opioid.

Generelt gælder, at man i klinisk henseende kun kan forvente at hjælpe halvdelen af patienterne med smertefuld neuropati til en grad af smertelindring. Dysreguleret diabetes er en negativ prædiktor for behandlingsresultat.

Lokal applikation af lidokain kan forsøges ved ubehagelig hyperæstesi og allodyni selvom evidensen er svag.

Ved valg af lægemiddel til behandling af neuropatiske smerter bør derfor også tages hensyn til bivirkninger og prisforskelle.

Ansøgning om enkelttilskud kan først imødekommes, når diagnosen diabetisk neuropati er sandsynliggjort. Derudover forventes lægemidlerne ved tilskudsansøgning anvendt (eller være kontraindicerede) i følgende rækkefølge: TCA – Gabapentin – Pregabalin - Duloxetin.

Fælles for flere af de medikamenter, der kan anvendes til behandling af smertefuld perifer polyneuropati er en serotonerg virkningsmekanisme (TCA og SNRI). Kombination af flere præparater, men også monoterapi med et af disse præparater, kan fremkalde serotonergt syndrom, som dog er sjældent forekommende. Tilstanden opstår hurtigt med symptombillede i forskellig sværhedsgrad inkluderende tremor, forvirring, svedtendens, hypertermi, takykardi samt hyperrefleksi og kan være livstruende. Ved mistanke herom bør patienten indlægges. Behandlingen er seponering af udløsende præparat (-er) og symptomatisk.

dmneuropati 2 preview

tiltoppen  


Alfa-Lipon syre – R (Lipoic acid)

Kan i Danmark kun købes som kost tilskud. Det er ikke godkendt til iv administration. I Danmark har præparatet ikke vundet indpas i behandlingen af neuropati, men nogle patienter importerer det fra udlandet, især Tyskland, og benytter det.

Alfa-lipoic acid har især været benyttet i Tyskland som anti oxidant i behandling af smertefuld DNP. En metaanalyse viste signifikant effekt efter 3 uger af iv lipoic acid 600 mg 5 dage ugentlig i 3 uger sammenlignet med placebo. Responder raten var 53% sammenlignet med 37%.

Tyske studier fra samme gruppe, Zieglers gruppe i Düsseldorf,, har vist effekt over 4 år af peroral lipoic acid 600 mg dagligt sammenlignet med placebo.

Der er ingen væsentlige bivirkninger ved behandlingen.

tiltoppen  


TABEL 2 - Oversigt over farmaka

 

Gruppe Tricykliske antidepressiva (TCA)
Navn Amitriptylin, Saroten Nortriptylin Imipramin
Formulering

10, 25, 50 mg tbl 25 og 50 mg depot tbl

10, 25, 50 mg tbl 10, 25 mg tbl
Dosis

10-25 mg nocte

Stige efter 1-2 uger til 50 mg nocte

Samlet TCA dosis højst 100-150 mg

EKG før opstart

Kan kombineres med Nortriptylin (1. valg) el. Evt. Imipramin indgivet til dagtimerne

Plasma T1/2 18-93 t

10-25 mg x 1-2

Stige over uger

Samlet TCA dosis højst 100-150 mg

EKG før opstart

Evt kombineres med amitriptyline nocte

Plasma T1/2 15-90 t

10-25 mg x 1-2

Stige over uger

Samlet TCA dosis højst 100-150 mg

EKG før opstart

Evt kombineres med amitriptylin nocte

Plasma T1/2 6-18 t

NNT 1,5 - 3,5
NNH 2,7 - 17,0
Bivirkninger

Mundtørhed svimmelhed

Sedation

Hovedpine

Konfusion

Vægtøgning

Obstipation

Kvalme

Sløret syn

Hjertebanken

Arytmi

QT forlængelse

AV blok urinretion

Ortostatisk hypotension mfl.

Samme Samme
Forsigtighed Hos ældre evt mindre doser Samme Samme
CAVE

Hjerteinsufficiens

Art. scl. hjertesygdom

Glaukom

MAO-hæmmer

Alkohol

Sovemidler

Samme Samme
Evidens B B B
Pris + + +
Tilskud Alm Alm Enkelttilskud

 

Gruppe  Antiepileptika
Navn Gabapentin Pregabalin
Formulering  

300, 400 mg kapsel

600, 800 mg tbl

 

25, 75, 150

225, 300 mg tbl

Dosis  

300 mg x1

Stige over uger højst 2800-3600 mg

(ved dosis udover 900 mg x 3 bør Doseres x 4, f. eks. 900 mg x 4 gr. mætbar tarm- absorbtion

Plasma T1/2 5-7 t

 

75 mg x 2 efter 1-2 uger

Stige til 150 mg x 2

Evt. over uger stige yderligere til højst 300 mg x 2

Plasma T1/2 6 t

NNT  2,9 - 4,3
NNH 26,1  
Bivirkninger  

Svimmelhed

Somnolens

Træthed mfl.

 

Svimmelhed

Somnolens

Træthed mfl.

Forsigtighed  Hos ældre Hos ældre 
CAVE  

Dosis reduktion ved nedsat nyrefunktion!!

 

Dosis reduktion ved

nedsat nyrefunktion

Evidens  A
Pris  ++ - +++ ++ - +++ 
Tilskud  Enkelttilskud Enkelttilskud 

 

Gruppe Serotonin-noradrenalin uptake hæmmere 
Navn Duloxetin Venlafaxin
Formulering  30, 60 mg tbl  

37,5, 75, 150 mg tbl

(ej reg til neuropati smerte)

Dosis  

30 mg x 1 efter 1-2 uger

Stige til 60 mg x 1

Evt. Yderligere over uger stige til højest højst 120 mg x1.

Plasma T1/2 ≈12t

 

75 mg x 1

Stige over uger højst 50 mg

EKG før opstart

Plasma T1/2 5 t ækvipotent metabolit 11 t

NNT  5,7-5,8  N/A
NNH 15  N/A 
Bivirkninger  

Mundtørhed

Kvalme

Hovedpine

Somnolens

Svimmelhed mfl.

 

Mundtørhed

Kvalme

Hovedpine

Somnolens mfl.

Forsigtighed  Leverinsufficiens  
CAVE  

nedsat nyre funktion MAO hæmmere Ciproxin, fluvoxamin

 
Evidens  B N/A 
Pris  +++
Tilskud  Enkelttilskud Alm (men off label) 

NNT: number needed to treat; NNH: number needed to harm; NA: ikke oplyst;

(efter promedicin.dk (17.03.2014) & Vinik A JCEM 2010;95:4802)

tiltoppen  


A. Tricykliske antidepressiva (TCA)

TCA er proarytmogen og grundig hjerteanamnese samt EKG er derfor nødvendig forud for behandlingsstart. Anamnestisk skal der være fokus på kendt hjertesygdom, familiær anamnese med arytmi, anden QT forlængende medicin, hypokaliæmi, hjertesymptomer (uforklarlig synkope, palpitationer, dyspnoe, brystsmerter). Ved EKG noteres QTc længden. Hvis QTc >480 ms eller der er positive fund jf. ovenstående i anamnesen bør patienten vurderes af speciallæge i kardiologi inden eventuel behandlingsstart.

1-2 uger efter behandlingsstart eller ved dosisøgning på over 50 % skal EKG kontrolleres. Ved ændringer i QTc til > 500ms eller ved en stigning på mere end 15 % bør præparatet seponeres.

Behandlingen anbefales plasmamonitoreret da ”poor metabolizers” optræder med en hyppig frekvens i befolkningen (7-9 %). Disse kan ved terapeutiske doser få toksiske koncentrationer. Startdosis 25 mg, stigende til 50 mg. S-koncentration bestemmes efter 2-3 ugers behandling ved blodprøve taget om morgenen svarende til ca. 12 timer efter sidste dosering. Yderligere dosisjustering foretages ved tillæg af 25 mg hver 14. dag indtil effekt eller til dosis, der forventeligt vil medføre S-koncentration 400-600 nM (angives fra laboratoriet som summen af imipramin plus den aktive metabolit desipramin).

Ca. en 1/3 af de, der stopper brat med TCA oplever seponeringssyndrom (influenzalignende tilstand, søvnløshed, mareridt) hvorfor TCA skal aftrappes.

tiltoppen  


B Antiepileptika

Fælles for gruppen er nødvendigheden af dosisreduktion hos ældre og ved nedsat nyrefunktion.

Ved nedsat nyrefunktion reduceres dosis:
GFR 30-60 ml/min max døgndosis 600 mg
GFR 15-30 ml/min max døgndosis 300 mg
GFR < 15 ml/min max døgndosis 150 mg

Ved nedsat nyrefunktion reduceres dosis:
GFR 30-60 ml/min max døgndosis 300 mg
GFR 15-30 ml/min max døgndosis 150 mg
GFR 15 ml/min max døgndosis 75 mg
Forsigtighed ved svær kronisk hjerteinsufficiens (NYHA III-IV)

tiltoppen  


C Serotonin-noradrenalingenoptagshæmmere (SNRI)

Fælles for gruppen anbefales forsigtighed ved: krampetendens, forhøjet intraokulært tryk, risiko for akut snævervinklet glaukom, hæmodialyse, øget risiko for hyponatriæmi, blødningstendes, tidlig mani. Ved forhøjet blodtryk eller hjertesygdom bør blodtryk følges regelmæssigt.

Ved brat ophør med Duloxetin eller Venlafaxin kan seponeringssyndrom opleves. Oftest ses svimmelhed, ataksi, gastro-intestinale symptomer, influenzalignende symptomer, insomni mv, hvorfor man gradvis bør aftrappe behandlingen over mindst 4 uger.

Kontraindikationer: leverinsufficiens og nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min), behandling med MAO hæmmere eller CYP1A2 hæmmere (fx . ciprofloxacin, fluvoxamin og enoxacin).

Ved leverinsufficiens eller nyreinsufficiens GFR<30ml/min bør dosis reduceres med 50 %. Kontraindikationer: Behandling med MAO hæmmere samt behandling med linezolid. Ved længere tids behandling ses seponeringssyndrom (hovedpine, svimmelhed, kvalme og angst) hvorfor der skal udtrappes. 

tiltoppen  


D Opioider

Ved ordination af opioider bør fra dag 1 ordineres laksans for at undgå obstipation.

Tramadol er et opioid med μ-agonistisk virkning og samtidig hæmning noradrenalin- og serotonin-reuptake i CNS.

Startdosis: 50 mg (til natten) herefter individuelt op til maks. døgndosis på 400-600 mg fordelt på 2-3 doser. Bør primært anvendes i retard formulering.

NNT for mindst 50% smertereduktion sammenlignet med placebo er estimeret til 3,8 (95%CI 2,8-6,3). Tramadol 200-400 mg er fundet højsignifikant at reducere både smerter, paræstesier og allodyni i et mindre dansk studie.

Ved GFR 10-30 ml/min forlænges dosisintervallet til mindst 12 timer

Kan forstærke virkningen af vitamin K-antagonister (orale antikoagulantia).

Kontraindikationer: Svær lever- og nyreinsufficiens, ubehandlet epilepsi, samtidig behandling med MAO-hæmmere.

Evidensniveau B.

tiltoppen  


Andre opioider

For patienter med kroniske smerter behandles så vidt muligt alene med langtidsvirkende eller depotopioider. Der startes typisk med depotmorfin 5-10 mg x 2-3 dgl, idet patienten følges tæt mht. effekt og bivirkninger. Der er principielt ikke en maksimal dosis for brug af opioider, men døgndoser over 100-150 mg morfin eller morfinækvivalenter bør være undtagelsen. Problemstillinger som tolerans, kognitiv dysfunktion, addiktion, opioidsensibilisering mv. risikeres.

Den gyldne standard for behandling af mennesker med kroniske smerter er oral administration, men for nogle patienter kan behandling med transdermal administration være et alternativ til den orale depotbehandling.

Ved overvejelse om langtidsbehandling med opioider kan en smerteklinik inddrages i behandlingen

Doseringsforslag: Sædvanligvis 10-20 mg hver 12. time, stigende efter behov. Doseres ikke oftere end hver 12. time.

I 2 diabetes studier er 80-120 mg oxycodon fundet bedre end placebo.

Kontraindikationer: Svær respirationsdepression, cor pulmonale, svær KOL eller akut svær astma. Ikke-opioidinduceret paralytisk ileus.

Evidensniveau B.

Doseringsforslag: Sædvanligvis 5-10-30 mg 2 gange dgl. Stigende efter behov.

Obs nedsat dosis hos ældre.

GFR 10-50 ml/min: 75% af normaldosis med uændret dosisinterval

GFR <10 ml/min: 50% af normaldosis med uændret dosisinterval

Forsigtighed: virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika kan forstærkes. AUC for gabapentin kan øges med ca 40%. Sederende virkning af benzodiazepiner forstærkes.

Forsigtig dosering ved nedsat lever-, nyre- eller lungefunktion.

Kontraindikationer: Svær respirationsdepression, cor pulmonale, svær KOL eller akut svær astma, Ikke-opioidinduceret paralytisk ileus, moderat til stærkt nedsat leverfunktion.

Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage.

Evidensniveau B.

tiltoppen  


Diabetisk autonom neuropati  


Definition:

Diabetisk autonom neuropati (DAN) er en samlebetegnelse for en række neurogene komplikationer til diabetes, der skyldes skader på det parasympatiske såvel som det sympatiske autonome nervesystem . Disse skader kan påvirke en lang række organer hvoraf de tilstande som vil blive behandlet nedenfor omfatter kardiovaskulær neuropati (herunder kardial neuropati og ortostatisk hypotension), gastrointestinal neuropati, urogenital neuropati (herunder cystopati og seksuel dysfunktion) samt abnormiteter i svedsekretionen.

tiltoppen  


Forekomst:

Det antages, at forekomsten af DAN er lige så hyppig ved type 1 som type 2 diabetes. Prævalensen beskrives at være mellem 10 % og 40 % med stor variation. Prævalensen øges med diabetesvarighed, alder samt dårlig glykæmisk regulering.

tiltoppen  


Ætiologi:

Ætiologien for DAN antages ikke at adskille sig fra ætiologien for DPN, hvortil henvises.

tiltoppen  


Symptomer og klinisk fund:

Nedenfor gennemgås de forskellige typer af DAN enkeltvis i forhold til symptomer, udredning samt behandling. I forhold til opsporing af DAN gælder som for perifer neuropati, at der skal være opmærksomhed omkring symptomer ved ambulante fremmøder. Det anbefales, at der direkte spørges ind til seksuel dysfunktion.

tiltoppen  


Kardiovaskulær dysfunktion

Kardiovaskulær autonom neuropati omfatter kardial autonom neuropati og ortostatisk hypotension.

tiltoppen  


Kardial autonom neuropati (KAN):

Defineres som autonom dysfunktion og tab af autonom kontrol initialt på grund af reduceret parasympatisk aktivitet i vagale nerver, og senere i sygdomsforløbet desuden reduceret sympatisk aktivitet.

Risikofaktorer til KAN

Etablerede risikofaktorer udgøres af højt glykæmisk niveau ved type 1 DM og en kombination af hypertension, dyslipidæmi, fedme og højt glykæmisk niveau ved type 2 DM.

tiltoppen  


Komplikationer forbundet med KAN

Øget mortalitet

KAN medfører en 1,5-5 gange højere femårsmortalitet hovedsageligt relateret til kardiovaskulær sygdom og nefropati.

Stum iskæmi

Den relative risiko for stum iskæmisk hjertesygdom er næsten 2 for diabetespatienter med KAN sammenlignet med patienter uden KAN, dvs. at 20 % af diabetes patienter med KAN har stum iskæmi. Diabetes patienter uden KAN har en prævalens af stum iskæmi på 10 %. Derfor bør behandlere være opmærksom på angina ækvivalenter som dyspnø, træthed, svimmelhed og øget svedtendens.

Kardiel dysfunktion

KAN er relateret til diabetisk kardiomyopati med nedsat venstre ventrikelfunktion og dilatation.

Non-dipping

KAN er relateret til non-dipping (manglende blodtryksfald ved søvn) hos patienter med type 1 og type 2 DM. Non-dipping er associeret til øget risiko for kardiovaskulær sygdom. Omlægning af antihypertensiv behandling fra morgen til senge tid har muligvis forebyggende effekt på kardiovaskulær sygdom, men evidens for dette savnes.

Motion

Patienter med verificeret KAN kan udvise intolerance over for moderat og kraftig motion på grund af reduceret evne til pulsøgning. Generelt er der ikke evidens for at fraråde motion til patienter med KAN, hvorfor dette sta-dig tilrådes.

Øvrige diabetiske komplikationer

KAN er associeret til mikrovaskulære komplikationer generelt, herunder øvrige autonome komplikationer, neuropati, nefropati og retinopati samt øget tendens til hypoglykæmi hos patienter med type 2 DM.

tiltoppen  


Symptomer

Oftest ingen symptomer, men der kan i sene stadier være høj hvilepuls.

tiltoppen  


Screeningsintervaller for KAN

Der anbefales undersøgelse for KAN ved mistanke herom. Patienter med hypoglykæmi unawareness anbefales underøgt for DAN inkl. KAN.
EASD og ADA anbefaler us. ved diagnosetidspunkt hos type 2 DM samt efter 5 år fra diag-nosetidspunkt hos type 1 DM og derefter årlige undersøgelser hos alle DM patienter. Lokale forhold og ressourcer må afgøre om disse anbefalinger følges i Danmark.

tiltoppen  


Diagnostisk udredning

Hjertefrekvensvariabiliteten vurderes ved hjertefrekvensens reaktion på dyb vejrtrækning, overgang fra liggende til stående stilling samt Vasalva manøvre. Hvis én af de tre tests er abnorm, er der tale om autonom dysfunktion (grænse KAN) - hvis to eller flere tests er abnorme kan diagnosen KAN stilles.

Valsalva manøvre frarådes ved proliferativ retinopati eller anden tilstand med risiko for retina blødning.

Undersøgelse af hjerterytmevariabiliteten i hvile kan anvendes som indikator for autonom ubalance og en markør for tidlig udvikling af KAN, men kan ikke anvendes til at stille diagnosen.

tiltoppen  


Behandling

Der er ingen specifik behandling.

Multifaktoriel intervention i forhold til livsstil, hypertension, hyperlipidæmi, mikroalbuminuri og hyperglykæmi er dokumenteret virkningsfuld ved type 2 DM, og glykæmisk regulering har beskyttende effekt ved type 1 DM. Mindre studier har vist, at god glykæmisk regulering hos dysregulerede patienter kan forbedre hjerterytmevariabiliteten i hvile.

tiltoppen  


Ortostatisk hypotension

Defineres som fald på >20 mmHg i systolisk blodtryk eller >10 mmHg i diastolisk blodtryk inden for 3 min i stående stilling eller elevation til >60 grader på vippeleje.

Ortostatisk hypotension antages at være forårsaget af skade på sympatiske efferente neuroner til især splanchnicus gebetet.

tiltoppen  


Symptomer

Svækkelse, svimmelhed og synsforstyrrelser ved stillingsskift, stigende evt. progredierende til synkoper. Ved udtalt autonom neuropati kan såvel måltider som insulin sænke blodtrykket.

tiltoppen  


Diagnostisk udredning

Ortostatisk blodtryksmåling med måling af systolisk samt diastolisk blodtryk efter 10 min i liggende stilling samt efter 1 og 3 og 5 min i stående stilling. Under testen må muskulaturen og venepunpen i underekstremiteterne ikke aktiveres. Eventuelt kan vippeleje og elevation af hoved fra vandret til >60 grader anvendes.

Døgnblodtryksmåling og identifikation af ”non-dipper” (fravær af fald i natlig blodtryk).

tiltoppen  


Behandling

Retter sig primært mod forværrende faktorer, og er symptomatisk, non-farmakologisk og farmakologisk.

tiltoppen  


A Non-Farmakologisk behandling:

Sufficient hydrering, evt. supplerende væskeindtagelse (250-500 ml vand) til måltider.

Undgåelse af forlænget sengeleje og dekonditionering

Mindsket alkohol indtagelse.

Medicingennemgang (obs på diuretika, alfa-blokkere (prostatalidelse), nitratpræparater, tricykliske antidepressiva),

Øget væske- og saltindtagelse

Eleveret hovedgærde natligt (i tilfælde af liggende hypertension)

Kompressionsstrømpe klasse II og opefter

tiltoppen  


B Farmakologisk behandling:

Korrektion af anæmi

Florinef®:

Kan forsøges i doser på 0,05 mg ved sengetid og optitreres tidligst hver 14. dag til 0,2 mg dagligt. Bivirkninger er hypertension, især i liggende stilling, hypokaliæmi, ødemer og hjertesvigt. Behandlingen anbefales reserveret speciallæger på specialafdelinger med særlig indsigt i denne behandling.

Bivirkninger er hypertension, især i liggende stilling, hypokaliæmi, ødemer og hjertesvigt.
Behandlingen anbefales reserveret speciallæger på specialafdelinger med særlig indsigt i denne behandling.

Erytropoietin:

Kan evt. tilbydes i samarbejde med nefrologisk specialist. Især ved samtidig nefrogen anæmi. Doser er 25-75 U/kg givet subkutant 3 gange ugentligt og under vejledning af erytrocytvolumen og hæmoglobin. I 2009 viste TREAT studiet at T2DM patienter med nyreinsufficiens havde en højere hyppighed (2% per år) af uforklaret apopleksi ved behandling med erytropoietin end ved behandling med placebo (1% per år).

Erytropoietin behandling ved ortostatisk hypotension er case baseret og ikke evidensbaseret. Behandlingen anbefales reserveret speciallæger på specialafdelinger med særlig indsigt i denne behandling.

 

Somatostatin analog:

Kan virke kontraherende på splanchnicus gebetet, hæmme frisætningen af gastrointestinale vasoaktive peptider og øge cardiac output.

Doser er 25-200 μg dgl i 3 doser eller som LAR præparat i dosis 20-30 mg im månedligt. Bivirkninger er primært gastrointestinale og hypertension. Behandlingen anbefales reserveret speciallæger på specialafdelinger med særlig indsigt i denne behandling.

 

Koffein:

Modvirker primært vasodilatation og kan mindske ortostatisk hypotension samt svække postprandial hypotension. Doser er 100-250 mg koffein citrat 3 gange dagligt peroralt som tablet eller kaffe. Der synes at være tachyphylaxi ved kontinuert behandling.

 

Midodrine: (tbl Gutron® a 2,5 eller 5 mg; Præparatet fremstilles magistrelt og kræver udleveringstilladelse fra Sundhedsstyrelsen)

Alfa-1 receptor agonist, prodrug der metaboliseres til det aktive desglymidodrine. Maks. plasma koncentration efter 20-30 min. Start dosis til voksne 2,5 mg 2-3 gange dagligt. Dosis øges med ugers mellemrum til der er klinisk effekt. Tabletter indtages i løbet af dagen og senest 4 timer før sengetid for at undgå hypertension i liggende stilling. Dosisreduktion ved nyresvigt.

Kontraindiceret ved akut nyresvigt, urinretention, hypertension, tyreotoksikose, svær hjerteinsufficiens, graviditet og amning.

Bivirkninger er hypertension, kardielle arytmier, hovedpine, kvalme, kløe, paræstesier, piloerektion, vandladningstrang og vandladningsbesvær.

Behandlingen anbefales reserveret speciallæger på specialafdelinger med særlig indsigt i denne behandling.

tiltoppen  


Gastrointestinal dysfunktion  


Esofagus dysfunktion og gastroparese  


Definition

Diabetespatienter med autonom neuropati har ofte (op til 75 %) esophagus dysfunktion i form af nedsat peristaltik og nedsat nedre esofagus sphinctertonus.

Gastroparese medfører forlænget transittid i ventriklen på baggrund af især parasympatisk vagal neuropati medførende kompromitteret tømning af faste fødeemner fra antrum ventriculi. Derimod kan væskefase tømningen, der kontrolleres af fundus ventriculi være øget. På baggrund heraf øges føderetentionen i ventriklen.

Hyperglykæmi kan per se medføre nedsat ventrikeltømning.

En række andre hormoner som GLP-1, GIP, ghrelin, islet amyloid polypeptid (IAPP), cholecystokinin, peptid YY og amylin samt NO påvirker ventrikelperistaltikken, pylorus tonus og antroduodenal koordination, men omtales ikke yderligere her.

tiltoppen  


Symptomer

Esofagus dysfunktion kan medføre synkebesvær.

Gastroparese kan medføre kvalme, opkastning, tidlig mæthed, abdominal oppustethed, epigastrielle smerter og evt. anorexi., men er i tidlige stadier ofte symptomfattig. Patienter med gastroparese kan ofte opleve store udsving i blodglukose og især hos type 1 DM patienten med gastroparese må insulin injektioner ofte gives efter måltidets indtagelse.

tiltoppen  


Diagnostisk udredning

Ved synkebesvær og mistanke om gastroparese bør patienten som første undersøgelse gastroskoperes. Svampe esofagitis og gastrisk/duodenalt sår samt malignitet bør udelukkes eller behandles relevant.

Føderetention i ventriklen efter 8 timers faste uden anden obstruerende årsag er diagnostisk for gastroparese, men gastroparese kan godt være tilstede uden dette fund. Ventrikel scintigrafi med Tc mærket måltid anses for guldstandarden, men er især anvendelig til at følge den enkelte patient. Breath test kan også være relevant.

Måling af s-paracetamol efter peroral indgift anvendes i forskningsmæssig sammenhæng og er mest anvendelig til at følge den enkelte patient, da der er et betydeligt overlap i undersøgelsesresultatet mellem patienter uden og med diabetisk autonom neuropati, herunder gastroparese.

tiltoppen  


Behandling

Primært bør fokuseres på at optimere reguleringen af blodglukose.

Der er forøget risiko for hypoglykæmi og opmærksomhed herpå anbefales. Kosten kan ændres til en fiberfattig, low-fat kost, ofte fordelt på mange små måltider over dagen. Fibre, grøntsager og vanskeligt fordøjelige fødeemner bør undgås ved udtalt gastroparese grundet risikoen for bezoar dannelse.

Patientens medicin bør gennemgås og medikamina med antikolinerg virkning bør undgås. Alternativt kan forsøges anvendt insulinpumpebehandling med differentieret dosis ved måltider.

tiltoppen  


Prokinetika  


Metoclopramid,

(Emperal,®, Gastro-Timelets®, Primperan®), 10-30 mg givet 1 time før hovedmåltiderne og ved sengetid med henblik på at øge ventrikeltømningen. Ved svær gastroparese kan flydende, suppositorie eller subcutan behandling forsøges. Virkningen er imidlertid ofte transient grundet tachyfylaxi og efter 6 mdr. kan ikke længere forventes effekt. Cyklisk behandling kan derfor overvejes men er aldrig dokumenteret effektfuld. Bivirkninger i form af træthed, kraftesløshed, diarre, døsighed, konfusion, hallucinationer depression, galactore, brystspænding og ekstrapyrimidale bivirkninger som motorisk uro, akut dystoni og tardive dyskinesier samt allergiske reaktioner, herunder anafylaktisk reaktion. Bør ikke gives samtidig med levodopa, ved epilepsi eller behandling med andre antipsykotika. Bør ikke gives til patienter under 18 år og dosis bør halveres ved nedsat nyre- eller leverfunktion.

NB: Sundhedsstyrelsen har 28.01.2014 offentliggjort ændrede anbefalinger og begrænsninger i anvendelsen af metoclopramid: Enkeltdosis bør ikke overstige 10 mg og døgndosis ikke 10 mg x 3. Behandlingsvarighed anbefales begrænset til højst 5 døgn;

Maksimale døgndosis for voksne er 0.,1-0,15 mg/kg.

Trods Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan nogle patienter have glæde af og indikation for langtidsbehandling med metoclopramid. Disse tilfælde, der bør behandles på specialistcenter, bør omhyggeligt journalføres med indikation, mangel på kontraindikationer, effekt, fravær af bivirkninger og information af patienten.

tiltoppen  


Domperidon

(Domperidon®, Motilium®), 20-40 mg indtaget 1 time før hovedmåltiderne og ved sengetid. Kan forsøges hos patienter der har effekt af, men bivirkninger ved, metoclopramid.

Der synes ikke at være samme risiko for tachyfylaxi som ved metoclopramid. Bivirkninger er hyperprolaktinæmi, glaktoré, gynækomasti, ventrikulære arytmier. Forlænget QT interval, ekstrapyramidale gener, kramper, hovedpine, somnolens, agitation, nervøsitet, allergiske reaktioner, herunder anafylaktisk reaktion, urticaria, angioødem Bør ikke gives ved moderat eller svært nedsat leverfunktion, svært nedsat nyrefunktion og til patienter med hjerterytmeforstyrrelser eller risiko herfor.

NB: Sundhedsstyrelsen har 02.05.2014 offentliggjort ændrede anbefalinger og begrænsninger i anvendelsen af domperidon: Døgndosis bør ikke overstige 10 mg x 3 oralt og 30 mg x 2 rektalt. Behandlingsvarighed anbefales begrænset til højst 7 døgn; Domperidon bør ikke anvendes til patienter med eksisterende hjerterytmeforstyrrelser eller risiko herfor eller ved samtidig behandling med andre lægemidler, der kan påvirke hjerterytmen eller hæmme nedbrydningen af domperidon.

tiltoppen  


Erytromycin

Erytromycin (Abboticin®, Erycin,® Hexabotin®) 250 mg ½ time før hovedmåltiderne har dokumenteret omend beskeden klinisk effect. Problemet er udvikling af resistente bakterier. Bivirkningerne er nedsat appetit. kvalme, opkastning, abdominalsmerter, diarré, forhøjede leverenzymer, forhøjet bilirubin, hududslæt, hepatotoksicitet, pancreatitis, forlænget QT-interval ventrikulær takykardi., anafylaktisk reaktion, ototoksicitet, pseudomembranøs colitis, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse. Bør ikke gives til patienter med forlænget QT interval, samtidig behandling med statin præparat eller svært nedsat leverfunktion. Stor forsigtighed ved samtidig indgift af stoffer der også metaboiliseres I leverens cytokrom P450 system.

tiltoppen  


Klonidin

Klonidin (Catapressan®, Dixarit©), 100 μg 2-3 gange dgl. Har I et studie vist signifikant bedring af oppustethed, kvalme og opkastning. I DK anbefales doser op til 75 μg to gange dgl. Denne behandling kan ikke på det foreliggende rekommanderes uden for specialistcentre. Kontraindikationer, forsigtighedsregler og bivirkninger findes på ProMedicin.

Prucaloprid

Prucaloprid (Resolor®) er en selektiv 5-HT4-agonist. Virkningen skyldes binding til receptorer i tarmen, hvorved tarmperistaltikken øges. Stoffet har en dokumenteret effekt på ventrikeltømningen, men der er ikke fundet overbevisende effekt ved diabetisk gastroparese.

tiltoppen  


Gastrisk neurostimulation

I USA har FDA godkendt en subkutan implanterbar neurostimulator, der via elektroder placeret på serosasiden af ventriklens curvatura major øger tømningen af ventriklen. Enheden styres af en ledningsfri fjernkontrol. Der er signifikant reduktion i forekomsten af opkastning, oppustethed, mæthed og smerter i ublindede studier, men effekten er omdiskuteret.

Infektion er væsentligste komplikation.

Ved mistanke om diabetisk gastroparese henvises til udredning med henblik på eventuel im-plantation af neuromodulator på de højt specialiserede funktioner ved Gastroenheden på Hvidovre Hospital og Gastroenterologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Implanta-tion af neurostimulator foregår på Aarhus Universitetshospital. Patienter kan henvises ved skriftlig henvendelse til MEA, Aarhus Universitets Hospital.

tiltoppen  


Intrapylorisk injektion af Botulinum Toxin

Behandlingen, der mindsker tonus i pylorus appliceres vejledt af gastroskopi, men effekten synes at være forbigående og er i det hele taget omdiskuteret. Anbefales ikke generelt.

tiltoppen  


Tyndtarms- og tyktarmsdysfunktion  


Definition

Neuropati med affektion af nedre gastrointestinal kanal giver symptomer i form af diare, obstipation eller fæces inkontinens. Patofysiologien er ikke velbeskrevet, men dysmotilitet af forskellige tarmsegmenter synes at spille en rolle afhængig af graden af cholinerg og adrenerg dysfunktion. Nedsat anal sphinctertonus kan medføre inkontinens for fæces.

tiltoppen  


Symptomer

Diare, obstipation eller fæces inkontinens.

tiltoppen  


Diagnostisk udredning

Bør udredes af eller i tæt samarbejde med gastroenterologisk specialist.

Først og fremmest skal anden ikke-neuropatisk årsag til symptomer udelukkes, hvilket kræver et omfattende udredningsprogram. Der henvises til den gastroenterologiske special litteratur.

Anamnesen skal være med fokus på kost (fx sorbitol mmm.) og medicin (fx metformin og laxantia/obstipantia). Desuden skal problemet kvantificeres med opsamling af fæces for volumen og dyrkning for mikroorganismer skal foretages. Måling af p-elastase. Der bør foretages endoskopisk og biokemisk undersøgelse for inflammatorisk tarmsygdom, coeliaki, laktose intolerans, og malignitet og måles cobalamin og folat i blod. Carcinoid, glucagonom, gastrinom, VIPom og prostaglandin producerende tumorer må også udelukkes.

tiltoppen  


Behandling

Primært bør fokuseres på at optimere blodglukoseregulationen.

Kostændringer kan forsøges.

Derudover kan forsøges symptomatisk behandling med obstipantia hhv. laxantia.

I sjældne tilfælde har clonidin eller somatostatin været benyttet.

Udredning bør ske i samarbejde med gastroenterologisk specialist center og behandling ud over symptomatisk behandling anbefales reserveret speciallæger på specialafdelinger med særlig indsigt i denne behandling.

tiltoppen  


Urogenital dysfunktion:  


Blæredysfunktion (Cystopati)


Definition

Cystopati fremkommer ved tab af viscero-sensorisk innervation af blæren medførende manglende fornemmelse for blærefyldning, tiltagende udspiling af blæren, tab af blærens kontraktionsevne og urinretention.

Perifer neuropati ses hos ca 85 % af diabetespatienter med autonom blæredysfunktion.

tiltoppen  


Symptomer

Tilstanden kan pågå i mange år før den giver symptomer. Sjældent bemærkes øgede intervaller mellem vandladning., evt. aftagende nykturi. Kernesymptomer er stigende vandladningsbesvær med store volumina og residualurin, der kan give anledning til recidiverende tilfælde af cystitis og ultimativt urinretention. Kan hos mænd forveksles med og forværres af prostatisme.

tiltoppen  


Diagnostisk udredning

Foregår i samarbejde med urologisk specialist.

Måling af residualvolumen med ultralyd. Volumen < 100 ml er acceptabelt, >200 ml er patologisk (neurogen eller obstruktiv årsag).

Der skal udføres vandladningsskema m.h.p. hyppighed og volumen. Volumen er normalt 250-350 ml; hos DM patienter ofte mere op til 500-600 ml. Flowmåling hvor klokkeformet kurve og peakflow > 20 ml/s er normalt.

Hos mænd foretages prostataundersøgelse og hos kvinder gynækologisk undersøgelse.

Hvis residualurinen udgør >500 ml, vandladningsintervaller 6-8 timer og volumina

tiltoppen  


Behandling

Der bør stiles mod optimeret blodglukoseregulering, men oftest er skaderne irreversible i symptomatiske tilfælde.

Skematiseret vandladning hver 3-4 time kan forsøges.

Tripple eller double-voiding (gentagen vandladning 3-5 min efter primær vandladning oftest med blæretryk indtil der ikke kan lades yderligere urin).

Evt. Alfa-adrenerg blokade hos mænd (cave ortostatisme) Ved > 500 ml residualurin: katerisation (RIK (Ren Intermitterende Katerisering) eller SIK (Steril Intermitterende Katerisation)) eller permanent kateter (KAD).

tiltoppen  


Genital (seksuel) dysfunktion  


Definition:

Hos både mænd og kvinder kan ses seksuel dysfunktion. Bedst beskrevet er erektil dysfunktion (ED), der derfor beskrives i det følgende.

Ved ED forstås manglende evne til at opnå og /eller vedligeholde erektion. Ofte er der intakt orgasme og ejakulation. Libido kan være uforandret eller nedsat. Hos kvinder viser den seksuelle dysfunktion sig eksempelvis som nedsat libido, dyspareuni og nedsat vaginal lubrikation.

tiltoppen  


Forekomst:

ED er dobbelt så hyppigt blandt diabetikere sammenlignet med ikke diabetikere. Sammenlignet med ikke diabetikere indtræder ED ca. 10-15 år tidligere. Forekomsten stiger med alder, diabetesvarighed., tiltagende dysregulation og øvrige diabeteskomplikationer, mikrovaskulære såvel som makrovaskulære.

tiltoppen  


Symptomer og kliniske fund:

Symptomerne på ED er som indeholdt i definitionen. Hvis tilstanden forekommer med samtidig hypogonadisme kan ses ledsagende symptomer med eks. nedsat libido, træthed og nedsat muskelstyrke.

ED betragtes som en kardiovaskulært associeret tilstand og er ligeledes associeret til dyslipidæmi, rygning, og hypertension..

Klinisk kan billedet være helt uden objektive fund eller ledsaget af fund relateret til den kardiovaskulære risikoprofil eller hypogonadisme (gynækomasti, testikelatrofi etc.).

tiltoppen  


Diagnostisk udredning:

Hvis der ikke er kendt hjertekarsygdom bør der udredes herfor.

Blodprøver:

Total testosteron, evt. frit testosteron, SHBG, FSH, LH, prolaktin, TSH.

Ved hypogonadisme se NBV om mandlig testosteronmangel.

Medicingennemgang

Flere læge- og rusmidler forværrer eller forårsager ED:

Centralnervesystem:

Alkohol, opoider, kokain og heroin. Antidepressiva (tricykliske antidepressiva, SnRI,, SSRI), antipsykotika (haloperidol og promazine), lithium, benzodiazepin, barbiturater.

Hjerte og kredsløb:

Beta-blokkere (dosisafhængigt; propranolol, atanolol og carvedilol), diuretika (tiazider, spironolakton), digoxin, antiarytmika, centrale antihypertensiva, fibrater. Calcium kanal blokkere synes at medføre lav risiko.

Urogenitalsystem:

5 alfa reduktase hæmmere.

Andet:

Antihistaminer, H2 blokkere, muskelrelaksantia.

tiltoppen  


Behandling:  


Non-farmakologisk:

Optimering af glykæmisk kontrol, vægttab, rygeophør og motion samt bækkenbundstræning. Disse tiltag vil næppe kurere ED, men vil kunne bremse progressionen af ED.

tiltoppen  


Famakologisk

Der bør altid foranstaltes medicingennemgang. Den primære behandling af erektil dysfunktion er fosfodiesterase-5-hæmmere (PDE-5-hæmmere). Forskellen mellem de forskellige PDE-5-hæmmere beror i virkningsvarighed. Effekten af de forskellige er PDE-5-hæmmere er ens og bivirkningsprofilen ligeså. Effekt opnås hos mellem 50 % - 80 %.

Manglede effekt af en PDE-5-hæmmer udelukker ikke effekt af en anden PDE-5-hæmmer. Hos patienter med effekt af behandlingen og forventet hyppigt behov kan Tadalafil anvendes i fast, lav daglig dosering (se tabel). Sildenafil er væsentlig billigere end de øvrige pde-5-hæmmere, og alle rekommanderes i Den Nationale Rekommandationsliste.

Der bevilges kun tilskud til tadalafil, vardenafil og avanafil, hvis det fremgår af lægens ansøgning, hvorfor det billigere sildenafil ikke kan anvendes. Andet valg er Alprostadil eller kombinationspræparatet Aviptadil/Phentolamin som intrakavernøs injektion (se tabel). Enkelttilskud til behandling imødekommes når diabetespatienten også har anden organpåvirkning (f.eks. perifer neuropati) end den erektile dysfunktion, og når der er dokumenteret effekt af behandlingen med lægemidlet. Ved svær erektil dysfunktion, som ikke responderer på medikamentel behandling, kan man indsætte en oppustelig erektionsprotese. Dette er en urologisk specialopgave.

Ligeledes kan overvejes shock-wave behandling i udvalgte tilfælde. Testosteronbehandling er en endokrinologisk specialistopgave og bør kun gives, såfremt patienten har hypogonadisme (NBV mandlig testosteronmangel) Seksuel dysfunktion hos kvinder er langt mindre velbeskrevet. Behandling er lubrikerende vaginale cremer eller behandling med østrogen lokalt som creme eller vagitorier.

tiltoppen  


TABEL 3

  Dosis Tid til virkning T1/2 Bivirkninger Kontraindikationer
Tbl. Sildenafil 50-100 mg højest en gang dgl.

30-60 min Succes rate 50-80%

3-5 timer Klinisk effekt varer ca. 5 timer

 

 Hovedpine, dyspepsi, ansigtsrødme, synforstyrrelser, svimmelhed, nasal tilstopning  

Iskæmisk hjertesygdom (AMI indenfor 3 måneder) behandling med nitratpræp. Apopleksi indenfor 6 mdr. Reduceret dosis ved nedsat lever-eller nyrefunktion

Tbl. Tadalafil 2,5 -5mg dagligt  ved kontinuerlig behandling

30-60 min Succes rate 50-80%

 17 timer Klinisk effekt op til 36 timer  Hovedpine, dyspepsi, ansigtsrødme, synforstyrrelser, svimmelhed, nasal tilstopning  

Iskæmisk hjertesygdom, (AMI indenfor 3 mdr), , behandling med nitratpræp. Apopleksi indenfor 6 mdr Reduceret dosis ved nedsat lever-eller nyrefunktion

Tbl. Vardenafil 10-20 mg højest en gang dgl.

30-60 min Succes rate 50-80%

 4-5 timer  Hovedpine, dyspepsi, ansigtsrødme, synforstyrrelser, svimmelhed, nasal tilstopning  

Iskæmisk hjertesygdom (AMI indenfor 3 mdr), behandling med nitratpræp. Apopleksi indenfor 6 mdr Reduceret dosis ved nedsat lever-eller nyrefunktion

Urethralstift
Alprostadil
Initielt 500 mikrogram max 1000 mikrogram maks. to gange dgl. Højst 7 doser per uge

10 min Succes rate ca. 30%

 Tilstræbes virkning på 2 timer Kondom anvendes hvis partner er gravid  Seglcelleanæmi, myelomatose, leukæmi og anatomisk deformitet af penis.
Intrakavernøs injektion
Alprostadil
Initielt 5 mikrogram max 20 mikrogram højest en gang dgl.

10 min Succes rate ca 70%

Tilstræbes virkning på 2 timer   Smerter i penis, myalgi, purpura, hæmatom, priapisme. Seglcelleanæmi, myelomatose, leukæmi og anatomisk deformitet af penis. 
Intrakavernøs injektion
Aviptadil/phantolamin
25 mikrogram + 2 mg/24 t højest 3 x ugl. 10 min  Tilstræbes virkning på 2 timer  Blødning og rødme Seglcelleanæmi, myelomatose, leukæmi, AK- behandling 

 

tiltoppen  


Påvirkning af svedfunktion  


Definition

Transpiration er en fysiologisk kompleks proces, der kan opdeles i thermoregulatorisk og emotionel betinget.

Ved diabetisk neuropati kan ses såvel forøget som reduceret svedsekretion (henholdsvis hyperhidrosis og hypohidrosis).

tiltoppen  


Symptomer

Hyperhidrosis forekommer ved diabetes som generaliseret hyperhidrose og afficerer hele kroppen. Desuden som sekundær fokal hyperhidrose, der omfatter områder med perifer neuropati, således, at centrale svedreducerende impulser ikke transmitteres ud til de afficerede områder. Det er derfor typisk med debut i sok og evt. handske områderne hvorfra det kan udbredes proximalt. Alle områder kan principielt afficeres. En særlig form er fokal gustatorisk sveden, som udløses af madlugt før, under og efter et måltid. Det kan ramme alle områder bl.a. ansigt, aksiller, håndflader, fodsåler, samt thorax for- og bagside.

Hyperhidrose er socialt invaliderende med vådt tøj, ildelugt, svampeinfektion, dårlig nattesøvn og deraf følgende træthed samt mangel på overskud. Det medfører ofte dårlig diabetesregulation.

Den fokale hyperhidrose, men næppe den gustatoriske hyperhidrose, kan over årene erstattes af hypohidrose og eventuelt helt ophør med transpiration, anhidrose.

Hypohidrose og anhidrose kan medføre hudtørhed, udslet og hudinfektioner.

tiltoppen  


Diagnostisk udredning

Der findes diagnostiske tests for hyperhidrose og hypohidrose, men de anvendes fortrinsvis forskningsmæssigt og af særligt interesserede dermatologer.

Svære eller komplicerede tilfælde af abnorm svedfunktion bør udredes sammen med særligt interesserede dermatologer, der også bør involveres i behandlingen.

tiltoppen  


Behandling

Er udover optimeret diabetesregulering symptomatisk.

Ved fokal hyperhidrose kan højkoncentreret aluminium opløsning forsøges ligesom 0,5% glycopyrrholat (kan fremstilles magistrelt).

Ved fod og hånd affektion beskrives at iontophorese kan forsøges. Det er uvist om denne behandling tilbydes i Danmark.

Botulinum toxin er benyttet ved fokal affektion. Behandlingen er dyr og anbefales ikke.

I særlige tilfælde kan thorakal sympatektomi forsøges, men behandlingen har mange bivirkninger inkl. kompensatorisk hyperhidrose fra andre kropsområder. Behandlingen er forholdt meget højt specialiseret center (aktuelt Odense Universitets Hospital) og anbefales generelt ikke.

Medikamentel behandling anbefales ikke men der findes kasuistiske meddelelser om effekt af amitriptyline, beta-blokker, calcium antagonist (diltiazem), alfa blokker (phentolamin) og klonidin.

tiltoppen  


Visitation af patienter med neuropati:

Bør foregå via endokrinolog med erfaring i håndtering af perifer og/eller autonom neuropa-ti.
Diabetes med svære neurologiske komplikationer, herunder svær diabetisk autonom neuro-pati kan henvises til de højt specialiserede funktioner ved de endokrinologiske afdelinger på Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital, og Odense Universitetshospital.

tiltoppen  


Litteratur:

 • American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes. Diabetes Care 2014; 37(suppl 1): S46-8
 • Biaggioni I. Postural Hypotension. . Chapter 48 in Therapy for Diabetes Mellitus and Related disorders. 5th Edition, 2009. American Diabetes Association
 • Bril V, England J, Franklin GM, Backonja M, Cohen J, Del Toro D, Feldman E, Iverson DJ, Perkins B, Russell JW, Zochodne D; American Academy of Neurology; American Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine; American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. Evidence-based guideline: Treatment of painful diabetic neuropathy: report of the American Academy of Neurology, the American Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine, and the American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. Neurology. 2011;76(20): 1758-65
 • Callaghan BC, Cheng HT, Stables CL, Smith AL, Feldman EL. Diabetic neuropathy: clinical manifestations and current treatments. Lancet Neurol 2012;11: 521–34
 • Chu NV, Edelman SV. Erectile dysfunction and diabetes. Curr Diab Rep 2002;2: 60-6
 • Dansk Cardiologisk selskab & Dansk Psykiatrisk Selskab. Arytmi-risiko ved anvendelsen af psykofarmaka. DCS og DPS vejledning 2011 Nr 1
 • Dyck PJ, Kratz KM, Karnes JL, Litchy WJ, Klein R, Pach JM, Wilson DM, O'Brien PC, Melton LJ 3rd, Service FJ. The prevalence by staged severity of various types of diabetic neuropathy, retinopathy, and nephropathy in a population-based cohort: the Rochester Diabetic Neuropathy Study. Neurology. 1993;43(4): 817-24
 • Dyck PJ, Albers JW, Andersen H, Arezzo JC, Biessels GJ, Bril V, Feldman EL, Litchy WJ, O'Brien PC, Russell JW; on behalf of the Toronto Expert Panel on Diabetic Neuropathy. Diabetic Polyneuropathies: Update on Research Definition, Diagnostic Criteria and Estimation of Severity. Diabetes Metab Res Rev 2011;27: 620-28
 • Frimodt-Møller C. Bladder Dysfunction. . Chapter 45 in Therapy for Diabetes Mellitus and Related disorders. 5th Edition, 2009. American Diabetes Association
 • Gatopoulou A, Papanas N, Maltezos E. Diabetic gastrointestinal autonomic neuropathy: Current status and new achievements for everyday clinical practice Eur J Intern Med 2012;23(6): 499-505
 • Giraldi A, Kristensen E. Sexual dysfunction in women with type 1 diabetes: a controlled study. Diabetes Care 2012;25(4): 672-7
 • Jermendy G, Ferenczi J, Hernandez E, Farkas K, Nadas J. Day-night blood pressure variation in normotensive and hypertensive NIDDM patients with asymptomatic autonomic neuropathy. Diabetes Res Clin Pract 1996;34(2):107-14
 • Kaur H, Hota D, Bhansali A, Dutta P, Bansal D, Chakrabarti A. A Comparative Evaluation of Amitriptyline and Duloxetine in Painful Diabetic Neuropathy. A randomized, double-blind, cross-over clinical trial. Diabetes Care 2011; 34: 818-822
 • Maiorino MI, Bellastella G, Esposito K, Diabetes and sexual dysfunction: current persepctives. Diabetes , Metabolic Syndrome and Obesity. Targets and Therapy, 2014;7: 95-105
 • McCulloch. Erectile dysfunction in diabetes. Up to Date 2011, Nov. 19 .
 • Pappachan JM, Varughese GI, Sriraman R, Arunagirinathan G. Diabetic cardiomyopathy: Pathophysiology, diagnostic evaluation and management. World J Diabetes 2013;4(5): 177-89
 • Pop-Busui R, Stevens M, Autonomic Neuropathy in Diabetes.. Chapter 45 in Therapy for Diabetes Mellitus and Related disorders. 6th Edition, 2014. American Diabetes Association
 • Ray WA, Meredith S, Thapa PB, Hall K, Murray KT. Cyclic antidepressants and the risk of sudden cardiac death. Clin Pharmacol Ther 2004;75: 234–241
 • Schlereth T, Dieterich M, Birklein. Hyperhidrosis – Causes and treatment of Enhanced Sweating. Dtsch Arztebl Int 2009;106(3): 32-7
 • Shaw JE, Abbott CA, Tindle K, Hollis S, Boulton AJ. A randomised controlled trial of topical glycopyrrolate, the first specific treatment for diabetic gustatory sweating. Diabetologia 1997;40(3): 299-301
 • Simpson DA. Gabapentin and Venlafaxine for the Treatment of Painful Diabetic Neuropathy. J Clin Neuromusc Dis 2001;3: 53–62
 • Spallone V, Ziegler D, Freeman R, Bernardi L, Frontoni S, Pop-Busui R et al. Cardiovascular autonomic neuropathy in diabetes: clinical impact, assessment, diagnosis, and management. Diabetes Metab Res Rev 2011;27: 639-653
 • Tesfaye S, Boulton AJ, Dyck PJ, Freeman R, Horowitz M, Kempler P, Lauria G, Malik RA, Spallone V, Vinik A, Bernardi L, Valensi P; Toronto Diabetic Neuropathy Expert Group. Diabetic neuropathies: update on definitions, diagnostic criteria, estimation of severity, and treatments. Diabetes Care. 2010;33(10): 2285-93.
 • Tesfaye S, Boulton AJ, Dickenson AH. Mechanism and Management of Diabetic Painful Distal Symmetrical Polyneuropathy, Diabetes Care, 2013;36(9): 2456-65 Tesfaye S, Wilhelm S, Lledo A, Schacht A, Tölle T, Bouhassira D, Cruccu G, Skljarevski V, Freynhagen R. Duloxetine and pregabalin: High-dose monotherapy or their combination? The "COMBO-DN study" - a multinational, randomized, double-blind, parallel-group study in patients with diabetic peripheral neuropathic pain. Pain 2013;154(12): 2616-25.
 • Vinik AI, Maser RE, Mitchell BD, Freeman R. Diabetic autonomic neuropathy. Diabetes Care 2003;26(5):1553-79 Vinik AI, Ziegler D. Diabetic Cardiovascular Autonomic Neuropathy. Circulation. 2007;115(3): 387-97
 • Vinik AI, Nakave A, Chuecos MDP, Johnson DA. Gastrointestinal Disturbances. Chapter 44 in Therapy for Diabetes Mellitus and Related disorders. 5th Edition, 2009. American Diabetes Association
 • Yun JS, Kim JH, Song KH, Ahn YB, Yoon KH, Yoo KD et al. Cardiovascular Autonomic Dysfunction Predicts Severe Hypoglycemia in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: A Ten-year Follow-up Study. Diabetes Care.2014;37(1): 235-41
 • Ziegler D, Nowak H, Kempler P, Vargha P, Low PA : Treatment of symptomatic diabetic polyneuropathy with the antioxidant α-lipoic acid: a meta-analysis. Diabet Med 2004;21: 114– 121
 • Ziegler D. Painful Diabetic Neuropathy. Advantage of novel drugs over old drugs? Diabetes Care 2009; 32 suppl 2 : S414-S419

tiltoppen  

 

Tovholder: 

Jakob Dal og Marianne Andersen

Øvrige forfattere:

Marianne Klose
Mikkel Andreassen
Jens Otto Lunde Jørgensen
Eigil Husted Nielsen
Caroline Nervil Kistorp
Ulla Feldt-Rasmussen
Morten Frost Munk Nielsen
Marie Dehnfeld

Revideret: oktober 2018 
Næste revision: oktober 2021

Diagnosekode (ICD):

DE220

tiltoppen  


Definition: [1]

Akromegali: Klinisk tilstand fremkaldt af væksthormon (GH) overproduktion.
Gigantisme: Debut af akromegali før epifyseskiverne lukker.

tiltoppen  


Forekomst: [1]

 • Den årlige incidens er ca. 4 cases/106 indbyggere og prævalensen ca. 85 cases/106 indbyggere.

tiltoppen  


Ætiologi: [1,2]

Generelt:
Et hypofyseadenom med GH oversekretion er den hyppigste årsag. Ektopisk GHRH-secernerende tumor ses i meget få tilfælde[1].

Arvelige former:
Akromegali er sjældent arveligt, men kan forekomme som led i multipel endokrin neoplasi (MEN) type 1 og 4 samt Carney complex (se boks 1+ MEN NBV). Mutation i aryl hydrocarbon receptor interacting protein (AIP)-genet kan medføre tidlig sygdomsdebut med en mere aggressiv variant med store hypofyseadenomer.

tiltoppen  


Symptomer og kliniske fund: [1,3]

 • Hormonel hypersekretion af GH og evt. prolaktin (hos ca. 30%).
 • Tumortryk medførende:
  • Synspåvirkning (påvirket farvesyn, bitemporal hemianopsi, nedsat synsstyrke eller dobbeltsyn)
  • Øjenmuskelparese eller ptose.
  • Trigeminus neuralgi
  • Hovedpine
  • Hypofyseinsufficiens

Som andre hypofyseadenomer kan også akromegali debutere klinisk som en ’pituitær apopleksi’ (akut indsættende hovedpine, nakke-rygstivhed, sløret sensorium, synsfeltsudfald, øjenmuskelparese, hypofyseinsufficiens)

tiltoppen  


Effekter af GH overproduktion:

Symptomer

 • Akral vækst (hænder og fødder)
 • Hyperhidrose
 • Neuropati og akroparæstesier
 • Led- og rygsmerter
 • Snorken og søvnforstyrrelser (central og obstruktiv søvnapnø)
 • Symptomer udløst af hyperprolaktinæmi (link NBV)

Kliniske fund

 • Forgrovede hænder, fødder og ansigtstræk med prominerende pande og prognatisme
 • Diastema (øget mellemrum mellem tænder)
 • Makroglossi og grødet stemme
 • Væskeretention (’svampet håndtryk’)
 • Hyperhidrose

Øvrige fund ved akromegali

 • Hyperprolaktinæmi (stilktryk eller co-sekretion)
 • Hypertension
 • Nedsat glukosetolerance og diabetes
 • Hjerteinsufficiens, arytmier, kardiomyopati, aorta- og mitralklapinsufficiens
 • Organomegali og struma

tiltoppen  


Udredning: [4] (Fig. 1)

Indikation for udredning:
- klassiske symptomer og akromegale træk
- påvist hypofysetumor

Biokemisk udredning:

Køns- og alderskorrigeret serum-IGF-I anbefales som screeningstest. IGF-I indenfor det normale referenceinterval vil med enkelte undtagelser udelukke diagnosen akromegali. Serum IGF-I niveauet er meget højt under og umiddelbart efter puberteten hos normalpersoner. Østrogenbehandling reducerer serum IGF-I niveauet og niveauet er også lavt i forbindelse med underernæring og visse kroniske sygdomme. Såfremt mistanken om akromegali opretholdes henvises patienten til videre udredning på specialiseret enhed.

Den biokemiske diagnose konfirmeres ved manglende hæmning af GH sekretion ved en 75 g oral glukose toleranstest (OGTT). OGTT kan anvendes ved velreguleret diabetes mellitus. Serielle GH målinger med eksempelvis 30. min interval over 2 timer kan anvendes som alternativ. Nadir GH efter OGTT < 0,4 µg/L og normal IGF-I udelukker diagnosen.

Billeddiagnostisk udredning:
Ved klinisk og biokemisk påvist akromegali suppleres med billeddiagnostisk udredning. MR skanning af hypofysen med kontrast anbefales, alternativt CT-skanning, hvis MR er kontraindiceret. Såfremt der ikke påvises hypofysetumor, kan ekstrapituitær akromegali overvejes. I givet fald vil udredningen omfatte helkropsskanning med eksempelvis PET/CT og måling af plasma GHRH.

Undersøgelser ved påvist hypofysetumor:

 • Neuro-oftalmologisk vurdering ved mistanke om affektion af chiasma opticum
 • Hypofysefunktion: Prolaktin cosekretion (evt. TSH cosekretion) og hypofyseinsufficiens

Øvrige undersøgelser:

 • Udredning for komorbiditet (BT, EKG, ekkokardiografi, HbA1c, koloskopi (>40 år), screening for søvnapnø, DXA-skanning)
 • Genetisk screening for AIP mutation anbefales ved positiv familieanamnese og bør overvejes ved tidlig sygdomsdebut (før 40-årsalderen) med tilstedeværelse af et stort hypofyseadenom [2,5], eventuel screening for MEN1 og MEN4 [2].
Browning waarschuwt echter dat verder onderzoek vereist is voordat patiënten kunnen profiteren van de verbeterde voordelen van Viara. Vanaf vandaag is mijnapotheek24h nog steeds illegaal voor gebruik in de VS op basis van het feit dat het erectiestoornissen en seksuele disfunctie kan veroorzaken.

Fig. 1: Udredningsalgoritme ved klinisk mistanke om akromegali. *enkelte undtagelser betinget af medicinsk behandling eller kronisk sygdom

akromegali 1 preview

tiltoppen  


Primære behandlingsmål:[4,6]

Formål med behandlingen:

1) Biokemisk sygdomskontrol med normalisering af GH og IGF-I niveauer
2) Kontrol af tumorvækst
3) Substitution af hypofyseinsufficiens

Biokemisk sygdomskontrol:
Spot GH koncentration < 1 μg/L eller nadir GH < 0,4 μg/L under en glukosebelastning og normaliseret IGF-1 niveau i forhold til aldersrelateret normalområde.

tiltoppen


Behandling: [4,7] (Fig. 2)

Akromegalibehandling varetages på højt specialiseret endokrinologisk afdeling.

 • Kirurgi i form af transsfenoidal adenomektomi er førstevalg
 • Medicinsk behandling: Anvendes primært postoperativt ved persisterende sygdomsaktivitet. Kan anvendes som primær behandling hos patienter, hvor kirurgi ikke er mulig eller skønnes virkningsløs.

Somatostatin analoger (SA):
Somatostatin-analogerne Lanreotid (Ipstyl Autogel®) og Octreotid (Sandostatin Lar®) er første-linje medicinsk behandling. Ipstyl startdosis på 60 - 90 mg dybt s.c. hver 4. uge alternativt kan Sandostatin Lar® 10 - 20 mg  i.m. hver 4 uge benyttes. Doserne kan i udvalgte tilfælde øges ud over de vanlige maksimale doser. Pasireotid (Signifor®) er et nyere SA med bredere somatostatinreceptorbindingsprofil. Behandling med pasireotid medfører i mange tilfælde hyperglykæmi eller manifest diabetes mellitus, og det er derfor vigtigt af følge patientens blodglukose tæt. Pasireotids plads i behandlingen af akromegali er endnu uafklaret, men præparatet kan overvejes ved manglende effekt af konventionel somatostatinanalogbehandling.

Dopamin agonister
Cabergolin® er effektivt hos relativt få patienter, og er sjældent sufficient som monoterapi. Startdosis er 0,5mg Cabergolin 2 gange om ugen.

Væksthormonreceptorantagonist:
Pegvisomant (Somavert®) er en specifik GH antagonist . Behandlingen er effektiv til at reducere IGF-I niveauer. I Danmark anvendes Pegvisomant primært i kombinationsbehandling med SA, hvor der ikke ses tilstrækkelig klinisk eller biokemisk respons på SA monoterapi. Ved kombinationsbehandling optræder stigning i niveauet af levertransaminase hos 10-15 % af patienterne. Derfor måles ALAT regelmæssigt initialt med 1-3 måneders interval og herefter hver 6. måned. Pegvisomant kan tillige anvendes som monoterapi i tilfælde hvor kirurgisk kontrol ikke kan opnås og hvor behandling med SA er enten helt virkningsløs eller ikke tåles. Startdosis er 15 mg 2 gange ugentligt ved kombinationsbehandling med SA. Bemærk at pegvisomantbehandling medfører en stigning i serum GH niveauet, hvorfor den biokemiske kontrol alene baseres på serum IGF-I niveauet.

 • Strålebehandling: Generelt kun indiceret i sjældne tilfælde med manglende sygdomskontrol efter kirurgisk og medicinsk behandling.

Fig. 2: Simplificeret behandlingsalgoritme ved aktiv akromegali. Behandlingsmodaliteter som præoperativ forbehandling med SA for at opnå skrumpning, behandling med dopamin agonist, og behandling med pasireotide er ikke anført, men kan være relevante behandlinger i udvalgte tilfælde.

akromegali 2 preview

tiltoppen  


Opfølgning:[4]

De fleste patienter følges livslangt i et endokrinologisk specialambulatorium jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Klinisk og biokemisk opfølgning:

Efter hypofysekirurgi:
Inden udskrivelse efter hypofysekirurgi undersøges patienten for diabetes insipidus og anterior hypofyseinsufficiens. Indikation for hydrokortisonbehandling umiddelbart postoperativt afhænger af symptomer og lokal praksis.

Patienten følges op med ACTH-test og hypofysestatus ca. 6 uger postoperativt.

Vurdering af væksthormonaksen
Vurdering af væksthormonaksen foretages igen ca.3 måneder efter operationen.

For alle behandlingsmodaliteter gælder, at der ved tilfredsstillende klinisk og biokemisk respons foretages klinisk undersøgelse, biokemisk kontrol af sygdomsaktivitet og undersøgelse af øvrige hypofyseakser med passende interval. Intervaller af 1 – 2 års længde vil være typisk. Strålebehandling medfører stor risiko for udvikling af hypofyseinsufficiens, der kan optræde mange år efter endt behandling.

Tumoropfølgning:

MR-skanning med kontrast og oftalmologisk undersøgelse udføres på individuel basis ved mistanke om tumorvækst.

Behandling og kontrol af co-morbiditet: [8,9]

Glukose metabolisme: HbA1c
Cancersygdomme: Akromegali er associeret med en let øget cancerrisiko. På grund af øget forekomst af colon neoplasier bør patienterne tilbydes koloskopi i 40-års alderen, og det bør også sikres, at kvindelige patienter er omfattet af mammografiscreening.
Hjertesygdomme: BT og lipider måles ved de kliniske kontroller, og forhøjede værdier behandles efter vanlige kriterier. EKG, evt. ekkokardiografi, udføres ved mistanke om kardiomegali og ve. ventrikeldysfunktion.
Søvnforstyrrelser: Undersøgelse for søvnapnø i tilfælde af relevante symptomer (snorken, dagstidssomnolens).
Osteoporose: DXA-skanning anbefales før behandlingsstart og kan overvejes når der er opnået acceptabel sygdomskontrol. Man skal være opmærksom på, at der er en øget risiko for vertebrale frakturer hos akromegali patienter, også selvom der ikke er påvist osteoporose ved en DXA-skanning. Udredning og behandling for osteoporose følger standard retningslinjer (link osteoporose).

tiltoppen  


Prognose ved akromegali:[10–12]

Aktiv akromegali er forbundet med øget morbiditet og mortalitet navnlig relateret til den øgede forekomst af hjerte- karsygdom. Ved opnåelse af biokemisk kontrol (se ovenfor) er det tidligere vist, at mortaliteten kan reduceres til et niveau svarende til baggrundsbefolkningen. Biokemisk kontrol efter kirurgi opnås hos 50 – 60% og er meget afhængig af tumorstørrelse på operationstidspunktet. Behandling med somatostatinanalog er effektiv hos cirka 60 % , og hos cirka halvdelen opnås tillige signifikant reduktion af tumorstørrelse. Ved Pegvisomant-behandling ses normalisering af IGF-I hos 75 - 95 % efter 18 - 24 måneder, men ingen reduktion af tumorstørrelsen.

tiltoppen


Referencer

1. Ben-Shlomo A, Melmed S: Acromegaly. Endocrinol Metab Clin North Am 2008 Mar;37:101–22, viii.
2. Lecoq A-L, Kamenický P, Guiochon-Mantel A, Chanson P: Genetic mutations in sporadic pituitary adenomas—what to screen for? Nat Rev Endocrinol 2014;11:43–54.
3. Colao A, Ferone D, Marzullo P, Lombardi G: Systemic Complications of Acromegaly: Epidemiology, Pathogenesis, and Management. Endocr Rev 2004;25:102–152.
4. Katznelson L, Laws ER, Melmed S, Molitch ME, Murad MH, Utz A, et al.: Acromegaly: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2014;99:3933–3951.
5. Cazabat L, Bouligand J, Salenave S, Bernier M, Gaillard S, Parker F, et al.: Germline AIP mutations in apparently sporadic pituitary adenomas: prevalence in a prospective single-center cohort of 443 patients. J Clin Endocrinol Metab 2012 Apr;97:E663–70.
6. Giustina A, Chanson P, Bronstein MD, Klibanski A, Lamberts S, Casanueva FF, et al.: A consensus on criteria for cure of acromegaly. J Clin Endocrinol Metab 2010 Jul;95:3141–8.
7. Giustina A, Chanson P, Kleinberg D, Bronstein MD, Clemmons DR, Klibanski A, et al.: Expert consensus document: A consensus on the medical treatment of acromegaly. Nat Rev Endocrinol 2014 Apr;10:243–8.
8. Melmed S, Casanueva FF, Klibanski a., Bronstein MD, Chanson P, Lamberts SW, et al.: A consensus on the diagnosis and treatment of acromegaly complications. Pituitary 2013;16:294–302.
9. Jenkins PJ: Cancers associated with acromegaly. Neuroendocrinology 2006 Jan;83:218–23.
10. Nomikos P, Buchfelder M, Fahlbusch R: The outcome of surgery in 668 patients with acromegaly using current criteria of biochemical “cure.” Eur J Endocrinol 2005;152:379–387.
11. Dekkers OM, Biermasz NR, Pereira a M, Romijn J a, Vandenbroucke JP: Mortality in acromegaly: a metaanalysis. J Clin Endocrinol Metab 2008 Jan;93:61–7.
12. Holdaway IM, Bolland MJ, Gamble GD: A meta-analysis of the effect of lowering serum levels of GH and IGF-I on mortality in acromegaly. Eur J Endocrinol 2008 Aug;159:89–95.

.

tiltoppen  


Boks 1 – genetiske årsager til akromegali

  Gen Arvegang Karakteristisk
Multipel endokrin neoplasi type 1 MENIN Aut.dom Primær hyperparathyroidisme, entero-pankreatiske tumorer, hypofyseadenomer m.fl. (se MEN-NBV)
Multipel endokrin neoplasi type 4 CDKN1B Aut.dom Primær hyperparathyroidisme og hypofyseadenomer (og andre tumorer)
Carney’s complex syndrom PRKAR1A Aut.dom Pigmentering (plettet), myxom, testikel-, binyre- og hypofyseadenomer  eller hyperplasi
McCune-Albright syndrome GNAS1 Nedarves ikke - sporadisk mutation Fibrøs dysplasi, cafe-au-lait pletter, endokrinopati
Familiære isolerede hypofyseadenomer AIP (udgør 20% af tilfældene) Aut.dom Hypofyseadenomer (hyppigst  med somatotropinomer eller prolaktinomer)
X-linked Acrogigantism (X-LAG) Duplikation af kromoson Xq26.3, GPR101 X-bunden dominant Hypofyseadenom,debut før 2 års alderen
(oftest GH- eller PRL-adenom)

tiltoppen  


 

Tovholder: 
Lars Folkestad

Revideret: December 2018
Næste revision: December 2021

Hvad omfatter denne NBV:

Denne NBV omfatter udredning samt primær behandling af et forhøjet calciumniveau. Dette være sig tilfældigt fundet eller ved symptomer på hypercalcæmi.

tiltoppen  


Hvad omfatter denne NBV ikke

1) E210: Primær hyperparathyreoidisme (PHPT) (Se evt PHPT NBV eller DKMS's rapport) , E212A: Tertiær hyperparathyreoidisme eller E835A: Familiær hypokalkurisk hypercalcæmi.

2) Tilbundsgående udredning af grundliggende malign lidelse ved hypercalcæmi.

tiltoppen  


Diagnosekoder (ICD):

E835C Hyperkalkæmi UNS

tiltoppen  


Definition:

Plasma ioniseret og/eller total calcium over øvre normale grænse. Der kan måles ioniseret calcium eller albumin korrigeret calcium. Hvor ioniseret calcium påvirkes af pH, påvirkes total calcium af faktorer, som ikke har betydning for den frie (ioniserede) fraktion – f.eks. dehydrering og myelomatose som påvirker plasmaproteinkoncentrationen.

tiltoppen  


Forekomst:

Meget hyppig tilstand med flere tusinde episoder per år.

Tilstanden er formentlig underdiagnosticeret.

tiltoppen  


Ætiologi

En hyppig årsag til hypercalcæmi er malign sygdom (1) . En liste over ætiologi baseret på plasma PTH niveau følger nedenfor (Tabel 1).

 

Tabel 1: Hypercalcæmi, ætiologi og fysiologi (1-5)

Type Årsag Fysiologi

Hypoparathyreoid Hypercalcæmi

(PTH supprimeret eller lavt i normalområdet)

Malign sygdom, humoral
 • Produktion af PTHrP+ (hyppigt både for solide tumorer (70-80% af cases men også hæmatologiske cancere))
 • Produktion af calcitriol (særligt ved lymfomer, dysgerminomer, seminomer ect)
Malign sygdom, knogledestruktion Osteolytiske metastaser
Myelomatose Kombination af ovenstående
Granulomatøs sygdom (fx sarcoidose) Overproduktion af calcitriol

Endokrine sygdomme

Hyperthyreose

Morbus Addison

Fæokromocytom

VIPom**

Øget knogleturnover 

Opregulering af vitamin D receptorer og overaktivt D-vitamin til følge

Sjældent i sig selv, årsag kendes ikke i detalje

Neuroendokrine tumorer, der giver osteoclast-aktiverende knogleresorption

Immobilisering Øget knogle-turnover
Lægemidler
 1. Vitamin D
 2. Vitamin A
 3. Thiazider
 4. PTH*** injektions behandling

1) Øger knogleresorption

2) Øger knogleresorption

3) Hæmmer den renale udskillelse

4) Farmakologisk effekt (OBS prøvetagnings-tidspunkt i forhold til seneste administration)

CYP24A1 mutation (Ideopatisk infantil hypercalcæmi) Hypoparathyroid hypercalcæmi (meget sjældent)

Hyperparathyreoid hypercalcæmi 

(PTH forhøjet eller med manglende suppression)

Primær hyperparathyroidisme PTHP NBV
Tertiær hyperparathyreoidisme

Langvarig sekundær hyperparathyreoidisme ved især kronisk nyresygdom PTHP NBV

Familiær hypocalcurisk hypercalcæmi PTHP NBV
Lithium Ændrer set-pointet for PTH sekretionen
Parathyroid Cancer PTHP NBV
Maligne tumores Kan være PTH producerende. Forekomsten er yderst sjælden

* PTHrP: parathyroidea-hormone-related protein

** VIPom: vasoactive intestinal peptid (VIP) producerende tumor udgået fra non-β-cellerne i pankreas

*** PTH: parathyroidea-hormon

tiltoppen  


Symptomer og kliniske fund

Mange patienter med hypercalcæmi er asymptomatiske eller har uspecifikke symptomer, som de ikke umiddelbart rapporterer. 

Tabel 2: Symptomer og fund ved hypercalcæmi (adapteret fra Goltzman et al(6)

Akutte symptomer og fund Kroniske symptomer/komplikationer
Gastrointestinalt Anorexi, kvalme og opkast Dyspepsi, forstoppelse og pancreatitis
Renalt Polyuri og polydipsia Nephrolithiasis, nephrocalcinose
Neuro-muskulært Depression, konfusion, stupor, coma Muskelsvaghed, -træthed og hukommelsesbesvær
Kardiovaskulært EKG-forandringer (4): fx Bradykardi, første grads AV-blok, forkortet-QTc-interval Hypertension, digitalis overfølsomhed

Symptomer er hyppigst ved ioniseret calcium over 1.46 mmol/L (albumin korrigeret calcium over 2.90). Nyre påvirkning og nefrocalcinose ses typisk først ved calcium niveauer over 1.58 mmol/L (albumin korrigeret calcium over 3.2 mmol/L). Dette skyldes, at calcium-fosfat produktet ved denne værdi stiger over præcipitationsgrænsen (især ved normal til højt fosfat – som det ses ved supprimeret PTH og øget creatinin) (8).

 

Hypercalcæmisk krise bør altid overvejes ved:

1) ioniseret calcium over 2.00mmol/L (Albumin korrigeret calcium over 4.00mmol/L)

2) ioniseret calcium over 1.80mmol/L (Albumin korrigeret calcium over 3,70 mmol/L) og samtidig nyopstået eller forværring af kendt nyreinsufficiens og/eller akutte symptomer med påvirket almentilstand.

tiltoppen  


Udredning

PTH-koncentration og samtidig værdi af ioniseret calcium og/eller total calcium og albumin. Behandling med thiazid diuretikum bør, om muligt, pauseres i 1 uge før blodprøverne. Udredning bør endvidere bestå af en generel screening for systemisk sygdom som udløsende årsag til hypercalcæmien, samt vurdering af truende organskade.

Der anbefales hurtig bestemmelse af natrium, kalium, magnesium, fosfat, creatinin, carbamid, basisk fosfatase, thyroidea-variable, sænkningsreaktion (kan undlades, hvis man hurtigt får svar på PTH/M-komponent/immunoglobuliner), hæmatologi, D-vitamin (25(OH)D) samt EKG.

Videre udredning afhænger af PTH værdien.

Ved forhøjet eller manglende suppresion af PTH: se venligst NBV vedrørende primær hyperparathyroidisme (PTHP NBV) og DKMS vejledning om primær hyperparathyroidisme (PTHP NBV)

Ved supprimeret PTH-niveau eller PTH lavt i normalområdet:
Grundig anamnese med henblik på rationel udredning for cancersygdom er vigtig. Billeddiagnostik baseres på anamnese og objektive fund. Mamma- og prostatacancer metastaserer ofte til knogler, hvorfor palpation af mamma hos kvinder og rektaleksploration samt måling af PSA hos mænd anbefales. Dog er der studier der tyder på at patienter med prostatacancer kan debutere med sekunddær hyperparathyroidisme og hypocalcæmi (9). Overvej at supplere udredningen med M-komponent i plasma og urin (evt. kappa-/lambdakæder, IgA, IgG og IgM) og S-peptidyldipeptidase (undertiden betegnet S-ACE) og calcitriol. I udvalgte situationer hvor billeddiagnostik ikke har kunnet vise malignitet, men malign hyperkalkæmi mistænkes kan PTHrP bestemmes, den kliniske anvendelighed afhænger af svartiden. Blodprøven analyseres aktuelt via Hormonlaboratoriet, Oslo Universitetssykehus Aker Sykehus, Oslo, Norge (link).

tiltoppen  


Prognose:

Afhænger af grundsygdommmen.

tiltoppen  


Behandling

Behandling afhænger af patientens kliniske tilstand og udløsende årsag sammenholdt med serum calcium niveau. Patienter med hypercalcæmi, der er klinisk upåvirkede, kan ofte følges ambulant. Der skal sikres sufficient væskeindtag (over 30 ml/kg/døgn). Ofte 3 liter pr døgn med hensynstagen til vægt, nyrefunktion og kardiel status.

Patienter med hypercalcæmi og klinisk påvirkning kræver i sig selv akut behandling uanset årsag. Behandlingen består primært af rehydrering, enten pr os eller iv.

Thiazider, lithium, A og D-vitaminer (inkl. aktiveret D-vitamin) samt kalktilskud skal pauseres (særlige overvejelser hvis der planlægges behandling med antiresorptiva i forløbet, se venligst afsnittet om behandling).
Digoxin bør pauseres pga. risiko for kardielle arytmier.

Behandling af hypercalcæmisk krise:
Før behandlings start sikres måling(er) af PTH og ioniseret calcium/albumin korrigeret calcium til videre diagnostik.

Primært sikres rehydrering med inf. NaCl isoton, ofte 3-6 liter det 1. døgn (NB væskemængden afhænger af hydreringsgraden og respons på væsketerapi). Derefter ca. 3 liter pr døgn. Ved tegn på væskeretention gives furosemid iv.

I den initiale fase, hos patienter med livstruende eller svær hypercalcæmi, kan overvejes inf. calcitonin (Miacalcic ®) 600 IE i 500 ml NaCl givet i.v. over 6 timer. Effekten af behandlingen indtræder hurtigt (6-24timer efter behandlingstart) men grundet risiko for tachyphylaxi er effekten relativt kortvarig, og behandlingen med calcitonin bør ikke fortsætte over 2 døgn (6).

På baggrund af almentilstand og evt. EKG-forandringer overvejes telemetri. Der kan være indikation for intensiv observation. Ved svær nyrepåvirkning og livstruende hypercalcæmi kan dialysebehandling overvejes.

Når dehydrering er ophævet og ved fortsat hypercalcæmi kan gives (dog ikke ved GFR under 35ml/min) bisfosfonat infusion i.v. zoledronsyre 4 mg i 100 ml solvens over minimum 20 minutter. Virkning indtræder først efter 1-2 døgn. Hos patienter med kendt nyreinsufficiens eller vedvarende nyreinsufficiens efter rehydring, hvor zoledronsyre-behandling kan være kontraindiceret, kan ligeledes overvejes s.c. 60-120mg denosumab som primær behandling. Der er ingen nedre grænse for nyrefunktion hvor denosumab er kontraindiceret (10).

Man skal være opmærksom på, at antiresorptiv medicin hæmmer knogle-turnover markant, så ved sygdomme med højt knogle-turnover (fx PHPT og hyperthyreoidisme) kan der ved endelig behandling af disse tilstande ses ”hungry bones” og hypocalcæmi i efter forløbet.

Lavt d-vitamin niveau kan øge risikoen for hypocalcæmi efter antiresorptiv behandling. D-vitamin mangel nedsætter absorptionen af calcium fra tarmen, opretholdelse af normalt serum-calcium bliver derfor afhængigt af PTH-medieret resorption fra knoglerne. Bremses denne knogle resorption af antiresorptiv behandling (herunder bisfosfonater og denosumab) øges risikoen for hypocalcæmi efter denne behandling. Kendt lavt D-vitamin niveau bør derfor føre til supplerende peroral vitamin-D3 substitutionsbehandling. Da svartiden for vitamin-D kan være lang, skal man ikke afvente svaret før akut behandling med antiresorptiv behandling hvis dette er indiceret, men kontrollere calcium niveauerne tættere efterfølgende.

Skyldes den hypercalcæmiske krise PHPT bør man overveje subakut operation fremfor antiresorptiv behandling. Se PHPT NBV (PTHP NBV).

Ved mistanke om D- eller A-vitaminforgiftning, granulomatøs sygdom, lymfom, myelomatose eller knoglemetastaser overvejes inj. Solucortef ® 50 mg x 4 i.v. dgl. eller tabl prednisolon 50mg prednisolon i første døgn og derefter tabl. prednisolon 25 mg x 1. Ved D-vitamin-afhængig hypercalcæmi eller mistanke herom (D-vitamin-forgiftning, granulomatøs sygdom, lymfom) anbefales herudover calciumfattig kost.

Myelomceller producerer RANKL og øger derved knogle turnover (11). Bisfosfonat bør være førstevalg til disse patienter. Dette gør sig også gældende for patienter med knoglemetastaser, hvor bisfosfonater ofte indgår i den specifikke terapi (12).

Tabel 3 opsummerer de farmakologiske behandlings muligheder.

 

Tabel 3 - farmakologisk behandling ved hypercalcæmi med baggrund i formodet årsag til hypercalcæmien.

Sygdom Præparatvalg
Bisfosfonat Calcitonin Glukokortikoid Cinacalcet Denosumab
Knoglemetastaser +++ + ++ - +++
Malign humoral hypercalcæmi + ++ +++ - ++
Primær hyperparatyroidisme* + ++ - +++ ++#
Sarcoidose - - +++ - -
D-vitamin-forgiftning - - +++ - -
A-vitamin-forgiftning +++ - ++ - (++)
Immobilisation +++ + - - (++)

*: Bør primært opereres.

#: Off-lable indikation

+, ++, +++: biokemisk effekt, fra mindst (+) til størst (+++)

(+): Kan anvendes, dokumentation foreligger ikke, men formodes at have effekt svarende til bisfosfonat,

(++) Kan anvendes, dokumentation foreligger ikke, formodes at have effekt svarende til bisfosfonat

tiltoppen  


Visitation: (hvis relevant)

Afhænger af forløb og diagnose. Eventuel kontakt til højtspecialiserede enheder ved behandlingsrefraktære tilfælde eller ved diagnostiske vanskeligheder.

tiltoppen  


Forfattere:

Lars Folkestad, Pernille Hermann, Charlotte Ejersted, Lis Stilgren, Christian Kruse, Peter Vestergaard, Malgorzata Pierzchlewska, Torben Harsløf, Siv Lajlev, Pia Eiken, Peter Lommer Kristensen

 

Referencer:

 1. Donovan et al JCEM 2015, 100(5): 2024-2029, PTHrP-Mediated Hypercalcemia: Causes and survival in 138 patients
 2. Christensson et al Arch Intern Med. 1977 Sept: 137(9):1138-42, Prevalence in patients receiving thiazide as detected in healthscreen.
 3. Marks and Doyle J Pediatr Endocrinol Metab 2016 Feb: 29(2): 127-32, Idiopathic infantile hypercalcemia: Case report and review of the literature
 4. 2013 Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism. 8th ed.
 5. Rejnmark L, Vestergaard P, Pedersen AR, Heickendorff L, Andreasen F, Mosekilde L 2003 Dose-effect relations of loop- and thiazide-diuretics on calcium homeostasis: a randomized, double-blinded Latin-square multiple cross-over study in postmenopausal osteopenic women. European journal of clinical investigation 33:41-50
 6. Goltzman D 2000 Approach to Hypercalcemia. In: De Groot LJ, Beck-Peccoz P, Chrousos G, Dungan K, Grossman A, Hershman JM, Koch C, McLachlan R, New M, Rebar R, Singer F, Vinik A, Weickert MO, (eds) Endotext. Vol., South Dartmouth (MA).
 7. Diercks DB, Shumaik GM, Harrigan RA, Brady WJ, Chan TC 2004 Electrocardiographic manifestations: electrolyte abnormalities. The Journal of emergency medicine 27:153-160.
 8. Longo DL, Harrison TR 2012 Harrison's principles of internal medicine. McGraw-Hill, New York.
 9. Schwartz G, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2008; 17(3):478-83, Prostate Cancer, Serum Parathyroid Hormone, and the Progression of Skeletal Metastases
 10. Hu MI, Glezerman IG, Leboulleux S, Insogna K, Gucalp R, Misiorowski W, Yu B, Zorsky P, Tosi D, Bessudo A, Jaccard A, Tonini G, Ying W, Braun A, Jain RK 2014 Denosumab for treatment of hypercalcemia of malignancy. The Journal of clinical endocrinology and metabolism 99:3144-3152.
 11. Roux S, Mariette X 2004 The high rate of bone resorption in multiple myeloma is due to RANK (receptor activator of nuclear factor-kappaB) and RANK Ligand expression. Leukemia & lymphoma 45:1111-1118.
 12. Clement-Demange L, Clezardin P 2015 Emerging therapies in bone metastasis. Current opinion in pharmacology 22:79-86.

tiltoppen  


 

 

Tovholder: 
Anne Benedicte Juul

Seneste revision: oktober 2018
Næste revision: Februar 2021

Hvad omfatter denne NBV:

 • Udredning og behandling af hypothyroidisme hos gravide
 • Udredning og behandling af thyrotoksikose hos gravide
 • Udredning og behandling af gestationel transient thyrotoksikose
 • Udredning og behandling af struma og knuder i glandula thyroidea hos gravide
 • Udredning og behandling af postpartum thyroiditis
 • Thyroideafunktionstest og antistoffer under graviditet
 • Thyroideasygdom og infertilitet

tiltoppen  


Hvad omfatter denne NBV ikke

 • Behandling af thyroideacancer hos gravide
 • Udredning og behandling af thyroideasygdom hos gravide som følge af sygdom i hypothalamus og/eller hypofysen
 • Infertilitet i forbindelse med graviditetstab efter 22 gestationsuge.
 • Infertilitet ved et enkelt graviditetstab.
 • Infertilitet i forbindelse med påvist thyroglobulin antistof..

tiltoppen  


Diagnosekoder (ICD):

 • O992C Thyrotoksikose som komplicerer graviditet, fødsel eller barselsperiode
 • O992B Hypothyroidisme som komplicerer graviditet, fødsel eller barselsperiode
 • O90.5 Thyroiditis efter fødsel i kombination med E03.9 (hypothyroidisme) eller E05.9 (thyrotoksikose)

tiltoppen  


Udredning og behandling af hypothyroidisme under graviditet

Definitioner:

Hypothyroidisme under graviditet:

 • T4/frit T4 estimat < laveste referenceværdi samt TSH > den trimesterspecifikke reference værdi (se afsnit vedr. thyroideafunktionstest), eller TSH > 10 mIU/L uafhængigt af T4/frit T42.
 • Subklinisk hypothyroidisme under graviditet:
  T4/frit T4 estimat inden for den estimerede trimesterspecifikke referenceværdi og TSH > den trimesterspecifikke referenceværdi, men <10 mIU/L (2) (se afsnit om thyroideafunktionstest).

Forekomst:

Prævalensen af fertile kvinder med hypothyreose i Danmark er ca. 2,8 % (2;3). Prævalensen af fertile kvinder med subklinisk hypothyreose er ca. 4 % (1;3;4).

Ætiologi:

I Danmark er kronisk autoimmun thyroiditis den almindeligste årsag til hypothyreose i graviditeten (3). TPO-antistoffer, thyroglobulin antistoffer og sjældnere TRAb, findes hos 5-15 % af alle kvinder i den fertile alder (4). Herefter følger iatrogent induceret hypothyreose (radiojod behandling/strumektomi), forbigående hypothyreose og medikamentelt udløst hypothyreose (antithyroid medicin, lithium, amiodaron samt excessiv jodoptagelse) (3).

Symptomer og kliniske fund:

Se NBV guideline og nyligt publicerede danske artikler (5;6).

Prognose:

Der er en kendt sammenhæng mellem hypothyreose og nedsat fertilitet, øget abortrisiko samt nedsat udvikling af den føtale hjerne.

Diagnose og udredning:

Vedvarende forhøjet TSH (to påfølgende målinger med 3-4 ugers interval) indikerer hypothyroidisme. T4 skelner mellem klinisk hypothyroidisme og subklinisk hypothyroidisme. Der anbefales selektiv screening for stofskiftesygdom. (se afsnit vedr. screening).

Kliniske rekommandationer:

Alle gravide med nedsat thyroideafunktion samt gravide med påviste thyroidea antistoffer, skal så tidligt i forløbet som muligt henvises til endokrinolog for at sikre en optimal opfølgning og behandling af den maternelle thyroideafunktion under og efter graviditeten.

Hypothyroidisme i graviditet behandles altid med levothyroxin.

 • Ved kendt hypothyroidisme før graviditet anbefales det at levothyroxin justeres til TSH < 2,5 mIU/L.
 • Ved kendt subklinisk hypothyroidisme før graviditet anbefales det at behandle til TSH < 2,5 mIU/L.
 • Anvendelse af liothyronin, kombinationspræparater eller ekstrakter fra dyre-skjoldbruskirtler kan ikke anbefales.*

*Fodnote: anbefalingen er ikke graderet i kildeguideline. Vi har valgt stærkt at fraråde disse behandlingsformer, fordi behandling af klinisk hypothyroidisme med levothyroxin anses for at være så sikkert og effektivt, at det ville være uetisk at randomisere en kvinde med hypothyroidisme til nogen anden behandling. Dernæst tyder patofysiologiske dyrestudier på, at T3 ikke passerer placenta, medførende risiko for føtal hypothyroidisme ved kombinationsbehandling (8).

Behandlingsmål og kontrolhyppighed under graviditet:

Trimester-specifikke reference-intervaller anbefales benyttet. Såfremt disse ikke foreligger anbefales en grænse for TSH på < 3,7 mIU/L.

TSH og T4 måles hver 4. til 6. uge under graviditeten.

Behandling:

Ved nydiagnosticeret hypothyroidisme i graviditet startes behandling øjeblikkeligt.
Abort tilrådes generelt ikke på baggrund af maternel hypothyroidisme; derimod tilrådes hurtig normalisering af stofskiftet. (17)

 • Der gives 100 mikrogram levothyroxin dagligt. Dosis titreres i løbet af 2 til 4 uger op til 2,0-2,4 µg/kg legemsvægt/dag. Herefter justeres dosis i henhold til TSH og T4. Ved TSH > 20 mIU/L kan dosis øges til 200 µg dagligt i løbet af få dage.
 • Ved ny diagnosticeret subklinisk hypothyroidisme i graviditet startes behandling straks.
 • Der gives en startdosis på 1,2 µg/kg legemsvægt/dag. Herefter justeres dosis i henhold til TSH og T4.
 • Ved kendt hypothyroidisme/subklinisk hypothyroidisme anbefales det, at patientens vanlige dosis levothyroxin øges med 30-50 % straks graviditeten er konstateret, og herefter justeres i henhold til TSH og T4
 • Kvinder, der er euthyroide, men har fået påvist TPO-antistoffer i begyndelsen af graviditeten, bør følges med måling af TSH og T4 hver 4 til 6. uge og behandles hvis TSH > 2,5 mIU/L.
 • Patienter med hypothyroidisme efter total thyroidektomi/radio-jod behandling grundet Graves´ sygdom skal have målt TRAb så tidligt som muligt i graviditeten. Der er ikke indikation for rutine screening af TRAb hos patienter med hypothyroidisme.

Figur 1: Screening for hypothyroidisme i første trimester

 ThyrGravFig1

Behandling post-partum:

Ved ny diagnosticeret hypothyroidisme under graviditet foreslås, at dosis reduceres til 50 - 100 µg/dag umiddelbart postpartum, og at TSH og T4 kontrolleres hver 4 til 6. uge med henblik på eventuel justering af levothyroxin dosis.

Ved kendt hypothyroidisme reduceres levothyroxin dosis til den prækonceptionelle dosis umiddelbart postpartum.

Ved subklinisk hypothyroidisme seponeres/reduceres levothyroxin umiddelbart postpartum og TSH og T4 følges af endokrinolog.

tiltoppen  


Udredning og behandling af thyrotoksikose under graviditet

Definitioner:

Supprimeret TSH < 0,01 kombineret med forhøjet FT4/TT3 (link til afsnit om graviditetsspecifikke referenceintervaller).

Forekomst:

Thyrotoksikose ses i op til 3 % af alle graviditeter.

Ætiologi:

Graves’ thyrotoksikose skyldes autoimmunitet med positiv TRAb i 95% af tilfældene. TRAb kan dog være negativ under graviditet. De nodulære thyroideasygdomme forårsager < 5 % af alle tilfælde. Gestationel transient thyrotoksikose (GTT) forårsages af højt hCG-niveau i første trimester. HCG har TSH-lignende effekt. GTT ses hyppigt ved hyperemesis gravidarum (dehydratio, 5 % vægttab og ketonuri), og stofskiftefunktionen bør testes ved denne tilstand.

Symptomer og kliniske fund:

Se NBV guideline.

Udredning:

Differentiering mellem Graves’ thyrotoksikose og GTT understøttes af positiv TRAb. Tilstedeværelse af øjensymptomer, struma eller svært forhøjet T3/T4 ratio bør give mistanke om Graves’ thyrotoksikose. Diagnosen stilles biokemisk. Thyroideaskintigrafi er relativt kontraindiceret under graviditet. Såfremt skintigrafi er udført under graviditet, anses strålerisikoen for minimal, og der er ikke indikation for at tilråde abort (7).

Prognose:

GTT er per definition forbigående. Vedvarende thyrotoksikose gennem 2. trimester taler for anden ætiologi. Graves’ thyrotoksikose har tendens til remission under graviditeten med stor risiko for recidiv postpartum. Der er en kendt sammenhæng mellem thyrotoksikose og øget abortrisiko, for tidlig fødsel, intrauterin væksthæmning, lav fødselsvægt samt føtal død. Derudover kan overbehandling med antithyroid medicin medføre føtal hypothyrodisme.

Behandlingsmål og kontrolhyppighed under graviditet:

Kvinder med formodet GTT følges klinisk og biokemisk, primært hos obstetriker. Såfremt der er tvivl om diagnosen eller udtalte symptomer, anbefales kontrol af TSH og FT4/TT3 med få ugers mellemrum. Vedvarende thyrotoksikose gennem 2. trimester taler for anden ætiologi.

Ved behandlingskrævende Graves’ thyrotoksikose anbefales initialt tæt biokemisk kontrol hver 2. til 4. uge, efterfølgende hver 4. til 6. uge.

 • Patienten skal informeres om potentielle alvorlige bivirkninger ved den antithyroide behandling, herunder symptomer og forholdsregler ved eventuel agranulocytose og leversvigt (Se NBV guideline).
 • Behandlingen sigter mod et FT4 højt i eller lige over referenceområdet.(se afsnit vedr. thyroideafunktionstest)
 • Ofte vil den medicinske behandling kunne seponeres i løbet af graviditeten. TSH vil ofte være vedvarende supprimeret under graviditeten, hvilket er tilladeligt. Der er ingen evidens for at behandling af subklinisk thyrotoksikose forbedrer graviditetsudfald, og behandling kan potentielt have skadelige effekter på fosteret.

Kliniske rekommandationer:

Gestationel transient thyrotoksikose (GTT):

 • De fleste kvinder med GTT har ikke behov for antithyroid behandling.
 • Kortvarig behandling med betablokker (propranolol i lavest mulig dosis, eks. 10-20 mg 3-4 gange i døgnet) kan være indiceret ved udtalte thyrotoksiske symptomer.

Graves’ thyrotoksikose

 • Ved behandlingskrævende thyrotoksikose under graviditet gives antithyroid medicin i monoterapi.
 • Block-replacement terapi er kontraindiceret.
 • Der gives antithyroid medicin i den lavest mulige dosis, der holder thyroideafunktionen højt i normalområdet. (se afsnit vedr. thyroideafunktionstest)
 • Der anbefales behandling med PTU i første trimester. Patient tolerance, compliance og lægeligt skøn bør inddrages i overvejelser omkring skift mellem behandlinger.
 • Der anbefales skift fra PTU til thiamazol efter første trimester. I forbindelse med skift af præparat anbefales tæt kontrol af thyroideafunktionen efter 2 til 4 uger. Virkningen af 5 mg thiamazol svarer til virkningen af 100 mg PTU.
 • Patienter, som behandles med PTU, bør informeres om risiko for leverpåvirkning og symptomer herpå. (Se NBV guideline)
 • Rutinemæssig måling af leverenzymer anbefales dog ikke.
 • Hos patienter med Graves i antithyroid behandling, kan man overveje at seponere antithyroid behandling, så snart graviditeten er konstateret og herefter monitorere thyroideafunktionen tæt og vurdere behovet for medicinsk behandling.
 • Symptomatisk behandling med betablokade kan være indiceret ved thyrotoksikose.
 • Thyroidektomi overvejes ved behandlingssvigt, ved behov for høje doser antithyroid medicin (thiamazol > 30 mg/dag og PTU > 600 mg/dag i en længere periode) eller intolerance over for antithyroid medicin. Total thyroidektomi anbefales, optimalt udført i andet trimester.
 • Behandling og kontrol af thyrotoksikose med nodulær ætiologi vil være som ovenfor anført.
 • Radioaktiv jodbehandling er kontraindiceret under graviditet.

Note: Mod thyrotoksikose hos ikke-gravide anbefales generelt thiamazol fremfor PTU på grund af risiko for hepatotoxicitet og andre alvorlige bivirkninger (f.eks. SLE lignende tilstand) ved PTU. Dog har flere studier fundet teratogene effekter associeret med behandling med thiamazol under organo-genesen i første trimester (9-12). Et dansk registerstudie har ikke fundet forskel i forekomsten af embryopati ved behandling med PTU versus thiamazol, skønt alvorligheden af de observerede misdannelser taler for brug af PTU (13). Generelt anbefales Graves’ patienter at afvente med graviditet til euthyroidisme er opnået. Under et behandlingsforløb bør Graves’ patienter informeres om straks at henvende sig til behandlende læge, så snart graviditet er konstateret.

Visitation:

Alle gravide med thyrotoksikose skal konfereres med endokrinolog.

tiltoppen


Planlægning af graviditet hos patienter med Graves´ thyrotoksikose:

 • Patienter med Graves´ thyrotoksikose bør anbefales at afvente med graviditet til stofskiftet er normaliseret. Hvis graviditet planlægges, kan medicinen omlægges til PTU i lavest mulige dosis.
 • Hos kvinder og mænd, der har fået radioaktiv jodbehandling, skal der gå > 4 måneder efterfølgende før graviditet planlægges, hvilket patienterne skal informeres om.
 • Kvinder med stofskiftesygdom skal informeres om at søge læge med henblik på optimering af behandling forud for graviditet, eller så snart graviditeten er indtruffet.

Obstetrisk kontrol og føtale aspekter:

 • Der anbefales måling af TRAb i 20. til 24. gestationsuge ved aktiv Graves’ thyrotoksikose eller tidligere Graves’ thyrotoksikose behandlet med radioaktivt jod eller thyroidektomi.
 • Gravide med thyrotoksikose, herunder kvinder, der tidligere har haft thyrotoksikose, og som nu er eu- eller hypothyroide som følge af medicinsk eller kirurgisk behandling, har øget risiko for væksthæmning og tilbydes obstetrisk kontrol med vægtskanning i uge 28 og 32.
 • Dysregulerede gravide bør følges med 4 til 5 ugers interval fra uge 25. Ved forhøjede TRAb (2-3 gange øvre referenceinterval) suppleres med skanning for føtal struma ved føtalmediciner. Barnet bør efter fødslen følges med blodprøver til kontrol af stofskiftet f.eks. på navlesnor, 5, 10 og evt. 15 dage gammelt.
 • Det anbefales at gentage måling af TRAb i 3. trimester, hvis positive tidligere i graviditeten.

Føtal thyrotoksikose:

Tegn på føtal thyrotoksikose kan være vækstretardering, takykardi, hydrops eller hjertesvigt. Sjældnere ses ultrasonisk tegn på føtal struma, der dog oftest er tilkommet grundet iatrogent induceret hypothyroidisme ved overbehandling af mødrene med antithyroid medicin (14). Ved tegn på føtal thyrotoksikose eller tvivl om diagnosen skal patienten henvises til en højt specialiseret enhed.

Neonatal thyrotoksikose:

Nyfødte af mødre med Graves’ thyrotoksikose og forhøjet TRAb > 2-3 gange øvre referenceinterval bør vurderes for mulig thyroideasygdom. TSH screening af hælblod er ikke tilstrækkeligt, idet der udelukkende vurderes forhøjet TSH.

Amning:

Brug af methimazol (op til 20-30 mg/dag) samt brug af PTU (op til 300 mg/dag) vurderes sikkert under amning.

tiltoppen  


Postpartum thyroiditis

Definition:

Postpartum thyroiditis defineres som debut af biokemisk thyroideadysfunktion inden for et år postpartum hos kvinder, som umiddelbart forud for graviditeten var euthyroide. Under det samlede kompleks af postpartum thyroideadysfunktion indgår også recidiv eller debut af Graves´ thyrotoksikose, andre subtyper af thyrotoksikose, der dog kun forekommer relativt sjældent i denne aldersgruppe samt hypothyroidisme (15,3).

Forekomst:

Postpartum thyroiditis ses hos ca. 7% af alle graviditeter.

Ætiologi:

Postpartum inflammation af glandula thyroidea som led i rebound fænomen efter lang tids immunsuppression under graviditeten. Patienter med høje titre af TPO antistoffer har høj risiko for at udvikle postpartum thyroiditis (30-50%). Opdeling: Klassisk bifasisk forløb med destruktiv thyrotoksikose efterfulgt af hypothyroidisme ses hos 25%, isoleret thyrotoksikose hos 32%, isoleret hypothyroidisme hos 43%. Den thyrotoksiske fase ses typisk 2 til 6 måneder postpartum. Den hypothyroide fase ses hyppigst 3 til 12 måneder postpartum (15,16,17).

Symptomer og kliniske fund:

En stor del af tilfældene opdages formentlig ikke på grund af milde symptomer. Som for thyrotoksikose og hypothyroidisme generelt er træthed ofte et dominerende symptom (ses hos 93% med postpartum thyroiditis, upublicerede danske data (3;16)) men opleves af mange kvinder som forventeligt umiddelbart efter en fødsel. PPT kan ses hos patienter, som er i behandling med T4 for Hashimotos thyroiditis, såfremt der fortsat er aktivt thyroidea kirtelvæv.

Udredning:

Udredning er relevant dels som led i risikostratificering før sygdommen opstår og dels i differentialdiagnostisk øjemed, når sygdommen er opstået. Ved thyrotoksikose efter fødslen er thyroiditis 20 gange hyppigere end Graves´ thyrotoksikose (4.1 vs. 0.2%). Fravær af positiv TRAb tyder på postpartum thyroiditis. Derimod tyder positiv TRAb, øjensymptomer, høj T3/T4 ratio, vedvarende thyrotoksikose, og debut 6-12 måneder postpartum på Graves´ thyrotoksikose (18). Thyroideaskintigrafi kan overvejes ved tvivl (ammemælk kasseres første døgn).

Kliniske rekommandationer:

 • Symptomatisk behandling med lille dosis betablokker kan gives ved behov i den thyrotoksiske fase.
 • Antithyroid medicin har ingen effekt.
 • T4 behandling bør tilbydes i den hypothyroide fase hos kvinder som har symptomer, er ammende eller planlægger ny graviditet (19).
 • Udtrapning/seponering kan forsøges ca. 1 år efter fødsel

Opfølgning:

10-20% kan ikke trappes ud af T4 behandling 1 år efter fødsel og af disse vil ca. 50% på sigt udvikle permanent hypothyroidisme. Patienter som efter PPT får normalt stofskifte uden behov for T4 behandling har 70% risiko for at få ny PPT i fornyet graviditet. Kontrol af thyroideafunktion under næste graviditet anbefales (17).

tiltoppen  


Struma og knuder i glandula thyroidea hos gravide

Forekomst og ætiologi:

I Danmark har der tidligere været moderat jodmangel. Fra år 2000 er iværksat jodberigelse af salt, og jodmangel er aftagende. Der er dog fortsat en let jodmangel, hvorfor det er almindeligt at finde mindre knuder og cyster i skjoldbruskkirtlen hos kvinder i fertil alder. En sjælden gang kan en sådan knude være en cancer (incidens 250/år i Danmark).
Da thyroideacancer generelt har en god prognose er det vigtig at finde de få patienter med maligne knuder; men samtidig ikke at overbehandle patienter i graviditeten med godartede, ikke symptomgivende knuder i gld. thyroidea.

Kliniske rekommandationer

 • Ved knuder i glandula thyroidea henvises til ultralyd og videre strategi i henhold til (link til NBV guideline).
 • Såfremt der observeres knuder med suspekt cytologi eller hurtig vækst, er der ikke indikation for abort, men operation skal tilbydes i 2. trimester. Giver den cytologiske prøve mistanke om papillær cancer eller follikulær neoplasi, anbefales thyroidektomi. Er der ikke tegn på spredning, kan det kirurgiske indgreb, såfremt patienten ønsker det, udskydes til efter fødslen, idet veldifferentieret thyroideacancer er langsomt voksende, hvorfor afventen ikke skønnes at ville påvirke prognosen væsentligt.
 • Radioaktiv jodbehandling er kontraindiceret hos gravide og ammende.
 • Ved graviditetsønske efter radio-jodbehanding af thyroideacancer anbefales, at der ventes med graviditet til 6-12 mdr. efter sidste radiobehandling for at sikre remission af thyroideacanceren.

tiltoppen  


Thyroideafunktionstests/referenceintervaller

Hovedbudskaber:

 • Under graviditet sker dynamiske fysiologiske ændringer i thyroideahormonproduktion og – omsætning. Derudover påvirkes selve analysemetoderne af graviditetsændringerne. Tolkning af laboratoriesvar må tage højde for dette.
 • Trimester- og laboratoriespecifikke referenceintervaller anbefales.
 • TSH falder i første trimester for at stabilisere sig i andet og tredje trimester.
 • Måling af frie thyroideahormoner under graviditet er stærkt påvirkede af graviditetsændringer og man må være påpasselig med at tolke disse.
 • Totale thyroideahormonniveauer ligger højere i andet og tredje trimester end hos ikke-gravide.
 • Thyroideaautoimmunitet vil generelt forbedres under graviditet.

Fysiologiske ændringer i thyroideafunktionen under graviditet:
Graviditetsbetingede ændringer i thyroideahormonproduktion og omsætning nødvendiggør trimesterspecifikke referenceintervaller (17,20,21)). Graviditetshormonet hCG har en thyrotrop effekt, der i første trimester medfører en fysiologisk stigning i thyroideahormoner, og ved negativt feedback et tilsvarende fald i TSH. Denne effekt aftager i andet og tredje trimester. Det stigende østrogenniveau inducerer øgning af TBG, hvilket øger totalkoncentrationen af T3 og T4. Andre faktorer, der påvirker den maternelle thyroideafunktion, er øget renal jodclearance og placental dejodinering af thyroideahormoner.

Biokemiske mål for thyroideafunktion under graviditet samt tolkning af disse:

 

Read more ...

Tovholder: 
Jørgen Hangaard

Udarbejdet 2016

1. revision november 2018

Næste revision november 2021

Hvad omfatter denne NBV:

 • Primær binyrebarkinsufficiens
 • Sekundær binyrebarkinsufficiens
 • Tertiær binyrebarkinsufficiens

I den kliniske hverdag er der så mange fælles problemstillinger vedrørende primær, sekundær og tertiær binyrebarkinsufficiens, hvorfor disse områder inddrages i samme NBV. Specifikt omtales nedenstående facetter:

 • Primær binyrebarkinsufficiens, inklusiv Autoimmun Polyendokrin Syndrom (APS), Adrenogenital Syndrom (AGS) og Adrenoleukodystrofi (ALD).
 • Sekundær binyrebarkinsufficiens, grundet hypofysesygdomme
 • tertiær binyrebarkinsufficiens, grundet hypothalamiske sygdomme eller som følge af systemisk behandling med glukokortikoide lægemidler.
 • Graviditet: særlige forhold under graviditet.
 • Lægemiddel interaktion
 • Assay problemer

tiltoppen  


Hvad omfatter denne NBV ikke

 • Binyrebarkinsufficiens hos børn.
 • Hypofyseinsufficiens: kun glukokortikoid insufficiens; øvrige akser undlades

tiltoppen  


Diagnosekoder (ICD):

 • Primær: DE271, DE271A.
 • Sekundær: DE230, DE230B, DE233, DE236.
 • Anden og UNS: DE274, DE274A / B / C.
 • Addison krise DE272
 • Lægemiddelinduceret: DE273.
 • Autoimmun Polyendokrin Syndrom: DE310, DE310A.
 • Adrenoleukodystrofi: DE713A.
 • Adrenogenital Syndrom: DE250, DE250A/B/C/D, DE258, DE258A, DE259

tiltoppen  


Forkortelser

ACTH: Adreno-kortikotropt hormon
AGS: Adrenogenital syndrom
ALD: Adrenoleukodystrofi
APS: Autoimmunt polyendokrint syndrom
BMD: Bone mineral density
CBG: Cortisol-bindende globulin
CRH: Corticotropin-releasing hormon
DHEA: Dehydroepiandrosterone
DHEAS: Dehydroepiandrosteron-sulfat
DXA: Dual-energy X-ray absorptiometry
HPA: Hypothalamus-hypofyse-binyreaksen
SMR: Standardiseret mortalitetsrate
TSH: Thyroidea stimulerende hormon
VLCFA: Very long chain fatty acids (meget langkædede fedtsyrer).

tiltoppen  


Definition

Tilstand hvor binyrernes produktion af binyrebark hormonerne kortisol og aldosteron ikke dækker kroppens behov for disse.
Tilstanden opdeles i:

 • Primær binyrebarkinsufficiens
  • Relativ eller fuldstændig destruktion af de hormonproducerende celler i binyrebarken - eller behandling med medikamenter som blokerer kortisolsyntesen.
 • Sekundær binyrebarkinsufficiens
  • Nedsat produktion eller virkning af ACTH fra hypofysen.
 • Tertiær binyrebarkinsuffciens
  • Nedsat produktion eller virkning af CRH fra hypothalamus.
 • Glukokortikoid-induceret efter behandling med glukokortikoid-holdige lægemidler, eller postoperativt efter binyre-Cushing´s syndrom .

tiltoppen  


Forekomst

 • Primær binyrebarkinsufficiens:
  • Incidensen blandt kaukasiere anslås til 4,4 – 6,0 pr million personår.1,2,3,4
  • Prævalensen anslås til 93 -208 tilfælde pr million indbyggere.1, 2, 3,4
 • Sekundær binyrebarkinsufficiens:
  • Incidens ukendt, men prævalens skønnet til 120 - 280 pr. million.3
 • Tertiær binyrebarkinsufficiens:
  • Hypothalamisk: Ukendt forekomst.
  • Glukokortikoid induceret: I 2013 fik 174.000 danskere recept på systemisk glukokortikoid, og ca. 3 % af den danske befolkning er i behandling med/har recept på et glukokortikoid-holdigt lægemiddel. Den sande prævalens kendes ikke, men over halvdelen af patienterne kan være binyrebarkinsufficiente initialt efter seponering af glukokortikoid-behandling, og nogle patienter forbliver supprimerede flere år efter ophør af glukokortikoid behandling.5, 6
   Klinisk betydende binyrebarkinsufficiens kan opstå under pågående behandling, især ved langvarig, lavdosis glukokortikoid behandling, pga. mismatch mellem glukokortikoid produktion/indtag og behov.5, 6 Klinisk betydende binyrebarkinsufficiens ses også sekundært til behandling med alle lokalt administrerede glukokortikoider, men forekomsten er ukendt.6, 7

tiltoppen  


Ætiologi

Hyppigst forekommende årsager: se Tabel 1

Specielle former: se Appendiks

Tabel 1.

Autoimmun

Isoleret autoimmun adrenalitis (ca. 39 %)

APS Type I (ca. 14 %), II (ca. 44 %) og IV (ca. 3 %)

Infektiøs

Tuberkulose

HIV

Svampeinfektioner

Syphilis

Trypanosomiasis

Blødning

DIC ved sepsis (ex meningokokker)

Primært antiphospholipid syndrome

Metastaser Især fra C. pulmonis, C ventriculi, C mammae og C. coli
Infiltrative

Primært adrenalt lymfom

Amyloidose

Haemochromatose

Kirurgi

Bilateral adrenalektomi  ved

- intraktabel Cushing 

- bilaterale phaeocromocytomer

- andre bilaterale tumorer

Medicin

Antikoagulantia (blødning)

Aminogluthethimid

Trilostan

Ketoconazole, Fluconazol, Etomidate

Phenobarbital

Phenytoin, Rifampicin, Metyrapon, Mitotane

Immun-onkologisk behandling med check-point inhibitorer (Nivolumab®, Ipilimumab®, Pembrilizumab® m.fl.) kan medføre både adrenalitis og hypofysitis.

Genetiske

Adrenoleukodystrofi /adrenomyeloneuropati

Adrenogenital syndrom (AGS)

Sekundær binyrebarkinsufficiens:

Skyldes ACTH mangel som følge af sygdom i hypofysen: se Tabel 2

Tertiær binyrebarkinsufficiens:

 • Hypothalamiske tumorer
 • Langvarig hæmning af HPA aksen, efter indtag af glukokortikoidholdigt medicin: se Tabel 3.

Tabel 2.

Hypofyse tumorer

Adenomer

Cyster

Ependymomer

Meningeomer

Carcinomer (sjældent)

Metastaser

Kirurgi

Hypofyse kirurgi

Nasopharynx cancerkirurgi

Infektioner og

infiltrative sygdomme

Lymphocytær hypophysitis

Haemocromatose

Tuberkulose

Meningitis

Sarcoidose

Actinomycose

Histiocytosis X

Wegeners granulomatose

Traumer Basis cranii frakturer (hypofyse stilklæsion)
Pituitær apopleksi  
Sheehans syndrom  
Strålebehandling Hypofysær bestråling 
Genetiske  
Medicin

Mifepriston

Antipsykotika

Immun-onkologisk behandling med check-point inhibitorer (Nivolumab®, Ipilimumab®, Pembrilizumab® m.fl.) kan medføre både adrenalitis og hypofysitis.

Tabel 3.

Hypothalamus tumorer

Craniopharyngeomer

Ependymomer

Meningeomer

Carcinomer (sjældent)

Metastaser

Kirurgi

Hypothalamisk kirurgi

Strålebehandling

Hypothalamisk bestråling

Medicin

Glukokortikoid behandling: systemisk eller lokalt

Interaktion med lægemidler, der inhiberer CYP P4503A4 forlænger glukokortikoiders halveringstid og fører derved til øget binyresuppression, ex. antivirale protease hæmmere og itraconazol.

tiltoppen  


Symptomer og kliniske fund – kronisk binyrebarkinsufficiens

Mange af symptomerne på primær binyrebarkinsufficiens1,2,3,4 er uspecifikke og medvirkende til forsinkelse af diagnose og behandling. Symptomer og fund afhænger af hastigheden og graden af tab af binyrebarkfunktionen. Svigtet sker oftest langsomt (over måneder og år) og er ofte uerkendt indtil anden akut sygdom eller stress udløser en Addison krise. Ca. 50% af patienter med primær binyrebarkinsufficiens har symptomer relaterede til en anden autoimmunlidelse (f.eks. autoimmun thyroiditis, type 1 DM, perniciøs anæmi, præmatur menopause o. a.).

Sekundær og tertiær binyrebarkinsufficiens adskiller sig fra primær binyrebarkinsufficiens ved normal mineralokortikoid funktion, hvorfor der oftest ses færre elektrolytforstyrrelser og mindre grad af dehydrering (Tabel 4). Gastrointestinale symptomer er sjældnere end ved primær binyrebarkinsufficiens. Mangel på kortisol svækker den renale udskillelse af frit vand og kan herved sløre symptomer på evt. diabetes insipidus.  

Tabel 4.Oversigt over symptomer og fund ved primær/sekundær binyrebarkinsufficiens, ordnet efter forekomsten: + + + høj, + + moderat, + lav, +/- sjældent, - ingen. Modificeret efter Williams textbook of Endocrinology, 12th ed. 

hvor kan man købe viagra uden recept? ser ud til at tilbyde en vis beskyttelse mod impotens, men ikke nødvendigvis uden bivirkninger og risici for en ældre, der bliver gammel med erektil dysfunktion. Der er ingen måde, sildenafil fungerer på, for at beskytte mod impotens.

Binyrebarkinsufficiens

Primær

Sekundær og tertiær

Symptomer

Træthed/manglende energi/asteni

Nedsat appetit/anorexi

Kvalme/opkastninger

Mavesmerter

Obstipation/diarré

Salthunger

Ortostatisk svimmelhed

Muskel- og ledsmerter

Nedsat libido

Amenoré

Depression

Personlighedsforstyrrelser

 

+ + +

+ + +

+ + +

+ +

+ + / +

+

+

+

+

+

+

+

 

+ + +

+ +

+ +

+

+

-

-

+

+

+ +

+

+

Kliniske fund

Vægttab

Hyperpigmentering (hud, slimhinder)

Hypotension

Dehydrering

Vitiligo

Tab af axil- og pubesbehåring (kvinder)

 

+ + +

+ + +

+ + +

+ +

+

+

 

+ +

-

+

-

-

+

Biokemiske fund

Hyponatræmi

Hyperkaliæmi

Forhøjet ACTH

Forhøjet se-kreatinin/karbamid

Forhøjet TSH (mild)

Anæmi

Neutropeni, relativ lymfocytose

Eosinofili

Hyperkalkæmi (mild)

Hypoglycæmi

 

+ + +

+ +

+++

+ +

+ +

+ +

+ +

+

+ / -

+ (især hos børn)

 

+ +

-

-

-

-

+ +

+ +

+

+ / -

+ + (ved GH mangel)

tiltoppen  


Diagnostik generelt8, 9, 26 

Basal kortisol målinger:

Basal morgen P-kortisol < 100 nmol/l tyder på binyrebarkinsufficiens, mens et tilfældigt målt p-kortisol på > 420 nmol/l er forenelig med normal binyrebarkfunktion, hos patienter som ikke får østrogener, er gravid eller behandles med steroider som kan interferer med analysen. Evidensen for anvendelse af basal kortisol målinger er lav. Diagnosen skal oftest bekræftes med en stimulationstest.

Stimulations-test:

Der findes 4 stimulationstests, hvoraf insulin tolerance testen (ITT), CRH testen, og Metyrapon testen undersøger hypothalamus-hypofyse-binyre aksens respons centralt, mens Synacthen® testen tester aksens funktion direkte på binyreniveau.

 • Synacthen® test (ACTH-test): Den hyppigst anvendte test, og førstevalg. Testen anvender syntetisk ACTH, der stimulerer binyrernes kortisol respons. Ved nyopstået hypofyseinsufficiens (sekundær binyrebarkinsufficiens), ex. efter hypofysekirurgi eller pituitær apopleksi, kan testen vise et normal kortisol respons, idet den akut opståede ACTH mangel endnu ikke har medført atrofi af binyrebarken. Ved kort symptomvarighed eller inden for 1-2 måneder efter hypofyseoperation udelukker en normal Synacthen® test ikke sekundær binyrebarkinsufficiens. I så fald må ITT udføres. Lavdosis Synacthen® test, hvor der anvendes 1 µg frem for 250 µg Synacthen®, anbefales ikke i daglig klinisk praksis.
 • Insulin tolerance testen (ITT) er guld standarden, der udnytter, at en sænkning af blodsukkeret med insulin resulterer i et stressrespons med stigning i kortisol. Anvendes sjældent som førstevalg, grundet større patientubehag og risici end Synacthen® testen. ITT kan være hensigtsmæssig såfremt mulig væksthormonmangel også skal undersøges, samt inden for de første 1 - 2 mdr. efter hypofysekirurgi.

Synacthen® test-procedure:

Kontraindikation og forsigtighedsregler:

 • Kendt overfølsomhed i forbindelse med tidligere Synacthen® test.
 • Astma, andre IgE-medierede hyperimmune tilstande med øget risiko for hypersensitivitets reaktioner udgør ikke kontraindikation, men vanligt anafylaksi-beredskab skal være tilgængeligt.
 • Synacthen® testen kan foretages under både graviditet og på ammende kvinder.

Forberedelse:

 • Hydrokortison skal være pauseret mindst 12 timer, helst 24 timer før testen, prednisolon helst 48 timer før. Ved manglende pausering af hydrokortison/prednisolon risikeres falsk forhøjede P-kortisol målinger i nogle assays med stor krydsreaktivitet.
 • Østrogen-holdige præparater skal pauseres 2 - 3 måneder før testen, jf. nedenstående.

Udførelse:

Blodprøve til bestemmelse af P-kortisol (og P-ACTH) udtages til tiden 0 min, hvorefter der gives 250µg Synacthen® i.v., over ca. 1 min, og der skylles med ca. 5 ml isoton NaCl. Blodprøve til bestemmelse af P-kortisol udtages igen efter 30 min.

Tolkning af test:

 • 30 min P-kortisol > den lokale cut-off grænse udelukker binyrebarkinsufficiens.
 • Hidtil har en cut-off omkring 500 nmol/l været anvendt, men med indførelsen af nye, mere præcise immunoassays og massespektrometri bør cut-off værdien være 420 nmol/l ( se nedenfor).
 • Værdier omkring cut-off grænsen ± 10 % udgør en gråzone og her vil stillingtagen til evt. substitutionsbehandling afhænge af klinik. Gentagelse af undersøgelsen vil ofte være af værdi.
 • I Danmark anvendes aktuelt 4 forskellige rutineanalysemetoder ud over LC-MS/MS (massespektrometri)
 • Ved alle immunkemiske rutinemetoder kan krydsreaktivitet med andre steroider og metabolitter forekomme, hvilket kan give anledning til falsk forhøjede værdier og påvirke cut-off værdien. Når det kliniske billede ikke stemmer med den fundne kortisol koncentration, anbefales det at konferere med den klinisk biokemiske afdeling, og verificere analysesvaret med en LC-MS/MS metode (aktuelt Vejle og Slagelse).
 • Medio 2018 undersøgte Dansk Institut for ekstern kvalitetssikring for laboratorier i Sundhedssektoren (DEKS) om det er muligt at indføre en fælles cut-off for 30 min P-kortisol i Danmark. Rapport over resultaterne kan rekvireres hos DEKS. Alle laboratorier i DK som foretager analyse af P-kortisol deltog. Analyseniveauerne blev bedømt ud fra referenceværdier fremkommet ved bestemmelse på 3 laboratorier med LC-MS/MS (2 danske og 1 engelsk) over for certificeret referencemateriale samt 9 serumprøver indsamlet af DEKS. I serumprøver uden krydsreaktivitet måler rutineinstrumenterne Abbot, Roche, Siemens Immulite i samme niveau som LC-MS/MS. Undersøgelsen tyder således på at der kan anvendes samme cut-off værdi i hele landet, når blot hvert laboratorium korrigerer bias i forhold til certificeret referencemateriale. På baggrund af denne undersøgelse samt et retrospektivt studie, foreslås en Cut-off værdi på 420 nmol/L svarende til 2,5 percentilen.
 • 0-minutter værdien anvendes ikke diagnostisk, ej heller delta stigningen i P-kortisol fra 0 min. til 30 min.
 • Østrogen øger kortisol bindende globulin, (CBG), hvorfor østrogenbehandling, p-piller og graviditet medfører forhøjede kortisol-værdier, hvorfor P-kortisol over cut-off grænsen efter 30 min ikke kan tolkes som udtryk for en normal binyrebarkfunktion. Ved et insufficient respons mistænkes binyrebarkinsufficiens og substitutionsterapi startes. Synacthen® testen gentages efter 2 - 3 måneders østrogen-pause . Estimater af ”frit kortisol” (kortisol/CBG ratio) har vist sig uanvendelig til etablering af cut-off hos kvinder i østrogen behandling.
 • Anvendelse af spyt-kortisol er ikke valideret, og er ikke en accepteret test ved vurdering af binyrebarkfunktionen.
 • Et retrospektivt studie har vurderet Synacthen-testens anvendelse til prædiktion af ”recovery” af hypofyse-binyrefunktionen efter bl.a. systemisk steroidbehandling. For patienter med en 30-minutters P-kortisol værdi > 350 nmol/l, genvandt 99 % en normal HPA-akse ila. 4 år. Man foreslår gentagelse af Synacthen-test hver 6. måned indtil normalisering. For patienter med en 30 minutters P-kortisol < 350 nmol/l foreslås gentagelse af Synacthen test én gang årligt.

OBS: Hvis Synacthen® test ikke kan udføres eller den kliniske mistanke påkræver akut intervention, bør der om muligt sikres blodprøver til måling af P-kortisol og P-ACTH inden hydrokortison behandling påbegyndes.

tiltoppen  


Diagnostik - primær binyrebarkinsufficiens:

 • Insufficient kortisol respons under stimulationstest kombineret med p-ACTH > 2 x øvre normal grænse.
 • Glukokortikoid insufficiens diagnosticeres med Synacthen® test
 • Mineralokortikoid insufficiens diagnosticeres ved P-renin og elektrolytter.

tiltoppen  


 Diagnostik - sekundær binyrebarkinsufficiens:

 • Insufficient kortisol respons under en stimulationstest kombineret med lavt eller ikke relevant forhøjet P-ACTH.
 • Synacthen® test kan vise normal kortisol respons initialt efter debut af sekundær binyrebarkinsufficiens (se ovenfor).

tiltoppen  


Udredning – primær binyrebarkinsufficiens (se også flow-chart)

ALTID

 • Synacthen® test
 • P-renin og P-aldosteron (målt i hvile), væsketal, blodglukose, Ca-ion, TSH, blodtryk.
 • Binyrebarkantistof (kan være negative ved autoimmun adrenalitis og udelukker ikke autoimmun ætiologi).

OVERVEJ

 • CT-scanning af binyrer udføres ved negative binyrebarkantistoffer, for at afklare ætiologi (metastaser (lunge, bryst, ventrikel, colon og lymfom), tuberkulose, hæmorhagi, o.a.).
 • Very Long Chain Fatty Acids (VLCFA) og/eller ABCD 1 genanalyse hos unge mænd uden positive binyrebark antistoffer (se afsnittet X-ALD).
 • 17-OH progesteron hvis partiel 21-hydroxylase defekt /late-onset AGS mistænkes.
 • Deoxycorticosteron (DOC) hvis 11-hydroxylase defekt mistænkes (oftest hypertension, lav/normal kalium, lav/normal renin pga. DOC’s minekortikoid effekt)
 • Iatrogen årsag (ketoconazol, rifampicin, fenytoin, barbiturater, etomidat, metyrapon, mitotane).
 • HIV / AIDS.
 • Fokus på anden autoimmunitet hvis autoimmun binyrebarkinsufficiens er fastslået.
 • Immunonkologisk behandling med Check-point-inhibitors (Nivolumab®, Ipilimumab® og Pembrilizumab® m.fl.) om end det oftest medfører sekundær binyrebarkinsufficiens.

RARITETER

 • Kongenit adrenal hypoplasi (DAX og SF-1 mutationer).
 • Familiær glukokortikoid mangel (ACTH receptor mutationer inkl. Allgrove / Triple A Syndrome: Adrenal insufficiency, Achalasi, og Alacrimi).
 • Familiær glukokortikoid resistens (glukokortikoid receptor defekter).
 • StAR mutation (lipoid kongenit adrenal hyperplasi: defekt mitokondriel kolesterol transfer). Gonader også afficerede.

ÆNDRET CORTISOL BINDENDE GLOBULIN (CBG)

 • Øget: P-piller og oralt indtaget estradiol, graviditet. Transdermal østrogen ser ikke ud til at øge P-kortisol.
 • Reduceret: Nefrotisk syndrom, lever cirrhose, malnutrition.

Flow-chart: Udredning af binyrebarkinsufficiens.

Udredning af binyrebarkinsufficiens

tiltoppen  


Udredning - sekundær binyrebarkinsufficiens (se også flow-chart)

 • Se NBV for ”Hypofyseinsufficiens”
 • MR-scanning af hypothalamus-hypofyse regionen
 • Anamnese:
  • Hypofysekirurgi
  • Kraniel/nasofaryngeal strålebehandling
  • Glukokortikoid behandling
  • Immunonkologisk behandling med Check-point-inhibitors (Nivolumab®, Ipilimumab® og Pembrilizumab® m.fl.)

tiltoppen  


Glukokortikoid-induceret binyrebarkinsufficiens (se også flow-chart)

Mange symptomer på binyrebarkinsufficiens er uspecifikke og kan være meget svære at skelne fra symptomer på aktivitet i grundsygdom. For nuværende støtter evidensen IKKE, at der rutinemæssigt laves Synacthentest før seponering af glukokortikoider. Undersøgelse af binyrebarkfunktionen hos patienter som planlægges udtrappet af systemisk glukokortikoid-behandling kan, afhængig af den kliniske mistanke og kliniske situation, arrangeres på to måder:

 1. Patienten nedtrappes til en dosis sv.t. 5 mg prednisolon dagligt. Synacthen® test udføres efter ca. 48 timers pause med prednisolon. Har patienten sufficient binyrebarkfunktion kan prednisolon umiddelbart udtrappes alene efter hensyn til grundsygdom.
  2: Patienten skiftes fra fx prednisolon til hydrokortison og behandles med hydrokortison efter forskrifterne for erstatningsbehandling i 2 mdr., hvorefter der udføres Synacthen® test efter minimum 12 timers pause med hydrokortison. Argumentet for denne metode er, at nogle patienter vil have genvundet normal binyrebarkfunktion efter 2 mdr. på hydrokortison. Ulempen er, at man ved denne metode ikke fanger de patienter, der har normal binyrebarkfunktion umiddelbart efter endt prednisolon behandling, for hvem 2 mdr. hydrokortison behandling er overflødig.

tiltoppen  


Behandling generelt 2,3,4

Behandlingsmål:

 • Behandlingsmålet for substitutionsbehandlingen er optimal livskvalitet og funktionsniveau, med lavest mulig dosis af hydrokortison under basale omstændigheder.
 • Lavest mulig risiko for uheldige metaboliske effekter, og andre bivirkninger til den glukokortikoide og mineralokortikoide behandling.
 • Forhindre komplikation, specielt Addison kriser.

Generelt om behandlingen

 • Substituering af binyrebarkens hormonproduktion er oftest en livslang behandling, dog vil patienter med tertiær binyrebarkinsufficiens potentielt kunne genvinde en normal kortisolproduktion.
 • Trods forsøg på optimal substitutionsbehandling oplever mange addisonpatienter nedsat funktionsniveau, forringet helbred og manglende overskud til fritidsinteresser og erhvervsarbejde på normale betingelser. Nogle patienter har behov for deltidsbeskæftigelse, fleksjob eller helbredsbetinget førtidspension.
 • Personer med normal binyrebarkfunktion producerer mellem 5 og 10 mg kortisol pr. m2 svarende til en oral substitutionsdosis på 10 – 25 mg hydrokortison pr. dag.

Stressberedskab:

 • Patienten informeres om behov for øget dosis af hydrokortison i forbindelse med enhver større belastning, såvel psykisk som fysisk stress.
 • Tillæg af 5-10 mg hydrokortison til den normale dosis forud for større anstrengende aktiviteter (travlhed på job, fodbold, spinning, havearbejde o.l.).
 • Dosis af hydrokortison øges ved febrile tilstande:
  • Ved temp. over 38°C: dobbelt dosis.
  • Ved temp. over 39°C: 3-dobbelt dosis.
  • Ved temp. over 40°C: 4-dobbelt dosis.
 • I forbindelse med operationer, invasive undersøgelser: og andre stress belastninger øges døgndosis af hydrokortison, evt. givet intravenøs (se afsnittet om kirurgi).
 • Kritisk sygdom (sepsis mv.): 300 mg hydrokortison (se Addison krise)
 • Ved gentagne opkastninger eller diarré bør patienten indlægges mhp. intravenøs indgift af hydrokortison ( Solu-cortef®)
 • Når interkurrent sygdom er overstået, nedtrappes til normal dosis over få dage.

Patient involvering /mestring:

 • Patienterne udstyres med et ”krisekort” som oplyser om, at de har en sygdom som kræver øjeblikkelig behandling i tilfælde af alvorlig sygdom.
 • Patienter med kronisk binyrebarkinsufficiens sikres praktisk instruktion og oplæring i selvinjektion af Solu-cortef® , som kan medbringes ved udenlandsrejser.
 • Patienter eller pårørende informeres om at give 100 mg Solu-cortef® (hydrokortison) intramuskulært i de situationer, hvor de er ude af stand til at fortsætte peroral behandling, f.eks. grundet opkastninger og diarre.
 • Med henblik på forebyggelse af addisonkriser skal patienter og pårørende sikres regelmæssig undervisning og information, så de forstår årsagssammenhænge til de problemer, der optræder ved sygdom og andre stress belastninger.

tiltoppen  


Medicinsk behandling - kronisk binyrebarkinsufficiens 2,3,4

 

Glukokortikoid:

Hydrokortison®

Det anbefalede glukokortikoid, idet det erstatter den fysiologiske kortisol produktion. Enkelte foretrækker prednisolon i lav dosis 2,5 – 5 mg (længerevarende virkning om dagen og natten), men flere studier tyder på en øget forekomst af osteoporose ved anvendelse af syntetiske glukokortikoider. Tabl. Hydrokortison findes i styrker på 20 mg og 10 mg (indregistreret), begge med delekærv, samt 2,5 mg (magistrelt fremstillet og der skal ansøges om tilskud).

 • Vedligeholdelsesdosis af hydrokortison hos voksne er 10 – 30 mg per døgn. Ca. 12 mg/m2 eller 0,3 mg/kg. F. eks. 180 cm, 80 kg = 2,0 m2: 24 mg hydrokortison/dag.
 • Dosis justeres individuelt, og målet er den lavest mulige dosis, som giver symptomfrihed, og som ikke medfører vægtøgning og andre bivirkninger.
 • Vigtigt, at den daglige substitutionsdosis og fordeling er individuel.
 • Hydrokortison har en halveringstid på ca. 90 minutter og skal doseres 2 - 4 gange dagligt.
 • Doseres således at den normale døgnvariationen af kortisol forsøges efterlignet, dvs. højeste dosis om morgenen (første dosis tages så snart man vågner), lavere dosis til frokost og mindste dosis sidst på eftermiddagen.
 • Eksempelvis
  - 20 mg/dag: 10+5+5 mg eller 12½+5+2½ mg
  - 25 mg/dag: 10+10+5 mg eller 15+7½+2½ mg

Kortisonacetat

Kortisonacetat er et pro-hormon som i leveren omdannes til hydrokortison/kortisol.

 • Enkelte patienter foretrækker det magistrelle præparat kortisonacetat, hvor 25 mg kortisonacetat svarer til ca. 20 mg hydrokortison.
 • Kortisonacetat findes i 2 styrker på henholdsvis 5 mg og 25 mg (der skal ansøges om tilskud til begge styrker)

Plenadren®

Indeholdende hydrokortison med modificeret udløsning. Findes i 2 styrker på henholdsvis 5 mg og 20 mg (der skal ansøges om individuel tilskud).

 • Indtages en gang dagligt om morgenen, mindst 30 min før morgenmåltid. Tabletterne skal synkes hele, og må ikke deles, tygges eller knuses.
 • Dosis til voksne vanligvis 10 - 20 (30) mg. Behandlingen indledes med en høj dosis. Når tilfredsstillende virkning er opnået, kan dosis evt. nedsættes.
 • Plenadren er betydelig dyrere end hydrokortison, og det er endnu ikke dokumenteret at have en signifikant bedre effekt end hydrokortison på livskvalitet. Enkelte studier tyder dog på, at en mere fysiologisk kortisol profil kan medføre en lille reduktion i steroiddosis, vægt, blodtryk og HbA1C samt normalisering af den immunologiske celle-profil. Imidlertid mangler vi studier som er powered til evaluering af hårde endepunkter som fraktur, kardiovaskulære events og død. 

Mineralokortikoid

Kun relevant ved primær binyrebarkinsufficiens.

 • Florinef® (Fludrokortisonacetat) findes i én styrke på 0,1 mg
 • Doseres én gang dagligt om morgenen.
 • Vanlig voksendosis er 0,05 - 0,2 mg (oftest 0,1 mg).
 • Behovet for mineralokortikoid er nøje relateret til indtag og tab af elektrolytter.
 • Enkelte patienter har et minimalt behov og kan nøjes med en meget lille dosis på 0,05 – 0,1 mg få dage om ugen – evt. blot tilskud af bordsalt.
 • Dosis af Fludrokortison bedømmes ud fra klinik og paraklinik.
 • Paraklinisk evalueres dosis ved måling af plasmaniveau af natrium, kalium og renin. P-renin koncentrationen bør ligge i øvre del af referenceområdet eller lidt over for at undgå overdosering (hovedpine, forhøjet BT, ødemtendens, ledstivhed/ømhed mv.).
 • Kliniske og biokemiske tegn på underdosering: Salthunger, træthed, svimmelhed, ortostatisme, lavt blodtryk, kvalme, hyponatriæmi, hyperkaliæmi, højt plasma-renin.
 • Kliniske og biokemiske tegn på overdosering: Hypertension, ødemtendens. hovedpine, forhøjet BT, ledstivhed/ømhed, hypokaliæmi, lavt-normal p-renin.
 • Lakrids og specielt grapefrugt øger effekten af hydrokortison og kortison acetat, og bør undgås.
 • Diuretika og andre medikamenter, som påvirker blodtryk og elektrolytter kræver justering af mineralokortikoid dosis.
 • Dosis skal ikke øges ifm. stress.
 • Lille dosisøgning ofte nødvendig ved større svedsekretion (hårdt fysisk arbejde eller varmt og fugtigt klima).
 • Hos Addisonpatienter med essentiel hypertension, bør dosis af Fludrokortison søges reduceret. Ved behov for antihypertensiva er første valg en ACE-hæmmer eller en Angiotensin-II receptorantagonist. Andenvalg er en calciumantagonist. Loop-diuretika anvendes med forsigtighed og mineralokortikoid receptorantagonist (Spirix®) er kontraindiceret.

Binyreandrogener

Binyreandrogener (DHEA og DHEAS) er ikke indregistreret i Danmark. Evidensen for substitution med DHEA eller DHEAS er meget begrænset, og har aktuelt ingen dokumenteret plads i behandlingen i Danmark. Mangel på binyreandrogener har måske betydning for livskvalitet og knoglemineralisering, men større studier har givet divergerende resultater. Flere steder i udlandet forsøges eksperimentel behandling med DHEA 10 – 50 mg/dag, under kontrol af serum DHEA, velbefindende, livskvalitet og bivirkninger. Bivirkninger af androgen karakter kan ses, med bl.a. øget svedlugt og hirsutisme.

Interaktion

Nogle medikamenter øger metabolismen af kortisol, f.eks. Fenytoin, Barbiturater og Rifampicin. Undertiden er en fordobling af glukokortikoiddosis nødvendig.

Specielle terapeutiske situationer

 • Thyroideasygdomme: Hypertyreose øger kortisol omsætningen og hydrokortisondosis bør øges, undertiden til dobbelt dosis indtil patienten er euthyroid. Ved samtidig hypotyreose, skal patienten substitueres fuldt ud med hydrokortison inden opstart af thyroxin behandling, som kan accelerere metabolisering af kortisol.
 • Operative indgreb: Se dette afsnit
 • Graviditet og peripartum: Se dette afsnit.
 • Autoimmun Polyendokrin Syndrom. Se afsnittet Autoimmun polyglandulært syndrom (APS). Behandlingen af binyrebarkinsufficiens følger de generelle anbefalinger.
 • Adrenoleukodystrofi. Se afsnittet Adrenoleukodystrofi (X-ALD).Behandlingen af binyrebarkinsufficiens følger de generelle anbefalinger.
 • Adrenogenital syndrom (AGS): Se afsnittet Adrenogenital syndrom (AGS) vedrørende udredning og behandling

tiltoppen  


Medicinsk behandling - sekundær og tertiær binyrebarkinsufficiens:

Behandlingen følger generelt retningslinjer for behandlingen af primær binyrebarkinsufficiens med den undtagelse, at patienter med sekundær binyrebarkinsufficiens ikke har behov for behandling med mineralokortikoid.
Ved nogen rest af hypofysefunktion kan det være nødvendigt at reducere substitutionsdosis og nogle patienter kan endda nøjes med supplerende hydrokortison ved stress.

Glukokortikoid-induceret binyrebarkinsufficiens:

 • Alle patienter i behandling med glukokortikoid-holdige lægemidler bør informeres mundtlig og skriftlig om risikoen for udvikling af binyrebarkinsufficiens, om symptomer og forholdsregler, samt at disse regler gælder i hvert fald 3 måneder efter endt behandling.
 • For nuværende findes ikke evidens for rutinemæssig udførelse af Synacthen test ifm. seponering af glukokortikoider. Ej heller evidens for en gavnlig effekt af rutinemæssig substitutions behandling af denne patientgruppe.
 • Man skal være opmærksom på at uspecifikke symptomer, og symptomoverlap med grundsygdom, kan komplicere den kliniske vurdering af behandlingsbehov.

Forslag til patienthåndtering kan opdeles i 2 kliniske situationer:

1: Ved seponering af glukokortikoid behandling:

 • Aftrapningen garanterer ikke genvindelse af normal binyrebarkfunktion, idet, der er stor individuel variation i varigheden af binyresuppression efter seponering af glukokortikoid behandling (dage til år).
 • Ved mistanke om binyrebarkinsufficiens, bør der udføres en Synacthen® test, og ved insufficiens bør endokrinologisk afdeling vurdere patienten mhp. information om tilstand incl. forholdsregler ved stress samt stillingtagen til substitutionsbehandling.
 • Hvis den binyrebarkinsufficiente patient, efter passende nedtrapning, ikke længere har brug for den antiinflammatoriske effekt af fx. prednisolon, kan man skifte til det mere fysiologiske hydrokortison og efterfølgende forsøge at udtrappe patienten, vejledt af gentagne Synacthen® tests. Hydrokortison giver med sin kortere halveringstid, en bedre chance for restitution end syntetiske glukokortikoider.

2: Under fortsat glukokortikoid behandling:

 • Afhængig af aktuelle glukokortikoid dosis kan patienten have brug for supplerende doser ved stress. Jo lavere dosis, fx. prednisolon, pt er i behandling med, jo mindre grad af stres skal der til, før den insufficiente patienten kan have brug for at øge dosis, eller tillægge hydrokortison i stress doser.
 • Ved enhver alvorlig sygdom, større legemsbeskadigelse eller operation samt ved opkastning eller diarre skal patienten håndteres som enhver anden patient med Addison krise.
 • Ved mindre stress, som fx en selvhåndteret infektion, kan patient og behandler i samråd med en endokrinolog vurdere behov for øgning af glukokortikoid indtag og om dette skal foretages ved at øge fx. prednisolon dosis eller ved at supplere med hydrokortison.
 • Samarbejde mellem den afdeling, der styrer fx. prednisolon behandlingen, og en endokrinologisk afdeling er essentiel.

tiltoppen  


Akut binyrebarkinsufficiens - Addison krise 2, 3, 4, 9, 10

Akut livstruende tilstand, som kræver omgående behandling. Behandlingen må undertiden påbegyndes alene på klinisk mistanke. Manglende eller forsinket behandling kan resultere i dødeligt udfald.

Forekomst:

Incidensrate på ca. 6 kriser pr. 100 patienttår. Over 40 % af patienter har reporteret mindst et tilfælde af Addison krise. Forekommer specielt hos personer med høj komorbiditet.

Ætiologi:

De vigtigste udløsende faktorer er gastroenterit og anden infektion med feber (45% af tilfælde), men akut binyrebarkinsufficiens kan også udløses af andre stresssituationer, såsom kirurgisk indgreb, psykisk belastning, hård fysisk aktivitet og ophør af substitutionsbehandling. Derudover kan krisen opstå på baggrund af manglende dosisøgning af hydrokortison i stresssituationer (se: stressberedskab), ved seponering eller aftrapning af glukokortikoid behandling (se: tertiær binyrebarkinsufficiens), og under behandling med medicin, som hæmmer produktion eller øger omsætning af kortisol (se: interaktion).

Akut blødning i binyrerne som årsag til Addison krise forekommer i sjældne tilfælde hos patienter med sepsis forårsaget af meningokokker eller pseudomonas (Waterhouse-Friderichsens syndrom), men kan også udløses af antikoagulationsbehandling samt koagulationssygdom. Tilstanden er beskrevet som komplikation til graviditet, antifosfolipid syndrom og idiopatisk binyrevenetrombose. CT-scanning af abdomen kan afsløre bilateralt forstørrede binyrer med tegn til blødning.

Symptomer og kliniske fund:

Det kliniske billede er domineret af en svært påvirket almentilstand med hypotension (systolisk BT < 100 mmHg), dehydrering, diffuse mavesmerter, kvalme og opkastninger, diarré, feber, udmattelse, konfusion, sløret sensorium og coma. Hypovolæmisk shock forekommer især hos patienter med primær binyrebarkinsufficiens og responderer ikke på væskebehandling eller inotropisk støtte.

Akut binyrebarkinsufficiens bør mistænkes i følgende kliniske situationer:

 • Akut sygdom hos en patient kendt med kronisk binyrebarkinsufficiens
 • Akut sygdom hos en patient i behandling med glukokortikoider, herunder inhalations-steroider og steroider til udvortes brug
 • Uafklaret hypotension, eventuelt i kombination med elektrolytforstyrrelser
 • Sepsis og cirkulationssvigt, som ikke responderer på standard behandling
 • Patienter med svært påvirket almen tistand eller langtrukket forløb, som ikke står i forhold til den formodede udløsende sygdoms natur.
 • Kraftige mavesmerter (pseudoperitonitis) hos akut dårlige patienter.
 • Ved typiske biokemiske fund: hyponatræmi, hyperkaliæmi, hypoglykæmi (øget insulinfølomhed) og metabolisk acidose.

Behandling:

Addison krise er en livstruende tilstand, som kræver AKUT behandling.

 • Ved mistanke om akut binyrebarkinsufficiens skal patienten omgående have tilført 100 mg hydrokortison i.v./i.m., gerne præhospitalt og INDLÆGGES AKUT.
 • Kredsløbsstabilisering og retablering af væskebalance og elektrolytstatus ved intravenøs tilførsel af hydrokortison (Solu-cortef®) samt isoton NaCl.
 • Væskebehov det første døgn er oftest 3 - 5 liter.
 • Isoton glukose gives ved hypoglykæmi.
 • Solu-cortef® (Hydrokortison)
  •  100 mg gives i.v. straks over 1 - 2 minutter.
  • Yderligere 200 mg hydrokortison som kontinuerlig intravenøs infusion over de første 24 t.; alternativt som refrakte injektioner hver 6. time (50 mg x 4 i.v.).
  • Solu-cortef® kan blandes i isoton glukose eller saltvand
 • Parenteral hydrokortison kan oftest nedtrappes over 1-3 dage til vanlig substitutionsdosis, dog afhængig af udløsende årsag.
 • Så længe patienten har gastrointestinale symptomer, gives Solu-cortef® i.v.
 • Tillæg af mineralokortikoider er unødvendig, så længe hydrokortison dosis er over 50 mg pr. døgn.
 • Vedligeholdsbehandling gives som ved kronisk binyrebarkinsufficiens.
 • OBS: Søg efter udløsende årsag til Addison krise.

tiltoppen  


Kirurgi hos patienter med binyrebarkinsufficiens 3, 4, 12, 13, 14

Kirurgisk stress er en potent aktivator af HPA aksen. Ved major kirurgi stiger kortisol sekretionen hos ikke-binyrebarkinsufficiente fra det normale niveau på omkring 10 mg/dag, til 75-150 mg/dag i det første postoperative døgn. Kortisolniveauet normaliseres 48-72 timer postoperativt, såfremt forløbet er ukompliceret.

Patienter med binyrebarkinsufficiens, uafhængigt af ætiologi, er derfor afhængige af øget tilførsel af glukokortikoid i forbindelse med operative indgreb. Forslag til supplerende glukokortikoidbehandling i forbindelse med operative indgreb hos patienter med binyrebarkinsufficiens er angivet i Tabel 5. Doser er vejledende og kan være utilstrækkelige ved komplikationer, herunder infektion. Glukokortikoidbehandling nedsætter sårheling og øger risiko for hyperglykæmi og infektion, hvorfor dosisøgning i ukomplicerede tilfælde ikke fortsættes længere end skitseret.

Tabel 5: Forslag til supplerende glukokortikoidbehandling i forbindelse med operative indgreb hos patienter med binyrebarkinsufficiens uafhængigt af ætiologi. Doser er vejledende og kan være utilstrækkelige ved komplikationer, herunder infektion. Modificeret efter 12, 13. 

Kirurgisk stress Præoperativt Operationsdøgnet Postoperativt

Minimal

Fx hudbiopsi, rutine tandarbejde, phacoemulsifikation

Vanlig dosis Vanlig dosis Vanlig dosis

Minor

Fx artroskopi, coloskopi, laparoskopi, multiple tandekstraktioner

Vanlig dosis, peroralt eller i.v. (ved faste)

25 mg Hydrokortison i.v. ved anæstæsiinduktion, herefter dobbelt vanlig dosis, peroralt eller i.v.

1.døgn: Dobbelt vanlig dosis, peroralt

Herefter vanlig dosis

Moderat

Fx abdominal hysterektomi, knæ- eller hoftealloplastik, åben cholecystektomi

Vanlig dosis, peroralt eller i.v. (ved faste) 25 mg Hydrokortison i.v. ved anæstæsiinduktion, herefter 75 mg Hydrokortison i.v./døgn (25 mg x 3)

1. døgn: 75 mg Hydrokortison i.v./døgn (25 mg x 3)

2.. døgn: Dobbelt vanlig dosis, peroralt, eller i.v.

Herefter vanlig dosis

Major

Fx thoraxkirurgi, Whipples operation, leverresektion

Vanlig dosis, peroralt eller i.v. (ved faste)

50 mg Hydrokortison i.v. ved anæstæsiinduktion, herefter 150 mg Hydrokortison i.v./døgn (50 mg x 3)

1.døgn: 150 mg Hydrokortison i.v./døgn (50 mg x 3)

2. døgn: 75 mg Hydrokortison i.v./døgn (25 mg x 3)

3. døgn: Dobbelt vanlig dosis, peroralt, eller i.v.

Herefter vanlig dosis

tiltoppen  


Kirurgi hos patienter i behandling med glukokortikoider

Disse patienter vil være i risiko for at have sekundær binyrebarkinsufficiens. Sikre grænser kan ikke fastsættes, men særlig årvågenhed anbefales ved:

 • patienter i fast behandling med ≥ 2,5 mg prednisolon/døgn eller
 • hvor en tidligere fast behandling er seponeret indenfor de seneste 3 måneder

Ved verificeret binyrebarkinsufficiens eller ved tvivl, i situationer, hvor forholdene ikke tillader Synacthen® test efter forskrifterne, håndteres patienterne jf. Tabel 113.

Man bør være opmærksom på, at ovenstående anbefalinger dækker behovet for kortisol under kirurgi, men tager ikke højde for evt. større behov for at undgå aktivering af grundsygdom. Såfremt man ønsker at fastholde den antiinflammatoriske effekt, bør det øgede behov dækkes ved tillæg af syntetiske glukokortikoider (ex prednisolon/Solu-Medrol®) frem for øget hydrokortisondosis for at minimere uhensigtsmæssig mineralokortikoid effekt.

tiltoppen  


Graviditet hos patienter med binyrebarkinsufficiens 15, 16, 17

Patienter med binyrebarkinsufficiens, uafhængigt af ætiologi, bør ved graviditet følges i et specialiseret samarbejde mellem gynækolog, obstetriker og endokrinolog.
Diagnostik af binyrebarkinsufficiens under graviditet

 • Graviditet fører til en gradvis fysiologisk stigning i mængden af kortisolbindende globulin (CBG) og i sidste trimester også i mængden af frit kortisol.
 • Serum progesteron øges under graviditet, og progesteron binder sig kompetitivt til mineralkortikoid receptoren (anti-mineralokortikoid effekt), hvorfor behov for gradvis dosisøgning af Florinef.
 • Tolkning af Synacthen® test bør ske i samråd med endokrinolog grundet den østrogenmedierede fysiologiske stigning i CBG og total kortisol. Foreslåede minimumsværdier for 30 minutters stimuleret P-kortisol er 690, 800 og 880 nmol/L i henholdsvis 1. og 2. og 3. trimester.
 • Morgen basal P-kortisol < 83 nmol/L taler stærkt for binyrebarkinsufficiens uafhængig af ætiologi og trimester.
 • Relativt lave trimesterafhængige kortisol-værdier (Tabel 6) indikerer yderligere opfølgning.
 • Insulin-hypoglykæmi test er kontraindiceret under graviditet.

Tabel 6. Foreslåede minimumsværdier for morgen P-kortisol. Niveauer under de angivne bestyrker mistanken om binyrebarkinsufficiens uafhængigt af ætiologi. Efter Lebbe et al.14 

Basal P-kortisol P-kortisol

1. trimester

300 nmol/L

2. trimester

450 nmol/L

3. trimester

600 nmol/L

 Behandling:

Behandling med fysiologiske doser af hydrokortison og mineralokortikoid er ikke forbundet med teratogenicitet eller føtale komplikationer.

Glukokortikoid:

 • Vanlig dosis Hydrokortison bibeholdes i starten af graviditeten.
 • I 3. trimester vil nogle patienter have behov for 20-40 % øgning i Hydrokortison. Justeringen foretages på baggrund af klinik. Løbende bestemmelse af P-kortisol og ACTH er ikke relevant for monitorering.
 • Øget opmærksomhed på gestationel diabetes mellitus tilrådes.
 • I forbindelse med fødsel gives ved start af uddrivelsesfasen 50 mg hydrokortison. Derefter følges princippet for major-kirurgi med 50 mg hydrokortison hver 8. time, enten peroralt eller i.v.

Mineralokortikoid (kun relevant ved primær binyrebarkinsufficiens)

 • Oftest øget behov for fludrokortison (Florinef®) i sidste halvdel af graviditeten
 • Justeres ud fra BT og s-kalium. P-renin kan under graviditeten ikke bruges til monitorering, grundet fysiologisk stigning.

Outcome:
Kvinder med velbehandlet primær binyrebarkinsufficiens gennemgår generelt ukomplicerede graviditeter, dog har en svensk undersøgelse påvist forøget risiko for præ-term fødsel (OR, 2.61; 95% CI, 1.69-4.05).

tiltoppen  


Prognose 18, 19

Litteraturen vedrørende prognosen for patienter med primær binyrebarkinsufficiens er sparsom.

Et norsk studie af 811 patienter med diagnosen Mb Addison/Primær binyrebarkinsufficiens identificeret via et landsdækkende diagnoseregister rapporterer at standard-mortalitetsraten (SMR) for hele gruppen ikke er signifikant forhøjet, men blandt patienter, hvor diagnosen er stillet inden 40 års alderen, er der en signifikant forhøjet SMR (kvinder/mænd) = 1,5 / 2,0. Et svensk studie baseret på i alt 3299 personer med Mb. Addison eller binyrebarkinsufficiens som led i et polyglandulært syndrom, finder en SMR for hele gruppen på (kvinder/mænd) = 2,9 / 2,5. I lighed med det norske studie er risikoen højst hos yngre, men også signifikant øget i de ældre aldersgrupper18.

Mht. årsag til den øgede mortalitet tyder begge studier på at akut binyrebarkinsufficiens /Addisons krise er en væsentlig forklaring på den øgede dødelighed i de yngre aldersgrupper. Det svenske studie finder endvidere en øget både incidens og dødelighed af cancer (SMR = 1,1), opdelt på organ var risiko øget i relation til mundhule, non-melanom hudcancer og cancer i de mandlige kønsorganer.

I et fælles europæisk studie med 801 patienter med primær binyrebarkinsufficiens og 1233 patienter med sekundær binyrebarkinsufficiens fra Tyskland, Holland, Sverige og United Kingdom, observeret i op til 8 år, fandt man kardiovaskulær sygdom og infektioner som de hyppigste dødsårsager, hvorimod der ikke fandtes cancerdødsfald. Patienter der døde var karakteriseret ved at være ældre, og en overrepræsentation af mænd og en høj hyppighed af Addisons krise.

Trods relativ sparsom viden må man konkludere, at patienter med Mb. Addison har en øget mortalitet. Mhp. at nedbringe denne taler de foreliggende studier for en fokuseret indsats på. forebyggelse og hurtig behandling af alle patienter i relation til Addisons krise og agtpågivenhed overfor mulig cancersygdom hos alle yngre patienter med Addisons sygdom.

tiltoppen  


Opfølgning

Ambulant forløb:

Opfølgning af patienter med binyrebarkinsufficiens varetages af speciallæger i endokrinologi. Patienter med nyopdaget binyrebarkinsufficiens ses hver 3.-6. måned til klinisk vurdering, suppleret med kontrol af biokemiske parametre. Velsubstituerede patienter har ofte kun behov for planlagt kontrol 1 x årligt.

Ved kontrolbesøgene foretages blodprøver, objektiv undersøgelse, samt fokus på:

 • Subjektivt velbefindende og livskvalitet
 • Symptomer relateret til over- og underdosering (se Tabel 7)
 • Symptomer/kliniske tegn på andre autoimmune sygdomme.
 • Vægt og blodtryk
 • Perifere ødemer
 • Optimering af substitutionsbehandlingen.
 • Vurdering af medicin compliance.
 • Patientuddannelse.

Standard blodprøver omfatter:

 • Hgb, hæmatokrit, albumin, natrium, kalium, kreatinin, carbamid, calcium-ion
 • P-renin er vejledende for justering af Florinef® dosis, dog ikke hos gravide.
 • HbA1c, TSH og cobalamin (x 1/år ved autoimmun binyrebarkinsufficiens). 
 • Enkelt måling af P-kortisol og P-ACTH kan ikke anvendes til justering af dosis af hydrokortison, men kan med forbehold være brugbar til vurdering af hypofyse-binyre aksens funktion ved aftrapning af syntetiske glukokortikoider (ved glukokortikoid-induceret binyrebarkinsufficiens).

Tabel 7: Kliniske og parakliniske indikatorer tydende på en inadækvat substitutionsbehandling. 

Substitutionspræparat Overdosering Underdosering
Hydrokortison

Cushingoid udseende

Vægtstigning

Forhøjet blodtryk

Metabolisk syndrom

Osteoporose

Træthed, manglende energi

Vægttab, nedsat appetit

Vedvarende hyperpigmentering

Myalgia, artralgia

Hypotension

Hyponatriæmi

Florinef®

Forhøjet blodtryk

Væskeophobning - ødemtendens

Hypokaliæmi

Muskelsvaghed

Hypotension,

Ortostatisk svimmelhed

Salthunger

Hyponatriæmi, hyperkaliæmi

Øget plasma renin

tiltoppen


Screening for andre autoimmune sygdomme
Hos patienter med autoimmun primær binyrebarkinsufficiens ses en øget forekomst af andre autoimmune sygdomme. Patienterne udspørges om relevante kliniske symptomer og på klinisk begrundet mistanke om anden autoimmun sygdom bestemmes der supplerende biokemiske parametre (Tabel 8).
Patienter med hyppige episoder af diarre bør screenes for cøliaki.
Patienter med ikke intenderet vægttab bør undersøges for thyrotoksikose, cøliaki eller diabetes. Alternativt skal underdosering med hydrokortison overvejes.

Tabel 8: Udvidet blodprøvepanel ved klinisk mistanke om associeret autoimmun sygdom.

Autoimmun sygdom Blodprøver
Type 1 diabetes GAD65-antistof, fastende c-peptid
Hypo- eller hyperthyroidisme

TPO-antistoffer,

TSH-receptor antistoffer (TRAB)

Hypoparathyroidisme PTH, Ca-ion
Perniciøs anæmi

Methylmalonat (MMA), Parietalcelleantistoffer,

Intrinsic factor-antistoffer

Præmatur menopause FSH, LH, østradiol
Cøliaki Transglutaminase antistoffer, IgA

tiltoppen


Tab af knoglemassen 20, 21, 22

Der er ikke evidens for en øget risiko for osteoporose eller øget forekomst af frakturer hos patienter med binyrebarkinsufficiens i forhold til baggrundsbefolkningen, hvis syntetiske steroider undgås og substitutionsdosis af hydrokortison holdes under 25 – 30 mg/dag (12 mg/m2 eller 0,3 mg/kg). Dog har enkelte studier har vist en negativ påvirkning på BMD i columna og i hoften under standard substitutions-behandling, hvorfor den ”Europæiske konsensus statement”3 foreslår en DXA-skanning hvert 3. - 5. år.
I fravær af oversubstituering eller associerede endokrinopatier gælder der i øvrigt samme retningslinjer for udredning og behandling af osteoporose som for befolkningen i almindelighed (Se NBV om mandlig osteoporose og NBV for osteoporose).

tiltoppen


Patientuddannelse 3

Patientuddannelse er forudsætningen for forebyggelse af Addison krise og skal bl.a. omfatte vejledning om:

 • Øgning af peroral Hydrokortison dosis i stresssituationer, f.eks. febrilia eller tandekstraktion
 • Behov for AKUT lægehjælp i tilfælde af akut sygdom, hvor i.v. tilførsel af Solu-cortef® er nødvendig, f.eks. akut gastroenteritis.
 • Selvadministration af SoluCortef i.m. i tilfælde af akut sygdom.
  • Patienter sikres praktisk instruktion og oplæring i selvinjektion af Solu-cortef® som medbringes ved udenlandsrejser (husk medicinattest ved flyrejser).
  • Patienter eller pårørende informeres om at give 100 mg SoluCortef i.m., i de situationer hvor de er ude af stand til at fortsætte peroral behandling, f.eks. grundet opkastninger, diarre eller af andre årsager.
 • Patienterne udstyres med et standardiseret krisekort, som altid skal medbringes ved kontakt til læge, tandlæge, hospital eller udenlandsrejser.
 • Krisekortet kan bestilles ved henvendelse til sekretær i Addison Foreningen, med oplysning om modtager navn og fulde adresse, reference (helst personreference), afdelingens EAN nr. Foreningen sender herefter kortene til afdelingen og udsteder en elektronisk faktura. Pris på kortene inkl. Porto: 25 stk. 100 kr., 50 stk. 200 kr. og 100 stk. 350 kr.
 • Patienter opfordres til medlemskab af Addison Foreningen i Danmark

medical info

tiltoppen


Livskvalitet – nye behandlingsmodaliteter 2, 3, 4:

Serumprofilen af kortisol opnået ved standard substitutionsbehandling efterligner ikke til fulde den fysiologiske døgnvariation af kortisol, hvilket muligvis kan påvirke livskvaliteten hos patienter med binyrebarkinsufficiens. De hyppigste klager er træthed, nedsat energi, depression og angst. Herudover ses nedsat libido hos nogle kvinder. Den nedsatte livskvalitet kan medføre øget sygefravær samt behov for tilkendelse af førtidspension grundet væsentligt nedsat arbejdsevne.
Misforholdet mellem kortisol niveauet i blodet og det fysiologiske behov, med jævnlig overeksponering for kortisol i dagtimerne og mangel om natten, kan muligvis resultere i udvikling af metabolisk syndrom, samt øge den kardiovaskulære risiko. Nye hydrokortison-præparater med modificeret udløsning, f.eks. Plenadren, har forbedret farmakokinetikken, men større prospektive studier afventes.

tiltoppen  


Appendiks

Specielle former 23, 24, 25

Autoimmun Polyglandulært Syndrom (APS)

Autoimmun primær binyrebarkinsufficiens optræder isoleret i ca. 40 % af tilfældene og i ca. 60 % af tilfældene associeret med andre autoimmune sygdomme. Autoimmun polyglandulært syndrom (APS) optræder i 4 former 21, APS type I – APS type IV.

 • Autoimmun APS type I
  Hovedkomponenter er autoimmun primær binyrebarkinsufficiens (Morbus Addison), hypoparathyroidisme samt kronisk mucocutan candidiasis. Andre endokrine og ikke endokrine manifestationer kan forekomme (autoimmun type 1 diabetes, autoimmun thyroideasygdom, alopeci, emalie dysplasi af tænder mv.)
  - Prævalensen meget varierende fra 12 pr. million i Norge til 40 pr million i Findland. Debut tidligt i barnealderen, men stor fænotypisk variation.
  - Ætiologien er autosomal resseciv mutationer i AIRE (autoimmun regulator) genet.
  - Diagnostik og behandling af den primære binyrebarkinsufficiens følger de anførte retningslinjer ved isoleret binyrebarkinsufficiens.
 • Autoimmun APS type II
  Definitorisk en kombination af autoimmun primær binyrebarkinsufficiens (100 %) med mindst én af følgende autoimmune sygdomme; autoimmun thyroideasygdom (70-80%) og/eller autoimmun type 1 diabetes mellitus (30-50%). Herudover kan en række andre autoimmune sygdomme optræde; f.eks. vitiligo, perniciøs anæmi, præmatur gonadeatrofi.
  - Prævalensen er estimeret til ca.15 pr. million. Forekomme i alle aldre, hyppigst i 20–50 års alderen, ca. 3 gange hyppigere hos kvinder end mænd.
  - Diagnostik og behandling af binyrebarkinsufficiens følger samme retningslinjer som ved primær binyrebarkinsufficiens.
 • Autoimmun APS type III
  Involverer de samme lidelser som APS type 2 fraset binyrebark-insufficiens. Består oftest af en kombination af autoimmun thyroideasygdom og autoimmun type 1 diabetes, samt evt. vitiligo eller autoimmun gastrit og perniciøs anæmi.
 • Autoimmun APS type IV:
  Autoimmun binyrebarkinsufficiens, autoimmun gastritis, vitiligo, coeliaki, alopeci (men ikke thyroidea eller T1DM)

Adrenoleukodystrofi (X-ALD)22:

 • X-bunden adrenoleukodystrofi (X-ALD) er en monogen sygdom forårsaget af mutationer i ABCD1 genet, som koder for peroxisomal ABC transporter, medførende en defekt degradering af de meget langkædede fede syrer (VLCFA) i peroxisomer - og som følge heraf akkumulering af VLCFA i forskellige væv og kropsvæsker.
 • Neurodegenerativ lidelse, som præsenterer sig fænotypisk med et heterogent klinisk billede varierende fra adrenomyeloneuropati til den progressive cerebrale ALD. Mindst 6 forskellige fænotyper er beskrevet, men ingen korrelation mellem genotype og fænotype.
 • Incidens rate for X-ALD hos mænd er ca. 1:20.000 - 1:30.000.
 • Alle mandlige patienter med primær binyrebarkinsufficiens og negativ binyrebark autoantistof bør screenes for X-ALD, enten ved analyse for ABCD1 genet eller ved måling af de meget langkædede fedtsyrer i en serumprøve (VLCFA). VLCFA er forhøjet i plasma hos alle mænd med X-ALD, uafhængig af alder, sygdomsvarighed, metabolisk status og kliniske symptomer, men detekterer kun 85 % af kvindelige heterozygote bærere. Undersøgelse for mutationer i ABCD1 genet udføres på de klinisk genetiske afdelinger som de højt specialiserede afdelinger samarbejder med.
 • Aktuelt findes ingen tilfredsstillende behandling som kan forebygge udvikling og progression af den kroniske myelopati ved X-ALD. Peroral indtagelse af en blanding af glyceryl trioleat og glyceryl trierucat - kaldet “Lorenzo's Oil” - kan undertiden forebygge sygdomsprogression hos asymptomatiske patienter. Stamcelletransplantation synes at være successfuld hos personer med de tidlige stadier af den cerebrale form for X-ALD.
 • Den øvrige diagnostik og behandling af binyrebarkinsufficiens følger de anførte retningslinjer ved primær binyrebarkinsufficiens.
 • Behandlingen er centraliseret på højt specialiseret endokrinologisk afdeling.

Adrenogenital syndrom (AGS)

 • Adrenogenital syndrom (AGS) 25, også kaldet kongenit adrenal hyperplasi, er en gruppe af autosomal recessive sygdomme medførende defekt steroid syntese i binyrerne. AGS på baggrund af 21- hydroxylase defekt er den hyppigste form, og udgør ca. 90 % af alle tilfælde. Incidensen varierer i forskellige etniske grupper fra 1:5.000 til 1:20.000 fødsler (I DK er der 50 – 60.000 fødsler pr år).
 • Sværhedsgraden af det kliniske billede er et kontinuum, som afspejler graden og typen af enzymdefekt. Behandlingsmæssigt opdeles AGS i den klassiske og den non-klassiske form, og den klassiske opdeles i subtyperne ”salttabende” (SW) (ca.80%) og ”simpel viriliserende” (SV)/ikke salttabende (ca. 20%). De salttabende former debuterer perinatalt med svær binyrebarkinsufficiens.
 • Den klassiske form for AGS er karakteriseret ved glukokortikoid insufficiens og overproduktion af adrenal androgen, med (SW) eller uden (SV) mineralokortikoid insufficiens. Det kliniske billede afspejler dels genotypen, og dels kvaliteten af den langvarige hormonbehandling og kontrol.
 • De milde former for AGS, kaldet non-klassisk AGS eller late-onset AGS, er hyppigere; 0,1 – 0,2 % i den kaukasiske befolkning. Debuterer oftest omkring puberteten eller i voksenalderen. Det kliniske billede afspejler varierende grader af androgen overproduktion, og nogle patienter er asymptomatiske. Den milde og subkliniske mangel på kortisol syntese medfører ikke Addison kriser.
 • Diagnostisk foretages ACTH-test med måling af kortisol, androgener samt 17-hydroxyprogesteron i plasma til tiderne 0 min, 30 min og 60 minutter. Diagnostiske kriterier for binyrebarkinsufficiens følger den vanlige udredning.
 • Behandlingsmålet er at reducere androgen overproduktion ved at substituere de manglende hormoner. Behandling af AGS er en vanskelig balance mellem hyperandrogenisme og hyperkortisolisme. Underbehandling medfører risiko for Addison krise og medfører øget adrenal androgen produktion. Overbehandling kan medføre nedsat vækst, forhøjet blodtryk og iatrogen Cushing’s syndrom.
 • Behandlingen er centraliseret på højt specialiseret endokrinologisk afdeling, og kræver involvering af både endokrinologer, gynækologer, plastikkirurger samt genetisk rådgivning og undertiden psykologisk hjælp. Guidelines for evidence-based behandling er publiceret af Endocrine Society i 2010 23

Specielle analyser:

 • VLCFA: Alifatisk carboxylat (C22:0) / Alifatisk carboxylat(C26:0) ratio. Udføres på Metabolisk laboratorium, Klinisk Genetisk Klinik RH 4062, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.
 • ABCD1 genmutationer: Sekventering af alle kodende DNA regioner. Udføres på Rigshospitalet, Klinisk genetisk Klinik, Molekylærgenetisk Laboratorium 4062.
 • Binyrebark antistof: Antistoffer rettet mod mikrosomale antigener i binyreceller kan påvises hos en større andel af patienter med primær binyrebarkinsufficiens. De specifikke antistoffer påvises meget sjældent hos andre patientgrupper. Analyseres for P-Cytochrom P450 11A1-Ab, P-Cytochrom P450 17A1-Ab og P-Cytochrom P450 21A2-IgG. Prøven sendes til Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital.

tiltoppen  


Forfattere

Jørgen Hangaard, Medicinsk afdeling, OUH, Svendborg Sygehus (tovholder).
Simone B. Sneppen, Medicinsk afdeling F, Herlev og Gentofte Hospital.
Maciej G. Robaczyk, Medicinsk Endokrinologisk afd., Aalborg Universitetshospital.
Jacob Frølich, Medicinsk Afdeling, OUH, Svendborg Sygehus.
Ellen Grodum, Medicinsk Afdeling, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt.
Line Bisgaard Jørgensen, Med. endokrinologisk afd. M, Odense Universitetshospital.
Torben Leo Nielsen, Med. endokrinologisk afd. M, Odense Universitetshospital.
Stina Willemoes Borresen, Medicinsk Endokrinologisk Klinik PE, Rigshospitalet.
Thomas Peter Almdal,. Medicinsk Endokrinologisk Klinik PE, Rigshospitalet
Ebbe Eldrup, Endokrinologisk Afsnit, Medicinsk afdeling O, Herlev og Gentofte Hospital.

Christian Trolle, Medicinsk Afdeling, Diagnostiks Center, Hospitalsenheden Midt.

Konsulenter:

Inger Plum, Kemiker, Dansk Institut for ekstern kvalitetssikring for laboratorier i Sundhedssektoren, Rigshospitalet – Glostrup.

Martin Overgaard, Biokemiker, Kemiker, Odense Universitetshospital

Interessekonflikter

Tovholder har ingen interessekonflikter i relation til dette arbejde.

tiltoppen  


Referencer

 1. Løvås K, Husebye ES. High prevalence and increasing incidence of Addisons disease in western Norway. Clin Endocrinol 787 – 92; 56: 2002.
 2. Charmandari E, Nicolaides NC, Chrousos GP. Adrenal insufficiency. Lancet 2014; 383: 2152 – 67.
 3. Husebye ES, Allolio B, Arlt W, Badenhoop K, Bensing S, Betterle C, Falorni A, Gan EH, Hulting AL, Kasperlik-Zaluska A, Kämpe O, Løvås K, Meyer G, Pearce SH. Consensus statement on the diagnosis, treatment and follow-up of patients with primary adrenal insufficiency. J Intern Med. 2014; 275, 104-115. Review
 4. Grossman A, Johannsson G, Quinkler M, Zelissen P. Therapy of endocrine disease: Perspectives on the management of adrenal insufficiency: clinical insights from across Europe. Eur J Endocrinol. 2013;169: R165-75. Review.
 5. Dinsen S, Baslund B, Klose M, Rasmussen AK, Friis-Hansen L, Hilsted L, Feldt-Rasmussen U. Why glucocorticoid withdrawal may sometimes be as dangerous as the treatment itself. Eur J Intern Med 2013; 24:714-20
 6. Broersen LH, Pereira AM, Jørgensen JO, Dekkers OM. Adrenal insufficiency in corticosteroids use: systematic review and meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2015; 100, 2171-2180
 7. Borresen SW, Klose M, Rasmussen AK, Feldt-Rasmussen U. Adrenal Insufficiency Caused by Locally Applied Glucocorticoids-Myth or Fact? Curr Med Chem. 2015;22:2801-9.
 8. Klose M, Lange M, Rasmussen AK, Skakkebaek NE, Hilsted L, Haug E, Andersen M, Feldt-Rasmussen U: Factors influencing the adrenocorticotropin test: role of contemporary cortisol assays, body composition, and oral contraceptive agents. J Clin Endocrinol Metab 2007, 92(4):1326-1333.
 9. Pofi R, Feliciano C, Sbardella E et al. The Short Synacthen (Corticotropin) Test Can Be Used to Predict Recovery of Hypothalamo-Pituitary-Adrenal Axis Function. J Clin Endocrinol Metab. 2018; 103:3050-3059
 10. Allolio B. Extensive expertise in endocrinology. Adrenal crisis. Eur J Endocrinol. 2015; 172, R115-24. Review.
 11. Smans LC, Van der Valk ES, Hermus AR, Zelissen PM. Incidence of adrenal crisis in patients with adrenal insufficiency. Clin Endocrinol (Oxf). 2015, Jul 24. Epub. ahead of print.
 12. Salem M, Tainsh RE, Jr., Bromberg J, Loriaux DL, Chernow B. Perioperative glucocorticoid coverage. A reassessment 42 years after emergence of a problem. Ann Surg 1994;219:416-425.
 13. Jung C, Inder WJ. Management of adrenal insufficiency during the stress of medical illness and surgery. Med J Aust 2008;188:409-413.
 14. Hannig KE, Poulsen PL, Tonnesen EK, Grove EL. [Recommendations for supplementary intravenous glucocorticosteroids in patients on long-term steroid therapy--a systematic review]. Ugeskr Laeger 2012;174:3155-3159
 15. Jung C, Ho JT, Torpy DJ, Rogers A, Doogue M, Lewis JG, et al. A longitudinal study of plasma and urinary cortisol in pregnancy and postpartum. J Clin Endocrinol Metab 2011;96:1533-1540.
 16. Lebbe M, Arlt W. What is the best diagnostic and therapeutic management strategy for an Addison patient during pregnancy? Clin Endocrinol (Oxf) 2013;78:497-502.
 17. Bjornsdottir S, Cnattingius S, Brandt L, Nordenstrom A, Ekbom A, Kampe O, et al. Addison's disease in women is a risk factor for an adverse pregnancy outcome. J Clin Endocrinol Metab 2010;95:5249-5257.
 18. Erichsen MM, Løvås K, Fougner KJ, Svartberg J, Hauge ER, Bollerslev J, Berg J, Mellea B, Husebye ES. Normal overall mortality rate in Addison’s disease, but young patinets are at risk of prematur death. Eur J Endocrin 2009; 160: 233 – 27
 19. Bensing S, Bradt L, Tabaroj F, Sjøberg O, Nilsson B, Ekbom A. Blomqvist P, Kämpe O. Increased death risk and altered cancer incidence pattern in patients with isolated or combined autoimmune primary adrenocortical insufficiency. Clin Endocrinol (Oxf). 2008; 69(5):697-704.
 20. Koetz KR et al.: Bone mineral density is not significantly reduced in adult patients on low-dose glucocorticoid replacement therapy. J Clin Endocrinol Metab 2012; 97(1): 85-92.
 21. Lee P., Greenfield JR: What is the optimal bone-preserving strategy for patients with Addison’s disease? Clin Endocrinol 2015; 0: 1-5.
 22. Løvås K. et al.: Glucocorticoid replacement therapy and pharmacogenetics in Addison’s disease: effects on bone. Eur J Endocrinol 2009; 160: 993-1002.
 23. Kahaly GJ. Polyglandular autoimmune syndromes. Eur J Endocrinol 2009; 161: 11-20.
 24. Wiesinger C, Eichler FS, Berger J. The genetic landscape of X-linked adrenoleukodystrophy: inheritance, mutations, modifier genes, and diagnosis. Appl Clin Genet. 2015 May 2; 8:109-21.
 25. Speiser PW, Azziz R, Baskin LS, et al. Congenital adrenal hyperplasia due to steroid 21-hydroxylase defi ciency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2010; 95: 4133–60.
 26. Ueland GÅ, Methlie P, Øksnes M, Thordarson HB, Sagen J, Kellmann R, Mellgren G, Ræder M, Dahlqvist P, Dahl SR, Thorsby PM, Løvås K, Husebye ES. The Short Cosyntropin Test Revisited: New Normal Reference Range Using LC-MS/MS. J Clin Endocrinol Metab 103: 1696–1703, 2018.

tiltoppen  


Tovholder:

Claus Juhl

Opretttet: 2016
Første revision: Oktober 2019

ARDS - Acute respiratory distress syndrome
BG - Blod glukose
DKA - Diabetisk ketoacidose
FFA - Free fatty acids (= frie fede syrer)
GI-drop - Glukose-insulin-drop
GIK-drop - Glukose-insulin-kalium-drop
HH - Hyperosmolær hyperglykæmi
KAD - Kateter á demeure

Definition

Retningslinjen omfatter tilstandene diabetisk ketoacidose (DKA) [diagnosekode: DE10.0] og hyperosmolær hyperglykæmi (HH) [diagnosekode: DE11.0].

Definition diabetisk ketoacidose

 1. Blodketon/3-hydroxybutyrat ≥ 3 mmol/l eller urinketon ≥ +2
 2. Metabolisk acidose (standard bikarbonat eller total CO2 < 18 mmol/l og/eller pH < 7.30)
 3. Hyperglykæmi (oftest BG > 15 mmol/l, ved kendt diabetes evt. lavere BG)

Definition hyperosmolær hyperglykæmi

Andre betegnelser, som har været brugt, er nonketotisk hypertonicitet, hyperosmolær nonketose, og hyperosmolær hyperglykæmisk nonketotisk koma (HONK)
Kendetegnene for HH er:

 1. Dehydrering
 2. Svær hyperglykæmi (BG > 33 mmol/l)
 3. Ofte cerebral påvirkning og i svære tilfælde koma
 4. Serum osmolalitet > 320 (beregnes som: 2 x p-natrium + p-glukose)
 5. Mild eller ingen ketose

Selv om DKA og HH beskrives som to distinkte tilstande, vil ca. 1/3 af patienterne have fund forenelige med begge tilstande.

Diabetisk ketoacidose

Forekomst

Incidensen af DKA i Danmark er ca. 13/1.000 diabetespatienter per år svarende til ca. 700 indlæggelser årligt.
DKA er et resultat af svær insulinmangel og ses derfor som hovedregel hos patienter med type 1 diabetes. Tilstanden ses dog også ved type 2 diabetes i forbindelse med stress, katabol sygdom eller betacellesvigt. Insulinmangel kan opstå pga. manglende insulinindgift eller ved tilstande med et udækket øget insulinbehov.

Manglende insulinindgift:

 1. Ved diabetesdebut
 2. Ved accidentiel eller intenderet underbehandling

Øget insulinbehov:

 1. Infektion og sepsis
 2. Akut kardiovaskulær sygdom f.eks. akut koronart syndrom eller apopleksia cerebri
 3. Akut pankreatitis specielt ved sekundær diabetes

Det er vigtigt at afklare årsagen således at behandling af en evt. udløsende tilstand kan iværksættes og fremtidige tilfælde kan forebygges.

Ætiologi

Ketoacidose skyldes at to centrale biokemiske processer løber løbsk: Lipolysen i fedtvæv og ketogenesen i leveren. Disse to reaktioner er normalt gavnlige, kontrollerede metaboliske processer, der medfører at organismen, specielt i stresssituationer, sikres fornødne mængder energi i form af frie fede syrer (FFA) og ketonstoffer. Insulin er en potent hæmmer af lipolysen og insulinmangel resulterer i lipolyse. Insulinmangel resulterer ydermere i hyperglykæmi pga. reduceret perifer glukoseoptagelse og øget glukoseproduktion i lever og nyrer. Samlet set medfører disse processer metabolisk derangement med acidose og hyperosmolalitet.
DKA skyldes ofte en kombination af insulinmangel og interkurrent sygdom. Disse stresstilstande medfører afgivelse af glukagon, adrenalin, væksthormon og kortisol. Herved stimuleres lipolysen og den endogene glukose produktion yderligere. De høje niveauer af FFA stimulerer i sig selv ketogenesen i leveren. FFA metaboliseres til acetoacetat, videre til 3-hydroxybutyrat og i beskedent omfang til acetone. Disse processer accelereres af et lavt insulinniveau og et højt glukagonniveau i vena porta og medfører ukontrolleret dannelse af ketosyrer/ketonstoffer.

Patienter med uerkendt type 1 diabetes udgør et særligt problem da hverken patient eller behandler a priori er bevidst om risikoen for DKA, og patienten vil ofte kontakte sundhedsvæsenet på et fremskredent tidspunkt i sygdomsforløbet.

Symptomer, klinisk og biokemi

Symptomer

 1. Tørst, polyuri, vægttab pga. dehydrering og træthed
 2. Kvalme, opkastninger, mavesmerter
 3. Dyspnø

Kliniske fund

 1. Dehydrering med tørre slimhinder og nedsat hudturgor
 2. Kussmaul respiration (dyb, frekvent respiration)
 3. Acetone føtor
 4. Varierende grader af abdominalia (cave akut abdomen som differentialdiagnose eller udløsende årsag)
 5. Hypotermi (infektion er en hyppigt udløsende faktor til DKA, men selv ved svære infektioner kan patienterne være normoterme eller hypoterme)
 6. Kredsløbsinsufficiens/chok med hypotension, takycardi og oliguri kan forekomme
 7. Bevidsthedsændring stigende fra let døsighed til koma

Biokemiske fund

 1. Blodketoner > 3mmol/l (alternativt påvisning af urinketoner)
 2. pH < 7,30
 3. Standard bikarbonat/ total CO2 < 18 mmol/l
 4. Hyperglykæmi (BG oftest ≥ 15 mmol/l)
 5. Forhøjet P-kreatinin
 6. Leukocytose (ses hos næsten alle også uden tilstedeværende infektion)

Udredning

Anamnese

Årsager til insulinmangel:

 1. Nyopdaget diabetes
 2. Undladt insulin (forglemmelse, psykiatrisk lidelse, spiseforstyrrelse, samtidig alkohol eller rusmidler, økonomiske årsager)
 3. Insulinpumpesvigt (utæt infusionssæt, tilstoppet, knækket eller luftfyldt slange, aflæs alarmlog)
 4. Interkurrent sygdom
  1. Infektionssygdom (ca. 50 %)
  2. Inflammatoriske lidelser
  3. Cerebrovaskulær lidelse
  4. Akut koronart syndrom
  5. Traumer eller nylig chirurgia major

Rutinemæssige undersøgelser

 1. A-punktur inkl. laktat, blod- eller urinketoner, CRP, leukocytter/differentialtælling, hæmoglobin, p-natrium, p-kalium, p-kreatinin, urin-stiks

Yderligere undersøgelser afhængig af anamnese/klinisk vurdering

 1. Infektion: Leukocytose med venstreforskydning er næsten obligat og indikerer ikke nødvendigvis infektion. Ved temperaturforhøjelse og/eller samtidig CRP-forhøjelse eller anden klinisk mistanke om infektion suppleres afhængigt af anamnese og fund med:
  1. Bloddyrkning
  2. Urindyrkning
  3. ALAT, BASP, bilirubin, GGT, pancreasamylase
  4. Røntgen af thorax
  5. Podning fra evt. sår
  6. Lumbalpunktur
  7. Otoskopi
  8. Gynækologisk undersøgelse
  9. CT panoramic/tandundersøgelse
 2. Anden sygdom
  1. EKG
  2. Ved brystsmerter eller abnormt EKG: koronarmarkører (Troponin-T eller Troponin-I, CK-MB), evt. kardiologisk vurdering
  3. Ved bevidstløshed eller vedvarende bevidsthedssvækkelse overvejes CT-scanning af cerebrum (obs. apoplexia cerebri) og/eller lumbalpunktur (obs. neuroinfektion) og urin/blod screening (obs. forgiftninger)
  4. Ved vedvarende mavesmerter overvejes CT-scanning af abdomen
  5. Større traumer
 3. Ukendt årsag

Prognose

Selvom der er tale om en alvorlig og livstruende tilstand er prognosen oftest god. Mortaliteten i nye opgørelser er < 1 %. Dårlige prognostika er høj alder, samtidig akut eller kronisk kardiovaskulær sygdom og alvorlig infektionssygdom.

Behandling

Behandlingen retter sig mod korrektion af acidosen, og det kan være nødvendigt at opretholde relativt højt BG med indgift af glukose for at tillade sufficient insulintilførsel. Behandlingen falder i tre faser:

 1. Fra diagnose til ophør af acidose (standard bikarbonat/total CO2 > 18 mmol/l)
 2. Fra ophør af acidose og blod-keton < 0,6 til patienten spiser som habituelt
 3. Fra patienten er begyndt at spise som habituelt

Det anbefales at registrere biokemiske fund, insulin og væskebehandling i særskilt skema for at sikre et umiddelbart og enkelt overblik, se [registreringsskema].

1. Fase

Fra diagnose til ophør af acidose.

 1. To perifere venekatetre anlægges til infusion af insulin og væske
 2. Blodglukose og blodketoner (eller urinketoner) måles
 3. Når diagnosen er stillet opstartes insulin- og væskebehandling efter nedenstående skema:
  fase1
 4. Blodglukose, blodketoner eller urinketoner, vitale værdier og Glasgow Coma Scale (GCS) vurderes hyppigt, ofte f.eks. hver time
 5. Standard bikarbonat/total CO2, p-kalium, p-natrium og p-kreatinin og evt. pH vurderes hver 2 - 4. time
 6. Væskebalance vurderes hver 8. time
 7. Hos medtagne patienter anlægges KAD og timediureser monitoreres
 8. Ved respirationsinsufficiens eller truende kredsløbschok, udtalt acidose (pH < 7.0) eller vigende bevidsthed, evalueret ved faldende GCS, kontaktes intensivafdeling
 9. Ved kendt diabetes bør patienten fortsætte med vanlige basal insulin.
 10. Hos insulinpumpebehandlede patienten fjernes insulinpumpen
 11. Sideløbende screenes for infektion og udløsende årsag, og antibiotika kan gives på vid indikation
 12. Bikarbonatinfusion er sædvanligvis ikke indiceret, men kan anvendes ved livstruende acidose, dvs. pH < 6,9 og livstruende pulmonal eller kardial tilstand. 100-200 ml Natriumbikarbonat (1mmol/ml) gives over ½ - 1 time. Kontrol af pH/standard bikarbonat efter 1 time.

Individuelle hensyn:

Der bør tages hensyn til patientens vanlige insulinbehov. Personer med høj vægt, f.eks. over 100 kg, svært inficerede, steroidbehandlede og gravide har forventeligt et større insulinbehov, mens personer med vægt under 60 kg har et mindre behov. Insulindosis justeres hvis blodketoner (urinketoner) og bikarbonat ikke retter sig.
Monitorering:
Behandlingsmål er et jævnt fald i ketoner og en stigning i standard bikarbonat/total CO2 til normale værdier indenfor et døgn.
Ved meget høje blodglukoseværdier (> 33 mol/l) udregnes plasma osmolalitet. Plasma osmolalitet over 320 mOsmol/kg indikerer hyperosmolært syndrom.

2. Fase

Fra ophør af acidose (pH > 7,30, blodketoner < 0,6 mmol/l eller standard bikarbonat/total CO2 > 18 mmol/l til patienten er begyndt at spise som habituelt).

Målet med fase 2 behandlingen er at sikre fortsat sufficient insulintilførsel, idet insulinbehovet stadig vil være højere end patientens vanlige behov.

I henhold til lokale præferencer vælges mellem Glucose-insulin-kalium drop eller insulin i refrakte doser

Glukose-insulin-kalium drop:

Der opsættes Glukose-insulin-kalium (GIK) eller Glukose-insulin (GI) drop 50 ml/time sv.t. 2 IE/time (48 ie/døgn)

 1. BG måles 6-8 gange/døgn, målet er BG 10-15 mmol/l. Elektrolytter og blod- (eller urin-) ketoner og standard bikarbonat/total CO2 i veneprøve måles hver 8. time
 2. Ved behov for supplerede væske gives NaCl eller KNaCl efter individuel vurdering
 3. Ved BG < 10 mmol/l opsættes glukose 10 % i sidedrop, indløbshastigheden justeres så BG er 10-15 mmol/l
 4. Ved BG vedvarende > 15 mmol/l gives supplerende insulin sc, im eller iv

GIK-drop: Glukose 10 %, 500 ml tilsat 20 mmol kalium og 20 IE hurtigtvirkende insulin
GI-drop: Glukose 10 % 500 ml tilsat 20 IE hurtigtvirkende insulin. Anvendes ved p-kreatinin over øverste normalgrænse og/eller p-kalium over 4,5 mmol/l.
Når GIK-droppet eller GI-droppet er løbet ind blandes et nyt, hvor det ud fra behovet for supplering med glukose 10 % i den foregående periode vurderes, om der skal tilsættes det samme antal IE hurtigtvirkende insulin. Er patientens vanlige insulindosis højere end dette, bør insulindosis i droppet og/eller indløbshastigheden øges. GIK/GI drop fortsættes til en time efter opstart af subkutant insulin i 3. fase.

Insulin i refrakte doser

 1. Der opsættes glukose 10%, 50 ml/time
 2. Insulin 2 IE/time gives sc, im eller iv
 3. BG måles 6-8 gange/døgn, målet er BG 10-15 mmol/l. Elektrolytter og blod- (eller urin-) ketoner og standard bikarbonat/total CO2 i veneprøve måles hver 8. time
 4. Ved behov for supplerede væske gives NaCl eller KNaCl efter individuel vurdering
 5. Ved BG < 10 mmol/l øges indløbshastigheden af glukosedrop således at BG er 10-15 mmol/l
 6. Ved BG vedvarende > 15 mmol/l gives supplerende insulin

Gravide med præ-eksisterende diabetes behandles efter særskilt instruks, hvor glukoseinfusion og insulinbehandling gives separat.
Hvis kriterierne for overgang til fase 3 er opfyldt ved afslutning af fase 1, kan man gå direkte fra fase 1 til 3.

3. Fase

 1. Fase 3 starter i forbindelse med et måltid, når patienten er begyndt at spise som habituelt.
 2. Plasma-glukose måles 6-8 gange dagligt, insulin gives subkutant og der stiles mod blodglukose 5-10 mmol/l
 3. Ved kendt diabetes genoptages vanlig insulin, evt. med suppleringsdosis (se lokal retningslinje), dette gælder også insulinpumpebehandlede patienter
 4. Ved nykonstateret diabetes opstartes fast insulinbehandling, evt. suppleret med suppleringsdosis (efter lokal retningslinje) (se i øvrigt [Type 1 Diabetes Mellitus] på www.endocrinology.dk)
 5. Elektrolytter og standard bikarbonat/total CO2 måles dagligt.
 6. Blod-/urinketonstoffer måles hver 12 time.
 7. Peroralt kaliumtilskud ved behov til ikke nyreinsufficiente.

Særlige forhold ved specielle patientkategorier

Særlige forhold ved nyreinsufficiens

Diagnose: Det kan være vanskeligt at stille diagnosen DKA hos patienter med nyreinsufficiens, der qua deres nyresygdom kan have lavt standard bikarbonat/total CO2 og ikke nødvendigvis har højt BG. Måling af blod- eller urinketoner og laktat bidrager. Visse blodglukosemålere medmåler icodextrin fra peritonealdialysevæske, hvilket vil lede til falsk forhøjet BG.

Insulin/glukosebehandling: Insulin gives efter angivne retningslinjer. Glukose 20 % eller 50 % kan være nødvendigt for at undgå overhydrering.

Væskebehandling: Anlæggelse af KAD og måling af timediurese anbefales hos patienter med egendiurese. Ved lille/ingen egendiurese ses ingen osmotisk diurese, og der er som udgangspunkt ikke behov for rehydrering. Ved mistanke om dehydrering kan der med stor forsigtighed rehydreres med isoton NaCl op til patientens tørvægt. Måling af elektrolytter og klinisk og beregnet skøn af væskebalancen udføres hyppigt, f.eks. hver anden time. Begyndende lungeødem kan afværges ved at give insulin som bolus i stedet for som infusion og hvis patienten har egendiurese kan behandles med furosemid iv. i refrakte doser.

Kalium: Initialt har patienten ofte svær hyperkaliæmi. Insulinbehandling bevirker hurtigt fald i s-kalium. Kaliumholdige væsker gives efterfølgende med stor forsigtighed på grund af risiko for hyperkaliæmi.

Hæmodialyse: Hæmodialyse kan være indiceret ved lungeødem eller svær hyperkaliæmi med EKG-forandringer, men bør om muligt undgås i den akutte fase pga. risiko for et for hurtigt fald i BG og tonicitet.

Det anbefales at konferere med nyremedicinsk ekspertise.

Særlige forhold ved hjerteinsufficiens

Væskebehandling: Læg altid KAD. Ved ankomst og efter de første 1-2 timer vurdering af hydreringsgrad og evt. behov for reduceret væskeregime. Overhydrering behandles med iv furosemid, evt. hæmodialyse. Se i øvrigt principperne angivet for behandling af DKA ved nyreinsufficiens.

Særlige forhold under graviditet

Diagnose: DKA kan ses ved normoglykæmi og hos patienter med både type 1 og type 2 diabetes og oftest i anden halvdel af graviditeten. Ved graviditet hos raske ses lavere standard bikarbonat/total CO2 og måling af blodketoner, pH og laktat indgår i diagnosen. DKA udgør en potentiel livsfare for fosteret, men det bør i de fleste tilfælde ikke føre til forløsning.

Insulinbehandling: Der er behov for betydelig mere insulin pga. udtalt insulinresistens, ofte dobbelt eller tredobbelt dosering efter graviditetsuge 24.

Væskebehandling: Dehydreringen er ofte mindre udtalt og behandlingen med NaCl bør derfor være mindre intensiv eller eventuelt udelades. Kontrol af væskebalance, elektrolytter og klinisk skøn anbefales hver anden time i den initiale fase.

Glukosebehandling: Døgnbehovet for glukose er stort og glukose 10 % anbefales i den initiale fase.

Lands-/landsdelsafdelinger for behandling af gravide med diabetes (Rigshospitalet, Århus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital) bør i alle tilfælde konsulteres.

Komplikationer til behandlingen

Cerebralt ødem

Cerebralt ødem er en sjælden men livstruende komplikation til DKA (mortalitet > 20 %). Forekomsten er 0,5-1 % af børn indlagt med DKA, mens tilstanden er yderst sjælden blandt voksne.
Symptomerne omfatter hovedpine, svækket bevidsthed, kramper, pupilforandringer, neurologiske udfald og ultimativt bradykardi og hypertension. Tilstanden udløses formentlig af en kombination af hyperosmolalitet og acidose per se muligvis relateret til en hastig normalisering af disse parametre. Diagnosen konfirmeres ved CT-scanning.
Behandlingen består i reduktion af væske- og insulintilførsel og i svære tilfælde administration af mannitol eller hypertont NaCl i intensivt regi efter konference med neurokirurgisk afdeling.

Lungeødem og acute respiratory distress syndrome (ARDS)

Lungeødem og ARDS er sjældne men livstruende komplikationer til behandling af HH og DKA. For aggressiv væskebehandling, høj alder, nedsat EF og nyresvigt øger risikoen.

Hyperkaliæmi og hypokaliæmi

Initialt præsenterer de fleste patienter sig med normalt eller højt p-kalium. Insulin medierer, at kalium pumpes intracellulært, og patientens initiale p-kalium afspejler ikke kroppens reelle kaliumniveau. Hyperkaliæmi kan forværres ved prærenal nyresvigt pga. dehydrering.

Hyperkloræmisk acidose

DKA kan kompliceres af en nonanion gap hyperkloræmisk acidose, der skyldes renalt tab af basiske anion salte (hydroxybutyrat og acetoacetat). Tilstanden er normalt selvlimiterende og kræver ikke specifik behandling udover restriktiv tilførsel af NaCl ved udtalt hyperkloræmi.

Hypoglykæmi

Iatrogen hypoglykæmi skal undgås, da det medfører en aktivering af de modregulatoriske hormoner og dermed risiko for rebound ketose. En initial klinisk vurdering af patientens insulinfølsomhed er nyttig.

Tromboembolisme
Patienter med DKA har øget risiko for tromboembolisme, herunder dyb venetrombose, cerebral venøs trombose og apopleksia cerebri. Der er ingen evidensbaserede retningslinjer, men ved udtalt hyperosmolalitet (s-Osm > 320mOsm/kg), dehydrering og/eller immobilisation overvejes profylaktisk lavmolekylært heparin som ved HH, indtil patienten er rehydreret og mobiliseret. Tromboemboliske tilfælde behandles efter gældende retningslinjer.

Hyperosmolær hyperglykæmi

Forekomst
Incidensen af HH i Danmark er ikke kendt, men ligger formentligt omkring nogle hundrede indlæggelser per år.
HH er resultatet af metabolisk dekompensering hos diabetespatienter, som har tilstrækkelig egenproduktion til at undgå udvikling af ketose. Tilstanden ses derfor især hos ældre patienter med type 2 diabetes uanset arten af antidiabetisk behandling samt ved steroid-induceret diabetes. Tilstanden kan opstå pga. utilstrækkelig antidiabetisk behandling eller ved tilstande med et udækket øget insulinbehov.

Utilstrækkelig antidiabetisk behandling:

 1. Ved debut af type 2 diabetes
 2. Ved accidentiel underbehandling

Øget insulinbehov:

 1. Infektion og sepsis – oftest pneumoni
 2. Akut kardiovaskulær sygdom, f.eks. akut koronart syndrom eller apopleksia cerebri
 3. Behandling med glukokortikoider

Også ved HH er det vigtigt at afklare årsagen, således at behandling af en evt. udløsende tilstand kan iværksættes og at fremtidige tilfælde kan forebygges.

Ætiologi

HH er resultatet af fulminant, ubehandlet type 2 diabetes, og som navnet antyder, er det primære kliniske problem hyperosmolalitet. Der vil være hyperglykæmi (> 33 mmol/l) og den effektive serum osmolalitet vil være over 320 mmol/kg. Til forskel fra DKA er der tilstrækkeligt insulin i blodet til at lipolysen og ketogenesen holdes i ave, således at der ikke optræder betydende ketose.
Symptomer, klinisk og biokemi

Symptomer

 1. Tørst, polyuri og efterhånden oliguri svarende til svær dehydrering
 2. Symptomer svarende til den udløsende årsag

Kliniske fund

 1. Den hyppigst kliniske præsentation er ændret bevidsthedsniveau og der er en lineær sammenhæng mellem osmolalitet og bevidsthedsniveau
 2. Dehydrering med nedsat hudturgor, tørre slimhinder, hypotension og takykardi
 3. Bevidsthedsændring fra døsighed til koma.

Biokemiske fund

 1. Højt BG (> 33 mmol/l)
 2. Høj s-osmolalitet, ofte > 320 mosmol/kg
 3. Høj s-natrium
 4. Ingen acidose, dvs. normalt pH og standard bikarbonat /total CO2
 5. Ingen eller let forhøjet keton i blod eller urin

Udredning
Udredningen adskiller sig ikke fra DKA.

Prognose
Da der oftest er tale om ældre patienter med betydelig co-morbiditet, er prognosen generelt dårligere end for DKA. Mortaliteten anføres varierende til 10-20 %.

Behandling
Retningslinjerne for behandling følger retningslinjerne for DKA. Man skal dog være opmærksom på, at patienterne oftest er ældre, har flere co-morbiditeter og først og fremmest er præget af udtalt dehydrering. Behandling med lavmolekylært heparin er derfor oftere indiceret. Insulinfølsomheden varierer, men er ofte relativt høj, og blodglukose falder ofte på rehydrering alene.
Vedrørende særlige forhold og komplikationer til behandlingen, se under DKA. Komplikationerne er principielt de samme som for DKA, men forekomsten er formentlig hyppigere.

Registreringsskema

Registreringsskema

Referencer
1. Cooke DW et al, Management of diabetic ketoacidosis in children and adolescents. Pediatrics Review 2008;29:431-435
2. Bak JF et al, Diabetisk ketoacidose. Ugeskr Læger 2006;168:268-70
3. Glaser N, Risk N Engl J Med 2001;344:264-9
4. Edge JA et al, The UK case control study of cerebral oedema complicating diabetic ketoacidosis in children. Diabetologia 2006;49:2002-9
5. Henriksen OM et al, Diabetic ketoacidosis in Denmark: Incidende and mortality estimated from public health registries. Diabetes Res Clin Pract 2007;76:51-6
6. Snorgaard O et al, Diabetic ketoacidosis in Denmark: epidemiology, incidence rates, precipitation factors and mortality rates. J Intern Med 1989;226:223-8
7. Pasquel FJ et al, Hyperosmolar hyperglycemic state: a history review of the clinical presentation, diagnosis, and treatment. Diabetes Care 2014;37:3124-31
8. Joint British Diabetes Societies Inpatient Care Group: The management of the hyperosmolar hyperglycaemic state (HHS) in adults with diabetes. www.diabetes.org.uk
9. Kitabchi AE et al, Hyperglycemic Crises in Adult Patients With Diabetes. Diabetes Care 2009;32:1335-43


Tovholder: 
Tanja Sikjær

Udarbejdelse: Oktober 2016
Næste revision: Oktober 2019

Hvad omfatter denne NBV: Udredning og behandling af hypoparathyreoidisme (HypoPT) inkl. Autosomal Dominant Hypocalcæmi (ADH) og pseudoHypoPT (Ps-HypoPT) hos voksne.

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af europæiske guidelines European Society of Endocrinology Clinical Guideline: Treatment of chronic hypoparathyroidism in adults(1).

Hvad omfatter denne NBV ikke: Udredning og behandling af HypoPT hos børn samt Vitamin D-Afhængig Rakitis. For behandling af akut hypocalcæmi henvises til NBV desangående.

Diagnosekoder (ICD):

E20.0 Idiopatisk hypoparathyreoidisme

E20.1 Pseudohypoparathyreoidisme

E20.8 Anden hypoparathyreoidisme

E20.9 Hypoparathyreoidisme uden specifikation

E89.2 Hypoparathyreoidisme efter operation (eller efter strålebehandling)

E.31.0 Autoimmun betinget polyglandulær svigt

E31.8 Anden polyglandulær funktionssygdom

E31.9 Polyglandulær funktionssygdom uden specifikation

E83.5 Sygdomme i calciumstofskiftet

Definition:

Hypoparathyreoidisme (HypoPT) defineres som plasma calcium under nedre referenceinterval (hypocalcæmi/hypokalkæmi) med samtidig uforholdsmæssig lav plasma parathyreoideahormon (PTH) på baggrund af manglende eller insufficient produktion af PTH (lav p-PTH og lav p-calcium)(1;2).

Postoperativ HypoPT betragtes som kronisk efter 6 måneder, såfremt der fortsat er behandlingsbehov(2). Ved behandling kan plasma calcium normaliseres, men PTH vil fortsat være lav.

Ps-HypoPT: Nedsat vævsfølsomhed (perifer receptorresistens) for PTH (lav p-calcium og høj p-PTH)

Autosomal dominant hypocalcæmi: Øget følsomhed for calcium (lav p-calcium og lav eller nær-normal p-PTH).

Forekomst:

I Danmark er prævalensen af HypoPT 24/100.000(3). Prævalensen af non-kirurgisk HypoPT og Ps-HypoPT er henholdsvis 2/100.000 og 1/100.000(4).

Ætiologi:

HypoPT er en sjælden sygdom. Kronisk HypoPT opstår oftest som en følgevirkning til operationer på halsen, men kan også være forårsaget af genetiske varianter, infiltrativ sygdom m.fl. For information om ætiologien til HypoPT, se Tabel 1.

Tabel 1. Årsager til HypoPT (1;5)

Iatrogen

Langt hyppigst

Postoperativ (thyreoidea- og parathyroideakirurgi). Risikoen stiger ved ekstensiv kirurgi og re-operationer.                                              
Funktionel Hypomagnesiæmi.

Genetisk

Flere monogenetiske former, herunder Autosomal Dominant Hypocalcæmi (ADH), Familiær Isoleret Hypoparathyroidisme m.fl. Øvrige arvelige former: Se OMIM (link[1] ).

Kan tillige være en del af et syndrom som f.eks. DiGeorges (22q11) syndrom.

Autoimmun Alene eller i kombination med andre autoimmune endokrine tilstande (herunder Autoimmunt polyglandulært syndrom (APS) bl.a. Type 1)

Infiltrativ/destruktiv

Yderst sjældent

Sarkoidose

Metastaser

Aflejringssygdomme (hæmokromatose, Wilsons sygdom)

Thalassæmier samt transfusionsbetinget hæmosiderose

Symptomer og kliniske fund:

Symptomer og kliniske fund varierer betydeligt. Patienter med nyopstået eller ubehandlet HypoPT kan have symptomer på hypocalcæmi (se NBV om hypocalcæmi[2] ). Patienter som er i behandling således at p-ioniseret calcium (p-Ca2+) ligger lige omkring nedre reference område er ofte uden symptomer der relaterer sig til hypocalcæmi, men kan have mere uspecifikke klager og senkomplikationer som beskrevet i tabel 2. Patienter med HypoPT kan få akutte symptomer på hypocalcæmi (kan fremprovokeres af manglende compliance, kirurgi, infektion, fysisk belastning) der forsvinder hvis dette korrigeres. Kongenit HypoPT er oftest symptomfattig, hvorfor symptomerne ved HypoPT og pseudo-HypoPT som regel er betinget af senkomplikationer. Ved akut udviklet HypoPT kan ses udtalte symptomer, herunder særligt neuromuskulære og kardiovaskulære se NBV om hypocalcæmi [3]  (1;2;6). For symptomer og kliniske fund ved HypoPT, se Tabel 2.

Tabel 2. Symptomer og kliniske fund ved HypoPT(1;7;8).

Bemærk: Ved akut opstået HypoPT ses typisk symptomer som beskrevet under NBV for hypocalcæmi[4] .

hypoparasymp

Pseudohypoparathyreoidisme (Ps-HypoPT):

Ætiologi: Enten arvelig eller spontan mutation. Skyldes mutationer i GNAS 1 genet. Inddeles i forskellige undertyper: Type 1A (Albrights hereditære osteodystrofi (AHO)) og 1b og 2 (begge fænotypisk normale).

Type 1A er karakteriseret ved lav højdevækst, korte ekstremiteter, rundt ansigt, tøndeformet thorax, korte fingre/tæer, overvægt, ektopiske kalcifikationer. Kan have hypertension og høretab. Der kan forekomme yderligere hormonresistens overfor gonadotropiner, TSH og GHRH.

Udredning:

Anamnese:

 1. Familiær disposition
 2. Andre endokrinologiske lidelser
 3. Tidligere halskirurgi, herunder vigtigt om parathyreoideavæv er bevaret (tilstanden kan da være forbigående – se operationsbeskrivelse og patologisvar)
 4. Anamnese med symptomer eller fund som tyder på komplikationer som anført i Tabel 2

Biokemisk udredning:

p-Ca2+ og p-PTH. Desuden: p-25OHD, p-kreatinin, eGFR, samt p-fosfat og p-magnesium (se forklaring senere under behandling). Ved postoperativ HypoPT måles også p-TSH.

Døgnurinopsamling til kvantificering af calciumudskillelsen (calcium, kreatinin, fosfat, natrium, magnesium, kreatinin clearance og calcium/kreatinin clearance ratio)

Ved Ps-HypoPT supplerende hormonudredning som anført ovenfor

Anden udredning

EKG

DEXA scanning anbefales på diagnosetidspunktet med henblik BMD status. Hvis der her er osteoporose, kan scanningen gentages efter 1-2 år i forventning om, at BMD er øget som følge af den betydeligt nedsatte knogleomsætning. Der anbefales ikke regelmæssig DEXA-kontrol som del af opfølgningen. Antiresorptiv behandling er som udgangspunkt relativ kontraindiceret, se under behandlingsafsnittet.

Ved mistanke om non-kirurgisk HypoPT og Ps-HypoPT

Henvises til afdeling med højtspecialiseret funktion for sjældne kalksygdomme til supplerende undersøgelser herunder evt. genetisk udredning:

-        Lav p-calcium og høj p-PTH: Gentest for GNAS (mistanke om Ps-HypoPT)

-      Lav p-calcium og lav p-PTH uden andre oplagte årsager → gentest:

        Autosomal dominant hypocalcæmi: Ofte mild hypocalcæmi, hvor PTH er målbart men uforholdsmæssigt lavt (Test for CaSR mutation, hvis negativ kan man overveje GNA11).

        DiGeorge syndrom: Især ved hjertemisdannelser, ansigtsdysmorfi, mental retardering, immundefekt (Test: 22q11)

        Autoimmun polyendokrin syndrom: Især ved mukokutan candidiasis, primær binyrebarkinsufficiens og andre autoimmune tilstande (Test: AIRE)

        For andre se OMIM

Yderligere undersøgelser der kan overvejes:

-         CT nyrer og urinveje (tomskanning) mhp. nyresten og nefrocalcinose (evt. udviklingsanomalier) kan foretages ved udredning af kongenit HypoPT. Ved postoperativ HypoPT kun ved mistanke om nyresten eller nyrepåvirkning. Ved unge patienter anbefales UL af nyre og urinveje.

-         CT cerebrum mhp. forkalkninger i basalganglier er ikke en rutineundersøgelse, men kan overvejes, hvis der er begrundet mistanke om cerebral påvirkning (eksempelvis motoriske forstyrrelser, hukommelsesproblemer, kramper etc.)

-         Ekkokardiografi er kun nødvendig hvis der er mistanke om hjertemisdannelser og ved mistanke om hjerteinsufficiens ved svær hypocalcæmi (se NBV om hypocalcæmi[5] )

-         Oftalmologisk vurdering kan overvejs ved kongenit HypoPT eller ved mistanke om katarakt

-         Patienter med Ps-HypoPT skal opfordres til tandlægebesøg og evt. vurdering ved Videnscenter for Odontologi (Aarhus/København).

Differentialdiagnoser:

Hypocalcæmi og forhøjet p-PTH

-        D vitamin mangel (nutritionel, malabsorption, nefropati og manglende soleksposition)

-        D-vitamin afhængig rachitis type 1 og 2

-        Behandling med antiresorptiva herunder Zoledronsyre (Aclasta®, Zometa®), og denosumab (Prolia®, Xgeva®)

-        Hyperfosfatæmi (nefropati, cancersygdom med stort cellehenfald, rhabdomyolyse)

-        Øget knogleformation (osteoblastiske metastaser, f.eks c. prostatae, c. mammae eller c. pulmonis)

Hypocalcæmi og normal eller let forhøjet p-PTH

-        Akut hypocalcæmi ved sepsis eller akut pankreatitis

Hypocalcæmi og lav p-PTH

-        Magnesiummangel, da svær mangel på magnesium hæmmer sekretionen af PTH fra gll. Parathyroidea og dermed medfører funktionel hypoparathyreoidisme

Behandling

Behandling af HypoPT omfatter som hovedregel en kombination af calciumholdigt præparat og aktiveret vitamin D men kan i sjældne tilfælde tillige inkludere substitution med PTH(1).  Se flowchart[6] 

Målet med behandlingen af HypoPT er[1]:

 1. Lav-normal p-Ca2+ (evt. let hypocalcæmi)
 2. Fravær af hypocalcæmi/hypercalcæmi-relaterede symptomer
 3. Ingen hypercalciuri (døgnurinudskillelse af calcium inden for kønsspecifikke referencer)
 4. Normal serum fosfat
 5. Normalt calcium-fosfat produkt (Ved anvendelse af total albuminkorrigeret p-calcium < 4,4 mmol2/l2, ved anvendelse af p-Ca2+ < 2.20 mmol2/l2)
 6. Normalt p-magnesium (udelukkelse af funktionel HypoPT)
 7. Ingen nyrepåvirkning
 8. Ingen D-vitamin mangel

Kronisk HypoPT

Behandling startes hos alle med symptomgivende hypocalcæmi eller p-Ca2+ under 1,0 mmol/L. Ved højere niveau af calcium-ion kan forsøges behandling for afklaring af, om denne har nogen effekt på almentilstanden.

Når man opstarter behandling er det vigtigt at forklare patienterne at der kan komme udsving i deres kalkniveau og informere dem om symptomer på hypo- og hypercalcæmi (se flowchart) så de kan reagere og søge lægehjælp i tide.

Calcium

Der behandles som udgangspunkt med calciumcarbonat. Ved achlorhydri, betydelige problemer med forstoppelse eller samtidig behandling med PPI kan anvendes calciumcitrat. Dosis af calciumcarbonat vil variere fra patient til patient. Der anbefales at holde kalktilskuddet på et stabilt lavt niveau (800-1000 mg/dag) og titrere patienten i niveau for P-calcium ved at ændre på dosis af aktivt D-vitamin.

Der stiles mod behandling med:

                           à Tablet Calciumcarbonat 400-500 mg x 2 dagligt.

Brusetablet Calcium Sandoz 500 mg anbefales efter behov ved symptomer på hypocalcæmi, da de har en hurtigere virkning end calciumcarbonat. Calcium Sandoz er tilskudsberettiget medicin, mens øvrige kalk/d-vitamin præparater af lægemiddelstyrelsen opfattes som kosttilskud, som man ikke kan opnå tilskud til.

Vitamin D

Ovenstående suppleres med aktiveret vitamin D. Eksempelvis kan startes med

                           à Kapsel Alfacalcidol (Etalpha®) 1 mikrogram dagligt

(ved højere doser kan det gives gange 2. Ved nyopstået postoperativ HypoPT er der ofte initialt brug for højere doser – se NBV om akut hypocalcæmi[7] )

Perifert væv kan omdanne 25-hydroxyvitamin D til aktiv vitamin D, og der gives derfor i reglen også tilskud med 25-hydroxyvitamin D. Eksempelvis

à Tablet Cholecalciferol 20-40 mikrogram dagligt (som oftest i kombipræparat med calciumcarbonat)

                          

Der skal søges enkelttilskud til behandling med aktiveret vitamin D ved Sundhedsstyrelsen. Ved manglende tolerance kan forsøges med kaps. Rocaltrol (calcitriol) (kræver udleveringstilladelse), det skal dog bemærkes at Rocaltrol er ca. dobbelt så potent som alfacalcidol og der skal derfor justeres i dosis.

Diuretika

Ved stor udskillelse af calcium i urinen (Pt(U)-Ca over det kønsspecifikke referenceområde) og forudsat der ikke foreligger væsentlig hyponatriæmi eller andet, der kontraindicere behandlingen, kan tillægges thiaziddiuretikum, f.eks.

                           à Tablet Centyl m KCl x 2 dagligt

Hvis effekten er utilstrækkelig, anbefales Indapamid (Natrilix), der ofte er at foretrække til reduktion af hypercalciuri.

Ved hypomagnesiæmi efter substitution med magnesium kan eventuelt i tillæg bruges

                           à Tablet Sparkal x 2 dagligt

Behandlingen med diuretika anbefales opstartet med et Mite præparat, og hvis behandlingen tåles, øges der efter 2 uger til standardpræparat som beskrevet ovenover. Under pågående diuretikabehandling skal væsketallene kontrolleres.

PTH

HypoPT behandles ikke rutinemæssigt med erstatning med det manglende hormon i Danmark. Behandlingen kan overvejes hos dem, der ikke opnår tilstrækkelig effekt af ovenstående(1;2;12).

Kontraindikationer omfatter bl.a. maligne lidelser i skelettet, herunder knoglemetastaser eller tidligere bestråling af skelettet. Behandlingen bør alene varetages af endokrinolog med erfaring i behandling af HypoPT.

Magnesium

Ved magnesiummangel bør under hensyntagen til nyrefunktionen gives tilskud,

                           à Magnesium 1g dagligt fordelt på 2-3 doser

Antiresorptiv behandling:

Ved behandling med antiresorptiva ved patienter med osteoporose, skal der være OBS på risiko for adynamisk knogle og nyrepåvirkning. Behandlingen er relativt kontraindiceret, da den ligeledes kan forværre hypocalcæmien.

Øvrig behandling:

Ved hyperfosfatæmi tilrådes reduktion i indtag af fosfatrig kost såsom æggeblommer, mejeriprodukter i form af mælk og ost, samt fuldkornsprodukter. Enkelte fødevarer som cola, nødder, chokolade med flere er også fosfatrige. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan dosis af calciumtilskud øges marginalt (binder fosfat i tarmen) og aktiveret vitamin D reduceres (sidstnævnte øger optag af fosfat fra tarmen).

Justering af behandling

Dosisøgning af aktivt vitamin D i form af alfacalcidol vil ofte give mulighed for reduktion i calciumtilskuddet og mindske risikoen for hypercalciuri. Oftest øges med 0,5 mikrogram alfacalcidol ad gangen (ved akut HypoPT eventuelt mere, se nedenfor). Ved ændring i dosis af alfacalcidol vil steady state opnås efter 3 døgn.

Ved postoperativ hypoPT bør man løbende være opmærksom på, om gll. parathyroideae kan genvinde deres funktion, og om det derfor er muligt at trappe ud af behandlingen igen – dette særligt i de første 6 måneder efter en operation. Det anbefales at måle PTH månedligt de første 6 mdr. efter operationen, derefter 1 gang årligt. Ved stigende PTH kan der forsøges udtrapning af kalk og aktivt D vitamin med henblik på, om patienten er ved at genvinde sin parathyreoidea funktion.

Hvis patienterne udsættes for stor soleksponering (rejse sydpå), bør man være opmærksom på om patienten udvikler hypercalcæmi efterfølgende og reduceres i medicin.

Opfølgning:

HypoPT er i EU og USA klassificeret som en sjælden sygdom, og derfor bør diagnostik, behandling og opfølgning foregå på specialistniveau. Patienter bør ikke afsluttes til opfølgning hos egen læge.

Initialt tilrådes kontrol af p-Ca2+ ugentligt, om end hyppigere ved svær hypocalcæmi (se NBV om akut hypocalcæmi). Efter dosisjusteringer bør calcium ligeledes måles hyppigt (med 1-2 ugers interval) til stabilt niveau er opnået.

Ved opnået stabilt calciumniveau foreslås:

Hver 3. måned: Der anbefales kontakt til behandlingsstedet ca. hver 3 mdr., og der må efter individuelle behov vurderes kontaktform. Der måles p-Ca2+, p-kreatinin (med eGFR), p-magnesium og p-fosfat måles. Der spørges ind til symptomer på hypo- og hypercalcæmi (se flowchart). Ved brevsvar skal patienten opfordres til at kontakte afdelingen ved symptomer på hypo- eller hypercalcæmi.

Årskontrol: Blodprøver som ovenfor plus p-PTH og 25OHD. Symptomer på hypo- og hypercalcæmi, symptomer på øjne- og hjertekarsygdomme, infektionshyppighed samt psykisk og mentalt velbefindende.

Ved første årskontrol medtages udskillelse af calcium i urinen med døgnurinopsamling(2), og derefter hvert andet år eller hvis det skønnes relevant.

Man kan overveje undersøgelse af nyre og urinveje hvert 5. år eller ved mistanke om nyresten eller nyrepåvirkning. Der anbefales UL hos yngre og CT (tomscanning) hos ældre patienter. CT-C anbefales ikke rutinemæssigt, men bør inkluderes ved udredning for uafklaret cerebral påvirkning eller mistanke om kalcifikationer.

Flowchart:

Specielt for pseudohypoparathyreoidisme

Behandlingen tilrettelægges som anført ovenfor. Som behandlingsmål sigtes tillige mod en (nær-) normalisering af p-PTH.

Pt. følges med DEXA scanning hvert 2.-3. (-5.) år som hos osteoporose patienter. Der bestilles DEXA-scanning inkl. underarm. Kan behandles med antiresorptiva, der her ikke er relativ kontraindiceret. Det kan dog medføre hypocalcæmi og kræve justering af kalk og aktivt D vitamin dosis.

Hvis døgnurin viser calciumudskillelse indenfor referenceområdet, er det ikke nødvendigt at gentage denne ved ”status-kontroller”, da pt. som ofte ikke har tendens til hypercalciuri.

Graviditet

Skal henvises til afdeling med højt specialiceret funktion inden for sjældne kalksygdomme.

Ved graviditet skal patienterne følges tættere, eksempelvis hver 3.-4. uge, da der kan komme store udsving i serum-calcium. P-Ca2+ bør kontrolleres 3-7 dage efter fødsel og dernæst ugentligt den første måned postpartum efterfulgt af månedlig kontrol indtil ophør med amning. Promedicin.dk anfører, at alfacalcidol (Etalpha®) ikke bør anvendes under graviditet. Hos patienter med HypoPT er behandlingen livsvigtig, hvorfor man må se bort fra dette. Vær opmærksom på, at et nyfødt barn kan udvikle kortvarig hyperparathyreoid hypercalcæmi hvis det i føtalstadiet har været udsat for hypocalcæmi.

Prognose

Behandlede såvel som ubehandlede har øget risiko for tetaniske kramper, katarakt, nedsat nyrefunktion, kardiovaskulær sygdom, intrakraniale forkalkninger, cerebrale /kognitive forstyrrelser og generel nedsat livskvalitet. Desuden øget risiko for psykiatrisk sygdom og indlæggelser med infektion(8). Mortalitet synes ikke forøget ved HypoPT(3-5;13).

Visitation

Akut udviklet HypoPT forekommer oftest i relation til halsoperationer. Lokal aftale mellem opererende afdelinger og endokrinologisk afdeling om vurdering og behandling anbefales.

Patienter med non-kirurgisk HypoPT eller kronisk postoperativ HypoPT bør henvises til endokrinologisk ambulatorium.

Referencer

1. Bollerslev J, Rejnmark L, Marcocci C, Shoback DM, Sitges-Serra A, van Biesen W, Dekkers OM 8/1/2015 European Society of Endocrinology Clinical Guideline: Treatment of chronic hypoparathyroidism in adults. Eur J Endocrinol 173:G1-G20.

2. Brandi ML, Bilezikian JP, Shoback D, Bouillon R, Clarke BL, Thakker RV, Khan AA, Potts JT 3/4/2016 Management of Hypoparathyroidism: Summary Statement and Guidelines. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 101:2273-2283.

3. Underbjerg L, Sikjaer T, Mosekilde L, Rejnmark L 5/1/2013 Cardiovascular and renal complications to postsurgical hypoparathyroidism: a Danish nationwide controlled historic follow-up study. J Bone Miner Res 28:2277-2285.

4. Underbjerg L, Sikjaer T, Mosekilde L, Rejnmark L 3/7/2015 The Epidemiology of Nonsurgical Hypoparathyroidism in Denmark: A Nationwide Case Finding Study. J Bone Miner Res 30:1738-1744.

5. Clarke BL, Brown EM, Collins MT, J++ppner H, Lakatos P, Levine MA, Mannstadt MM, Bilezikian JP, Romanischen AF, Thakker RV 3/4/2016 Epidemiology and Diagnosis of Hypoparathyroidism. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 101:2284-2299.

6. Hannan FM, Thakker RV 5/9/2013 Investigating hypocalcaemia. BMJ 346.

7. Bilezikian JP, Khan A, Potts JT, Brandi ML, Clarke BL, Shoback D, J++ppner H, D'Amour P, Fox J, Rejnmark L, Mosekilde L, Rubin MR, Dempster D, Gafni R, Collins MT, Sliney J, Sanders J 10/1/2011 Hypoparathyroidism in the adult: Epidemiology, diagnosis, pathophysiology, target-organ involvement, treatment, and challenges for future research. J Bone Miner Res 26:2317-2337.

8. Shoback DM, Bilezikian JP, Costa AG, Dempster D, Dralle H, Khan AA, Peacock M, Raffaelli M, Silva BC, Thakker RV, Vokes T, Bouillon R 3/4/2016 Presentation of Hypoparathyroidism: Etiologies and Clinical Features. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 101:2300-2312.

9. Sikjaer T, Moser E, Rolighed L, Underbjerg L, Bislev LS, Mosekilde L, Rejnmark L 7/1/2016 Concurrent Hypoparathyroidism Is Associated With Impaired Physical Function and Quality of Life in Hypothyroidism. J Bone Miner Res 31:1440-1448.

10. Underbjerg L, Sikjaer T, Mosekilde L, Rejnmark L 11/1/2014 Postsurgical Hypoparathyroidism − Risk of Fractures, Psychiatric Diseases, Cancer, Cataract, and Infections. J Bone Miner Res 29:2504-2510.

11. Rubin MR, Dempster DW, Zhou H, Shane E, Nickolas T, Sliney J, Jr., Silverberg SJ, Bilezikian JP 12/2008 Dynamic and structural properties of the skeleton in hypoparathyroidism. J Bone Miner Res 23:2018-2024.

12. Rejnmark L, Underbjerg L, Sikjaer T 12/2015 Hypoparathyroidism: Replacement Therapy with Parathyroid Hormone. Endocrinol Metab 30:436-442.

13. Underbjerg L, Sikjaer T, Mosekilde L, Rejnmark L 6/1/2016 Pseudohypoparathyroidism − epidemiology, mortality and risk of complications. Clin Endocrinol 84:904-911.

Forfattere

Tanja Sikjær, Finn Noe Bennedbæk, Bo Abrahamsen, Simone Sneppen, Baiba Hansen, Maciej Robaczyk, Morten Frost, Line Underbjerg, Siv Lajlev, Lars Rejnmark.


Tovholder: 
Tanja Sikjær

Udarbejdelse: Oktober 2016
Næste revision: Oktober 2019

Hvad omfatter denne NBV

Denne NBV omfatter udredning samt primær behandling af akut hypocalcæmi. For kronisk hypocalcæmi henvises til NBV omhandlende hypoparathyreoidisme.

Hvad omfatter denne NBV ikke

Langsigtet behandling af patienter med hypocalcæmi 

Diagnosekoder (ICD):

E835D Hypocalcæmi UNS

E20 Hypoparathyreoidisme

E20.9 Hypoparathyreoidisme

E89.2 Hypoparathyreoidisme efter operation

Definition:

Hypocalcæmi defineres som plasma calciumkoncentration under nedre grænse af referenceintervallet.

Måling af ioniseret (frit) calcium er mest retvisende, hvor nedre grænse typisk er på 1,18 mmol/l.

(Ved bestemmelse af albuminkorrigeret total calcium er nedre grænse typisk 2,20 mmol/l.)

Der findes ingen præcis tidsgrænse som adskiller akut fra kronisk hypocalcæmi, men i almindelighed anses akut hypocalcæmi for en tilstand som formodes at være opstået i løbet af timer til nogle dage. 

Forekomst:

Ukendt.

Ætiologi:

På baggrund af samtidig måling af PTH kan tilstanden opdeles i hypoparathyreoid og normo-/hyperparathyreoid hypocalcæmi:

 • Hypoparathyreoid hypocalcæmi:
  • Beskadigelse af gll. parathyreoidea med nedsat koncentration af parathyreoideahormon (PTH) i blodet (hypoparathyreoidisme). Ses hyppigst som sequelae til halskirurgi (total thyreoidektomi)
  • Hos patienter i behandling for hypoparathyreoidisme kan akut hypocalcæmi opstå (til tider uforudset) ved manglende medicinindtag eller co-morbiditet (f.eks. nedsat absorption ved gastrointestinal sygdom)
  • Ved svær hypomagnesiæmi hvor sekretionen og funktionen af PTH er hæmmet (funktionel hypoparathyreoidisme
  • Autoimmun sygdom (sjælden)

 • Normo-/hyperparathyreoid hypocalcæmi:
  • Svær D-vitaminmangel
  • Nyresygdom
  • Hyperfosfatæmi
  • Hyperventilation pga. respiratorisk alkalose (OBS: Behandlingsindikation skal ikke hvile på en a-punktur taget ved en skæv PH)
  • Behandling med kraftigt virkende antiresorptiva (f.eks. denosumab eller zoledronsyre)
  • Behandling med visse kontrastvæsker og kemoterapeutika (galliumnitrat, cisplatin, asparginase, cytosin, arabinosin, doxarubicin, pentamidin, foscarnet)
  • Kritisk sygdom (svær infektion (sepsis), akut pancreatitis, rhabdomyolyse, toksisk shock syndrom – hos nogle patienter kan PTH dog være supprimeret)
  • Malign sygdom
  • Multiple blodtransfusioner/EDTA infusion


Symptomer og kliniske fund:

Der er ingen eksakt sammenhæng mellem symptomer og graden af hypocalcæmi. Ofte forholder det sig således at jo hurtigere hypocalcæmien har udviklet sig des mere udtalt er symptomer og fund. Symptomer og fund er relateret til en øget neuromuskulær excitabilitet ligesom hypocalcæmi kan medføre kardiovaskulære komplikationer.

 • Neuromuskulært:
  • Periorale paræstesier
  • Akroparæstesier
  • Karpopedalspasmer
  • Laryngo- / Bronkospasmer
  • Epileptiforme krampeanfald
  • Chvosteks tegn
  • Trousseaus fænomen

 • Kardiovaskulært:
  • EKG: forlænget QTc interval, arytmi
  • Hjertesvigt (nedsat ventrikulær kontraktilitet)

Udredning:

Årsagen kan ofte identificeres iht. afsnittet om ætiologi.

Biokemisk:

 • Basale prøver: Ioniseret calcium, PTH, magnesium, fosfat, creatinin, kalium, natrium, 25-hydroxyvitamin D. 
 • : Syre-base status, basisk fosfatase, calcitriol, kreatinkinase, CRP mv.

(Forsigtighed ved tolkning af ca2+ i A-gas ved PH forstyrrelser)

Paraklinisk:

 • EKG
 • Evt supplerende iht. ætiologi

Behandling

Særlige forsigtighedsregler:

 • EKG monitorering tilrådes ved:
  • EKG forandringer
  • Behandling med digoxin
  • Injektionsbehandling (i 15 min efter injektionen)

 • Der er ikke veldokumenterede gavnlige effekter af behandling af hypocalcæmi hos patienter med svær infektion/kritisk sygdom (herunder akut pancreatitis og rhabdomyolyse) eller hyperfosfatæmi, hvorfor disse patienter kun behandles ved svær symptomgivende hypocalcæmi

 • Ved svær D-vitaminmangel gives initial en støddosis af vitamin D3 (100.000-300.000 IE per os).
 • Som udgangspunkt tilbydes indlæggelse til patienter med symptomgivende hypocalcæmi samt ved asymptomatisk hypocalcæmi med ioniseret calcium < 1,00 mmol/l.

Behandlingen tilrettelægges på baggrund af biokemiske fund og symptomer:

Ion-Ca2+ Symptomer  
  Nej Ja
1,18-1,10 mmol/l CaD 1x2/d CaD 1x4/d
1,10-1,00 mmol/l CaD 1x4/d

CaD 1-2x4/d

Alfacalcidol 1-2 μg/d

1,00-0,90 mmol/l

CaD 1-2 x4/d

Alfacalcidol 1-2μg/d

CaD 2x4/d

Alfacalcidol 2-4 μg/d

(Evt. i.v. Ca2+-infusion)

<0,90 mmol/l

CaD 2x4/d

Alfacalcidol  4 μg/d

(Evt. i.v. Ca2+-infusion)

I.v. Ca2+-infusion

Alfacalcidol 4 μg/d

CaD 2x4/d

       

CaD: Tablet calcium (400-500 mg/stk) i kombination med vitamin D3 (10-20 mikrogram/stk).

Ved ønske om hurtigt indsættende effekt kan der anvendes brusetabletter Calcium-Sandoz® á 500 mg.

Vedr. intravenøs behandling med calcium:

 • Pga. mindre risiko for lokalirritation foretrækkes calciumgluconat frem for calciumchlorid
 • Injektionsbehandling:
  • Anvendes kun ved svære symptomer (tetani).
  • Inj. Calciumgluconat ”B. Braun” (0,23 mmol calcium/ml) 10 ml langsomt i.v. over 5 min, kan evt. gentages - ofte vil der være behov for efterfølgende kontinuerlig infusion
  • Eller inj. Calciumchlorid  (0,5 mmol calcium/ml) 5 ml langsomt i.v. over 5 minutter, kan
 • Infusionsbehandling:
  • Infusion calciumgluconat (0,23 mmol calcium/ml) 20 ml i 480 ml 5% glukose eller isoton NaCl, infusionshastighed 50 ml/time. Ved manglende effekt kan dosis øges til inf. Calciumgluconat (0,23 mmol calcium/ml) 25 ml i 225 ml 5% glukose eller NaCl, infusionshastighed 50 ml/time
  • Eller Infusion calciumchlorid (0,5 mmol calcium/ml) 10 ml i 490 ml 5% glukose eller isoton NaCl, infusionshastighed  50 ml/time. Ved manglende effekt kan dosis øges til inf. Calciumchlorid (0,5 mmol calcium/ml) 12,5 ml i 237,5 ml 5% glukose eller NaCl, infusionshastighed 50 ml/time
  • Monitorering: Kontrol af P-Ca²+ hver 4. time indtil P-Ca²+ større end 1,10 mmol/l og der ikke har været tetaniske symptomer i 12 timer, hvorefter behandlingen forsøges pauseret

Vedr. behandling med aktivt D-vitamin (alfacalcidol)

 • Ved stærk formodning om postoperativ hypoparathyreoidisme kan behandling med aktivt D-vitamin påbegyndes selv om der ikke er symptomer på hypocalcæmi
 • Ved akut postoperativ hypoparathyreoidisme er dosisbehovet ofte relativt større i den initiale fase end under vedligeholdelsesbehandling. Det kan hos sådan patienter overvejes at starte med 4 mikrogram alfacalcidol dagligt med hyppig kontrol af ioniseret calcium (2 gange ugentligt eller hyppigere ved symptomer/betydelig hypocalcæmi). Ved behandling af kronisk hypoparathyreoidisme se NBV for hypoparathyreodisme
 • Alfacalcidol er ikke generelt tilskudsberettiget, hvorfor der skal søges om enkelttilskud

Vedr. magnesiummangel/substitution:

 • Der findes ikke nogen præcis grænseværdi for hvornår hypomagnesiæmi hæmmer sekretionen af PTH. Hypomagnesiæmi giver samme symptomer og fund (herunder kardialt) som hypocalcæmi.
 • Let hypomagnesiæmi (plasma Mg2+: 0,70-0,55 mmol/l). Som udgangspunkt behandles med peroralt tilskud af magnesium (f.eks. 1 g magnesium fordelt på 2-3 doser dagl.). Ved betydelig mistanke om hypomagnesiæmi som årsag til hypocalcæmi kan i.v. infusionsbehandling med magnesium overvejes (også ved mild hypomagnesiæmi).
 • Moderat/svær hypomagnesiæmi (plasma Mg2+<0,55 mmol/l). I.v. behandling med infusion af 0.5 mmol magnesium per kg kropsvægt (Magnesiumsulfat konc. til infusionsvæske, 2 mmol/ml) i 1000 ml isotonisk NaCl eller isotonisk glukose til indløb over 4- 6 timer (kan evt gentages efter 24 timer ved fortsat hypomagnesiæmi). Plasma magnesium kontrolleres 4, 8, 12 og 24 timer efter iværksat infusion.
 • Særlige forsigtighedsregler ved i.v.-infusion af magnesium:
  • Magnesium må ikke gives som i.v.-injektion (hypocalcæmi)
  • Nedsat nyrefunktion (reduceret dosis/kontraindiceret)
  • 2. og 3. grads AV-blok (kontraindiceret)
  • Overvej EKG monitorering under infusionen
  • Ved behandling af hypocalcæmi med magnesiuminfusion skal der samtidigt gives calciuminfusion.

Opfølgning:

Afhænger af ætiologi. Ved fortsat behandling med aktivt D-vitamin anbefales hyppig kontrol af ioniseret calcium i den sub akutte fase (f.eks. 1 gang ugentligt i de første 4-8 uger) da dosisbehovet under langtidsbehandling ofte er mindre end initialt.
I den sub akutte fase sigtes mod at holde ioniseret calcium i nederste halvdel af referenceintervallet eller let nedsat hvis patienten er symptomfri.  For nærmere detaljer om behandling af hypoparathyreoidisme se NBV for hypoparathyreoidisme

Prognose

Afhænger af grundsygdom.

Information til patienten

Foruden information om symptomer på hypocalcæmi skal patienten have forståelse for symptomer på hypercalcæmi (tørst, træthed, øget vandladning, obstipation, kvalme, hovedpine mv). Under behandling med aktivt D-vitamin kan der opstå uforudsete svingninger i calciumkoncentrationen og patienten skal informeres om at søge læge ved sådan symptomer.

Forfattere

Tanja Sikjær, Finn Noe Bennedbæk, Bo Abrahamsen, Simone Sneppen, Baiba Hansen, Maciej Robaczyk, Morten Frost, Line Underbjerg, Siv Lajlev, Lars Rejnmark.


Tovholder: 
Steen Bonnema
Udarbejdelse: Oktober 2016
Næste revision: Oktober 2019

Hvad omfatter denne NBV:

Radiojodbehandling af toksiske og non-toksiske thyroidea-sygdomme.


Hvad omfatter denne NBV ikke:

Adjuverende radiojodbehandling af thyroidea-cancer.


Diagnosekoder (ICD):

E040, E041, E042, E050, E051, E052


Indledning

Ved radiojod (RJ) behandling udnyttes, at gl. thyroidea kan koncentrere og retinere jod. Der benyttes I131, som har en fysisk halveringstid på 8,1 døgn og en biologisk på 3-5 døgn, afhængigt af retentionen i thyroidea. Ved henfald af I131 sker emission af beta- og i mindre omfang gamma-stråling. Herved opnås en hel eller delvis destruktion af kirtlen, en proces der strækker sig over uger til måneder.

 RJ benyttes i stort omfang til både toksiske og non-toksiske thyroidea-sygdomme [1,2]. Endvidere benyttes RJ som adjuverende behandling til thyroidea-cancer.

Målet for RJ behandling er:

 • Toksisk thyroidea-sygdom: opnåelse af euthyroidisme (uden medicinering) indenfor ca. 6 mdr.
 • Atoksisk struma: Struma-reduktion indenfor 12 mdr. i et omfang, så patienten opnår tilfredsstillende symptomlindring.

RJ er en éngangsbehandling, men kan gentages ved terapisvigt. Behandlingen gives ambulant, oftest på nuklearmedicinske afdelinger, efter henvisning fra en endokrinolog. Det er vigtigt at informere patienten om henholdsvis de strålehygiejniske forholdsregler og risikoen for hypothyroidisme inden behandlingen.


Indikationsområde: toksiske/subtoksiske thyroidea-sygdomme

 1. Multinodøs subtoksisk/toksisk struma (MS)
 2. Solitær subtoksisk/toksisk adenom (SA)
 3. Graves’ sygdom (GD)

Radiojod (RJ) er én blandt tre standard-behandlinger af hyperthyroide sygdomme [1,2]. I tabellen er anført forhold, der indgår i overvejelserne omkring behandlingsvalg. Der henvises endvidere til NBV’en om thyrotoksikose

 

RJ behandling

Antithyroid medicin (ATD)

Kirurgi

Fordele

MS+SA: Førstevalg grundet forventet normalisering af stofskiftet, struma-­reduktion og beskeden risiko for hypothyroidisme

 

GD: indiceret ved recidiv efter ATD

Thyroidea-bevarende

 

GD: Førstevalg

Hurtig og effektfuld

 

Fokuseret behandling

 

Histologisk diagnose

Ulemper

Risiko for hypothyroidisme

 

Strålehygiejniske forholdsregler

 

Langsomt indsættende effekt

 

Risiko for temporær strumavækst

 

GD: Risiko for Graves’ orbitopati

 

Karensperiode iht. graviditet

Medikamentelle bivirkninger

 

Hyppig biokemisk kontrol nødvendigt

 

MS+SA: Forventet livslang behandling, samt risiko for yderligere strumavækst

 

GD: Risiko for recidiv

Kræver indlæggelse og anæstesi

 

Operationskomplikationer

 

Risiko for hypothyroidisme (altid ved total thyroidektomi)

 

Risiko for hypoparathyroidisme

 

Risiko for recurrens-parese

Kommentar

Kan gentages ved manglende effekt

 

 

MS+SA: Ikke førstevalg, da behandlingen er livslang. Dog førstevalg ved ældre svækkede patienter

 

Kan anvendes temporært som ’bridging-terapi’ - indtil ablativ behandling

Ikke førstevalg, men ved recidiv efter ATD eller behandlings­svigt af RJ

 

Tidligere RJ øger ikke den operative risiko

 

Egnet ved:

 • kompliance­-problemer

 • behandlings­-resistent hyperthyroidisme


Indikationsområde: atoksiske thyroidea-sygdomme

Uni- eller bilateral nodøs eller diffus struma hos euthyroide patienter.

NB: Struma hos hypothyroide patienter eller patienter i levothyroxin (LT4) substitutionsbehandling vil som udgangspunkt ikke være tilgængelig for radiojod (RJ) behandling, da I131 retentionen i gl.thyroidea hos disse patientkategorier er lav.

 I mange tilfælde vil RJ være ligeværdigt med thyroidea-kirurgi [3]. Endeligt valg mellem RJ og kirurgi tages i dialog med patienten. I tabellen er anført forhold, der indgår i overvejelserne omkring valg af behandling.

 

RJ behandling

Kirurgi

Fordele

Skånsom

 

Ambulant

 

Hurtig og effektfuld

 

Fokuseret behandling

 

Histologisk diagnose

Ulemper

Risiko for hypothyroidisme

 

Strålehygiejniske forholdsregler

 

Forudsætter sufficient jodoptagelse i thyroidea

 

Langsomt indsættende effekt

 

Risiko for temporær strumavækst

 

Ringe effekt ved meget store strumaer og cystiske komponenter

 

Potentiel påvirkning af ’rask’ kontralateral thyroidea-halvdel

 

Karensperiode iht. graviditet

Kræver indlæggelse og anæstesi

 

Operationskomplikationer

 

Risiko for hypothyroidisme (altid ved total thyroidektomi)

 

Risiko for hypoparathyroidisme

 

Risiko for recurrens-parese

Kommentar

Fortsat effekt kan ses flere år efter RJ

 

Kan gentages ved manglende effekt

 

Relativt kontraindiceret ved stor komprimerende struma

Ved recidiv eller behandlingssvigt af RJ

 

Tidligere RJ øger ikke den operative risiko

 Følgende forhold taler FOR kirurgi, og IMOD RJ:

 • Stor struma (>ca.100 ml)
 • Lav jodoptagelse i ’target tissue’ (fx. skintigrafisk kold knude versus varm knude)
 • Mistanke om thyroidea-cancer

Det rekommanderes, at der måles 24t thyroidea-jodoptagelse ved atoksisk struma, hvis der mistænkes en generel lav jodoptagelse <20%. I et vist omfang kan jodoptagelsen vurderes ud fra en 99mTC-skintigrafi, men dette er behæftet med usikkerhed.


Absolutte og relative kontraindikationer

 Absolutte kontraindikationer til radiojod (RJ) [2,4,5]:

 • Graviditet
  • Der kræves sikker prævention eller negativ graviditetstest før RJ behandling.
  • Kvinder må ikke blive gravide før tidligst 4 mdr. efter RJ. Tilsvarende karensperiode gælder for mænd.
 • Amning
 • Mistanke om malign thyroidea-sygdom; afklares før behandling.
 • Manglende kompliance i forhold til de strålehygiejniske forholdsregler (se afsnit om forberedelse af patienten).

Relative kontraindikationer til RJ [2,4,5]:

 • Moderat-svær aktiv Graves’ orbitopati (GO). RJ til patienter med let GO kan behandles i stabil fase under steroid profylakse (se afsnit om steroidprofylakse).
 • Igangværende levothyroxin (LT4) behandling. I tilfælde af block-replacement terapi ved hyperthyroide sygdomme skal LT4 seponeres minimum 4 uger før RJ behandling, med tilhørende justering af den antithyroide medicin (ATD).
 • Stor struma (>ca.100 ml), specielt ved atoksiske patienter.
 • Svær strumabetinget trachea-kompression.
 • Svær ubehandlet hyperthyroidisme.
 • Insufficient I131-optagelse i "target tissue".

NB: Allergi ved topisk jodapplikation eller jod-holdigt røntgenkontrast er IKKE en kontraindikation.


Klinisk udredning/evaluering inden radiojod (RJ) behandling.

 Anamnese:

 • Tidligere og aktuel thyroidea-sygdom
 • Tidligere RJ behandling eller subtotal thyroidektomi
 • Forhold der forhindrer overholdelse af strålehygiejniske forholdsregler
 • Medicin:
 • Antithyroid medicin (ATD)
 • Levothyroxin (LT4) behandling
 • Amiodaron, lithium
 • Jod
  • Røntgenkontrast indenfor ca. 3 mdr.
  • Naturmedicin som indeholder jod
  • Vitaminpiller der indeholder jod

Blodprøver:

 • TSH, T4, T3
 • Ved hyperthyroid sygdom: TSH-receptor antistof (Trab) mhp. Graves’ versus non-Graves’ sygdom
 • Ved atoksisk sygdom: evt. anti-TPO mhp. risikoen for post-RJ hypothyroidisme (øget ved positiv anti-TPO)

Skintigrafi:

 • Mhp. klassifikation af sygdom og kvalitativ vurdering af størrelse og jodoptagelse

Jod-optagelse: (efter lokale retningslinjer)

 • Såfremt denne parameter anvendes til at vurdere indikation for RJ ved atoksisk struma
 • Såfremt denne parameter anvendes til udregning af RJ-aktivitet

Ultralyd, CT (uden kontrast), eller skintigrafi til bestemmelse af thyroidea-volumen: 

 • Såfremt denne parameter anvendes til udregning af RJ-aktivitet (efter lokale retningslinjer)

Graviditetstest:

 • Hos fertile kvinder. Alternativt: oplysning om sikker prævention 

Vurdering af mulig Graves’ orbitopati (GO), evt. i samarbejde med subspecialiseret oftalmolog:

 • Ved mistanke om GO: overvej profylaktisk prednisolon-behandling (se kapitel 7)
 • Ved kendt GO: Vurdering af sygdomsaktivitet
 • Ved aktiv GO: overvej anden behandlings-modalitet

Forberedelse og information af patienten

Generelt gives radiojod (RJ) behandling på de klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske afdelinger, efter henvisning fra endokrinolog. Patienten informeres skriftligt og mundtligt om behandlingen af den læge, som stiller indikation for RJ. Informationen indeholder:

 • Formål med behandling.
 • Forventet effekt af behandling, tidshorisont, og plan for efterfølgende blodprøver (’thyroidea-tal’).
 • Pausering af eventuel antithyroid medicin (ATD). Denne pauseres ca. 4 dage før behandling og evt. genoptages ca. 7 dage efter behandling.
 • Pausering af jodholdige vitaminpiller og jodholdige naturpræparater minimum 7 dage før RJ.
 • Mulige bivirkninger, så som halssmerter, forbigående hyperthyroidisme, permanent hypothyroidisme, Graves’ orbitopati (GO).
 • Karensperiode for graviditet, (se afsnit om kontraindikationer).
 • Strålehygiejniske foranstaltninger, afhængigt af den givne mængde I131. Denne information vil typisk blive gentaget for patienten på den behandlende afdeling (klinisk fysiologisk/nuklearmedicin). Ved urininkontinens eller kronisk blærekateter gælder særlige forholdsregler, som skal konfereres med nuklearmedicinsk afdeling.
 • På grund af mulig I131 restaktivitet i kroppen - op til 6 mdr. efter RJ, afhængigt af dosis - skal patienten informeres om mulig alarmering i lufthavne og andre områder, hvor der er skærpet kontrol. Ved planlagt udenlandsrejse skal patienten derfor medgives brev om nylig RJ terapi (udleveres af den behandlende afdeling).
 • Kontaktinformation, såfremt der opstår komplikationer eller spørgsmål.

 Vedr. specifik information til patienter se: Forslag til patientinformation udarbejdet af DTS og DSKFNM i 2002. Denne information er ofte tilrettet lokale forhold.

 

Uddybende information vedr. dosering og praktisk håndtering, se lovtekst:

 • Den maksimale aktivitet, som må gives ambulant, er 600 MBq.
 • Ambulant RJ behandling må kun fraktioneres, hvis den kumulerede restaktivitet er under 600 MBq

Adjungerende brug af antithyroid medicin (ATD)

Ved adjungerende medicinsk behandling forstås behandling med ATD før, under, og efter radiojod (RJ) behandling. En del studier indikerer, at forbehandling med ATD hos patienter med hyperthyroide sygdomme hæmmer effekten af RJ. Denne effekt synes mere udtalt for propyltiouracil end for thiamazol/carbimazol [6,7].

 • Patienter med subklinisk hyperthyroidisme skal som udgangspunkt ikke behandles med ATD, men kan henvises direkte til RJ behandling. ATD for- og efterbehandling bør dog overvejes ved patienter med hjertesygdom (herunder atrieflimmer). I givet fald doseres ATD, så der opnås normalisering af serum TSH inden RJ gives.
 • Patienter med kun lettere hyperthyroidisme - typisk ved nodøs struma – kan RJ behandles uden ATD forbehandling, men afhænger af en klinisk vurdering. Evt. kan beta-blokade benyttes (fx. tbl. propranolol 10 mg * 4 dagligt) i stedet for ATD. Hyperthyroide patienter med hjertesygdom (herunder atrieflimmer) bør dog altid ATD behandles før RJ.
 • Ubehandlede hyperthyroide patienter, som i øvrigt er raske, kan i princippet behandles direkte med RJ, selv ved moderat-svær hyperthyroidisme [6]. Beta-blokade kan benyttes i stedet for ATD, indtil euthyroidisme er opnået ved RJ behandlingen.
 • Mange patienter med en hyperthyroid sygdom vil være i ATD behandling på det tidspunkt, hvor der findes indikation for RJ. Da effekten af RJ er langsomt indsættende, bør ATD derfor fortsætte i en periode efter RJ [7,8]. Der anbefales følgende regime:
  • ATD behandlingen justeres, så der er biokemisk euthyroidisme (bedømt på T4 og T3) før RJ. Specielt bør overbehandling undgås, da høj serum TSH er en risikofaktor for udvikling af post-RJ Graves’ orbitopati (GO) [9].
  • ATD-præparatet pauseres 4 (2-5) dage før (mhp højere I131 optagelse), indtil 7 (2-9) dage efter RJ er givet, dvs. en ATD-pause på ca. 11 dage.
  • Hvis første sæt ’thyroidea-tal’ taget 3 uger efter RJ viser euthyroidisme, seponeres ATD. I modsat fald fortsætter ATD-behandlingen, indtil der er biokemisk euthyroidisme. Selvom patienten er euthyroid, når ATD seponeres, udelukker det ikke RJ-terapisvigt i det senere forløb.

Andre substanser der kan påvirke effekten af RJ behandlingen omfatter [2]:

 • Lithium: øger effekten, da retention af jod i gl. thyroidea øges.
 • Jod (fx. fra mineraltilskud, amiodaron, røntgen-kontrast): nedsætter effekten, idet thyroidea-jodoptagelsen reduceres.
   

Steroidprofylakse

Forværring /udvikling af Graves’ orbitopati (GO):

Ved RJ-behandling af patienter med Graves’ sygdom (GD) er der ca. 15% risiko for, at der udvikles de novo GO eller sker en forværring af en bestående GO, typisk 2-6 mdr. post-RJ [9-11]. Risikofaktorer for denne komplikation er: 

 • rygning
 • svær hyperthyroidisme
 • høje værdier af TSH-receptor antistof (Trab)
 • ubehandlet post-RJ hypothyroidisme

Et stort randomiseret studie har dokumenteret, at profylaktisk behandling med glukokortikoider kan forhindre progression af præ-eksisterende GO [10], hvilket afstedkommer følgende rekommendation:

 • Prednisolon anbefales hos patienter med GD, som aktuelt eller tidligere i sygdomsforløbet har haft symptomer eller tegn på GO, eller som har betydende risikofaktorer forbundet med udvikling af GO.
 • Der er ikke konsensus om dosis eller behandlingsvarighed [12]. Studier har vist, at mindre steroid-doser er lige så effektive som de doser, der initialt benyttedes [13]. Under hensyntagen til fordele versus potentielle bivirkninger anbefales et simpelt regime: tbl. prednisolon 25 mg dagligt, startende 2 døgn før RJ indtil 4 uger efter (i alt 30 dage), og herefter umiddelbar seponering.
 • NB: RJ er relativt kontraindiceret ved moderat-svær aktiv GO, uagtet om der gives steroid profylakse.

 

Der er ikke evidens for, at patienter uden forudgående GO eller disponerende faktorer har en gavnlig effekt af profylaktisk steroid før RJ [5,11], men patienten bør orienteres om at kontakte henvisende afdeling ved øjengener i forløbet efter RJ. 

Struma-betinget trachea-kompression:

RJ er relativt kontraindiceret hos patienter med stor struma, som bevirker tracheal kompression, hvor det smalleste sted er mindre end ca. 0.5 cm2 (påvist ved CT/MRI). Om nødvendigt kan gives steroiddække, fx. tbl. prednisolon 25 mg dagligt i 10 dage, med start på dagen for RJ. Dette reducerer sandsynligvis risikoen for en akut RJ-induceret struma-ekspansion, hvilket kan medføre en kritisk øvre luftvejsobstruktion.


Dosis-beregning og behandlings-algoritme 

 • Dosis, måles i Gray, refererer til den stråleeffekt, der afsættes i vævet. Ved radiojod (RJ) behandling af thyroidea vil man tilstræbe ca. 100 Gray, både ved toksiske og atoksiske thyroidea-sygdomme.

Algoritmen til beregning af I131-aktiviteten varierer, afhængigt af lokale forhold. Overordnet benyttes tre forskellige algoritmer [2]:

 • Semi-fixeret aktivitet justeret efter thyroidea-volumen og/eller type af thyroidea-sygdom.* Patienter med Graves’ sygdom er ofte mere stråleresistente, og en aktivitet på mindst 400 MBq vil som regel være nødvendig for at undgå terapisvigt.
 • Korrigeret for 24t thyroidea-jodoptagelse, samt thyroidea-volumen.
 • Korrigeret for 24t thyroidea-jodoptagelse, thyroidea-volumen samt I131 halveringstid.

*På henvisningen til nuklearmedicinsk afdeling kan endokrinologen evt. anføre forslag til radioaktivitets-mængde (fx. 200, 400, 600 MBq).

Der er store individuelle forskelle på effekten af RJ, bl.a. på grund af forskelle i stråle-sensitivitet, uanset hvilken algoritme man anvender. Der foreligger ikke evidens for, at den ene algoritme er mere effektiv end den anden, hvad angår effektmål versus bivirkninger [14].

Generelt gælder, at radioaktiviteten skal tilpasses den enkelte patient under hensyntagen til ALARA princippet (As Low As Reasonably Achievable). Dette indebærer, at patienten får en sufficient dosis, men ikke mere end nødvendigt [4,5].

Patienter med 24t jodoptagelse <20% bør ikke behandles med RJ, da behandlingen forventes at være ineffektiv. 

NB: Ved allergi overfor antithyroid medicin (ATD) eller svært styrbar hyperthyroidisme vil målet ofte være ablativ behandling (indebærende behov for levothyroxin), og i givet fald gives max. ambulant aktivitet på 600 MBq. 


Opfølgningsregime og bivirkninger efter radiojod (RJ) behandling

Opfølgning

 • Thyroidea-funktionen (TSH, T4, T3) kontrolleres efter ca. 3, 6 og 12 uger, og derefter ca. hver 3.mdr. i det første år efter RJ; dog tættere kontrol ved persisterende thyrotoksikose eller hurtigt faldende thyroidea-funktion.
 • Vedr. antithyroid medicin (ATD), se kapitel 6.
 • Ambulant klinisk kontrol første gang 1-3 mdr. efter RJ. Hvor længe patienten derefter følges i hospitalsregi afhænger af forløbet og grundmorbus. I princippet kan patienten afsluttes til egen læge (e.l.) hvis målet med RJ er opnået og thyroidea-funktionen er stabil.
 • Toxisk nodøs thyroidea-sygdom: ved biokemisk euthyroidisme kan patienten afsluttes til e.l.
 • Graves’ sygdom: patienten følges i minimum 6 mdr., idet forløbet kan være uforudsigeligt, og recidiv kan forekomme flere mdr. efter et tilsyneladende initialt godt respons af RJ.
 • Atoksisk struma: patienten følges indtil acceptabel lindring af struma-symptomer er opnået.
 • Fornyet RJ (samme dosis eller højere) overvejes ved terapisvigt, dvs.:
 • utilfredsstillende kontrol af thyrotoksikosen indenfor 6 mdr. 
 • utilfredsstillende struma-reduktion indenfor ca.1 år. 
 • Patienten og e.l. skal informeres om, at thyroidea-funktionen kontrolleres livslangt og minimum én gang årligt grundet risiko for udvikling af permanent hypothyroidisme [15].

 

Permanent hypothyroidisme er den mest dominante bivirkning efter RJ. Risikoen afhænger af kirteltype (størst risiko ved diffus kirtelstruktur) og strålebelastning [2,3,15-17]: 

 • Solitært toksisk adenom: ca. 10% efter 10 år
 • Multinodøs atoksisk eller toksisk struma: ca. 20% efter 5 år
 • Diffus atoksisk struma: ca. 35% efter 3 år
 • Graves’ sygdom: ca. 50% efter 10 år. Tæt på 100% ved længere follow-up.

 

Behandling af øvrige bivirkninger til RJ [2]:

 • Forbigående thyrotoksikose 1-3 uger efter RJ kan forekomme efter behandling af både toksiske og atoksiske kirtler. Størst risiko, hvis ATD ikke genoptages efter RJ, se kapitel 6. Der opnås hurtig symptomatisk effekt ved betablokade, fx. tbl. propranolol 10 mg*4 dagligt, indtil tilstanden remitterer.
 • Akut stråleinduceret thyroiditis ses hos ca. 3%, ledsaget af thyroidea-smerter, let feber, og thyrotoksikose. Behandles med NSAID, betablokker, eller i svære tilfælde prednisolon.
 • Tryksymptomer grundet ødembetinget thyroidea-vækst. Dette udgør sjældent et klinisk problem, medmindre der er præeksisterende kompression af trachea. Prednisolon­ kan overvejes, se kapitel 7.
 • Ved Graves’ sygdom er der op til ca.15% risiko for RJ-udløst Graves’ orbitopati (GO), (se afsnit om steroidprofylakse). Tilstanden er forbigående hos hovedparten af patienterne, men kan være behandlingskrævende (se NBV: thyrotoksikose).
 • Hos patienter med non-autoimmun sygdom (nodøs struma) kan RJ udløse en Graves’ lignende tilstand med udvikling af Trab. Behandles med ATD, idet tilstanden ofte remitterer spontant. Kan være ledsaget af GO, som behandles på vanlig vis.
 • Der er ikke evidens for, at RJ behandling af benigne thyroidea-sygdomme øger risikoen for udvikling af malign sygdom, hverken i gl. thyroidea eller i andre organer.
 • Graviditet kontraindicerer RJ. Såfremt en gravid kvinde accidentielt er behandlet med RJ, er der risiko for fosterskade. Konfereres med nuklearmedicinsk afdeling og gynækologer. 

Indikation for højdosis / rekombinant humant (rh)TSH radiojod (RJ)

Princip:

Strålehygiejniske regler tilsiger, at den maximale ambulante radioaktivitet er 600 MBq. Højere mængder radioaktivitet kræver indlæggelse på dertil indrettede hospitalsafdelinger. Patienter med meget stor struma (>100-150 ml) og/eller meget lav thyroidea-jodoptagelse (24 timers optagelse <20%) kan ikke behandles effektivt med en aktivitet på 600 MBq. Hvis målet med behandlingen er struma-reduktion, vil kirurgi derfor være førstevalg, med mindre man kan give mere end 600 MBq, eller thyroidea-jodoptagelsen kan øges betragteligt, fx. ved stimulation med rhTSH [18].

Der gives 0,1 mg rhTSH som en enkelt i.m. injektion 24 timer før RJ. En sådan ’høj-dosis’ RJ vil medføre en struma-reduktion på 30-40%, og derved i samme relative størrelsesorden som opnås ved konventionel RJ behandling af mindre strumaer [18]. Behandlingen er ’off-label’.

Indikation:

Højdosis eller rhTSH-stimuleret RJ-behandling kan overvejes, hvis følgende forhold er til stede:

 • Meget stor og symptomgivende struma
 • 24t-jodoptagelse <20% (kan i et vist omfang vurderes kvalitativt ved 99mTc-skintigrafi)
 • Absolutte eller relative kontraindikationer mod thyroidea-kirurgi (tidligere thyroidea-kirurgi, alder, co-morbiditet)

Bivirkninger:

Akutte: 

Kroniske:

 • Parallelt med den mere effektive struma-reduktion er der en tilsvarende større risiko for permanent hypothyroidisme [18]. 

Opfølgning:

Som ved konventionel RJ-behandling.

Henvisning:

Behandlingen er højt-specialiseret iht. den seneste specialeplan; p.t. lokaliseret til Region Syddanmark (afd. M, Odense Universitetshospital) og Region Hovedstaden (Herlev Hospital, Rigshospitalet). Patienten kan henvises på vanlig vis.


Referencer

1.   Weetman AP. Radioiodine treatment for benign thyroid diseases. Clinical Endocrinology 2007;66:757-764.

2.   Bonnema SJ, Hegedüs L. Radioiodine therapy in benign thyroid diseases: effects, side effects, and factors affecting therapeutic outcome. Endocrine Reviews 2012;33:920-980.

3.   Nygaard B, Hegedüs L, Gervil M et al. Radioiodine treatment of multinodular non-toxic goitre. British Medical Journal 1993;307:828-832.

4.   Dietlein M, Dressler J, Grunwald F et al. [Guideline for radioiodine therapy for benign thyroid diseases (version 4)]. Nuklearmedizin 2007;46:220-223.

5.   Stokkel MP, Handkiewicz JD, Lassmann M et al. EANM procedure guidelines for therapy of benign thyroid disease. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 2010;37:2218-2228.

6.   Bonnema SJ, Bennedbæk FN, Veje A et al. Propylthiouracil before 131I therapy of hyperthyroid diseases: effect on cure rate evaluated by a randomized clinical trial. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2004;89:4439-4444.

7.   Walter MA, Briel M, Christ-Crain M et al. Effects of antithyroid drugs on radioiodine treatment: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. British Medical Journal 2007;334:514.

8.   Bonnema SJ, Bennedbæk FN, Gram J et al. Resumption of methimazole after 131I therapy of hyperthyroid diseases: effect on thyroid function and volume evaluated by a randomized clinical trial. European Journal of Endocrinology 2003;149:485-492.

9.   Bartalena L, Tanda ML. Clinical practice. Graves' ophthalmopathy. New England Journal of Medicine 2009;360:994-1001.

10.   Bartalena L, Marcocci C, Bogazzi F et al. Relation between therapy for hyperthyroidism and the course of Graves' ophthalmopathy. New England Journal of Medicine 1998;338:73-78.

11.   Acharya SH, Avenell A, Philip S et al. Radioiodine therapy (RAI) for Graves' disease (GD) and the effect on ophthalmopathy: a systematic review. Clinical Endocrinology 2008;69:943-950.

12.   Bartalena L, Baldeschi L, Dickinson AJ et al. Consensus statement of the European group on Graves' orbitopathy (EUGOGO) on management of Graves' orbitopathy. Thyroid 2008;18:333-346.

13.   Lai A, Sassi L, Compri E et al. Lower Dose Prednisone Prevents Radioiodine-Associated Exacerbation of Initially Mild or Absent Graves' Orbitopathy: A Retrospective Cohort Study. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2010;95:1333-1337.

14.   de Rooij A, Vandenbroucke JP, Smit JW et al. Clinical outcomes after estimated versus calculated activity of radioiodine for the treatment of hyperthyroidism: systematic review and meta-analysis. European Journal of Endocrinology 2009;161:771-777.

15.   Metso S, Jaatinen P, Huhtala H et al. Long-term follow-up study of radioiodine treatment of hyperthyroidism. Clinical Endocrinology 2004;61:641-648.

16.   Sridama V, McCormick M, Kaplan EL et al. Long-term follow-up study of compensated low-dose 131I therapy for Graves' disease. New England Journal of Medicine 1984;311:426-432.

17.   Holm LE, Lundell G, Israelsson A et al. Incidence of hypothyroidism occurring long after iodine-131 therapy for hyperthyroidism. Journal of Nuclear Medicine 1982;23:103-107.

18.   Fast S, Nielsen VE, Grupe P et al. Prestimulation with recombinant human thyrotropin (rhTSH) improves the long-term outcome of radioiodine therapy for multinodular nontoxic goiter. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2012;97:2653-2660.

 

Forfattere

Steen Bonnema (tovholder)
Ali Tareen
Birte Nygaard
Jeppe Lerche La Cour
Jesper Karmisholt
Lena Bjergved Sigurd
Mette Søeby
Søren Gregersen
Tina Zimmermann Belsing

z

Tovholder: 
René Klinkby Støving
Arbejdsgruppe:
Anette Solis
Bjørn Richelsen
Claus Larsen Feltoft
Jacob Frølich
Jenna Ibsen
Laura Al-Dakhiel Winkler
Magnus Sjøgren
Morten Møller Poulsen
Pernille Holmager


Udarbejdelse: 2016
Revideret: 2019
Næste revision: 2022

Hvad omfatter denne NBV:

Kliniske somatiske aspekter af anorexia nervosa (AN) og af andre spiseforstyrrelser med vægttab, fejlernæring eller daglig udrensende adfærd i form af opkastninger eller misbrug af bl.a. laksantia eller diuretika.

tiltoppen  


Hvad omfatter denne NBV ikke:

Psykiatrisk udredning og behandling.

tiltoppen  


Diagnosekoder (ICD):

F 50.0 Anorexia nervosa

F 50.1 Anorexia nervosa, atypica

F 50.2 Bulimia nervosa

F 50.3 Bulimia nervosa, atypica

F 50.4 Overspisning forbundet med anden psykisk forstyrrelse (trøstespisning)

F 50.5 Vomitus forbundet med anden psykisk forstyrrelse

F 50.8 Spiseforstyrrelser, andre inkluderende Binge Eating Disorder

F 50.9 Spiseforstyrrelse u. s.

tiltoppen  


Definition

Spiseforstyrrelse er en samlet betegnelse for flere tilstande med beslægtede karakteristika. Problemerne udgør et kontinuum, der strækker sig fra stærk optagethed af krop og mad til egentlige psykiatriske sygdomme, som opfylder diagnostiske kriterier. Årsagen til udvikling af en spiseforstyrrelse er både genetisk og miljømæssig betinget. AN har vist sig at være genetisk positivt associeret med andre sindslidelser (bl.a. skizofreni) og negativt associeret med overvægt (Watson et al., 2019).

AN eller nervøs spisevægring er defineret ved en klynge af symptomer, bl.a. forvrænget kropsopfattelse, intens angst og fobi for øget kropsvægt og fedme, stærkt optagethed af mad, spisevægring, vægttab, tvangstanker, øget fysisk aktivitet, ambivalens, tristhedsfølelse og perfektionisme. Det er den spiseforstyrrelse, som har flest somatiske implikationer, og som har den højeste dødelighed, blandt alle psykiatriske lidelser undtaget heroinmisbrug. Der findes i dag ingen effektiv kurativ behandling og ætiologien er ukendt. Mindre end halvdelen af patienterne bliver raske, men fuld remission ses selv efter flere årtiers anamnese. Klinisk kontrollerede interventionsstudier har vist sig vanskelige at gennemføre på denne patientgruppe.

Bulimia nervosa (BN) er som ved AN defineret ved intens angst og fobi for fedme og stærkt optagehed af mad, men med episoder af craving, efterfulgt af kontroltab og overspisning og derefter af kompenserende adfærd i form af hyppigst opkastninger, overdreven motion og laksantia misbrug.

Der findes en diagnostisk vandring mellem de forskellige spiseforstyrrelserne og i sygdomsforløbet af AN transformeres 20 – 50% af tilfældene til BN, men også BN kan omdannes til AN.

Der er i ICD-10 uklarhed om klassificeringen af patienten, der foruden at opfylde AN kriterierne, også har bulimiske symptomer. Det amerikanske diagnose system, DSM er mere specifikt og inkluderer patienten med lav vægt og bulimiske symptomer under diagnosen AN, som inddeles i restrictive og binge eating/purging subtype. Sidstnævnte er karakteriseret ved højere impulsivitet og højere forekomst af misbrug, selvmord, selvskadende adfærd og depression. Disse patienter diagnosticeres definitorisk altså som AN og ikke BN.

Der kan desuden være uklarhed om klassificering af børn før puberteten, da grænsen mellem ”spiseforstyrrelse i barndom” og egentlig F50 spiseforstyrrelse ikke er veldefineret.

Som eksempel på uspecifik spiseforstyrrelse eller atypisk anorexia nervosa, skal nævnes en patientgruppe, der er underernærede og vedholden ytrer ønske om at tage på i vægt. Gentagne forsøg på kostintervention er mislykkedes på grund af f.eks. kvalme, mavesmerter, appetitløshed, synkebesvær eller frygt for fødemiddel allergi/intolerance, hvor grundig og ekstensiv somatisk udredning ikke har ført til konklussiv diagnose.

BED er en spiseforstyrrelse defineret ved overspisninger uden kompenserende adfærd. Spiseanfald skal ske mindst en gang om ugen i mindst 3 måneder. Ofte vil episoderne af overspisning foregå alene, da de er forbundet med skam og efterfølges af skyldfølelse og tristhed.

Udover ovennævnte er der en række andre spiseforstyrrelses syndromer: pica, geofagi, orthorexia nervosa, night eating syndrome, rumination disorder, triophagia, megarexia, muscle dysmorphia, bigorexia, kemofobi, vystopi, selective eating disorder og motionsafhængighed som alle i varierende grad kan frembyde somatiske komplikationer beskrevet nednefor. Det er vigtigt, at være opmærksom på, at subsyndromale tilfælde, atypisk AN eller Eating Disorder Not Otherwise Specified (EDNOS) kan frembyde lige så alvorlige væske-elektrolyt problemer som AN og BN.

Den store gruppe af EDNOS er med revisionen fra det amerikanske diagnose system, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)-IV til DSM-5 revideret og omdøbt til Other Specified Feeding or Eating Disorder (OSFED) (American Psychiatric Association, 2013).

tiltoppen  


AN i akutmodtagelsen

ABCDE vurdering hos patienter med AN

Ved modtagelse og akut vurdering af en patient med AN skal, som ved alle andre patienter, primært sikres de vitale ABCDE funktioner. Særlige forhold vedrørende ABCDE vurdering hos patienter med AN:

 • Airways: Fødebolus efter binge eating er velbeskrevet.
 • Breathing: Pneumonier, pneumothorax og pneumomediastinum er velbekrevet hos patienter med svær kronisk AN (Pulmonalt).
 • Circulation: Lavere BT og en lavere puls end hos normalvægtige forventes. Ved BMI<15 er det ikke et særsyn med systolisk BT på 80 mm Hg eller lavere og puls på 40 eller lavere. Højere puls kan indicere, at patienten er præshockeret. Bradyarytmier som følge elektrolytforstyrrelser skal udelukkes (Kardiovaskulært).
 • Disability: Ved cerebral påvirkning mistænkes først og fremmest væske-elektrolyt forstyrrelser, veneficium medikamentale og Wernickes encephalopati.
 • Exposure: Som følge af adaptive mekanismer kan forventes lav legemstemperatur. Ved patienter med BMI<15 er det ikke usædvanligt med rektal temperatur under 36 °C eller lavere. Temperatur på 37.0 oC kan indicere inflammation.

Særlige forhold vedrørende symptomatologi hos patienter med AN

 • Infektion: Klassiske tegn på infektion er ofte slørede. Habituel nedsat kropstemperatur maskerer feber, mens lever- og knoglemarvspåvirkning kan sløre den forventede stigning i biokemiske inflammationsmarkører.
 • Akut abdomen: På grund af. nedsat muskelmasse ledsages abdominale katastrofer ikke nødvendigvis af défense musculaire (Gastro-intestinalt).

Særlige forhold vedrørende biokemi hos patienter med AN

 • Nyrefunktion: Patienter med AN har habituelt lav s-creatinin grundet lav muskelmasse. Estimeret GFR (E-GFR) er ikke et validt mål hos patienter med AN (Urogenitalt).
 • Elektrolytter: Hyppige opkastninger resulterer i hypokalæmisk metabolisk alkalose. Der kan være behov for kaliumtilskud, men rehydreringen er essentiel (Metabolisk alkalose).
 • Leverfunktion: Forhøjede leverenzymer (specielt ALAT) ses hyppigt ved AN i akut forværring (Hepatologisk).
 • Hæmatologi: Knoglemarvshypoplasi ses ved svær underernæring, og kan manifestere sig i alle tre cellelinjer.

Primære behandlings overvejelser hos patienter med AN i akut modtagelsen

Den primære behandling af patienter med AN i akut modtagelsen skal centreres om at behandle reversible årsager til den akutte forværring. Væske og elektrolyt korrektion kan være livreddende og skal iværksættes efter vanlige kliniske retningslinjer.

Overvejelser:

 • Ved udtalt underernæring er hypoglykæmi hyppigt forekommende.
 • Patienter med AN har patogonomisk sparsom eller ingen føde indtagelse op til indlæggelse, hvorfor behandlingskrævende B-vitamin mangel skal mistænkes og behandles FØR indgift af glucose-holdige i.v.-væsker.
 • Grundet høj forekomst af myocardieatrofi og mitralklapprolaps tilrådes forsigtighed med hastigheden på i.v. væskeindgift.

Behandlingen udover initial stabilisering, basal væske elektrolyt korrektion og parenteral tiamin tilskud bør som hovedregel varetages af patients stamafdeling eller i et afsnit med den nødvendige ekspertise.

Tvangsbehandling i akutmodtagelsen af patienter med AN

Ikke sjældent opstår der dog tvivl om hvordan patientens ambivalens og svære kroniske underernæring håndteres. I sjældne tilfælde kan tvangstilbageholdelse til livredende behandling være indiceret (Tvang).

Ernæring i et akut modtage afsnit

Hvis patienten indlægges til observation og udredning, melder spørgsmålet sig om ernæringen. Et hyppigt scenarie er, at patienten (eller de pårørende) efterspørger selektive og specifikke fødeemner, som det kan være vanskelligt at efterkomme i afsnittet. I andre tilfælde kan det føre til frustration, at patienten med begejstring får serveret den bestilte mad, men foretager sig alt andet end at spise den (f. eks. findissektion og kalorie udregning). Før der serveres mad bør altid overvejes, om der er risiko for re-ernærings syndrom eller overspisning med efterfølgende opkastning. Underernæringen er meget sjældent i sig selv en akut tilstand, der nødvendigvis kræver handling det første akutte døgn. Der er eksempler på, at der i et akut afsnit indledes parenteral ernæring. Uden den nødvendige ekspertise og monitorering, vil det aldrig være indiceret i det første døgn, og det vil være kontraindiceret, hvis der er væske – elektrolyt forstyrrelser eller risiko for RES.

I de fleste tilfælde vil ernæring være mere problematisk end at undlade det. Man kan dog altid tilbyde ernæringspræparater i afmålte mængder som beskrevet nedenfor.

Forekomst

Punktprævalensen af AN blandt yngre kvinder er cirka 0,5% svarende til cirka 5000. Livstidsprævalensen er cirka 2%. Forekomsten af patienter med BN, BED og uspecifikke spiseforstyrrelser er 5-10 gange højere. Men der er stor usikkerhed om den eksakte forekomst, bl.a. fordi langt fra alle patienter søger behandling, og fordi de diagnostiske kriterier ikke er stringente og er blevet revideret flere gange inden for de seneste årtier.

tiltoppen  


Visitation

Akutte problemstillinger skal håndters i et akut modtageafsnit, se ovenfor. Ved svære tilfælde bør alle patienter tilbydes opfølgende behandling i et højtspecialiseret center med et formaliseret somatisk-psykiatrisk samarbejde. Der henvises til Specialeplanen for medicinsk endokrinologi og for psykiatri, sst.dk/da/planlaegning/specialeplanlaegning

tiltoppen  


Symptomer og kliniske fund

CNS

Abnormt EEG som følge af metabolisk encefalopati. Kramper som følge af væske – elektrolytforstyrrelser.
Hjerneatrofi. Neuropsykiatriske følger: Svigtende koncentrationsevne, hukommelse og abstraktionsevne. Søvnforstyrrelser. Apati. Depression. Tvangstanker. Se desuden afsnit om thiamin.

Kardiovaskulært

Hypotension og orthostatisme er hyppigt. Orthostatisme defineres som systolisk og diastolisk BT fald på henholdsvist >20 og >10 mm Hg indenfor 3 minutter i stående stilling.

Raynauds fænomen forekommer ved kuldeeksponering.

Sinusbradykardi skyldes øget vagus tonus (parasympaticus) og har formentlig en beskyttende effekt over for arytmier2. Monitorering anbefales ved hjertefrekvens (HF)<403. Det er yderst vigtigt, at være opmærksom på, at relativ takykardi (HF>60) hos den emacierede patient kan skyldes en præ-schock tilstand med begyndende cirkulatorisk kollaps. Ved svær hypotension kan der (efter rehydrering) i sjældne tilfælde være indikation for at forsøge behandling med aldosteron agonist, fludrocortisonacetat (tbl Florinef 0,1-0,4 mg dgl).

EKG. Hyppigt ses forlænget QT interval og nedsat QRS amplitude. QT intervallet markerer hjertets samlede depolarisering- og repolariseringsfase. Forlænget QT interval er forbundet med risiko for udvikling af Torsades de Pointes ventrikulær takykardi, som kan degenerere til ventrikel flimmer. QT varierer med hjertefrekvensen hvorfor der foretages korrektion med Bazetts formel: QTc = QT/√RR, hvor RR er tiden mellem to hjerteslag. Bazetts korrektion over- og underestimerer imidlertid varigheden af den kardielle repolarisering ved henholdsvis høj og lav hjertefrekvens (taky-/bradykardi), hvilket er problematisk, da patienter med AN ofte har udtalt bradykardi.

Det vigtigste er, at være opmærksom på at eliminere faktorer, der forøger risikoen for at forlænget QTc interval kan udvikle sig til ventrikelflimmer:

 • Elektrolytforstyrrelser (især hypokaliæmi, hypocalcæmi, hypomagnesiæmi).
 • Excessesiv motion.
 • Visse farmaka (f. eks. tricyklisk antidepressiva, antipsykotika og diuretika).
 • Alkoholmisbrug.
 • Lever- og nyreinsufficiens.

Hjerteinsufficiens, som ofte er forbigående, udløst af bl.a. protein malnutrition, thiamin-mangel og hypoglykæmi. Den højresidige hjerteinsufficiens, kan være medvirkende årsag til deklive ødemer under intensiv re-ernæring. Ved ekkokardiografi kan det være vanskeligt at få sufficient indblik på grund af de minimale interkostalrum i et atrofisk thorax.

Mitralklap prolaps er hyppigt forekommende og øger risikoen for endocardit. Årsagen til den høje forekomst af mitralklap prolaps ved AN er ukendt, men kan formentlig delvist forklares af atrofien af venstre ventrikel hvilket medfører et misforhold i størrelsen imellem venstre ventrikel og mitralklappen. Ved ekkokardiografi kan det være vanskeligt at få sufficient indblik pga de minimale interkostalrum i det atrofisk thorax. En følge af myocardieatrofien er højresidig hjerteinsufficiens, hvilket kan være medvirkende årsag til deklive ødemer under intensiv re-ernæring.

Pericardieekssudat er hyppigt. Patogenesen er ukendt og det har sjældent klinisk betydning, men perikardiocentesekrævende tamponade ved AN er beskrevet kasuistisk.

Ødemer

 1. Re-ernæringsødem. Skyldes at insulinsekretionen stiger, hvilket medfører øget reabsorption af natrium i nyrerne. Effekten af natriumrestriktion under initiale re-ernæring er ikke tilstrækkeligt undersøgt. Der anbefales elevation af benene, kompressions strømper og i svære tilfælde behandling med diuretika, hvor spironolakton er førstevalg. Forebygges ved at følge re-ernærings guidelines.

Ernæringsregimer for patienter med AN der har behov for indlæggelse på somatisk afdeling.

 1. Rebound-ødem udløst af abrupt ophør med diuretika, (det er rapporteret, at op til 10 % af AN patienter har et diuretikamisbrug), laksantia og/eller opkastning typisk i forbindelse med indlæggelse. Dette giver en Pseudo-Bartter tilstand med sekundær hyperaldosteronisme, som kan medføre svære ødemer, pleuraekssudat og ascites. Kan behandles med aldosteron-antagonister (f.eks. spironolakton 25 mg x1 som startdosis) og oftest i en kortere periode (1 til 3 uger).
 2. Post-traumatisk ødem. Kan ses bilateralt i underekstremiteterne, f.eks. efter overdreven step på stedet.
 3. Misbrug af salt.
 4. ”Hunger-ødemer” udløst af svær hypoalbuminæmi (se nedenfor) er en sjælden årsag til ødem.

Pulmonalt

Infektioner: Der er en øget forekomst af TB, lungeabsces og aspergillom.

Pneumomediastinum kan udvikles som følge af opkastning, regurgitation, hoste eller motion, kombineret med at der muligvis er mangel på surfactant. I patogenesen indgår forhøjet intraalveolært tryk, som resulterer i alveoleruptur, hvorefter luft trænger ud i bindevæv og dissekerer sig vej til mediastinum og det subkutane væv på hals, thorax, overekstremiteter og til pericardiet. Klinisk påvises pneumomediastinum ved subkutan palpatorisk krepitation (knitrende som cellofan) og systolisk knitrende lyd ved hjertestetoskopi (Hammans tegn). I sjældne tilfælde tilstanden progrediere med luftudvikling til perikardiet, intra- og retroperitonealt, intraspinalt, intrakranielt og intraperikardielt.

Gastrointestinalt

Praktisk taget alle AN patienter har intermitterende dyspeptiske klager som følge af gastro-esophagit, ventrikelretention og obstipation. Det er vigtigt, at være opmærksom på, at der p.g.a muskelatrofien ikke nødvendigvis er défense, hvorfor de kliniske tegn på abdominal katastrofe kan være svage. Massiv forstoppelse og paralytisk subileus ses på trods af og som bivirkning til laksantia-misbrug, der også kan give hypokaliæmi, syre-baseforstyrrelser og atonisk tarm.

Esophagus ruptur ved eksessesiv opkastning med pneumomediastinum (Pulmonalt) og Boerhaaves syndrom, der har høj dødelighed.

Gastrisk dilatation, fatalt forløbende efter voldsom binge eating er beskrevet kasuistisk.

Mucosa- og villusatrofi og dermed øget tarmpermeabilitet for bakterier med risiko for bakteriæmi.

Arterie mesenterica superior syndrom og nekrotiserende colitis er velbeskrevet.

Hepatologisk

Hepatocellulær skade forekommer meget hyppigt. Dette medfører ikke sjældent, at der i differentialdiagnostisk øjemed foretages leverbiopsi. Der kan forventes et kontinuum fra steatosis til non-alkoholisk steatohepatitis (NASH) til cirrose. Fulminant leversvigt er beskrevet kasuistisk både ved rapidt vægttab og ved intensiv re-ernæring, som led i re-ernæringssyndrom4. Ved meget svær leverpåvirkning kan det være indiceret at ernære parenteralt.
Patogenesen er formentlig en kombination af:

 • Katabolismen (autokannibalisme).
 • Hypoperfusion og kompromitteret mikrocirkulation som følge af bradykardi, dehydrering og anæmi.
 • Iskæmi og atrofi af tarmmucosaen med permeabilitet for endotoxiner.
 • Ubalance mellem hepatiske triglycerid- og nedsat lipoprotein syntese.
 • Endelig debateres det om E-vitamin deficit spiller en rolle.

Urogenitalt

Vandladningsproblemer: i form af pollakisuri, imperativ vandladningstrang og nykturi forekommer hyppigt, bl.a. pga. hypogonadismen.
Renal atrofi medfører typisk 10-30% reduktion i den glomerulære filtration. Et forhold, der skal have opmærksomhed ved al lægemiddel dosering. Nyrefunktionen overvurderes ved P-creatinin og estimeret glomerulær filtrations hastighed (eGFR), der ikke tager højde den for den ringe muskelmasse.
Urolithiasis som følge af dehydrering.

Amenorré

Hypothalamisk amenorré er efter ICD-10 et diagnostisk kriterium ved AN5. I subkliniske tilfælde af AN eller andre spiseforstyrrelser er amenorré også mere reglen end undtagelsen. Der er hypogonadotropisme med lave niveauer af FSH/LH, nedsat respons på GnRH og præpubertalt pulsationsmønster af LH6

1) primær amenorré:

 •  Ingen menstruation hos 14 årig pige med manglende sekundære kønskarakteristika*.
 • Ingen menstruation hos 16 årige pige med normale sekundære kønskarakteristika*.

2) sekundær amenorré:

 • ≥ 3 mdr amenorré hos kvinder med tidligere regelmæssig cyklus.
 • ≥ 9 mdr amenorré hos kvinder med tidligere uregelmæssig cyklus.
 • Graviditet skal være udelukket.

* brystudvikling vurderet ved Tanners stadium, pubesbehåring og vækstspurt

Udredning:

Primær amenorré indicerer udredning (paraklinik og UL). Ved sekundær amenorré tilrådes tilbageholdende med udredning og afventning af spontan remenorré i forbindelse med vægtøgning.
Prognose:
Nedre vægtgrænse for remenorré ikke fastlagt, men vægtøgning øger chancen. Ved BMI 19 kan 50% forventes at opnå genetablering af menstruationen inden for et år7.

Behandling:

Vægtøgning og stabilisering.
Søge at mindske motionen, såfremt denne er excessiv.

Knogle

Baggrund:

 • Klar association mellem undervægt og en række hormonelle ændringer som påvirker knoglemetabolismen negativt. Væsentligst er hypogonadotroph hypogonadisme, hypercortisolæmi og væksthormonresistens med lave niveauer af IGF-18.
 • Forekomst af osteopeni og osteoporose, baseret på nedsat bone mineral density (BMD), på hhv. ca. 90% og 40%, og øget risiko for frakturer9.
 • Den kendte gavnlige effekt af fysisk aktivitet på knoglerne, nedsættes ved samtidig amenorré, og øger katabolismen, hvis der ikke er sufficient ernæring10.

Udredning

 • Anamnese inkl. information om disposition for osteoporose, tidligere frakturer, medicin, rygning og fysisk aktivitet.
 • Paraklinik inkl. 25-OH vitamin D, PTH, Ca2+, phosphat, leverfunktion, nyrefunktion.
 • BMD bestemmelse baseret på dual energy x-ray absorptiometry (DXA) scanning påvirkes af ændringer i fedtvæv og knoglemarvssammensætningen i forskellige ernæringsstadier. Endvidere kan den kendte sammenhæng mellem BMD og risiko for fraktur hos postmenopausale, ikke extrapoleres til en AN population. DXA scanning anbefales derfor ikke rutinemæssigt, men kun ved ophobning af risikofaktorer og hvor resultatet vil medføre en klinisk konsekvens11,12.

Behandling

 • Vægtøgning og genetablering af funktionen i hypothalamus – hypofyse – gonade aksen øger BMD, men virkning på frakturrisikoen er ikke vist.
 • Korrektion af evt. mangel på kalk eller vitamin D. Trods manglende evidens for at kalk og D-vitamin øger BMD ved AN, anbefales tilskud af D-vitamin og kalk til alle patienter, fx som 400 mg calcium + 10 mikg. D-vitamin x 2 dagligt.
 • Østrogensubstitution i form af p-piller har ingen knoglebeskyttende effekt (men kan være indiceret som prævention)13.
 • Bisphosphonater må betragtes som kontraindicerede hos kvinder i den fertile alder pga. begrænset effekt, lang halveringstid og teratogent potentiale. Teriparatid og denosumab har ingen plads i behandlingen af knogletab ved AN.
 • I aktiv sygdomsfase tilrådes forsigtighed med at anbefale fysisk aktivitet som knogleprotektiv behandling.

tiltoppen  


Parakliniske fund

Lavt T3 syndrom (euthyroid sick syndrome) karakteriseret ved lavt niveau af T3 og T4, lav thyroxinbindings- kapacitet (TBK) og normalt/lavt TSH .

warner

Fra Warner MH, Endocrinol 2010.

Jo mere syg/jo større vægttab jo lavere T3 og faldende T4. TSH forbliver ofte normal men ved både lavt T3 og lavt T4 ses også lav TSH. Behandling med antipsykotika (typisk quetiapin), som patienter med AN med ledsagende psykiatrisk sygdom undertiden behandles med, giver også nedsatte værdier af T3 og T4 (Vedal et al., 2018).

Behandling af Lavt T3 syndrom (euthyroid sick syndrome) med Eltroxin eller Euthyrox er kontraindiceret. Tilstanden normaliseres ved sufficient næringsindtag.

Hæmatologi

Trilineær knoglemarvshypoplasi er almindelig med anæmi, leukopeni og thrombocytopeni og kræver som hovedregel ikke hæmatologisk udredning. Dette skyldes atrofi af den normale knoglemarv med gelatinøs degeneration og re-generation ved vægtøgning.  Mangelanæmi som følge af nedsat indtag af jern, cobalamin og/eller folat ses overraskende sjældent(Vande Zande, Mazza, & Yale, 2004). Cobalamin niveauet vil ofte være falsk forhøjet ved akutte påvirkninger på grund af hepatocellulær skade. RES ledsages ikke sjældent af hæmolyse grundet lavt phosphat. Endelig kan hård fysisk træning resultere i jernmangelanæmi via stigende sekretion af peptidhormonet hepcidin, der hæmmer jernoptagelsen.

Metabolisk alkalose

Hyppigste årsag er multiple opkastninger. Andre årsager kan være hyperaldosteronisme sekundært til kronisk dehydrering som følge af udrensende adfærd. Specielt vil diuretika misbrug ofte forårsage udtalt sekundær hyperaldosteronisme. Der er høj mortalitet ved pH >7,55. Behandles primært med infusion af isoton NaCl. Bemærk at hypokaliæmi ved metabolisk alkalose primært skyldes kaliumdepletering (transcellulær forskydning) og ikke kaliumdeficit, hvorfor man skal være forsigtig med parenteral korrektion af hypokaliæmi ved samtidig korrektion af alkalose. Hvis der er tale om en kronisk tilstand med sekundær hyperaldosteronisme er der samtidig et betydeligt renalt kalium tab. Ved kronisk tilstand med multiple opkastninger kan man forsøge at kupere alkalosen med PPI.

Metabolisk acidose

Trods øget produktion af ketoner og nedsat renal clearence ses der sjældent metabolisk acidose. Dog kan det ses ved svær motorisk uro kombineret med stort vægttab, hvor der kan udvikles laktatacidose og eventuel rhabdomyolyse samt ved laksantiamisbrug. Behandles først og fremmest med adækvat rehydrering ud fra elektrolytter. HCO3 infusion kan overvejes ved p-HCO3 < 10 mmol/l.

Hypokaliæmi

Årsag:

 • Purging: Opkastning, laksantia, diuretika
 • Lavt indtag
 • Ketogen diæt

Meget hyppig ved alle former for spiseforstyrrelser. Årsagen er oftest åbenlys. Ved uafklaret årsag da udredning jf. NBV hypokaliæmi (link følger). Oftest først EKG forandringer ved P-kalium < 2,5 mmol/L (eller < 3,0 mmol/L ved hurtigt fald i P-kalium). Telemetri overvejes i henhold til lokale retningslinjer.

Bemærk at patienter med Pseudo Bartter, som kan ses ved langvarig misbrug af laksantia, skal behandles med NaCl iv for at korrigere sekundære hyperaldosteronismen eventuel sammen med kortvarig brug af aldosteron antagonist (spironolacton).

Hyponatriæmi

Identificer årsagen til hyponatriæmi.

 Årsag

 • Purging: Opkastning, laksantia, diuretika
 • Salt og væskerestriktion (hypoton dehydrering)
 • Kronisk svær hypokaliæmi
 • Polydipsi
 • Længere tids sondeernæring
 • SIADH (ved svær underernæring og intensiv re-feeding)
 • Medikamentelt udløst SIADH
 • Reset Osmostat Syndrom

Bemærk, at Hb, albumin og azotæmikoncentration i ”normalområdet” kan indicere svær dehydrering og hæmokoncentration da Hb og crea ”habituelt” kan være lave.

Bemærk, at lavt indtag af salt kan forstærke hyponatriæmiske effekt af polydipsi (tea and toast diet).

Behandling: ENDO-NBV Hyponatriæmi

Hypernatriæmi

Ses ved osmotisk virkende laksantia kombineret med restriktiv væskeindtag. Korrigeres langsomt med maksimalt 8 mmol/L det første døgn med infusion af hydreringsvæske og kalium-glukose.

Hypomagnesiæmi

Hyppig, især ved misbrug af laksantia eller diuretika. Under intensiv re-ernæring kan der forventes hypomagnesiæmi (Magnesium).

Kronisk Mg mangel kan klinisk manifesteres som træthed, anoreksi og obstipation, mens hurtigt udviklet hypomagnesiæmi under re-ernæring kan udløse kramper, tetani og bevidsthedssvækkelse. Samtidig øger hypomagnesiæmi risikoen for ventrikulære hjertearytmier – især hvis der samtidig er hypokaliæmi eller hypofosfatæmi.

Normalområdet for total Mg er 0,7 – 0,9 mmol/l og for ioniseret Mg 0,3 – 0,6 mmol/l. Der kan være symptomer på deficit ved serum-Mg <0,5 mmol/l (<1,0 mg/dl).

Mg kan substitueres peroralt i form af magnesiumhydroxid, tbl. Mablet 360 mg (15 mmol Mg) x 1-2 dagligt. Dette virker lakserende - især hvis der gives mere end 2 tabletter dagligt. Intravenøst kan under telemetri gives 16 mmol MgSO4 eller MgCl2 i 500 ml isoton NaCl eller glukose over 4 timer. Som bivirkning ses flushing og blodtryksfald.

Hypofosfatæmi: Se Fosfat

Hyperfosfatæmi

Let hyperfosfatæmi ses relativt hyppigt ved spiseforstyrrelser, specielt ved bulimia nervosa(Bonne, Gur, & Berry, 1995). Ved normal nyrefunktion kan det skyldes en kombination af dehydrering og vævsskade ved excessiv træning. Sjældnere ses misbrug af fosfatholdig orale laksantia (Phosphoral). Behandlingen er væske. Ved svær dehydrering infusion af isoton NaCl.

Kvinnor med måttlig till svår erektil dysfunktion kan behöva ta en extra piller för att få blodflödet de behöver. Många män har märkt ökningar i blodflödet mellan 2,5 och 7,5 år efter användning av vad kostar cialis på apoteket.

Hypoglykæmi

Whipples triade: Lavt blodsukker med hypoglykæmiske symptomer i form af svedighed, hjertebanken, uro, irritation, træthed, rysten, bleghed, synsforstyrrelser, bevidsthedssvækkelse eller kramper, som mindskes efter tilførsel af glukose.

Asymptomatisk eller subklinisk hypoglykæmi: Blodglukose koncentration under 3-4 mmol/l (der er ikke konsensus om definitionen).

Risikoen for hypoglykæmi stiger med graden af leverpåvirkning, størrelsen af vægttabet og fysisk aktivitet. Ved kroniske tilstande med svær grad af leverpåvirkning er der beskrevet fatal hypoglykæmi (Gaudiani, Sabel, Mascolo, & Mehler, 2012). I den tidlige fase af re-ernæring er der observeret tilstande med reaktiv hypoglykæmi.

Behandling: Hvis der ikke er sikkerhed for at pt er velsubstitueret, skal der samtidig med glukose tilførslen gives parenteral thiamin.

Ved milde tilfælde tilføres glukose i form af kulhydrater per os. 

På indlagte patienter med BMI<12-13, svær leverpåvirkning og/eller anamnese med rapidt vægttab umiddelbart forud for indlæggelsen, anbefales tæt blod glukose monitorering de første dage indtil der er titreret op i ernærings trin Ernæringsregimer for patienter med AN der har behov for indlæggelse på somatisk afdeling. Der måles primært mellem måltiderne (kl. 07 – 10 – 13 – 16 – 19 – 22 – 01 – 04).

Albumin

p-Albumin er dårlig markør for ernæringsstatus hos patienter med AN. Selv meget lav-vægtige patienter med AN har normal/subnormal p-Albumin. Ved svært nedsat p-Albumin hos en AN patient må mistænkes anden årsag end spiseforstyrrelsen per se – typisk infektion. Gravide med AN får i lighed med raske gravide nedsat p-albumin i graviditeten.

tiltoppen  


Behandling

Ernæringsregimer for patienter med AN der har behov for indlæggelse på somatisk afdeling.

Ansvaret for den ernæringsmæssige del af behandlingen vil oftest varetages i et samarbejde mellem psykiatrisk og somatisk afdeling, lokale forskelle kan gøre sig gældende i dette samarbejde. Da det er de sværest underernærede patienter med AN, der sædvanligvis bliver indlagt på somatisk afdeling, er det ernæringsregimer for disse patientgrupper, der gennemgås her og ikke ernæringsregimer, der almindeligvis kan klares i ambulant somatisk eller psykiatrisk regi.

Behandlingsmålet er i første omgang at bremse vægttab og stabilisere den somatiske tilstand. Dernæst at påbegynde vægtøgning, hvor målet initialt er at opnå en vægtøgning på 1,5 til 3 % ugentligt. Såfremt patienten ikke indtager >75 % af den ordinerede energimængde indenfor de første par dage iværksættes nedennævnte ernæringsplan.

De anvendte ernæringsregimer er:

 • Oral ernæring
 • Sondeernæring
 • Parenteral ernæring

Oral ernæring

Primært anvendes oral ernæring hos alle. Dog kan patients psykiske tilstand, mangelfuldt indtag per os eller specifikke gastrointestinale problemstillinger indicere at man går videre til sondeernæring (se nedenfor). Der inddrages hurtigt efter indlæggelsen en klinisk diætist, der er vant til at have med disse patienter at gøre, og der udarbejdes sædvanligvis en individuel kostplan for at kunne tage højde for patientens kostpræferencer. Man skal dog passe på at disse præferencer ikke bliver for specielle. Færdigforarbejdede ernæringsprodukter kan også anvendes.

De første døgn startes der på et lavt energi trin for at forebygge RES. Ved ekstremt lavt BMI (< 12 - 10) eller ved andre indikationer på overhængende risiko for RES foreskriver internationale guidelines, at starte så lavt som 20 KJ/kg (National Institute for Health and Care Excellence, 2017). Ved så lavt energitrin vil vægttabet hastigt progrediere med yderligere risiko for re-ernæringskomplikationer, og patienten bør derfor ernæres i et somatisk afsnit, der har den nødvendige erfaring og ekspertise. Ved en stabil patient med et BMI 13 - 15 vil standard start regimet typisk kunne være 80 KJ/kg med en øgning på 1200 - 1500 KJ hver 2. dag op til det 6000 - 7000 KJ og herfra langsom øgning i det omfang, det er nødvendigt for at sikre vægtøgning til udskrivelsesvægten. Ved stabile, upåvirkede patienter med BMI >16 bør der ikke anvendes så konservative regimer, men startes på det laveste energitrin, der vurderes nødvendigt for at patienten kan begynde at vægtøge (typisk mindst 6500 KJ).

Vejledende eksempel på startregime for en stabil patient, uden somatisk komorbiditet eller interkurrent sygdom med normale væske-elektrolyt tal og bikarbonat, der vejer 35 kg (uden ødemer):

Dag 1-2: 2.800 KJ

Dag 3-4: 4.300 KJ

Dag 4-5: 5.800 KJ

Vejledende eksempel på startregime for en stabil patient, uden somatisk komorbiditet eller interkurrent sygdom med normale væske-elektrolyt tal og bikarbonat, der vejer 45 kg (uden ødemer):

Dag 1-2: 3.600 KJ

Dag 3-4: 5.100 KJ

Dag 4-5: 6.500 KJ

Sondeernæring

Der er én og kun én indikation for sondeernæring ved AN: Insufficient ernæring per os over længere tid. Det kan være fordi patienten ikke kan motiveres til per oral ernæring eller fordi patienten er fysisk svækket som følge af ekstrem emaciation og/eller interkurrent somatisk sygdom somatisk.

Anlæggelse:

 • Størrelsen ch 10-12 (således at der kan aspireres) med guidewire.
 • Beliggenheden af sonden: i tvivlstilfælde kontrolleres ved røntgen oversigt (før guide-wiren fjernes); særligt hvis patienten er bevidsthedssvækket eller ikke vil kooperere (tvang).

Der anvendes produkt med nedenstående energifordeling (fx Resource eller Nutrison):

 • Kulhydrat ca. 50 E % - VIGTIG i forhold til at undgå re-ernæringssyndromet at kulhydratindholdet ikke er for højt!
 • Protein ca. 15 E %
 • Fedt ca. 35 E %

Sondeernæringen skal have stuetemperatur. Holdbarhed 24 timer efter anbrud ved stuetemperatur. Når sondeernæringen er afsluttet, skylles sonden igennem med 50 ml postevand.

Bolus sondeernæring kan optitreres efter ovenstående generelle plan for energitilførslen.

Under hensyntagen til væske- og elektrolytbalance øges sondeernæringen med ét trin hver anden dag

Hastigheden, hvormed bolusmåltid kan gennemføres afhænger dels af graden af ventrikel retention og dels af hvordan måltidet gennemføres: liggende, siddende, stående, steppende, bæltefikseret. I mange tilfælde kan gives op til 300 ml på 10 minutter, men det forudsætter, at patienten sidder roligt og samarbejder.

Kolikagtige smerter, kvalme og opkastninger skyldes ofte ventrikelretention og indicerer særlig agtpågivenhed overfor aspirationsfaren: Eleveret hovedgærde (mindst 30 grader), minimum 10 minutter pr. 100 ml sondekost, samt eventuel reduktion af sondetilførslen. Der må under ingen omstændigheder gives mere end 350 ml pr bolusmåltid. Der aspireres altid før bolusindgift. Er aspiratet 20-50 ml fratrækkes bolus aspiratmængden. Er apiratet mere end 50 ml udskydes måltidet en time.

Kontinuerlig sondeernæring (natlig)

Indikation: For enkelte patienter vil kontinuerlig, eventuel natlig ernæring være mere acceptabelt end dgalige bolus adminitrationer. Overvejes desuden ved multiple opkastninger og kvalme. Spekulativt, kan risikoen for RES være mindre end ved bolus administration, da insulin spikes reduceres. Omvendt, på sigt er bolus administration mere fysiologisk hvad angår postprandial sekretion af hormoner og galdeproduktion.

Vejledende eksempel på startregime for en stabil patient, uden somatisk komorbiditet eller interkurrent sygdom med normale væske-elektrolyt tal og bikarbonat, der vejer 35 kg (uden ødemer). Hvis der ernæres med et standard sonde produkt med 630 KJ/100 ml:

 

 

Dag 1-2

Dag 3-4

Dag 4-5

Energi tilførsel pr døgn

2.800 KJ

4300 kJ

5.800 KJ

Total volumen over 11-12 timer

Infusionshastighed

450 ml

40 ml/t

680 ml

60 ml/t

920 ml

80 ml/t

Problemer i forbindelse med sondeernæring

 • Opkastning og vasovagalt tilfælde. Når sonden er i oropharynx, kan dette fremkalde opkastning og eventuel vasovagalt tilfælde med bradykardi og hypotension.
 • Vanskelighed med at trække guidewiren tilbage. Normalt slipper denne let. Vanskeligheder indicerer uhensigtsmæssig placering eller knæk på sonden, og hele sonden skal derfor trækkes op igen.
 • Tilstoppet sonde. Der gennemskylles sædvanligvis med postevand efter hvert måltid, men kulsyreholdigt vand eller juice kan forsøges. Ofte kræver tilstopning dog, at der anlægges en ny sonde. Tilstopning må aldrig søges afhjulpet ved at indføre en guidewire (risiko for perforation)
 • Kontamination. Sondeernæringsprodukter er fortræffelige bakteriesubstrater. Gastroenteritis kan være fatalt hos emacierede patienter, hvorfor det er af største vigtighed, at hygiejnen og opbevaringsdeklarationerne overholdes.
 • Hyponatriæmi. Ved længere tids sondeernæring kan der udvikles hyponatriæmi (ENDO-NBV Hyponatriæmi)
 • Diarré. Hyppigt i forbindelse med opstarten af sondeernæringen, bl.a. på grund af atrofisk tarmmucosa. Diarréen begrænses ved at anvende optitreringsregimet. Ved voldsom diarré kan anvendes mikstur Imodium (0,2 mg/ml), 10-20 ml x 2-4, men det forudsætter naturligvis, at laksantiamisbrug, infektiøs enteritis og ileus er udelukket.

Parenteral ernæring

Indikation for parenteral ernæring er svær paralytisk ileus (truende nekrotisering), svær gastroparese og/eller multiple postprandiale opkastninger. Parenteral ernæring er meget sjældent indiceret hos den typiske patient med AN.

Parenteral ernæring vil de fleste steder i Danmark foregå på specialafdelinger for denne behandling og ikke på endokrinologiske afdelinger.

Monitorering

Før opstart måles triglycerider, og ved opstart og de følgende 3 dage måles kalium, magnesium, fosfat og blodsukker x 4-5 dagligt. Herefter måles kalium, magnesium, fosfat, og blodsukker x 2 ugentligt, samt hæmoglobin, natrium, zink, creatinin, carbamid, bilirubin, basiske fosfataser, ALAT, INR og Triglycerid x 1 ugentligt

Som perifer parenteral ernæring (PPE) kan fx anvendes Oliclinomel N4-550 E med følgende energiindhold pr. 1000 ml:

 • Energi: 2500 KJ
 • Protein 22 g
 • Glukose 80 g

Skal have stuetemperatur. Leveres i tre-kammer yderpakning: Fedtemulsion, aminosyre opløsning, glukose og elektrolyt opløsning i forholdet 1:2:2. Umiddelbart før indgivelsen blandes indholdet af kamrene ved at rulle fra toppen af posen for at åbne forseglingerne. Indholdet blades ved at vende posen mindst 3 gange. Ved kortvarigt behov (<2 uger) kan anvendes PPE. Ved mere end to ugers behandling anlægges CVK (Subclavia eller Jugularis kateter). Ved mere end 2 mdr. bør anlægges tunneleret kateter.

Kontraindikation: allergi overfor æg eller sojaprotein.

 

Max infusions hastighed

Max daglig dosis

Pr. kg legemsvægt

3 ml/kg/time

40 ml/kg

Legemsvægt 30 kg

90 ml/time

1200 ml

Legemsvægt 40 kg

120 ml/time

1600 ml

Komplikationer til parenteral ernæring

 • Almindelige bivirkninger: Kvalme, hovedpine, svedtendens, temperaturstigning, hyperglykæmi.
 • Infektion: Kateterspids-sepsis eller lokal infektion sv.t. kateterindgang.
 • Trombose: kar-trombose sv.t kateter.
 • Leverpåvirkning ses sjældent og kan skyldes lipidindgift. Ved stigende ALAT kan lipidindgift udelades.

tiltoppen  


Re-ernæringssyndromet (RES)                        

Afgrænsning/definition

Det kliniske billede som undertiden ses i overgangsfasen fra faste/spisestop/svær underernæring til øget ernæringsindtag, dvs. hvor kroppen omstilles fra en primær katabol til en anabol tilstand. Hos patienter med anoreksi ses tilstanden især ved de sværest underernærede samt hos dem der intet eller næsten intet har spist i længere tid (flere uger). I litteraturen omtales RES hyppigt som ”refeeding hypophosphatemia”, til trods for at RES også kan forekomme uden udtalt hypofosfatæmi.

Baggrund

Hos underernærede patienter vil der i forbindelse med re-ernæring indtræde dramatiske omstillinger i både glukose-, protein- og fedtmetabolismen. Ved re-ernæring vil den insulinstimulerede metabolisme øge behovet for co-faktorer og elektrolytter, herunder natrium, kalium, fosfat, magnesium, zink og thiamin. Disse co-faktorer vil sammen med glukosen bevæge sig fra det ekstracellulære til det intracellulære rum. I organer med højt stofskifte vil optagelsen af disse vitaminer og mineraler således øges, hvorved plasmakoncentrationen potentielt kan falde drastisk. Specielt stort fald i fosfat er af betydning for flere af symptomerne ved RES. Men det er vigtigt at pointere, at serumkoncentrationerne

af disse elektrolytter kan være normale trods intracellulær mangel.

Symptomer

Der er tale om et kontinuum fra lette subkliniske til fatale tilfælde. De kliniske manifestationer er uspecifikke og meget varierende: universelt ødem, hæmolytisk anæmi, trombocytopeni, hjertearytmi, hjerteinkompensation, bevidsthedssvækkelse, paralyse (osmotisk demyelinisering), opkastninger, rabdomyolyse, nyresvigt og respirationssvigt (Panteli, 2009). Hertil kommer forværring af den leverpåvirkning som ofte ledsager store vægttab. Sult-adaptive tilstande som villusatrofi og myokardieatrofi kan i sig selv bidrage til udviklingen af re-ernæringskomplikationer. Syndromet kan udløses af intravenøs glukoseinfusion givet forud for ernæringen på indikationen hypoglykæmi. I litteraturen findes mange kasuistiske beskrivelser af patienter med AN som dør uventet i løbet af re-ernæringens første døgn. En arbejdsgruppe under Royal College of Physicans and Psychiatrist, London, omtaler 12 fatale tilfælde (Management of really sick patients with anorexia nervosa, 2014). Imidlertid er incidensen af fatale komplikationer ukendt, hvilket delvis betinges af, at RES i litteraturen er dårligt afgrænset, og patogenesen særdeles kompleks og multifacetteret. Til trods for øget fokus er syndromet formentlig fortsat underdiagnosticeret, og der mangler indikatorer eller biomarkører, som kan detektere re-ernæringskomplikationerne før manifeste kliniske symptomer er udviklet.

Forebyggelse og behandling af re-ernæringssyndromet (RES)

I første omgang er det vigtigt at identificere de patienter der er i størst risiko for at udvikle RES, når re-ernæringen igangsættes:

NICE- kriterierne: Følgende patienter med AN har høj risiko for at udvikle RES

 • BMI < 16 kg/m2
 • Vægttab på > 15 % i de sidste 3-6 måneder
 • Intet eller kun spist meget lidt i mere end 10 dage
 • Lave plasmaniveauer af kalium, fosfat og magnesium før re-ernæringen påbegyndes

Idet risikoen for RES er størst ved parenteral ernæring bør denne strategi reserveres patienter med AN med dysfungerende gastrointestinal kanal og/eller patienter med multiple opkastninger, hvilket i klinisk praksis drejer sig om meget få personer. For at undgå RES er det, uafhængigt af administrationsvej, essentielt at sikre en langsom og kontrolleret re-ernæring under nøje klinisk og biokemisk monitorering.

Hvis der før re-ernæringen påvises lave niveauer af kalium, magnesium eller fosfat korrigeres dette almindeligvist per oralt eller iv samtidigt med påbegyndelse af re-ernæringen. Hos AN patienter i høj risiko for RES monitoreres disse elektrolytter dagligt. Patienter med AN har sædvanligvis bradykardi, så hvis der udvikles høj puls kan det være første tegn på RES. Analogt vil hurtig vægtstigning ofte repræsentere væskeretention som led i RES.

Tilgangen til re-ernæring er som anført at starte på et lavt energi trin. Men dette diskuteres dog stadig. Det er sandsynligvis ikke kun energitilførslen, som er relateret til udvikling af RES, især ikke hos patienter med kun let eller moderat underernæring. Der synes at være et rationale for, at let kulhydratrestriktion kan muliggøre en lidt mindre konservativ energi-optitrering end anbefalet i guidelines. Men rationalet hviler på observationelle studier og på små interventionsstudier af patienter, der ikke opfyldte kriterierne for at være i højrisiko for  RES(Garber et al., 2016). Teoretisk set er der desuden rationale for at begrænse natrium tilførslen (Rigaud, Boulier, Tallonneau, Brindisi, & Rozen, 2010). Men der mangler kontrollerede interventionsstudier.

Initial vitamin- og mineralsubstitution

·       Tbl. Vitamineral x 1

·       Tbl. Thiamin 300 mg x 1 

Alternativt Thiamin 200 mg i.v. eller i.m. x2. Ved mistanke om manifest Wernicke gives thiamin altid i.v.

(se Thiamin)

Kaliummangel

Tbl. Kaleorid 750 mg (10 mmol) 1-2 x1-3 eller mikst. 75 mg/ml 10-20 ml x 1-3 (se Hypokaliæmi)

Magnesiummangel

Tbl. Magnesia 500 mg x 1 eller tbl. Mablet 360 mg x 1 (se Hypomagnesiæmi)

Fosfatmangel

Kan forebygges ved rutinemæssig tilførsel af 200 ml mælk x 3 dgl. i den første uge af indlæggelsen eller til stabilt fosfatniveau er opnået. Alternativt magistrelle præparater Tbl. Phosphat 500 mg (200 mg mono-kalium-phosphat + 300 mg di-natrium-phosphat) x 1-3 dagligt eller fosfat-mikstur (se Fosfat)

Zinkmangel
Tbl. Zinklet 30 mg x 2

Operationel tilgang til fire væsentlige parametre i RES

Fosfat

Omstillingen fra katabolt til anabolt stofskifte medfører cellulært fosfat influx og fald i serum-fosfat. Svær hypofosfatæmi medfører risiko for komplikationer fra alle organsystemer, herunder iskæmi som følge af mangel på 2,3-diphosphoglycerat, hæmolyse, trombocytopeni, leucopeni, krampe, konfusion, bevidsthedssvækkelse, delir, arytmier, hypotension, myopati og rhabdomyolyse. Sidstnævnte med fosfat-frigivelse som i givet fald kan maskere den egentlige hypofosfatæmi.

I forbindelse med re-ernæring vil de fleste patienter nå nadir for serum-fosfat i løbet af de første få dage.

Behandling:  Ved serum-fosfat < 0,50 kan det foruden fosfat-substitution overvejes midlertidigt at reducere energitilførslen. Lettere grader af hypofosfatæmi kan, såfremt det tolereres, afhjælpes med mælkeprodukter (fosfat 31 mmol/l). Alternativt magistrelt fremstillet mikstur natrium-dihydrogen fosfat 2 mmol/ml doseret 2-5 ml tre gange dagligt eller magistrelt fremstillede fosfat-tabletter. Parenteral fosfatsubstitution bør overvejes ved serum-fosfat < 0,5 mmol/l. Såvel parenteral som peroral substitution fordrer at patienten forud er velhydreret. Ved parenteral substitution infunderes der maksimalt 50 mmol fosfat i døgnet (fx 0,5 mmol fosfat pr. kg legemsvægt over 8 timer), og serum-fosfat, serum-calcium samt væsketal monitoreres hver 8.-12. time.

Magnesium

Kronisk hypomagnesiæmi kan klinisk manifestere sig som træthed, anoreksi og obstipation. Akut hypomagnesiæmi udviklet i forbindelse med eksempelvis re-ernæring kan udløse krampe, tetani, bevidsthedssvækkelse og arytmier. Sidstnævnte i særlig grad, såfremt der samtidig er hypokaliæmi og/eller hypofosfatæmi.

Magnesium kan substitueres peroralt i form af tablet Magnesia 500 mg eller tablet Mablet 360 mg (15 mmol) 1-2 gange dagligt. Alternativt kan der over fire timer og under tæt monitorering infunderes 16 mmol MgSO4 eller MgCl2 opblandet i 500 ml isotonisk NaCl eller glukose. Se desuden Hypomagnesiæmi.

Kalium

På baggrund af relativ hyperinsulinæmi i forbindelse med re-ernæring vil kalium via aktivering af Na+/K+-ATPasen forskydes intracellulært, hvorved plasmaniveauet kan falde. Dette medfører risiko for bl.a. kardielle arytmier, og substitution er stort set altid nødvendigt. Der vælges peroralt og/eller parenteral regime afhængig af den kliniske situation. Behovet øges naturligvis hvis der samtidig er udrensende adfærd i form af opkastninger, laksantia eller diuretika misbrug.

Thiamin

Thiamin-behovet er ifølge Nordisk Næringsstof Anbefalinger 1,0-1,4 mg dagligt. Hos en velnæret person vil der i leveren være deponeret 30-40 mg sv.t. omtrent tre ugers behov. I forbindelse med re-ernæring øges behovet imidlertid mangefold. Analogt med forholdene hos alkoholmisbrugere skal der forud for ernæringsterapi hos patienter med AN altid substitueres med thiamin. Dosis afhænger af den kliniske situation, men døgndosis varierer fra 300 mg peroralt til 200-400 mg intravenøst/intramuskulært. Mindste kliniske mistanke til Wernickes encephalopati indicerer 400 mg fire gange dagligt i.v. Vigtigheden heraf understreges af det forhold at man fra autopsistudier af alkoholikere ved, at 90 % af tilfældene af Wernickes encephalopati er subklinisk.

tiltoppen  


Tvang

Det juridiske grundlag for tvangsforanstaltninger er fastlagt i Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien af 1998, senest revideret 2015. Lovstoffet forudsættes bekendt. Lovens grundlæggende princip er, at tvang kun må anvendes, når alle andre muligheder er udtømte, og at tvangsanvendelsen begrænses til det mindst mulige. Med revisionen i 2006 blev definitionen for tvang ændret fra foranstaltninger, ”som patienten modsætter sig” til foranstaltninger, ”for hvilke der ikke foreligger et informeret sam­tykke”. Tvangsindlæggelse forudsætter altid, at patienten er grundigt informeret om formålet med tvang, og at der er forsøgt at opnå samtykke. Hvis forholdene tillader det, skal patienten have en passende betænkningstid.

For at anvende tvang kræves, at to kriterier er opfyldt:

 • Patienten skal være psykotisk (sindssyg) eller i en tilstand der ganske må ligestilles hermed.
 • Patienten skal opfylde Farligheds- eller Behandlingskriteriet.

I bemærkningerne til loven er specifikt nævnt AN som en tilstand, der kan sidestilles med en psykotisk tilstand. Sundhedsstyrelsen har i sin vejledning peget på følgende faresignaler der betyder, at tvangsindlæggelse bør overvejes (Sundhedsstyrelsen, 2005):

 • Ekstrem lav vægt, dvs. BMI under ca. 12-15 kg/m2
 • Hypokaliæmi under ca. 2,5 mmol/l
 • Systolisk BT under 70-80 mmHg
 • Puls under 40-50/min
 • Besvimelsestilfælde
 • Cerebral påvirkning
 • Suicidalfare

For at opfylde Farlighedsindikationen kræves at patienten ”frembyder en nærliggende og væsentlig fare for sig selv”. For at opfylde Behandlingsindikationen (”Gul tvang”), kræves at ”udsigten til betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentligt forringet”. Beslutning om tvang på Farlighedskriteriet kan træffes af enhver læge, mens beslutningen om tvang efter behandlingsindikation normalt foretages af patientens kontaktlæge eller den specialeansvarlige overlæge. Vedrørende tvang efter behandlingskriteriet er følgende præciseret i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til behandling af spiseforstyrrelser fra 2005: ”Hvis tidligere behandlingsforløb er mislykkedes kan tvangstilbageholdelse og behandling ske, indtil patienten har opnået normal vægt, dvs. man kan videreføre tvangsbehandlingen, når den umiddelbare fysiske fare er overstået. Det skyldes, at AN ikke er færdigbehandlet, før vægten er normaliseret, idet behandlingsophør på et tidligere tidspunkt medfører risiko for tilbagefald, som forringer udsigten til helbredelse væsentligt, eller frembyder fare for patientens liv”. Dette princip er gentaget i Børne- og Ungdomspsykiatriske nationale klinisk retningslinje for AN 2012.

Børn og unge

I Psykiatriloven er der ingen nedre aldersgrænse. Et notat fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet september 2010 slår fast, at forældre godt kan give samtykke til tvangs behandling. Psykiatriloven skal derfor ikke nødvendigvis anvendes ved patienter <15 år, når der foreligger et informeret samtykke fra forældrene, men Psykiatriloven skal altid anvendes ved alder +15 år.

Proceduren ved tvang

Der udføres en objektiv undersøgelse af den læge, der udfylder erklæringen. Lægeundersøgelsen kan og skal ikke udføres af læge fra psykiatrisk modtagende afdeling, og forudsætter ikke nødvendigvis psykiatrisk tilsyn. Erklæringen skal skrives i lægmandssprog. Den psykiatriske overlæge beslutter efterfølgende hvor længe tvangen i givet fald skal opretholdes. Tvangsbehandling kan gennemføres enten i en psykiatrisk eller i en somatisk afdeling. Tvangsindlagte patienter med samtidigt behov for somatisk indlæggelse må registreres som to samtidige indlæggelser i de patientadministrative systemer. Ansvarsfordelingen er således, at den psykiatriske afdeling har ansvaret for al tvangsudøvelse, mens den somatiske afdeling har ansvaret for ernæringen og den somatiske behandling. Lægen fra den psykiatrisk afdeling udfærdiger en skriftlig information til patienten om begrundelsen for tvangsanvendelsen, oplyser patienten om klagemulighederne og udfærdiger tvangsprotokollen hvori det specificeres hvad tvangsbehandlingen omfatter (typisk væske og ernæring, eventuel vitamin/mineral substitution, eventuel psykofarmakologisk behandling). Tvangsforanstaltninger overfor motion (bæltefiksation) kommer kun på tale i ekstreme og livstruende situationer (f. eks. delirøse tilstande, hjertearytmier eller synkoper).

Politiets rolle ved tvangsindlæggelse

Er patienten indlagt i et somatisk afsnit og somatisk tvangsbehandling i form af intensiv ernærings- eller væsketerapi og -monitorering planlægges gennemført i den somatiske afdeling (”§ 13 situation”) skal politiet ikke involveres (Lovbekendtgørelse nr 849; Stoving, Horder, & Pedersen, 2008). Tvangsbehandling efter §13 i Psykiatriloven kan kun ske efter afgørelse af både den psykiatriske og den somatiske overlæge. Selvom patienten forbliver i den somatiske afdeling, er patienten formelt set indlagt i både den somatiske og psykiatriske afdeling samtidig.

Hvis patienten befinder sig uden for afdelingen eller hvis patienten skal overflyttes fysisk fra en somatisk til en psykiatrisk afdeling skal politiet sanktionere overflytningen, men behøver kun at medvirke til selve overflytningen, hvis patienten gør fysisk modstand eller forlader afdelingen. De udfærdigede papirer skal ses af politiet, som ofte telefonisk vil konsultere den vagthavende jurist. Politiet udfærdiger og underskriver en erklæring med oplysninger om hvornår politiadvokaten telefonisk har godkendt tvangsindlæggelsen. Politiet skal ikke tage papirerne med, da de skal følge patienten og opbevares i den psykiatriske journal sammen med bekræftelsen fra politiet. Hvis det ønskes, kan politiet få en kopi til opbevaring i politiets sagsmappe.

Klage

Klagen behandles af det Psykiatriske Patientklagenævn, og patienten kan anke dets afgørelse til domstolene (byretten), hvis det vedrører selve tvangstilbageholdelsen eller tvangsfiksering. Det er en lægelig vurdering om en klage har opsættende virkning, hvilket vil sige, at tvangsbehandlingen først kan startes, når sagen er behandlet af det Psykiatriske Patientklagenævn.

Øjeblikkeligt behandlingsbehov (Sundhedsloven)

Lov om patientens retsstilling blev vedtaget 1998 for at ”sikre patientens værdighed, integritet og selvbestemmelsesret” og for at sikre ”tillids- og fortrolighedsforhold mellem patient og sundhedsperson”. Loven forudsættes bekendt. Den omhandler bl.a. samtykke til udredning og behandling. Samtykke kan indhentes ”skriftligt, mundtligt, eller efter omstændighederne stiltiende”. I en situation, hvor akut livreddende behandling er påkrævet (f. eks. væske-elektrolyt korrektion) er det vigtigt, at være opmærksom på § 19, der omhandler "øjeblikkeligt behandlingsbehov". Denne paragraf omhandler patienten, der ”mangler evnen til at give informeret samtykke”, og hvor ”behandling er påkrævet for patientens overlevelse eller for et væsentligt bedre resultat af behandlingen”. Indenfor denne lovs rammer kan og skal akut behandling af en bevidsthedssvækket eller livstruende væske-elektrolyt derangeret AN patient iværksættes umiddelbart. Behandlingen må ikke forsinkes af procedurer og formalia, som påkrævet i Psykiatriloven.

Nødret

Straffelovens § 14 forudsættes bekendt. Loven omhandler ”en handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var en afværgelse af truende skade på person eller gods”. Kun indenfor denne lovs snævre rammer, kan der i en ekstrem situation anvendes passende fysisk magt overfor en patient, som ikke er tvangsindlagt.

tiltoppen  


Referencer

American Psychiatric Association (APA). (2013). Practice guideline for the treatment of patients with eating disorders, edn 3. p. 31. DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), version 5.

Bianchi, M. L., Baim, S., Bishop, N. J., Gordon, C. M., Hans, D. B., Langman, C. B., . . . Kalkwarf, H. J. (2010). Official positions of the International Society for Clinical Densitometry (ISCD) on DXA evaluation in children and adolescents. Pediatr Nephrol, 25(1), 37-47. doi:10.1007/s00467-009-1249-z.

Bolotin, H. H. (2009). Bone loss without the loss of bone mineral material? A new perspective on anorexia nervosa. Bone, 44(6), 1034-1042. doi:10.1016/j.bone.2009.01.369.

Bonne, O. B., Gur, E., & Berry, E. M. (1995). Hyperphosphatemia: an objective marker for bulimia nervosa? Compr Psychiatry, 36(3), 236-240.

Garber, A. K., Sawyer, S. M., Golden, N. H., Guarda, A. S., Katzman, D. K., Kohn, M. R., . . . Redgrave, G. W. (2016). A systematic review of approaches to refeeding in patients with anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorders, 49(3), 293-310.

Gaudiani, J. L., Sabel, A. L., Mascolo, M., & Mehler, P. S. (2012). Severe anorexia nervosa: outcomes from a medical stabilization unit. International Journal of Eating Disorders, 45(1), 85-92.

Hoffman, E. R., Zerwas, S. C., & Bulik, C. M. (2011). Reproductive issues in anorexia nervosa. Expert Rev Obstet Gynecol, 6(4), 403-414. doi:10.1586/eog.11.31.

Jensen, V. M., Stoving, R. K., & Andersen, P. E. (2017). Anorexia nervosa with massive pulmonary air leak and extraordinary propagation. Int J Eat Disord, 50(4), 451-453. doi:10.1002/eat.22674.

Lovbekendtgørelse nr 849, 21.11.2006, kapitel 4, § 13.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=10339

MAnagement of Really SIck Patients with Anorexia Nervosa (MARSIPAN) (2014), 2nd.

https://www.rcpsych.ac.uk/docs/default-source/improving-care/better-mh-policy/college-reports/college-report-cr168.pdf?sfvrsn=e38d0c3b_2

McCallum, K., Bermudez, O., Ohlemeyer, C., Tyson, E., Portilla, M., & Ferdman, B. (2006). How should the clinician evaluate and manage the cardiovascular complications of anorexia nervosa? Eat Disord, 14(1), 73-80. doi:10.1080/10640260500403915.

Misra, M., Golden, N. H., & Katzman, D. K. (2016). State of the art systematic review of bone disease in anorexia nervosa. Int J Eat Disord, 49(3), 276-292. doi:10.1002/eat.22451

National Institute for Health and Care Excellence: Clinical Guidelines (NICE). Eating disorders: recognition and treatment NICE guideline 2017. http://nice.org.uk/guidance/ng69

Panteli JV, Crook MA. (2009). Refeeding syndrome still needs to be recognized and managed appropriately. Nutrition, 25:130-1.

Rautou, P. E., Cazals-Hatem, D., Moreau, R., Francoz, C., Feldmann, G., Lebrec, D., . . . Durand, F. (2008). Acute liver cell damage in patients with anorexia nervosa: a possible role of starvation-induced hepatocyte autophagy. Gastroenterology, 135(3), 840-848, 848 e841-843. doi:10.1053/j.gastro.2008.05.055

Rigaud, D., Boulier, A., Tallonneau, I., Brindisi, M. C., & Rozen, R. (2010). Body fluid retention and body weight change in anorexia nervosa patients during refeeding. Clin Nutr, 29(6), 749-755. doi:10.1016/j.clnu.2010.05.007

Sachs, K. V., Harnke, B., Mehler, P. S., & Krantz, M. J. (2016). Cardiovascular complications of anorexia nervosa: A systematic review. Int J Eat Disord, 49(3), 238-248. doi:10.1002/eat.22481.

Sim, L. A., McGovern, L., Elamin, M. B., Swiglo, B. A., Erwin, P. J., & Montori, V. M. (2010). Effect on bone health of estrogen preparations in premenopausal women with anorexia nervosa: a systematic review and meta-analyses. Int J Eat Disord, 43(3), 218-225. doi:10.1002/eat.20687.

Stoving, R. K., Horder, K., & Pedersen, M. (2008). [The role of the police in involuntary commitment]. Ugeskr Laeger, 170(21), 1852; author reply 1852.

Sundhedsstyrelsen. Spiseforstyrrelser. Anbefalinger for organisation og behandling. (2005).

ISBN, elektronisk: 87-7676-257-2. http://www.sst.dk

Vande Zande, V. L., Mazza, J. J., & Yale, S. H. (2004). Hematologic and metabolic abnormalities in a patient with anorexia nervosa. WMJ, 103(2), 38-40.

Vedal, T. S. J., Steen, N. E., Birkeland, K. I., Dieset, I., Reponen, E. J., Laskemoen, J. F., . . . Jonsson, E. G. (2018). Free thyroxine and thyroid-stimulating hormone in severe mental disorders: A naturalistic study with focus on antipsychotic medication. J Psychiatr Res, 106, 74-81. doi:10.1016/j.jpsychires.2018.09.014

Vestergaard, P., Emborg, C., Stoving, R. K., Hagen, C., Mosekilde, L., & Brixen, K. (2002). Fractures in patients with anorexia nervosa, bulimia nervosa, and other eating disorders--a nationwide register study. Int J Eat Disord, 32(3), 301-308. doi:10.1002/eat.10101

Watson, H. J., Yilmaz, Z., Thornton, L. M., Hubel, C., Coleman, J. R. I., Gaspar, H. A., . . . Bulik, C. M. (2019). Genome-wide association study identifies eight risk loci and implicates metabo-psychiatric origins for anorexia nervosa. Nat Genet. doi:10.1038/s41588-019-0439-2

Waugh, E. J., Woodside, D. B., Beaton, D. E., Cote, P., & Hawker, G. A. (2011). Effects of exercise on bone mass in young women with anorexia nervosa. Med Sci Sports Exerc, 43(5), 755-763. doi:10.1249/MSS.0b013e3181ff3961

World Health Organisation (WHO). International Classification of Disease, version 10 (ICD-10). (1992).

tiltoppen


Forfattere

Tovholder: René Klinkby Støving, phd, professor, specialeansvarlig overlæge. Endokrinologisk afdeling & Center for Spiseforstyrrelser, Odense Universitetshospital og Psykiatrien i Region Syddanmark.

Anette Solis, HU-læge, Endokrinologisk afdeling, Rigshospitalet.

Bjørn Richelsen, dr. med., professor, specialeansvarlig overlæge. Diabetes og Hormonsygdomme, Aarhus Universitetshospital.

Claus Larsen Feltoft, overlæge, Medicinsk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital.

Jacob Frølich, phd studerende, Endokrinologisk afdeling & Center for Spiseforstyrrelser, Odense Universitetshospital.

Jenna Ibsen, overlæge, Klinik Medicin, Aalborg Universitetshospital.

Laura Al-Dakhiel Winkler, phd, Center for Spiseforstyrrelser, Odense Universitetshospital.

Magnus Sjøgren, phd, Forskningslektor, ledende overlæge, Forskningsenhed for spiseforstyrrelser, Psykiatrisk Center Ballerup.

Morten Møller Poulsen, phd, Afdelingslæge, Diabetes og Hormonsygdomme, Aarhus Universitetshospital.

Pernille Holmager, phd, HU-læge, Medicinsk Endokrinologisk afdeling, Bispebjerg Hospital/Rigshospitalet.

Tovholder: 
Sigrid Bjerge Gribsholt
Publiceret: 2017
Næste revision: 2020

Indledning

Fedmekirurgi (bariatrisk kirurgi) har til formål at inducere vægttab hos patienter med svær fedme. Gastrisk bypass (RYGB) og sleeve gastrektomi (SG) er de hyppigste procedurer. I alt har cirka 15 000 danskere fået foretaget fedmekirurgi (2016). Efter 2010 er antallet af udførte procedurer faldet, således blev der udført cirka 800 operationer i 2016 (60 % RYGB) Der findes ikke opgørelser over antallet af danskere der har fået foretaget fedmekirurgi i udlandet.

tiltoppen  

Hvad omfatter denne NBV

Forløbet omkring og komplikationer efter Roux-en-Y gastrisk bypass (RYGB) og Sleeve gastrektomi (SG).

Hvad omfatter denne NBV ikke

Ikke-kirurgisk vægttabsbehandling, plastikkirurgi efter fedmekirurgi, andre fedmekirurgiske procedurer end ovenfornævnt, ej heller eksperimentelle fedmekirurgiske procedurer. Grundig gennemgang af fordele ved fedmekirurgi.

tiltoppen  

Diagnosekoder

Roux-en-Y gastrisk bypass (KJDF10, KJDF11), Sleeve gastrektomi (KJDF40, KJDF41), Tilstand med gastrisk bypass (Z98.0C), Tilstand med gastrisk sleeve resektion (Z98.0D)

Følgetilstand efter fedmekirurgi (DT983B) efterfulgt af

 • Jernmangelanæmi pga. malabsorption af jern (D50.1)
 • Anden form for hypoglykæmi (E16.1)
 • Osteomalaci efter operation (M83.2A) /D-vitamin mangel uden specifikation(E55.9)
 • Svær proteinmangelsygdom uden specifikation (E43.9)
 • Mild proteinmangelsygdom uden specifikation (E44.1)
 • Moderat proteinmangelsygdom uden specifikation (E44.0)

  tiltoppen

Organisation, visitation og henvisning

Hvem kan tilbydes fedmekirurgi?

Kriterierne for at tilbyde fedmekirurgi ændrer sig løbende. I 2017 er der udkommet to rapporter vedrørende fedmekirurgi; National Klinisk Retningslinje: Fedmekirurgi (NKR) som er en faglig baseret rapport udgivet af Sundhedsstyrelsen og Visitationsretningslinjerne (VR 2017) udgivet af Sundhedsstyrelsen (og Danske Regioner), hvor der i sidstnævnte også tages hensyn til de økonomiske rammer for fedmekirurgi. Den aktuelle VR2017 er på nogle områder diffus/uklar og dermed svært anvendelig i klinisk hverdag. I tabel 1 fremstilles kriterierne mere konkrete og entydige, med henblik på at sikre ensartethed i indstilling til fedmekirurgi på landsplan.

Tabel 1. Indikationer og kontraindikationer for fedmekirurgi

Fedme table1

På alle bariatriske centre bør der operettes et multidisciplinært (bariatrisk) team (MDT), bestående af endokrinologer, diætister, sygeplejersker og kirurger - alle med særlig erfaring og ekspertise indenfor bariatrisk kirurgi. MDT kan ved behov suppleres med speciallæger i f.eks. anæstesi, psykiatri eller gynækologi og obstetrik. På regelmæssige MDT møder, diskuteres komplekse patienter samt patienter, der ikke opfylder de klassiske kriterier for fedmekirurgi nævnt i punkt 1.

Henvisning til fedmekirurgi?

Praktiserende læge eller anden læge, som har patienten i behandling henviser patienten til de steder i Regionen, som er udpeget til visitation af fedmekirurgi, sædvanligvis en Endokrinologisk Afdeling, med henblik på mulighed for fedmekirurgi i offentligt regi. Forud for henvisning forudsættes det, at patienten over et længere forløb, inden for de seneste 3 år, har forsøgt seriøs og superviseret konventionel vægttabsbehandling gerne suppleret med medicinsk behandling. Henvisningen skal udformes som beskrevet i Sundhedsstyrelsens visitationsretningslinje (tabel 2).
Forud for henvisningen bør henvisende læge overordnet have diskuteret de væsentligste fordele og ulemper ved fedmekirurgi med patienten (tabel 3).

Tabel 2: Krav til henvisning forud for fedmekirurgi

Fedme table2

Tabel 3: Fordele og ulemper ved fedmekirugi

Fedme table3

tiltoppen

Patientforløb

Præoperativt forløb

For at sikre optimalt resultat skal præoperativ udredning, fedmekirurgi og postoperativ opfølgning ses som et sammenhængende patientforløb. Patientforløbet er identisk for SG og RYGB. Se figur1.

Figur 1: Flowchart over fedmekirurgisk forløb.

fedme fig1

Ved forundersøgelsen udredes patienten for egnethed til fedmekirurgi. Patienten udredes biokemisk som i tabel 4. Det sikres, at patienten opfylder kriterierne for bariatrisk kirurgi, samt at der ikke foreligger medicinske, anæstesiologiske, kirurgiske eller psykiatriske kontraindikationer for operationen. Der informeres om fordele og ulemper ved de to kirurgiske metoder (tabel 5) samt risici for kirurgiske, medicinske og ernæringsmæssige komplikationer. Vitamin- og mineralmangel søges korrigeret og behandling af følgesygdomme såsom dysreguleret type 2 diabetes søges optimeret.

Patienten informeres om, at der skal dokumenteres et vægttab på minimum 8 % af udgangsvægt indenfor 3-6 måneder forud for operationen. Vægttabet skal dels resultere i en reduktion af leversteatose, for at lette operationen, dels demonstrere at patienten kan efterleve de kost- og livsstilsændringer, der også er nødvendige efter operationen. Det præoperative vægttab kan opnås ved hjælp af forskellige former for hypokalorisk diæt eventuelt suppleret med medicinsk behandling.

Tabel 4: Præ- og postoperativ biokemisk monitorering

Fedme table4

 Når patienten er vurderet egnet til fedmekirurgi

 1. Undersøgelse for helicobacter pylori infektion med urea-breath-test eller ved fæces-antigen-test. Begge har en høj sensitivitet >95%, men sensitiviteten reduceres ved pågående brug af protonpumpehæmmere og antibiotika. Ved positiv test behandles iht. lokale retningslinjer. Der er ikke indikation for re-testning efter behandling.
 2. Kirurgisk forundersøgelse, hvor eventuelle kirurgiske problematikker afklares og operationstypen aftales eller konfirmeres.
 3. Anæstesiologisk forundersøgelse.
 4. Flere centre tilbyder desuden struktureret patientundervisning, der skal sikre at patienterne har modtaget fyldestgørende information om operationen samt det peri- og postoperative forløb.
 5. Perioperativ lavmolekylært heparin iht. lokale retningslinjer.
 6. Anfør postoperativ plan for diabetesbehandling i journalen. (Link til særlige tilstande Diabetes)

tiltoppen

Perioperativt forløb

Fedmekirurgi udføres altid laparoskopisk og patienten forventes udskrevet dagen efter uden restriktioner mht. kosten. Man kan forvente at genoptage arbejde efter ca. 14 dage afhængig af erhverv.

Gastric bypass

Ved operationen deles ventriklen og der dannes en godt 30 ml stor ny-ventrikel (pouch), der tømmer sig ned i et 1-1,5 m langt tyndtarmsstykke uden tilløb af galde/pankreassekret. Efter dette stykke kobles tyndtarmen med galde/pankreassekret til og føden kan bearbejdes og optages. Der fjernes intet væv under operationen.

Gastric sleeve

Ved operationen deles ventriklen fra antrum til tæt på eosofagus, således at der skabes et langt snævert ventrikelrør. Den overskydende del af mavesækken bortopereres.

bypasssleeve

Tabel 5: Fordele og ulemper ved RYGB og SG

Fedme table5

Tidlige postoperative komplikationer efter RYGB og SG

Risiko for blødning (1-2 %), infektion (1-2 %), porthulshernier (1-2 %), lækage ved pouch(RYGB)/stablerlinje (SG) (1 %) og død (0.04 %).
Patienter, som har fået foretaget fedmekirurgi skal instrueres i umiddelbart at kontakte det opererende center direkte ved feber, mavesmerter, utilpashed med hurtig puls eller lignende de første 3-4 uger efter operationen.

tiltoppen

Postoperativt forløb

Patienten følges ambulant af diætist, læge og sygeplejerske i medicinsk endokrinologisk regi to år efter operationen med henblik på at hjælpe patienten til at "vænne" sig til den nye situation samt tidligt at påvise eventuelle mangeltilstande eller andre bivirkninger. Se tabel 4 og afsnittet om biokemisk monitorering efter fedmekirurgi.

Ved ukompliceret forløb, afsluttes patienten efter 2 år i hospitalsregi til årlige kontroller ved egen læge (se tabel 4). Ved den afsluttende 2-års kontrol i hospitalsregi spørges der også til ønske om plastikkirurgisk vurdering i henhold til gældende retningslinjer. Patienten kan genhenvises ved graviditetsønske, ved relaps af type 2 diabetes eller såfremt der skulle opstå komplikationer til operationen.

tiltoppen

Diætetiske anbefalinger

Post-operativt

Den postoperative diæt skal sikre sufficient proteintilførsel, en glidende overgang til normalkost og minimere risikoen for kostrelaterede komplikationer som dumping og hyperinsulinæmisk hypoglykæmi. Mad og drikke bør hovedsagelig indtages særskilt, således at patienten drikker 15 min. inden og 30 min. efter måltidet.

Uge 1-2: Patienterne kan kun spise ganske lidt af gangen. Der anbefales flydende kost 1-2 dl. pr. servering hver 2. time. Der stiles imod et dagligt næringsindtag på ca. 5000 kJ indeholdende 70-90 g protein.

Uge 3-6: Patienten overgår til blød/moset mad fordelt på ca. 6-8 måltider dagligt. Langsomt optrappes mængden og konsistensen bliver grovere. Der stiles imod et dagligt næringsindtag på ca. 5000 -6500 KJ indeholdende 70-90 g protein.

Uge 7 og frem: Patienterne spiser som udgangspunkt almindelig kost i mættende mængder.

Kostrelaterede problemer

Når kostens konsistens bliver mere fast, er der levnedsmidler, der kan volde problemer. Her er store individuelle forskelle. Oftest skyldes disse problemer en forkert spiseteknik, f.eks. at patienten spiser for hurtigt, spiser for store mængder af gangen eller tygger føden utilstrækkeligt. Mange problemer kan afhjælpes med diætetisk vejledning.

tiltoppen

Vitamin og mineraltilskud efter fedmekirurgi (gælder RYGB og SG)

Tilskud

På trods af forskelle mellem RYGB og SG også med hensyn til malabsorption, anbefales ens mineral- og vitamintilskud postoperativt (tabel 6).

Tabel 6: Praktiske anbefalinger for tilskud efter fedmekirurgi (kilde)

Fedme table6

Biokemisk monitorering efter fedmekirurgi

Der henvises til tabel 4. Hvis mangeltilstande påvises forsøges dette korrigeret ved yderligere tilskud og anden relevant behandling (se særlige tilstand efter fedmekirurgi). Hvis behandlingsrespons udebliver henvises til relevant ambulatorium (sædvanligvis endokrinologisk).

Ændret optagelse af medicin efter fedmekirurgi (især RYGB)

Viden om optagelsen af medicin efter GB er meget begrænset, men overordnet må man være opmærksom på, at virkningen af en medicinsk behandling kan ændres efter RYGB.1 Optagelsen kan både være øget eller reduceret afhængig af det specifikke medikament. For at vurdere virkningen af medikamentet, kan det være nødvendigt at monitorere plasmakoncentrationerne af lægemidlet. Alternativt vurderes virkningen via blodprøver (f.eks. via TSH ved behandling af thyroideasygdomme) eller via symptomændring hos patienten. Nedenfor listes udvalgte lægemidlers ændrede optagelse.

"Retard" præparater: Alle former af "slow/extended/retard - release" lægemidler optages dårligt efter RYGB pga. den manglende ventrikel (plus mangel på lavt PH) samt hurtig tarmpassage, derfor tilrådes denne type præparater udskiftet med den almindelige version/hurtigt optagende version af præparatet. Kaliumtilskud bør gives i flydende form.

P-piller/Tamoxifen: Flere kasuistikker og enkelte små studier tyder på nedsat optagelse af kønshormoner eller kønshormonlignede stoffer efter RYGB, hvorfor der kan være behov for dosisøgning efter RYGB. I antikonceptions øjemed anbefales P-pille behandling suppleret med en anden antikonceptionsmetode eller erstattet med hormonspiral (IUD) efter RYGB.

Antikoagulantia: Optagelsen af warfarin er generelt øget efter RYGB, hvorfor der hos de fleste vil være behov for dosisreduktion i det mindste den første tid efter RYGB. I et enkelt mindre studie drejede det sig om en reduktion på ca. 20%. Hyppig monitorering af INR efter RYGB tilrådes.

Antidepressiva mv:En del bariatriske patienter har depression, angst, bipolar lidelse etc., og flere studier har vist let øget risiko for depressive symptomer, maniske/hypomaniske tilstande, og selvmordsforsøg efter bariatrisk kirurgi uden årsagen til dette er kendt.2,3 Reduceret optagelse og virkning af den givne medicin kunne være en mulighed. Det er bl.a. vist, at optagelsen af sertralin og duloxetin er nedsat efter RYGB, hvorfor man bør være opmærksom på krævet dosisændring enten ved monitorering af plasmakoncentration eller nøje kontrol af kliniske symptomer.

tiltoppen

Særlige tilstande

Diabetes

Man skal være særlig opmærksom på den glycæmiske regulation hos patienter med diabetes før, under og efter fedmekirurgi (1,4-6).

Præoperativt:

Den glykæmiske regulation bør optimeres forud for fedmekirurgi. Som ved al anden kirurgi hos patienter med diabetes, er dårlig glykæmisk regulation associeret med øget kirurgisk morbiditet. Specielt ved fedmekirurgi tyder studier på bedre vægttabsresultat ved god præoperativ diabeteskontrol. Optimalt bør HbA1c være < 48 mmol/mol (< 6,5 %), men det vil ofte være svært opnåeligt hos patienter med dårlig regulation og langvarig diabetes. Som ved anden elektiv kirurgi anbefales et HbA1c < 69 mmol/mol (< 8,5 %), præoperativt, hvilket kan kræve intensivering af den antidiabetiske behandling forud for indstilling til fedmekirurgi.

Perioperativt:

Type 1 diabetes
Skal forsætte med at tage insulin, men ofte i reduceret mængde, hvilket afstemmes helt individuelt. Det anbefales at patienten er indlagt 2-3 dage efter operationen med henblik på at estimere postoperative insulinbehov.
Type 2 diabetes 
Behandling med metformin, sulfonylurea, DPP-4-inhibitorer, SGLT-2-inhibitorer og GLP-1 analoger pauseres umiddelbart forud for fedmekirurgi. Patienter med type 2 diabetes, som behandles præoperativt med insulin skal behandles og monitoreres som ved anden kirurgi .

Umiddelbart postoperativt (hvor udfordringen er at undgå hypoglykæmi):

Type 1 diabetes
Patienter med type 1 diabetes på basal/bolus behandling, vil ofte have behov for dosisreduktion i måltids insulin, men skal fastholde den basale insulin, om end en dosisreduktion kan komme på tale på et senere tidspunkt i behandlingsforløbet. Det anbefales at patienten er indlagt 2-3 dage efter operationen med henblik på at estimere postoperative insulinbehov.

Type 2 diabetes 
Patienter med type 2 diabetes vil efter bariatrisk kirurgi, og specielt efter RYGB operation, ofte opleve dramatiske effekter på blodsukkeret umiddelbart efter operationen. Der anbefales derfor følgende forholdsregler:

 • Insulindosis halveres. Hvis patienten får basal/bolus behandling skal der reduceres markant i mængden af bolus insulin, ofte skal denne seponeres. Alternativt kan man under indlæggelsen i første postoperative døgn estimere behov ud fra insulin efter skema. Hvis behovet er <20 I.E. / døgn seponeres insulin. Hvis behovet er >20 I.E./døgn behandles med langtidsvirkende insulin sv.t. det beregnede behov.
 • Metformin giver ikke hypoglykæmi og kan ofte genoptages umiddelbart postoperativt, når nyrefunktionen er kontrolleret.
 • Sulfonylurea kan give hypoglykæmi og seponeres, men kan genoptages ved behov.
 • Der er ikke publicerede erfaringer med GLP-1analoger, DPP-4 inhibitorer og SGLT-2 inhibitorer, men følgende kan foreslås:
  • SGLT-2-inhibitorer behandling giver ikke hypoglykæmi og kan genoptages ved behov.
  • Inkretin baseret behandling (DPP-4-inhibitorer og GLP-1-analoger) bør almindeligvis ikke genoptages efter RYGB, da det endogene GLP-1 (inkretin) niveau er forhøjet i en sådan grad, at inkretin-baseret behandling oftest ikke er meningsfuld. Efter SG kan inkretinbaseret behandling (DPP-4i og GLP-1analoger) genoptages ved behov (begrænset viden).

Ændringer i den antidiabetiske behandling kan mest hensigtsmæssigt anføres i den endokrinologiske journal forud for det operative indgreb. Det er vigtigt, at patienten monitorerer p-glukose hyppigt i de første uger postoperativt og i samarbejde med endokrinologisk afdeling tilpasser behandlingen.

Screening for diabetesrelaterede komplikationer efter operation

Det anbefales at patienter med præoperativ diabetes (uanset om diabetesremission er opnået efter fedmekirurgi eller ej) følger vanlige retningslinjer for screening af diabetiske senkomplikationer (7,8) (Link til NBV type 1 og NBV type 2)

Fertilitet og prævention

 Kvindelig fertilitet bedres betydeligt allerede kort tid efter fedmekirurgi (9). Graviditet anbefales undgået de første 12 måneder postoperativt, da kvindens krop her er i katabol fase (DSOG 2017). Effektiv prævention bør sikres (se Ændret optagelse af medicin efter fedmekirurgi (især RYGB)). Tidlig graviditet efter fedmekirurgi er dog ikke indikation for provokeret abort, da der er mange kasuistiske meddelelser om at en sådan graviditet sædvanligvis forløber uden de store problemer.
Man bør (ved måling af HbA1c) forud for graviditet sikre sig at en kvinde med type 2 diabetes før fedmekirurgi ikke har fået relaps af diabetes forud for graviditeten.

Vitamin- og mineraltilskud før og i graviditeten:

Forud for graviditet bør man sikre sig, at der ikke foreligger vitamin- og mineralmangler (tabel 4). Anbefalede kosttilskud under graviditet efter GB fremgår af tabel 7.

 Tabel 7: Anbefalede kosttilskud under graviditet og amning for gravide efter RYGB samt referenceværdier for ikke gravide (efter www.dsog.dk)

Fedme table7

*Tilskud anbefales kun til gravide og ammende, som ikke har dagligt indtag af mælkeprodukter sv. t. ½ l. mælk
** Ved manglende effekt af p.o. behandling (P-Ferritin < 30 μmol/l) efter 1. trimester gives i.v. jern.
Hvis Hb < 6,5 mmol/l, men normal P-Ferritin gentages rødt blodbillede (Hb, ferritin, Cobalamin og Folat) efter 10-14 dage.
***Rigshospitalets Metodeliste

Kontroller i graviditeten:

Alle gravide, der er bariatrisk opererede skal følges tværfagligt af obstetriker, endokrinolog og diætist på et hospital. Der skal desuden være beskrevet et samarbejde mellem ovennævnte faggrupper og kirurger med erfaring og ekspertise i bariatrisk kirurgi.

Diagnosticering af gestationel diabetes (GDM):

Trods bariatrisk kirurgi er vedvarende overvægt hyppig, og screening for gestationel diabetes skal foretages på samme indikationer som for ikke-opererede. Oral glukosebelastningstest kan være svær at gennemføre for patienten pga. risiko for dumping. I stedet anbefales det at følge kvinderne med glukoseprofiler (hjemmemonitorering) x 2-3 på vanlige screeningstidspunkter, alternativt med HbA1c måling.
Præprandielt BG>6 mmol og postprandielt (1½ time) BG >8 mmol tolkes som GDM. Behandling og monitorering af påvist GDM følger vanlige retningslinjer.

Komplikationer under graviditeten:

En række bariatriske komplikationer er hyppigere under graviditet (fx intern herniering). Det anbefales derfor at gravide kvinder, som har fået foretaget fedmekirurgi, der udvikler smerter i øvre abdomen konfereres med eller tilses af abdominalkirurg med ekspertise i bariatrisk kirurgi.
Der foreligger opdateret NBV i DSOG regi vedrørende den obstetriske opfølgning.

tiltoppen

Komplikationer

Medicinske

Hypoglykæmi og dumping:

Postprandiel hyperinsulinæmisk hypoglykæmi (reaktiv hypoglycæmi) er en velbeskrevet komplikation, der ofte først symptomgivende år efter RYGB. Symptomerne varierer meget i sværhedsgrad fra almindeligt ubehag, koldsved og hjertebanken (5-30% af RYGB patienter) til neurologiske symptomer på svær hypoglykæmi med besvimelse og kramper (<1%). Reaktiv hypoglykæmi er mindre hyppigt efter SG.

Hos patienter som har gennemgået fedmekirurgi bør man derfor have skærpet opmærksomhed på hypoglykæmi både ved ambulant opfølgning og i forbindelse med indlæggelse. Den akutte behandling af hypoglykæmi adskiller sig ikke fra gængse retningslinjer for behandling af hypoglykæmi.

Ved mistanke om recidiverende svær/alvorlig hypoglykæmi kan udredning og evt. behandling med fordel foregå på endokrinologiske afdelinger med specialistviden inden for fedmekirurgi. Udredningen fokuserer på dokumentation af hypoglykæmien, typisk med kontinuerlig glukose monitorering (link til CGM/FGM NBV) i kombination med måltids- og symptomdagbog. Behandlingen fokuserer primært på diætetisk rådgivning, idet en diæt med reduceret indhold af kulhydrater ofte vil kunne reducere de glykæmiske udsving og insulinproduktionen og dermed frekvensen af hypoglykæmi. Er dette utilstrækkeligt kan man farmakologisk behandle, med fx en alfaglukosidase inhibitor (Acarbose) eller en somatostatinanalog (Octreotid/Sandostatin LAR). I svære tilfælde kan det været nødvendigt med tilbagelægning af RYGB’en.

Hypoglykæmi symptomerne kan i visse tilfælde være svære at afgrænse fra almindelig dumping, som dog oftest forekommer inden for den første time efter måltidet og har en tendens til at aftage med tid efter operationen. Behandlingen af dumping er helt overvejende diætetisk og fokuserer på reduktion af kulhydratindtag. Dog kan i de sværeste tilfælde overvejesmedicinering som ved reaktiv hypoglycæmi.

Anæmi:

Anæmi er en hyppig komplikation efter både RYGB og SG, særligt hos kvinder i den fertile alder og skyldes oftest jernmangel som følge af nedsat intestinal jernabsorption, alternativt B12-vitaminmangel samt eventuelle kostændringer. Udredning følger vanlige retningslinjer for anæmi-udredning, dog kan særligt gastroskopi kræve specialisterfaring. Ved simpel jernmangelanæmi anbefales peroralt jerntilskud 200 mg dagligt, dosis kan fordobles ved utilstrækkelig effekt såfremt dette tolereres. Hos kvinder uden graviditetsønske kan blodtab i forbindelse med menstruationer reduceres med hormonspiral. Hvis peroral behandling ikke kan gennemføres grundet intolerans eller dårlig patientkompliance, kan intravenøs jernsubstitution komme på tale.

Diarré:

Diarre i tilknytning til bariatrisk kirurgi er mest udtalt efter RYGB, enten i relation til dumping, som konsekvens af bakteriel overvækst eller galdesyremalabsorption; men der ses også øget forekomst af pancreaseinsufficiens. Behandlingen kan være diætetisk, involvere antibiotika, evt. galdesyresekvestranter eller evt tilskud af pancreasenzymer.

Malabsorption af vitaminer og mineraler (særligt kalk og D-vitamin):

Særligt efter RYGB er absorptionen af fedtopløselige vitaminer og nogle mineraler kompromitteret. Der ud over ses et tab i knoglemineralindhold grundet det store vægttab (nedsat belastning af knoglerne). Utilstrækkelig tilførsel af kalk og D-vitamin kan medføre sekundær hyperparathyroidisme og kan bidrage til yderligere afkalkning af knogler. Derfor anbefales substitution med kalk og D-vitamin (se afsnit om vitamin og mineraltilskud efter fedmekirurgi).

Kirurgiske

Postoperative kirurgiske komplikationer < 1 mdr. efter operationen:

Pt. bør ses af det opererende bariatriske team ved feber, smerter og/eller opkastning. Anastomoselæk fra staplerlinjerne, intraabdominale abscesser, portatrombose og/eller ulcus/stenose kræver hurtig håndtering af komplikationen. Patienter med betydende synkebesvær, kan blive så dehydrerede, at en indlæggelse til iv væske vil være hensigtsmæssig.

Postoperative kirurgiske komplikationer > 1 mdr. efter operationen og < 2 år:

Efter RYGB er intern herniering, galdesten og ulcus er de hyppigste komplikationer på lang sigt. Invagination, volvulus, porthulshernier og sammenvoksninger ses. Med det øgede antal SG vil antallet af patienter med refluks esofagitis formentlig også øges.

Postoperative kirurgiske komplikationer > 2 år efter operationen:

Som ovenfor, men grundig medicinsk gennemgang er obligatorisk. I alle regioner bør findes et set-up, hvor der kan konfereres med kirurger med erfaring og ekspertise indenfor bariatrisk kirurgi.

Forfattere

Tovholder: Sigrid Bjerge Gribsholt

Caroline Bruun Abild, Jens Meldgaard Bruun, Carsten Dirksen, Anne Samsø Engberg, Claus Bogh Juhl, Nils Bruun Jørgensen, Lene Ring Madsen, Peter Rask, Bjørn Richelsen

Referencer

 1. Bland CM, Quidley AM, Love BL, Yeager C, McMichael B, Bookstaver PB. Long-term pharmacotherapy considerations in the bariatric surgery patient. Am J Health Syst Pharm. 2016;73(16):1230-1242.
 2. Powers PS, Rosemurgy A, Boyd F, Perez A. Outcome of gastric restriction procedures: Weight, psychiatric diagnoses, and satisfaction. Obes Surg. 1997;7(6):471-477.
 3. Peterhansel C, Petroff D, Klinitzke G, Kersting A, Wagner B. Risk of completed suicide after bariatric surgery: A systematic review. Obes Rev. 2013;14(5):369-382.
 4. Membership of the Working Party, Barker P, Creasey PE, et al. Peri-operative management of the surgical patient with diabetes 2015: Association of anaesthetists of great britain and ireland. Anaesthesia. 2015;70(12):1427-1440.
 5. Perna M, Romagnuolo J, Morgan K, Byrne TK, Baker M. Preoperative hemoglobin A1c and postoperative glucose control in outcomes after gastric bypass for obesity. Surg Obes Relat Dis. 2012;8(6):685-690.
 6. Thorell A, Hagstrom-Toft E. Treatment of diabetes prior to and after bariatric surgery. J Diabetes Sci Technol. 2012;6(5):1226-1232.
 7. Buse JB, Caprio S, Cefalu WT, et al. How do we define cure of diabetes? Diabetes Care. 2009;32(11):2133-2135.
 8. Gorman DM, le Roux CW, Docherty NG. The effect of bariatric surgery on diabetic retinopathy: Good, bad, or both? Diabetes Metab J. 2016; 40:354-364.
 9. Milone M, De Placido G, Musella M, et al. Incidence of successful pregnancy after weight loss interventions in infertile women: A systematic review and meta-analysis of the literature. Obes Surg. 2016;26(2):443-451.

Tovholder: 
Sanne Fisker
Første version: Oktober 2017
Næste revision: Oktober 2020

Hvad omfatter denne NBV

Indikationer for og effekter af CGM og FGM ved type 1 diabetes hos børn, unge og voksne. Særlige indikationer for CGM ved type 1 og type 2 diabetes, sekundær diabetes, graviditet samt hypoglykæmi efter bariatrisk kirurgi. Kort beskrivelse af opstart af og opfølgning på anvendelse af CGM og FGM.

Hvad omfatter denne NBV ikke

Teknisk instruktion (brugsvejledning) i brugen af CGM og FGM samt priser og finansiering.

tiltoppen  

Diagnosekoder (ICD)

 • E10, E10.2-9
 • E11, E11.2-9
 • E13.8, E13.9
 • E16.1

  tiltoppen

Definition og forkortelser

BG

Blod glukose. Anvendes her som forkortelse for kapillærglukose målt med almindelige glukosemålere, som dog er kalibrerede til at angive resultatet som plasmakoncentration af glukose.

Blindet CGM

CGM kan anvendes i en blindet udgave, hvor glukose-resultaterne ikke er tilgængelige før aflæsning hos behandleren.

CGM

Continuous glucose monitoring: kontinuerlig subkutan glukosemåling via sensor indeholdende enzymet glukoseoxidase, som reagerer med glukose i interstitielvæsken, hvorved en svag strøm opstår. Strømmen omsættes til sensorglukose-værdier (SG), som transmitteres til en monitor. For CGMs vedkommende sker dette automatisk og løbende ca. hvert femte minut.

CGM Stand-alone

CGM som ikke er integreret med insulinpumpe. Bruges oftest sammen med penbehandling, men kan anvendes, hvis ikke-kompatibel insulinpumpe og CGM ønskes anvendt.

FGM

Flash glucose monitoring: måleteknologien er som ved CGM. Resultatet aflæses ved at føre en scanner med display henover sensoren.

LGS

Low-glucose-suspend, pausering af insulintilførsel af Sensor-Augmented-Pump, når prædefineret lav sensorglukose værdi rammes.

MARD

Mean Absolut Relative Difference. Bruges som præcisionsmål for sensor performance. Angiver gennemsnitsafvigelsen mellem sensor og referencemåling (blodglukosemåling ved laboratoriemåling).

Monitor

Afhængig af type kan monitoren for CGM være et selvstændigt apparat, en insulinpumpe eller en smartphone. For FGM er det et selvstændigt apparat.

Periodisk CGM

Kortere periode (1-4 uger) med anvendelse af CGM; åben i pædagogisk øjemed, evt. blindet til diagnostisk eller forskningsmæssigt formål.

Permanent CGM

Længerevarende åben CGM.

PLGM

Predictive-low-glucose-management. Pausering af insulintilførsel før prædefineret lav SG ud fra algoritmebaseret prædiktion af lavt SG 30 minutter senere.

SAP

Sensor-Augmented-Pump: En insulinpumpe tilsluttet CGM, hvor CGM værdier kan aflæses på pumpens skærm. Kan fås med varierende grader af integration mellem de to systemer. I de mest avancerede modeller afhænger pumpens insulintilførsel af CGM værdierne. I Danmark findes dog endnu kun modeller, hvor insulintilførsel kan pauseres ved lav og/eller prædikteret lav CGM værdi.

SG

Sensorglukose

SMBG

Self monitoring of blood glucose: kapillærglukose målt med almindelig glukosemåler.

Åben CGM

CGM målingerne er synlige og tilgængelige for patienten "real-time" og patienten kan selv aflæse data.

tiltoppen  

Baggrund

Baggrunden for at CGM og FGM helt eller delvist kan erstatte kapillærglukose måling er en god korrelation mellem glukoseniveauet i kapillærblod (BG) og i den subkutane interstitielvæske, hvor sensoren detekterer glukose (SG). Der er 5-15 minutters forsinkelse mellem SG og BG. Forsinkelsen bidrager til unøjagtighed, hvis BG fluktuerer, men er uden betydning ved stabilt BG. Sensoren til CGM skiftes hver 6.-7. dag og kalibreres 1-2 gange dagligt. Sensoren til FGM skiftes hver 14. dag og er fabrikskalibreret, dvs. uden behov/mulighed for kalibrering i anvendelsesperioden. Karakteristika for de enkelte CGM’er samt FGM fremgår af tabel 1. Alle ikke blindede CGM’er kan afgive alarmer ved højt og lavt SG samt ved hurtige ændringer. FGM kan ikke afgive alarmer. Generelt er CGM ikke godkendt til at danne grundlag for insulindosering, fraset en enkelt CGM version (se tabel 1). Dog er insulinpumper i SAP systemer godkendt til at stoppe insulintilførslen ved lave eller prædikterede lave CGM værdier. FGM er godkendt til anvendelse uden BG konfirmering, men BG-måling anbefales ved stærkt svingende SG eller lave SG-værdier. Kun de CGM/FGM med lavest MARD er godkendt til insulindosering uden BG konfirmering. For alle CGM/FGM systemer er usikkerheden (MARD) højere i de laveste og højeste BG områder og første dag efter sensorskift. Alle CGM/FGM-systemer detekterer glukose via enzymet glukoseoxidase, og derfor kan oxiderende agenser påvirke CGM værdien. Således påvirkes signalet i klinisk betydende grad ved indtag af paracetamol, idet der måles falsk for høje værdier.

Tabel 1: Oversigt over systemer til kontinuerlig glukosemåling (CGM) og flash glukosemåling (FGM)

Tabel 1

tiltoppen  

Aktuel udbredelse i Danmark

I Danmark er der en stigende brug af CGM. Det formodes at permanent CGM aktuelt anvendes hos 4-14 % af børn ved pædiatriske afdelinger og hos 3-20 % af voksne med Type 1 diabetes på endokrinologiske afdelinger. Den findes ingen registre over anvendelsen. FGM har været anvendt i Danmark siden efteråret 2016, og foreløbigt findes kun et enkelt produkt på markedet. Den foreløbige udbredelse er meget varierende og ikke kendt.

tiltoppen  

Indikationer og anbefalinger

Indikationer og anbefalinger for CGM og FGM er angivet i tabel 2. Evidens og baggrund for anbefalinger beskrives efterfølgende. Desuden er i tabel 2 angivet evidensbaserede anbefalinger for CGM hos børn, unge og voksne udformet af en task-force under Endocrine Society (46). Der findes ikke tilsvarende internationale anbefalinger for anvendelse af FGM. Af tabel 2 fremgår, at alle patienter med type 1 diabetes kan tilbydes CGM eller FGM. Figur 1 angiver vejledning om valg mellem CGM og FGM ved behov for skift fra almindelig glukosemåler.
Arbejdsgruppens erfaringer med anvendelse af CGM og FGM er angivet i tabel 3.

Tabel 2. DES’ anbefalinger for CGM og FGM ved diabetes samt anbefalinger for CGM ved type 1 diabetes fra Endocrine Society. * Vejledning i valg mellem CGM og FGM ses i figur 1.

Tabel 2

Figur 1. DES' vejledning om valg mellem CGM og FGM ved behov for skift fra almindelig glukosemåler.

Indikationer Figur 1

Tabel 3. Arbejdsgruppens erfaringer med FGM og CGM

Tabel 3

tiltoppen  

Effekter af CGM og FGM hos børn og unge

Glykæmisk regulation

Ved permanent brug af CGM opnås signifikant lavere HbA1c ved CGM i forhold til konventionel BG måling (10, 11), både ved pen- og pumpebehandling. Børn med højere HbA1c opnår større effekt af kombinationen pumpe og CGM (12).
Der er en tæt sammenhæng mellem hyppighed af brugen af CGM og reduktion i HbA1c. I JDRF studiet brugte kun ca. 50 % af børn og unge systemet sufficient. Post hoc analyser viste, at børn, der brugte systemet mindst 6 dage om ugen, havde et fald i HbA1c på 9 mmol/mol (0,8 %) uden flere tilfælde af hypoglykæmi (13,14). I en randomiseret undersøgelse hos børn i aldersgruppen 4-9 år er der ikke vist effekt af CGM, dog brugte kun 41 % af børnene CGM mindst 6 dage om ugen ved udgangen af undersøgelsen (15).
For FGM er der præliminære data fra et svensk studie blandt 7-18 årige, som viser en stigning fra 7 til 12 daglige glukosemålinger samt signifikant fald i HbA1c på 7 mmol/mol over 3 måneder hos patienter med HbA1c > 58 mmol/mol (7.5 %) (48).
Der findes endnu ikke randomiserede studier på børnepopulationer, som belyser langtidseffekterne af FGM på glukoseregulationen.

Hypoglykæmi

Tiden, der tilbringes i hypoglykæmi, er kortere ved sensorbrug end ved SMBG (16,17). Dog er der ikke påvist forskelle i forekomst af antallet af moderate og alvorlige tilfælde af hypoglykæmi ved brug af CGM, formentlig fordi man i studierne har udelukket patienter med recidiverende hypoglykæmi og hypoglykæmisk unawareness.
Ved anvendelse af CGM sammen med insulinpumper der understøtter automatisk stop for insulintilførsel (SAP med LGS) ved lave SG-værdier kan forekomsten af hypoglykæmiske episoder hos patienter med hypoglykæmi unawareness reduceres (18).
SAP med PLGM medfører også signifikant færre natlige hypoglykæmiske episoder (19) og signifikant mindre hypoglykæmi i forbindelse med moderat sport (20).
Angst for hypoglykæmi er meget udbredt hos forældre til børn med type 1 diabetes (21), men der findes kun få studier, som har undersøgt om angsten for hypoglykæmi reduceres ved brug af CGM. Mauras et al. fandt ingen forskel i angst for hypoglykæmi hos forældre til små børn ved SMBG kontra CGM (15), mens Rubin et al. fandt en reduktion af angst for hypoglykæmi hos børn og forældre, men ingen forskel i livskvalitet (44).
Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke litteratur som belyser effekten af FGM på risiko for eller angst for hypoglykæmi blandt børn og unge.

Livskvalitet

Der er fundet bedre livskvalitet hos forældre til børn, der brugte CGM (14, 15). I et randomiseret 12 måneders studie, hvor patienterne i halvdelen af studietiden brugte CGM og i den anden halvdel SMBG, var livskvaliteten signifikant bedre i CGM-armen hos voksne, men ikke hos børn (22).
Der foreligger endnu ikke studier som belyser om FGM øger livskvaliteten hos børn og unge med type 1 diabetes. Et ikke randomiseret studie har belyst oplevelserne med FGM i forhold til konventionel SMBG. Hovedparten af deltagerne fandt FGM mere komfortabel, mindre smertefuld, mere diskret samt hurtigere og lettere at anvende end SMBG. Desuden oplevede 60-70 % af patienterne, at FGM hjalp dem til en bedre forståelse af glykæmiske udsving, og de oplevede en større interesse i at passe deres diabetes. Mere end 95 % af deltagerne ville anbefale produktet til andre børn og unge med diabetes (5).
Ca. 10 % af børn med diabetes har alvorlig stikkeangst, men der er endnu ingen studier som belyser hvorvidt CGM/FGM ændrer dette.

Adhærens

JDRF studiet viste, at brug af CGM efter 12 måneder hos børn var markant faldende (13). Det er ikke nærmere beskrevet, hvad årsagen var, men klinisk erfaring antyder, at træthed af alarmer og hudproblemer kan være årsager. I et randomiseret studie på 26 uger blandt 146 børn med type 1 diabetes i aldersgruppen 4-9 år var der ved undersøgelsens afslutning kun 41 % af børnene, der fortsat brugte CGM dagligt. Børn, der brugte sensorer mindst 6 dage om ugen, havde et større fald i Hba1c end dem, der brugte dem sjældnere (15). Det er uvist om anvendelsen af sensorer af nyere dato, som er langt mindre samt mindre smertefulde at indsætte påvirker graden af anvendelse.
Der er derfor generel enighed om, at CGM skal bruges mere end 60 % af tiden for at være succesrig, og at de patienter, som forventes at have størst gavn, er dem, som har været vant til mange blodglukosemålinger i forvejen. Derudover viser klinisk erfaring, at specielt små børn, der kan have svært med at kommunikere symptomer på lavt blodsukker, og som dagligt passes af andre voksne end deres forældre, har endog meget stor gavn af CGM. Dette tilskrives muligheden for alarmer ved højt/lavt blodsukker og i visse tilfælde stop for insulintilførslen, hvis glukoseniveauet er på vej til at blive lavt.
For FGM er der ikke egentlige adhærensstudier. Generelt tolereres FGM godt og i børne- og ungepopulationer er frekvensen af lokalreaktioner (rødme, kløe, irritation) omkring 40 %, mens frekvensen af bivirkninger (allergiske reaktioner, blæredannelse og abrasio ved sensorfjernelse) er omkring 5 % (5, 6).
FGM er vist at fungere upåklageligt for 65 % i de forventede 14 dage med en gennemsnitlig anvendelighed på 9,3 dage. Hos 6 % blev FGM fjernet før de 14 dage pga. lokale gener. 60 % havde et ønske om at anvende FGM igen (6).

tiltoppen  

Effekter af CGM og FGM hos voksne

Glykæmisk regulation

Anvendelse af åben CGM medfører i randomiserede studier en gennemsnitlig reduktion af HbA1c på 4-6 mmol/mol (0,4-0,5 %) uden en samtidig øgning af forekomsten af hypoglykæmi (13, 35, 37). Faldet i HbA1c er afhængigt af udgangsværdien, og af hvor hyppigt CGM udstyret bruges. I en metaanalyse er således f.eks. ved et udgangs HbA1c på 86 mmol/mol (10,0 %) beregnet et forventeligt gennemsnitligt fald i HbA1c på 9 mmol/mol (0,9 %). I samme metaanalyse er effekten på HbA1c beregnet til at aftage med 1,5 mmol/mol (0,15 %) for hver dag om ugen udstyret ikke anvendes (36).
De fleste CGM studier har inkluderet både voksne og børn/unge samt medtaget enten insulinpumpe-behandlede eller en blanding af både insulinpumpe- og insulinpenbehandlede. To nyligt publicerede randomiserede undersøgelser med anvendelse af åben CGM hos voksne behandlet med insulinpen med HbA1c > 58 mmol/mol (7,5 %) har vist en reduktion af HbA1c på 4,7-6,6 mmol/mol (0,43-0,60 %) ved brug af CGM sammenlignet med SMBG (26, 27).
For FGM er det vist, at jo hyppigere patienterne anvender skanneren, jo bedre glykæmisk status opnås med såvel reduceret middelglukose som reduceret tid med hypo- og hyperglykæmi (51).
HbA1c betragtes fortsat som den klinisk bedst anvendelige parameter til vurdering af glykæmisk kontrol. Glukosesensorer giver mulighed for rapportering af glykæmisk variabilitet, men det er ikke entydigt dokumenteret, at det er en bedre parameter end HbA1c til vurdering af risiko for udvikling af diabetiske senkomplikationer.

Hypoglykæmi

CGM bør være en del af tilbuddet til patienter med hypoglykæmi unawareness, dvs. ophævede varslingssymptomer, især hvis dette resulterer i tilbagevendende alvorlig hypoglykæmi. Dette understøttes af data fra randomiserede studier, case serier og klinisk erfaring. Et randomiseret studie af patienter med nedsat hypoglykæmi awareness har fundet 60 % reduktion af alvorlig hypoglykæmi (49). Et andet studie viste dog ingen selvstændig effekt af CGM hverken som stand-alone løsning eller som led i SAP (47) tydende på, at effekten af teknologien er afhængig af en samtidig betydelig undervisnings- og adfærdsmæssig intervention. Derfor bør CGM hos patienter med unawareness løbende følges op med undervisning og data-analyse, inklusiv grad af brug, da systemet kun beskytter mod hypoglykæmi i det omfang det benyttes Ved anvendelse af CGM sammen med insulinpumper der understøtter automatisk stop for insulintilførsel (SAP med LGS) ved lave SG-værdier ses reduceret forekomst af hypoglykæmiske episoder (52).
Også patienter med anden årsag til alvorlig hypoglykæmi bør have tilbud om CGM, herunder patienter, som er truet på deres kørekort.
FGM har i et multicenter randomiseret studie udført på voksne med velbehandlet T1DM uden problematisk hypoglykæmi resulteret i reduceret tid med hypoglykæmi (-1.2 time/dag, BG<3.9 mM) blandt deltagere med FGM versus SMBG (4).
Da FGM ikke har tilknyttet alarmfunktion, har denne teknologi næppe nogen rolle hos patienter med unawareness.

Livskvalitet

Sensorkvaliteten er forbedret de senere år, og det er sammenhængende med, at nyere randomiserede studier har påvist en forbedret patienttilfredshed ved anvendelse af sensor og samtidig insulinpen (26-28) eller insulinpumpe (29-31). Nyere observationsstudier bekræfter også en øget patienttilfredshed hos patienter i behandling med CGM og insulinpumpe (31, 32).
I ét randomiseret studie med patienter i behandling med insulinpen eller insulinpumpe fandt man en generel øget patienttilfredshed med FGM, og de fleste patienter ønskede at fortsætte med at anvende FGM (3).
Det er ud fra studierne ikke muligt at afdække mere specifikke aspekter af patienttilfredsheden, som omfatter bl.a. mindre frygt for hypo- og hyperglykæmi.
Ikke alle patienter ønsker at anvende CGM eller FGM, men mange opnår en højere livskvalitet ved anvendelse af disse redskaber. Til brug i hverdagen vil såvel CGM som FGM formentlig kunne afhjælpe problemer i forbindelse med stikkeangst og uregelmæssig livsførelse i forbindelse med erhverv og fritid. Anvendelse af CGM og FGM kan hjælpe til at opnå en mere fleksibel hverdag med færre spekulationer og mindre frygt for hyper- og hypoglykæmi samt mindre behov for måling af blodglukose i løbet af dagen.

tiltoppen  

Særlige indikationer for CGM og FGM

Graviditet

Kun to studier har undersøgt effekten af at anvende CGM hos gravide med kendt diabetes før graviditeten, og ingen har hidtil undersøgt effekten af FGM. Resultaterne fra CGM studierne har været forskellige. Et britisk studie har vist lavere HbA1c (reduktion 7 mmol/mol (0,64 %) og lavere forekomst af makrosomi hos børnene ved anvendelsen af blindet CGM i 7 dage hver 4. uge i randomiseret design (38). Et dansk studie, hvor kvinder anvendte åben CGM i 6 dage, i alt 5 gange under graviditeten viste samme HbA1c og fosterudbytte sammenlignet med gruppen, som målte 7 daglige SMBG gennem hele graviditeten (39). Et stort multinationalt, randomiseret studie viste at CGM behandling under gravidteten resulterede i et bedre fosterudbytte samt bedre glykæmiske parametre (40).
Da mange gravide kvinder med diabetes måler SMBG > 12 gange dagligt, kan det alene af den grund være en lettelse at anvende CGM eller FGM. For præ-gravide kvinder er FGM/CGM en indikation m.h.p. at opnå optimal HbA1c forud for graviditet.
Ved høj risiko for alvorlig hypoglykæmi defineret som alvorlig hypoglykæmi året før graviditeten eller tidlig i graviditeten kan CGM tilbydes de første 20 uger af graviditeten (53).

LINK til NBV om Graviditet og Diabetes (kommer)

Periodisk/diagnostisk anvendelse af CGM

Der er ikke evidens for betydende klinisk effekt på HbA1c ved periodisk/diagnostisk brug af CGM. Ikke desto mindre er det en solid klinisk erfaring, at CGM kan være et vigtigt supplement til SMBG i diagnostik af glykæmiske svingninger i hverdagen, hvorved der hos den enkelte patient kan opnås enten bedre glykæmisk kontrol (HbA1c effekt), mere stabile glukoseværdier og/eller øget bevidsthed om glukoseniveauet i hverdagen. Der kan således være indikation for kortvarig (1-4 uger, der foreligger ikke evidens for den optimale varighed) CGM hos alle patienter med type 1 og insulinbehandlet type 2 diabetes, som ikke opnår det glykæmiske mål, og hvor årsagen ikke kan fastslås ved analyse af SMBG data. Det er væsentligt, at der under monitoreringen føres detaljeret dagbog over alle faktorer, som kan påvirke glukoseniveauet (måltider, kulhydratmængde og -art, insulindoser, fysisk aktivitet m.m.) mhp. detailanalyse af årsager til glukoseekskursioner. Herudover skal symptomatisk hypoglykæmi og behandlingen af denne registreres. Det er endvidere vigtigt, at monitoreringsperioden afspejler patientens dagligdag og diagnostisk CGM kan med fordel udføres som blindet CGM, således at patientens adgang til glukosedata er som vanligt for at undgå ændret korrektionsadfærd i observationsperioden.
Der bør anvendes en struktureret, gerne tværfaglig, tilgang til data-analysen, som bør foregå sammen med patienten. Diagnostisk CGM kan med fordel følges op af en periode med åben CGM, så patienten sikres mulighed for at arbejde med de identificerede problemstillinger over en længere periode.
Åben periodisk CGM er også benyttet som middel til at motivere patienter ved dårligt reguleret diabetes, men succes forudsætter en vis grad af motivation hos patienten for at bruge apparatet (24). Åben CGM kan formentlig hjælpe patienter i perioder med særlige udfordringer ift. diabetesregulationen, men der foreligger p.t. ikke evidens på dette område.

Postoperativ hypoglykæmi

Postprandial hyperinsulinæmisk hypoglykæmi er en velbeskrevet komplikation til bariatrisk kirurgi, hvor de ændrede anatomiske forhold medfører forandringer i den postprandiale sekretion af insulin og inkretinhormoner efter kulhydratindtag. Postprandial hypoglykæmi opstår oftest måneder til år efter operationen, og giver anledning til hypoglykæmiske symptomer 1-3 timer efter indtag af et kulhydratrigt måltid (33). Periodisk CGM kan anvendes i udredningen af såvel symptomatiske som asymptomatiske patienter, og CGM i 3 døgn er vist at være mere sensitiv end SMBG. Periodisk CGM kan også anvendes til monitorering af effekten på glukosevariabiliteten i forbindelse med diæt og medicinsk behandling af tilstanden (34).

LINK til NBV om Fedmekirurgi

Type 2 og sekundær diabetes

Studier med anvendelse af blindet CGM til type 2 diabetes har afsløret en højere forekomst end forventet af uerkendt hypoglykæmi hos både insulin- og tabletbehandlede patienter. Ingen studier har dog efterfølgende rapporteret om justering af behandlingsregimet på baggrund af data reducerer forekomsten af uerkendt hypoglykæmi. Blindet CGM har i flere både randomiserede og observationsstudier vist et fald i HbA1c efter adfærds- og/eller medicinændringer både hos insulin- og ikke-insulinbehandlede. I et åbent CGM studie blev 65 patienter (blandet tablet og insulinbehandlet) randomiseret til enten 3 dage CGM hver måned eller 4 SMBG daglig i 3 måneder. HbA1c faldt med 12,0 versus 4,37 mmol/mol (1,1 % versus 0,4 %), og motion blev øget i CGM gruppen (41).
I et 12 ugers studie blev 100 patienter randomiseret til enten CGM 2 uger hver 3. uge eller vanlig behandling. HbA1c faldt signifikant i CGM gruppen 10,9 versus 5,15 mmol/mol (1,0 % versus 0,5 %) (43), og efter 40 uger med vanlig behandling var forskellen bibeholdt (44). Det er fortsat uafklaret, hvor længe den glukosesænkende effekt holder efter anvendelse af blindet eller åben CGM i denne patientgruppe. Ligeledes er der ingen evidens for, hvor ofte man evt. skal anvende CGM hos type 2 diabetes.
Der foreligger et enkelt studie af FGM i patienter med insulinbehandlet type 2 diabetes, som har vist let reduceret forekomst af hypoglykæmi, men uændret HbA1c (50). Aktuelt er der ingen studier af hverken CGM eller FGM til sekundær diabetes.
Der kan være indikation for CGM eller FGM hos i udvalgte tilfælde hos patienter med diabetes efter pancretectomi. Der foreligger ingen evidens på området.

tiltoppen  

Organisering, undervisning og opfølgning

Der er ingen evidens på området.

Organisering

For at opnå optimalt udbytte af såvel permanent som periodisk CGM behandling samt FGM behandling og brug er det en forudsætning, at diabetesteamet besidder de nødvendige kompetencer for at varetage behandlingen og opfølgningen. CGM bør kunne tilbydes i alle afdelinger, der varetager behandling af type 1 diabetes og anses i dag som del af standardbehandling, som kan tilbydes motiverede patienter. Der er ikke altid muligt at vurdere på forhånd, hvem der kunne have gavn af CGM. Behandlingen bør principielt tilbydes til alle uafhængig af social status, etnicitet, uddannelse og alder, hvis der forventes gavn af behandlingen indenfor indikationen.
På samme måde bør FGM kunne tilbydes alle, hvis der forventes gavn af tilbuddet.

Udvælgelse

Hos børn, unge og voksne er konsekvent brug af CGM en forudsætning for at opnå effekt. I børnefamilier er det vigtigt, at barnet - og ikke kun forældrene – er indstillet på at benytte CGM. Det foreslås derfor, at familien kan afprøve systemet i 2-3 uger, inden det besluttes, om barnet skal fortsætte med CGM. Det foreslås også, at familien herefter underskriver en kontrakt, der angiver mål for behandlingen, og mulighed for at stoppe CGM-behandlingen, hvis målene ikke opnås over en 3 måneders periode. Hos voksne kræver det også motivation og forståelse for principperne for at få udbytte af sensoren. Hos både børn, unge og voksne kræves vedvarende opfølgning af, om systemerne anvendes tilstrækkeligt og korrekt, og om der er indikation for fortsat anvendelse. Transitionsfasen fra barn/ung til voksen udgør et særligt tidspunkt, hvor indikation for fortsat anvendelse eller for opstart af CGM/FGM bør vurderes.

Undervisning

Undervisning kan foregå individuelt eller i grupper. Det bør være et hands-on kursus, hvor også familier til børn lærer at bruge systemet.
Med FGM er der ikke behov for undervisning i samme omfang, da systemet ikke kræver indstilling af alarmer eller kalibrering. Der bør dog undervises i tolkning af blodglukose afhængigt af glukosetrenden.

Tabel 4. Undervisning ved start af CGM samt sikring af optimal CGM behandling

Tabel 4

Opfølgning

Det bør løbende vurderes, om der fortsat er indikation for anvendelsen af CGM/FGM, specielt om de anvendes i tilstrækkeligt omfang. Det bør også vurderes, om det er behov for supplerende undervisning i f.eks. kulhydrattælling for bedst muligt at kunne udnytte mulighederne.
I forbindelse med øvrig kontrol i diabetesklinikken gennemgås for både FGM og CGM glukosestatistik ved downloads (middelværdier, standard deviationer, variationskoefficienter, fordeling af glukoseværdier (høj, lav, i målområde), glukoseværdier over ugedagene samt over døgnet i relation til søvn, måltider og aktiviteter mhp optimering af handlinger og insulindosering (1). For CGM vurderes om sensorindstillinger bør justeres (grænser for alarmniveauer ved lav/høj glukose). Gennemgangen kan foretages efter modellen i tabel 5.

Tabel 5. Gennemgang af download fra CGM og FGM

Tabel 5

tiltoppen  

Fremtid

CGM har været på markedet i ca. 15 år. De første versioner var unøjagtige og sensorskift var smertefuldt for patienterne. Udviklingen har medført større præcision og brugervenlighed samt avancerede muligheder for aflæsning. Det vurderes, at fortsatte forbedringer vil øge udbyttet af anvendelsen.
FGM er relativ nyudviklet og der er kun publiceret få studier. Vi forventer flere data, som må styrke indikationen for at anvende FGM. Endelig er helt nye CGM systemer på vej med længere ”levetid”. Et eksempel på dette er Eversense, hvor sensoren med et lille snit placeres i underhuden i 90 dage, inden den skal skiftes, og data sendes til en smartphone. Den har vist sig at være mere akkurat end de nuværende CGM systemer og er allerede lanceret i Sverige. Resultater fra studier med den nyeste teknologi forventes at medføre behov for hyppig justering af indikationsområde for CGM og FGM. Integration mellem insulinpumper og sensorer forventes indenfor en kortere årrække at resultere i komplet lukkede systemer, også kaldet kunstige bugspytkirtler, til kommercielt brug.

tiltoppen  

Forfattere

Tovholder: Sanne Fisker

Region Nordjylland
Peter Gustenhoff

Region Syddanmark
Hans Jørgen Gjessing

Region Hovedstaden
Kirsten Nørgaard
Birthe Olsen (pædiatri)
Ulrik Pedersen-Bjergaard
Kasper Pilgaard (pædiatri)

Region Sjælland
Eva Black

Region Midtjylland
Britta Kremke (pædiatri)
Louise Wamberg
Sanne Fisker

tiltoppen  

Referencer

1. Outpatient Glucose Monitoring. Consensus statement. american association of clinical endocrinologists and American College of Endocrinolgy. Endocrine Practice 2016; 22(2):231-261
2. Bailey T et al. The performance and usability of a factory-calibrated flash glucose monitoring system. Diabetes Technol Ther 2015:787-94
3. Bolinder J et al. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia in type 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomised controlled trial. Lancet (2016):2254-63
4. Dover AR et al. Flash glucose monitoring improves outcomes in a Type 1 Diabetes Clinic. J Diabetes Sci Technol. 2017;11(2): 442-43
5. Edge J et al. An alternative sensor-based method for glucose monitoring in children and young people with diabetes. Arch Dis Child. 2017;0:1-7
6. Rai S et al. Feasibility and acceptability of ambulatory glucose profile in children with Type 1 diabetes mellitus: A pilot study. Indian J Endocrinol Metab. 2016;20(6):790-94
7. Svensson J et al. Danish Registry of childhood and adolescent diabetes. Clin Epidemiol. 2016;25(8):679-683.
8. http://www.endocrinology.dk/PDF/2016_insulinpumpe.pdf
9. Olsen B et al. Insulin pump treatment; increasing prevalence, and predictors for better metabolic outcome in Danish children and adolescents with type 1 diabetes. Pediatr Diabetes. 2015;16:256–262
10. Poolsup N et al. Diabetology & Metabolic Syndrome 2013;5:39
11. Yeh HC et al. Comparative effectiveness and safety of method of insulin delivery and glucose monitoring for diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Ann Int Med. 2012;157(5):336-47
12. Foster NC et al. for the Exchange Clinic Network: continuous glucose monitoring in patients with type 1 diabetes using insulin injections. Diabetes Care 2016;39:e81-e82
13. Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group. N Engl J Med. 2008:359:1464-1476
14. Chase et al. Continuous Glucose Monitoring in Youth with Type 1 Diabetes: 12-Month Follow-Up of the Juvenile Diabetes. Research Foundation continuous glucose monitoring randomized trial. Diabetes Technol Ther. 2010;12(7):507-515.
15. Mauras N et al. Diabetes Research in Children Network (DirecNet) Study Group. A randomized clinical trial to assess the efficacy and safety of real-time continuous glucose monitoring in the management of type 1 diabetes in young children aged 4 to <10 years. Diabetes Care 2012;35:204–210
16. Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group. The effect of continuous glucose monitoring in well-controlled type 1 diabetes. Diabetes Care 2009;32(8):1378-1383
17. Battelino T et al. Effect of continuous glucose monitoring on hypoglycemia in type 1 diabetes. Diabetes Care 2011;34(4):795-800
18. Ly TT et al. Effect of sensor-augmented insulin pump therapy and automated insulin suspension vs standard insulin pump therapy on hypoglycemia in patients with type 1 diabetes: a randomized clinical trial: JAMA 2013;310:1240–1247
19. Buckingham BA et al. Predictive low-glucose insulin suspension reduces duration of nocturnal hypoglycemia in children without increasing ketosis. Diabetes Care 2015;38:1197-2014
20. Abraham MB et al. Effectiveness of a predictive algorithm in the prevention of exercise-induced hypoglycemia in type 1 diabetes. Diabetes Technology and Therapeutics 2016;18(9):546-550
21. Bernard K et al.Fear of hypoglycaemia in parents of young children with type 1 diabetes: a systematic review BMC Pediatrics 2010 DOI:10.1186/1471-2431-10-50)
22. Hommel E et al. Impact of continuous glucose monitoring on quality of life, treatment satisfaction, and use of medical care resources: analyses from the SWITCH study: Acta Diabetol. 2014;51:845-851
24. Glowinska-Olszewska B et al, Monthly use of a real-time continuous glucose monitoring system as an educational and motivational tool for poorly controlled type 1 diabetes adolescents. Adv Med Sci. 2013;58(2):344-352
26. Beck RW et al. Effect of continuous glucose monitoring on glycemic control in adults with type 1 diabetes using insulin injections. JAMA 2017;317:371-8
27. Lind M et al. Continuous glucose monitoring vs conventional therapy for glycemic control in adults with type 1 diabetes treated with multiple daily insulin injections. JAMA 2017:317:379-387
28. Riveline J-P et al. Assessment of patient-led or physician-driven continuous glucose monitoring in patients with poorly controlled type 1 diabetes using basal-bolus insulin regimens: a 1-year multicenter study. Diabetes Care 2012;35:965-71
29. Rubin RR et Peyrot M. Patient-reported outcomes for an intergrated real-time continuous glucose monitoring insulin pump system.. Trial Diab Tech Ther 2009;11:57-62
30. Hermanides J et al. Sensor-augmented pump therapy lowers HbA(1c) in suboptimally controlled Type 1 diabetes; a randomized controlled trial Diabet Med. 2011;28:1158-67
31. Nørgaard K et al. Routine sensor-augmented pump therapy in Type 1 diabetes: The INTERPRET Study. Diab Tech Ther. 2013;15:273-280
32. Schmidt S, Nørgaard K. Sensor-augmented pump therapy at 36 months. Diab Tech Ther. 2012;14:1174-7
33. Eisenberg et al. ASMBS Position statement on postprandial hyperinsulinemic hypoglycemia after bariatric surgery. Surg Obes Relat Dis. 2017;13:371-378
34. Nielsen et al. Continuous glucose monitoring after gastric bypass to evaluate the glucose variability after low-carbohydrate diet and to determine hypoglycemia. Obes Surg. 2016;26:2111-2118.
35. O’Connell MA et al. Glycaemic impact of patient-led use of sensor-guided pump therapy in type 1 diabetes: a randomised controlled trial. Diabetologia. 2009; 52:1250-7
36. Pickup JC et al. Glycaemic control in type 1 diabetes during real time continuous glucose monitoring compared with self monitoring of blood glucose: meta-analysis of randomised controlled trials using individual patient data. BMJ. 2011;343:d3805
37. Battelino T et al. The use and efficacy of continuous glucose monitoring in type 1 diabetes treated with insulin pump therapy: a randomised controlled trialDiabetologia 2012;55:3155-62
38. Murphy HR et al. Effectiveness of continuous glucose monitoring in pregnant women with diabetes: randomised clinical trial. BMJ. 2008;337:1680.
39. Secher AL et al. The effect of real-time continuous glucose monitoring in pregnant women with diabetes: A randomized controlled trial. Diabetes Care. 2013;36:1877–83.
40 Feig et al. Continuous glucose monitoring in pregnant women with type 1 diabetes (CONCEPTT): a multicenter international randomized controlled trial. www. lancet.com Published online September 15, 2017 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32400-5
41. Yoo H et al. Use of a real time continuous glucose monitoring system as a motivational device for poorly controlled type 2 diabetes. Diabetes Research and Clinical Practice. 2008;82:73–79.
42. Ehrhardt NM et al. The effect of real-time continuous glucose monitoring on glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of Diabetes Science and Technology. 2011;5:668–675
43. Vigersky RA et al. Short and long-term effects of real-time continuous glucose monitoring in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2012;35:32–38
44. Rubin et Peyrot M., Health-related quality of life and treatment satisfaction in the sensor-augmented pump therapy for A1C reduction 3 (STAR 3) Trial. Diabetes Technology Ther. 2012;14:143-151
46. Klonoff DC et al. Continuous Glucose Monitoring: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2011; 96:2968-2979
47. Little SA et al. Recovery of hypoglycemia awareness in long-standing type 1 diabetes: A multicenter 2 × 2 factorial randomized controlled trial comparing insulin pump with multiple daily injections and continuous with conventional glucose self-monitoring (HypoCOMPaSS). Diabetes Care 2014 May; DC_140030. https://doi.org/10.2337/dc14-0030
48. Helm et al. Flash glucose monitoring improves perception and frequency of glucose monitoring leading to improved glucose control. Poster210. 42nd Annual Meeting ISPAD 2016
49. van Beers CAJ et al. Continuous glucose monitoring for patients with type 1 diabetes and impaired awareness of hypoglycaemia (IN CONTROL): a randomised, open-label, crossover trial. Lancet 2016;4:893-902
50. Haak T et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a Multicenter, Open-Label Randomized Controlled Trial. Diabetes Ther. 2017;8(1):55-73.
51. Dunn TC et al. Evidence of a strong association between frequency of flash glucose monitoring and glucose measures during real-word usage. Diabetes Technology and Therapeutics. 2017;19(S1):034
52. Bergenstal RM et al. Threshold-based insulin-pump interruption for reduction of hypoglycemia. N Engl J Med. 2013;369:224
53. Secher AL et al. Real-time continuous glucose monitoring as a tool to prevent severe hypoglycaemia in selected pregnant women with Type 1 diabetes - an observational study. Diabet Med 31:352-356, 2014

Tovholder: 
Lene Ringholm
Første version: Oktober 2017
Næste revision: Oktober 2020

Hvad omfatter denne NBV

Behandling af prægestationel (primært type 1 og type 2) diabetes og sendiabetiske komplikationer:

 1. Planlægning af graviditet
 2. Under graviditet
 3. Under fødsel
 4. I efterfødselsperioden

Appendix: Insulinbehandling af gestationel diabetes

Hvad omfatter denne NBV ikke

Diætbehandlet gestationel diabetes

tiltoppen  

Diagnosekoder (ICD)

 • DO24.0 Graviditet med forudbestående type 1 diabetes
  DO24.1 Graviditet med forudbestående type 2 diabetes
  DO24.5 Nyopdaget manifest diabetes i graviditeten

  tiltoppen

Definition 

Prægestationel diabetes: Primært type 1 og type 2 diagnosticeret før graviditet.

Nyopdaget manifest diabetes i graviditeten: Diagnosen stilles såfremt mindst 1 af nedenstående kriterier er opfyldt før 20 uger:

 • Faste vene plasmaglukose ≥ 7,0 mmol/l
 • HbA1c ≥ 48 mmol/mol (6,5%)
 • Tilfældigt målt vene plasmaglukose ≥ 11,1 mmol/l (2 prøver nødvendige)

tiltoppen 

 Forekomst

Tabel 1. Det estimerede antal gennemførte graviditeter årligt i Danmark:

 

Type 1 diabetes

Type 2 diabetes

Aarhus

65

35

Aalborg

53

26

København

90

60

Odense

40

30

tiltoppen

Prognose

Kvinder med prægestationel diabetes uden følgesygdomme, som opnår og vedligeholder målene for glykæmisk kontrol og vægtøgning under graviditeten, opnår et graviditetsudkomme, der er næsten lige så godt som raske kvinders.

tiltoppen

Visitation

Behandling af prægestationel diabetes varetages af de afdelinger, der ifølge specialeplanen er godkendt til denne funktion.

tiltoppen

Baggrund

God kontrol af prægestationel diabetes under graviditet reducerer risikoen for:

Hos kvinden:

 • Forværring af diabetiske senkomplikationer
 • Alvorlig hypoglykæmi
 • Præeklampsi (svangerskabsforgiftning)
 • Præterm fødsel (før 37 uger)
 • Polyhydramnios (for meget fostervand)
 • Obstetrisk intervention under fødslen og perineale skader
 • Sectio

Hos barnet:

 • Alvorlige misdannelser
 • Intrauterin fosterdød
 • Skulderdystoci med fraktur og/eller skade på plexus brachialis
 • Makrosomi (overvægtigt foster)
 • Præmaturitet (født for tidligt)
 • Neonatal hypoglykæmi
 • Respiratoriske problemer

Disse komplikationer er stærkt afhængige af den glykæmiske regulation på konceptionstidspunktet og under graviditeten samt tilstedeværelse af sendiabetiske komplikationer.


Ved HbA1c 42-53 mmol/mol (6,0-7,0%) ved graviditetens indtræden er risikoen for misdannelser tæt på baggrundsbefolkningen, cirka 3%. Ved HbA1c 70 mmol/mol (8,6%) er risikoen for misdannelser cirka 6%, og ved HbA1c > 86 mmol/mol (10,0%) er risikoen mindst 10% (1).
Ved et højere blodglukoseniveau i slutningen af graviditeten øges risikoen for makrosomi, og præterm fødsel, f.eks. ved HbA1c 53 mmol/mol (7,0%) i forhold til 42 mmol/mol (6,0%) i sidste halvdel af graviditeten, øges risikoen for præterm fødsel med en faktor 3, og barnets størrelse er gennemsnitligt 300 gram større (2).

Ved aktiv proliferativ retinopati, makulopati eller andre svære diabetiske øjenforandringer er der risiko for forværring under graviditeten, specielt hvis der er høj forekomst af lav blodglukose, hvilket i sjældne tilfælde kan føre til blindhed.
Ved diabetisk nefropati er der stor risiko for komplikationer under graviditeten (præeklampsi m.m.), der kan føre til meget for tidlig fødsel (før 34 uger). Hos kvinder med velbehandlet diabetisk nefropati tåles graviditeten generelt godt uden tab af nyrefunktion under eller efter graviditeten (3).

Ved mikroalbuminuri er der også øget risiko for komplikationer (præeklampsi m.m.), der kan føre til præterm fødsel (4,5).
I Danmark er barnets risiko for at udvikle type 1 diabetes i barndommen 2,3%, når moderen har type 1 diabetes (6).

tiltoppen  

Behandling

Forebyggelse af uplanlagt graviditet

Både endokrinologer og almen medicinere bør under den løbende diabeteskontrol af kvinder med diabetes i den fertile alder være opmærksomme på, at graviditet kan forekomme og bør planlægges. Hos kvinder med dårlig diabetesregulation bør der ved hver diabeteskontrol gøres opmærksom på, at dette frembyder en risiko ved en eventuel graviditet. Der skal opfordres til anvendelse af sikker prævention.

Fertilitetsbehandling bør ikke indledes, før målet for glykæmisk kontrol er opnået.

1. Planlægning af graviditet.

Tabel 2. Anbefalinger til kvinder med prægestationel diabetes, der planlægger graviditet

HbA1c under 53 mmol/mol (7,0%) – gerne lavere

Undgå alvorlige insulintilfælde det sidste år. Bevaret følingserkendelse (awareness)

Præprandielt blodglukose 4-7 mmol/l

Diabetesdiæt – gerne med kulhydrattælling

Screening for retinopati og nefropati

Gennemgang af medicinliste med henblik på risiko for misdannelser

Folinsyretilskud

Kontrol af TSH

1.1 Metabolisk kontrol

Kvinden anbefales god glykæmisk kontrol med HbA1c så tæt på normalområdet som muligt, i praksis < 53 mmol/mol (7,0%) målt med 1-3 måneders mellemrum. Blodglukosemåling mindst 4 gange dagligt og omhyggelig overholdelse af kostrekommandationer med specielt fokus på kulhydrattælling og justering af insulin i relation til kulhydratindtaget. Hyppige kontroller hos samme behandler kan være nødvendigt for at opnå disse mål.

1.2 Hypoglykæmi

Kvindens risiko for alvorlig hypoglykæmi under graviditet stiger ved forekomst af alvorlig hypoglykæmi året inden graviditeten og ved nedsat følingserkendelse.

1.3 Insulinbehandling

Hurtigvirkende insulinanaloger (Aspart, Fiasp og Lispro) og den langsomvirkende insulinanalog Detemir kan anvendes ifølge European Medicines Agency. Der er endvidere erfaring med Glargin gennem mange år, mens erfaringer med andre langsomvirkende insulinanaloger under graviditet er begrænsede. I hvert enkelt tilfælde afvejes mulige fordele og ulemper ved anvendelse af insulinanaloger. I mange tilfælde fortsættes behandlingen med den insulinanalog, kvinden allerede behandles med, da omstilling til anden type insulin ofte er forbundet med betydelige svingninger i kvindens blodglukose. Insulinpumpe og kontinuerlig glukosemonitorering kan anbefales, hvis de glykæmiske mål ikke opnås på anden måde.

1.4 Kosttilskud og diabetesdiæt

Folinsyretilskud 400 ug/døgn anbefales fra graviditet planlægges til 12 graviditetsuger.
Dette er inkluderet i f.eks. "Gravitamin", som ofte anbefales til gravide i hele graviditeten.
Diabetesdiæt (7):

a) Diabetesdiæt med lav-glykæmisk indeks kulhydrater
b) Så vidt muligt kulhydratindtag i samme størrelsesorden fra dag til dag
c) Kulhydrattælling anbefales
d) Den diæt, der anbefales under graviditet, kan også anbefales ved planlægning af graviditet

1.5 Yderligere oplysninger

Kvinden informeres mundtligt af behandlerteamet om ovenstående og om app’en ”Gravid med diabetes” (7). Skriftlig patientinformation fra det lokale team kan udleveres.

1.6 Komplikationsscreening

Der undersøges for diabetisk retinopati, diabetisk nefropati, mikroalbuminuri og hypertension.

1.6.1 Svær diabetisk retinopati

Øjenlægerne skal vurdere, om graviditet er tilrådelig. Proliferativ diabetisk retinopati og makulaødem skal være velbehandlet og anbefales at have været i ro i 6-12 måneder, inden graviditet er tilrådelig.

1.6.2 Diabetisk nefropati

Kvinder med diabetisk nefropati skal informeres om, at de har en betydelig øget risiko for komplikationer, herunder at præeklampsi forekommer hos mindst 40%, og præterm fødsel forekommer hos op til 82%, når diabetisk nefropati er til stede før graviditet (8). Kvinden selv tåler i reglen graviditeten godt. Ved forhøjet serum kreatinin er der dog risiko for tab af nyrefunktion under graviditeten. Hos kvinder med diabetisk nefropati er det særdeles vigtigt at planlægge graviditeten, og kvinden bør konfereres med erfaren diabetolog og eventuelt henvises til en uddybende samtale og risikovurdering hos erfaren diabetolog og/eller obstetriker.

1.7 Antihypertensiv behandling

Antihypertensiv behandling skal optimeres forud for graviditet. Behandlingsmålet for blodtryk er 130/80 mmHg ved normoalbuminuri og 125/75 mmHg ved nefropati og mikroalbuminuri.
Se særskilt NBV.

Tabel 3. Antihypertensiva som kan anvendes i graviditet (9)

Præparat

Maximal dosis

Methyldopa

500 mg x 4

Labetolol (Trandate)

200 mg x 4

Nifedipin (Adalat Oros)

120 mg x 1 eller 60 mg x 2

Øvrig antihypertensiv behandling inklusiv diuretika (Furosemid, Thiazid) kan ofte fortsættes – dog ikke hæmmere af renin angiotensin systemet

 

Hæmmere af renin angiotensin systemet: Angiotensin Converting Enzyme (ACE) hæmmere og Angiotensin Receptor Blokkere kan være forbundet med let øget forekomst af misdannelser. Behandling med ACE-hæmmere eller Angiotensin Receptor Blokkere skal derfor ændres til Methyldopa eller eventuelt Labetalol (Trandate) eller Nifedipin (Adalat Oros) før eller senest umiddelbart efter erkendelsen af graviditeten. Øvrig antihypertensiv behandling inklusiv diuretika (Furosemid, Thiazid) kan ofte fortsættes (3).

1.8 Lipidsænkende medicin

Lipidsænkende medicin skal generelt seponeres, når graviditeten planlægges eller senest, når graviditeten erkendes. Ved behov for fortsat lipidsænkende behandling under graviditet skal dette konfereres med specialist i lipidsygdomme.

1.9 Øvrig medicin

Medicinliste gennemgås og præparater, som kan undværes, seponeres for at mindske risikoen for misdannelser. Det gælder bl.a. orale antidiabetika og GLP-1 analoger. Dog kan Metformin tillades, så længe graviditeten planlægges.
Behandling med Magnyl 100-150 mg kan fortsætte under organogenesen (9).

1.10 Øvrig biokemi

TSH bestemmes med henblik på at opspore og behandle hyper- og hypothyreose forud for graviditeten.
Se særskilt NBV. 

tiltoppen

2. Under graviditet

Ved indtrådt graviditet kontakter patienten sit lokale diabetes ambulatorium eller egen læge med henblik på hurtig henvisning til nærmeste center for gravide med diabetes. Patienten indkaldes til første besøg indenfor 1-2 uger.

Ved uplanlagt graviditet med dårlig diabetesregulation, f.eks. HbA1c > 86 mmol/mol (10,0%), svære øjenforandringer, svær nefropati eller kardiovaskulære komplikationer, skal kvinden rådgives om risici ved at gennemføre graviditeten og informeres om behandlingsforløbet, hvis graviditeten gennemføres. Muligheden for induceret abort berøres.

2.1 Profylakse

På grund af en høj risiko for præeklampsi anbefales 100-150 mg Magnyl dagligt opstartet tidligt i graviditet (typisk omkring 10-12 fulde uger) til alle kvinder med prægestationel diabetes, men Magnyl bør opstartes før 16 uger for at reducere risikoen for præeklampsi, intrauterin væksthæmning og prænatal død (10). Dette er særligt vigtigt hos kvinder med nefropati, mikroalbuminuri og/eller hypertension. Hos kvinder, som har været i behandling med Magnyl forud for graviditeten, kan behandling med Magnyl 100-150 mg dagligt fortsætte under organogenesen. Profylaktisk Magnylbehandling seponeres en uge før forventet fødsel – typisk ved 36-37 uger (10). Se også afsnit 2.10.

I henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer anbefales til alle kvinder med diabetes tilskud indeholdende 10 mikrogram vitamin D og 400 mikrogram folinsyre. Dette er inkluderet i f.eks. "Gravitamin", som kan anvendes i hele graviditeten.

2.2 Mål for diabetesbehandlingen under graviditet

Tabel 4. Mål for kvinder med bevaret følingserkendelse - kan individualiseres ved behov

 

Blodglukose (mmol/l)

Før hovedmåltider

4,0-5,5

1½ time efter hovedmåltider

4,0-7,0

Før sengetid

5,0-7,0

1. Under graviditet ses et fysiologisk fald i HbA1c på cirka 6 mmol/mol sammenlignet med før graviditeten(11). Der stiles mod HbA1c under 48 mmol/mol (6,5%) i første halvdel af graviditeten og under 38 mmol/mol (5,6%) efter 20 uger (11). 

2. Alvorlige insulintilfælde og ketoacidose skal undgås.

3. 2-4 milde hypoglykæmiske episoder om ugen tolereres.

Ovenstående mål opfyldes bedst ved blodglukosemåling mindst 7 gange daglig (før og 1½ time efter hvert hovedmåltid samt før natten) eller ved kontinuerlig glukosemonitorering (CGM). Flash glukosemonitorering kan være indiceret som behandlingsredskab i særlige tilfælde.
Se særskilt NBV.

Det er vigtigt med omhyggelig notering af blodglukoseværdier i diabetesdagbog og selv-justering af insulin i samarbejde med diabetesteamet. Telemedicinske løsninger kan eventuelt anvendes i tillæg til diabetesdagbog. Det er ofte hensigtsmæssigt at oplære kvinderne i selv at justere den faste insulindosis mellem kontakterne med diabetesbehandlere.

Ved blodglukose over 15 mmol/l, opkastninger eller anden udtalt almen utilpashed undersøges urinen eller blodet for ketonstoffer. Supplerende insulinindgift ved enkeltstående for høje blodglukoseværdier skal så vidt muligt begrænses til før hovedmåltider med henblik på at undgå hypoglykæmi og for bedre mulighed for at justere den faste insulindosis, når graviditeten skrider frem.

2.3. Øget risiko for insulintilfælde under graviditet

Risikoen for insulintilfælde er øget under graviditeten, især omkring 8-16 uger. Op mod halvdelen af insulintilfælde under graviditet forekommer under søvn (12). Insulintilfælde forekommer både hos kvinder med type 1 og type 2 diabetes, men sjældent hos kvinder med insulinbehandlet gestationel diabetes.
Risikoen for insulintilfælde i graviditet er størst, hvis man (12):

 • Har haft insulintilfælde i året før graviditet
 • Har nedsat følingserkendelse

Efter 20 uger er der tiltagende insulinresistens, og risikoen for insulintilfælde er mindsket betydeligt (12).

Labetalol (Trandate) kan maskere symptomerne på hypoglykæmi.

CGM med alarm kan tilbydes ved høj risiko for alvorlige insulintilfælde, primært ved alvorlig insulintilfælde året før graviditeten eller tidligt i graviditeten (13).

2.4 Øget risiko for diabetisk ketoacidose under graviditet

Under graviditet (især i 2. og 3. trimester) er der øget risiko for udvikling af ketoacidose, og gravide kan udvikle ketoacidose ved lavere blodglukoseniveau end ikke-gravide. Fosteret tåler dårligt dette, og der er betydelig risiko for intrauterin fosterdød. Måling af ketonstoffer ved blodglukose over 15 mmol/l samt ved kvalme og opkastninger og relevant aktion er derfor yderst vigtig. Den gravide indskærpes at kontakte diabetesteamet akut, hvis der opstår ketonuri (++ på urinstix) eller forhøjede blodketoner > 0,8, hvilket som udgangspunkt bør medføre akut klinisk vurdering. Det skal bemærkes, at gravide ofte har let ketonuri (+ på urinstix) i fastende tilstand. Ved ketonuri > ++ måles blodketonstoffer.
Se særskilt NBV.

Det er ofte nødvendigt at give betydeligt højere insulindoser til gravide under ketoacidoseregimet.

2.5 Insulinbehov under graviditet

Tabel 5. Ændringer i insulinbehov under graviditet i forhold til før graviditet

Indtil 8 uger

Svingende blodglukose. Der kan være behov for at øge insulindosis lidt.

8-16 uger

Insulinbehovet falder op til 20%. Det er ofte natinsulindosis, der skal reduceres.

16-20 uger

Insulindosis øges gradvist til samme dosis som før graviditeten.

20-34 uger

Insulinbehovet øges betydeligt. Ofte skal insulindosis fordobles i forhold til dosis før graviditeten.

Efter 34 uger

Insulindosis er stabil eller lidt faldende.

Ændringerne i insulinbehovet er meget individuelle. Gennemsnitligt fordobles insulindosis under graviditeten. Insulindosis skal som oftest justeres hver uge graviditeten igennem.

Hvis døgn-insulinbehovet falder med mere end 20% i slutningen af graviditeten, kan det være tegn på placentainsufficiens, og obstetriker skal kontaktes.

Ved enkeltstående præprandielle blodglukoseværdier over 8 mmol/l er supplering med 1-2 IE hurtigvirkende insulin som regel tilstrækkeligt til at normalisere blodglukose. Dosis kan justeres ud fra individuelt behov under hensyntagen til risiko for efterfølgende hypoglykæmi.

Ved blodglukose under 5 mmol/l før sengetid anbefales indtagelse af ekstra kulhydrater f.eks. i form af groft brød.

2.6 Kost og vægt under graviditet

Individuel kostplan udarbejdes i samarbejde med diætist med fokus på kulhydratmængde og passende vægtøgning i graviditeten og følgende de danske anbefalinger for diabetesdiæt og Sundhedsstyrelsens kostråd for gravide. Generelt anbefales kulhydrattælling med cirka 150 gram kulhydrater fra de store kulhydratkilder (brød, ris, pasta, kartofler, frugt, mælkeprodukter) dagligt fordelt på 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider. Fordeling f.eks. 20, 40, 40 gram til hovedmåltider og 10-20 gram til mellemmåltider. Kulhydratkilderne anbefales at være af lav glykæmisk indeks og at udgøre 40-50% af det totale energibehov (7).

Tabel 6. Anbefalet vægtøgning i graviditet (14)

BMI før graviditet (kg/m2)

Anbefalet vægtøgning i graviditet (kg)

Anbefalet ugentlig vægtøgning indtil 20 uger (gram)

Anbefalet ugentlig vægtøgning efter 20 uger (gram)

< 25

Normalvægtig      

10-15

100

400

25.0-29.9

Overvægtig

5-8

100

300

 ≥30.0

Svært overvægtig                  

0-5

0

200

For praktiske formål vil mange kvinder med prægestationel diabetes blive anbefalet cirka 7000 kJ dagligt. Hvis den anbefalede vægtøgning ikke opnås, eller hvis kvinden er sulten, kan energiindholdet i kosten øges individuelt. Der tilstræbes en motiverende tilgang til diætanbefalingerne.

Mange kvinder lider af kvalme og intermitterende opkastninger, og hos få er opkastningerne udtalte og daglige. I svære tilfælde kan der i samarbejde med lokal obstetrisk afdeling eventuelt forsøges behandling med Vitamin B6, Ondansetron (Zofran) eller Omeprazol samt infusion af isotonisk NaCl ambulant eller under indlæggelse, hvilket kan hjælpe i nogle tilfælde. Der er i forbindelse med mangelfuld fødeindtagelse forøget risiko for udvikling af ketoacidose. Patienten bør instrueres i at fortsætte med indtag af kulhydratholdig mad eller drikke (mindst 150 gram kulhydrater dagligt) samt at monitorere ketonstoffer.

2.7 Behandling med insulinpumpe under graviditet – fokus på kulhydratratio og følsomhed

Behandling med insulinpumpe kræver tæt kontakt til personale med insulinpumpeerfaring. Ved første graviditetsbesøg anvender de fleste kvinder samme indstillinger for kulhydrat-ratio og følsomhed som før graviditeten. I gennemsnit er kulhydrat-ratio 10 og følsomheden 2. Fra 7 til 34 uger falder kulhydrat-ratio og følsomhed gradvist og individuelt. Mange kvinder ender med en kulhydrat-ratio omkring 3 gram kulhydrat og en følsomhed omkring 1 mmol/l (15). Basalraten af insulin om natten falder med 20-40 procent mellem 8 og 16 uger. Herefter vil basalraten af insulin gradvist stige fra 16 til 34 uger, hvilket betyder, at basalinsulindosis ofte er 50 procent højere i slutningen af graviditeten sammenlignet med før (15). Pumpen kan beholdes på under fødslen – placeret ud til siden på maven, på baller eller lår. Det er vigtigt at sikre sig, at kvinden kan foretage ændringer i pumpeindstillingerne selvstændigt.

2.8 Anvendelse af kontinuerlig glukosemonitorering

Primært indstilles hypoglykæmialarm til 4 mmol/l. Der stiles primært mod vandret blodglukosekurve i målområdet 4-5,5 mmol/l om natten og 4-7 mmol/l om dagen (16).

Patientens insulindosis under monitoreringen skal kendes, specielt om der er givet supplerende insulin ud over den faste insulindosis. Derudover skal patientens HbA1c, graviditetsuge, grad af følingserkendelse, antal milde hypoglykæmier per uge og antal alvorlige hypoglykæmier før og under graviditeten medindrages i vurderingen af den glykæmiske kontrol. 

Vejledt af sensorudskrift efter 3-6 døgns monitorering kan justering af insulindosis ske efter denne algoritme (16):

a) Mål for nattens forløb:
• Gennemsnitligt glukoseniveau mellem 4,0 og 5,5 mmol/l
• Hverken faldende eller stigende tendens de sidste 4-6 timer af natten
• Højst en episode med hypoglykæmi per uge

b) Mål for dagens forløb:
• Gennemsnitligt glukoseniveau den sidste time før måltiderne 4,0-5,5 mmol/l
• Maximale gennemsnitlige glukoseniveau efter måltiderne 4,0-7,0 mmol/l
• Så lille spredning som muligt, dvs. 80% af glukoseværdierne indenfor målværdierne
• Højst 4 episoder med mild hypoglykæmi om ugen

Først fastlægges eventuelle ændringer i insulindoseringen, der dækker basalbehovet om natten, dernæst den faste måltidsrelaterede insulindosis. Til sidst fastlægges basalbehovet i dagtiden og behovet for ekstra insulin ved høje enkeltstående blodglukoseværdier.

2.9 Opstart af insulinbehandling hos kvinder med type 2 diabetes

Kvinder med type 2 diabetes opstartes primært med basal-bolus insulinbehandling med mindst 0,3 IE/kg med halvdelen som basalinsulin og den anden halvdel fordelt til måltiderne, eller efter lokal praksis.

Metformin og øvrige antidiabetika seponeres senest ved første graviditetsbesøg, ofte i forbindelse med start af insulinbehandling. Det er vigtigst at undgå en periode med hyperglykæmi.

2.10 Mål for blodtryk

Målet er systolisk blodtryk under 135 mmHg og diastoliske blodryk under 85 mmHg målt i ambulatoriet svarende til hjemmemålt blodtryk under 130/80 mmHg.

Blodtryksbehandling initieres, når to blodtryk målt med mindst 4 timers mellemrum er forhøjede. Ved mistanke om eller manifest præeklampsi skal lokal obstetrisk afdeling kontaktes med henblik på den videre behandling, som kan inkludere antihypertensiv behandling og indlæggelse.

Blodtryksbehandling initieres primært, hvis ambulatorieblodtrykket er over grænserne for enten systolisk eller diastolisk blodtryk. Der anvendes primært Methyldopa, f.eks. initialt tbl. Methyldopa 250 mg 3 gange daglig. Titreres til maximal dosis 500 mg 4 gange daglig. Herefter adderes eventuel Labetalol (Trandate) som 2. valg og Nifedipin (Adalat Oros) som 3. valg (3,9).

Ved behandling med Labetalol (Trandate) bør kvinden informeres om, at Trandate kan maskere symptomer på hypoglykæmi.

Urin-albuminudskillelse (urin-albumin/kreatinin ratio) over 300 mg/g er tegn på betydende nyrepåvirkning og afgiver i sig selv indikation for opstart eller optitrering af antihypertensiv behandling, også hvis blodtrykket er i målområdet under 135/85 mmHg.

På grund af en høj risiko for præeklampsi anbefales 100-150 mg Magnyl dagligt opstartet tidligt i graviditet (typisk omkring 10-12 fulde uger) til alle kvinder med prægestationel diabetes, men Magnyl bør opstartes før 16 uger for at reducere risikoen for præeklampsi, intrauterin væksthæmning og prænatal død (10). Dette er særligt vigtigt hos kvinder med nefropati, mikroalbuminuri og/eller hypertension. Hos kvinder, som har været i behandling med Magnyl forud for graviditeten, kan behandling med Magnyl 100-150 mg dagligt fortsætte under organogenesen. Profylaktisk Magnylbehandling seponeres en uge før forventet fødsel – typisk ved 36-37 uger (10). Se også afsnit 2.1.

2.11 Rutinekontroller

Diabeteskontrol bør foregå hyppigt (f.eks. hver 14. dag) ved erfaren diabetolog (eller erfaren diabetessygeplejerske under supervision). Hjemmemålte blodglukoseresultater og vægtøgning diskuteres. HbA1c, vægt, blodtryk og urinstix for ket